Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/04939-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/22
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2018/2019 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING SKLO 18/05613-081 25 Offl.§25 2019/07/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% - SØKNAD ANVO 19/04931-007 25 Offl §25 2019/07/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% - SØKNAD ANVO 19/04931-008 25 Offl §25 2019/07/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% - SØKNAD ANVO 19/04931-009 25 Offl §25 2019/07/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% FAST I BOLIG MED LANGTURNUS - SØKNAD ANVO 19/04848-011 25 Offl §25 2019/07/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% FAST I BOLIG MED LANGTURNUS - SØKNAD ANVO 19/04848-012 25 Offl §25 2019/07/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% FAST I BOLIG MED LANGTURNUS - SØKNAD ANVO 19/04848-013 25 Offl §25 2019/07/22
I SEN REKRUTTERINGSSAK MASKINFØRER/FAGARBEIDER PARK OG IDRETT - SØKNAD REKRU 19/04871-005 25 Offl §25 2019/07/22
I TEK PLAN 4075 - DETALJREGULERING FOR HAVNEOMRÅDE FLATSKJÆR, HUSØY - 86/7 - GODKJENT 1.7.2019 - KLAGE PÅ GODKJENNING AV PLAN 4075 - DETALJREGULERING FOR HAVNEOMRÅDE FLATSKJÆR, HUSØY - 86/23 Karmlund velforening YSL 17/01396-089 2019/07/22
I TEK 85/39 - KONG AUGVALDS VEG, UTVIK - NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE - 85/39 - KOMMENTAR TIL MERKNAD Øyvind Grinde GTH 19/01112-018 2019/07/22
I TEK 13/636 - TVERBEKKVEGEN, TJØSVOLL - NYBYGG ENEBOLIG - 13/636 - MOTTATT MANGLER Hus28 AS KRRE 19/04865-003 2019/07/22
I TEK 85/39 - KONG AUGVALDS VEG, UTVIK - NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE - 85/39 - VEDLEGG TIL KLAGE May Elise Tennefoss Sørbø GTH 19/01112-019 2019/07/22
I TEK PLAN 4075 - DETALJREGULERING FOR HAVNEOMRÅDE FLATSKJÆR, HUSØY - 86/7 - GODKJENT 1.7.2019 - KLAGE PÅ VEDTAK FOR PLAN 4075 - DETALJREGULERING FOR HAVNEOMRÅDE FLATSKJÆR, HUSØY - 86/23 Odd Ivar Bjordal Pedersen YSL 17/01396-090 2019/07/22
U SKU SPILLEMIDLER 2016-2019 - ANMODNING OM UTBETALING AV SPILLEMIDLER - SØKNADSNR. 133572 HESTMYR IDRETTSANLEGG - KUNSTGRESSBANE Rogaland Fylkeskommune OFL 16/00248-331 2019/07/22
U SKU SPILLEMIDLER 2016-2019 - ANMODNING OM UTBETALING AV SPILLEMIDLER - SØKNADSNR. 133345 SKUDENES IDRETTSANLEGG KUNSTGRESSBANE Rogaland Fylkeskommune OFL 16/00248-332 2019/07/22
U SKU SPILLEMIDLER 2016-2019 - SVAR - TILSAGN OM SPILLEMIDLER - SØKNADSNR. 133294 KARMØY GOLFBANE KLUBBHUS Rogaland Fylkeskommune OFL 16/00248-333 2019/07/22
U SKU SPILLEMIDLER 2016-2019 - ANMODNING OM UTBETALING AV SPILLEMIDLER - SØKNADSNR. 132944 STANGELANDSMARKA LYSANLEGG Rogaland Fylkeskommune OFL 16/00248-334 2019/07/22
U SKU SPILLEMIDLER 2016-2019 - ANMODNING OM UTBETALING AV SPILLEMIDLER - SØKNADSNR. 132946 STANGELANDSMARKA O-KART Rogaland Fylkeskommune OFL 16/00248-335 2019/07/22
I TEK 133/59 - SØRØYVEGEN, FEØY - SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE - 133/59 REVIDERT SITUASJONSKART Vedavågen Rør AS JMJ03 19/01678-006 2019/07/22
U SKU SPILLEMIDLER 2016-2019 - ANMODNING OM UTBETALING AV SPILLEMIDLER - SØKNADSNR. 133376 TORVASTAD IDRETTSSENTER KUNSTGRESSBANE REHABILITERING AV LYSANLEGG Rogaland Fylkeskommune OFL 16/00248-336 2019/07/22
U SKU SPILLEMIDLER 2016-2019 - ANMODNING OM UTBETALING AV SPILLEMIDLER - SØKNADSNR. 133375 TORVASTAD IDRETTSENTER TRIMPARK Rogaland Fylkeskommune OFL 16/00248-337 2019/07/22
U TEK MØTE I OVERTAKSTNEMND EIENDOMSSKATT DEN 19.08.2019 - MØTE I OVERTAKSTNEMND EIENDOMSSKATT DEN 19.08.2019 Trygve Hagland MSA 19/03636-002 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/07/22
U SKU SPILLEMIDLER 2016-2019 - SVAR - TILSAGN OM SPILLEMIDLER - SØKNADSNR. 133176 TORVASTAD IDRETTSSENTER BMX-BANE Rogaland Fylkeskommune OFL 16/00248-338 2019/07/22
U TEK STARTLÅN - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 19/04846-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/22
U SKU SPILLEMIDLER 2016-2019 - ANMODNING OM UTBETALING AV SPILLEMIDLER - SØKNADSNR. 133094 KOLNES IDRETTSANLEGG AKTIVITETSFLATE Rogaland Fylkeskommune OFL 16/00248-339 2019/07/22
U SKU SPILLEMIDLER 2016-2019 - ANMODNING OM UTBETALING AV SPILLEMIDLER - SØKNADSNR. 131937 VEAVÅGEN SKOLE - BALLØKKE Rogaland Fylkeskommune OFL 16/00248-340 2019/07/22
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMET SOM FØRER NJO 19/04797-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/22
I TEK 59/96 - AVALDSNESVEGEN, NORDRE KOPERVIK - ERSTATNING AV ALTAN OG NYBYGG HAGESTUE - 59/96 - SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Statens vegvesen - Region vest KRRE 19/03516-004 2019/07/22
I TEK 90/166 - FISKÅ, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/559 - 90/166 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT STD:19/559 Kartverket - Tinglysingen ALA04 19/02172-005 2019/07/22
I TEK 21/112 - STAVAGARDEN, STAVA - FORSTØTNINGSMUR - 21/112 - FORESPØRSEL OM UTSETTELSE AV IVERKSETTELSE PGA KLAGE Marton Stava KRRE 19/02806-010 2019/07/22
U HSE ANSKAFFELSE - TRANSPORT FOR ELDRE, FUNKSJONSHEMMEDE, SKOLEELEVER VED OFFENTLIGE GRUNNSKOLER - TILLEGGSINFORMASJON - TRANSPORT AV ELDRE, FUNKSJONSHEMMEDE, SKOLEELEVER VED OFFENTLIGE GRUNNSKOLER Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen CBE02 19/02953-005 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/07/22
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - 113/19 - BEGJÆRING OM INNSYN Heine Hagenberg ENFA 17/00073-337 2019/07/22
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - ORIENTERING OM SAKSGANG I FORBINDELSE MED KLAGE PÅ AVSLAG OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMET SOM FØRER NJO 19/02754-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/22
I SEN MILJØRETTET HELSEVERN - HAUGESUND INTERNATIONAL SCHOOL (HÅLAND SKOLE) - E-POSTKORRESPONDANSE - HAUGESUND INTERNATIONAL SCHOOL - MILJØRETTET HELSEVERN Haugesund International School KANE1 19/00562-006 2019/07/22
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMET - SVAR - MANGELBREV I FORBINDELSE MED SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMET SOM FØRER NJO 19/04919-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/22
U TEK 118/63 - SPANNAVEGEN, MYKLABUST - NYBYGG GARASJE - 118/63 - SPANNAVEGEN, MYKLABUST - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST NYBYGG GARASJE Sigbjørn Førre Mortveit ENFA 14/00338-006 2019/07/22
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMET SOM FØRER NJO 15/01597-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/22
U TEK 115/235 - BUHAGEN, SØNDRE EIKE - NYBYGG GARASJE - 115/235 - BUHAGEN, SØNDRE EIKE - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST - NYBYGG GARASJE Miroslaw Tadeusz Mazur ENFA 18/03848-006 2019/07/22
U TEK 15/974 - JORUNDVEGEN, ÅKRA, TILBYGG - PÅBYGG BOLIG, RIVING AV GARASJE OG GJENOPPBYGGING - 15/974 - JORUNDVEGEN, ÅKRA - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST - TILBYGG, PÅBYGG BOLIG, RIVING AV GARASJE OG GJENOPPBYGGING I. K. Gabrielsen ENFA 15/02147-004 2019/07/22
I TEK 64/1572 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM JOHANSEN - KRISTIAN, JOHAN ROGER OG ELSE BONTVEIT - 64/1572 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Johan Roger Johansen BJP01 19/04937-001 26 Off.l.26 2019/07/22
I TEK 64/1572 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM JOHANSEN - KRISTIAN, JOHAN ROGER OG ELSE BONTVEIT - 64/1572 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Else Bontveit Johansen BJP01 19/04937-002 26 Off.l.26 2019/07/22
I TEK 64/1572 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM JOHANSEN - KRISTIAN, JOHAN ROGER OG ELSE BONTVEIT - 64/1572 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Kristian Johansen BJP01 19/04937-003 26 Off.l.26 2019/07/22
I TEK 72/77 - BREIDABLIKKVEGEN, SKÅR, TILBYGG ENEBOLIG, HAGESTUE - 72/77 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Odd Haukås JKV 19/01479-006 2019/07/22
I TEK PLAN 2114 - DETALJREGULERING FOR VEAVÅGEN BRYGGE - 3/134, 452 MFL. - UTTALELSE FRA FYLKESRÅDMANNEN ETTER BEFARING PLAN 2114 - DETALJREGULERING FOR VEAVÅGEN BRYGGE - 3/134, 452 MFL. Rogaland fylkeskommune, seksjon for kulturarv AAHO 18/00168-043 2019/07/22
U TEK 30/17 - SANDHÅLANDVEGEN, SANDHÅLAND - NYBYGG GARASJE - 30/17 - SANDHÅLANDVEGEN, SANDHÅLAND - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST - NYBYGG GARASJE Jan Roar Nordbø ENFA 15/00915-006 2019/07/22
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMET - OMGJORT ETTER KLAGE PÅ AVSLAG NJO 13/03100-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/22
U TEK 101/1 OG 4 - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN I KARMØY KOMMUNE - 101/1 OG 4 - MELDING OM PLANLAGT RETTING AV EIENDOMSGRENSER Svend Egil Håvardsen TOWA 19/04867-002 2019/07/22
U TEK 16/199 - STARABERGVEGEN, MEDHAUG, TILBYGG GARASJE OG FRITTLIGGENDE HAGESTUE - 16/199 - STARABERGVEGEN, MEDHAUG - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST - TILBYGG GARASJE OG FRITTLIGGENDE HAGESTUE Lorentz Jakobsen ENFA 15/02804-005 2019/07/22
U TEK 107/1 - LINDØYVEGEN, LINDØY - TILBYGG OFFENTILG TOALETT - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 107/1 - LINDØYVEGEN, LINDØY - TILBYGG OFFENTILG TOALETT Røyksund Båtforenng KRRE 19/04879-002 2019/07/22
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - SVAR - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - KORRIGERTE OPPLYSNINGER GITT FRA SKATTEETATEN MSA 19/02240-004 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/07/22
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 16/04824-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/22
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 18/04344-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/22
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 17/05504-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/22
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 17/03083-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/22
U TEK 12/87 - SEVLANDVEGEN, SEVLAND - NYBYGG GARASJE TIDLIGERE SAK 10/2468 - 12/87 - SEVLANDVEGEN, SEVLAND - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST - NYBYGG GARASJE TIDLIGERE SAK 10/2468 Johannes Grindhaug ENFA 15/04727-003 2019/07/22
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 18/03752-004 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2019/07/22
U TEK 45/3 - GRANBERGVEGEN, KUVIK - NYBYGG HAGESTUE, INNGLASSERING AV EKSISTERENDE TERRASSE - 45/3 - GRANBERGVEGEN, KUVIK - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST - NYBYGG HAGESTUE, INNGLASSERING AV EKSISTERENDE TERRASSE Tysvær Glass AS ENFA 15/00104-005 2019/07/22
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 18/05198-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/22
U TEK 46/12 - KIRKEVEGEN, NESET, NYBYGG GARASJE - 46/12 - KIRKEVEGEN, NESET - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST - NYBYGG GARASJE Oskar Magne Gjestsen ENFA 15/02168-006 2019/07/22
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 17/04393-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/22
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 18/05309-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/22
U TEK 112/114 - SKRE - NYBYGG GARASJE - 112/114 - SKRE - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST - NYBYGG GARASJE Malvin Hettervik ENFA 14/00344-009 2019/07/22
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/04940-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/22
I TEK 13/676 OG 13/698 - TJØSVOLL - RIVING OG BYGGEMODNING, FELLESANLEGG, VEI OG STØYSKJERM - 13/676 - UTTALE FRA FYLKESKOMMUNEN Rogaland Fylkeskommune, seksjon for kulturarv IGR 18/01723-011 2019/07/22
U TEK 15/1233 - ENGVEGEN, ÅKRA - SØKNAD OM OPPFØRING AV HAGESTUE - 15/1233 - ENGVEGEN, ÅKRA - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST - SØKNAD OM OPPFØRING AV HAGESTUE Garvik Prosjekt AS ENFA 15/02567-003 2019/07/22
I HSE SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SØKNAD OM STIPEND Siri Johannesen SALF 19/00598-025 2019/07/22