Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 107/1 - LINDØY - UTVIDELSE AV TURVEG I FRILUFTSOMRÅDET - RAMMETILLATELSE - 107/1 - LINDØY - UTVIDELSE AV TURVEG I FRULUFTSOMRÅDET Omega Areal AS KRRE 16/04892-017 2019/07/19
U TEK 119/623 - MYKLANDVEGEN, MYKJE - TILBYGG - CARPORT TIL BOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 119/623 - MYKLANDVEGEN, MYKJE - TILBYGG - CARPORT TIL BOLIG Susan Marie Undheim KRRE 19/02386-003 2019/07/19
U TEK 5/197 - VEA - FASADEENDRING SJØHUS - SAK TIL UTTALE - 5/197 - VEA - FASADEENDRING SJØHUS Rogaland Fylkeskommune Kulturavdelingen IGR 18/05176-005 2019/07/19
U TEK 63/228 - NORDSTOKKE - SØKNAD OM DISPENSASJON - AVSLAG PÅ BYGGESØKNAD - 63/228 - NORDSTOKKE - SØKNAD OM DISPENSASJON Eskild Kvala AS KIS 18/05405-006 2019/07/19
U TEK 25/7 - LANGÅKER - NYBYGG ENEBOLIG - RAMMETILLATELSE - 25/7 - LANGÅKER - NYBYGG ENEBOLIG Edb-Tjenester Norge Limited KHM 18/04817-006 2019/07/19
U TEK 11/387 - MANNES - BYGGEMODNING - RAMMETILLATELSE - 11/387 - MANNES - BYGGEMODNING Garvik Prosjekt AS IGR 19/02214-006 2019/07/19
U TEK 54/51 - AUSTRE KARMØYVEG, DALE - SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 54/51 - AUSTRE KARMØYVEG, DALE - SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE Jonny Nilsen JMJ03 19/04909-005 2019/07/19
U TEK 148/306 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM - REHABILITERING AV VENTILASJONSANLEGG - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 148/306 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM - REHABILITERING AV VENTILASJONSANLEGG Mt Vest AS KHM 19/04751-003 2019/07/19
U TEK 58/127 - HOVEDGATEN, KOPERVIK - RIVING AV BODER - SAK TIL UTTALE - 58/127 - TIL UTTALE SØKNAD OM RIVING AV BYGG Rogaland Fylkeskommune, seksjon for kulturarv KIS 19/04906-003 2019/07/19
U TEK 43/458 - STUBBEVEGEN, HØYNES - FASADEENDRING - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 43/458 - STUBBEVEGEN, HØYNES - FASADEENDRING Lars Magne og Lill Oddrun Hillesland KHM 19/04860-002 2019/07/19
U TEK 22/166 - STAVAVEGEN, FERKINGSTAD - NYBYGG FRITIDSBOLIG - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 22/166 - STAVAVEGEN, FERKINGSTAD - NYBYGG FRITIDSBOLIG Eskild Kvala AS KHM 19/04717-004 2019/07/19
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT STATNETT - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT Advokatfirmaet Lund & Co DA MSA 17/03756-032 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/07/19
I TEK VANN OG VASSDRAG - INNSPILL TIL KOMMUNENES BUDSJETTER - VEDTAK I HAUGALAND VANNOMRÅDEUTVALG - VIDEREFØRING AV FAST VANNOMRÅDEKOORDINATOTOR Sven-Kato Ege, vannområdekoordinator for Haugalandet PCH01 12/00054-052 2019/07/19
I TEK 5/197 - VEA - FASADEENDRING SJØHUS - 5/197 - MOTTATT MANGLER FOTO Eskild Kvala AS IGR 18/05176-008 2019/07/19
I HSE SØKNADER - BESØKSHJEM BARNEVERN 2018/2019/FAMILIEAVLASTER - BESØKSHJEM/FAMILIEAVLASTER - REGISTRERING IKN01 18/05618-018 25 Offl.§25 2019/07/19
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 50-100 % - AVSLAG ANVO 19/02555-023 25 Offl §25 2019/07/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% - SØKNAD ANVO 19/04931-002 25 Offl §25 2019/07/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% - SØKNAD ANVO 19/04931-003 25 Offl §25 2019/07/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% - SØKNAD ANVO 19/04931-004 25 Offl §25 2019/07/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% FAST I BOLIG MED LANGTURNUS - SØKNAD ANVO 19/04848-007 25 Offl §25 2019/07/19
I TEK PLAN 2041-1 - OMRÅDEREGULERING FOR ÅKRAØYNÅ OG HOLMANE - ENDRING - KAIAREAL OG HAVNEOMRÅDE I SJØ - 15/217 MFL. - GODKJENT 25.6.2019 - KLAGE PÅ VEDTAK PÅ VEGNE AV ARIZONA AS PLAN 2041-1 - OMRÅDEREGULERING FOR ÅKRAØYNÅ OG HOLMANE - ENDRING - KAIAREAL OG HAVNEOMRÅDE I SJØ - 15/217 MFL. - Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS BHA02 16/04060-079 2019/07/19
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2019 - 5/8 - MELDING OM ADRESSEENDRING VED VEA SJOARVEG Kjell Olav Munkejord BFH 19/00010-090 2019/07/19
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 86/244 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - HUSØYVEGEN 155 AS Edb-Tjenester Norge Limited REK 19/00023-089 2019/07/19
U TEK 148/732, KJELLSVIKVEIEN, NORHEIM.TILBYGG ENEBOLIG, LEVEGG OG TERRASSE - 148/732, KJELLSVIKVEIEN, NORHEIM.TILBYGG ENEBOLIG, LEVEGG OG TERRASSE Ola Andreas Thuestad JMJ03 12/02714-006 2019/07/19
U TEK 15/82 - HOLMAVEGEN, ÅKRA - UTTAK AV STEINMASSE - 15/82 - HOLMAVEGEN, ÅKRA - UTTAK AV STEINMASSE - OVERSENDELSE AV KLAGE Ing Firma Jarle E R Skadberg AS GTH 18/00926-041 2019/07/19
I TEK PLAN 541-12 - REGULERINGSPLAN FOR EIKE SØNDRE - ENDRING SNUHAMMER - 115/31 MFL. - MERKNAD TIL NABOVARSEL FRA NABOER - 18.07.19 PLAN 541-12 - REGULERINGSPLAN FOR EIKE SØNDRE - ENDRING SNUHAMMER - 115/31 MFL. Anita Mackay Kristensen Vikingstad YSL 19/01807-004 2019/07/19
U TEK 15/950 - STONGVEGEN, ÅKRA - NYBYGG BOLIGBYGG MED 36 BOENHETER MED TILHØRENDE UTEOMRÅDE - 15/950 - STONGVEGEN, ÅKRA - SVAR, VILKÅR I TILLATELSE Vikanes Bungum Arkitekter AS IGR 17/04733-044 2019/07/19
U TEK 61/16 - AUSTRE KARMØYVEG, MIDTSTOKKE - PÅBYGG LOFTSPLAN - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 61/16 - PÅBYGG LOFTSPLAN I K Gabrielsen KIS 19/04927-002 2019/07/19
I TEK 57/13 - KOMMUNALE AVGIFTER - 57/131 - SØKNAD OM PLOMBERING AV VANNINNTAK Simon Lie Eiendom AS ANNA 19/04934-001 2019/07/19
U TEK 43/377 - NALEYVEGEN, HØYNES - TILBYGG FRITIDSBOLIG, NYBYGG CARPROT, BOD OG ANNEKS - 43/377 - NALEYVEGEN, HØYNES - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST - TILBYGG FRITIDSBOLIG, NYBYGG CARPROT, BOD OG ANNEKS Kjerstin Endresen Egge ENFA 14/01537-006 2019/07/19
U TEK 148/1040 - NORHEIM. NYBYGG VIDEREGÅENDE SKOLE - 148/1040 - FERDIGSTTEST Petter J. Rasmussen AS JMJ03 18/01718-018 2019/07/19
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - KLAGE PÅ AVSLAG OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMET NJO 19/02754-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/19
I TEK 85/39 - UTVIK - REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING - 85/39 - UTVIK - REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING Øyvind Grinde HAS 19/04935-001 2019/07/19
U TEK 57/13 - KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - 57/131 - SØKNAD OM PLOMBERING AV VANNINNTAK Simon Lie Eiendom AS ANNA 19/04934-002 2019/07/19
I HSE REFUSJONER/TILSKOTT INN 2012-2019 - HELSE- OG OMSORG - INNVILGER TILSKUDD TIL VEILEDET TJENESTE AV ALLMENNLEGER OVER STATSBUDSJETTET 2019 KAP. 783, POST 61 Helsedirektoratet AIS 12/00929-184 2019/07/19
U TEK 5/489 - VEAMYR - VEA, TILBYGG TIL BOLIG, UTVIDELSE AV VINDFANG - 5/489 - VEAMYR, VEA - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST - TILBYGG TIL BOLIG, UTVIDELSE AV VINDFANG Cecilie og Georg Kristoffersen Leknes ENFA 14/01034-004 2019/07/19
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 57/357 - BESTILLING AV NABOLISTE - FRADELING Rune Andreas Sørensen GEL 19/00021-343 2019/07/19
I TEK 148/1038 - NORHEIMSMARKA, NORHEIM - TILBYGG NÆRINGSBYGG - 148/1038 - MOTTATT MANGLER NABOVARSEL OG AVSTANDSERKLÆRING Malvin Varne AS IGR 19/02870-005 2019/07/19
U SEN 32/3 - VIKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/4964 - MELDING 32/188. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD:17/4964 Kartverket - Tinglysingen REK 18/05679-010 2019/07/19
I SEN RAMMEAVTALE - MULTIFUNKSJONSMASKINER - TILSLUTNINGSBREV - RAMMEAVTALE - MULTIFUNKSJONSMASKINER Tysvær Kommune OEI 19/00948-003 2019/07/19
I SEN RAMMEAVTALE - MULTIFUNKSJONSMASKINER - TILSLUTNINGSBREV - RAMMEAVTALE - MULTIFUNKSJONSMASKINER Utsira Kommune OEI 19/00948-004 2019/07/19
I SEN RAMMEAVTALE - MULTIFUNKSJONSMASKINER - TILSLUTNINGSBREV - RAMMEAVTALE - MULTIFUNKSJONSMASKINER Strand Kommune OEI 19/00948-005 2019/07/19
U TEK 5/654 - MOLDBAKKANE, VEA - NYBYGG BOD - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 5/654 - MOLDBAKKANE, VEA - NYBYGG BOD Stian Brunes KRRE 19/04169-002 2019/07/19
U TEK 148/1038 - NORHEIMSMARKA, NORHEIM - TILBYGG NÆRINGSBYGG - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 148/1038 - NORHEIMSMARKA, NORHEIM - TILBYGG NÆRINGSBYGG Pds Arkitekt AS IGR 19/02870-006 2019/07/19
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - GNR/BNR 147/631 - SVAR PÅ HENVENDELSE ANGÅENDE SØKNADSPLIKT FOR UTVENDIG TRAPP PÅ BOLIG Asbjørn Larsen KRRE 17/00073-336 2019/07/19
I TEK RESERVEVANN - KOMMUNALT SAMARBEID - PRISTILBUD - KARTLEGGING AV DYBDE DRIKKEVANNSKILDE Vassbakk & Stol AS HDO 18/00255-012 13 Offl.§13 fvl. §13.2 2019/07/19
I TEK RESERVEVANN - KOMMUNALT SAMARBEID - PRISTILBUD Skanska Norge AS HDO 18/00255-013 13 Offl.§13 fvl. §13.2 2019/07/19
U TEK RESERVEVANN - KOMMUNALT SAMARBEID - TILDELINGSBESLUTNING - KONKURRANSEGRUNNLAG PRØVETAKING OG ANALYSER - VANNSAMARBEID PÅ HAUGALANDET Cowi AS (Hovedenhet) JTH 18/00255-011 2019/07/19
U TEK 85/39 - KONG AUGVALDS VEG, UTVIK - NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE - 85/39 - KONG AUGVALDS VEG, UTVIK - NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE - OVERSENDELSE AV KLAGE Hereid Hus AS GTH 19/01112-017 2019/07/19
U SEN VIGSEL - OVERSENDELSE AV DOKUMENTER IFM. VIELSE I KARMØY KOMMUNE ANJM 19/01924-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/19
U TEK 2/5 - SÆVIK, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORETNING - 2/5 - SÆVIK, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORETNING -MANGLER I SØKNAD Brit Synnøve Vermundsen Solsvik GTH 19/02541-005 2019/07/19
U TEK 6/5 - HARINGSTAD -DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 14/870 - 6/75 OG 6/79 OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING STD: 14/870 John Rune Larsen Tindeland ALA04 15/00374-016 2019/07/19
U TEK 13/698 676 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER ODD HANSEN PROSJEKT AS - 13/676 OG 698 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING ODD HANSEN PROSJEKT AS Odd Hansen Prosjekt AS ALA04 19/01108-003 2019/07/19
U SEN INNFORDRING - KRAV OM INNBETALING / VARSEL OM UTLEGG JAK 18/04336-263 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/19
U TEK 122/103 OG 12 - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET , MATRIKKELEN I KARMØY KOMMUNE - 122/103 OG 12 - UNDERRETTING OM UTFØRT RETTING AV EIENDOMSGRENSER JOHN-HARALD VIK ALA04 19/02421-003 2019/07/19
U TEK 119/78 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1459 - 119/78 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1459 Kjell Arne Lindøe Aase ALA04 19/02171-018 2019/07/19
U TEK 119/78 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1459 - 119/78 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1459 Solhaugvegen AS ALA04 19/02171-019 2019/07/19