Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 57/160 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SKUDENES GJESTEHAVN SERVICEBYGG - 57/160 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SKUDENES GJESTEHAVN SERVICEBYGG Rørlegger Geir Sirnes AS ALS06 19/00980-002 2019/07/29
U TEK 41/4 - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM ETTER KONSESJONSLOVEN SØKER: RONNY RASMUSSEN OG CECILIE BIRKELAND - OVERDRAGER: EILIF STOL - KONSESJONSSAK, DELEGERT VEDTAK - 41/4 - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM ETTER KONSESJONSLOVEN SØKER: RONNY RASMUSSEN OG CECILIE BIRKELAND - OVERDRAGER: EILIF STOL Cecilie Birkeland BJP01 19/04737-002 2019/07/29
U TEK 57/162 - KANALVEGEN, SKUDENESHAVN - NYBYGG NAUST - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 57/162 - KANALVEGEN, SKUDENESHAVN - NYBYGG NAUST Arvid Isaksen JMJ03 19/02054-010 2019/07/29
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2018/2019 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING SKLO 18/05613-083 25 Offl.§25 2019/07/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100% - SØKNAD ANVO 19/04933-004 25 Offl §25 2019/07/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER HVILENDE NATT - SØKNAD ANVO 19/04976-003 25 Offl §25 2019/07/29
U SKU SPILLEMIDLER 2016-2019 - ANMODNING OM DELUTBETALING AV SPILLEMIDLER - SØKNADSNR. 133412 KARMØY JEGER, FISK OG NATURVERNFORENING LEIRDUESTI/BANE Rogaland Fylkeskommune OFL 16/00248-341 2019/07/29
I TEK 15/391 - MYRDALVEGEN, ÅKRA - SENKING AV GULV OG INNREDNING AV KJELLER - 15/391 - SØKNAD OM FERDIGATTEST John Inge Bischler JKV 14/00413-004 2019/07/29
I TEK 38/4 - SYRE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 38/4 - FORESPØRSEL OM UTSETTELSE AV FRIST Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS EDH 19/02771-004 2019/07/29
I TEK 11/387 - MANNES - BYGGEMODNING - 11/387 - SØKNAD OM UTSATT SVARFRIST Alice H. og Ole Martin Solum GTH 19/02214-007 2019/07/29
I TEK 114/139 - SKREVEGEN, NORDRE EIKE - TILBYGG ENEBOLIG - 114/139 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Byggfirma Kjellesvik & Severinsen AS JKV 14/00405-005 2019/07/29
I TEK TRAFIKKFORHOLDENE I LEIRVEGEN VED BØ UNGDOMSSKOLE - NY HENVENDELSE - GJELDER TRAFIKKFORHOLDENE I LEIRVEGEN May-Lene Wold Svendsen HPE 15/02343-003 2019/07/29
I TEK 11/275 - NETTAVEGEN - MANNES - TILBYGG BOLIG - HAGESTUE - 11/275 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Alf Inge Flokketvedt JKV 14/00268-005 2019/07/29
I TEK TEKNISK PLAN FOR STORTU, TORVASTAD BOLIGPROSJEKT - ODD HANSEN AS - REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE 05.07.19 - BOLIGFELT STORTU ODD HANSEN PROSJEKT AS Ing. John Alvseike rådgivende ingeniørfirma BTH04 18/00625-023 2019/07/29
I TEK 3/649 - ØSTHUS - ETABLERING AV FLYTEBRYGGE I BETONG - 3/649 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Haldor Tangen JKV 14/00278-009 2019/07/29
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 19/00696-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/29
I TEK 141/221 - LITLASUND - SØKNAD OM SEKSJONERING - 141/221 - SØKNAD OM SEKSJONERING Byggdetalj AS HAS 19/04981-001 2019/07/29
U TEK 5/159 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/2128 - 5/159 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER FRADELING SAK 19/2450 Steinar Vea XXI 19/02450-006 2019/07/29
U TEK 149/474 - SPANNE, SØKNAD OM SEKSJONERING - 149/474 - OVERSENDELSE AV TINGLYST SØKNAD OM SEKSJONERING Block Watne As HAS 19/01727-012 2019/07/29
U TEK 5/159 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/2128 - 5/159 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/2128 Ernst Sigurd Apeland XXI 19/02450-008 2019/07/29
U SEN PARKERINGSTILLATELSE- FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMET PASSASJER NJO 16/03322-004 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2019/07/29
U HSE ANSKAFFELSE - MURKONSERVERING - TILLEGGSINFORMASJON - MURKONSERVERING - KONGSHALLRUINEN PÅ AVALDSNES Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen CBE02 19/01318-005 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/07/29
U TEK 43/649 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM NORNES, VERONICA - SVAR - 43/649 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM BJP01 19/04923-002 2019/07/29
I TEK 8/30 - VESTRE VEAVEG, TANGEN, TILBYGG BOLIG + FASADEENDRING - 8/30 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Kjell Magne Mannes JKV 18/00675-003 2019/07/29
U TEK 5/159 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/2128 - 5/159 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/2128 Ernst Sigurd Apeland ALA04 19/02450-009 2019/07/29
U HSE ANSKAFFELSE - MURKONSERVERING - ORIENTERING OM AT KONKURRANSE ER UTLYST Fabrica CBE02 19/01318-006 2019/07/29
U TEK 82/79 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM PINAR, PATRYK - SVAR - 82/79 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Patryk Adam Pinar BJP01 19/04914-002 2019/07/29
U TEK 60/131 - SØRSTOKKE - OPPMÅLINGSFORRETNING KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 60/131 - SØRSTOKKE - OPPMÅLINGSFORRETNING KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE SAK 19/4750 Anne Grete Liknes XXI 19/04750-015 2019/07/29
I TEK 104/6 - BRATTHELGALAND - UTLEGGING AV VANNLEDNING I SJØ - 104/6 - (KOPIMOTTAKER) UTTALELSE TIL SØKNAD Fiskeridirektoratet KRRE 19/04982-001 2019/07/29
U TEK 60/131 - SØRSTOKKE - OPPMÅLINGSFORRETNING KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 60/131 - SØRSTOKKE - OPPMÅLINGSFORRETNING KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE Oddvar Magne Fikstveit XXI 19/04750-016 2019/07/29
U TEK 15/689 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM VOLLE, JUDIT OG MELKEVIK, KRISTOFFER - SVAR - 15/689 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Kristoffer Melkevik BJP01 19/04912-002 2019/07/29
I TEK 64/273, 64/234 OG 64/479 - STANGALAND - REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING - 64/273, 64/234 OG 64/479 - REVIDERT SØKNADSSKJEMA Morten Skaret Mathisen ALA04 19/04864-002 2019/07/29
I TEK UTSKIFTNING OG SANERING AV NEDGRAVDE OLJETANKER - 75/105 - SANERING AV NEDGRAVD OLJETANK Ole Inge Thorsen PEID 14/03191-088 2019/07/29
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 66/218 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - OVE OG JOHANNE SOFIE BERGE Ove Berge REK 19/00023-091 2019/07/29
I TEK 5/42 OG 5/512 - SLETTAVIKVEGEN, VEA - SØKNAD OM DELING MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 5/42 OG 5/512 - SLETTAVIKVEGEN, VEA - SØKNAD OM DELING MED OPPMÅLINGSFORRETNING Rett Bolig AS EDH 19/04983-001 2019/07/29
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 18/04182-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/29
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMET - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMET NJO 19/04919-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/29
I TEK 142/8 - NORHEIM - DISPENSASJON FOR OPPSETTING AV NY NETTSTASJON - 148/8 - MOTTATT MANGLER Haugaland Kraft Nett AS KIS 19/02815-004 2019/07/29
U TEK 149/417 -SPANNE - SØKNAD OM SEKSJONERING - 149/417 -OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV - SEKSJONERING A Utvik AS GER01 18/05289-013 2019/07/29
U TEK 114//10 OG 28 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM DAGSLAND, ANITA OG MOE, OLE HENRIK - SVAR - 114//10 OG 28 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM DAGSLAND, ANITA OG MOE, OLE HENRIK Meglerhuset Lea & Partnere AS BJP01 19/04900-002 2019/07/29
U TEK 109/39 - FOSEN - BYGGETILSYN - 109/39 - UTSATT FRIST FOR RETTING AV FEIL OG MANGLER VED EIENDOMMEN Eskild Kvala AS JKV 18/04542-009 2019/07/29
U TEK 146/105 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM KYVIK-MAAGE, ØYSTEIN - SVAR - 146/105 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM KYVIK-MAAGE, ØYSTEIN Eiendomsmegler 1 Sr-Eiendom AS BJP01 19/04893-002 2019/07/29
I TEK 51/2 - NEDRE FALNES - NYDYRKNING + MIDLERTIDIG VEG - 51/2 - (KOPI TIL BYGGESAK) - OPPSTART AV ARKEOLOGISK REGISTRERING Rogaland Fylkeskommune, seksjon for kulturarv KIS 19/00910-006 2019/07/29
U TEK 149/468 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM STØLSMYR 16 AS - SVAR - 149/468 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Stølsmyr 16 AS BJP01 19/04972-002 2019/07/29
U TEK 5/672 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM VEA, STEIN ARVE - SVAR - 5/672 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM VEA, STEIN ARVE Stein Arve Vea BJP01 19/04973-002 2019/07/29
U TEK 72/14 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SUND - GEIR, ODD GUNNAR, REIDAR OG ÅGE - RETUR AV EGENERKLÆRINGER OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM FOR 72/14 SUND - GEIR, ODD GUNNAR, REIDAR OG ÅGE Reidar Sund Revisjon AS BJP01 19/04968-002 2019/07/29
U TEK 1/17 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM OLSEN, MONIKA ØSTREM / VEDØY, RUBEN - SVAR - 1/17 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM VEDØY, RUBEN Monika Østrem Olsen BJP01 19/04963-003 2019/07/29
U TEK 64/273, 64/234 OG 64/479 - STANGALAND - REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING - 64/273 UNDERRETTING OM NYMERKING AV TIDLIGERE MÅLT GRENSE Ellen Karine Gismervik ALA04 19/04864-006 2019/07/29
U TEK 64/273, 64/234 OG 64/479 - STANGALAND - REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING - 64/168 OG 64/2 - MELDING OM PLANLAGT RETTING AV EIENDOMSGRENSER Finn Evje Pedersen ALA04 19/04864-008 2019/07/29
U TEK 119/72 - MYKJE - FORSTØTNINGSMUR - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 119/72 - MYKJE - FORSTØTNINGSMUR Ernst Eielsen KRRE 19/01897-004 2019/07/29
U TEK 48/15 - HILLESLAND - SØKNAD OM DELING MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 48/15 - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM Eivind Soldal HHU 19/04706-003 2019/07/29