Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK TRAFIKKSIKKER KOMMUNE - SØKNAD OM GODKJENNING TRAFIKKSIKKER KOMMUNE Trygg Trafikk HPE 13/01257-016 2019/07/16
U TEK 21/8 - RØRLEGGERMELDING: RIVING OG NYBYGG - TILTAKSHAVER: LANGÅKER BYGGESAK 19/2459 - 21/8 - RØRLEGGERMELDING: RIVING OG NYBYGG - TILTAKSHAVER: LANGÅKER BYGGESAK 19/2459 S O Lund AS ORO01 19/02464-002 2019/07/16
U TEK 64/211 - STANGALAND - NY BARNESKOLE MED UTEOMRÅDER - RAMMETILLATELSE - 64/211 - STANGALAND - NY BARNESKOLE MED UTEOMRÅDER 3rw Arkitekter AS IGR 19/00631-005 2019/07/16
U TEK 21/112 - STAVAGARDEN, STAVA - FORSTØTNINGSMUR - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 21/112 - STAVAGARDEN, STAVA - FORSTØTNINGSMUR Brit Abrahamsen EDH 19/02806-009 2019/07/16
U TEK 1/14 - PORSHOLMEN, VEDØY - BRUKSENDRING TIL FRITIDSBOLIG PROSJEKT 4 - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 1/14 - PORSHOLMEN, VEDØY - BRUKSENDRING TIL FRITIDSBOLIG PROSJEKT 4 Edb-Tjenester Norge Limited KRRE 19/03832-003 2019/07/16
U TEK 22/102 - SØRE FERKINGSTADVEG, FERKINGSTAD - NYBYGG GARASJE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 22/102 - SØRE FERKINGSTADVEG, FERKINGSTAD - NYBYGG GARASJE Torbjørn Laudal Haugen KHM 19/03641-004 2019/07/16
U TEK 47/524 OG 47/603 - SALVEBAKKANE, VIK - TILBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 47/524 OG 47/603 - SALVEBAKKANE, VIK - TILBYGG ENEBOLIG Gunstein og Miriam Elise Tjørhom KHM 19/02688-004 2019/07/16
U TEK 21/8 - VESTRE KARMØYVEG, STAVA - RIVING OG NYBYGG BOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 21/8 - VESTRE KARMØYVEG, STAVA - RIVING OG NYBYGG BOLIG Hans J Rasmussen AS KHM 19/02459-005 2019/07/16
U TEK 73/58 - SUND - NYBYGG NAUST - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 73/58 - SUND - NYBYGG NAUST Eskild Kvala AS KIS 18/05158-009 2019/07/16
U TEK 109/50 - FOSEN - RIVING OG NYBYGG FRITIDSBOLIG - TILLATELSE TIL ENDRING - 109/50 - SØKNAD OM ENDRING AV GITT TILLATELSE I K Gabrielsen KRRE 17/05040-016 2019/07/16
U TEK 3/250 OG 3/251 - RØRLEGGERMELDING: OMBYGGING OG TILBYGG - TILTAKSHAVER: NYRUD BYGGESAK: 18/2984 - SVAR - 3/250 OG 3/251 - NY RØRLEGGERMELDING BYGGESAK: 18/2984 Teknisk Bureau AS ORO01 18/03375-004 2019/07/16
I TEK 141/68 - LITLASUND - REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING - 141/68 - REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING Eva Risanger og Idar Ådnesen HAS 19/04886-001 2019/07/16
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 18/02647-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/16
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM REDUSERT BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 18/02647-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/16
I TEK 137/9 - DALSTREVEGEN, DALE - RIVING AV EKSISTERENDE GARASJE OG BYGGING AV NY M/ ANNEKS - 137/9 - ANGÅENDE VARSEL OM PÅLEGG Cato Pedersen KMY 16/02913-006 2019/07/16
U HSE TILSYNSSAK - SVAR - TILSYNSSAK AIS Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/07/16
I TEK 133/59 - SØRØYVEGEN, FEØY - SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE - 133/59 - SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE REF. NR. IBNLXX Vedavågen Rør AS JMJ03 19/01678-005 2019/07/16
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - VELDEDIGHETSKONSERT PÅ MORTHOLMEN Karmøy Rideklubb EVI1 19/00022-083 26 Off.l.26 2019/07/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK HJEMMETJENESTEN SØR - FAGARBEIDER OG RELEVANT HØYSKOLE - INTERVJU ANVO 19/01768-012 25 Offl §25 2019/07/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK HJEMMETJENESTEN SØR - FAGARBEIDER OG RELEVANT HØYSKOLE - INTERVJU ANVO 19/01768-013 25 Offl §25 2019/07/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50-100% - INTERVJU ANVO 19/02554-053 25 Offl §25 2019/07/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50-100% - SØKNAD ANVO 19/02554-054 25 Offl §25 2019/07/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50-100% - BEKREFTELSE ANVO 19/02554-055 25 Offl §25 2019/07/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50-100% - INTERVJU ANVO 19/02554-056 25 Offl §25 2019/07/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50-100% - INTERVJU ANVO 19/02554-057 25 Offl §25 2019/07/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50-100% - INTERVJU ANVO 19/02554-058 25 Offl §25 2019/07/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50-100% - INTERVJU ANVO 19/02554-059 25 Offl §25 2019/07/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 100% - BEKREFTELSE ANVO 19/02556-007 25 Offl §25 2019/07/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 100% - BEKREFTELSE ANVO 19/02556-008 25 Offl §25 2019/07/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 100% - BEKREFTELSE ANVO 19/02556-009 25 Offl §25 2019/07/16
I SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER PÅ NORHEIM KULTURHUS - SØKNAD BLI01 19/02855-013 25 Offl §25 2019/07/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100% - BEKREFTELSE ANVO 19/04698-016 25 Offl §25 2019/07/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100% - BEKREFTELSE ANVO 19/04698-017 25 Offl §25 2019/07/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100% - BEKREFTELSE ANVO 19/04698-018 25 Offl §25 2019/07/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100% - BEKREFTELSE ANVO 19/04698-019 25 Offl §25 2019/07/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100% - BEKREFTELSE ANVO 19/04698-020 25 Offl §25 2019/07/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100% - BEKREFTELSE ANVO 19/04698-021 25 Offl §25 2019/07/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100% - BEKREFTELSE ANVO 19/04698-022 25 Offl §25 2019/07/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100% - BEKREFTELSE ANVO 19/04698-023 25 Offl §25 2019/07/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100% - BEKREFTELSE ANVO 19/04698-024 25 Offl §25 2019/07/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100% - BEKREFTELSE ANVO 19/04698-025 25 Offl §25 2019/07/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100% - BEKREFTELSE ANVO 19/04698-026 25 Offl §25 2019/07/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100% - BEKREFTELSE ANVO 19/04698-027 25 Offl §25 2019/07/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER VIKARIAT - SØKNAD ARO07 19/04863-002 25 Offl §25 2019/07/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER VIKARIAT - SØKNAD ARO07 19/04863-003 25 Offl §25 2019/07/16
I SKU REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER MED JURIDISK KOMPETANSE I OPPVEKST- OG KULTURETATEN - SØKNAD BLI01 19/04835-004 25 Offl §25 2019/07/16
I TEK DISPOSISJONSRETT/FESTEKONTRAKTER - KARMØY RIDEKLUBB - HENVENDELSE - ØNSKER Å FORNYE LEIEKONTRAKTEN MED KARMØY KOMMUNE Karmøy Rideklubb MAAA1 19/04885-001 2019/07/16
I TEK 75/41 - KVALAVÅG - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:19/4918 - 75/41 - MOTTATT MANGLER ERKLÆRING OM VEGRETT Karmøyadvokatene DA EDH 19/03529-008 2019/07/16
I TEK 38/207 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - RAINER NORDBERG - 38/207 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - RAINER NORDBERG Vedavågen Rør AS ORO01 19/04887-001 2019/07/16
U TEK 23/24 - NES - TILBYGG ENEBOLIG - 23/24 - RETUR AV SØKNAD Dag Inge Halvorsen JMJ03 13/01247-007 2019/07/16
I TEK 5/198 - VEA SJOARVEG, VEA, FASADEENDRING AV NAUST MM - 5/198 - ANGÅENDE SØKNAD Einar Kristoffersen IGR 18/03181-010 2019/07/16
I TEK 5/197 - VEA - FASADEENDRING SJØHUS - 5/197 - FOTO Ane Steingildra Alvestad IGR 18/05176-006 2019/07/16
U TEK 115/31 - SØNDRE EIKE - FELTMODNING OG STØTTEMURER - SVAR PÅ E-POST AV 15.06.2019 INNSYN I SAKER PÅ GNR/BNR 115/31 - SØNDRE EIKE - FELTMODNING OG STØTTEMURER Anita Mackay Kristensen Vikingstad KRRE 19/01810-019 2019/07/16
U TEK 115/31 - SØNDRE EIKE - MUR OG TILKOBLING TIL HOVEDVANNLEDNING - SVAR PÅ FOREPØRSE OM INNSYN PÅ SAKER PÅ GNR/BNR 115/31 - SØNDRE EIKE - MUR OG TILKOBLING TIL HOVEDVANNLEDNING Anita Mackay Kristensen Vikingstad KRRE 19/01244-012 2019/07/16
U TEK 5/197 - VEA - FASADEENDRING SJØHUS - 5/197 - VEA - FASADEENDRING SJØHUS Eskild Kvala AS IGR 18/05176-007 2019/07/16
I TEK 149/483 - STØLSBAKKEN, SPANNE - NYBYGG ENEBOLIG - 149/483 - SØKNAD OM FERDIGATTTEST Edb-Tjenester Norge Limited KMY 17/04432-008 2019/07/16
U TEK 4/132 - MUNKAJORD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1502 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 4/132 I KARMØY KOMMUNE Karmøy Kirkelig Fellesråd AMJ 19/02061-019 2019/07/16
U TEK 4/132 - MUNKAJORD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1502 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 4/132 I KARMØY KOMMUNE Rasmussen Frøydis M AMJ 19/02061-020 2019/07/16
U TEK 4/132 - MUNKAJORD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1502 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 4/132 I KARMØY KOMMUNE Andersen Aina Margrethe AMJ 19/02061-021 2019/07/16
U TEK 4/132 - MUNKAJORD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1502 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 4/132 I KARMØY KOMMUNE Ånensen Ruth AMJ 19/02061-022 2019/07/16
I TEK 149/483 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER; FINSHUS & SELVÅG EIENDOM BYGGESAK 17/4432 - 149/483 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK 17/4432 Hervik Rør AS ALS06 17/04303-003 2019/07/16
U SEN INNFORDRING - UTLEGGSFORRETNING - NAMSBOK T-2018-206885 JAK 18/04336-260 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/16
I TEK 15/1000 - STONGVEGEN, ÅKRA - REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/1000 - REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING Karl Johan Hansen JHE 19/04889-001 2019/07/16
U SEN INNFORDRING - UTLEGGSFORRETNING - NAMSBOK T2018-447833 JAK 18/04336-261 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/16
U TEK 13/636 - TVERBEKKVEGEN, TJØSVOLL - NYBYGG ENEBOLIG - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 13/636 - TVERBEKKVEGEN, TJØSVOLL - NYBYGG ENEBOLIG Hus28 AS IGR 19/04865-002 2019/07/16
I TEK 2/106 - SALVØYVEGEN, SÆVIK - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG OG GARASJE - 2/106 - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG OG GARASJE Edb-Tjenester Norge Limited KRRE 19/04891-001 2019/07/16
U TEK 107/54 - FOSNAVEGEN, LINDØY, SØKNAD OM OPPFØRING AV CARPORTER OG MUR MELLOM CARPORTER, MED GJERDE - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 107/54 - FOSNAVEGEN, LINDØY, SØKNAD OM OPPFØRING AV CARPORTER OG MUR MELLOM CARPORTER, MED GJERDE Knut Aslak Mokleiv KRRE 18/03214-007 2019/07/16
I TEK 2/106 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG ENEBOLIG - TILTAKSHAVER - GUNVALDSEN BYGGSAK: 19/4891 - 2/106 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG ENEBOLIG - TILTAKSHAVER - GUNVALDSEN S O Lund AS ORO01 19/04892-001 2019/07/16
I TEK 15/1435 - HAUGEBERGSVEGEN, ÅKRA - TILBYGG ENEBOLIG, GARASJE OG BOD, LEVEGG - 15/1435 - HAUGEBERGSVEGEN, ÅKRA - TILBYGG ENEBOLIG, GARASJE OG BOD, LEVEGG Ingard Haugeberg IGR 19/04773-003 2019/07/16
U TEK NYTT VEGNAVN - PORSHOLMEN - FORSLAG TIL NYTT VEGNAVN I KARMØY KOMMUNE, ROGALAND Språkrådet BFH 19/04888-001 2019/07/16
I TEK 64/38 - STANGALAND - NYBYGG 2 ENEBOLIGER I REKKE - 64/38 - MOTTATT MANGLER Prosjekt Konsult AS KRRE 19/01784-007 2019/07/16
U TEK FRILUFTSOMRÅDER - SVAR - SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å LANDE MED HELIKOPTER PÅ PARKERINGSPLASS VED ÅKRASANDEN - 23.07.19 Johannes Sandhåland MAAA1 12/01121-041 2019/07/16
I TEK VANN OG VASSDRAG - MØTEREFERAT FRA VA-GRUPPEMØTE I HAUGALAND VANNOMRÅDE 13. JUNI Sven-Kato Ege, vannområdekoordinator for Haugalandet PCH01 12/00054-051 2019/07/16
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2019 - 3 ANALYSERAPPORTER, DRIKKEVANN UKE 28 - JØRN ROAR LØKNES, BREKKE VBA RÅVANN + RENVANN Eurofins Environment Testing Norway AS ETS 19/00014-038 2019/07/16
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 16/04824-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/16
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 19/04882-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/16
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 15/01445-011 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/16
I TEK 143/2 - GUNNARSHAUG - DRIFTSBYGNING - 143/2 - OPPSTART AV ARKEOLOGISK REGISTRERING Rogaland Fylkeskommune, seksjon for kulturarv KRRE 19/02148-003 2019/07/16
I TEK 51/2 - PLAN FOR NYDYRKING FALNES, HILDA HANNE - 51/2 - NYDYRKING - OPPSTART AV ARKEOLOGISK REGISTRERING FALNES, HILDA HANNE Rogaland Fylkeskommune, seksjon for kulturarv HHU 19/01380-008 2019/07/16
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 15/01445-012 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/16
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - SVAR 120/111 - HENVENDELSE ANGÅENDE SØKNADSPLIKT Evelyn Constance Herløe og Kolbein Sjøtun KRRE 17/00073-330 2019/07/16
I TEK 146/105 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM KYVIK-MAAGE, ØYSTEIN - 146/105 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM KYVIK-MAAGE, ØYSTEIN Øystein Kyvik-Maage BJP01 19/04893-001 26 Off.l.26 2019/07/16
U TEK DISPOSISJONSRETT/FESTEKONTRAKTER - KARMØY RIDEKLUBB - SVAR - HENVENDELSE - ØNSKER Å FORNYE LEIEKONTRAKTEN MED KARMØY KOMMUNE Karmøy Rideklubb MAAA1 19/04885-002 2019/07/16
U SEN 38/60 - SYRE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/942 - MELDING/ERKLÆRING 38/322 M.FL. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD:19/942 Kartverket - Tinglysingen REK 19/02426-005 2019/07/16
I TEK 64/38 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG 2 ENEBOLIGER I REKKE - TILTAKSHAVER: HANSEN - 64/38 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG 2 ENEBOLIGER I REKKE - TILTAKSHAVER: HANSEN Rørlegger Bård Magne Velde ORO01 19/04894-001 2019/07/16
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - SVAR PÅ - FORESPØRSEL OM TILTAK PÅ GNR/BNR 112/214 OG 112/217 Eskild Kvala AS KRRE 17/00073-331 2019/07/16
I TEK 148/745, STENDERVEGEN, NORHEIM. TILBYGG ENEBOLIG - SOMMERSTUE - 148/745 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Leif Gunnar Aarekol KMY 12/02392-004 2019/07/16
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 119/165 - BESTILLING AV NABOLISTE Sevland Bunyan Arkitekter AS GEL 19/00021-341 2019/07/16
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 17/03149-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/16
U SKU ANSETTELSE AV MILJØARBEIDER - SVAR - ORGANISERING AV UNDERVISNINGEN SKOLEÅRET 2019/2020 LIS01 19/03981-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/16
I TEK 86/77 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - NYBYGG SKORSTEIN - 86/77 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Petter J. Rasmussen AS KMY 19/01507-007 2019/07/16
I TEK 22/13 OG 22/35 - FERKINGSTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/2500 - PARSELL 1 - 22/13 OG 22/35 - ERKLÆRING OM RETTIGHET I FAST EIENDOM STD:17/2500 - PARSELL 1 Gunnar Tangen HME 17/03613-021 26 Off.l.26 2019/07/16
I TEK 22/13 OG 22/35 - FERKINGSTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/2500 - PARSELL 1 - 22/13 OG 22/35 - ERKLÆRING OM RETTIGHET I FAST EIENDOM STD:17/2500 - PARSELL 1 Geir Sigurd Ådland HME 17/03613-022 26 Off.l.26 2019/07/16
I TEK 22/13 OG 22/35 - FERKINGSTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/2500 - PARSELL 1 - 22/13 OG 22/35 - ERKLÆRING OM RETTIGHET I FAST EIENDOM STD:17/2500 - PARSELL 1 Kong Ferking AS HME 17/03613-023 2019/07/16
U TEK 4/96 - VEA SJOARVEG, MUNKAJORD - NYBYGG ENEBOLIG - 4/96 - IGANGSETTINGSTILLATELSE Hans J Rasmussen AS KMY 18/02937-026 2019/07/16
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - 5/8 - SVAR VEDRØRENDE BRUKSENDRING AV EIENDOM Kjell Olav Munkejord KRRE 17/00073-332 2019/07/16
I SEN INNFORDRING - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT : 811890 CEM01 18/04336-262 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/16
U TEK 64/399 OG 617 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - ANNE MAGNUSSEN - 64/399 OG 617 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING Anne Magnussen ALA04 19/04785-002 2019/07/16
U TEK 15/60 - STRANDAVEGEN, ÅKRA - PÅBYGG ALTAN - 15/60 - STRANDAVEGEN, ÅKRA - TIL UTTALELSE Rogaland Fylkeskommune Kulturavdelingen IGR 19/04786-007 2019/07/16
U TEK 142/359 - STORASUND - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE - 142/359 - STORASUND - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE Kenneth Johansen KIS 19/03635-004 2019/07/16
I TEK 64/199 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM TOMASGAARD, LARS - 64/199 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM TOMASGAARD, LARS Lars Tomasgaard BJP01 19/04897-001 26 Off.l.26 2019/07/16
U TEK 3/250 OG 3/251 - ØSTHUSVEGEN, ØSTHUS - TERRENGINNGREP, OMBYGGING, PÅ- OG TILBYGG ENEBOLIG - 3/250 OG 3/251 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Eskild Kvala AS KMY 18/02984-008 2019/07/16
U TEK 15/466 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/629 - 15/466 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Skude Bygg Eiendom AS JHE 19/01707-020 2019/07/16
I TEK 54/164 OG 166 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM TOMASGAARD, LARS - 54/164 OG 166 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM TOMASGAARD, LARS Lars Tomasgaard BJP01 19/04898-001 26 Offl.§26 2019/07/16
I TEK 1/30 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - ROLF ARNE LI - 1/30 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - ROLF ARNE LI Vedavågen Rør AS ORO01 19/04899-001 2019/07/16
I TEK 1/30 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - ROLF ARNE LI - 1/30 - FERDIGMELDING - LEDNINGSBRUDD - ROLF ARNE LI Vedavågen Rør AS ORO01 19/04899-002 2019/07/16
U TEK PLAN 2041-1 - OMRÅDEREGULERING FOR ÅKRAØYNÅ OG HOLMANE - ENDRING - KAIAREAL OG HAVNEOMRÅDE I SJØ - 15/217 MFL. - GODKJENT 25.6.2019 - UTSATT KLAGEFRIST INNVILGET PLAN 2041-1 - OMRÅDEREGULERING FOR ÅKRAØYNÅ OG HOLMANE - ENDRING - KAIAREAL OG HAVNEOMRÅDE I SJØ - 15/217 MFL. - Magnus Håvås Nereng GTH 16/04060-077 2019/07/16
U TEK 50/3,7 OG 8 - ETABLERING AV RIDESTI - SVAR - 50/3,7 OG 8 - SØKNAD OM ETABLERING AV RIDESTI Geir Hodne Opsal ALI 19/02751-002 2019/07/16
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - 147/631 - HENVENDELSE ANGÅENDE SØKNADSPLIKT MED BILDE Asbjørn Larsen KRRE 17/00073-333 2019/07/16
U TEK FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN - FLATEBØVEGEN - SVAR - VEDR. ØNSKE OM FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN - FLATEBØVEGEN Ronny Kvalevåg ALI 16/04571-004 2019/07/16
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - 100/5 - ANGÅENDE REGULERING Elisabeth Langebro KHM 17/00073-334 2019/07/16
I TEK 25/9 - LANGÅKER - SØKNAD OM DELING MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 25/9 - SØKNAD OM DELING MED OPPMÅLINGSFORRETNING Karmøyadvokatene DA HME 19/04901-001 2019/07/16
I TEK 114//10 OG 28 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM DAGSLAND, ANITA OG MOE, OLE HENRIK - 114//10 OG 28 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM DAGSLAND, ANITA OG MOE, OLE HENRIK Ole Henrik Raasholm Moe BJP01 19/04900-001 26 Off.l.26 2019/07/16
U TEK FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN - ÅSEBØVEGEN - SVAR - ØNSKE OM FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN - ÅSEBØVEGEN Hanne Marit Brandtzæg ALI 19/04767-002 2019/07/16
U TEK 29/118 - FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN I NYBORGVEGEN - SVAR - 59/118 - ØNSKE OM FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN I NYBORGVEGEN Kåre Luis Nikolaisen ALI 19/02577-002 2019/07/16
U TEK FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN - LIARFJELL - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM FELLING AV TRÆR Solveig Birgitte Fjelde ALI 19/02757-002 2019/07/16
I TEK 119/78 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1459 - 119/78 - GODKJENNING AV OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1459 Kjell Arne Lindøe Aase ALA04 19/02171-009 2019/07/16
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMET NJO 19/04902-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/16
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 21/67 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Ruth Heidi Smelvær GEL 19/00021-342 2019/07/16
U TEK SAMARBEIDSAVTALE MED GASNOR - FORHINDRE ULYKKER PÅ NEDGRAVD GASSRØ - SAMARBEIDSAVTALE MED GASNOR - FORHINDRE ULYKKER PÅ NEDGRAVD GASSRØR Gasnor AS SMO02 19/04903-001 2019/07/16
U TEK 15/466 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/629 - 15/466 - 15/465 UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Signe Jorunn Andersson JHE 19/01707-021 2019/07/16
U TEK 47/102 - VIKEVÅGVEGEN, VIK - FASADEENDRING OG FORSTØTNINGSMUR - 47/102 - AVSTANDSERKLÆRING TILTAK Bjørge Naley MAAA1 18/03388-017 2019/07/16
U TEK 15/465 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OG GRENSEJUSTERING STD:19/1581 - 15/465 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Kåre Torger Dahle JHE 19/01883-011 2019/07/16
U TEK KJØP AV TILLEGGSAREAL - 2/68 - KJØP AV TILLEGGSAREAL - 2/68 Kartverket Tinglysing MAAA1 19/02712-003 2019/07/16