Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 86/1 - AVALDSNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 86/1 - MANGELFULL SØKNAD OM DELING Opplysningsvesenets Fond HHU 19/03643-003 2019/08/08
U TEK 47/494 - SOLVIGVEGEN, VIK. PÅ- OG TILBYGG, ENDRING I TAKKONSTRUKSJON OG FASADEENDRING ENEBOLIG - 47/494 - IGANGSETTINGSTILLATELSE - HELE TILTAKET Eskild Kvala AS JKV 19/02277-011 2019/08/08
U TEK 47/12 - VIK - FORLENGELSE AV HØNSEHUS - 47/12 - FERDIGATTEST - FORLENGELSE AV HØNSEHUS Dahls Eiendom V/alf Bjarne Dahl JKV 14/00296-005 2019/08/08
U TEK 85/14 - UTVIK - SØKNAD OM DISPENSASJON OPPM: 19/5089 - 85/14 - DISPENSASJON FOR GRENSEJUSTERING AV TILLEGGSAREAL Gunnar Brandal HHU 19/01750-002 2019/08/08
I TEK 122/225 - RØYKSUNDVEGEN, RØYKSUND - NYBYGG FRITIDSBOLIG - 122/225 - REDEGJØRELSE FOR ENDRINGER, REVIDERTE TEGNINGER OG KART Torvastad Bygg AS KRRE 17/02547-010 2019/08/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG BLI01 19/01348-238 25 Offl §25 2019/08/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG BLI01 19/01348-239 25 Offl §25 2019/08/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG BLI01 19/01348-240 25 Offl §25 2019/08/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG BLI01 19/01348-241 25 Offl §25 2019/08/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG BLI01 19/01348-242 25 Offl §25 2019/08/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG BLI01 19/01348-243 25 Offl §25 2019/08/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG BLI01 19/01348-244 25 Offl §25 2019/08/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG BLI01 19/01348-245 25 Offl §25 2019/08/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG BLI01 19/01348-246 25 Offl §25 2019/08/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG BLI01 19/01348-247 25 Offl §25 2019/08/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG BLI01 19/01348-248 25 Offl §25 2019/08/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG BLI01 19/01348-249 25 Offl §25 2019/08/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG BLI01 19/01348-250 25 Offl §25 2019/08/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG BLI01 19/01348-251 25 Offl §25 2019/08/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - AVSLAG BLI01 19/01999-180 25 Offl §25 2019/08/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - AVSLAG BLI01 19/01999-181 25 Offl §25 2019/08/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - AVSLAG BLI01 19/01999-182 25 Offl §25 2019/08/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - AVSLAG BLI01 19/01999-183 25 Offl §25 2019/08/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - AVSLAG BLI01 19/01999-184 25 Offl §25 2019/08/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - AVSLAG BLI01 19/01999-185 25 Offl §25 2019/08/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - AVSLAG BLI01 19/01999-186 25 Offl §25 2019/08/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - AVSLAG BLI01 19/01999-187 25 Offl §25 2019/08/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - AVSLAG BLI01 19/01999-188 25 Offl §25 2019/08/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - AVSLAG BLI01 19/01999-189 25 Offl §25 2019/08/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - AVSLAG BLI01 19/01999-190 25 Offl §25 2019/08/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - AVSLAG BLI01 19/01999-191 25 Offl §25 2019/08/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - AVSLAG BLI01 19/01999-192 25 Offl §25 2019/08/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - AVSLAG BLI01 19/01999-193 25 Offl §25 2019/08/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - AVSLAG BLI01 19/01999-194 25 Offl §25 2019/08/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - AVSLAG BLI01 19/01999-195 25 Offl §25 2019/08/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - AVSLAG BLI01 19/01999-196 25 Offl §25 2019/08/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - AVSLAG BLI01 19/01999-197 25 Offl §25 2019/08/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - AVSLAG BLI01 19/01999-198 25 Offl §25 2019/08/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - AVSLAG BLI01 19/01999-199 25 Offl §25 2019/08/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - AVSLAG BLI01 19/01999-200 25 Offl §25 2019/08/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - AVSLAG BLI01 19/01999-201 25 Offl §25 2019/08/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - AVSLAG BLI01 19/01999-202 25 Offl §25 2019/08/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - AVSLAG BLI01 19/01999-203 25 Offl §25 2019/08/08
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR ÅKRA UNGDOMSSKOLE - SØKNAD BLI01 19/02710-006 25 Offl §25 2019/08/08
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGESJEF - SØKNAD BLI01 19/04818-003 25 Offl §25 2019/08/08
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGESJEF - SØKNAD BLI01 19/04818-004 25 Offl §25 2019/08/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 100% - SØKNAD ANVO 19/04932-002 25 Offl §25 2019/08/08
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2019 - SØKNAD BLI01 19/05036-017 25 Offl §25 2019/08/08
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2019 - SØKNAD BLI01 19/05036-018 25 Offl §25 2019/08/08
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 19/05037-026 25 Offl §25 2019/08/08
I TEK PLAN 1017 - DETALJREGULERING FOR UTVIDELSE AV SKUDE FRYSERI - DEL AV 57/654 M.FL. GODKJENT 24.9.2018 - FYLKESMANNENS KLAGEAVGJØRELSE PLAN 1017 - DETALJREGULERING FOR UTVIDELSE AV SKUDE FRYSERI - DEL AV 57/654 M.FL. Fylkesmannen i Rogaland BHA02 15/02448-155 2019/08/08
I SEN JUSTERINGSAVTALE - SPANNATOPPEN - SPANNATOPPEN UTVIKLINGSSELSKAP AS - JUSTERINGSAVTALE SPANNATOPPEN AMA 19/05063-001 13 Offl.§13 fvl. §13.2 2019/08/08
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 123/175 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - BERGE SAG OG TRELAST AS Berge Sag og Trelast AS REK 19/00023-093 2019/08/08
I TEK SALG AV DEN GAMLE BRANNSTASJONSTOMTEN I SKUDENESHAVN - HENVENDELSE - GJELDER SALG AV DEN GAMLE BRANNSTASJONSTOMTEN I SKUDENESHAVN Rekve, Pleym & Co DA SMO02 19/05065-001 2019/08/08
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - 122/128 - RØYKSUND - FORESPØRSEL OM BYGGING AV MUR Trygve Myge Breivik KRRE 17/00073-344 2019/08/08
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING RHO 19/00220-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/08
I SEN LEIRPLASSER - UTLEIE M.M. - SØKNAD OM LEIE AV BLIKSHAVN TVI 12/01968-153 25 Offl.§25 2019/08/08
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - KORREKSJON RHO 18/00405-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/08
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 19/05057-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/08
U TEK 122/227 - RØYKSUND - NYBYGG FRITIDSBOLIG - TOMT 5 - 122/227 - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Haugesund Tomteutvikling - Glenn Kolberg JKV 17/01966-009 2019/08/08
U SEN PLAN 1030 - ENDRING AV REGULERINGSPLAN/DETALJREGULERING - BOLIGER PÅ 44/9 MFL. - PLAN 1030 - ENDRING AV REGULERINGSPLAN/DETALJREGULERING - BOLIGER PÅ 44/9 MFL. Rogaland fylkeskommune Fylkesrådmannen JST 19/02294-002 2019/08/08
U TEK 5/430 - KJØP AV TILLEGGSAREAL - FORELØPIG SVAR - 5/430 - FORESPØRSEL OM KJØP AV TILLEGGSAREAL Ann Karin Dahl Grindhaug MAAA1 19/05047-002 2019/08/08
I TEK 11/76 - SÅREVÅGVEGEN, MANNES, RIVING BOLIG OG NYBYGG ERSTATNINGSBOLIG - 11/76 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Hans J Rasmussen AS KMY 18/00906-024 2019/08/08
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 19/00887-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/08
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - SFO GKH01 17/02741-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/08
U SEN PLAN 1030 - ENDRING AV REGULERINGSPLAN/DETALJREGULERING - BOLIGER PÅ 44/9 MFL. - MELDING OM DELEGERT VEDTAK - PLAN 1030 - ENDRING AV REGULERINGSPLAN/DETALJREGULERING - BOLIGER PÅ 44/9 MFL. Eiendomssjefen JST 19/02294-003 2019/08/08
I TEK 5/65 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD 19/2246 - 5/673 5/677 5/680 5/682 5/684 - RETUR AV TINGLYSTE DOKUMENTER - MELDING OG ERKLÆRINGER STD 19/2246 Kartverket - Tinglysingen ALA04 19/03645-037 2019/08/08
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 17/03732-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/08
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 18/05639-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/08
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - MELDING TIL LEVERANDØR - 13/434 PRESTAVEGEN KLOAKKSANERING ETAPPE 2 ABU01 13/00434-160 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/08
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - MELDING TIL LEVERANDØR - 13/434 PRESTAVEGEN KLOAKKSANERING ETAPPE 2 ABU01 13/00434-161 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/08
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - MELDING TIL LEVERANDØR - 13/434 PRESTAVEGEN KLOAKKSANERING ETAPPE 2 ABU01 13/00434-162 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/08
I TEK 148/250 - DOVAMYRSVEGEN, NORHEIM - TILBYGG ENEBOLIG - 148/250 - SØKNAD OM ENDRING AV GITT TILLATELSE Rune Holmstrand KHM 17/01317-006 2019/08/08
U HSE SKADEMELDINGER HELSE OG OMSORG 2016-2019 - SKADEMELDING LRO 16/00460-109 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/08
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 18/01681-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/08
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 19/05064-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/08
I TEK 11/76 - RØRLEGGERMELDING: UTSLIPPSTILLATELSE/NYBYGG - TILTAKSHAVER: OSNES BØE BYGGESAK: 18/906 - UTSLIPPSSAK: 18/912 - 11/76 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK: 18/906 - UTSLIPPSSAK: 18/912 S O Lund AS ALS06 18/00913-004 2019/08/08
U HSE SKADEMELDINGER HELSE OG OMSORG 2016-2019 - SKADEMELDING JMJ 16/00460-110 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/08
I TEK RENOVASJONSAVGIFT 47/641 - SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASJON 47/641 Thorbjørn Dysvik Grude ALS06 19/05071-001 2019/08/08
U TEK 15/82 - HOLMAVEGEN, ÅKRA - UTTAK AV STEINMASSE - 15/82 - KOMMENTAR TIL SVAR PÅ NABOKLAGE - UTTAK AV STEINMASSE Ing Firma Jarle E R Skadberg AS JKV 18/00926-043 2019/08/08
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 58/293 - BESTILLING AV NABOLISTE Procon AS GEL 19/00021-364 2019/08/08
I TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - MELDING FRA LEVERANDØR - 13/434 PRESTAVEGEN KLOAKKSANERING ETAPPE 2 ABU01 13/00434-163 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/08
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - BYGGETILSYN SJÆRSUND HAVN Sverre Johan Larsen KMY 17/00073-345 2019/08/08
I SEN MARIN ENERGI TESTSENTER AS - HENVENDELSE TIL EIERNE - EKSTRAORDINÆR MULIGHET FOR UTVIKLING AV HAVVINDSINDUSTRIEN Marin Energi Testsenter AS PVE01 12/00506-042 2019/08/08
I SKU HØRINGER - 2019 - HØRING - NYE LÆREPLANER VG1 - YRKESFAG Utdanningsdirektoratet LIS01 19/00016-077 2019/08/08
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SØKNAD OM SKOLEBYTTE PFA 19/05042-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/08
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 19/05059-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/08
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 19/05060-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/08
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - MELDING TIL LEVERANDØR - 13/434 PRESTAVEGEN KLOAKKSANERING ETAPPE 2 ABU01 13/00434-164 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/08
U HSE SKADEMELDINGER HELSE OG OMSORG 2016-2019 - SKADEMELDING JMJ 16/00460-111 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/08
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 19/00887-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/08
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 19/05064-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/08
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SØKNAD OM SKOLEBYTTE PFA 19/05043-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/08
I TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - MELDING FRA LEVERANDØR - 13/434 PRESTAVEGEN KLOAKKSANERING ETAPPE 2 ABU01 13/00434-165 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/08
U SEN HAUGESUND INTERNATIONAL SCHOOL - LEKEPLASS - HAUGESUND INTERNATIONAL SCHOOL - KORRESPONDANSE Haugesund international school KANE1 19/00645-010 2019/08/08
I SEN H-ÆRLIG AS - SERVERINGSBEVILLING - SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING H-ÆRLIG AS Endré Olai Lind EVI1 19/05074-001 26 Off.l.26 2019/08/08
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 66/296 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Robin Eide GEL 19/00021-365 2019/08/08
I TEK 66/154 OG 66/151 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM TANGJERD, HANS JOHAN/TANGJERD, KARLY HELENE - 66/154 OG 66/151 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM TANGJERD, HANS JOHAN/TANGJERD, KARLY HELENE Karly Helene Tangjerd BJP01 19/05072-001 26 Off.l.26 2019/08/08
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 17/03732-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/08
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - KORRIGERING RHO 17/03732-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/08
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 18/05639-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/08
I SEN VIGSEL - PRØVINGSATTEST CEM01 19/04812-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/08
I TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - MELDING FRA LEVERANDØR - 13/434 PRESTAVEGEN KLOAKKSANERING ETAPPE 2 ABU01 13/00434-166 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/08
U TEK 66/154 OG 66/151 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM TANGJERD, HANS JOHAN/TANGJERD, KARLY HELENE - SVAR - 66/154 OG 66/151 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM TANGJERD, HANS JOHAN/TANGJERD, KARLY HELENE Hans Johan Tangjerd BJP01 19/05072-002 2019/08/08
I TEK 85/215 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ANIK, HASAN/ANIK, AMALIE TARANGER (85/113) - 85/215 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ANIK, HASAN/ANIK, AMALIE TARANGER (85/113) Dnb Eiendom AS BJP01 19/05073-001 2019/08/08
U TEK RENOVASJONSAVGIFT 47/641 - SVAR - SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASJON 47/641 Thorbjørn Dysvik Grude ALS06 19/05071-002 2019/08/08
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 18/04559-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/08
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - MELDING TIL LEVERANDØR - 13/434 PRESTAVEGEN KLOAKKSANERING ETAPPE 2 ABU01 13/00434-167 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/08
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 15/03493-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/08
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - MELDING TIL LEVERANDØR - 13/434 PRESTAVEGEN KLOAKKSANERING ETAPPE 2 ABU01 13/00434-168 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/08
U SEN BISTAND REKRUTTERING KOMMUNIKASJONSSJEF - TILDELINGSBESLUTNING - 19/4796 BISTAND REKRUTTERING - KOMMUNIKASJONSSJEF Hamnøy AS KRWI 19/04796-008 2019/08/08
U SEN BISTAND REKRUTTERING KOMMUNIKASJONSSJEF - TILDELINGSBESLUTNING - 19/4796 BISTAND REKRUTTERING - KOMMUNIKASJONSSJEF Level personal AS KRWI 19/04796-009 2019/08/08
U SEN BISTAND REKRUTTERING KOMMUNIKASJONSSJEF - TILDELINGSBESLUTNING - 19/4796 BISTAND REKRUTTERING - KOMMUNIKASJONSSJEF Human AS KRWI 19/04796-010 2019/08/08
U SEN BISTAND REKRUTTERING KOMMUNIKASJONSSJEF - TILDELINGSBESLUTNING - 19/4796 BISTAND REKRUTTERING - KOMMUNIKASJONSSJEF Personalhuset Staffing Group AS KRWI 19/04796-011 2019/08/08
U TEK FORSØPLING - 63/16 - ANMODNING OM OPPRYDNING AV KUNSTGRESS Kjetil Rovik PEID 17/02890-009 2019/08/08
U TEK 5/65 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD 19/2246 - 5/65 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING (14PARSELLER) STD 19/2246 Hans J Rasmussen Prosjekt AS ALA04 19/03645-038 2019/08/08
I SEN BISTAND REKRUTTERING KOMMUNIKASJONSSJEF - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/4796 BISTAND REKRUTTERING - KOMMUNIKASJONSSJEF KRWI 19/04796-012 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/08
U TEK 5/65 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD 19/2246 - 5/65 - UNDERETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING (14 PARSELLER) STD 19/2246 Steinarskogen Eiendom AS ALA04 19/03645-039 2019/08/08
I TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - MELDING FRA LEVERANDØR - 13/434 PRESTAVEGEN KLOAKKSANERING ETAPPE 2 ABU01 13/00434-169 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/08