Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK PLAN 2109 - DETALJREGULERING FOR TOSTEMVEGEN, ÅKRA - 13/649 MFL. - PLAN 2109 - TILBAKEMELDING ETTER INTERNHØRING - DETALJREGULERING FOR TOSTEMVEGEN, ÅKRA - 13/649 MFL. Asplan Viak AS BHA02 17/04178-015 2019/07/12
U TEK 59/241 - SKIPARVIK, NORDRE KOPERVIK - FASADEENDRING ENEBOLIG, NYE VINDUER, BALKONG 2 ETG. - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 59/241 - SKIPARVIK, NORDRE KOPERVIK - FASADEENDRING ENEBOLIG, NYE VINDUER, BALKONG 2 ETG. Bengt Sverre Hagen EDH 19/02239-006 2019/07/12
U TEK 1/14 - PORSHOLMEN, VEDØY - BRUKSENDRING TIL FRITIDSBOLIG PROSJEKT 3 - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 1/14 - PORSHOLMEN, VEDØY - BRUKSENDRING TIL FRITIDSBOLIG PROSJEKT 3 Edb-Tjenester Norge Limited KRRE 19/03831-002 2019/07/12
U TEK 48/10 - HILLESLAND - NYBYGG LAGER - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 48/10 - HILLESLAND - NYBYGG LAGER Henning Langåker EDH 19/01571-009 2019/07/12
U TEK 90/2 - FISKÅ - TILBYGG LAGER MED PARKERINGSDEKKE - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 90/2 - FISKÅ - TILBYGG LAGER MED PARKERINGSDEKKE Procon AS JMJ03 19/02502-008 2019/07/12
I TEK 75/53 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - MARIUS SANDVIK - 75/53 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - MARIUS SANDVIK Sig Halvorsen AS ORO01 19/04862-001 2019/07/12
U TEK 141/213 - LITLASUND - NYBYGG TOMANNSBOLIG (FELT 30 - BYGG 1) - RAMMETILLATELSE - 141/213 - LITLASUND - NYBYGG TOMANNSBOLIG (FELT 30 - BYGG 1) Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS KIS 18/04243-003 2019/07/12
U TEK 141/213 - LITLASUND - NYBYGG TOMANNSBOLIG (FELT 30 - BYGG 2) - RAMMETILLATELSE - 141/213 - LITLASUND - NYBYGG TOMANNSBOLIG (FELT 30 - BYGG 2) Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS KIS 18/04242-003 2019/07/12
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2019 - ANALYSERAPPORT - DRIKKEVANN - BREKKE VBA - RÅVANN - UKE 25 Eurofins Environment Testing Norway AS ETS 19/00014-036 2019/07/12
I TEK GRAVESØKNAD - ASKEHAGEN/EIDEVEGEN 77 - LOGGBOK ASKEHAGEN/ EIDEVEGEN 77 T Halleland AS KSU01 19/02031-003 2019/07/12
I TEK GRAVESØKNAD - BJØRGEVEGEN 49, TORVASTAD - LOGGBOK BJØRGEVEGEN/HULDERVEGEN T Halleland AS KSU01 19/02065-003 2019/07/12
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2019 - ANALYSERAPPORT - DRIKKEVANN - BREKKE VBA - RENVANN - UKE 25 Eurofins Environment Testing Norway AS ETS 19/00014-037 2019/07/12
U TEK 15/1097 - PERAVEGEN, ÅKRA - BRUKSENDRING GARASJE OG FASADEENDRING - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 15/1097 - PERAVEGEN, ÅKRA - BRUKSENDRING GARASJE OG FASADEENDRING Hellvik Hus Karmøy AS IGR 19/04713-004 2019/07/12
I TEK LUKTPROBLEMATIKK - HUSØY - KARMSUND PROTEIN AS - FYLKESMANNEN BER VIRKSOMHETEN OVERSENDE DOKUMENTASJON VEDRØRENDE LUKTKRAV Fylkesmannen i Rogaland PEID 18/01519-032 2019/07/12
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 124/9 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - DUPONT NUTRITION NORGE AS Pds Arkitekt AS REK 19/00023-084 2019/07/12
U TEK 147/561 - MOKSHEIMÅSEN. MOKSHEIM, NYBYGG, GARASJE - 147/561 - FERDIGATTEST REF. NR: DBNGNS Kjetil Bruland Sørensen KMY 14/01372-004 2019/07/12
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2019 - 123/187 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED SNIKSPYNTEN - SNIK Berge Sag og Trelast AS BFH 19/00010-085 2019/07/12
I TEK PLAN 5105 - DETALJREGULERING FOR KROSSNESHAGEN - 119/589 MFL. - OVERSENDELSE AV REVIDERT MATERIALE - PLAN 5105 Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS AAHO 18/03964-024 2019/07/12
U TEK PLAN 3010-3 - REGULERINGSPLAN FOR G/S-VEG BYGNES-SØYLEBOTN - ENDRING - STENGING AV PRIVAT FELLESVEG - 102/14 MFL.- AVVIST PLAN - PLAN 3010-3 - REGULERINGSPLAN FOR G/S-VEG BYGNES-SØYLEBOTN - ENDRING - STENGING AV PRIVAT FELLESVEG - 102/14 MFL. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne AAHO 18/02914-031 2019/07/12
U TEK TILBAKEFØRING AV KAIER TIL KARMØY KOMMUNE - TILBAKEFØRING AV KAIER TIL KARMØY KOMMUNE Karmsund Havn IKS STNY 19/00655-004 2019/07/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 90% - TILBUD ANVO 19/02748-004 25 Offl §25 2019/07/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 90% - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/02748-005 25 Offl §25 2019/07/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 90% - BEKREFTELSE ANVO 19/02748-006 25 Offl §25 2019/07/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 90% - BEKREFTELSE ANVO 19/02748-007 25 Offl §25 2019/07/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 90% - AVSLAG ANVO 19/02748-008 25 Offl §25 2019/07/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100% - SØKNAD ANVO 19/04698-012 25 Offl §25 2019/07/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100% - SØKNAD ANVO 19/04698-013 25 Offl §25 2019/07/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% FAST I BOLIG MED LANGTURNUS - SØKNAD ANVO 19/04848-004 25 Offl §25 2019/07/12
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGESJEF - SØKNAD BLI01 19/04818-002 25 Offl §25 2019/07/12
I TEK 21/8 - VESTRE KARMØYVEG, STAVA - RIVING OG NYBYGG BOLIG - 21/8 - TILLEGGSOPPLYSNINGER AVFALL OG VA Hans J Rasmussen AS KHM 19/02459-004 2019/07/12
U TEK TRAFIKKSKILT/HØRINGSBREV/VEGVISNING/VEDTAK FRA STATENS VEGVESEN 2012-2018 - SVAR - HØRINGSBREV - KV.1246 SLETTEBØVEGEN, ÅKRA IDRETTSPARK - TRAFIKKREGULERENDE SKILT Statens Vegvesen HPE 12/01271-411 2019/07/12
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - INNSYN I SAKSPAPIRER Hilde Marie Bergfjord IGR 17/00073-326 2019/07/12
U TEK 15/217 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:19/4858 - 15/217 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:19/4858 Hilde Bergfjord EDH 19/01673-009 2019/07/12
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - INNSYN I SAKSDOKUMENTER Trygve Iversen IGR 17/00073-327 2019/07/12
U TEK 5/260 - VEA - RIVING KONTORLOKALE, TILBYGG NÆRINGSBYGG TIL KONTOR LAGER OG PARKERING - 5/260 - FERDIGATTEST Procon AS KMY 17/05167-017 2019/07/12
I TEK 64/273, 64/234 OG 64/479 - STANGALAND - REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING - 64/273, 64/234 OG 64/479 - REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING Morten Skaret Mathisen ALA04 19/04864-001 2019/07/12
U TEK 58/509 - LOSGATA, KOPERVIK, TILBYGG BOLIG, BOD - 58/509 - FERDIGATTEST Reza Rajabi KMY 18/03642-005 2019/07/12
I TEK 13/636 - TVERBEKKVEGEN, TJØSVOLL - NYBYGG ENEBOLIG - 13/636 - NYBYGG ENEBOLIG Hus28 AS IGR 19/04865-001 2019/07/12
U TEK 147/542, MOKSHEIM. UTTAK AV STEINMASSE - 147/542 - FERDIGATTEST v/Haugaland tråvlag John Inge Naustvik KMY 06/00575-007 2019/07/12
U SEN 90/166 - FISKÅ, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/559 - MELDING/ERKLÆRING 90/194. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD:19/559 Kartverket - Tinglysingen REK 19/02172-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/12
I TEK 115/31 - SØNDRE EIKE - FELTMODNING OG STØTTEMURER - 115/31 - SUPPLERING AV VEDLEGG OPSJONSAVTALE Urbanhus Haugesund AS KRRE 19/01810-017 2019/07/12
I SKU OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM FORNYELSE AV AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 18/02776-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/12
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 17/03747-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/12
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 17/04393-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/12
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 64/759 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Venke Vorraa GEL 19/00021-340 2019/07/12
I TEK 64/206 - KALVATRÆVEGEN, STANGALAND - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG - 64/206 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE I K Gabrielsen KMY 18/03448-005 2019/07/12
U TEK 148/88 - VARSEL OM GEBYR FOR MANGLENDE TØMMING AV SEPTIKTANK - 148/88 - VARSEL OM GEBYR FOR MANGLENDE TØMMING AV SEPTIKTANK Bjørn Hesvik ANNA 19/01001-002 2019/07/12
I TEK 11/76 - SÅREVÅGVEGEN, MANNES, RIVING BOLIG OG NYBYGG ERSTATNINGSBOLIG - 11/76 - MELDING OM ENDRING AV ANSVARSRETTER Hans J Rasmussen AS IGR 18/00906-023 2019/07/12
I TEK SOLTIN MARINE AS, STORØY - MOTTAK OG MELLOMLAGRING AV FARLIG AVFALL - VEDTAK OM TILLATELSE ETTER FORURENSNINGSLOVEN PÅ STORØY - SAR AS AVD TANANGER, KARMØY KOMMUNE Fylkesmannen i Rogaland PEID 12/01688-012 2019/07/12
I TEK 101/1 OG 4 - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN I KARMØY KOMMUNE - 101/1 OG 4 - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN I KARMØY KOMMUNE Synnøve Fredrikke Magnussen AMJ 19/04867-001 2019/07/12
I TEK 38/275 - SYRE, NYBYGG NAUST/SJØBOD - 38/275 - KLAGE PÅ VEDTAK Bjarne Reidar Skådel GTH 19/01386-008 2019/07/12
U TEK RV. 47 BØKRYSSET - VEGRETT - RV. 47 BØKRYSSET - VEGRETT Statens vegvesen - Region vest HPE 18/01758-002 2019/07/12
I TEK 66/102 - AVALDSNESVEGEN, AUSTREIM - RIVING AV BYGG - 66/102 - RIVING AV BYGG Hans J Rasmussen AS KIS 19/04869-001 2019/07/12
I TEK 25/161 - LANGÅKERGARDEN, LANGÅKER - FASADEENDRING GARASJE - 25/161 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Charles David Langåker KMY 13/00287-005 2019/07/12
I TEK 149/417 -SPANNE - SØKNAD OM SEKSJONERING - 149/417 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT Kartverket - Tinglysingen ALA04 18/05289-012 2019/07/12
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - KLAGE PÅ AVSLAG OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 13/03100-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/12
I TEK ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON - ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON - SENDERTILLATELSE NR 1004169 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet ETS 15/02345-015 2019/07/12
U TEK 64/1564 - OLAF SIQVELANDS VEG, STANGALAND - INNGLASSING AV TERRASSE - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 64/1564 - OLAF SIQVELANDS VEG, STANGALAND - INNGLASSING AV TERRASSE Magnar Kristoffersen EDH 19/04828-006 2019/07/12
U TEK 2/37 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/4317 - 2/37 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Didrik Johan Tønnessen JHE 19/00852-029 2019/07/12
U TEK 2/37 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/4317 - 2/37 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Solfrid Wenche Vikene JHE 19/00852-030 2019/07/12
I TEK 64/211 - LYNGVEGEN, STANGALAND - MASSEUTSKIFTNING TIL PARKERINGSPLASS - 64/211 - MASSEUTSKIFTNING TIL PARKERINGSPLASS 3rw Arkitekter AS IGR 19/04870-001 2019/07/12
U TEK 147/98 - LIEVEGEN, MOKSHEIM - TILBYGG OG BRUKSENDRING TIL BOLIG MED LEILIGHET - 147/98 - IGANGSETTINGSTILLATELSE Bt Byggtjenester AS KMY 19/00289-016 2019/07/12
I TEK 57/115 - WORREGADÅ, SKUDENESHAVN - HENVENDELSE OM ENDRING I FREDNINGSOMRÅDE - UTSKIFTING AV TAKVINDU - 57/115 - (KOPIMOTTAKER) VEDTAK OM DISPENSASJON Rogaland Fylkeskommune, seksjon for kulturarv JMJ03 19/02078-004 2019/07/12
U TEK 64/206 - KALVATRÆVEGEN, STANGALAND - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG - 64/206 - IGANGSETTINGSTILLATELSE I K Gabrielsen KMY 18/03448-006 2019/07/12
I STANDPUNKTKARAKTER - MEDHOLD I KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I NATURFAG Fylkesmannen i Rogaland ABA04 12/03282-054 26 Off.l.26 2019/07/12
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - SVAR PÅ SPØRSMÅL OM BYGGING AV NAUST PÅ FOSEN Kystdesign AS KRRE 17/00073-328 2019/07/12
I TEK 148/1037 - NORHEIM - NYBYGG FORRETNINGSBYGG - 148/1037 - SØKNAD OM ENDRING AV GITT TILLATELSE Petter J. Rasmussen AS IGR 18/04528-010 2019/07/12
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - SVAR - 108/12 - VEDRØRENDE BYGGING I 100-METERSBELTET Sissel Tollaksen KRRE 17/00073-329 2019/07/12
U TEK 15/443 - STONGVEGEN, ÅKRA - RIVING AV GARASJE, BOLIG- OG FORRETNINGSBYGG OG NYBYGG BOLIG OG FORRETNINGSBYGG - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 15/443 - STONGVEGEN, ÅKRA - RIVING AV GARASJE, BOLIG- OG FORRETNINGSBYGG OG NYBYGG BOLIG OG FORRE Eskild Kvala AS IGR 17/00860-036 2019/07/12
I TEK 109/50 - FOSEN - RIVING OG NYBYGG FRITIDSBOLIG - 109/50 - SØKNAD OM ENDRING AV GITT TILLATELSE I K Gabrielsen KRRE 17/05040-015 2019/07/12
I TEK 58/127 - HOVEDGATEN, KOPERVIK - RIVING AV BODER - 58/127 - SØKNAD OM RIVING AV BYGG Byggmesterfirma Tjensvoll & Skaar AS KIS 19/04906-001 2019/07/12
I TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - MELDING FRA LEVERANDØR - 13/434 PRESTAVEGEN KLOAKKSANERING ETAPPE 2 ABU01 13/00434-145 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/07/12
I SEN RAMMEAVTALE OM FORVALTNINGSAVTALE FOR KJØP AV ELEKTRISK KRAFT - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/1792 FORVALTNINGSAVTALE FOR KJØP AV ELEKTRISK KRAFT KRWI 19/01792-055 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/07/12