Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK RETAKSERING VERK OG BRUK 2018/2019 - REVIDERT - OMTAKSERINGSVEDTAK FRA VERK OG BRUK TIL NÆRINGSEIENDOM - 2019 Hydro Aluminium AS MSA 18/03160-077 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/07/24
U TEK 3/711 - ØSTHUS - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD. 19/2388 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 3/711 I KARMØY KOMMUNE Langåker Per AMJ 19/04702-001 2019/07/24
U TEK 3/711 - ØSTHUS - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD. 19/2388 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 3/711 I KARMØY KOMMUNE Hereid Ragna Marie AMJ 19/04702-002 2019/07/24
U TEK 3/711 - ØSTHUS - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD. 19/2388 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 3/711 I KARMØY KOMMUNE Hereid Rolf AMJ 19/04702-003 2019/07/24
U TEK 3/711 - ØSTHUS - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD. 19/2388 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 3/711 I KARMØY KOMMUNE Hereid Eiendom As AMJ 19/04702-004 2019/07/24
U TEK 3/711 - ØSTHUS - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD. 19/2388 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 3/711 I KARMØY KOMMUNE Hereid Eiendom As AMJ 19/04702-005 2019/07/24
U TEK 3/711 - ØSTHUS - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD. 19/2388 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 3/711 I KARMØY KOMMUNE Hereid Eiendom As AMJ 19/04702-006 2019/07/24
U TEK 3/711 - ØSTHUS - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD. 19/2388 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 3/711 I KARMØY KOMMUNE Bergtun Norvald AMJ 19/04702-007 2019/07/24
U TEK 3/711 - ØSTHUS - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD. 19/2388 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 3/711 I KARMØY KOMMUNE Hereid Eiendom As AMJ 19/04702-008 2019/07/24
I SEN TEKNISK PLAN - SOLDALEN BERGE SAG BOLIGTOMTER AS - HENVENDELSE - STØV- OG STØYPLAGER I SAMEIET MYKJE UNDER ARBEID MED SOLDALEN Gunn Karin Skjærbekk KANE1 18/02711-038 2019/07/24
I TEK FIBERUTBYGGING, SÆVELANDSVIK/VEAVÅGEN TELENOR - KV854 HAKON AASBØS VEG - ARBEIDSVARSLINGSPLAN FOR FIBERARBEID Regi AS TOBA 19/01847-058 2019/07/24
I TEK FIBERUTBYGGING, SÆVELANDSVIK/VEAVÅGEN TELENOR - KV1573 MUNKAJORDVEGEN - ARBEIDSVARSLINGSPLAN FOR FIBERARBEID Regi AS TOBA 19/01847-059 2019/07/24
I TEK FIBERUTBYGGING, SÆVELANDSVIK/VEAVÅGEN TELENOR - KV1223 FISKEBERGVEGEN - ARBEIDSVARSLINGSPLAN FOR FIBERARBEID Regi AS TOBA 19/01847-060 2019/07/24
I TEK FIBERUTBYGGING, SÆVELANDSVIK/VEAVÅGEN TELENOR - KV1636 SILJEVEGEN - ARBEIDSVARSLINGSPLAN FOR FIBERARBEID Regi AS TOBA 19/01847-061 2019/07/24
I TEK FIBERUTBYGGING, SÆVELANDSVIK/VEAVÅGEN TELENOR - KV1518 STØLSHAUGVEGEN - ARBEIDSVARSLINGSPLAN FOR FIBERARBEID Regi AS TOBA 19/01847-062 2019/07/24
I TEK FIBERUTBYGGING, SÆVELANDSVIK/VEAVÅGEN TELENOR - KV1571 ØSTHUSNESET - ARBEIDSVARSLINGSPLAN FOR FIBERARBEID Regi AS TOBA 19/01847-063 2019/07/24
I TEK FIBERUTBYGGING, SÆVELANDSVIK/VEAVÅGEN TELENOR - KV1241 BEITEVEGEN - ARBEIDSVARSLINGSPLAN FOR FIBERARBEID Regi AS TOBA 19/01847-064 2019/07/24
I TEK FIBERUTBYGGING, SÆVELANDSVIK/VEAVÅGEN TELENOR - KV1255 NESVEGEN - ARBEIDSVARSLINGSPLAN FOR FIBERARBEID Regi AS TOBA 19/01847-065 2019/07/24
I TEK FIBERUTBYGGING, SÆVELANDSVIK/VEAVÅGEN TELENOR - KV1287 URVEGEN - ARBEIDSVARSLINGSPLAN FOR FIBERARBEID Regi AS TOBA 19/01847-066 2019/07/24
I TEK FIBERUTBYGGING, SÆVELANDSVIK/VEAVÅGEN TELENOR - KV1245 KYRJEGARDVEGEN - ARBEIDSVARSLINGSPLAN FOR FIBERARBEID Regi AS TOBA 19/01847-067 2019/07/24
I TEK FIBERUTBYGGING, SÆVELANDSVIK/VEAVÅGEN TELENOR - KV1291 ØSTHUSVEGEN - ARBEIDSVARSLINGSPLAN FOR FIBERARBEID Regi AS TOBA 19/01847-068 2019/07/24
I TEK FIBERUTBYGGING, SÆVELANDSVIK/VEAVÅGEN TELENOR - KV1288 VEA SJOAVEG - ARBEIDSVARSLINGSPLAN FOR FIBERARBEID Regi AS TOBA 19/01847-069 2019/07/24
I TEK FIBERUTBYGGING, SÆVELANDSVIK/VEAVÅGEN TELENOR - KV1517 SÆVIKDALEN - ARBEIDSVARSLINGSPLAN FOR FIBERARBEID Regi AS TOBA 19/01847-070 2019/07/24
I TEK FIBERUTBYGGING, SÆVELANDSVIK/VEAVÅGEN TELENOR - KV1520 JOVIKVEGEN - ARBEIDSVARSLINGSPLAN FOR FIBERARBEID Regi AS TOBA 19/01847-071 2019/07/24
I TEK FIBERUTBYGGING, SÆVELANDSVIK/VEAVÅGEN TELENOR - KV1488 SKUTEBERGVEGEN - ARBEIDSVARSLINGSPLAN FOR FIBERARBEID Regi AS TOBA 19/01847-072 2019/07/24
I TEK FIBERUTBYGGING, SÆVELANDSVIK/VEAVÅGEN TELENOR - KV1244 KVARTNESVEGEN - ARBEIDSVARSLINGSPLAN FOR FIBERARBEID Regi AS TOBA 19/01847-073 2019/07/24
I TEK FIBERUTBYGGING, SÆVELANDSVIK/VEAVÅGEN TELENOR - KV1519 SJURABERG - ARBEIDSVARSLINGSPLAN FOR FIBERARBEID Regi AS TOBA 19/01847-074 2019/07/24
I TEK FIBERUTBYGGING, SÆVELANDSVIK/VEAVÅGEN TELENOR - KV1274 ØSTHUSVEGEN - ARBEIDSVARSLINGSPLAN FOR FIBERARBEID Regi AS TOBA 19/01847-075 2019/07/24
I TEK FIBERUTBYGGING, SÆVELANDSVIK/VEAVÅGEN TELENOR - KV1622 VESTVEGEN - ARBEIDSVARSLINGSPLAN FOR FIBERARBEID Regi AS TOBA 19/01847-076 2019/07/24
I TEK FIBERUTBYGGING, SÆVELANDSVIK/VEAVÅGEN TELENOR - KV1268 SALVØYVEGEN - ARBEIDSVARSLINGSPLAN FOR FIBERARBEID Regi AS TOBA 19/01847-077 2019/07/24
I TEK FIBERUTBYGGING, SÆVELANDSVIK/VEAVÅGEN TELENOR - KV1522 SÆVIKTUN - ARBEIDSVARSLINGSPLAN FOR FIBERARBEID Regi AS TOBA 19/01847-078 2019/07/24
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/03519-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/24
U SEN MILJØRETTET HELSEVERN - SKOLEBYGG PÅ VISNES FOR KARMØY KOMMUNE OG HAUGALAND VIDEREGÅENDE SKOLE - SVAR - SØKNAD OM KOMMUNEOVERLEGENS GODKJENNING FOR GNR/BNR 79/206 Vikanes Bungum Arkitekter AS KANE1 16/04895-002 2019/07/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100% - INTERVJU ANVO 19/02560-026 25 Offl §25 2019/07/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100% - INTERVJU ANVO 19/02560-027 25 Offl §25 2019/07/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100% - INTERVJU ANVO 19/02560-028 25 Offl §25 2019/07/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100% - INTERVJU ANVO 19/02560-029 25 Offl §25 2019/07/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% - SØKNAD ANVO 19/04931-011 25 Offl §25 2019/07/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% - SØKNAD ANVO 19/04931-012 25 Offl §25 2019/07/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100% - SØKNAD ANVO 19/04933-003 25 Offl §25 2019/07/24
I SEN REKRUTTERINGSSAK MASKINFØRER/FAGARBEIDER PARK OG IDRETT - SØKNAD REKRU 19/04871-007 25 Offl §25 2019/07/24
I TEK PLAN 4052 - DETALJREGULERING FOR KALSTØ - DEL AV 83/28 MFL. GODKJENT 1.7.2019 - BER OM UTSATT KLAGEFRIST TIL 02.09.19 PLAN 4052 - DETALJREGULERING FOR KALSTØ - DEL AV 83/28 MFL. Nils Wergeland Krog YSL 13/04467-182 2019/07/24
I SEN MILJØRETTET HELSEVERN - HAUGESUND INTERNATIONAL SCHOOL (HÅLAND SKOLE) - OMGJØRING AV VEDTAK OM GODKJENNING AV SKOLEANLEGG - HAUGESUND INTERNATIONAL SCHOOL (KOPIMOTTAKER) Fylkesmannen i Rogaland KANE1 19/00562-007 2019/07/24
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 19/04852-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/24
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 17/01941-011 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2019/07/24
I TEK 58/125 - HOVEDGATEN, KOPERVIK - BYGGKONTROLL - 58/125 - ANGÅENDE LØFTEINNRETNINGER Norsk Heiskontroll AS JMJ03 19/04956-001 2019/07/24
U SEN MILJØRETTET HELSEVERN - VEAVÅGEN SKOLE - SVAR - PLANGODKJENNING SKOLER OG BARNEHAGER Veavågen skole/Karmøy kommune KANE1 13/02414-007 2019/07/24
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 17/03127-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/24
I TEK 13/753 - BYGG 34, TOSTEMBEKKEN, TJØSVOLL. NYBYGG, ENEBOLIG - 13/753 - SUPPLERING AV VEDLEGG RH Oppmåling Rune Hemnes JKV 15/00609-013 2019/07/24
I TEK 15/2238/0/11 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - JAKOB HARALD MEDHAUG - 15/2238/0/11 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - JAKOB HARALD MEDHAUG S O Lund AS ORO01 19/04960-001 2019/07/24
I TEK 15/2238/0/7 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - LEIF NILSEN - 15/2238/0/7 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - LEIF NILSEN S O Lund AS ORO01 19/04961-001 2019/07/24
I TEK 15/2238/0/13 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - JAN MAGNE ERLAND - 15/2238/0/13 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - JAN MAGNE ERLAND S O Lund AS ORO01 19/04962-001 2019/07/24
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 135/1 - BESTILLING AV NABOLISTE - SØKNAD OM TILTAK I K Gabrielsen GEL 19/00021-347 2019/07/24
I TEK 13/752 - BYGG 35, TOSTEMBEKKEN, TJØSVOLL. NYBYGG, ENEBOLIG - 13/753 - SUPPLERING AV VEDLEGG RH Oppmåling Rune Hemnes GER01 15/00608-013 2019/07/24
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 18/03279-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/24
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 18/02647-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/24
I TEK RETAKSERING VERK OG BRUK 2018/2019 - EIENDOMSSKATTEKOMPENSASJON FOR VERK OG BRUK Industrikommunene MSA 18/03160-078 2019/07/24
U TEK 15/1903 - ODDEMYRVEGEN - ÅKRA - TILBYGG BOLIG - HAGESTUE - 15/1903 - ODDEMYRVEGEN, ÅKRA - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST - TILBYGG BOLIG HAGESTUE Kenneth Andreassen ENFA 14/00234-003 2019/07/24
U TEK 147/630 - SKUGGABERG, MOKSHEIM - TILBYGG BOLIG - 147/630 - SKUGGABERG, MOKSHEIM - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST - TILBYGG BOLIG Marlene B. Knutsen og Roger Langaker ENFA 14/00252-003 2019/07/24
U HSE KLAGE PÅ BEHANDLING - SVAR - TILSYNSSAK - OVERSENDELSE AV KLAGERS KOMMENTARER Fylkesmannen i Rogaland BOER Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/07/24
U TEK 11/275 - NETTAVEGEN - MANNES - TILBYGG BOLIG - HAGESTUE - 11/275 - NETTAVEGEN - MANNES - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST - TILBYGG HAGESTUE Alf Inge Flokketvedt ENFA 14/00268-004 2019/07/24
U TEK 3/649 - ØSTHUS - ETABLERING AV FLYTEBRYGGE I BETONG - 3/649 - ØSTHUS - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST - ETABLERING AV FLYTEBRYGGE I BETONG Haldor Tangen ENFA 14/00278-008 2019/07/24
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 15/01445-013 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/24
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM SKOLEBYTTE PFA 19/04958-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/24
I TEK 34/5 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ERIKSEN, EGIL - 34/5 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Egil Eriksen BJP01 19/04957-001 26 Off.l.26 2019/07/24
U TEK 145/9 - ØVRABØVEGEN - ØVRABØ - NYBYGG REDSKAPSHUS/SAUEHUS PARALLELT MED EKSISTERENDE DRIFTSBYGNING - 145/9 - ØVRABØVEGEN, ØVRABØ - NYBYGG REDSKAPSHUS/SAUEHUS PARALLELT MED EKSISTERENDE DRIFTSBYGNING Erlend Kvinnesland ENFA 14/00281-003 2019/07/24
U TEK 47/12 - VIK - FORLENGELSE AV HØNSEHUS - 47/12 - VIK - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST - FORLENGELSE AV HØNSEHUS Dahls Eiendom V/alf Bjarne Dahl ENFA 14/00296-003 2019/07/24
U TEK 142/124 - HÅLANDVEGEN - STORASUND - NYBYGG GARASJE - 142/124 - HÅLANDVEGEN, STORASUND - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST - NYBYGG GARASJE Rune Storesund ENFA 14/00335-003 2019/07/24
U SEN TEKNISK PLAN - SOLDALEN BERGE SAG BOLIGTOMTER AS - SVAR - HENVENDELSE - STØV- OG STØYPLAGER I SAMEIET MYKJE UNDER ARBEID MED SOLDALEN Gunn Karin Skjærbekk KANE1 18/02711-040 2019/07/24
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 17/03149-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/24
I SKU FOLKEPULSEN - TILDELING AV FOLKEPULSMIDLER Karmøy idrettsråd OFL 14/03827-046 2019/07/24
U TEK 142/646 - BJØRGEVEGEN, STORASUND - NYBYGG GARASJE OG HAGESTUE - 142/646 - BJØRGEVEGEN, STORASUND - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST - NYBYGG GARASJE OG HAGESTUE Rolf Vågen ENFA 14/00375-003 2019/07/24
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 19/04882-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/24
U TEK 15/391 - MYRDALVEGEN, ÅKRA - SENKING AV GULV OG INNREDNING AV KJELLER - 15/391 - MYRDALVEGEN, ÅKRA - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST - SENKING AV GULV OG INNREDNING AV KJELLER John Inge Bischler ENFA 14/00413-003 2019/07/24
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 18/03859-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/24
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 18/03525-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/24
I TEK 3/445 - REKKJEVEGEN, ØSTHUS - NYBYGG HAGESTUE - 3/445 - MOTTATT MANGLER SØKNAD OG TEGNINGER Oleiv Abrahamsen KRRE 19/04830-003 2019/07/24
I SEN SAMARBEID MED BOKN KOMMUNE - SAMARBEIDSAVTALE OM TEKNISKE TJENESTER MELLOM KARMØY OG BOKN Bokn kommune VIJO 16/02543-006 2019/07/24
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING FOR EIENDOMSSKATT FRA ÅR 2020 - DRIFTSBYGNING/FISKE/FANGST Einar Kristoffersen MSA 18/00413-039 2019/07/24
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 18/03335-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/24
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 47/162 - BESTILLING AV NABOLISTE Frode Olsen GEL 19/00021-348 2019/07/24
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 18/04053-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/24
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 142/11 - BESTILLING AV NABOLISTE - FRADELING Vidar Ellefsen GEL 19/00021-349 2019/07/24
U TEK 90/166 - FISKÅ, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/559 - 90/166 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/559 Svend Johan Fiskaaen ALA04 19/02172-018 2019/07/24
I TEK 15/173 - ØYAVEGEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG - 15/173 - (KOPIMOTTAKER) TILLATELSE ETTER FORURENSINGSLOVEN IKKE NØDVENDIG Fylkesmannen i Rogaland IGR 18/03897-018 2019/07/24
U TEK 2/8 - 2/60 - 1/108 - 2/155 - 3/75 - 2/108 - SÆVIK - FRADELING OG AREALOVERFØRING VEGAREAL STD:17/3137 - PARSELL 1 - 2/155 - SAMMENSLÅING - MANGELBREV STD:17/3137 Else Karine Silgjerd TOWA 17/04496-066 2019/07/24
I TEK 1/17 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM OLSEN, MONIKA ØSTREM / VEDØY, RUBEN - 1/17 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM OLSEN, MONIKA ØSTREM Monika Østrem Olsen BJP01 19/04963-001 26 Off.l.26 2019/07/24
I TEK 1/17 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM OLSEN, MONIKA ØSTREM / VEDØY, RUBEN - 1/17 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM VEDØY, RUBEN Ruben Vedøy BJP01 19/04963-002 26 Off.l.26 2019/07/24
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING FOR EIENDOMSSKATT FRA ÅR 2020 - DRIFTSBYGNING/FISKE/FANGST (KODE 244) Johan Arne Ferkingstad MSA 18/00413-040 2019/07/24
I SEN SØKNADER OM FRITAK/OVERGANGER - KOMMUNESTYREPERIODEN 2015-2019 - MELDING OM OVERGANG TIL KRISTELIG FOLKEPARTI Josef Malvin Nilsen LYK 15/04134-012 2019/07/24
U TEK 90/166 - FISKÅ, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/559 - 90/166 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/559 Sven Alme ALA04 19/02172-019 2019/07/24
U TEK 15/2201 OG 15445 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER ELIUSSEN, OLE JOHAN - 15/445 OG 15/2201 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING ELIUSSEN, OLE JOHAN Ole Johan Eliussen ALA04 18/05047-003 2019/07/24
U TEK 110/10 OG 110/17 - VÅGA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING OG GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 110/17, 10 GRENSEJUSTERING OG KLARLEGGING 110/17 I KARMØY KOMMUNE Eriksen Gunnar Magne ALA04 19/02309-003 2019/07/24
U TEK 110/10 OG 110/17 - VÅGA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING OG GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 110/17, 10 GRENSEJUSTERING OG KLARLEGGING 110/17 I KARMØY KOMMUNE Ellingsen Eldar Johan ALA04 19/02309-004 2019/07/24
U TEK 110/10 OG 110/17 - VÅGA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING OG GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 110/17, 10 GRENSEJUSTERING OG KLARLEGGING 110/17 I KARMØY KOMMUNE Bjerkenes Stian ALA04 19/02309-005 2019/07/24
U TEK 110/10 OG 110/17 - VÅGA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING OG GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 110/17, 10 GRENSEJUSTERING OG KLARLEGGING 110/17 I KARMØY KOMMUNE Kjerstin Utne ALA04 19/02309-006 2019/07/24
U TEK 110/10 OG 110/17 - VÅGA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING OG GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 110/17, 10 GRENSEJUSTERING OG KLARLEGGING 110/17 I KARMØY KOMMUNE Elin Holmen ALA04 19/02309-007 2019/07/24
U TEK 110/10 OG 110/17 - VÅGA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING OG GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 110/17, 10 GRENSEJUSTERING OG KLARLEGGING 110/17 I KARMØY KOMMUNE Odd Magne Hansen ALA04 19/02309-008 2019/07/24