Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER CA 80% VED LØFTENTUNET - AVSLAG ANVO 19/02356-037 25 Offl §25 2019/07/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER CA 80% VED LØFTENTUNET - AVSLAG ANVO 19/02356-038 25 Offl §25 2019/07/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER CA 80% VED LØFTENTUNET - AVSLAG ANVO 19/02356-039 25 Offl §25 2019/07/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER CA 80% VED LØFTENTUNET - AVSLAG ANVO 19/02356-040 25 Offl §25 2019/07/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER CA 80% VED LØFTENTUNET - AVSLAG ANVO 19/02356-041 25 Offl §25 2019/07/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER CA 80% VED LØFTENTUNET - AVSLAG ANVO 19/02356-042 25 Offl §25 2019/07/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER CA 80% VED LØFTENTUNET - AVSLAG ANVO 19/02356-043 25 Offl §25 2019/07/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER CA 80% VED LØFTENTUNET - AVSLAG ANVO 19/02356-044 25 Offl §25 2019/07/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER CA 80% VED LØFTENTUNET - AVSLAG ANVO 19/02356-045 25 Offl §25 2019/07/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER CA 80% VED LØFTENTUNET - AVSLAG ANVO 19/02356-046 25 Offl §25 2019/07/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER CA 80% VED LØFTENTUNET - AVSLAG ANVO 19/02356-047 25 Offl §25 2019/07/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER CA 80% VED LØFTENTUNET - AVSLAG ANVO 19/02356-048 25 Offl §25 2019/07/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER CA 80% VED LØFTENTUNET - AVSLAG ANVO 19/02356-049 25 Offl §25 2019/07/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER CA 80% VED LØFTENTUNET - AVSLAG ANVO 19/02356-050 25 Offl §25 2019/07/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER CA 80% VED LØFTENTUNET - AVSLAG ANVO 19/02356-051 25 Offl §25 2019/07/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 50-100 % - TILBUD ANVO 19/02555-024 25 Offl §25 2019/07/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 50-100 % - TILBUD ANVO 19/02555-025 25 Offl §25 2019/07/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 100% - TILBUD ANVO 19/02556-011 25 Offl §25 2019/07/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 100% - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/02556-012 25 Offl §25 2019/07/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 100% - TILBUD ANVO 19/02556-013 25 Offl §25 2019/07/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 100% - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/02556-014 25 Offl §25 2019/07/20
I SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER PÅ NORHEIM KULTURHUS - SØKNAD BLI01 19/02855-015 25 Offl §25 2019/07/20
I SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURSKOLELÆRER - SCENEKUNST, 25 % VIKARIAT - SØKNAD BLI01 19/03634-003 25 Offl §25 2019/07/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% - SØKNAD ANVO 19/04931-005 25 Offl §25 2019/07/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% FAST I BOLIG MED LANGTURNUS - SØKNAD ANVO 19/04848-008 25 Offl §25 2019/07/20
I SKU REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER DIGITALISERING I OPPVEKST- OG KULTURETATEN - SØKNAD BLI01 19/04836-003 25 Offl §25 2019/07/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100% - SØKNAD ANVO 19/04933-002 25 Offl §25 2019/07/20