Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 2/33 - SÆVIK - FORHÅNDSKONFERANSE - 2/33 - REFERAT - FORHÅNDSKONFERANSE Lars Stensland KRRE 19/02582-002 2019/07/31
U TEK 57/694 - SKUDENESHAVN - TILBYGG OG BRUKSENDRING DEL AV NAUST - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 57/694 - SKUDENESHAVN - TILBYGG OG BRUKSENDRING DEL AV NAUST Edb-Tjenester Norge Limited JMJ03 19/00104-009 2019/07/31
I TEK 66/345 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG/LEDNINGSBRUDD - OVE MARTIN TØRRESDAL - 66/345 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG/LEDNINGSBRUDD - OVE MARTIN TØRRESDAL Aibel AS ORO01 19/04993-002 2019/07/31
I TEK 66/345 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG/LEDNINGSBRUDD - OVE MARTIN TØRRESDAL - 66/345 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG/LEDNINGSBRUDD - OVE MARTIN TØRRESDAL Aibel AS ORO01 19/04993-001 2019/07/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% - SØKNAD ANVO 19/04931-015 25 Offl §25 2019/07/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% - SØKNAD ANVO 19/04931-016 25 Offl §25 2019/07/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% - SØKNAD ANVO 19/04931-017 25 Offl §25 2019/07/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% - SØKNAD ANVO 19/04931-018 25 Offl §25 2019/07/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% - SØKNAD ANVO 19/04931-019 25 Offl §25 2019/07/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% - SØKNAD ANVO 19/04931-020 25 Offl §25 2019/07/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER VIKARIAT - SØKNAD ARO07 19/04863-011 25 Offl §25 2019/07/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% - SØKNAD ANVO 19/04974-005 25 Offl §25 2019/07/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% - SØKNAD ANVO 19/04974-006 25 Offl §25 2019/07/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% - SØKNAD ANVO 19/04974-007 25 Offl §25 2019/07/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER HVILENDE NATT - SØKNAD ANVO 19/04976-005 25 Offl §25 2019/07/31
I TEK 21/112 - STAVAGARDEN, STAVA - FORSTØTNINGSMUR - 21/112 - KLAGE PÅ VEDTAK Marton Stava GTH 19/02806-012 2019/07/31
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2019 - ANALYSERAPPORT - DRIKKEVANN, UKE 24 - BREKKE VBA RÅVANN / BREKKE VBA RENVANN / HANS PETTER TANGEN Eurofins Environment Testing Norway AS ETS 19/00014-041 2019/07/31
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2019 - ANALYSERAPPORT - UKE 30 - DRIKKEVANN, ODDVAR ERIKSEN Eurofins Environment Testing Norway AS ETS 19/00014-040 2019/07/31
U TEK 108/10 - HELLEVIK - FORHÅNDSKONFERANSE RIVING OG NYBYGG - 108/10 - REFERAT, FORHÅNDSKONFERANSE RIVING OG NYBYGG Trygve J Sjøen AS KRRE 19/04992-001 2019/07/31
U TEK PLAN 4052 - DETALJREGULERING FOR KALSTØ - DEL AV 83/28 MFL. GODKJENT 1.7.2019 - BEKREFTELSE - UTSATT FRIST FOR ALLE BERØRTE PARTER Nils Wergeland Krog MGR01 13/04467-184 2019/07/31
U TEK 76/23 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ANDREASSEN, SVANHILD ELIN - SVAR - 76/23 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ANDREASSEN, SVANHILD ELIN Svanhild Elin Andreassen BJP01 19/04991-002 2019/07/31
U SEN 19/949 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV LEKEPLASSUTSTYR - TILLEGGSINFORMASJON - 19/949 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV LEKEPLASSUTSTYR Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen OEI 19/04872-007 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/07/31
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMET - SVAR - MANGELBREV I FORBINDELSE MED SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMET SOM FØRER NJO 13/03054-012 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/31
I SEN 19/949 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV LEKEPLASSUTSTYR - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/949 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV LEKEPLASSUTSTYR OEI 19/04872-008 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/07/31
I TEK 47/129 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - REIDAR NILSEN - 47/129 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - REIDAR NILSEN S O Lund AS ORO01 17/03971-003 2019/07/31
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMET - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMET SOM FØRER NJO 19/04919-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/31
U TEK 15/929 - STONGVEGEN, ÅKRA - TILBYGG ENEBOLIG - 15/929 - VARSEL OM BYGGETILSYN I K Gabrielsen JKV 18/03424-010 2019/07/31
U SEN 19/949 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV LEKEPLASSUTSTYR - MELDING TIL LEVERANDØR - 19/949 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV LEKEPLASSUTSTYR OEI 19/04872-009 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/07/31
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - IRSK KULTURELL KOSEKVELD, NORHEIM KULTURHUS Vormedal Grendahus SA EVI1 19/00022-085 26 Off.l.26 2019/07/31
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMET - SVAR - AVSLAG PÅ SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMET SOM FØRER NJO 13/03226-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/31
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2018/2019 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING SKLO 18/05613-084 25 Offl.§25 2019/07/31
I SEN RAMMEAVTALE - MULTIFUNKSJONSMASKINER - TILSLUTNINGSBREV RAMMEAVTALE - MULTIFUNKSJONSMASKINER Sveio kommune OEI 19/00948-009 2019/07/31
I TEK 15/606 - PRESTAVEGEN, ÅKRA, FASADEENDRING BOLIG, LEVEGG/GJERDE OG STEINGARD - 15/606 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Odd Kåre og Kristin Norbø Øygarden JKV 17/03354-003 2019/07/31
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2018/2019 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING SKLO 18/05613-085 25 Offl.§25 2019/07/31
I TEK 64/211 - STANGALAND - NY BARNESKOLE MED UTEOMRÅDER - 64/211 - KLAGE PÅ VEDTAK Arne Høvring GTH 19/00631-007 2019/07/31
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 15/915 - BESTILLING AV NABOLISTE - FRADELING Oddny M. Vea GEL 19/00021-356 2019/07/31
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 94/126 - BESTILLING AV NABOLISTE - TILTAK Vigdis Munkejord Hansen GEL 19/00021-357 2019/07/31
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 18/03579-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/31
I TEK 2/354 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 2/354 - SVAR PÅ NABOVARSEL Heidi Patricia Waage EDH 19/04861-003 2019/07/31
I TEK 110/64 - FOSNAVEGEN, VÅGA, SØKNAD OM FRITTLIGGENDE HAGESTUE - 110/64 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Oddvar og Inger Marie Waage JKV 18/03165-004 2019/07/31
U TEK 117/135 - AKSNES - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTRENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING 117/135 I KARMØY KOMMUNE Kalasunaite Milana MAH 19/02724-006 2019/07/31
U TEK 117/135 - AKSNES - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTRENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING 117/135 I KARMØY KOMMUNE Matlauskas Laurynas MAH 19/02724-007 2019/07/31
U TEK 117/135 - AKSNES - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTRENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING 117/135 I KARMØY KOMMUNE Øvretveit Alexander MAH 19/02724-008 2019/07/31
U TEK 117/135 - AKSNES - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTRENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING 117/135 I KARMØY KOMMUNE Øvretveit Anne Britt MAH 19/02724-009 2019/07/31
U TEK 117/135 - AKSNES - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTRENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING 117/135 I KARMØY KOMMUNE Stødle Annelin Austrheim MAH 19/02724-010 2019/07/31
U TEK 117/135 - AKSNES - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTRENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING 117/135 I KARMØY KOMMUNE Stødle Jan Christian MAH 19/02724-011 2019/07/31
U TEK 117/135 - AKSNES - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTRENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING 117/135 I KARMØY KOMMUNE Statens Vegvesen Region Vest MAH 19/02724-012 2019/07/31
I TEK 47/578 - SOLVIGVEGEN, VIK - TILBYGG BOLIG - GARASJE - 47/578 - MOTTATT MANGLER SITUASJONSKART Florica Burca KHM 19/02966-004 2019/07/31
U TEK RAMMEAVTALE - ELEKTROMATERIELL OG TJENESTER - AVVIST LEVERANDØR - 19/1061 ELEKTROMATERIELL OG TJENESTER TES02 19/01061-036 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/07/31
U TEK SKOGVEGEN - KLOAKKSANERING - SKOGVEGEN - KLOAKKSANERING Odd Tode Langåker Torbergsen JTH 16/04912-005 2019/07/31
U TEK GNR. 3, BNR. 330, ØSTHUS. DELING AV GRUNNEIENDOM MED KARTFORRETNING JNR.5/10 (STD.09/2815) - 3/230 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING Morten Kvilhaug HAS 10/00147-006 2019/07/31