Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I TEK GRAVESØKNAD - IDRETTSVEGEN 12 C - KV1239 - GRAVESØKNAD - IDRETTSVEGEN 12 C - KV1239 Vea Energi AS BTH04 19/05002-001 2019/08/01
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2018/2019 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING SKLO 18/05613-086 25 Offl.§25 2019/08/01
I TEK 83/62 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ØYVIND HANSEN - 83/62 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ØYVIND HANSEN Aibel AS ORO01 19/05003-001 2019/08/01
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2018/2019 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING SKLO 18/05613-087 25 Offl.§25 2019/08/01
I SEN LEDSAGERBEVIS FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS TVI 19/05001-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/01
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2018/2019 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING SKLO 18/05613-088 25 Offl.§25 2019/08/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 100% - SØKNAD ANVO 19/02749-002 25 Offl §25 2019/08/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% - SØKNAD ANVO 19/04931-021 25 Offl §25 2019/08/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% - SØKNAD ANVO 19/04931-022 25 Offl §25 2019/08/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% - SØKNAD ANVO 19/04931-023 25 Offl §25 2019/08/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% - SØKNAD ANVO 19/04931-024 25 Offl §25 2019/08/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% - SØKNAD ANVO 19/04931-025 25 Offl §25 2019/08/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% FAST I BOLIG MED LANGTURNUS - SØKNAD ANVO 19/04848-015 25 Offl §25 2019/08/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER VIKARIAT - SØKNAD ARO07 19/04863-012 25 Offl §25 2019/08/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER VIKARIAT - SØKNAD ARO07 19/04863-013 25 Offl §25 2019/08/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100% - SØKNAD ANVO 19/04933-005 25 Offl §25 2019/08/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% - SØKNAD ANVO 19/04974-008 25 Offl §25 2019/08/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% - SØKNAD ANVO 19/04974-009 25 Offl §25 2019/08/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% - SØKNAD ANVO 19/04974-010 25 Offl §25 2019/08/01
I SEN REKRUTTERINGSSAK MASKINFØRER/FAGARBEIDER PARK OG IDRETT - SØKNAD REKRU 19/04871-010 25 Offl §25 2019/08/01
I SEN REKRUTTERINGSSAK MASKINFØRER/FAGARBEIDER PARK OG IDRETT - SØKNAD REKRU 19/04871-011 25 Offl §25 2019/08/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER HVILENDE NATT - SØKNAD ANVO 19/04976-006 25 Offl §25 2019/08/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER HVILENDE NATT - SØKNAD ANVO 19/04976-007 25 Offl §25 2019/08/01
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - ANGÅENDE BYGGETILSYN NAUST Sverre Johan Larsen KMY 17/00073-338 2019/08/01
I HSE SØKNADER UTENOM FASTE TILSKUDDSORDNINGER 2019 - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD OVER BUDSJETT I 2020 Veiledningssenter For Pårørende Vest-Norge BSE02 19/00027-036 2019/08/01
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 18/04182-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/01
U SEN LUKTPROBLEMATIKK - HUSØY - E-POSTKORRESPONDANSE - ROTTEPROBLEM PÅ HUSØY Terje Ludvigsen KANE1 18/01519-033 2019/08/01
U SEN 5/65 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD 19/2246 - ERKLÆRING/MELDING 5/673 M.FL. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING Kartverket - Tinglysingen REK 19/03645-023 2019/08/01
U TEK 56/4 - AUSTRE KARMØYVEG, SNØRTELAND - TILBYGG ENEBOLIG - 56/4 - RETUR AV SØKNAD Trygve Tollaksvik KIS 13/01013-004 2019/08/01
I SEN 19/949 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV LEKEPLASSUTSTYR - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/949 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV LEKEPLASSUTSTYR OEI 19/04872-010 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/08/01
U TEK GNR/BNR 29/11, HEMNESVEGEN, HEBNES. TILBYGG VÅNINGSHUS - 29/11 - RETUR AV SØKNAD Jan Hansen KIS 12/04099-007 2019/08/01
U TEK 69/26 OG 69/37 OG 63/72 - MIDTRE EIDE - DELING AV GRUNNEIENDOM TIL OFFENTLIG VEG - SAK10 - MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 69/26 OG 69/37 - BREV TIL IKKE MØTT PART ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Statens Vegvesen Region Vest v/ Ingunn Hauge ALA04 19/02699-014 2019/08/01
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 19/04998-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/01
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 18/01990-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/01
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - SFO GKH01 19/04997-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/01
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - SFO GKH01 19/04997-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/01
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 18/03628-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/01
I TEK DUPONT VORMEDAL - ETTERLYSER SVAR - INNSYNSKRAV OG BEKYMRINGSMELDING - FORURENSING FRA DUPONT VORMEDAL Roger Karlsen PEID 19/04877-004 2019/08/01
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 18/03579-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/01
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR: INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMET SOM FØRER NJO 14/03285-011 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/01
U TEK 69/26 OG 69/37 OG 63/72 - MIDTRE EIDE - DELING AV GRUNNEIENDOM TIL OFFENTLIG VEG - SAK10 - MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 69/37 TILLEGSBREV TIL IKKE MØTT PART Bendiksen Gunnar ALA04 19/02699-015 2019/08/01
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING FOR EIENDOMSSKATT FRA ÅR 2020 - DRIFTSBYGNING/FISKE/FANGST (KODE 244) Lillian Nes Østhus MSA 18/00413-042 2019/08/01
I SEN LEDSAGERBEVIS FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS TVI 19/05005-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/01
I SEN LEDSAGERBEVIS FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS TVI 19/05004-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/01
U TEK 141/68 - LITLASUND - REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 141/68 I KARMØY KOMMUNE Risanger Eva HAS 19/04886-005 2019/08/01
U TEK 141/68 - LITLASUND - REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 141/68 I KARMØY KOMMUNE Ådnesen Idar HAS 19/04886-006 2019/08/01
U TEK 141/68 - LITLASUND - REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 141/68 I KARMØY KOMMUNE Lindanger Tove Eilin HAS 19/04886-007 2019/08/01
U TEK 141/68 - LITLASUND - REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 141/68 I KARMØY KOMMUNE Vika Karl Johan HAS 19/04886-008 2019/08/01
U TEK 141/68 - LITLASUND - REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 141/68 I KARMØY KOMMUNE Børseth Gro HAS 19/04886-009 2019/08/01
U TEK 141/68 - LITLASUND - REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 141/68 I KARMØY KOMMUNE Fosen Magnhild Johanne HAS 19/04886-010 2019/08/01
U TEK 141/68 - LITLASUND - REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 141/68 I KARMØY KOMMUNE Nilsen Tordis Berntine HAS 19/04886-011 2019/08/01
U TEK 141/68 - LITLASUND - REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 141/68 I KARMØY KOMMUNE Støle Jenny Olivia HAS 19/04886-012 2019/08/01
U TEK 141/68 - LITLASUND - REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 141/68 I KARMØY KOMMUNE Statens Vegvesen v/Ingunn Hauge HAS 19/04886-013 2019/08/01
I SEN LUKTPROBLEMATIKK - HUSØY - ROTTEPROBLEM - HUSØY Terje Ludvigsen KANE1 18/01519-034 2019/08/01
U SKU PRIVATSKOLER - REFUSJON FOR SPESIALUNDERVISNING - PRIVATSKOLER - REFUSJON FOR SPESIALUNDERVISNING SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/01
U TEK 25/55 - SOLLIVEGEN, LANGÅKER - RIVING GÅRDSBYGG - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 25/55 - SOLLIVEGEN, LANGÅKER - RIVING GÅRDSBYGG Nora Solli KRRE 19/04854-005 2019/08/01
U TEK 64/1421 - STANGALAND - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK 10 - OVERFØRING TIL OFFENTLIG VEG - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 64/1421 GANG/SYKKELSTI STANGALAND SAK10 64/1421 I KARMØY KOMMUNE Statens Vegvesen Region Vest v/ Ingunn Hauge ALA04 19/02340-022 2019/08/01
U TEK 64/1421 - STANGALAND - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK 10 - OVERFØRING TIL OFFENTLIG VEG - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 64/1421 GANG/SYKKELSTI STANGALAND SAK10 64/1421 I KARMØY KOMMUNE Kopervik Sokn ALA04 19/02340-023 2019/08/01
U TEK 64/1421 - STANGALAND - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK 10 - OVERFØRING TIL OFFENTLIG VEG - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 64/1421 GANG/SYKKELSTI STANGALAND SAK10 64/1421 I KARMØY KOMMUNE Tangen Kennet K ALA04 19/02340-025 2019/08/01
U TEK 64/1421 - STANGALAND - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK 10 - OVERFØRING TIL OFFENTLIG VEG - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 64/1421 GANG/SYKKELSTI STANGALAND SAK10 64/1421 I KARMØY KOMMUNE Eriksen Bent Dagfinn ALA04 19/02340-026 2019/08/01
U TEK 64/1421 - STANGALAND - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK 10 - OVERFØRING TIL OFFENTLIG VEG - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 64/1421 GANG/SYKKELSTI STANGALAND SAK10 64/1421 I KARMØY KOMMUNE Eriksen Evy Andreassen ALA04 19/02340-027 2019/08/01
U TEK 64/1421 - STANGALAND - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK 10 - OVERFØRING TIL OFFENTLIG VEG - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 64/1421 GANG/SYKKELSTI STANGALAND SAK10 64/1421 I KARMØY KOMMUNE Bårdsen Sten Petter ALA04 19/02340-028 2019/08/01
U TEK 64/1421 - STANGALAND - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK 10 - OVERFØRING TIL OFFENTLIG VEG - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 64/1421 GANG/SYKKELSTI STANGALAND SAK10 64/1421 I KARMØY KOMMUNE Mikalsen Bjørg ALA04 19/02340-029 2019/08/01
U TEK 64/1421 - STANGALAND - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK 10 - OVERFØRING TIL OFFENTLIG VEG - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 64/1421 GANG/SYKKELSTI STANGALAND SAK10 64/1421 I KARMØY KOMMUNE Pedersen Åge ALA04 19/02340-030 2019/08/01
U TEK 64/1421 - STANGALAND - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK 10 - OVERFØRING TIL OFFENTLIG VEG - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 64/1421 GANG/SYKKELSTI STANGALAND SAK10 64/1421 I KARMØY KOMMUNE Pedersen Åge ALA04 19/02340-031 2019/08/01
U TEK 64/1421 - STANGALAND - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK 10 - OVERFØRING TIL OFFENTLIG VEG - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 64/1421 GANG/SYKKELSTI STANGALAND SAK10 64/1421 I KARMØY KOMMUNE Fosen Bjørg Turid ALA04 19/02340-032 2019/08/01
U TEK 64/1421 - STANGALAND - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK 10 - OVERFØRING TIL OFFENTLIG VEG - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 64/1421 GANG/SYKKELSTI STANGALAND SAK10 64/1421 I KARMØY KOMMUNE Bjørstad Åge ALA04 19/02340-033 2019/08/01
U TEK 64/1421 - STANGALAND - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK 10 - OVERFØRING TIL OFFENTLIG VEG - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 64/1421 GANG/SYKKELSTI STANGALAND SAK10 64/1421 I KARMØY KOMMUNE Rasmussen Natsuko Y ALA04 19/02340-034 2019/08/01
U TEK 64/1421 - STANGALAND - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK 10 - OVERFØRING TIL OFFENTLIG VEG - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 64/1421 GANG/SYKKELSTI STANGALAND SAK10 64/1421 I KARMØY KOMMUNE Helgesen Elisabeth Sømme ALA04 19/02340-035 2019/08/01
U TEK 64/1421 - STANGALAND - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK 10 - OVERFØRING TIL OFFENTLIG VEG - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 64/1421 GANG/SYKKELSTI STANGALAND SAK10 64/1421 I KARMØY KOMMUNE Nundal Atle ALA04 19/02340-036 2019/08/01
U TEK 64/1421 - STANGALAND - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK 10 - OVERFØRING TIL OFFENTLIG VEG - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 64/1421 GANG/SYKKELSTI STANGALAND SAK10 64/1421 I KARMØY KOMMUNE Kolbeinsen Aida Noomi ALA04 19/02340-037 2019/08/01
U TEK 64/1421 - STANGALAND - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK 10 - OVERFØRING TIL OFFENTLIG VEG - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 64/1421 GANG/SYKKELSTI STANGALAND SAK10 64/1421 I KARMØY KOMMUNE Helgesen Evelyn ALA04 19/02340-038 2019/08/01
U TEK 64/1421 - STANGALAND - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK 10 - OVERFØRING TIL OFFENTLIG VEG - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 64/1421 GANG/SYKKELSTI STANGALAND SAK10 64/1421 I KARMØY KOMMUNE Hanne Stine Kolbeinsen ALA04 19/02340-039 2019/08/01
U TEK 64/1421 - STANGALAND - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK 10 - OVERFØRING TIL OFFENTLIG VEG - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 64/1421 GANG/SYKKELSTI STANGALAND SAK10 64/1421 I KARMØY KOMMUNE Kolbeinsen Magne ALA04 19/02340-040 2019/08/01
U TEK 64/1421 - STANGALAND - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK 10 - OVERFØRING TIL OFFENTLIG VEG - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 64/1421 GANG/SYKKELSTI STANGALAND SAK10 64/1421 I KARMØY KOMMUNE Kolbeinsen Terje Harald ALA04 19/02340-041 2019/08/01
U TEK 64/1421 - STANGALAND - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK 10 - OVERFØRING TIL OFFENTLIG VEG - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 64/1421 GANG/SYKKELSTI STANGALAND SAK10 64/1421 I KARMØY KOMMUNE Hovdastad Einar Helge M ALA04 19/02340-042 2019/08/01
U TEK 64/1421 - STANGALAND - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK 10 - OVERFØRING TIL OFFENTLIG VEG - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 64/1421 GANG/SYKKELSTI STANGALAND SAK10 64/1421 I KARMØY KOMMUNE Huglen Hans ALA04 19/02340-043 2019/08/01
U TEK 64/1421 - STANGALAND - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK 10 - OVERFØRING TIL OFFENTLIG VEG - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 64/1421 GANG/SYKKELSTI STANGALAND SAK10 64/1421 I KARMØY KOMMUNE Wisniewska Marlen B ALA04 19/02340-044 2019/08/01
U TEK 64/1421 - STANGALAND - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK 10 - OVERFØRING TIL OFFENTLIG VEG - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 64/1421 GANG/SYKKELSTI STANGALAND SAK10 64/1421 I KARMØY KOMMUNE Ferkingstad Karl Einar ALA04 19/02340-045 2019/08/01
U SKU PRIVATSKOLER - REFUSJON FOR SPESIALUNDERVISNING - FRISKOLER- REFUSJON FOR SPESIALUNDERVISNING SKOLEÅRET 2019-2020 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/01
I TEK 42/177 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ANNFINN JARL KRAKEVIK - 42/177 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ANNFINN JARL KRAKEVIK Reidar Sund Revisjon AS BJP01 19/05009-001 26 Off.l.26 2019/08/01
U TEK 141/221 - LITLASUND - SØKNAD OM SEKSJONERING - 141/221 - MANGELBREV - SØKNAD OM SEKSJONERING Byggdetalj AS HAS 19/04981-002 2019/08/01
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 19/05008-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/01
U TEK 53/86 - HOVDASTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD. 19/1159 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 53/86 I KARMØY KOMMUNE Nornes Arne Harald XXI 19/03638-008 2019/08/01
U TEK 53/86 - HOVDASTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD. 19/1159 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 53/86 I KARMØY KOMMUNE Nornes Nils Kenneth XXI 19/03638-009 2019/08/01
U TEK 53/86 - HOVDASTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD. 19/1159 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 53/86 I KARMØY KOMMUNE Nornes Rune XXI 19/03638-010 2019/08/01
U TEK 53/86 - HOVDASTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD. 19/1159 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 53/86 I KARMØY KOMMUNE Thomassen Wenche XXI 19/03638-012 2019/08/01
U TEK 53/86 - HOVDASTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD. 19/1159 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 53/86 I KARMØY KOMMUNE Rogaland Fylkeskommune XXI 19/03638-013 2019/08/01
U TEK 53/86 - HOVDASTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD. 19/1159 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 53/86 I KARMØY KOMMUNE Statens Vegvesen region vest/v Ingunn Hauge XXI 19/03638-014 2019/08/01
I TEK 5/547 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM OMW EIENDOM AS - 5/547 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM OMW EIENDOM AS Omw Eiendom AS BJP01 19/05007-001 2019/08/01
U TEK 64/1421 - STANGALAND - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK 10 - OVERFØRING TIL OFFENTLIG VEG - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 64/1421 GANG/SYKKELSTI STANGALAND SAK10 64/1421 I KARMØY KOMMUNE Statens Vegvesen region vest v/ Ingunn Hauge ALA04 19/02340-047 2019/08/01
U TEK 64/1421 - STANGALAND - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK 10 - OVERFØRING TIL OFFENTLIG VEG - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 64/1421 GANG/SYKKELSTI STANGALAND SAK10 64/1421 I KARMØY KOMMUNE Parella Prosjekt Da ALA04 19/02340-048 2019/08/01
U TEK 64/1421 - STANGALAND - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK 10 - OVERFØRING TIL OFFENTLIG VEG - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 64/1421 GANG/SYKKELSTI STANGALAND SAK10 64/1421 I KARMØY KOMMUNE Vo Siep Johnny ALA04 19/02340-049 2019/08/01
U TEK 64/1421 - STANGALAND - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK 10 - OVERFØRING TIL OFFENTLIG VEG - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 64/1421 GANG/SYKKELSTI STANGALAND SAK10 64/1421 I KARMØY KOMMUNE Olsen Ellen May Angelund ALA04 19/02340-050 2019/08/01
U TEK 64/1421 - STANGALAND - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK 10 - OVERFØRING TIL OFFENTLIG VEG - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 64/1421 GANG/SYKKELSTI STANGALAND SAK10 64/1421 I KARMØY KOMMUNE Tvihaug Arturo Marcelo ALA04 19/02340-051 2019/08/01
U TEK 64/1421 - STANGALAND - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK 10 - OVERFØRING TIL OFFENTLIG VEG - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 64/1421 GANG/SYKKELSTI STANGALAND SAK10 64/1421 I KARMØY KOMMUNE Hovden Marianne ALA04 19/02340-052 2019/08/01
U TEK 64/1421 - STANGALAND - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK 10 - OVERFØRING TIL OFFENTLIG VEG - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 64/1421 GANG/SYKKELSTI STANGALAND SAK10 64/1421 I KARMØY KOMMUNE Hansen Hans Helge Havik ALA04 19/02340-053 2019/08/01
U TEK 64/1421 - STANGALAND - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK 10 - OVERFØRING TIL OFFENTLIG VEG - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 64/1421 GANG/SYKKELSTI STANGALAND SAK10 64/1421 I KARMØY KOMMUNE Brekke Jan Arve ALA04 19/02340-054 2019/08/01
U TEK 64/1421 - STANGALAND - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK 10 - OVERFØRING TIL OFFENTLIG VEG - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 64/1421 GANG/SYKKELSTI STANGALAND SAK10 64/1421 I KARMØY KOMMUNE Jensen David ALA04 19/02340-055 2019/08/01
U TEK 64/1421 - STANGALAND - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK 10 - OVERFØRING TIL OFFENTLIG VEG - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 64/1421 GANG/SYKKELSTI STANGALAND SAK10 64/1421 I KARMØY KOMMUNE Jensen Liv Åshild Ree ALA04 19/02340-056 2019/08/01
U TEK 64/1421 - STANGALAND - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK 10 - OVERFØRING TIL OFFENTLIG VEG - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 64/1421 GANG/SYKKELSTI STANGALAND SAK10 64/1421 I KARMØY KOMMUNE Sveen Merethe ALA04 19/02340-057 2019/08/01
U TEK 64/1421 - STANGALAND - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK 10 - OVERFØRING TIL OFFENTLIG VEG - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 64/1421 GANG/SYKKELSTI STANGALAND SAK10 64/1421 I KARMØY KOMMUNE Helgesen Wanda ALA04 19/02340-058 2019/08/01
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2018/2019 - SØKNAD - STØTTEKONTAKT SKLO 18/05613-089 25 Offl.§25 2019/08/01
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 19/05006-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/08/01
I TEK 119/118 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - OVERFØRING AV VEIGRUNN STD:19/1749 - 119/663 - ORIGINAL EGENERKLÆRING AV EIERSKAP TIL OFFENTLIG VEG Karmøy Kommune MAH 19/02062-051 2019/08/01
U TEK 2/68, 429 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - JOHANNES JOHANNESEN - 2/68 OG 429 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING Johannes Johannesen ALA04 19/04979-002 2019/08/01
U TEK 63/140 - NORDSTOKKE, DELING AV GRUNNEINDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/738 - 63/125 OG 63/306 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING STD:19/738 ANITA FOSEN ALA04 19/01156-033 2019/08/01