Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I TEK 148/1046 - NORHEIM - NYBYGG TRAMPOLINEPARK OG TENNISBANER MED TILHØRENDE UTEAREALER - 148/1046 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Pds Arkitekt AS KMY 18/02072-016 2019/08/07
I TEK 122/227 - RØYKSUND - NYBYGG FRITIDSBOLIG - TOMT 5 - 122/227 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Haugesund Tomteutvikling - Glenn Kolberg JKV 17/01966-008 2019/08/07
U TEK 115/31 - SØNDRE EIKE - FELTMODNING OG STØTTEMURER - 115/31 - TILSYN MED KVALIFIKASJONER - INNSENDING AV DOKUMENTASJON Rh Oppmåling Rune Hemnes JKV 19/01810-020 2019/08/07
U SEN INNFORDRING - MØTEREFERAT 01.07.19 CEM01 18/04336-266 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/07
U TEK 141/221 - LITLASUND - SØKNAD OM SEKSJONERING - 141/221 - TILLATELSE TIL SEKSJONERING Byggdetalj AS HAS 19/04981-004 2019/08/07
I TEK 47/494 - SOLVIGVEGEN, VIK. PÅ- OG TILBYGG, ENDRING I TAKKONSTRUKSJON OG FASADEENDRING ENEBOLIG - 47/494 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Eskild Kvala AS JKV 19/02277-008 2019/08/07
I TEK 86/252 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM LØFTEN, KNUT/LØFTEN, ANNE - 86/252 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM LØFTEN, KNUT/LØFTEN, ANNE Anne Johannessen Løften BJP01 19/05049-001 2019/08/07
I HSE SØKNADER - BARNEVERN - SØKNADER MILJØARBEIDER/TILSYNSFØRER - SØKNAD - MILJØARBEIDER/TILSYNSFØRER IKN01 18/05620-012 25 Offl.§25 2019/08/07
U TEK LANDBRUK - VERDIVURDERINGER - GJENNOMGANG AV GARDSKART - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILLEGG I OKTOBER 2019 Morten Ingolf Jacobsen LKS 12/01731-099 2019/08/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR ÅKRA UNGDOMSSKOLE - SØKNAD BLI01 19/02710-004 25 Offl §25 2019/08/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR ÅKRA UNGDOMSSKOLE - SØKNAD BLI01 19/02710-005 25 Offl §25 2019/08/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK REKTOR SKUDENES UNGDOMSSKOLE - AVSLAG BLI01 19/02750-013 25 Offl §25 2019/08/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER PÅ NORHEIM KULTURHUS - BEKREFTELSE BLI01 19/02855-024 25 Offl §25 2019/08/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER PÅ NORHEIM KULTURHUS - BEKREFTELSE BLI01 19/02855-025 25 Offl §25 2019/08/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER PÅ NORHEIM KULTURHUS - BEKREFTELSE BLI01 19/02855-026 25 Offl §25 2019/08/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER PÅ NORHEIM KULTURHUS - BEKREFTELSE BLI01 19/02855-027 25 Offl §25 2019/08/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER PÅ NORHEIM KULTURHUS - BEKREFTELSE BLI01 19/02855-028 25 Offl §25 2019/08/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER PÅ NORHEIM KULTURHUS - BEKREFTELSE BLI01 19/02855-029 25 Offl §25 2019/08/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER PÅ NORHEIM KULTURHUS - BEKREFTELSE BLI01 19/02855-030 25 Offl §25 2019/08/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER PÅ NORHEIM KULTURHUS - BEKREFTELSE BLI01 19/02855-031 25 Offl §25 2019/08/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER PÅ NORHEIM KULTURHUS - BEKREFTELSE BLI01 19/02855-032 25 Offl §25 2019/08/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER PÅ NORHEIM KULTURHUS - BEKREFTELSE BLI01 19/02855-033 25 Offl §25 2019/08/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER PÅ NORHEIM KULTURHUS - BEKREFTELSE BLI01 19/02855-034 25 Offl §25 2019/08/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER PÅ NORHEIM KULTURHUS - BEKREFTELSE BLI01 19/02855-035 25 Offl §25 2019/08/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER PÅ NORHEIM KULTURHUS - BEKREFTELSE BLI01 19/02855-036 25 Offl §25 2019/08/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER PÅ NORHEIM KULTURHUS - BEKREFTELSE BLI01 19/02855-037 25 Offl §25 2019/08/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER PÅ NORHEIM KULTURHUS - BEKREFTELSE BLI01 19/02855-038 25 Offl §25 2019/08/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER PÅ NORHEIM KULTURHUS - BEKREFTELSE BLI01 19/02855-039 25 Offl §25 2019/08/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER PÅ NORHEIM KULTURHUS - BEKREFTELSE BLI01 19/02855-040 25 Offl §25 2019/08/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER PÅ NORHEIM KULTURHUS - BEKREFTELSE BLI01 19/02855-041 25 Offl §25 2019/08/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER PÅ NORHEIM KULTURHUS - BEKREFTELSE BLI01 19/02855-042 25 Offl §25 2019/08/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER PÅ NORHEIM KULTURHUS - BEKREFTELSE BLI01 19/02855-043 25 Offl §25 2019/08/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER PÅ NORHEIM KULTURHUS - BEKREFTELSE BLI01 19/02855-044 25 Offl §25 2019/08/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER PÅ NORHEIM KULTURHUS - BEKREFTELSE BLI01 19/02855-045 25 Offl §25 2019/08/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% - INTERVJU ANVO 19/04931-051 25 Offl §25 2019/08/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% - INTERVJU ANVO 19/04931-052 25 Offl §25 2019/08/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% - INTERVJU ANVO 19/04931-053 25 Offl §25 2019/08/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% - INTERVJU ANVO 19/04931-054 25 Offl §25 2019/08/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% - INTERVJU ANVO 19/04931-055 25 Offl §25 2019/08/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2019 - BEKREFTELSE BLI01 19/05036-004 25 Offl §25 2019/08/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2019 - TILBUD BLI01 19/05036-005 25 Offl §25 2019/08/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2019 - ARBEIDSAVTALE BLI01 19/05036-006 25 Offl §25 2019/08/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2019 - SØKNAD BLI01 19/05036-007 25 Offl §25 2019/08/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2019 - TILBUD BLI01 19/05036-008 25 Offl §25 2019/08/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2019 - ARBEIDSAVTALE BLI01 19/05036-009 25 Offl §25 2019/08/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2019 - SØKNAD BLI01 19/05036-010 25 Offl §25 2019/08/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2019 - TILBUD BLI01 19/05036-011 25 Offl §25 2019/08/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2019 - ARBEIDSAVTALE BLI01 19/05036-012 25 Offl §25 2019/08/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2019 - SØKNAD BLI01 19/05036-013 25 Offl §25 2019/08/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2019 - BEKREFTELSE BLI01 19/05036-014 25 Offl §25 2019/08/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2019 - SØKNAD BLI01 19/05036-015 25 Offl §25 2019/08/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2019 - SØKNAD BLI01 19/05036-016 25 Offl §25 2019/08/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 19/05037-010 25 Offl §25 2019/08/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 19/05037-011 25 Offl §25 2019/08/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 19/05037-012 25 Offl §25 2019/08/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 19/05037-013 25 Offl §25 2019/08/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 19/05037-014 25 Offl §25 2019/08/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 19/05037-015 25 Offl §25 2019/08/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 19/05037-016 25 Offl §25 2019/08/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 19/05037-017 25 Offl §25 2019/08/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 19/05037-018 25 Offl §25 2019/08/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 19/05037-019 25 Offl §25 2019/08/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 19/05037-020 25 Offl §25 2019/08/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 19/05037-021 25 Offl §25 2019/08/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 19/05037-022 25 Offl §25 2019/08/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 19/05037-023 25 Offl §25 2019/08/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 19/05037-024 25 Offl §25 2019/08/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 19/05037-025 25 Offl §25 2019/08/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% - SØKNAD ANVO 19/04974-015 25 Offl §25 2019/08/07
U SEN REKRUTTERINGSSAK MASKINFØRER/FAGARBEIDER PARK OG IDRETT - INTERVJU REKRU 19/04871-024 25 Offl §25 2019/08/07
U SEN REKRUTTERINGSSAK MASKINFØRER/FAGARBEIDER PARK OG IDRETT - INTERVJU REKRU 19/04871-025 25 Offl §25 2019/08/07
U SEN REKRUTTERINGSSAK MASKINFØRER/FAGARBEIDER PARK OG IDRETT - INTERVJU REKRU 19/04871-026 25 Offl §25 2019/08/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - SØKNAD BLI01 19/05038-006 25 Offl §25 2019/08/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - SØKNAD BLI01 19/05038-007 25 Offl §25 2019/08/07
I TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - MELDING FRA LEVERANDØR - 13/434 PRESTAVEGEN KLOAKKSANERING ETAPPE 2 ABU01 13/00434-158 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/07
I TEK 85/39 - KONG AUGVALDS VEG, UTVIK - NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE - 85/39 - KOMMENTAR TIL VEDLEGG TIL KLAGESAK SENDT AV Ø GRINDE 6.8-19 May Elise Tennefoss Sørbø GTH 19/01112-020 2019/08/07
I SEN TILSYN I KOMMUNEN - OVERSENDELSE AV ENDELIG TILSYNSRAPPORT - INDIVIDUELL PLAN FOR DELTAKERE I INTRODUKSJONSPROGRAM INTRODUKSJONSLOVEN § 6 OG § 19 (1) Fylkesmannen i Rogaland VIJO 12/00140-238 2019/08/07
I TEK PLAN 5081-2 - DETALJREGULERING FOR SOLDALEN - 123/186 SNIK - ENDRING LEKEPLASS - - UTTALELSE FRA FYLKESRÅDMANNEN - 05.08.19 (KOPIMOTTAKER) PLAN 5081-2 - DETALJREGULERING FOR SOLDALEN - 123/186 SNIK - ENDRING LEKEPLASS - Rogaland Fylkeskommune AAHO 19/01795-010 2019/08/07
I TEK 64/211 - STANGALAND - NY BARNESKOLE MED UTEOMRÅDER - 64/211 - FORELØPIG KLAGE PÅ RAMMETILLATELSE Jan Øyvind Snørteland GTH 19/00631-009 2019/08/07
I TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - MELDING FRA LEVERANDØR - 13/434 PRESTAVEGEN KLOAKKSANERING ETAPPE 2 ABU01 13/00434-159 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/07
I TEK 25/55 - SOLLIVEGEN, LANGÅKER - RIVING GÅRDSBYGG - 25/55 - MOTTATT MANGLER - NABOVARSEL, TEGNINGER OG AVFALLSPLAN Nora Solli KHM 19/04854-006 2019/08/07
I TEK 47/12 - VIK - FORLENGELSE AV HØNSEHUS - 47/12 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Dahls Eiendom V/alf Bjarne Dahl JKV 14/00296-004 2019/08/07
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2019 - 15/1097 - MELDING OM ADRESSEENDRING VED PERAVEGEN Terje Liknes HSH01 19/00010-091 2019/08/07
I TEK TEKNISK PLAN - SNUHAMMER I STONGVEGEN, 15/1651 - OVERSENDER ERKLÆRINGER VEDR. SNUHAMMER, STONGVEGEN Hans J Rasmussen AS BTH04 19/01586-009 2019/08/07
I SKU SVØMMEOPPLÆRING - ANDRE GONGS UTLYSING AV TILSKOT TIL SYMJEOPPLÆRING FOR NYKOMNE MINORITETSSPRÅKLEGE ELEVAR 2019 Fylkesmannen i Rogaland BNO 12/02867-041 2019/08/07
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 15/559,243,90,604 - BESTILING AV NABOLISTE Inger Marie Kjernli GEL 19/00021-360 2019/08/07
U TEK RAMMEAVTALE - ELEKTROMATERIELL OG TJENESTER - MELDING TIL LEVERANDØR - 19/1061 ELEKTROMATERIELL OG TJENESTER TES02 19/01061-037 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/07
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 123/175 - BESTILLING NABOLISTE Sigbjørn Børretzen GEL 19/00021-361 2019/08/07
U TEK FORURENSNING - GENERELT - 85/320 - OPPFORDRING TIL FJERNING AV BÅT Indus AS PEID 13/00971-003 2019/08/07
I SEN INNFORDRING - MELDING OM SLETTING AV UTLEGG CEM01 18/04336-268 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/07
I TEK 15/82 - HOLMAVEGEN, ÅKRA - UTTAK AV STEINMASSE - 15/82 - KOMMENTAR TIL KLAGE PÅ VEDTAK Ing Firma Jarle E R Skadberg AS GTH 18/00926-042 2019/08/07
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 15/2011 - BESTILLING AV NABOLISTE - TILTAK I K Gabrielsen GEL 19/00021-362 2019/08/07
U SEN VALGFUNKSJONÆRER - KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2019 - BEKREFTELSE - VALGFUNKSJONÆR KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2019 Gunnbjørg Areklett LYK 19/05053-001 2019/08/07
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 50/47 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - ARNE GUNLEIV FERKINGSTAD Ktv Bygg AS REK 19/00023-092 2019/08/07
I SEN CAFE MM KOPERVIK SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - RAPPORT ETTER SKJENKEKONTROLL 02.08.19 CAFE MM KOPERVIK NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 16/00623-031 2019/08/07
I SEN KARMØY SELSKAPSUTLEIE AS SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING 2012 - - RAPPORT ETTER SKJENKEKONTROLL 02.08.19 - STENGT KARMØY SELSKAPSUTLEIE AS NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/00503-047 2019/08/07
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - RAPPORT ETTER SKJENKEKONTROLL 02.08.19 FISKERIDAGENE NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 19/00022-086 2019/08/07
I SEN GUTENBERG AS SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING 2012 - - RAPPORT ETTER SKJENKEKONTROLL 02.08.19 GUTENBERG AS NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/00012-089 2019/08/07
U TEK 86/252 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM LØFTEN, KNUT/LØFTEN, ANNE - SVAR - 86/252 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM LØFTEN, KNUT/LØFTEN, ANNE Eiendomsmegler A AS BJP01 19/05049-002 2019/08/07
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SVAR - SØKNAD OM TILRETTELEGGING FOR BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - LOV OM BARNEHAGER §19G ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/07
U TEK 119/117 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/4982 - 119/117 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING OG MERKING STD:18/4982 Sandra Solsvik ALA04 18/05134-033 2019/08/07
U TEK 119/117 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/4982 - 119/117 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING OG MERKING STD:18/4982 Solhaugvegen AS ALA04 18/05134-034 2019/08/07
I TEK 148/1046 - NORHEIM - NYBYGG TRAMPOLINEPARK OG TENNISBANER MED TILHØRENDE UTEAREALER - 148/1046 - MELDING OM ENDRING AV ANSVARSRETT OG TILTAKSHAVER Pds Arkitekt AS KMY 18/02072-014 2019/08/07
I TEK 64/1421 - STANGALAND - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK 10 - OVERFØRING TIL OFFENTLIG VEG - 64/1421 - AVKLARINGER I FORBINDELSE MED REKVISISJON Statens vegvesen - Region vest ALA04 19/02340-060 2019/08/07
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE - NJO 14/01404-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/07
I TEK 148/1046 - NORHEIM - NYBYGG TRAMPOLINEPARK OG TENNISBANER MED TILHØRENDE UTEAREALER - 148/1046 - ERKLÆRINGER OM ANSVARSRETT - BER OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Pds Arkitekt AS KMY 18/02072-015 2019/08/07
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 121/20 - BESTILLING AV NABOLISTE - MUR Gunn Britt Knutsen GEL 19/00021-363 2019/08/07
I TEK 100/7 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - AGATHA A. A. ROBERTSEN - 100/7 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - AGATHA A. A. ROBERTSEN Comfort Karmøy AS ORO01 19/05054-001 2019/08/07
I TEK 100/7 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - AGATHA A. A. ROBERTSEN - 100/7 - FERDIGMELDING - LEDNINGSBRUDD - AGATHA A. A. ROBERTSEN Comfort Karmøy AS ALS06 19/05054-002 2019/08/07
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE - NJO 13/02106-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/07
U TEK 13/651 - TJØSVOLL, NYGYGG FRITIDSBOLIG, BRYGGE - 13/651 - TILLATELSE UTGÅTT - FRITIDSBOLIG OG BRYGGE EDB Tjenester JKV 16/00685-008 2019/08/07
I TEK EKSPROPRIASJON/ERVERV AV GRUNN - BEVARING AV HAVNEOMRÅDET PÅ ÅKRA (PLAN 2041) - OVERSENDER PARTSLISTE - PÅKLAGING AV VEDTAK OM EKSPROPRIASJON - REGULERINGSPLAN FOR ÅKRAØYENE OG HOLMANE Haver Advokatfirma AS BHA02 17/05071-033 2019/08/07
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - 90/58 - FISKÅ - HENVENDELSE VEDRØRENDE SØKNADSPLIKT Lilian Daniel Costache KRRE 17/00073-343 2019/08/07
U TEK 85/39 - UTVIK - REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 85/39 I KARMØY KOMMUNE Grinde Øyvind HAS 19/04935-005 2019/08/07
U TEK 85/39 - UTVIK - REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 85/39 I KARMØY KOMMUNE Digernes Veronika HAS 19/04935-006 2019/08/07
U TEK 85/39 - UTVIK - REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 85/39 I KARMØY KOMMUNE Sørbø May Elise Tennefoss HAS 19/04935-007 2019/08/07
U TEK 85/39 - UTVIK - REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 85/39 I KARMØY KOMMUNE Statens Vegvesen v/Ingunn Hauge HAS 19/04935-008 2019/08/07
U TEK PLAN 2114 - DETALJREGULERING FOR VEAVÅGEN BRYGGE - 3/134, 452 MFL. - VIDERE SAKSGANG ETTER OFFENTLIG ETTERSYN - PLAN 2114 - VEAVÅGEN BRYGGE - KARMØY Pds Protek AS AAHO 18/00168-045 2019/08/07
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 19/05056-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/07
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 19/05057-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/07
I TEK 148/1046 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: NORHEIMSMARKA 11 BYGGESAK 18/2072 - 148/1046 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: NORHEIMSMARKA 11 BYGGESAK 18/2072 Comfort Karmøy AS ORO01 19/05058-001 2019/08/07
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 19/05059-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/07
U TEK RAMMEAVTALE FOR RIBR RÅDGIVNING - TILLEGGSINFORMASJON - 19/2790 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER BRANN Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen BKE 19/02790-006 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/07
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 19/05060-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/07