Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 120/46 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ELSE MARIE AASBØ - 120/46 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ELSE MARIE AASBØ Rørlegger Geir Sirnes AS ANNA 19/02428-002 2019/07/15
U TEK 15/1097 - RØRLEGGERMELDING: BRUKSENDRING - TILTAKSHAVER: LIKNES BYGGESAK: 19/4713 - 15/1097 - RØRLEGGERMELDING: BRUKSENDRING - TILTAKSHAVER: LIKNES BYGGESAK: 19/4713 S O Lund AS ORO01 19/04715-002 2019/07/15
U TEK 47/114 - SMEDAVEGEN, VIK - TILBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 47/114 - SMEDAVEGEN, VIK - TILBYGG ENEBOLIG Harald Johan Kallevåg KHM 19/02126-004 2019/07/15
U TEK 64/407 - AUSTRE KARMØYVEG, STANGALAND - TILBYGG GARASJE OG VERANDA - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 64/407 - AUSTRE KARMØYVEG, STANGALAND - TILBYGG GARASJE OG VERANDA Didrik Brun Ferkingstad KHM 19/03504-004 2019/07/15
U TEK 47/494 - SOLVIGVEGEN, VIK. PÅ- OG TILBYGG, ENDRING I TAKKONSTRUKSJON OG FASADEENDRING ENEBOLIG - RAMMETILLATELSE - 47/494 - SOLVIGVEGEN, VIK. PÅ- OG TILBYGG, ENDRING I TAKKONSTRUKSJON OG FASADEENDRING ENEBOLIG Eskild Kvala AS JMJ03 19/02277-006 2019/07/15
U TEK 4/421 - FISKEBERGVEGEN, MUNKAJORD - NYBYGG GARASJE - AVSLAG PÅ BYGGESØKNAD - 4/421 - FISKEBERGVEGEN, MUNKAJORD - NYBYGG GARASJE Ole Thomas Fidjeland IGR 18/02999-010 2019/07/15
U TEK 75/48 - KALSTØVEGEN, KVALAVÅG - TILBYGG SKOLE - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 75/48 - TILLATELSE MIDLERTIDG TILBYGG Edb-Tjenester Norge Limited KIS 19/02743-005 2019/07/15
U TEK PLAN 2041 - OMRÅDEREGULERING FOR ÅKRAØYNÅ OG HOLMANE - 15/460 MFL. - GODKJENT 17.11.2015 - PLAN 2041 - OMRÅDEREGULERING FOR ÅKRAØYNÅ OG HOLMANE - 15/460 MFL. - GODKJENT 17.11.2015 Trygve Iversen BHA02 09/03060-178 2019/07/15
U TEK 15/347 - SLETTEBØVEGEN, ÅKRA - STØTTEMUR - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 15/347 - SLETTEBØVEGEN, ÅKRA - STØTTEMUR RH Oppmåling Rune Hemnes IGR 19/02698-003 2019/07/15
I TEK KOMMUNALE AVGIFTER - SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASJON - UBEBODD ANNA 19/04873-001 24 Offl.§24 2019/07/15
U TEK 58/435 - STØLEN, KOPERVIK - RIVING EKSISTERENDE MUR OG GARASJE, NYBYGG MUR OG GARASJE - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 58/435 - STØLEN, KOPERVIK - RIVING EKSISTERENDE MUR OG GARASJE, NYBYGG MUR OG GARASJE Hans Erik Lundberg KRRE 18/04251-020 2019/07/15
I TEK 149/481 - STØLSBAKKEN, SPANNE - NYBYGG ENEBOLIG - 149/481 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Edb-Tjenester Norge Limited KMY 17/04419-010 2019/07/15
I TEK KOMMUNALE AVGIFTER - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT BSO02 19/04873-002 24 Offl.§24 2019/07/15
I TEK 63/14 M. FL. - RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN - PLANLAGT RETTING I EIENDOMSKARTET - GNR. 63, ALMENNING - SKJÆRSUND FISKERIHAVN Kystverket ALA04 19/04709-006 2019/07/15
I TEK 108/10 - HELLEVIK - RIVING OG NYBYGG AV HYTTE OG NAUST - 108/10 - SØKNAD OM RAMMETILLATELSE Trygve J Sjøen AS KRRE 19/04819-002 2019/07/15
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2018/2019 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING SKLO 18/05613-079 25 Offl.§25 2019/07/15
I TEK 4/96 - VEA SJOARVEG, MUNKAJORD - NYBYGG ENEBOLIG - 4/96 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Hans J Rasmussen AS KMY 18/02937-025 2019/07/15
I TEK 107/1 - LINDØYVEGEN, LINDØY - TILBYGG OFFENTILG TOALETT - 107/1 - SØKNAD OM TILLATELSE I ETT TRINN Røyksund Båtforenng KRRE 19/04879-001 2019/07/15
I TEK KOMMUNALE AVGIFTER - SØKNAD OM HYTTERENOVASJON FOR BOLIG ALS06 19/04874-001 24 Offl.§24 2019/07/15
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/04876-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/15
I SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER PÅ NORHEIM KULTURHUS - SØKNAD BLI01 19/02855-012 25 Offl §25 2019/07/15
I SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURSKOLELÆRER - SCENEKUNST, 25 % VIKARIAT - SØKNAD BLI01 19/03634-002 25 Offl §25 2019/07/15
I TEK 146/89 - TORVASTADVEGEN, BØ - HEISANLEGG - 146/89 - HEISANLEGG Heisconsult AS KIS 19/04875-001 2019/07/15
I TEK 3/250 OG 3/251 - ØSTHUSVEGEN, ØSTHUS - TERRENGINNGREP, OMBYGGING, PÅ- OG TILBYGG ENEBOLIG - 3/250 OG 3/251 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Eskild Kvala AS KMY 18/02984-007 2019/07/15
I TEK 43/242 - HØYNES - NYBYGG NAUST OG BRYGGE - 43/242 - (KOPIMOTTAKER) TILLATELSE TIL ETABLERING AV BRYGGE Karmsund Havn IKS KHM 19/04850-002 2019/07/15
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 17/05504-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/15
I TEK 142/236 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JOHAN EMIL VESTBØ - 142/236 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - JOHAN EMIL VESTBØ Danielsen & Skogland Maskin AS ALS06 18/05604-003 2019/07/15
I TEK GRAVESØKNAD - KONG AUGVALDS VEG 10 - LOGGBOK GRAVESØKNAD - KONG AUGVALDS VEG 10 Danielsen & Skogland Maskin AS KSU01 19/04746-003 2019/07/15
I TEK DUPONT VORMEDAL - INNSYNSKRAV/BEKYMRINGSMELDING - FORURENSING FRA DUPONT VORMEDAL Roger Karlsen MGR01 19/04877-001 2019/07/15
I TEK 59/96 - AVALDSNESVEGEN, NORDRE KOPERVIK - BYGGETILSYN - 59/96 - (KOPIMOTTAKER) ERSTATNING AV ALTAN OG HAGESTUE Statens vegvesen - Region vest KIS 19/03516-003 2019/07/15
I TEK FJORD MOTORPARK - MOTORFERDSEL I UTMARK - BER OM KOPI AV HENVENDELSE FRA MILJØDIREKTORATET Tove Broen Jakobsen STNY 12/00328-236 2019/07/15
I TEK PLAN 2083 - DETALJREGULERING FOR ESEBJØRTOPPEN, ÅKRA - 15/565 MFL. - OVERSENDER ENDREDE PLANBESTEMMELSER OG -BESKRIVELSE PLAN 2083 - DETALJREGULERING FOR ESEBJØRTOPPEN, ÅKRA - 15/565 MFL. Opus Arkitekter AS BHA02 15/00933-027 2019/07/15
I TEK 57/162 - KANALVEGEN, SKUDENESHAVN - NYBYGG NAUST - 57/162 - UTTALE FRA SEKSJON FOR KULTURARV Rogaland Fylkeskommune, seksjon for kulturarv JMJ03 19/02054-006 2019/07/15
I TEK 149/481 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER; OPPKOMA AS BYGGESAK: 17/4419 - 149/481 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK: 17/4419 Hervik Rør AS ALS06 17/04306-003 2019/07/15
I TEK PLAN 5081-2 - DETALJREGULERING FOR SOLDALEN - 123/186 SNIK - ENDRING LEKEPLASS - - UTTALELSE FRA "RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE" - 11.07.19 PLAN 5081-2 - DETALJREGULERING FOR SOLDALEN - 123/186 SNIK - ENDRING LEKEPLASS - Kjell Inge Bringedal AAHO 19/01795-008 2019/07/15
I SKU REFUSJONER/TILSKUDD OPPVEKST- OG KULTURETATEN - INN - TILSKUDD TIL INNKJØP AV DIGITALE LÆREMIDLER I 2019 Utdanningsdirektoratet LIS01 12/00773-233 2019/07/15
I TEK UTSLIPPSTILLATELSE - NORSCRAP KARMØY AS - VEDTAK OM TILBAKETREKKING AV TILLATELSE - NORSCRAP KARMØY AS (KOPIMOTTAKER) Miljødirektoratet PEID 12/05297-026 2019/07/15
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - MELDING TIL LEVERANDØR - 13/434 PRESTAVEGEN KLOAKKSANERING ETAPPE 2 ABU01 13/00434-146 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/07/15
U TEK 64/427 - KAPELLVEGEN, STANGALAND, TILBYGG BOLIG - 64/427 - FERDIGATTEST I K Gabrielsen KMY 17/00083-006 2019/07/15
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2019 - 15/1097 - FORHÅNDSVARSEL OM ENDRING AV ADRESSE VED PERAVEGEN Hilde Kristin Liknes BFH 19/00010-086 2019/07/15
I TEK 141/28 - LITLASUNDVEGEN, LITLASUND - BRUKSENDRING TIL KONTORLOKALER - 141/28 - SØKNAD OM DISPENSASJON Edb-Tjenester Norge Limited KIS 19/04856-002 2019/07/15
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2019 - 15/1097 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED PERAVEGEN Hilde Kristin Liknes BFH 19/00010-087 2019/07/15
U TEK 110/35 - VARSEL OM GEBYR FOR MANGLENDE TØMMING AV SEPTIKTANK - 110/35 - VARSEL OM GEBYR FOR MANGLENDE TØMMING AV SEPTIKTANK Vegard Hartvik Våga ANNA 19/04866-001 2019/07/15
I TEK 3/250 OG 3/251 - RØRLEGGERMELDING: OMBYGGING OG TILBYGG - TILTAKSHAVER: NYRUD BYGGESAK: 18/2984 - 3/250 OG 3/251 - NY RØRLEGGERMELDING BYGGESAK: 18/2984 Teknisk Bureau AS ORO01 18/03375-003 2019/07/15
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - MELDING TIL LEVERANDØR - 13/434 PRESTAVEGEN KLOAKKSANERING ETAPPE 2 ABU01 13/00434-147 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/07/15
I TEK 147/657, 658, 659 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - MOKSHEIM PANORAMA AS - 147/657, 658, 659 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - MOKSHEIM PANORAMA AS Birkeland Maskinentreprenør AS ORO01 19/04878-001 2019/07/15
I TEK 14/62 - ÅRVOLLKNAUSEN, ÅRVOLL - TILBYGG LEVEGG OG GJERDE - 14/62 - MOTTATT MANGLER TEGNINGER Eivind Stonghaugen Larsen EDH 19/04837-007 2019/07/15
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - MELDING TIL LEVERANDØR - 13/434 PRESTAVEGEN KLOAKKSANERING ETAPPE 2 ABU01 13/00434-148 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/07/15
U SEN 22/212 OG 214 - KRAV OM ERSTATNING ETTER FEIL I KOMMUNEPLANEN - SVAR - 22/212 OG 214 - KRAV OM ERSTATNING ETTER FEIL I KOMMUNEPLANEN Forliksrådet JST 19/01577-007 2019/07/15
I SEN KJØP AV REVISJONSTJENESTER 2016-2020 - FORLENGELSE AV REVISJONSAVTALENE - BRUK AV OPSJON Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS LYK 15/02155-009 2019/07/15
I TEK 142/359 - STORASUND - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE - 142/359 - UTTALE FRA STATENS VEGVESEN Statens vegvesen - Region vest KIS 19/03635-003 2019/07/15
I SKU FORESPØRSEL OM SFO - SVAR PÅ HENVENDELSE OM SKOLEFRITIDSORDNINGEN Fylkesmannen i Rogaland KBE03 19/02864-012 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/15
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - MELDING TIL LEVERANDØR - 13/434 PRESTAVEGEN KLOAKKSANERING ETAPPE 2 ABU01 13/00434-149 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/07/15
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASJON - UBEBODD ANNA 19/04873-003 24 Offl.§24 2019/07/15
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 18/04344-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/15
I SEN HAUGESUND INTERNATIONAL SCHOOL - GODKJENNING AV SKOLEANLEGG FOR HAUGESUND INTERNATIONAL SCHOOL (KOPIMOTTAKER) Fylkesmannen i Rogaland KANE1 19/00645-007 2019/07/15
I TEK FRILUFTSOMRÅDER - SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å LANDE MED HELIKOPTER PÅ PARKERINGSPLASS VED ÅKRASANDEN - 23.07.19 Johannes Sandhåland MAAA1 12/01121-040 2019/07/15
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 15/1435 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - INGARD HAUGEBERG Boligleverandøren Karmøy AS REK 19/00023-085 2019/07/15
I TEK SLETTING AV TINGLYSTE DOKUMENTER - TINGLYST SLETTING AV TINGLYSTE DOKUMENTER - 806417 Statens Kartverk NILI1 19/02008-012 2019/07/15
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 17/03127-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/15
I TEK 147/657, 147/658 OG 147/659 - VORMEDALSVEGEN, MOKSHEIM - RIVING AV BYGG - 147/657, 147/658 OG 147/659 - RIVING AV BYGG Birkeland Maskinentreprenør AS KRRE 19/04880-001 2019/07/15
U TEK 2/5 - SÆVIK, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORETNING - MOTTATT UFULLSTENDIG DELINGSSØKNAD - 2/5 - SÆVIK, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORETNING Aud Judith Tønnessen EDH 19/02541-003 2019/07/15
I TEK 147/657, 147/658 OG 147/659 -RØRLEGGERMELDING: RIVING AV BYGG -TILTAKSHAVER: MOKSHEIM PANORAMA BYGGSAK: 19/4880 - 147/657, 147/658 OG 147/659 -RØRLEGGERMELDING: RIVING AV BYGG -TILTAKSHAVER: MOKSHEIM PANORAMA Birkeland Maskinentreprenør AS ORO01 19/04881-001 2019/07/15
U TEK 16/78 - MEDHAUG, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1642 - 16/78 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Eivind Walland JHE 19/01882-013 2019/07/15
I TEK 64/1564 - OLAF SIQVELANDS VEG, STANGALAND - INNGLASSING AV TERRASSE - 64/1564 - MOTTATT MANGLER TEGNINGER Magnar Kristoffersen EDH 19/04828-007 2019/07/15
U TEK 16/78 - MEDHAUG, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1642 - 16/78 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Ragnhild Walland Gauden JHE 19/01882-014 2019/07/15
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 18/03279-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/15
I TEK 75/41 - KVALAVÅG - SØKNAD OM UTVIDET BRUK AV AVKJØRSEL - 75/41 - (KOPIMOTTAKER) SØKNAD OM UTVIDET BRUK AV AVKJØRSEL Statens vegvesen - Region vest KIS 19/04884-001 2019/07/15
I TEK 61/16 - AUSTRE KARMØYVEG, MIDTSTOKKE - RIVING OG NYBYGG REDSKAPSHUS - 61/16 - RIVING OG NYBYGG REDSKAPSHUS Nors Fredriksen og Ronald Nes Moldestad KRRE 19/04883-001 2019/07/15
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 18/03285-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/15
I HSE ANSKAFFELSE - TRANSPORT FOR ELDRE, FUNKSJONSHEMMEDE, SKOLEELEVER VED OFFENTLIGE GRUNNSKOLER - MELDING FRA LEVERANDØR - TRANSPORT AV ELDRE, FUNKSJONSHEMMEDE, SKOLEELEVER VED OFFENTLIGE GRUNNSKOLER CBE02 19/02953-003 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/07/15
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 17/01941-009 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2019/07/15
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 17/01941-010 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2019/07/15
U TEK 147/669 - RØYSVEGEN, MOKSHEIM - FASADEENDRING - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 147/669 - RØYSVEGEN, MOKSHEIM - FASADEENDRING Tm Byggtek AS KRRE 19/03985-004 2019/07/15
U TEK 147/212 - MOKSHEIM - FORELEGGING NY NETTSTASJON - SVAR - 147/212 - MOKSHEIM - FORELEGGING NY NETTSTASJON Haugaland Kraft Nett AS KRRE 19/03521-002 2019/07/15
U TEK KARMØY KINO - UNIVERSELL UTFORMING - KUNNGJØRING - 19/4777 KARMØY KINO - UNIVERSELL UTFORMING Doffin MAJ02 19/04777-001 2019/07/15