Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 88/248 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: ESPIRA VELDETUN BYGGESAK: 18/5552 OG 19/1019 - 88/248 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: ESPIRA VELDETUN BYGGESAK: 18/5552 Tindeland Rør AS ORO01 18/05553-002 2019/07/18
U TEK 114/324 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: HUS 28 PROSJEKT BYGGESAK 19/1474 - 114/324 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: HUS 28 PROSJEKT BYGGESAK 19/1474 Rørlegger Geir Sirnes AS ORO01 19/01235-002 2019/07/18
U TEK 116/3 - RØRLEGGERMELDING: RIVING OG NYBYGG, BOLIG. ERIK JOHAN EILERÅS BYGGESAK: 14/2013 - 116/3 - RØRLEGGERMELDING: RIVING OG NYBYGG, BOLIG. ERIK JOHAN EILERÅS Karsten Bjelland AS ORO01 19/01078-002 2019/07/18
U TEK 64/1564 - OLAF SIQVELANDS VEG, STANGALAND - INNGLASSING AV TERRASSE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 64/1564 - OLAF SIQVELANDS VEG, STANGALAND - INNGLASSING AV TERRASSE Magnar Kristoffersen EDH 19/04828-005 2019/07/18
U TEK ADRESSEENDRING - SNIKSPYNTEN KLAGESAK - ADRESSEENDRING - OVERSENDELSE AV KLAGE PÅ NYTT VEGNAVN Fylkesmannen i Rogaland GTH 19/01819-003 2019/07/18
U TEK 12/74 - SEVLAND - BRUKSENDRING FRA NAUST TIL FORSAMLINGSLOKALET, TILBYGG OG FASADEENDRING - RAMMETILLATELSE - 12/74 - SEVLAND - BRUKSENDRING FRA NAUST TIL FORSAMLINGSLOKALET, TILBYGG OG FASADEENDRING Eskild Kvala AS IGR 18/03792-010 2019/07/18
U TEK 142/412 - SVALEVEGEN, STORASUND, PÅBYGG/TILBYGG FASADEENDRING ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 142/412 - SVALEVEGEN, STORASUND, PÅBYGG/TILBYGG FASADEENDRING ENEBOLIG Signatur Bygg & Eiendom AS KIS 19/01760-004 2019/07/18
U TEK 116/3 - KOLNES - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG OG GARASJE - RAMMETILLATELSE - 116/3 - KOLNES - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG OG GARASJE Eileraas Arkitekter AS KRRE 14/02013-018 2019/07/18
I SEN VIGSEL - KOMMUNAL VIELSE - REGISTRERING ANJM 19/04913-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/18
U TEK 148/ 8,14, 79, 954, NOREVEGEN, NORHEIM. FORLENGELSE AV NOREVEGEN OPPARBEIDELSE AV NÆRINGSTOMT - FERDIGATTEST 148/ 8,14, 79, 954, NOREVEGEN, NOREVEGEN OPPARBEIDELSE AV NÆRINGSTOMT Haugaland Handelspark AS JMJ03 07/03548-013 2019/07/18
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2018/2019 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING SKLO 18/05613-080 25 Offl.§25 2019/07/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 100% - BEKREFTELSE ANVO 19/02558-006 25 Offl §25 2019/07/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 100% - TILBUD ANVO 19/02558-007 25 Offl §25 2019/07/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 100% - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/02558-008 25 Offl §25 2019/07/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 100% - BEKREFTELSE ANVO 19/02558-009 25 Offl §25 2019/07/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 100% - BEKREFTELSE ANVO 19/02558-010 25 Offl §25 2019/07/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 100% - BEKREFTELSE ANVO 19/02558-011 25 Offl §25 2019/07/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% FAST I BOLIG MED LANGTURNUS - SØKNAD ANVO 19/04848-006 25 Offl §25 2019/07/18
I SEN REKRUTTERINGSSAK MASKINFØRER/FAGARBEIDER PARK OG IDRETT - SØKNAD REKRU 19/04871-004 25 Offl §25 2019/07/18
U SEN MØBLER TIL BOLIGER - FORLENGELSE AV RAMMEAVTALE FOR KJØP AV MØBLER TIL BOLIGER Kjosavik AS OEI 16/01121-011 2019/07/18
I TEK NYTT VEGNAVN - PORSHOLMEN - UTTALELSE - FORSLAG TIL NYTT VEGNAVN - PORSHOLMEN Statens Kartverk BFH 19/04888-002 2019/07/18
I TEK 15/1511/0/1 - KOMMUNALE AVGIFTER - KNUTSEN & VIKRA EIENDOM AS - 15/1511/0/1 - OPPSIGELSE AV RENOVASJON, NÆRING Helge Vikra ALS06 19/04915-001 2019/07/18
I TEK 148/306 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM - REHABILITERING AV VENTILASJONSANLEGG - 148/306 - SPØRSMÅL OM FRITAK FRA NABOVARSLING Mt Vest AS KHM 19/04751-002 2019/07/18
U TEK KLOAKKERING - RØYKSUND - INNLAGT KOMMUNALT VANN - RØYKSUND Sissel Tollaksen ETS 12/00024-431 2019/07/18
I TEK 15/689 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM VOLLE, JUDIT OG MELKEVIK, KRISTOFFER - 15/689 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Kristoffer Melkevik BJP01 19/04912-001 26 Off.l.26 2019/07/18
I TEK 82/79 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM PINAR, PATRYK - 82/79 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Patryk Adam Pinar BJP01 19/04914-001 26 Off.l.26 2019/07/18
U TEK DUPONT VORMEDAL - SVAR - INNSYNSKRAV/BEKYMRINGSMELDING - FORURENSING FRA DUPONT VORMEDAL Roger Karlsen MGR01 19/04877-002 2019/07/18
I HSE SAMARBEIDSAVTALE OM NAV MELLOM KARMØY, BOKN OG NAV ROGALAND - DATABEHANDLERAVTALE MELLOM BOKN KOMMUNE OG KARMØY KOMMUNE Bokn Kommune CBE02 18/00261-010 2019/07/18
I TEK 54/51 - AUSTRE KARMØYVEG, DALE - SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE - 54/51 - ERKLÆRINGER Jonny Nilsen JMJ03 19/04909-002 2019/07/18
U TEK 25/55 - SOLLIVEGEN, LANGÅKER - RIVING GÅRDSBYGG - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 25/55 - SOLLIVEGEN, LANGÅKER - RIVING GÅRDSBYGG Nora Solli KHM 19/04854-003 2019/07/18
I SEN RAMMEAVTALE - MULTIFUNKSJONSMASKINER - TILSLUTNINGSBREV - RAMMEAVTALE - MULTIKOPIMASKINER Sauda Kommune Administrasjon OEI 19/00948-001 2019/07/18
I SEN RAMMEAVTALE - MULTIFUNKSJONSMASKINER - TILSLUTNINGSBREV - RAMMEAVTALE - MULTIFUNKSJONSMASKINER Haugesund Kommune OEI 19/00948-002 2019/07/18
I TEK 15/677 - KOMMUNALE AVGIFTER - JK EIENDOM AS - 15/677 - OPPSIGELSE AV RENOVASJON, NÆRING Helge Vikra ALS06 19/04916-001 2019/07/18
U SEN KJØP AV MØBLER OG SENGER TIL INSTITUSJON - FORLENGELSE AV RAMMEAVTALE VEDR. KJØP AV MØBLER TIL INSTITUSJON Rom For Flere Vest AS OEI 16/01710-029 2019/07/18
U SEN KJØP AV MØBLER OG SENGER TIL INSTITUSJON - FORLENGELSE AV RAMMEAVTALE VEDR. KJØP AV SENGER TIL INSTITUSJON Kjosavik AS OEI 16/01710-030 2019/07/18
U SEN 22/13 OG 22/35 - FERKINGSTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/2500 - PARSELL 1 - ERKLÆRINGER 22/120 M.FL. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD:17/2500 Kartverket - Tinglysingen REK 17/03613-024 26 Off.l.26 2019/07/18
I TEK VANNSKADE 6. JUNI 2019, SEVLANDVEGEN - SIGRID DAHL KVALA 2779677,4 - REGRESSVARSEL - VISER TIL SKADESAK OG VEDLEGGER DOKUMENTENE I SAKEN 2779677,4 Frende Skadeforsikring AS HASB 19/04920-001 2019/07/18
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 2/33 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - LARS STENSLAND Edb-Tjenester Norge Limited REK 19/00023-088 2019/07/18
U SEN RAMMEAVTALE - KONTROLL OG REPERASJON AV ELEKTROMEDISINSK UTSTYR - FORLENGELSE AV RAMMEAVTALE - KONTROLL OG REPERASJON AV ELEKTROMEDISINSK UTSTYR Kjosavik AS OEI 16/04905-009 2019/07/18
I TEK 3/189 , 3/196 , 3/199 , 3/200 , 3/206 , 3/217 OG 3/723 - ØSTHUS - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 3/189 , 3/196 , 3/199 , 3/200 , 3/206 , 3/217 OG 3/723 - REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING Karmøy Kommune Teknisk Etat, Eiendomsavd AMJ 19/02732-003 2019/07/18
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMET NJO 19/04919-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/18
U TEK 100/7 - TILKOBLING AV SEPTIKTANK - SØRE HÅLANDVEGEN 14 - 100/7 - TILKOBLING AV SEPTIKTANK - SØRE HÅLANDVEGEN 14 Agatha Abla Agbo Robertsen ETS 19/04910-001 2019/07/18
I TEK 148/732, KJELLSVIKVEIEN, NORHEIM.TILBYGG ENEBOLIG, LEVEGG OG TERRASSE - 148/732 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Ola Andreas Thuestad JMJ03 12/02714-005 2019/07/18
U TEK 66/102 - AVALDSNESVEGEN, AUSTREIM - RIVING AV BYGG - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 66/102 - RIVING AV BYGG Hans J Rasmussen AS KIS 19/04869-003 2019/07/18
I TEK 30/97 - GAMLE SANDHÅLANDVEGEN, SANDHÅLAND - TILBYGG HAGESTUE - 30/97 - MELDING OM TILBYGG SOM ER UNNTATT SØKNADSPLIKT Joseph Cabral og Jorunn Synnøve Cabral BFH 19/04695-002 2019/07/18
U TEK PLAN 2041 - OMRÅDEREGULERING FOR ÅKRAØYNÅ OG HOLMANE - 15/460 MFL. - GODKJENT 17.11.2015 - PLAN 2041 - OMRÅDEREGULERING FOR ÅKRAØYNÅ OG HOLMANE - 15/460 MFL. - BEGJÆRING OM INNSYN GODKJENT 17.11.2015 Liv Staupe ENFA 09/03060-179 2019/07/18
U TEK PLAN 2041 - OMRÅDEREGULERING FOR ÅKRAØYNÅ OG HOLMANE - 15/460 MFL. - GODKJENT 17.11.2015 - PLAN 2041 - OMRÅDEREGULERING FOR ÅKRAØYNÅ OG HOLMANE - 15/460 MFL. - BEGJÆRING OM INNSYN GODKJENT 17.11.2015 Liv Staupe ENFA 09/03060-180 2019/07/18
U TEK PLAN 2041 - OMRÅDEREGULERING FOR ÅKRAØYNÅ OG HOLMANE - 15/460 MFL. - GODKJENT 17.11.2015 - PLAN 2041 - OMRÅDEREGULERING FOR ÅKRAØYNÅ OG HOLMANE - 15/460 MFL. - BEGJÆRING OM INNSYN GODKJENT 17.11.2015 Liv Staupe ENFA 09/03060-181 2019/07/18
U TEK PLAN 2041 - OMRÅDEREGULERING FOR ÅKRAØYNÅ OG HOLMANE - 15/460 MFL. - GODKJENT 17.11.2015 - PLAN 2041 - OMRÅDEREGULERING FOR ÅKRAØYNÅ OG HOLMANE - 15/460 MFL. - BEGJÆRING OM INNSYN GODKJENT 17.11.2015 Liv Staupe ENFA 09/03060-182 2019/07/18
I TEK 119/72 - MYKJE - FORSTØTNINGSMUR - 119/72 - MYKJE - FORSTØTNINGSMUR Håkon Lindø KRRE 19/01897-002 2019/07/18
I TEK 19/11 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JAKOB MOSBRON - 19/11 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - JAKOB MOSBRON Comfort Karmøy AS ALS06 18/03804-003 2019/07/18
I TEK 149/468 - SALG AV NÆRINGSTOMTER - R & E RENHOLD AS - 149/468 - DOKUMENT HAR MANGLER OG KAN IKKE TINGLYSES R & E RENHOLD AS Statens Kartverk NILI1 19/02566-005 2019/07/18
I TEK 64/759 - LYNGVEGEN, STANGALAND - UTVIDELSE AV TERRASSE - 64/759 - UTVIDELSE AV TERRASSE Venke Vorraa KRRE 19/04921-001 2019/07/18
U TEK 130/61, 131/53 OG 138/38 - VIKINGSTAD - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - TILLATELSE TIL DISPENSASJON- 130/61, 131/53 OG 138/38 - VIKINGSTAD - GRENSEJUSTERING Statens vegvesen - Region vest v/Ingunn Hauge GTH 19/02166-004 2019/07/18
U TEK 58/59, 58/96 OG 58/477 - HAVNEGATA, KOPERVIK - NYBYGG BOLIGBYGG MED 14 BOENHETER - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 58/59, 58/96 OG 58/477 - HAVNEGATA, KOPERVIK - NYBYGG BOLIGBYGG MED 14 BOENHETER Vikanes Bungum Arkitekter AS KIS 19/02272-005 2019/07/18
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 18/03355-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/18
I TEK 43/649 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM NORNES, VERONICA - 43/649 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Veronica Nornes BJP01 19/04923-001 26 Off.l.26 2019/07/18
I TEK 71/21 - REVURVEGEN, BREKKE - RIVING AV BOLIG OG NYBYGG ERSTATNINGSBOLIG - 71/21 - RIVING AV BOLIG OG NYBYGG ERSTATNINGSBOLIG Eskild Kvala AS KIS 19/04924-001 2019/07/18
I TEK STØY - E-POSTKORRESPONDANSE - STØY MGR01 19/04928-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/18
I TEK 85/39 - KONG AUGVALDS VEG, UTVIK - NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE - 85/39 - KLAGE PÅ VEDTAK May Elise Tennefoss Sørbø GTH 19/01112-016 2019/07/18
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND FOR STUDENT Johanne Gustavsen SALF 19/00598-023 2019/07/18
I TEK 71/21 - RØRLEGGERMELDING: RIVING AV BOLIG OG NYBYGG ERSTATNINGSBOLIG - TILTAKSHAVER: LUND BYGGSAK: 19/4924 - 71/21 - RØRLEGGERMELDING: RIVING AV BOLIG OG NYBYGG ERSTATNINGSBOLIG - TILTAKSHAVER: LUND BYGGSAK: 19/4924 Haugaland Rørleggertjenester AS ORO01 19/04925-001 2019/07/18
U TEK 15/1435 - HAUGEBERGSVEGEN, ÅKRA - TILBYGG ENEBOLIG, GARASJE OG BOD, LEVEGG - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 15/1435 - HAUGEBERGSVEGEN, ÅKRA - TILBYGG ENEBOLIG, GARASJE OG BOD, LEVEGG Ingard Haugeberg IGR 19/04773-004 2019/07/18
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND FOR STUDENT Lilly Bårdsen SALF 19/00598-024 2019/07/18
I TEK 61/16 - AUSTRE KARMØYVEG, MIDTSTOKKE - PÅBYGG LOFTSPLAN - 61/16 - PÅBYGG LOFTSPLAN I K Gabrielsen KIS 19/04927-001 2019/07/18
I SEN KLAGE FRA EINAR OG LIV MARIT MORTENSEN - SAK 1 - PLAN 5052 - DETALJREGULERING FOR NY EIKEVEG - - KLAGEAVGJØRELSE - DETALJREGULERINGSPLAN FOR NY EIKEVEG - PLAN 5052 Fylkesmannen i Rogaland JST 18/03724-005 2019/07/18
I SEN KLAGE FRA ELISE OG JOHN ARNE VÅGE - SAK 2 - PLAN 5052 - DETALJREGULERING FOR NY EIKEVEG - - KLAGEAVGJØRELSE - DETALJREGULERINGSPLAN FOR NY EIKEVEG - PLAN 5052 Fylkesmannen i Rogaland JST 18/03725-004 2019/07/18
I SEN KLAGE FRA SØLVI DAHLE - SAK 3 - PLAN 5052 - DETALJREGULERING FOR NY EIKEVEG - - KLAGEAVGJØRELSE - DETALJREGULERINGSPLAN FOR NY EIKEVEG - PLAN 5052 Fylkesmannen i Rogaland JST 18/03726-006 2019/07/18
U TEK 21/10 - STAVA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5277 - 21/127 OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV FOR NY TINGLYST GRUNNEIENDOM DELINGSVEDTAK I SAK 18/5277 Sverre Ludolf Stava HME 19/02265-009 2019/07/18
U TEK 2/118 - SÆVIK, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 2/118 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Solfrid Wenche Vikene ALA04 19/01735-031 2019/07/18
U TEK 2/118 - SÆVIK, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 2/118 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Didrik Johan Tønnessen ALA04 19/01735-032 2019/07/18
U TEK 21/10 - STAVA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5277 - 21/127 - UNDERRETNING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING OVER NY GRUNNEIENDOM STD:18/5277 OTTO VIKRA HME 19/02265-010 2019/07/18
U TEK 149/474 - SPANNE, SØKNAD OM SEKSJONERING - 149/474 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SEKSJONERING Spannatoppen Utviklingsselskap AS HME 19/01727-010 2019/07/18
U TEK 3/40 , 3/169 M. FL - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET, MATRIKKELEN I KARMØY KOMMUNE - 3/40 , 3/169 M. FL - VARSEL OM RETTING I EIENDOMSKARTET, MATRIKKELEN I KARMØY KOMMUNE HILDBJØRG VEA BÅRDSEN HME 19/01700-003 2019/07/18