Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 147/463, SKUGGABERGVEGEN, MOKSHEIM. TILBYGG DEL AV TOMANNSBOLIG. BRUKSENDRING GARASJE/CARPORT TIL BOLIG - 147/463 - FERDIGATTEST - TILBYGG DEL AV TOMANNSBOLIG BRUKSENDRING GARASJE/CARPORT TIL BOLIG Terje Tvedt Mosdal JKV 12/03587-007 2019/08/06
U TEK 15/606 - PRESTAVEGEN, ÅKRA, FASADEENDRING BOLIG, LEVEGG/GJERDE OG STEINGARD - 15/606 - FERDIGATTEST - GJERDE, BOD, LEVEGG OG MUR Odd Kåre Øygarden JKV 17/03354-004 2019/08/06
U TEK 110/64 - FOSNAVEGEN, VÅGA, SØKNAD OM FRITTLIGGENDE HAGESTUE - 110/64 - FERDIGATTEST - FRITTLIGGENDE HAGESTUE Oddvar og Inger Marie Waage JKV 18/03165-005 2019/08/06
U TEK 79/149 - DYRNESVEGEN, VISNES - NYBYGG TERRASSE MED BOD OG LEVEGG - 79/149 - FERDIGATTEST - TERRASS, BOD OG LEVEGG Sigurd Øynes JKV 15/03772-006 2019/08/06
U TEK 58/377 - STANGALANDGATA, KOPERVIK. FASADEENDRING OG NYBYGG TERRASSE - 58/377 - FERDIGATTEST - FASADEENDRING OG NYBYGG TERRASSE Svein Kro JKV 12/02443-007 2019/08/06
U TEK 149/536 - SPANNE - NYBYGG BUSSANLEGG MED ADMINISTRASJON, VERKSTED M.M. - 149/536 - IGANGSETTINGSTILLATELSE - RESTERENDE ARBEIDER Plank Arkitekter AS JKV 19/01128-015 2019/08/06
U TEK 109/50 - FOSEN - RIVING OG NYBYGG FRITIDSBOLIG - 109/50 - IGANGSETTINGSTILLATELSE - RESTERENDE ARBEIDER I K Gabrielsen JKV 17/05040-018 2019/08/06
U HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - BPA-TJENESTER FRA ULOBA OG BEHOVET FOR DATABEHANDLERAVTALE Virke CBE02 18/01699-045 2019/08/06
U TEK 15/173 - ØYAVEGEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG - 15/173 - SVAR - PÅMINNING OM VILKÅR FOR DISPENSASJON Fiskeridirektoratet JKV 18/03897-020 2019/08/06
I TEK 147/657, 147/658 OG 147/659 - VORMEDALSVEGEN, MOKSHEIM - RIVING AV BYGG - 147/657 MFL. RUTINE FOR KVALITETSSIKRING Birkeland Maskinentreprenør AS JKV 19/04880-003 2019/08/06
I TEK 15/342 OG 15/1851 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ØVREBØ, AUD/TJØSVOLL, HILDEGUNN/SJØEN, CHARLOTTE VIKRA/VIKRA, ELLINOR - 15/342 OG 15/1851 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ØVREBØ, AUD/TJØSVOLL, HILDEGUNN/SJØEN, CHARLOTTE VIKRA/VIKRA, ELLINOR Ellinor Vikra BJP01 19/05034-001 26 Off.l.26 2019/08/06
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2018/2019 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING SKLO 18/05613-092 25 Offl.§25 2019/08/06
I TEK 108/7 - FOSNANES - FORHÅNDSKONFERANSE - 108/7 - BESTILLING AV FORHÅNDSKONFERANSE Sara Waad KRRE 19/05035-001 2019/08/06
I SEN REKRUTTERINGSSAK CV-BASE FOR STYREKANDIDATER - SØKNAD TUS 17/02604-075 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 - AVSLAG BLI01 19/00050-102 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 - AVSLAG BLI01 19/00050-103 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 - AVSLAG BLI01 19/00050-104 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 - AVSLAG BLI01 19/00050-105 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 - AVSLAG BLI01 19/00050-106 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 - AVSLAG BLI01 19/00050-107 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 - AVSLAG BLI01 19/00050-108 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 - AVSLAG BLI01 19/00050-109 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 - AVSLAG BLI01 19/00050-110 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 - AVSLAG BLI01 19/00050-111 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 - AVSLAG BLI01 19/00050-112 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 - AVSLAG BLI01 19/00050-113 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 - AVSLAG BLI01 19/00050-114 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 - AVSLAG BLI01 19/00050-115 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 - AVSLAG BLI01 19/00050-116 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 - AVSLAG BLI01 19/00050-117 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 - AVSLAG BLI01 19/00050-118 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 - AVSLAG BLI01 19/00050-119 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 - AVSLAG BLI01 19/00050-120 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 - AVSLAG BLI01 19/00050-121 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 - AVSLAG BLI01 19/00050-122 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 - AVSLAG BLI01 19/00050-123 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 - AVSLAG BLI01 19/00050-124 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 - AVSLAG BLI01 19/00050-125 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 - AVSLAG BLI01 19/00050-126 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 - AVSLAG BLI01 19/00050-127 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 - AVSLAG BLI01 19/00050-128 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 - AVSLAG BLI01 19/00050-129 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 - AVSLAG BLI01 19/00050-130 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 - AVSLAG BLI01 19/00050-131 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 - AVSLAG BLI01 19/00050-132 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG BLI01 19/00051-209 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG BLI01 19/00051-210 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG BLI01 19/00051-211 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG BLI01 19/00051-212 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG BLI01 19/00051-213 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG BLI01 19/00051-214 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG BLI01 19/00051-215 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG BLI01 19/00051-216 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG BLI01 19/00051-217 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG BLI01 19/00051-218 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG BLI01 19/00051-219 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG BLI01 19/00051-220 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG BLI01 19/00051-221 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG BLI01 19/00051-222 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG BLI01 19/00051-223 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG BLI01 19/00051-224 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG BLI01 19/00051-225 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG BLI01 19/00051-226 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG BLI01 19/00051-227 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG BLI01 19/00051-228 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG BLI01 19/00051-229 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG BLI01 19/00051-230 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG BLI01 19/00051-231 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG BLI01 19/00051-232 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG BLI01 19/00051-233 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG BLI01 19/00051-234 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG BLI01 19/00051-235 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG BLI01 19/00051-236 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG BLI01 19/00051-237 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG BLI01 19/00051-238 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG BLI01 19/00051-239 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG BLI01 19/00051-240 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG BLI01 19/00051-241 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG BLI01 19/00051-242 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG BLI01 19/00051-243 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG BLI01 19/00051-244 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG BLI01 19/00051-245 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG BLI01 19/00051-246 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG BLI01 19/00051-247 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG BLI01 19/00051-248 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG BLI01 19/00051-249 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG BLI01 19/00051-250 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG BLI01 19/00051-251 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG BLI01 19/00051-252 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG BLI01 19/00051-253 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG BLI01 19/00051-254 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG BLI01 19/00051-255 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG BLI01 19/00051-256 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG BLI01 19/00051-257 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG BLI01 19/00051-258 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG BLI01 19/00051-259 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG BLI01 19/00051-260 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG BLI01 19/00051-261 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG BLI01 19/00051-262 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG BLI01 19/00051-263 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG BLI01 19/00051-264 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG BLI01 19/00051-265 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG BLI01 19/00051-266 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG BLI01 19/00051-267 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG BLI01 19/00051-268 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG BLI01 19/00051-269 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG BLI01 19/00051-270 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG BLI01 19/00051-271 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG BLI01 19/00051-272 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG BLI01 19/00051-273 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG BLI01 19/00051-274 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG BLI01 19/00051-275 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG BLI01 19/00051-276 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG BLI01 19/00051-277 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG BLI01 19/00051-278 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG BLI01 19/00051-279 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG BLI01 19/00051-280 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG BLI01 19/00051-281 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG BLI01 19/00051-282 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG BLI01 19/00051-283 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG BLI01 19/00051-284 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG BLI01 19/00051-285 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/00723-121 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/00723-122 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/00723-123 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/00723-124 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/00723-125 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/00723-126 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/00723-127 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/00723-128 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/00723-129 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/00723-130 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/00723-131 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/00723-132 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/00723-133 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/00723-134 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/00723-135 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/00723-136 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/00723-137 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/00723-138 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/00723-139 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/00723-140 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/00723-141 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/00723-142 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/00723-143 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/00723-144 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/00723-145 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/00723-146 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/00723-147 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/00723-148 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/00723-149 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/00723-150 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/00723-151 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/00723-152 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/00723-153 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/00723-154 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/00723-155 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/00723-156 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/00723-157 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/00723-158 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/00723-159 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/00723-160 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/00723-161 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/00723-162 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/00723-163 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/00723-164 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/00723-165 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/00723-166 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/00723-167 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/00723-168 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/00723-169 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/00723-170 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/00723-171 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/00723-172 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/00723-173 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/00723-174 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/00723-175 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/00723-176 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/00723-177 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/00723-178 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/00723-179 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/00723-180 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/00723-181 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/00723-182 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/00723-183 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/00723-184 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/00723-185 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/00723-186 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/00723-187 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - AVSLAG BLI01 19/00723-188 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - AVSLAG BLI01 19/01999-156 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - AVSLAG BLI01 19/01999-157 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - AVSLAG BLI01 19/01999-158 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - AVSLAG BLI01 19/01999-159 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - AVSLAG BLI01 19/01999-160 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - AVSLAG BLI01 19/01999-161 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - AVSLAG BLI01 19/01999-162 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - AVSLAG BLI01 19/01999-163 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - AVSLAG BLI01 19/01999-164 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - AVSLAG BLI01 19/01999-165 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - AVSLAG BLI01 19/01999-166 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - AVSLAG BLI01 19/01999-167 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - AVSLAG BLI01 19/01999-168 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - AVSLAG BLI01 19/01999-169 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - AVSLAG BLI01 19/01999-170 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - AVSLAG BLI01 19/01999-171 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - AVSLAG BLI01 19/01999-172 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - AVSLAG BLI01 19/01999-173 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - AVSLAG BLI01 19/01999-174 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - AVSLAG BLI01 19/01999-175 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - AVSLAG BLI01 19/01999-176 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - AVSLAG BLI01 19/01999-177 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - AVSLAG BLI01 19/01999-178 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - AVSLAG BLI01 19/01999-179 25 Offl §25 2019/08/06
I SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER PÅ NORHEIM KULTURHUS - SØKNAD BLI01 19/02855-020 25 Offl §25 2019/08/06
I SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER PÅ NORHEIM KULTURHUS - SØKNAD BLI01 19/02855-021 25 Offl §25 2019/08/06
I SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER PÅ NORHEIM KULTURHUS - SØKNAD BLI01 19/02855-022 25 Offl §25 2019/08/06
I SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER PÅ NORHEIM KULTURHUS - SØKNAD BLI01 19/02855-023 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURSKOLELÆRER - SCENEKUNST, 25 % VIKARIAT - BEKREFTELSE BLI01 19/03634-009 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURSKOLELÆRER - SCENEKUNST, 25 % VIKARIAT - BEKREFTELSE BLI01 19/03634-010 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURSKOLELÆRER - SCENEKUNST, 25 % VIKARIAT - BEKREFTELSE BLI01 19/03634-011 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURSKOLELÆRER - SCENEKUNST, 25 % VIKARIAT - BEKREFTELSE BLI01 19/03634-012 25 Offl §25 2019/08/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURSKOLELÆRER - SCENEKUNST, 25 % VIKARIAT - BEKREFTELSE BLI01 19/03634-013 25 Offl §25 2019/08/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% - BEKREFTELSE ANVO 19/04931-028 25 Offl §25 2019/08/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% - BEKREFTELSE ANVO 19/04931-029 25 Offl §25 2019/08/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% - BEKREFTELSE ANVO 19/04931-030 25 Offl §25 2019/08/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% - BEKREFTELSE ANVO 19/04931-031 25 Offl §25 2019/08/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% - BEKREFTELSE ANVO 19/04931-032 25 Offl §25 2019/08/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% - BEKREFTELSE ANVO 19/04931-033 25 Offl §25 2019/08/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% - BEKREFTELSE ANVO 19/04931-034 25 Offl §25 2019/08/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% - BEKREFTELSE ANVO 19/04931-035 25 Offl §25 2019/08/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% - BEKREFTELSE ANVO 19/04931-036 25 Offl §25 2019/08/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% - BEKREFTELSE ANVO 19/04931-037 25 Offl §25 2019/08/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% - BEKREFTELSE ANVO 19/04931-038 25 Offl §25 2019/08/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% - BEKREFTELSE ANVO 19/04931-039 25 Offl §25 2019/08/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% - BEKREFTELSE ANVO 19/04931-040 25 Offl §25 2019/08/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% - BEKREFTELSE ANVO 19/04931-041 25 Offl §25 2019/08/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% - BEKREFTELSE ANVO 19/04931-042 25 Offl §25 2019/08/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% - BEKREFTELSE ANVO 19/04931-043 25 Offl §25 2019/08/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% - BEKREFTELSE ANVO 19/04931-044 25 Offl §25 2019/08/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% - BEKREFTELSE ANVO 19/04931-045 25 Offl §25 2019/08/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% - BEKREFTELSE ANVO 19/04931-046 25 Offl §25 2019/08/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% - BEKREFTELSE ANVO 19/04931-047 25 Offl §25 2019/08/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% - BEKREFTELSE ANVO 19/04931-048 25 Offl §25 2019/08/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% - BEKREFTELSE ANVO 19/04931-049 25 Offl §25 2019/08/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% - BEKREFTELSE ANVO 19/04931-050 25 Offl §25 2019/08/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% FAST I BOLIG MED LANGTURNUS - BEKREFTELSE ANVO 19/04848-023 25 Offl §25 2019/08/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% FAST I BOLIG MED LANGTURNUS - BEKREFTELSE ANVO 19/04848-024 25 Offl §25 2019/08/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% FAST I BOLIG MED LANGTURNUS - BEKREFTELSE ANVO 19/04848-025 25 Offl §25 2019/08/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% FAST I BOLIG MED LANGTURNUS - BEKREFTELSE ANVO 19/04848-026 25 Offl §25 2019/08/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% FAST I BOLIG MED LANGTURNUS - BEKREFTELSE ANVO 19/04848-027 25 Offl §25 2019/08/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% FAST I BOLIG MED LANGTURNUS - BEKREFTELSE ANVO 19/04848-028 25 Offl §25 2019/08/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% FAST I BOLIG MED LANGTURNUS - BEKREFTELSE ANVO 19/04848-029 25 Offl §25 2019/08/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% FAST I BOLIG MED LANGTURNUS - BEKREFTELSE ANVO 19/04848-030 25 Offl §25 2019/08/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% FAST I BOLIG MED LANGTURNUS - BEKREFTELSE ANVO 19/04848-031 25 Offl §25 2019/08/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% FAST I BOLIG MED LANGTURNUS - BEKREFTELSE ANVO 19/04848-032 25 Offl §25 2019/08/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% FAST I BOLIG MED LANGTURNUS - BEKREFTELSE ANVO 19/04848-033 25 Offl §25 2019/08/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% FAST I BOLIG MED LANGTURNUS - BEKREFTELSE ANVO 19/04848-034 25 Offl §25 2019/08/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% FAST I BOLIG MED LANGTURNUS - BEKREFTELSE ANVO 19/04848-035 25 Offl §25 2019/08/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% FAST I BOLIG MED LANGTURNUS - BEKREFTELSE ANVO 19/04848-036 25 Offl §25 2019/08/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% FAST I BOLIG MED LANGTURNUS - BEKREFTELSE ANVO 19/04848-037 25 Offl §25 2019/08/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% FAST I BOLIG MED LANGTURNUS - BEKREFTELSE ANVO 19/04848-038 25 Offl §25 2019/08/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% FAST I BOLIG MED LANGTURNUS - BEKREFTELSE ANVO 19/04848-039 25 Offl §25 2019/08/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% FAST I BOLIG MED LANGTURNUS - BEKREFTELSE ANVO 19/04848-040 25 Offl §25 2019/08/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% FAST I BOLIG MED LANGTURNUS - BEKREFTELSE ANVO 19/04848-041 25 Offl §25 2019/08/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER VIKARIAT - BEKREFTELSE ARO07 19/04863-018 25 Offl §25 2019/08/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER VIKARIAT - BEKREFTELSE ARO07 19/04863-019 25 Offl §25 2019/08/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER VIKARIAT - BEKREFTELSE ARO07 19/04863-020 25 Offl §25 2019/08/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER VIKARIAT - BEKREFTELSE ARO07 19/04863-021 25 Offl §25 2019/08/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER VIKARIAT - BEKREFTELSE ARO07 19/04863-022 25 Offl §25 2019/08/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER VIKARIAT - BEKREFTELSE ARO07 19/04863-023 25 Offl §25 2019/08/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER VIKARIAT - BEKREFTELSE ARO07 19/04863-024 25 Offl §25 2019/08/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER VIKARIAT - BEKREFTELSE ARO07 19/04863-025 25 Offl §25 2019/08/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER VIKARIAT - BEKREFTELSE ARO07 19/04863-026 25 Offl §25 2019/08/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER VIKARIAT - BEKREFTELSE ARO07 19/04863-027 25 Offl §25 2019/08/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER VIKARIAT - BEKREFTELSE ARO07 19/04863-028 25 Offl §25 2019/08/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER VIKARIAT - BEKREFTELSE ARO07 19/04863-029 25 Offl §25 2019/08/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER VIKARIAT - BEKREFTELSE ARO07 19/04863-030 25 Offl §25 2019/08/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER VIKARIAT - BEKREFTELSE ARO07 19/04863-031 25 Offl §25 2019/08/06
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2019 - SØKNAD BLI01 19/05036-002 25 Offl §25 2019/08/06
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2019 - SØKNAD BLI01 19/05036-003 25 Offl §25 2019/08/06
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 19/05037-002 25 Offl §25 2019/08/06
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 19/05037-003 25 Offl §25 2019/08/06
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 19/05037-004 25 Offl §25 2019/08/06
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 19/05037-005 25 Offl §25 2019/08/06
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 19/05037-006 25 Offl §25 2019/08/06
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 19/05037-007 25 Offl §25 2019/08/06
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 19/05037-008 25 Offl §25 2019/08/06
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 19/05037-009 25 Offl §25 2019/08/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% - SØKNAD ANVO 19/04974-014 25 Offl §25 2019/08/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER HVILENDE NATT - SØKNAD ANVO 19/04976-012 25 Offl §25 2019/08/06
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - SØKNAD BLI01 19/05038-002 25 Offl §25 2019/08/06
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - SØKNAD BLI01 19/05038-003 25 Offl §25 2019/08/06
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - SØKNAD BLI01 19/05038-004 25 Offl §25 2019/08/06
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - SØKNAD BLI01 19/05038-005 25 Offl §25 2019/08/06
U SEN 19/949 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV LEKEPLASSUTSTYR - TILLEGGSINFORMASJON - 19/949 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV LEKEPLASSUTSTYR Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen OEI 19/04872-012 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/06
U TEK 115/235 - BUHAGEN, SØNDRE EIKE - NYBYGG GARASJE - 115/235 - FERDIGATTEST - NYBYGG GARASJE Miroslaw Tadeusz Mazur JKV 18/03848-008 2019/08/06
I TEK 141/68 - LITLASUND - REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING - 141/68 - SVV HAR IKKE ANLEDNING TIL Å MØTE PÅ OPPMÅLINGSFORRETNING - HEVDER Å EIE TIL FOT AV MUR JFR. VEDLEGG Statens vegvesen - Region vest v/I. Hauge HAS 19/04886-014 2019/08/06
I TEK 117/135 - AKSNES - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTRENDE GRENSE - 117/135 - SVV HAR IKKE ANLEDNING TIL Å MØTE PÅ OPPMÅLINGSFORRETNING - HEVDER Å EIE TIL FOT AV MUR JFR. VEDLEGG Statens vegvesen - Region vest v/I. Hauge MAH 19/02724-013 2019/08/06
I TEK 11/387 - MANNES - BYGGEMODNING - 11/387 - KLAGE PÅ VILKÅR I RAMMETILLATELSE Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS GTH 19/02214-009 2019/08/06
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2019 - ANALYSERAPPORT - DRIKKEVANN - BREKKE VBA, RENVANN - NORHEIM BU- OG BEHANDLINGSSENTER - UKE 31 Eurofins Environment Testing Norway AS ETS 19/00014-046 2019/08/06
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2019 - ANALYSERAPPORT - DRIKKEVANN, BREKKE VBA - RENVANN - UKE 30 Eurofins Environment Testing Norway AS ETS 19/00014-044 2019/08/06
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2019 - ANALYSERAPPORT - DRIKKEVANN, SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - STORESUND BU- OG BEHANDLINGSHJEM - TISTREIDVANN, KILDE - UKE 25 Eurofins Environment Testing Norway AS ETS 19/00014-045 2019/08/06
I TEK 2/8 - 2/60 - 1/108 - 2/155 - 3/75 - 2/108 - SÆVIK - FRADELING OG AREALOVERFØRING VEGAREAL STD:17/3137 - PARSELL 1 - 2/208 OG 2/421 - ORIGINAL KRAV OM SAMMENSLÅING Bodil Gudmundsen AMJ 17/04496-067 26 Offl.§26 2019/08/06
U TEK 12/439 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM JAKOBSEN, KARI NES/ØSTHUS, LILLIAN NES/FERKINGSTAD, MARGUNN/LUND, ÅSE - SVAR - 12/439 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM JAKOBSEN, KARI NES/ØSTHUS, LILLIAN NES/FERKINGSTAD, MARGUNN/LUND, ÅSE Åse Lund BJP01 19/05029-002 2019/08/06
I TEK 4/421 - FISKEBERGVEGEN, MUNKAJORD - NYBYGG GARASJE - 4/421 - KLAGE PÅ VEDTAK Ole Thomas Fidjeland GTH 18/02999-011 2019/08/06
U TEK RAMMEAVTALE RIB - AVTALE - 18/4931 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER BYGG OMEGA AREAL AS VIHO 18/04931-024 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2019/08/06
U TEK RAMMEAVTALE RIB - AVTALE - 18/4931 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER BYGG Norconsult AS (Hovedenhet) VIHO 18/04931-025 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2019/08/06
I TEK 142/124 - HÅLANDVEGEN - STORASUND - NYBYGG GARASJE - 142/124 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Rune Storesund KMY 14/00335-004 2019/08/06
I TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - MELDING FRA LEVERANDØR - 13/434 PRESTAVEGEN KLOAKKSANERING ETAPPE 2 ABU01 13/00434-151 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/06
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM SKOLEBYTTE PFA 19/05043-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/06
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM SKOLEBYTTE PFA 19/05042-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/06
U TEK 5/547 - SALG AV NÆRINGSTOMT OMW EIENDOM AS - 5/547 - SALG AV NÆRINGSTOMT OMW EIENDOM AS OMW Eiendom AS MAAA1 19/05040-001 2019/08/06
I HSE BARNEVERNLOVEN - OVERSENDELSE AV TOLKNINGSUTTALELSE Fylkesmannen i Rogaland JBR03 12/01630-013 2019/08/06
I TEK 67/42 - ASALDALBAKKEN, ASALDAL - TILBYGG ENEBOLIG, HAGESTUE PÅ EKSISTERENDE TERRASSE - 67/42 - ASALDALBAKKEN, ASALDAL - TILBYGG ENEBOLIG, HAGESTUE PÅ EKSISTERENDE TERRASSE Nils Reidar og Gro Larsen Hovden EDH 19/05041-001 2019/08/06
U TEK 22/71 - SØRE FERKINGSTADVEG, FERKINGSTAD - FASADEENDRING OG TILBYGG BOLIG - RAMMETILLATELSE - 22/71 - SØRE FERKINGSTADVEG, FERKINGSTAD - FASADEENDRING OG TILBYGG BOLIG Oddbjørg Ferkingstad Austerheim KRRE 19/02744-005 2019/08/06
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE/DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT/DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 19/04908-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/06
I SEN KOMMUNESTYREVALGET 2019 - LISTER - VEDR. KRAV TIL LISTER OG UNDERSKRIFTER TIL KOMMUNEVALGET 2019 (KOPIMOTTAKER) Karmøylista LYK 19/00288-044 2019/08/06
I TEK 135/3 - SÆBØVEGEN, SÆBØ. NYBYGG NAUST OG BRYGGE - 135/3 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Edb-Tjenester Norge Limited KMY 16/00860-015 2019/08/06
U SEN INNFORDRING - FRIVILLIG AVTALETREKK SAGR 18/04336-265 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/06
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - 64/285, 64/357, 654/364, 64/407, 64/263 - FORBEREDELSE TIL SKJØNNSSAK - INNSYN BYGGESAKSMAPPER Statens vegvesen - Region vest HSH01 17/00073-341 2019/08/06
U TEK 15/23 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:19/5051 - 15/23 - DELINGSTILLATELSE TILLEGGSAREAL - MED OPPMÅLING AV GRUNNEIENDOM Karmøyadvokatene DA - adv. M. H. Nereng HHU 19/01355-004 2019/08/06
I TEK 148/1037 - NORHEIM - NYBYGG FORRETNINGSBYGG - 148/1037 - OVERSENDER SVAR FRA STATENS VEGVESEN Petter J. Rasmussen AS IGR 18/04528-011 2019/08/06
I TEK 59/245 - TILBYGG ENEBOLIG, BOD - 59/245 - TILBYGG ENEBOLIG, BOD Johan Kristoffersen og Linda Mæland EDH 19/05044-001 2019/08/06
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - REFUSJONSKRAV FOR BARN SOM HAR BARNEHAGEPLASS I KARMØY OG BOSTED I SVEIO - FOM 01.01.19 TOM 31.07.19 Sveio Kommune Sentraladministrasjon ETH01 16/01128-541 2019/08/06
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - MELDING TIL LEVERANDØR - 13/434 PRESTAVEGEN KLOAKKSANERING ETAPPE 2 ABU01 13/00434-152 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/06
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - MELDING TIL LEVERANDØR - 13/434 PRESTAVEGEN KLOAKKSANERING ETAPPE 2 ABU01 13/00434-153 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/06
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - SVAR - 64/285 MFL.- INNSYN BYGGESAKSMAPPER Statens vegvesen - Region vest HSH01 17/00073-342 2019/08/06
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/04940-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/06
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/03519-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/06
I TEK 141/221 - LITLASUND - SØKNAD OM SEKSJONERING - 141/221 - REVIDERT SØKNAD Byggdetalj AS HAS 19/04981-003 2019/08/06
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2018/2019 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING SKLO 18/05613-093 25 Offl.§25 2019/08/06
I TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - MELDING FRA LEVERANDØR - 13/434 PRESTAVEGEN KLOAKKSANERING ETAPPE 2 ABU01 13/00434-154 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/06
U TEK 12/87 - SEVLANDVEGEN, SEVLAND - NYBYGG GARASJE TIDLIGERE SAK 10/2468 - 12/87 - RETUR AV SØKNAD OM FERDIGATTEST Johannes Grindhaug JKV 15/04727-005 2019/08/06
U TEK 99/37 - DISPONERING AV EIENDOM - VORRE OG AUSTEVIK VELFORENING - SVAR - 99/37 - SØKNAD OM DISPONERING AV EIENDOM - VORRE OG AUSTEVIK VELFORENING Vorre og Austevik Velforening MAAA1 19/02181-002 2019/08/06
I TEK GRAVESØKNAD - KV1219, ENGVEGEN 38 - ÅKREHAMN VANNBRUDD - GRAVESØKNAD - KV1219, ENGVEGEN 38 - ÅKREHAMN Christina Ferkingstad for Veamyr Entreprenør OSG 19/05046-001 2019/08/06
I TEK 5/430 - KJØP AV TILLEGGSAREAL - 5/430 - FORESPØRSEL OM KJØP AV TILLEGGSAREAL Ann Karin Dahl Grindhaug MAAA1 19/05047-001 2019/08/06
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - MELDING TIL LEVERANDØR - 13/434 PRESTAVEGEN KLOAKKSANERING ETAPPE 2 ABU01 13/00434-155 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/06
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/04939-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/06
U TEK DUPONT VORMEDAL - SVAR - INNSYNSKRAV OG BEKYMRINGSMELDING - FORURENSING FRA DUPONT VORMEDAL Roger Karlsen PEID 19/04877-005 2019/08/06
I TEK RAMMEAVTALE FOR RIBR RÅDGIVNING - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/2790 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER BRANN BKE 19/02790-005 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/06
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - MELDING TIL LEVERANDØR - 13/434 PRESTAVEGEN KLOAKKSANERING ETAPPE 2 ABU01 13/00434-156 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/06
U TEK SALG AV OMSORGSBOLIGER - SVAR - TILBUD OM Å KJØPE OMSORGSBOLIGER Hereid Eiendom AS STNY 19/02766-002 2019/08/06
I SEN 19/949 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV LEKEPLASSUTSTYR - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/949 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV LEKEPLASSUTSTYR OEI 19/04872-013 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/06
I TEK 64/1520 - SOLSTRANDVEGEN, STANGALAND - NYBYGG GARASJE - 64/1520 - SOLSTRANDVEGEN, STANGALAND - NYBYGG GARASJE Geir Roar og Nina Tveit BFH 19/05048-001 2019/08/06
I TEK PLAN 4075 - DETALJREGULERING FOR HAVNEOMRÅDE FLATSKJÆR, HUSØY - 86/7 - GODKJENT 1.7.2019 - KLAGE PÅ VEDTAK FOR PLAN 4075 - DETALJREGULERING FOR HAVNEOMRÅDE FLATSKJÆR, HUSØY - 86/7 - FRA EINAR JOHAN KOLSTØ Einar Johan Kolstø YSL 17/01396-093 2019/08/06
I TEK 64/211 - STANGALAND - NY BARNESKOLE MED UTEOMRÅDER - 64/211 - KLAGE PÅ RAMMETILLATELSE Elisabeth Marken Danielsen GTH 19/00631-008 2019/08/06
I TEK 48/15 - HILLESLAND - SØKNAD OM DELING MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 48/15 - ORIGINAL KRAV OM SAMMENSLÅING Karl Arne Jakobsen HHU 19/04706-004 26 Offl.§26 2019/08/06
U TEK 15/23 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:19/5051 - 15/23 - FØLGEBREV DELINGSVEDTAK Karmøyadvokatene DA - adv. M. H. Nereng HHU 19/01355-005 2019/08/06
U SEN 19/949 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV LEKEPLASSUTSTYR - TILLEGGSINFORMASJON - 19/949 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV LEKEPLASSUTSTYR Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen OEI 19/04872-014 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/06
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - REFUSJONSKRAV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP § 19 A GITT TIL BARN DER HAUGESUND KOMMUNE ER OMSORGSKOMMUNE ETH01 16/01128-542 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/06
U TEK 15/342 OG 15/1851 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ØVREBØ, AUD/TJØSVOLL, HILDEGUNN/SJØEN, CHARLOTTE VIKRA/VIKRA, ELLINOR - SVAR - 15/342 OG 15/1851 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ØVREBØ, AUD/TJØSVOLL, HILDEGUNN/SJØEN, CHARLOTTE VIKRA/VIKRA, ELLINOR Hildegunn Tjøsvoll BJP01 19/05034-002 2019/08/06
I TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - MELDING FRA LEVERANDØR - 13/434 PRESTAVEGEN KLOAKKSANERING ETAPPE 2 ABU01 13/00434-157 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/06
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - REFUSJONSKRAV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP §19 A GITT TIL BARN DER TYSVÆR KOMMUNE ER OMSORGSKOMMUNE ETH01 16/01128-543 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/06
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - REFUSJONSKRAV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP §19 A GITT TIL BARN DER OSLO KOMMUNE ER OMSORGSKOMMUNE ETH01 16/01128-544 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/06
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - REFUSJONSKRAV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP §19 A GITT TIL BARN DER OSLO KOMMUNE ER OMSORGSKOMMUNE ETH01 16/01128-545 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/06
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - REFUSJONSKRAV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP §19 A GITT TIL BARN DER KVINNHERAD KOMMUNE ER OMSORGSKOMMUNE ETH01 16/01128-546 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/06
U SEN INNFORDRING - FORDRINGSANMELDELSE CEM01 18/04336-267 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/06