Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 72/162 - BESTILLING AV NABOLISTE - TILTAK I K Gabrielsen GEL 19/00021-351 2019/07/26
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 3/155 - BESTILLING AV NABOLISTE - TILTAK I K Gabrielsen GEL 19/00021-352 2019/07/26
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 64/1519 - BESTILLING AV NABOLISTE - TILTAK I K Gabrielsen GEL 19/00021-353 2019/07/26
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 31/49 - BESTILLING AV NABOLISTE - TILTAK I K Gabrielsen GEL 19/00021-354 2019/07/26
I TEK 15/1435 - HAUGEBERGSVEGEN, ÅKRA - TILBYGG ENEBOLIG, GARASJE OG BOD, LEVEGG - 15/1435 - REVIDERT SØKNADSSKJEMA Skude Mur AS KRRE 19/04773-005 2019/07/26
I TEK BIOLOGISK MANGFOLD - ANGÅENDE TIDLIG JAKTSTART PÅ KANADAGÅS (KOPIMOTTAKER) Rogaland fylkeskommune PCH01 12/00690-243 2019/07/26
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2018/2019 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING SKLO 18/05613-082 25 Offl.§25 2019/07/26
I SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER PÅ NORHEIM KULTURHUS - SØKNAD BLI01 19/02855-016 25 Offl §25 2019/07/26
I SKU REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER DIGITALISERING I OPPVEKST- OG KULTURETATEN - SØKNAD BLI01 19/04836-004 25 Offl §25 2019/07/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% - SØKNAD ANVO 19/04974-002 25 Offl §25 2019/07/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER HVILENDE NATT - SØKNAD ANVO 19/04976-002 25 Offl §25 2019/07/26
U SKU SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2018/2019 - SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 1. HALVÅR 2019 Stiftelsen Norheim Barnehage RHO 18/02966-066 2019/07/26
U SKU INFORMASJON IDRETTSLAG / KARMØY IDRETTSRÅD - BEKREFTELSE Ferkingstad idrettslag OFL 12/04125-044 2019/07/26
U HSE SKADEMELDINGER HELSE OG OMSORG 2016-2019 - SKADEMELDING LRO 16/00460-102 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/26
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 18/02467-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/26
U HSE SKADEMELDINGER HELSE OG OMSORG 2016-2019 - SKADEMELDING LRO 16/00460-103 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/26
U TEK 3/3 - ØSTHUS - GRENSEJUSTERING OG DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/2734 - 3/510 - SAMMENSLÅING - MANGELBREV STD:18/2734 Kjell Elias Kristoffersen TOWA 18/03009-032 2019/07/26
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMET - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMET NJO 13/03054-011 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/26
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 19/00696-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/26
I SEN RAMMEAVTALE - MULTIFUNKSJONSMASKINER - TILSLUTNINGSBREV RAMMEAVTALE - MULTIFUNKSJONSMASKINER Bokn kommune OEI 19/00948-008 2019/07/26
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 19/04965-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/26
U SKU DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAV - SVAR - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAVET - SEVLAND BARNEHAGE Sevland Barnehage RHO 12/00108-248 2019/07/26
U TEK 71/133 - BREKKE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/3223 - 71/198 - PÅMINNELSE - TOMTEN MÅ OVERSKJØTES FØR SAMMENSLÅING STD:18/3223 Ingolv Sigve Trælhaug ALA04 18/03680-023 2019/07/26
U HSE SKADEMELDINGER HELSE OG OMSORG 2016-2019 - SKADEMELDING LRO 16/00460-104 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/26
I TEK 32/3 - VIKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/4964 - 32/3 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT STD:17/4964 Kartverket - Tinglysingen ALA04 18/05679-033 26 Off.l.26 2019/07/26
I TEK 2/68, 429 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - JOHANNES JOHANNESEN - 2/68, 429 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - JOHANNES JOHANNESEN Johannes Johannesen ALA04 19/04979-001 26 Off.l.26 2019/07/26
U HSE SKADEMELDINGER HELSE OG OMSORG 2016-2019 - SKADEMELDING LRO 16/00460-105 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/26
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 15/468 - BESTILLING AV NABOLISTE - GARASJE Mary Anne T. Optun GEL 19/00021-355 2019/07/26
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 18/03569-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/26
U HSE SKADEMELDINGER HELSE OG OMSORG 2016-2019 - SKADEMELDING LRO 16/00460-106 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/26
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 68/415 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - CAMILLA BRIGITTE MÆLAND Hans J Rasmussen AS REK 19/00023-090 2019/07/26
U HSE SKADEMELDINGER HELSE OG OMSORG 2016-2019 - SKADEMELDING LRO 16/00460-107 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/26
U HSE SKADEMELDINGER HELSE OG OMSORG 2016-2019 - SKADEMELDING LRO 16/00460-108 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/26
U SEN VIGSEL - OVERSENDELSE AV DOKUMENTER IFM. VIELSE I KARMØY KOMMUNE ANJM 19/01351-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/26