Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 15/2080 - SJØENVEGEN, ÅKRA - FASADEENDRING OG BRUKSENDRING 3. ETASJE TIL BOLIG - AVSLAG PÅ BYGGESØKNAD - 15/2080 - SJØENVEGEN, ÅKRA - FASADEENDRING OG BRUKSENDRING 3. ETASJE TIL BOLIG Eskild Kvala AS KHM 19/02497-002 2019/07/17
U TEK 14/62 - ÅRVOLLKNAUSEN, ÅRVOLL - TILBYGG LEVEGG OG GJERDE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 14/62 - ÅRVOLLKNAUSEN, ÅRVOLL - TILBYGG LEVEGG OG GJERDE Eivind Stonghaugen Larsen EDH 19/04837-006 2019/07/17
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 18/03859-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/17
U TEK 141/28 - LITLASUNDVEGEN, LITLASUND - BRUKSENDRING TIL KONTORLOKALER - RAMMETILLATELSE - 141/28 - BRUKSENDRING TIL KONTORLOKALER Edb-Tjenester Norge Limited KIS 19/04856-003 2019/07/17
U TEK 57/658 - BAKARHOLMEN - SKUDENESHAVN - UTVIDELSE AV EKSISTERENDE BRYGGER - RAMMETILLATELSE - 57/658 - BAKARHOLMEN - SKUDENESHAVN - UTVIDELSE AV EKSISTERENDE BRYGGER I K Gabrielsen JMJ03 19/02125-006 2019/07/17
U TEK 5/198 - VEA SJOARVEG, VEA, FASADEENDRING AV NAUST MM - RAMMETILLATELSE - 5/198 - VEA SJOARVEG, VEA, BRUKSENDRING, FASADEENDRING AV NAUST MM Lt Byggservice AS IGR 18/03181-011 2019/07/17
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 18/03569-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/17
U TEK 146/89 - TORVASTADVEGEN, BØ - HEISANLEGG - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 146/89 - HEISANLEGG Heisconsult AS KIS 19/04875-002 2019/07/17
U TEK 75/41 - KVALAVÅG - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:19/4918 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 75/41 - KVALAVÅG - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Karmøyadvokatene DA EDH 19/03529-009 2019/07/17
U TEK 147/ 465, KARINAÅSEN, MOKSHEIM. FORSTØTNINGSMUR - 147/465 - FERDIGATTEST Sissel Grethe Djupevåg KMY 08/04410-007 2019/07/17
U TEK 139/91 - HAUSKEVÅGEVEGEN, HAUSKE - RIVING DELER AV BOLIG, TILBYGG, PÅBYGG OG FASADEENDRING BOLIG - 139/91 - FERDIGATTEST Byggdetalj AS KMY 18/00779-006 2019/07/17
U TEK 25/161 - LANGÅKERGARDEN, LANGÅKER - FASADEENDRING GARASJE - 25/161 - FERDIGATTEST Charles David Langåker KMY 13/00287-006 2019/07/17
U TEK 149/481 - STØLSBAKKEN, SPANNE - NYBYGG ENEBOLIG - 149/481 - FERDIGATTEST Edb-Tjenester Norge Limited KMY 17/04419-011 2019/07/17
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 18/03525-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/17
U TEK 31/51 - VESTRE KARMØYVEG - HAGA - RIVING BOLIG, NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE - 31/51 - FERDIGATTEST - RIVING BOLIG, NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE I K Gabrielsen JMJ03 17/04016-014 2019/07/17
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE/DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT/DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 19/04908-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/17
I SKU REKRUTTERINGSSAK PSYKOLOG/PSYKOLOGSPESIALIST - SØKNAD BLI01 19/02747-003 25 Offl §25 2019/07/17
I SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER PÅ NORHEIM KULTURHUS - SØKNAD BLI01 19/02855-014 25 Offl §25 2019/07/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% FAST I BOLIG MED LANGTURNUS - SØKNAD ANVO 19/04848-005 25 Offl §25 2019/07/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER VIKARIAT - SØKNAD ARO07 19/04863-004 25 Offl §25 2019/07/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER VIKARIAT - SØKNAD ARO07 19/04863-005 25 Offl §25 2019/07/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER VIKARIAT - SØKNAD ARO07 19/04863-006 25 Offl §25 2019/07/17
I SEN REKRUTTERINGSSAK MASKINFØRER/FAGARBEIDER PARK OG IDRETT - SØKNAD REKRU 19/04871-002 25 Offl §25 2019/07/17
I SEN REKRUTTERINGSSAK MASKINFØRER/FAGARBEIDER PARK OG IDRETT - SØKNAD REKRU 19/04871-003 25 Offl §25 2019/07/17
I TEK 137/9 - DALSTREVEGEN, DALE - RIVING AV EKSISTERENDE GARASJE OG BYGGING AV NY M/ ANNEKS - 137/9 - ANGÅENDE BRUKSENDRING Olav Einar Pedersen KMY 16/02913-007 2019/07/17
I TEK PLAN 2041-1 - OMRÅDEREGULERING FOR ÅKRAØYNÅ OG HOLMANE - ENDRING - KAIAREAL OG HAVNEOMRÅDE I SJØ - 15/217 MFL. - GODKJENT 25.6.2019 - MERKNAD TIL GODKJENT PLAN 2041-1 Hilde Marie Bergfjord BHA02 16/04060-078 2019/07/17
I TEK 13/585 - TOSTEMVEGEN, TJØSVOLL - SØKNAD OM BRUKSENDRING - 13/585 - SØKNAD OM BRUKSENDRING Nicolai Lunde KHM 19/04907-001 2019/07/17
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 67/42 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - GRO LARSEN HOVDEN Nils Reidar Hovden REK 19/00023-086 2019/07/17
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2019 - 4/96 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED VEA SJOARVEG Roger Johannes Pedersen BFH 19/00010-088 2019/07/17
U SEN 19/949 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV LEKEPLASSUTSTYR - KUNNGJØRING - 19/949 RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV LEKEPLASSUTSTYR Mercell Norge AS OEI 19/04872-001 2019/07/17
U TEK 108/10 - HELLEVIK - RIVING OG NYBYGG AV HYTTE OG NAUST - RETUR AV UFULLSTENDIG SØKNAD - 108/10 - HELLEVIK - RIVING OG NYBYGG AV HYTTE OG NAUST Trygve J Sjøen AS KRRE 19/04819-003 2019/07/17
U TEK 124/52 - STEINHAUGVEGEN, VORMEDAL - NYBYGG IDRETTSHALL - 124/52 - STEINHAUGVEGEN, VORMEDAL - NYBYGG IDRETTSHALL Vikanes Bungum Arkitekter AS KIS 19/04802-002 2019/07/17
U TEK 57/105 - VEIBELLSBAKKEN, SKUDENESHAVN - TILTAK SOM KREVER SØKNAD OG TILLATELSE - 57/105 - VEIBELLSBAKKEN, SKUDENESHAVN - TILTAK SOM KREVER SØKNAD OG TILLATELSE Foreningen Gamle Skudeneshavn JMJ03 19/04764-005 2019/07/17
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2019 - 64/211 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED LYNGVEGEN - KOPERVIK Karmøy kommune sektor eiendom BFH 19/00010-089 2019/07/17
I HSE KLAGE PÅ BEHANDLING - TILSYNSSAK - OVERSENDELSE AV KLAGERS KOMMENTARER Fylkesmannen i Rogaland BOER Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/07/17
U TEK 75/41 - KVALAVÅG - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:19/4918 - 75/41 - FØLGEBREV DELINGSVEDTAK Karmøyadvokatene DA EDH 19/03529-010 2019/07/17
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 18/04053-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/17
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 18/04053-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/17
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - SVAR - 100/5 - ANGÅENDE REGULERING Elisabeth Langebro KHM 17/00073-335 2019/07/17
U SKU TILSKUDD KULTURVERN - SVAR - SØKNAD OM MIDLER TIL VEDLIKEHOLD AV VERNET BYGG PÅ 72/175 - ELDHUS Alfred Skår Hansen AAL 17/00116-077 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/17
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 18/03335-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/17
I SEN PLAN 2107 - DETALJREGULERING FOR FV 47 - ÅKRA SØR - VEAKROSSEN - KLAGE PÅ PLAN 2107 - DETALJREGULERING FOR FV 47 - ÅKRA SØR - VEAKROSSEN Edvar Kalstø m/flere JST 17/03376-032 2019/07/17
U TEK 148/745, STENDERVEGEN, NORHEIM. TILBYGG ENEBOLIG - SOMMERSTUE - 148/745 - FERDIGATTEST Leif Gunnar Aarekol KMY 12/02392-005 2019/07/17
U TEK 149/483 - STØLSBAKKEN, SPANNE - NYBYGG ENEBOLIG - 149/483 - FERDIGATTTEST Edb-Tjenester Norge Limited KMY 17/04432-009 2019/07/17
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 47/549 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - SYLWIA ANNA MIECIECKA Bt Byggtjenester AS REK 19/00023-087 2019/07/17
I TEK 54/51 - AUSTRE KARMØYVEG, DALE - SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE - 54/51 - SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE Comfort Karmøy AS JMJ03 19/04909-001 2019/07/17
I TEK 54/51 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JONNY NILSEN - 54/51 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JONNY NILSEN Comfort Karmøy AS ORO01 19/04911-001 2019/07/17
U TEK 86/77 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - NYBYGG SKORSTEIN - 86/77 - FERDIGATTEST Petter J. Rasmussen AS KMY 19/01507-009 2019/07/17
U TEK 122/225 - RØYKSUNDVEGEN, RØYKSUND - NYBYGG FRITIDSBOLIG - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 122/225 - SØKNAD OM ENDRING AV GITT TILLATELSE Hereid Hus AS KRRE 17/02547-008 2019/07/17
U HSE ANSKAFFELSE - TRANSPORT FOR ELDRE, FUNKSJONSHEMMEDE, SKOLEELEVER VED OFFENTLIGE GRUNNSKOLER - KUNNGJØRINGEN PÅ TED TED CBE02 19/02953-004 2019/07/17
I TEK 64/38 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG 2 ENEBOLIGER I REKKE - TILTAKSHAVER: HANSEN BYGGESAK 19/1784 - 64/38 - KART Rørlegger Bård Magne Velde ORO01 19/04894-002 2019/07/17
U TEK 57/162 - KANALVEGEN, SKUDENESHAVN - NYBYGG NAUST - 57/162 - BER OM REVIDERTE TEGNINGER I TRÅD MED FYLKESKOMMUNENS ANBEFALING. Arvid Isaksen JMJ03 19/02054-007 2019/07/17
U TEK 3/445 - REKKJEVEGEN, ØSTHUS - NYBYGG HAGESTUE - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 3/445 - REKKJEVEGEN, ØSTHUS - NYBYGG HAGESTUE Oleiv Abrahamsen KRRE 19/04830-002 2019/07/17
I TEK FRIVILLIGE TILTAK I LANDBRUKET PÅ HAUGALANDET - INVITASJON TIL DELTAKELSE I STYRINGSGRUPPEN FOR PROSJEKTET "FRIVILLIGE TILTAK I LANDBRUKET" PÅ HAUGALANDET Sven-Kato Ege, vannområdekoordinator for Haugalandet BJP01 19/00593-004 2019/07/17
I TEK 148/ 8,14, 79, 954, NOREVEGEN, NORHEIM. FORLENGELSE AV NOREVEGEN OPPARBEIDELSE AV NÆRINGSTOMT - 148/79 OG 148/947 - SØKNAD OM FERDIGATTEST NOREVEGEN OPPARBEIDELSE AV NÆRINGSTOMT Haugaland Handelspark AS JMJ03 07/03548-012 2019/07/17
U TEK 15/1480 - SKULEVEGEN, ÅKRA - FORHÅNDSKONFERANSE - 15/1480 - SKULEVEGEN, ÅKRA - REFERAT FORHÅNDSKONFERANSE Vikanes Bungum Arkitekter AS IGR 19/02708-002 2019/07/17
U TEK 15/261 - ÅKRA - ANMODNING OM FORHÅNDSKONFERANSE - 15/261 - ÅKRA - REFERAT FRA FORHÅNDSKONFERANSE Roar Flacké IGR 19/03637-002 2019/07/17
U TEK 57/37, 57/38 OG 57/39 - SØRAGADÅ, SKUDENESHAVN - FASADEENDRING OG TILBYGG - SAK TIL UTTALE - 57/37, 57/38 OG 57/39 - SØRAGADÅ, SKUDENESHAVN - FASADEENDRING OG TILBYGG Rogaland fylkeskommune JMJ03 19/04833-003 2019/07/17