Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT - GNR. 86/237, 238 OG 239 OG GNR. 58/173 - SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT - GNR. 86/237, 238 OG 239 OG GNR. 58/173 TNO05 18/03119-011 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/08/05
U TEK P51200 - NY SKOLE OG IDRETTSHALL I KOPERVIK - VARSEL OM REFUSJONSKRAV ETTER PBL. KAP 18 ¿ OPPARBEIDELSE AV INFRASTRUKTUR KNYTTET TIL PLAN 3035 DETALJREGULERING FOR STANGELAND BARNESKOLE Hans J Rasmussen AS STNY 17/02379-005 2019/08/05
I TEK 15/722 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - ÅSE ELIN JENSEN - 15/722 - FERDIGMELDING - VANNMÅLER - ÅSE ELIN JENSEN Comfort Karmøy AS ALS06 19/05023-002 2019/08/05
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 115/224 - BESTILLING AV NABOLISTE Robert Johannesen, Aibel AS GEL 19/00021-358 2019/08/05
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2019 - ANALYSERAPPORT - SJØVANN HÅLANDSDALEN 84, SKUDENESHAVN - UKE 23 Eurofins Environment Testing Norway AS ETS 19/00014-042 2019/08/05
I TEK PLAN 5081-2 - DETALJREGULERING FOR SOLDALEN - 123/186 SNIK - ENDRING LEKEPLASS - - UTTALELSE FRA FYLKESMANNEN - 02.08.19 (KOPIMOTTAKER) PLAN 5081-2 - DETALJREGULERING FOR SOLDALEN - 123/186 SNIK - ENDRING LEKEPLASS - Fylkesmannen i Rogaland AAHO 19/01795-009 2019/08/05
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2019 - ANALYSERAPPORT DRIKKEVANN 2019, UKE 25 - SKUDENES BBH, AUREIDVANN, TISTREIDVANN, STORESUND BBH Eurofins Environment Testing Norway AS ETS 19/00014-043 2019/08/05
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - 3/582 - FORESPØRSEL OM PLASSERING AV HUSVOGN Per Gunnar Østhus KRRE 17/00073-340 2019/08/05
I TEK 109/50 - FOSEN - RIVING OG NYBYGG FRITIDSBOLIG - 109/50 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE I K Gabrielsen JKV 17/05040-017 2019/08/05
I TEK 15/2080 - SJØENVEGEN, ÅKRA - FASADEENDRING OG BRUKSENDRING 3. ETASJE TIL BOLIG - 15/2080 - ØNSKER UTSATT KLAGEFRIST PGA FERIEAVVIKLING Eskild Kvala AS GTH 19/02497-003 2019/08/05
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2018/2019 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING SKLO 18/05613-091 25 Offl.§25 2019/08/05
I SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER PÅ NORHEIM KULTURHUS - SØKNAD BLI01 19/02855-018 25 Offl §25 2019/08/05
I SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER PÅ NORHEIM KULTURHUS - SØKNAD BLI01 19/02855-019 25 Offl §25 2019/08/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% FAST I BOLIG MED LANGTURNUS - SØKNAD ANVO 19/04848-018 25 Offl §25 2019/08/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% FAST I BOLIG MED LANGTURNUS - SØKNAD ANVO 19/04848-019 25 Offl §25 2019/08/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% FAST I BOLIG MED LANGTURNUS - SØKNAD ANVO 19/04848-020 25 Offl §25 2019/08/05
I SKU REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER MED JURIDISK KOMPETANSE I OPPVEKST- OG KULTURETATEN - SØKNAD BLI01 19/04835-006 25 Offl §25 2019/08/05
I SKU REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER DIGITALISERING I OPPVEKST- OG KULTURETATEN - SØKNAD BLI01 19/04836-005 25 Offl §25 2019/08/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100% - SØKNAD ANVO 19/04933-006 25 Offl §25 2019/08/05
I TEK RV. 47 BØKRYSSET - VEGRETT - OVERSENDER TINGLYST ERKLÆRING - GJELDER VEGRETT VED BØKRYSSET - RV. 47 Statens vegvesen HPE 18/01758-003 2019/08/05
I TEK 56/17 - AUSTRE KARMØYVEG, SNØRTELAND - TILBYGG FRITIDSBOLIG - HAGESTUE - 56/17 - AUSTRE KARMØYVEG, SNØRTELAND - TILBYGG FRITIDSBOLIG - HAGESTUE Eline Gjertsen Bratland EDH 19/05021-001 2019/08/05
I TEK 149/463 - SPANNE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 149/463 - SPANNE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Karmøy Kommune, sektor eiendom EDH 19/05022-001 2019/08/05
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN - REFINANSIERING AV BOLIGLÅN RBE08 19/05026-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/05
I TEK 53/86 - HOVDASTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD. 19/1159 - 53/86 - GRENSE ER FASTSATT I TIDLIGERE FORRETNING - SVV MØTER DERFOR IKKE STD. 19/1159 Statens vegvesen - Region vest XXI 19/03638-015 2019/08/05
I TEK 15/722 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - ÅSE ELIN JENSEN - 15/722 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - ÅSE ELIN JENSEN Comfort Karmøy AS ORO01 19/05023-001 2019/08/05
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 87/204 - BESTILLING AV NABOLISTE - GARASJE Bjørn Mælen GEL 19/00021-359 2019/08/05
I TEK 93/106 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - EVEN LIKNES - 93/106 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - EVEN LIKNES Comfort Karmøy AS ORO01 19/05027-001 2019/08/05
I TEK 93/106 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - EVEN LIKNES - 93/106 - FERDIGMELDING - LEDNINGSBRUDD - EVEN LIKNES Comfort Karmøy AS ORO01 19/05027-002 2019/08/05
I TEK 119/89 - MYKJE - FORHÅNDSKONFERANSE - 119/89 - AVKLARINGER FØR FORHÅNDSKONFERANSE Aud Marit Nicholls KRRE 19/04766-002 2019/08/05
U TEK STARTLÅN - NEDKVITTERING AV PANT RBE08 19/05025-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/05
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 19/02578-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/05
U SEN NÆRINGSUTVIKLING - SKAPE.NO - SVAR - INVITASJON TIL VIDEREFØRING AV PARTNERSKAPET SKAPE 2020 - 2023 Rogaland Fylkeskommune Fylkesrådmannen PVE01 15/02942-027 2019/08/05
U SKU KRETSORDNING - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM SKOLEBYTTE PFA 19/04958-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/05
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/04814-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/05
I TEK EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HAALAND & THUESTAD EIENDOM AS - 15/377, 15/714, 15/846, 58/334, 66/343, 66/568, 66/927 - 15/377 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HAALAND & THUESTAD EIENDOM AS Haaland & Thuestad Eiendom AS BJP01 19/05028-001 2019/08/05
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 19/04998-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/05
I TEK 148/790 - NORHEIM - FORHÅNDSKONFERANSE - 148/790 - FORESPØRSEL OM INFOMØTE Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS IGR 19/05030-001 2019/08/05
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SVAR- SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGE I FORM AV EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/05
U TEK 116/3 - KOLNES - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG OG GARASJE - 116/3 - KOLNES - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG OG GARASJE Fiskeridirektoratet KRRE 14/02013-020 2019/08/05
U TEK PLAN 2041-1 - OMRÅDEREGULERING FOR ÅKRAØYNÅ OG HOLMANE - ENDRING - KAIAREAL OG HAVNEOMRÅDE I SJØ - 15/217 MFL. - GODKJENT 25.6.2019 - SVAR - MERKNAD TIL GODKJENT PLAN 2041-1 Hilde Marie Bergfjord BHA02 16/04060-080 2019/08/05
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 19/05016-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/05
I TEK 21/112 - STAVAGARDEN, STAVA - FORSTØTNINGSMUR - 21/112 - SUPPLERING TIL KLAGE PÅ VEDTAK Marton Stava GTH 19/02806-013 2019/08/05
I TEK 58/59, 58/96 OG 58/477 - HAVNEGATA, KOPERVIK - NYBYGG BOLIGBYGG MED 14 BOENHETER - 58/59, 58/96 OG 58/477 - REDEGJØRELSE FOR MANGLER OG FASADETEGNINGER Vikanes Bungum Arkitekter AS KIS 19/02272-006 2019/08/05
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 17/05172-012 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/05
I TEK 12/439 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM JAKOBSEN, KARI NES/ØSTHUS, LILLIAN NES/FERKINGSTAD, MARGUNN/LUND, ÅSE - 12/439 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM JAKOBSEN, KARI NES/ØSTHUS, LILLIAN NES/FERKINGSTAD, MARGUNN/LUND, ÅSE Åse Lund BJP01 19/05029-001 26 Off.l.26 2019/08/05
I TEK GRAVESØKNAD - SJOARVEGEN 10-14, SANDVE - KV1351 - GRAVESØKNAD - SJOARVEGEN 10-14, SANDVE - KV1351 Vea Energi AS BTH04 19/05031-001 2019/08/05
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 18/01104-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/05
U TEK EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HAALAND & THUESTAD EIENDOM AS - 15/377, 15/714, 15/846, 58/334, 66/343, 66/568, 66/927 - SVAR - 15/377 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HAALAND & THUESTAD EIENDOM AS Haaland & Thuestad Eiendom AS BJP01 19/05028-002 2019/08/05
U TEK KARMØY KINO - UNIVERSELL UTFORMING - TILLEGGSINFORMASJON - 19/4777 KARMØY KINO - UNIVERSELL UTFORMING Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen MAJ02 19/04777-004 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/05
I TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - MELDING FRA LEVERANDØR - 13/434 PRESTAVEGEN KLOAKKSANERING ETAPPE 2 ABU01 13/00434-150 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/05
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 19/05008-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/05
U TEK OPPFØLGING AV KJØREVEGER M.M. - AVTALE VEDR. TRAFIKKERING AV BJØRNHAUGVEGEN MED RENOVASJONSBIL JONNY HANSEN MAHA2 19/01533-005 2019/08/05
I TEK GRAVESØKNAD - NOREVEGEN 20, KARMSUND - KV1480 OG 1691 - GRAVESØKNAD - NOREVEGEN 20, KARMSUND - KV1480 OG 1691 Vea Energi AS BTH04 19/05032-001 2019/08/05
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 19/05006-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/05
I TEK GRAVESØKNAD - ØSTHUSVEGEN 217, VEAVÅGEN - KV1291 - GRAVESØKNAD - ØSTHUSVEGEN 217, VEAVÅGEN - KV1291 Vea Energi AS BTH04 19/05033-001 2019/08/05
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT OG DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 19/04839-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/05
I SEN 19/949 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV LEKEPLASSUTSTYR - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/949 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV LEKEPLASSUTSTYR OEI 19/04872-011 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/05
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM SKOLEPLASS I KARMØY KOMMUNE Karmøy kommune barnevernstjeneste PFA 19/00589-010 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/05
U HSE ANSKAFFELSE - MURKONSERVERING - TILLEGGSINFORMASJON - MURKONSERVERING - KONGSHALLRUINEN PÅ AVALDSNES Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen CBE02 19/01318-007 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/05
U SKU OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM FORNYELSE AV AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 18/02776-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/05
I TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - SUNDVEGEN - BER OM UTSATT UTTALEFRIST - TILSKUDDSBEREGNING Oddbjørn Dankel MAHA1 15/01750-145 2019/08/05
I TEK 141/222 - LITLASUND, SØKNAD OM SEKSJONERING - 141/222 - DOKUMENTET HAR MANGLER OG KAN IKKE TINGLYSES Kartverket - Tinglysingen HAS 19/02493-004 2019/08/05
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/04876-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/05
I TEK 3/445 - REKKJEVEGEN, ØSTHUS - NYBYGG HAGESTUE - 3/445 - MOTTATT MANGLER - FASADETEGNINGER Oleiv Abrahamsen KRRE 19/04830-004 2019/08/05
I TEK 12/87 - SEVLANDVEGEN, SEVLAND - NYBYGG GARASJE TIDLIGERE SAK 10/2468 - 12/87 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Vedøy's hus og Hyttetegning JKV 15/04727-004 2019/08/05
I TEK 115/235 - BUHAGEN, SØNDRE EIKE - NYBYGG GARASJE - 115/235 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Miroslaw Tadeusz Mazur JKV 18/03848-007 2019/08/05