Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING FOR EIENDOMSSKATT FRA ÅR 2020 - DRIFTSBYGNING/FISKE/FANGST Marit Samuelsen MSA 18/00413-038 2019/07/23
U TEK 147/657, 147/658 OG 147/659 - VORMEDALSVEGEN, MOKSHEIM - RIVING AV BYGG - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 147/657, 147/658 OG 147/659 - VORMEDALSVEGEN, MOKSHEIM - RIVING AV BYGG Birkeland Maskinentreprenør AS KRRE 19/04880-002 2019/07/23
I TEK 1/14/0/5 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TOMMY NYBØE VANNMÅLER - 1/14/0/5 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TOMMY NYBØE Vedavågen Rør AS ORO01 19/04941-001 2019/07/23
I TEK 1/14/0/6 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TAREVIKING AS VANNMÅLER - 1/14/0/6 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TAREVIKING AS Vedavågen Rør AS ORO01 19/04942-001 2019/07/23
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 43/491 - BESTILLING AV NABOLISTE - SØKNAD Edb-Tjenester Norge Limited GEL 19/00021-344 2019/07/23
I SEN HAUGESUND INTERNATIONAL SCHOOL - GJELDER GODKJENNING AV LEKEPLASS - HAUGESUND INTERNATIONAL SCHOOL Haugesund international school KANE1 19/00645-009 2019/07/23
I TEK DUPONT VORMEDAL - INNSYNSKRAV OG BEKYMRINGSMELDING - FORURENSING FRA DUPONT VORMEDAL Roger Karlsen MGR01 19/04877-003 2019/07/23
U SEN HAUGESUND INTERNATIONAL SCHOOL - SVAR - GODKJENNING AV SKOLEANLEGG FOR HAUGESUND INTERNATIONAL SCHOOL (KOPIMOTTAKER) Fylkesmannen i Rogaland KANE1 19/00645-008 2019/07/23
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 17/05504-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 50-100 % - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/02555-026 25 Offl §25 2019/07/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 50-100 % - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/02555-027 25 Offl §25 2019/07/23
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR ÅKRA UNGDOMSSKOLE - SØKNAD BLI01 19/02710-003 25 Offl §25 2019/07/23
I SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURSKOLELÆRER - SCENEKUNST, 25 % VIKARIAT - SØKNAD BLI01 19/03634-005 25 Offl §25 2019/07/23
I SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURSKOLELÆRER - SCENEKUNST, 25 % VIKARIAT - SØKNAD BLI01 19/03634-006 25 Offl §25 2019/07/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% - SØKNAD ANVO 19/04931-010 25 Offl §25 2019/07/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER VIKARIAT - SØKNAD ARO07 19/04863-007 25 Offl §25 2019/07/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER VIKARIAT - SØKNAD ARO07 19/04863-008 25 Offl §25 2019/07/23
I SEN REKRUTTERINGSSAK MASKINFØRER/FAGARBEIDER PARK OG IDRETT - SØKNAD REKRU 19/04871-006 25 Offl §25 2019/07/23
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 17/03083-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/23
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - SKUDEFESTIVALEN 2019 - INNRAPPORTERING AV OMSATT MENGDE ALKOHOL Skudenes Event AS EVI1 19/00022-084 2019/07/23
U SKU KONTANTSTØTTE - SØKNADER 2018 OG 2019 - SVAR - SØKNAD OM KOMUNAL KONTANTSTØTTE RHO 18/00083-082 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/23
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 19/02799-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/23
U TEK 57/157 - SKUDENESHAVN - NYBYGG LAGER OG GARASJE - 57/157 - RETUR AV SØKNAD Karmøy Sportsdykkerklubb KHM 17/04821-004 2019/07/23
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 18/03079-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/23
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 19/01229-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/23
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - KORRIGERING RHO 18/03079-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/23
I TEK 140/39 - TORVASTADVEGEN, OSNES - BYGGETILSYN - 140/39 - NYTT TILSVAR Rasa Andziuliene KMY 19/02684-004 2019/07/23
I TEK 66/944 - GOFARNESVEGEN, AUSTREIM, NYBYGG CARPORT MED TERRASSE PÅ TAK - 66/944 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Mandius og Anita Søndenå Grindhaug JMJ03 16/04570-005 2019/07/23
I TEK 25/7 - LANGÅKER - NYBYGG ENEBOLIG - 25/7 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Edb-Tjenester Norge Limited JMJ03 18/04817-007 2019/07/23
I TEK 52/21 - AUSTRE KARMØYVEG, SKITNADAL - UTVIDELSE AV BRYGGE - 52/21 - AUSTRE KARMØYVEG, SKITNADAL - UTVIDELSE AV BRYGGE Edb-Tjenester Norge Limited KRRE 19/04943-001 2019/07/23
I TEK 38/60 - SYRE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/942 - 38/60 - DOKUMENTENE HAR MANGLER OG KAN IKKE TINGLYSES STD:19/942 Kartverket - Tinglysingen XXI 19/02426-006 26 Off.l.26 2019/07/23
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 19/02812-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/23
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2019 - ANALYSERAPPORT DRIKKEVANN 2019, UKE 29 - AVALDSNES ALDER OG HELSESENTER / BREKKE VBA - RENVANN Eurofins Environment Testing Norway AS ETS 19/00014-039 2019/07/23
U TEK 106/6 - FOSNANES - TERRENGSENKNING FOR TEMPERATUROPPGRADERING AV LEDNING - 106/6 - FOSNANES - SYNSPUNKTER VEDRØRENDE TERRENGSENKNING FOR TEMPERATUROPPGRADERING AV LEDNING Statnett SF KRRE 19/02075-005 2019/07/23
I TEK KOMMUNALE AVGIFTER - UBEBODD - SØKNAD OM FRITAK FOR KOMMUNALE AVGIFTER - UBEBODD ANNA 19/04948-001 24 Offl.§24 2019/07/23
I SKU LEDSAGERBEVIS FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS MEM 19/04947-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/23
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 18/01738-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/23
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 16/01347-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/23
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 19/04946-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/23
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 18/03590-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/23
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 19/02957-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/23
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 18/04486-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/23
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 19/03520-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/23
U HSE ANSKAFFELSE - TRANSPORT FOR ELDRE, FUNKSJONSHEMMEDE, SKOLEELEVER VED OFFENTLIGE GRUNNSKOLER - OPPFØLGING AV KONTRAKT Haugaland Taxi AS CBE02 14/04065-095 2019/07/23
I TEK 22/21 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM FERKINGSTAD, TURID ELISE - 22/21 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Turid Elise Ferkingstad BJP01 19/04945-001 26 Off.l.26 2019/07/23
I TEK 25/55 - SOLLIVEGEN, LANGÅKER - RIVING GÅRDSBYGG - 25/55 - MOTTATT MANGLER Nora Solli KRRE 19/04854-004 2019/07/23
I SEN RAMMEAVTALE - MULTIFUNKSJONSMASKINER - TILSLUTNINGSBREV RAMMEAVTALE - MULTIFUNKSJONSMASKINER Hjelmeland kommune OEI 19/00948-006 2019/07/23
I SEN RAMMEAVTALE - MULTIFUNKSJONSMASKINER - TILSLUTNINGSBREV RAMMEAVTALE - MULTIFUNKSJONSMASKINER Vindafjord kommune OEI 19/00948-007 2019/07/23
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 18/00405-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/23
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 16/00929-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/23
U TEK TEKNISK PLAN - VA-ANLEGG VED SOLSTRANDVEGEN - REFERAT - BYGGEMØTE 1 TEKNISK PLAN - VA-ANLEGG VED SOLSTRANDVEGEN Ole Jakob Ferkingstad Ferkinstad Maskin AKR02 18/03018-017 2019/07/23
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 18/03803-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/23
U TEK 119/196 - TREVARDEVEGEN, MYKJE. TILBYGG ENEBOLIG - GARASJE - 119/196 - TREVARDEVEGEN, MYKJE - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST - TILBYGG ENEBOLIG - GARASJE Kjersti Oftedal og Jan Valen ENFA 14/00073-003 2019/07/23
U TEK 83/28 - SKEIE - REPARASJON AV MOLO/TERRENGENDRING OG NATURSTEINSKANT - 83/28 - SKEIE - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST - REPARASJON AV MOLO/TERRENGENDRING OG NATURSTEINSKANT Np Sivilarkitekt Nedim Ploco ENFA 14/00075-032 2019/07/23
U TEK 64/1384 - LENSMANNSVEGEN - STANGELAND - TILBYGG ENEBOLIG - CARPORT - 64/1384 - LENSMANNSVEGEN, STANGELAND - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST - TILBYGG ENEBOLIG CARPORT John Erling Epland ENFA 14/00117-003 2019/07/23
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 19/03835-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/23
I TEK 5/537 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SOLSTEIN AS - 5/537 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - SOLSTEIN AS Vedavågen Rør AS ORO01 19/01092-003 2019/07/23
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 3/155 - BESTILLING AV NABOLISTE IFB. SØKNAD OM TILTAK I K Gabrielsen GEL 19/00021-345 2019/07/23
U TEK 75/94 - KVALAVÅG - REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING - 75/94 - KVALAVÅG - REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING Hetland Harald Advokat AMJ 19/04953-001 2019/07/23
I TEK 75/94 - KVALAVÅG - REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING - 75/94 - ANGÅENDE FRADELINGSSAK Hetland Harald Advokat AMJ 19/04953-002 2019/07/23
I SEN KOMPETANSEUTVIKLING - TILSAGN OM OU-MIDLER - KURS I "DEN NØDVENDIGE SAMTALEN" OG RUS- OG AVHENGIGHETSPROBLEMATIKK KS RBR 12/00434-108 2019/07/23
I SEN VIGSEL - PRØVINGSATTEST CEM01 19/01797-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/23
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 16/02277-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/23
I TEK 59/96 - AVALDSNESVEGEN, NORDRE KOPERVIK - ERSTATNING AV ALTAN OG NYBYGG HAGESTUE - 59/96 - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT Monica Tvedt Harestad KRRE 19/03516-005 2019/07/23
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 17/00804-012 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/23
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 17/02612-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/23
I TEK 47/162 - VIK - REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING - 47/162 - VIK - REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING Frode og Anne Sofie Østevik Olsen XXI 19/04954-001 2019/07/23
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE - KORREKSJON RHO 19/04720-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/23
U TEK 87/77 - SLÅTTÅVEGEN, NORDRE VELDE - TILBYGG ENEBOLIG - UTESTUE - 87/77 - SLÅTTÅVEGEN, NORDRE VELDE - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST - TILBYGG ENEBOLIG UTESTUE Tysvær Glass AS ENFA 14/00123-003 2019/07/23
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 18/04179-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/23
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 15/1498 - BESTILLING AV NABOLISTE Pds Arkitekt AS GEL 19/00021-346 2019/07/23
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 17/01403-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/23
I TEK FIBERUTBYGGING, SÆVELANDSVIK/VEAVÅGEN TELENOR - KV1521 - SLETTAVEGEN - ARBEIDSVARSLINGSPLAN FOR FIBERARBEID TELENOR Regi AS TOBA 19/01847-051 2019/07/23
I TEK FIBERUTBYGGING, SÆVELANDSVIK/VEAVÅGEN TELENOR - KV1524 - VEAMYR - ARBEIDSVARSLINGSPLAN FOR FIBERARBEID TELENOR Regi AS TOBA 19/01847-053 2019/07/23
I TEK FIBERUTBYGGING, SÆVELANDSVIK/VEAVÅGEN TELENOR - KV1574 - EKRENE - ARBEIDSVARSLINGSPLAN FOR FIBERARBEID TELENOR Regi AS TOBA 19/01847-054 2019/07/23
I TEK FIBERUTBYGGING, SÆVELANDSVIK/VEAVÅGEN TELENOR - KV1575 SKARSVEGEN - ARBEIDSVARSLINGSPLAN FOR FIBERARBEID TELENOR Regi AS TOBA 19/01847-052 2019/07/23
I TEK FIBERUTBYGGING, SÆVELANDSVIK/VEAVÅGEN TELENOR - KV1576 BÅHUSVEGEN - ARBEIDSVARSLINGSPLAN FOR FIBERARBEID TELENOR Regi AS TOBA 19/01847-056 2019/07/23
I TEK FIBERUTBYGGING, SÆVELANDSVIK/VEAVÅGEN TELENOR - KV1652 MOLDBAKKANE - ARBEIDSVARSLINGSPLAN FOR FIBERARBEID TELENOR Regi AS TOBA 19/01847-057 2019/07/23
I TEK FIBERUTBYGGING, SÆVELANDSVIK/VEAVÅGEN TELENOR - KV1653 TØKJE - ARBEIDSVARSLINGSPLAN FOR FIBERARBEID TELENOR Regi AS TOBA 19/01847-055 2019/07/23
U TEK 114/104 - SKREVEGEN, NORDRE EIKE - TILBYGG ENEBOLIG - 114/104 - SKREVEGEN, NORDRE EIKE - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST TILBYGG ENEBOLIG Kjetil Lindanger ENFA 14/00143-003 2019/07/23
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 17/03309-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/23
U TEK 66/515 - KITTILHAUGEN - AUSTREIM - HAGESTUE - 66/515 - KITTILHAUGEN, AUSTREIM - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST - HAGESTUE Reinert Hansen ENFA 14/00174-003 2019/07/23
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 16/00424-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/23
I TEK 148/1038 - NORHEIMSMARKA, NORHEIM - TILBYGG NÆRINGSBYGG - 148/1038 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Pds Arkitekt AS JMJ03 19/02870-007 2019/07/23
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 18/03337-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/23
U TEK 57/371 - HAVNAFJELLET, SKUDENESHAVN - TILBYGG BOLIG - 57/371 - HAVNAFJELLET, SKUDENESHAVN - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST - TILBYGG BOLIG Sivert Christian Haaland ENFA 14/00181-008 2019/07/23
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 18/03468-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/23
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 18/05096-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/23
I SEN HELGANES MOTORSPORTSENTER - E-POSTKORRESPONDANSE - STØYPROBLEMATIKK Frode Lodden KANE1 12/02181-062 2019/07/23
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 17/01677-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/23
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 17/04621-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/23
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 17/05499-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/23
U SEN MILJØRETTET HELSEVERN - STANGELAND UNGDOMSSKOLE - MILJØRETTET HELSEVERN - STANGELAND UNGDOMSSKOLE Stangeland Ungdomsskole KANE1 13/02448-007 2019/07/23