Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 13/585 - TOSTEMVEGEN, TJØSVOLL - SØKNAD OM BRUKSENDRING - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 13/585 - TOSTEMVEGEN, TJØSVOLL - SØKNAD OM BRUKSENDRING Nicolai Lunde KHM 19/04907-002 2019/07/25
U TEK 133/59 - SØRØYVEGEN, FEØY - SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 133/59 - SØRØYVEGEN, FEØY - SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE Vedavågen Rør AS JMJ03 19/01678-007 2019/07/25
U TEK 50/47 - FALNES P.GÅRD - BYGGETILSYN - 50/47 - FALNES P.GÅRD - PÅLEGG OM TILBAKEFØRING OG VARSEL OM TVANGSMULKT Arne Gunleiv Ferkingstad JMJ03 19/02481-005 2019/07/25
U TEK 66/944 - GOFARNESVEGEN, AUSTREIM, NYBYGG CARPORT MED TERRASSE PÅ TAK - 66/944 - FERDIGATTEST Mandius og Anita Søndenå Grindhaug JMJ03 16/04570-006 2019/07/25
U TEK 25/7 - LANGÅKER - NYBYGG ENEBOLIG - 25/7 - IGANGSETTINGSTILLATELSE Edb-Tjenester Norge Limited JMJ03 18/04817-009 2019/07/25
U TEK 61/16 - AUSTRE KARMØYVEG, MIDTSTOKKE - RIVING OG NYBYGG REDSKAPSHUS - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 61/16 - AUSTRE KARMØYVEG, MIDTSTOKKE - RIVING OG NYBYGG REDSKAPSHUS Nora-Serine Fredriksen og Ronald Nes Moldestad KRRE 19/04883-002 2019/07/25
U TEK 148/1038 - NORHEIMSMARKA, NORHEIM - TILBYGG NÆRINGSBYGG - 148/1038 - FERDIGATTEST - NORHEIMSMARKA, NORHEIM - TILBYGG NÆRINGSBYGG Pds Arkitekt AS JMJ03 19/02870-009 2019/07/25
U TEK 2/8 - 2/60 - 1/108 - 2/155 - 3/75 - 2/108 - SÆVIK - FRADELING OG AREALOVERFØRING VEGAREAL STD:17/3137 - PARSELL 1 - 2/208 - SAMMENSLÅING - MANGELBREV STD:17/3137 Bodil Gudmundsen TOWA 17/04496-065 2019/07/25
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 148/947 - BESTILLING AV NABOLISTE Petter J. Rasmussen AS GEL 19/00021-350 2019/07/25
U TEK REKRUTTERINGSSAK VA-KONSULENT - AVSLAG MSE 19/01065-071 25 Offl §25 2019/07/25
U TEK REKRUTTERINGSSAK VA-KONSULENT - AVSLAG MSE 19/01065-072 25 Offl §25 2019/07/25
U TEK REKRUTTERINGSSAK VA-KONSULENT - AVSLAG MSE 19/01065-073 25 Offl §25 2019/07/25
U TEK REKRUTTERINGSSAK VA-KONSULENT - AVSLAG MSE 19/01065-074 25 Offl §25 2019/07/25
U TEK REKRUTTERINGSSAK VA-KONSULENT - AVSLAG MSE 19/01065-075 25 Offl §25 2019/07/25
U TEK REKRUTTERINGSSAK VA-KONSULENT - AVSLAG MSE 19/01065-076 25 Offl §25 2019/07/25
U TEK REKRUTTERINGSSAK VA-KONSULENT - AVSLAG MSE 19/01065-077 25 Offl §25 2019/07/25
U TEK REKRUTTERINGSSAK VA-KONSULENT - AVSLAG MSE 19/01065-078 25 Offl §25 2019/07/25
U TEK REKRUTTERINGSSAK VA-KONSULENT - AVSLAG MSE 19/01065-079 25 Offl §25 2019/07/25
U TEK REKRUTTERINGSSAK VA-KONSULENT - AVSLAG MSE 19/01065-080 25 Offl §25 2019/07/25
U TEK REKRUTTERINGSSAK VA-KONSULENT - AVSLAG MSE 19/01065-081 25 Offl §25 2019/07/25
U TEK REKRUTTERINGSSAK VA-KONSULENT - AVSLAG MSE 19/01065-082 25 Offl §25 2019/07/25
U TEK REKRUTTERINGSSAK VA-KONSULENT - AVSLAG MSE 19/01065-083 25 Offl §25 2019/07/25
U TEK REKRUTTERINGSSAK VA-KONSULENT - AVSLAG MSE 19/01065-084 25 Offl §25 2019/07/25
U TEK REKRUTTERINGSSAK VA-KONSULENT - AVSLAG MSE 19/01065-085 25 Offl §25 2019/07/25
U TEK REKRUTTERINGSSAK VA-KONSULENT - AVSLAG MSE 19/01065-086 25 Offl §25 2019/07/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% - SØKNAD ANVO 19/04931-013 25 Offl §25 2019/07/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER VIKARIAT - SØKNAD ARO07 19/04863-009 25 Offl §25 2019/07/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER VIKARIAT - SØKNAD ARO07 19/04863-010 25 Offl §25 2019/07/25
I SEN REKRUTTERINGSSAK MASKINFØRER/FAGARBEIDER PARK OG IDRETT - SØKNAD REKRU 19/04871-008 25 Offl §25 2019/07/25
I SEN REKRUTTERINGSSAK MASKINFØRER/FAGARBEIDER PARK OG IDRETT - SØKNAD REKRU 19/04871-009 25 Offl §25 2019/07/25
I SEN REKRUTTERINGSSAK JURIDISK RÅDGIVER I SEKTOR EIENDOM - SØKNAD REKRU 19/04904-002 25 Offl §25 2019/07/25
I TEK HASTIGHET TIL SJØS - FARTSGRENSER MED BÅT I KOPERVIK HAVN Trygve Norman Michelsen MGR01 19/04964-001 2019/07/25
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 16/01347-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/25
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 18/03355-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/25
I TEK 1/14 - PORSHOLMEN, VEDØY - BRUKSENDRING TIL FRITIDSBOLIG PROSJEKT 5 - 1/14 - PORSHOLMEN, VEDØY - BRUKSENDRING TIL FRITIDSBOLIG PROSJEKT 5 Tommy Nybøe KRRE 19/04967-001 2019/07/25
I TEK 1/14 - PORSHOLMEN, VEDØY - BRUKSENDRING TIL FRITIDSBOLIG PROSJEKT 6 - 1/14 - PORSHOLMEN, VEDØY - BRUKSENDRING TIL FRITIDSBOLIG PROSJEKT 6 Tommy Nybøe KRRE 19/04969-001 2019/07/25
I TEK 72/14 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SUND - GEIR, ODD GUNNAR, REIDAR OG ÅGE - 72/14 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SUND - GEIR, ODD GUNNAR, REIDAR OG ÅGE Åge Sund BJP01 19/04968-001 26 Off.l.26 2019/07/25
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - AVSLAG PÅ SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMET SOM FØRER NJO 19/04902-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/25
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 18/03590-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/25
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMET FØRER AV MOTORVOGN - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMET NJO 19/04966-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/25
U TEK FIBERUTBYGGING, SÆVELANDSVIK/VEAVÅGEN TELENOR - SVAR - KV1521 - SLETTAVEGEN - ARBEIDSVARSLINGSPLAN FOR FIBERARBEID TELENOR Regi AS TOBA 19/01847-079 2019/07/25
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 19/04965-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/25
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 19/04946-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/25
I SKU KONTANTSTØTTE - SØKNADER 2018 OG 2019 - SØKNAD OM KONTANTSTØTTE RHO 18/00083-083 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/25
U TEK FIBERUTBYGGING, SÆVELANDSVIK/VEAVÅGEN TELENOR - SVAR - KV1524 - VEAMYR - ARBEIDSVARSLINGSPLAN FOR FIBERARBEID TELENOR Regi AS TOBA 19/01847-080 2019/07/25
U TEK 114/139 - SKREVEGEN, NORDRE EIKE - TILBYGG ENEBOLIG - 114/139 - SKREVEGEN, NORDRE EIKE - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST - TILBYGG ENEBOLIG Byggfirma Kjellesvik & Severinsen AS ENFA 14/00405-004 2019/07/25
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 18/04486-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/25
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 17/01293-010 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/25
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - SFO GKH01 19/04978-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/25
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 17/03747-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/25
U TEK FIBERUTBYGGING, SÆVELANDSVIK/VEAVÅGEN TELENOR - SVAR - KV1574 - EKRENE - ARBEIDSVARSLINGSPLAN FOR FIBERARBEID TELENOR Regi AS TOBA 19/01847-081 2019/07/25
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 19/04845-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/25
U TEK FIBERUTBYGGING, SÆVELANDSVIK/VEAVÅGEN TELENOR - SVAR - KV1575 SKARSVEGEN - ARBEIDSVARSLINGSPLAN FOR FIBERARBEID TELENOR Regi AS TOBA 19/01847-082 2019/07/25
U TEK 2/256 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/4845 - 2/68 - SAMMENSLÅING - MANGELBREV STD:18/4845 Johannes Johannesen TOWA 18/05088-018 2019/07/25
U TEK 32/3 - VIKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/4964 - 32/3 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/4964 Kristian Gabrielsen ALA04 18/05679-030 2019/07/25
U TEK FIBERUTBYGGING, SÆVELANDSVIK/VEAVÅGEN TELENOR - SVAR - KV1653 TØKJE - ARBEIDSVARSLINGSPLAN FOR FIBERARBEID TELENOR Regi AS TOBA 19/01847-083 2019/07/25
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING - BARNEHAGE RHO 19/03522-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/25
U TEK 32/3 - VIKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/4964 - 32/3 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/4964 Ole Kristian Vikra Hemnes ALA04 18/05679-031 2019/07/25
U SKU KONTANTSTØTTE - SØKNADER 2018 OG 2019 - SVAR - SØKNAD OM KONTANTSTØTTE RHO 18/00083-084 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/25
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 18/04344-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/25
I TEK 142/790 - STØLSVEGEN, STORASUND - NYBYGG ENEBOLIG - BOLIG C9 RØRLEGGERMELDING: 18/4473 - 142/790 - KLAGE PÅ AVSLAG RØRLEGGERMELDING: 18/4473 Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS GTH 18/04089-009 2019/07/25
U TEK 21/112 - STAVAGARDEN, STAVA - FORSTØTNINGSMUR - 21/112 - SVAR PÅ FORESPØRSEL OM UTSATT IVERKSETTELSE Marton Stava JMJ03 19/02806-011 2019/07/25
I TEK 22/13 OG 22/35 - FERKINGSTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/2500 - PARSELL 1 - 22/13 OG 22/35 - DOKUMENTET HAR MANGLER OG KAN IKKE TINGLYSES STD:17/2500 - PARSELL 1 Statens Kartverk Tinglysingen XXI 17/03613-025 26 Off.l.26 2019/07/25
I TEK 64/759 - LYNGVEGEN, STANGALAND - UTVIDELSE AV TERRASSE - 64/759 - KVITTERING FOR NABOVARSEL Venke Vorraa KRRE 19/04921-004 2019/07/25
I TEK 22/13 OG 22/35 - FERKINGSTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/2500 - PARSELL 1 - 22/13 OG 22/35 - DOKUMENTET HAR MANGLER OG KAN IKKE TINGLYSES STD:17/2500 - PARSELL 1 Statens Kartverk Tinglysingen XXI 17/03613-026 26 Off.l.26 2019/07/25
I TEK 22/13 OG 22/35 - FERKINGSTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/2500 - PARSELL 1 - 22/13 OG 22/35 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT STD:17/2500 - PARSELL 1 Statens Kartverk Tinglysingen XXI 17/03613-027 2019/07/25
U TEK FIBERUTBYGGING, SÆVELANDSVIK/VEAVÅGEN TELENOR - SVAR - KV1576 BÅHUSVEGEN - ARBEIDSVARSLINGSPLAN FOR FIBERARBEID TELENOR Regi AS TOBA 19/01847-084 2019/07/25
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING FOR EIENDOMSSKATT FRA ÅR 2020 - DRIFTSBYGNING/FISKE/FANGST (KODE 244) Sissel Tove Areklett MSA 18/00413-041 2019/07/25
U TEK FIBERUTBYGGING, SÆVELANDSVIK/VEAVÅGEN TELENOR - SVAR - KV1652 MOLDBAKKANE - ARBEIDSVARSLINGSPLAN FOR FIBERARBEID TELENOR Regi AS TOBA 19/01847-085 2019/07/25
U TEK FIBERUTBYGGING, SÆVELANDSVIK/VEAVÅGEN TELENOR - SVAR - KV854 HAKON AASBØS VEG - ARBEIDSVARSLINGSPLAN FOR FIBERARBEID Regi AS TOBA 19/01847-086 2019/07/25
U TEK FIBERUTBYGGING, SÆVELANDSVIK/VEAVÅGEN TELENOR - SVAR - KV1573 MUNKAJORDVEGEN - ARBEIDSVARSLINGSPLAN FOR FIBERARBEID Regi AS TOBA 19/01847-087 2019/07/25
I TEK 22/71 - SØRE FERKINGSTADVEG, FERKINGSTAD - FASADEENDRING OG TILBYGG BOLIG - 22/71 - MOTTATT MANGLER Ståle Hernes KRRE 19/02744-003 2019/07/25
U TEK FIBERUTBYGGING, SÆVELANDSVIK/VEAVÅGEN TELENOR - SVAR - KV1223 FISKEBERGVEGEN - ARBEIDSVARSLINGSPLAN FOR FIBERARBEID Regi AS TOBA 19/01847-088 2019/07/25
I TEK 5/672 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM VEA, STEIN ARVE - 5/672 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM VEA, STEIN ARVE Stein Arve Vea BJP01 19/04973-001 26 Off.l.26 2019/07/25
I TEK 149/468 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM STØLSMYR 16 AS - 149/468 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Stølsmyr 16 AS BJP01 19/04972-001 2019/07/25
I SEN PARKERINGSTILLATELSE- FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMET PASSASJER NJO 16/03322-003 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2019/07/25
U TEK FIBERUTBYGGING, SÆVELANDSVIK/VEAVÅGEN TELENOR - SVAR - KV1636 SILJEVEGEN - ARBEIDSVARSLINGSPLAN FOR FIBERARBEID Regi AS TOBA 19/01847-089 2019/07/25
I TEK KJØP AV TILLEGGSAREAL - 2/68 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT 2019/841578/200 KJØP AV TILLEGGSAREAL - 2/68 Statens Kartverk MAAA1 19/02712-004 2019/07/25
U TEK FIBERUTBYGGING, SÆVELANDSVIK/VEAVÅGEN TELENOR - SVAR - KV1518 STØLSHAUGVEGEN - ARBEIDSVARSLINGSPLAN FOR FIBERARBEID Regi AS TOBA 19/01847-090 2019/07/25
U TEK FIBERUTBYGGING, SÆVELANDSVIK/VEAVÅGEN TELENOR - SVAR - KV1571 ØSTHUSNESET - ARBEIDSVARSLINGSPLAN FOR FIBERARBEID Regi AS TOBA 19/01847-091 2019/07/25
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 18/02467-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/25
U TEK FIBERUTBYGGING, SÆVELANDSVIK/VEAVÅGEN TELENOR - SVAR - KV1241 BEITEVEGEN - ARBEIDSVARSLINGSPLAN FOR FIBERARBEID Regi AS TOBA 19/01847-092 2019/07/25
I TEK SAMARBEIDSAVTALE MED GASNOR - FORHINDRE ULYKKER PÅ NEDGRAVD GASSRØ - UNDERTEGNET AVTALE MED GASNOR SAMARBEID FOR Å FORHINDRE ULYKKER PÅ NEDGRAVD GASSRØR Gasnor AS SMO02 19/04903-002 2019/07/25
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - SFO GKH01 19/04971-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/25