Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U HSE TILLEGGSSAK - TILLEGGSSAK BOER Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/08/02
U HSE TILLEGGSSAK - TILLEGGSSAK BOER Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/08/02
U HSE TILLEGGSSAK - TILLEGGSSAK BOER Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/08/02
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - 90/58 - FISKÅ - HENVENDELSE VEDRØRENDE SØKNADSPLIKT Lilian Daniel Costache KRRE 17/00073-339 2019/08/02
I TEK HØRINGER - 2019 - HØRING: INNFØRING AV KRAV OM LANDMÅLERBREV MV. FORSLAG TIL ENDRINGER I MATRIKKELFORSKRIFTEN Kommunal- og moderniseringsdepartementet EIST 19/00016-076 2019/08/02
I TEK 47/549 - SOLBERGVEGEN, VIK - TILBYGG HAGESTUE OG VERANDA - 47/549 - SOLBERGVEGEN, VIK - TILBYGG HAGESTUE OG VERANDA Sylwia Anna Mieciecka KRRE 19/05011-001 2019/08/02
I TEK 115/162 - ÅRHAUGBAKKEN, SØNDRE EIKE - TILBYGG TERASSE - 115/162 - TILBYGG TERRASSE Dag-Helge Rønnevik KRRE 19/02136-005 2019/08/02
I TEK 57/105 - VEIBELLSBAKKEN, SKUDENESHAVN - SØKNAD OM TILTAK I FREDNINGSOMRÅDE - TILBYGG, BOD - 57/105 - (KOPIMOTTAKER) VEDTAK OM DISPENSASJON Rogaland Fylkeskommune, seksjon for kulturarv JMJ03 19/04764-006 2019/08/02
I TEK 149/536 - SPANNE - NYBYGG BUSSANLEGG MED ADMINISTRASJON, VERKSTED M.M. - 149/536 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Plank Arkitekter AS JKV 19/01128-014 2019/08/02
U TEK 1/14 - PORSHOLMEN, VEDØY - BRUKSENDRING TIL FRITIDSBOLIG PROSJEKT 5 - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 1/14 - PORSHOLMEN, VEDØY - BRUKSENDRING TIL FRITIDSBOLIG PROSJEKT 5 Tommy Nybøe KRRE 19/04967-002 2019/08/02
U TEK 1/14 - PORSHOLMEN, VEDØY - BRUKSENDRING TIL FRITIDSBOLIG PROSJEKT 6 - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 1/14 - PORSHOLMEN, VEDØY - BRUKSENDRING TIL FRITIDSBOLIG PROSJEKT 6 Tommy Nybøe KRRE 19/04969-002 2019/08/02
I TEK FJORD MOTORPARK - EKSPROPRIASJON - FRIST FOR MERKNADER - SØKNAD OM FORHÅNDSTILLATELSE Fylkesmannen i Rogaland SMO02 17/04067-048 2019/08/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER VIKARIAT - SØKNAD ARO07 19/04863-014 25 Offl §25 2019/08/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER VIKARIAT - SØKNAD ARO07 19/04863-015 25 Offl §25 2019/08/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER HVILENDE NATT - SØKNAD ANVO 19/04976-008 25 Offl §25 2019/08/02
I TEK 79/149 - DYRNESVEGEN, VISNES - NYBYGG TERRASSE MED BOD OG LEVEGG - 79/149 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Sigurd Øynes JKV 15/03772-005 2019/08/02
U TEK FIBERUTBYGGING, SÆVELANDSVIK/VEAVÅGEN TELENOR - SVAR - KV1255 NESVEGEN - ARBEIDSVARSLINGSPLAN FOR FIBERARBEID Regi AS TOBA 19/01847-093 2019/08/02
U TEK 5/547 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM OMW EIENDOM AS - SVAR - 5/547 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM OMW EIENDOM AS Omw Eiendom AS BJP01 19/05007-002 2019/08/02
U TEK FIBERUTBYGGING, SÆVELANDSVIK/VEAVÅGEN TELENOR - SVAR - KV1287 URVEGEN - ARBEIDSVARSLINGSPLAN FOR FIBERARBEID Regi AS TOBA 19/01847-094 2019/08/02
U TEK 42/177 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ANNFINN JARL KRAKEVIK - SVAR - 42/177 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ANNFINN JARL KRAKEVIK Reidar Sund Revisjon AS BJP01 19/05009-002 2019/08/02
U TEK FIBERUTBYGGING, SÆVELANDSVIK/VEAVÅGEN TELENOR - SVAR - KV1245 KYRJEGARDVEGEN - ARBEIDSVARSLINGSPLAN FOR FIBERARBEID Regi AS TOBA 19/01847-095 2019/08/02
U TEK FIBERUTBYGGING, SÆVELANDSVIK/VEAVÅGEN TELENOR - SVAR - KV1291 ØSTHUSVEGEN - ARBEIDSVARSLINGSPLAN FOR FIBERARBEID Regi AS TOBA 19/01847-096 2019/08/02
U TEK FIBERUTBYGGING, SÆVELANDSVIK/VEAVÅGEN TELENOR - SVAR - KV1288 VEA SJOAVEG - ARBEIDSVARSLINGSPLAN FOR FIBERARBEID Regi AS TOBA 19/01847-097 2019/08/02
I TEK 122/225 - RØYKSUNDVEGEN, RØYKSUND - NYBYGG FRITIDSBOLIG - 122/225 - MOTTATT MANGLER Torvastad Bygg AS KRRE 17/02547-009 2019/08/02
I SKU OVERSENDELSE AV DOKUMENTASJON - FULLMAKT KAH01 12/04604-276 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/02
I TEK 86/244 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - NYBYGG LAGERHALL - 86/244 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - NYBYGG LAGERHALL Toth Transport AS KRRE 19/05012-001 2019/08/02
I TEK 1/192 - OSPØY, VEDØY - PARKERINGSPLASS - 1/192 - OSPØY, VEDØY - PARKERINGSPLASS Edb-Tjenester Norge Limited KRRE 19/05013-001 2019/08/02
U TEK 1/190 - VEDØY, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/1815 - 1/234 - VEDØY, PÅMINNELSE OM OVERSKJØTING ETTER OPPMÅLING STD:18/1815 Kari Nes Jakobsen ALA04 18/02947-027 2019/08/02
U HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKT FOR MATOMBRINGING - TILLEGGSINFORMASJON - KONSESJONSAVTALE FOR MATOMBRINGING Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen CBE02 19/02499-007 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/02
I TEK 66/218 - VALBERGÅSEN, AUSTREIM - TILBYGG HAGESTUE - 66/218 - VALBERGÅSEN, AUSTREIM - TILBYGG HAGESTUE Edb-Tjenester Norge Limited KRRE 19/05014-001 2019/08/02
I TEK KLOAKKERING - RØYKSUND - HENVENDELSE - KLOAKK I VOLLSVIKA, FOSEN Sissel Tollaksen ETS 12/00024-432 2019/08/02
U SEN OVERSENDELSE AV DOKUMENTASJON - OVERSENDELSE AV HELSEKORT Helse Fonna Hf MBB 12/04604-277 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/02
U TEK FIBERUTBYGGING, SÆVELANDSVIK/VEAVÅGEN TELENOR - SVAR - KV1517 SÆVIKDALEN - ARBEIDSVARSLINGSPLAN FOR FIBERARBEID Regi AS TOBA 19/01847-098 2019/08/02
U TEK KARMØY KINO - UNIVERSELL UTFORMING - TILLEGGSINFORMASJON - 19/4777 KARMØY KINO - UNIVERSELL UTFORMING Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen MAJ02 19/04777-002 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/02
U TEK KARMØY KINO - UNIVERSELL UTFORMING - TILLEGGSINFORMASJON - 19/4777 KARMØY KINO - UNIVERSELL UTFORMING Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen MAJ02 19/04777-003 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/02
U TEK FIBERUTBYGGING, SÆVELANDSVIK/VEAVÅGEN TELENOR - SVAR - KV1520 JOVIKVEGEN - ARBEIDSVARSLINGSPLAN FOR FIBERARBEID Regi AS TOBA 19/01847-099 2019/08/02
U TEK FIBERUTBYGGING, SÆVELANDSVIK/VEAVÅGEN TELENOR - SVAR - KV1488 SKUTEBERGVEGEN - ARBEIDSVARSLINGSPLAN FOR FIBERARBEID Regi AS TOBA 19/01847-100 2019/08/02
U TEK TEKNISK PLAN FOR TJØSVOLL ØST (TJØSVOLLTUNET) - SVAR - OFF. VEGAREALER 13/704, 709 OG 713 ER NÅ REGISTRERT PÅ KARMØY KOMMUNE A Utvik AS ALA04 13/00401-021 2019/08/02
U TEK FIBERUTBYGGING, SÆVELANDSVIK/VEAVÅGEN TELENOR - SVAR - KV1244 KVARTNESVEGEN - ARBEIDSVARSLINGSPLAN FOR FIBERARBEID Regi AS TOBA 19/01847-101 2019/08/02
U TEK FIBERUTBYGGING, SÆVELANDSVIK/VEAVÅGEN TELENOR - SVAR - KV1519 SJURABERG - ARBEIDSVARSLINGSPLAN FOR FIBERARBEID Regi AS TOBA 19/01847-102 2019/08/02
U TEK 88/255 - ØYGARDEN, SØNDRE VELDE - SØKNAD OM SEKSJONERING - 88/255 - MANGELBREV - SØKNAD OM SEKSJONERING Øygarden Eiendom AS HAS 19/03823-002 2019/08/02
U TEK NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN 2. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM - REFERAT - BYGGEMØTE 9 NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN Hans Erik Langfjord Get AKR02 17/00780-038 2019/08/02
U TEK FIBERUTBYGGING, SÆVELANDSVIK/VEAVÅGEN TELENOR - SVAR - KV1274 ØSTHUSVEGEN - ARBEIDSVARSLINGSPLAN FOR FIBERARBEID Regi AS TOBA 19/01847-103 2019/08/02
U TEK FIBERUTBYGGING, SÆVELANDSVIK/VEAVÅGEN TELENOR - SVAR - KV1622 VESTVEGEN - ARBEIDSVARSLINGSPLAN FOR FIBERARBEID Regi AS TOBA 19/01847-104 2019/08/02
U TEK FIBERUTBYGGING, SÆVELANDSVIK/VEAVÅGEN TELENOR - SVAR - KV1268 SALVØYVEGEN - ARBEIDSVARSLINGSPLAN FOR FIBERARBEID Regi AS TOBA 19/01847-105 2019/08/02
U TEK FIBERUTBYGGING, SÆVELANDSVIK/VEAVÅGEN TELENOR - SVAR - KV1522 SÆVIKTUN - ARBEIDSVARSLINGSPLAN FOR FIBERARBEID Regi AS TOBA 19/01847-106 2019/08/02
I TEK 47/410 - VIK - SØKNAD OM DELING MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 47/410 - VIK - SØKNAD OM DELING MED OPPMÅLINGSFORRETNING Karmøy Kommune EDH 19/05015-001 2019/08/02
I TEK 64/267 - STANGALAND - SØKNAD OM DELING MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 64/267 - STANGALAND - SØKNAD OM DELING MED OPPMÅLINGSFORRETNING Karmøy Kommune EDH 19/05018-001 2019/08/02
I TEK 15/173 - ØYAVEGEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG - 15/173 - PÅMINNING OM VILKÅR FOR DISPENSASJON Fiskeridirektoratet JKV 18/03897-019 2019/08/02
I SEN BISTAND REKRUTTERING KOMMUNIKASJONSSJEF - TILBUD - 19/4796 BISTAND REKRUTTERING - KOMMUNIKASJONSSJEF KRWI 19/04796-002 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/02
I SEN BISTAND REKRUTTERING KOMMUNIKASJONSSJEF - TILBUD - 19/4796 BISTAND REKRUTTERING - KOMMUNIKASJONSSJEF KRWI 19/04796-003 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/02
I SEN BISTAND REKRUTTERING KOMMUNIKASJONSSJEF - TILBUD - 19/4796 BISTAND REKRUTTERING - KOMMUNIKASJONSSJEF KRWI 19/04796-004 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/02
I SEN BISTAND REKRUTTERING KOMMUNIKASJONSSJEF - TILBUD - 19/4796 BISTAND REKRUTTERING - KOMMUNIKASJONSSJEF KRWI 19/04796-005 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/02
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 18/01104-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/02
U SEN VIGSEL - OVERSENDELSE AV DOKUMENTER IFM. VIELSE I KARMØY KOMMUNE ANJM 19/04812-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/02
I TEK 58/377 - STANGALANDGATA, KOPERVIK. FASADEENDRING OG NYBYGG TERRASSE - 58/377 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Svein Kro JKV 12/02443-006 2019/08/02
I TEK 86/71 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - NY SKORSTEIN - 86/71 - NY SKORSTEIN Petter J. Rasmussen AS KRRE 19/05019-001 2019/08/02
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2018/2019 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING SKLO 18/05613-090 25 Offl.§25 2019/08/02
U TEK 139/8 - HAUSKE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 18/5223 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 139/8 I KARMØY KOMMUNE Hausken Tore Johannes HAS 19/03531-004 2019/08/02
U TEK 139/8 - HAUSKE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 18/5223 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 139/8 I KARMØY KOMMUNE Hausken Utvikling As HAS 19/03531-005 2019/08/02
U TEK 139/8 - HAUSKE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 18/5223 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 139/8 I KARMØY KOMMUNE Hausken Terje HAS 19/03531-006 2019/08/02
U TEK 139/8 - HAUSKE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 18/5223 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 139/8 I KARMØY KOMMUNE Heussche Henrik Valderhaug HAS 19/03531-007 2019/08/02
I TEK 22/71 - SØRE FERKINGSTADVEG, FERKINGSTAD - FASADEENDRING OG TILBYGG BOLIG - 22/71 - SØKNAD OM PERSONLIG ANSVARSRETT OG GJENNOMFØRINGSPLAN Oddbjørg Ferkingstad Austerheim KRRE 19/02744-004 2019/08/02
I SEN BRUKTHANDELBEVILLING - SEVLAND BIL AS - BRUKTHANDELBEVILLING - SEVLAND BIL AS (KOPIMOTTAKER) Sør-Vest Politidistrikt PVE01 19/05017-001 2019/08/02
U TEK DYPVANNSLEDNING, FEØY - AVTALE - SVAR - 133/10 - ØNSKER AVTALE PÅ SPILLVANNSLEDNING Peder Christiansen MAAA1 12/02426-007 2019/08/02
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 19/05016-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/02
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 17/05172-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/02
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 17/05172-010 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/02
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 17/05172-011 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/02
U TEK 63/14 MFL. - RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN - GNR. 63 ALMENNING SKJERSUND - UNDERRETTING OM UTFØRT RETTING I EIENDOMSKARTET OVE ANDERS SØRVIK ALA04 19/04709-007 2019/08/02