Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - RØRINSPEKSJON - PERAVEGEN 13 Norva24 AS ABU01 13/00434-141 2019/07/10
I TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - RØRINSPEKSJON - PERAVEGN 7 Norva24 AS ABU01 13/00434-142 2019/07/10
U TEK 5/519 - RØRLEGGERMELDING NYBYGG, TILTAKSHAVER ANNE GRETHE OG GUNNAR SIVERTSEN BYGGESAK: 19/1424 - 5/519 - RØRLEGGERMELDING NYBYGG Rørlegger Geir Sirnes AS ORO01 19/01057-002 2019/07/10
U TEK 47/514 - SALVEBAKKANE, VIK - TILBYGG TERRASSE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 47/514 - SALVEBAKKANE, VIK - TILBYGG TERRASSE Stine Reitan KHM 19/04696-005 2019/07/10
U TEK 59/38 OG 59/101 - CARL LUNDBERGSVEG, NORDRE KOPERVIK - TERRENGENDRING OG TILBYGG ENEBOLIG - 59/38 OG 59/101 - FERDIGATTEST I K Gabrielsen KMY 16/02440-005 2019/07/10
U TEK 147/276, BJØLLEHAUGVEGEN, MOKSHEIM. TILBYGG ENEBOLIG - HAGESTUE - 147/276 - FERDIGATTEST Nelly Berntine Tokheim KMY 12/02908-005 2019/07/10
U TEK 148/984- AUSTBØVEGEN, NORHEIM. RIVING LAGERBYGG - 148/984 - FERDIGATTEST Vassbakk & Stol AS KMY 11/01163-009 2019/07/10
U TEK 147/485 - RØYSVEGEN, MOKSHEIM - MASSEDEPONI - 147/485 - FERDIGATTEST Vassbakk & Stol AS KMY 13/00321-013 2019/07/10
U TEK 72/174 - SKÅR - NYBYGG TOMANNSBOLIG M/CARPORTER OG BOD - 72/174 - FORLENGELSE AV MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Garvik Prosjekt AS KMY 15/04024-053 2019/07/10
I SKU SPILLEMIDLER 2016-2019 - TILSAGN PÅ SØKNAD OM SPILLEMIDLER - SØKNADSNR. 133572 HESTMYR IDRETTSANLEGG - KUNSTGRESSBANE Rogaland Fylkeskommune OFL 16/00248-322 2019/07/10
I SKU SPILLEMIDLER 2016-2019 - AVSLAG PÅ SØKNAD OM SPILLEMIDLER - SØKNADSNR. 133242 SLETTEN KUNSTGRESSBANE Rogaland Fylkeskommune OFL 16/00248-321 2019/07/10
U TEK 72/174 - SKÅR - NYBYGG FIREMANNSBOLIG M/CARPORTER OG BOD - 72/174 - FORLENGELSE AV MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Garvik Prosjekt AS KMY 15/04027-029 2019/07/10
I SKU SPILLEMIDLER 2016-2019 - AVSLAG PÅ SØKNAD OM SPILLEMIDLER - SØKNADSNR. 132948 ÅSEBØEN IDRETTSANLEGG - KUNSTGRESSBANE Rogaland Fylkeskommune OFL 16/00248-324 2019/07/10
I SKU SPILLEMIDLER 2016-2019 - AVSLAG PÅ SØKNAD OM SPILLEMIDLER - SØKNADSNR. 132947 ÅSEBØEN IDRETTSANLEGG KLUBBLOKALER TRIBUNEBYGG Rogaland Fylkeskommune OFL 16/00248-323 2019/07/10
I SKU SPILLEMIDLER 2016-2019 - AVSLAG PÅ SØKNAD OM SPILLEMIDLER - SØKNADSNR. 133227 KARMØYHALLEN IDRETTSANLEGG SKYTEANLEGG Rogaland Fylkeskommune OFL 16/00248-327 2019/07/10
I SKU SPILLEMIDLER 2016-2019 - AVSLAG PÅ SØKNAD OM SPILLEMIDLER - SØKNADSNR. 132659 ÅKRAHALLEN (NYE) Rogaland Fylkeskommune OFL 16/00248-326 2019/07/10
I SKU SPILLEMIDLER 2016-2019 - AVSLAG PÅ SØKNAD OM SPILLEMIDLER - SØKNADSNR. 131138 HELGANES MOTORSPORTSENTER KLUBBHUS Rogaland Fylkeskommune OFL 16/00248-325 2019/07/10
I SKU SPILLEMIDLER 2016-2019 - AVSLAG PÅ SØKNAD OM SPILLEMIDLER - SØKNADSNR. 133548 KARMØY SENTRALSKYTTERANLEGG 200M Rogaland fylkeskommune OFL 16/00248-328 2019/07/10
I SKU SPILLEMIDLER 2016-2019 - AVSLAG PÅ SØKNAD OM SPILLEMIDLER - SØKNADSNR. 133346 SKUDENES IDRETTSANLEGG TENNIS/BASKETBANE Rogaland fylkeskommune OFL 16/00248-329 2019/07/10
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 59/39 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK I K Gabrielsen GEL 19/00021-334 2019/07/10
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 64/1553 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK I K Gabrielsen GEL 19/00021-335 2019/07/10
I SEN KARMSUND HAVN IKS - PROTOKOLL FRA MØTE I HAVNERÅDET 01.07.19 Karmsund Havn IKS PVE01 14/01963-021 2019/07/10
U TEK 68/422 - EIDSBAKKANE, INDRE EIDE - NYBYGG GARASJE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 68/422 - EIDSBAKKANE, INDRE EIDE - NYBYGG GARASJE Glenn Helge Thomsen EDH 19/02793-007 2019/07/10
I SKU SPILLEMIDLER 2016-2019 - AVSLAG PÅ SØKNAD OM SPILLEMIDLER - SØKNADSNR. 133359 SKUDENES IDRETTSPARK TRIMPARK Rogaland fylkeskommune OFL 16/00248-330 2019/07/10
U TEK 15/1694 - HØYVEGEN, ÅKRA, SØKNAD OM ENDRET ADKOMST - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 15/1694 - HØYVEGEN, ÅKRA, SØKNAD OM ENDRET ADKOMST Irene Langåker og Esteban Panza IGR 19/02505-005 2019/07/10
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - RAPPORT ETTER SKJENKEKONTROLL - UKE 27 SKUDEFESTIVALEN NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 19/00022-080 2019/07/10
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - RAPPORT ETTER SKJENKEKONTROLL - UKE 27 M/S SANDNES NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 19/00022-079 2019/07/10
I SEN SALGS- OG SKJENKEAVGIFTER 2019 - INNRAPPORTERING AV ALKOHOLOMSETNING 2018 - WONG HOUSE DA Tveit Regnskap AS EVI1 19/00854-042 2019/07/10
U TEK 15/1240 - SANDAVEGEN, ÅKRA - FASADEENDRING OG PÅBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 15/1240 - SANDAVEGEN, ÅKRA - FASADEENDRING OG PÅBYGG ENEBOLIG I K Gabrielsen IGR 19/02377-004 2019/07/10
I SEN LÆRLINGER GENERELT - LÆRLINGTILSKUDD 1.HALVÅR 2019 - ENDELIG RAPPORT Rogaland fylkeskommune MMW 12/04121-016 2019/07/10
U TEK 72/37 - SUNDVEGEN, SKÅR, TILBYGG ENEBOLIG - 72/37 - FERDIGATTEST Tarjei Skaar KMY 18/00431-005 2019/07/10
U TEK 148/59 - NORHEIMVEGEN, NORHEIM - ETABLERING AV AVKJØRSEL - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 148/59 - NORHEIMVEGEN, NORHEIM - ETABLERING AV AVKJØRSEL RH Oppmåling Rune Hemnes IGR 19/04829-002 2019/07/10
U TEK 47/133 OG 57/495, VIK, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV GRENSER - 47/133, 57/495 OG 57/496 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING Alfhild Kirstin Endresen Hansen JHE 19/01522-023 2019/07/10
U TEK 47/133 OG 57/495, VIK, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV GRENSER - 47/133, 57/495 OG 57/496 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING Per Haaland JHE 19/01522-025 2019/07/10
U TEK 149/2 - SPANNE, ANTENNEMAST OG UTSTYRSHYTTE (BASESTASJON) - 149/2 - SPANNE - FERDIGATTEST Pro Invenia AS KMY 12/05316-032 2019/07/10
I TEK PLAN 4070 - DETALJREGULERING FOR VELDE - ØST FOR FLYPLASSKRYSSET - DEL AV 88/9 - MERKNAD FRA NILS BOWITS-ØYGARDEN 10.07.19 - PLAN 4070 DETALJREGULERING FOR VELDE - ØST FOR FLYPLASSKRYSSET - DEL AV 88/9 Nils Johannes Severin Bowitz-Øygarden YSL 16/00593-038 2019/07/10
U TEK 96/3 - HÅVIKVEGEN, HÅVIK - STØYSKJERM I GLASS PÅ TERRASSE - 96/3 - FERDIGATTEST Statens Vegvesen Region Vest KMY 13/00848-005 2019/07/10
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - AVSLAG PÅ SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 19/02952-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/10
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2019 - 64/609 - MELDING AV ADRESSEENDRING TIL SKUDENESVEGEN 69A OG 69B Kjell Enge BFH 19/00010-081 2019/07/10
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 119/604 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Solid mesterbygg GEL 19/00021-336 2019/07/10
I TEK 22/102 - SØRE FERKINGSTADVEG, FERKINGSTAD - NYBYGG GARASJE - 22/102 - AVSTANDSERKLÆRING Torbjørn Laudal Haugen KHM 19/03641-003 2019/07/10
I TEK GRAVESØKNAD - SNIKVEGEN/LYNGÅSVEGEN - LOGGBOK - SNIKVEGEN/LYNGÅSVEGEN T Halleland AS KSU01 19/01759-003 2019/07/10
I TEK GRAVESØKNAD - LITLABJØRGVEGEN 64 OG 66 - LOGGBOK - LITLABJØRGVEGEN 66 T Halleland AS KSU01 19/01534-007 2019/07/10
I TEK GRAVESØKNAD - ÅKRAVEGEN 208 (FORTAU) - LOGGBOK - ÅKRAVEGEN 208 T Halleland AS KSU01 18/03166-006 2019/07/10
I TEK GRAVESØKNAD - KARMØYVEGEN 972 OG 974 - LOGGBOK - KARMØYVEGEN 972 T Halleland AS KSU01 19/02117-003 2019/07/10
I TEK 5/122 - KOMMUNALE AVGIFTER K-FISK VEA - OPPSIGELSE AV RENOVASJON K-FISK VEA O M Regnskap AS ALS06 19/04844-001 2019/07/10
U TEK KLAGE PÅ OMGJØRING AV KOMMUNAL VEG TIL PRIVAT VEG - RUSVIKVEGEN - SVAR - KLAGE PÅ RUSVIKVEGEN ENDRING I STATUS Kjell Reidar Erland HPE 19/03825-002 2019/07/10
U TEK KJØP AV TILLEGGSAREAL - 2/68 - FØLGEBREV - SALG AV GNR. 2 BNR. 429 Kartverket Tinglysing MAAA1 19/02712-002 2019/07/10
I SKU TILSKUDD KULTURVERN - SØKNAD OM MIDLER TIL VEDLIKEHOLD AV VERNET BYGG PÅ 72/175 - ELDHUS Alfred Skår Hansen AAL 17/00116-076 2019/07/10
I TEK BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2019-2022 - KVALITETSSIKRING AV KRITERIEDATA FOR KOMMUNER 2020 Kommunal- og Moderniseringsdepartementet EIST 18/05159-008 2019/07/10
I TEK 15/2463 - ÅKRA - NYBYGG NAUST - 15/2463 - SØKNAD OM FERDIGATTEST I K Gabrielsen JKV 17/03076-042 2019/07/10
I TEK 15/1097 - PERAVEGEN, ÅKRA - BRUKSENDRING GARASJE OG FASADEENDRING - 15/1097 - MOTTATT MANGLER AVSTANDSERKLÆRING Hellvik Hus Karmøy AS IGR 19/04713-003 2019/07/10
U TEK KJØP AV KOMMUNAL BOLIGTOMT - HÅLANDSHØGDA NORNES, VERONICA - FØLGEBREV - SALG AV GNR. 43 BNR. 649 NORNES, VERONICA Kartverket Tinglysing MAAA1 19/02274-004 2019/07/10
U TEK INFORMASJON FRA SEKTOR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - INFORMASJON FRA SEKTOR VANN, AVLØP OG RENOVASJON Svehaug Entreprenør AS ETS 18/05598-004 2019/07/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 59,15 % NATT - TILBUD ANVO 19/01661-008 25 Offl §25 2019/07/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 59,15 % NATT - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/01661-009 25 Offl §25 2019/07/10
U TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGETILSYN OG BYGGESAK - AVSLAG MSE 19/01909-062 25 Offl §25 2019/07/10
U TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGETILSYN OG BYGGESAK - AVSLAG MSE 19/01909-063 25 Offl §25 2019/07/10
U TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGETILSYN OG BYGGESAK - AVSLAG MSE 19/01909-064 25 Offl §25 2019/07/10
U TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGETILSYN OG BYGGESAK - AVSLAG MSE 19/01909-065 25 Offl §25 2019/07/10
U TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGETILSYN OG BYGGESAK - AVSLAG MSE 19/01909-066 25 Offl §25 2019/07/10
U TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGETILSYN OG BYGGESAK - AVSLAG MSE 19/01909-067 25 Offl §25 2019/07/10
U TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGETILSYN OG BYGGESAK - AVSLAG MSE 19/01909-068 25 Offl §25 2019/07/10
U TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGETILSYN OG BYGGESAK - AVSLAG MSE 19/01909-069 25 Offl §25 2019/07/10
U TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGETILSYN OG BYGGESAK - AVSLAG MSE 19/01909-070 25 Offl §25 2019/07/10
U TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGETILSYN OG BYGGESAK - AVSLAG MSE 19/01909-071 25 Offl §25 2019/07/10
U TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGETILSYN OG BYGGESAK - AVSLAG MSE 19/01909-072 25 Offl §25 2019/07/10
U TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGETILSYN OG BYGGESAK - AVSLAG MSE 19/01909-073 25 Offl §25 2019/07/10
U TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGETILSYN OG BYGGESAK - AVSLAG MSE 19/01909-074 25 Offl §25 2019/07/10
U TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGETILSYN OG BYGGESAK - AVSLAG MSE 19/01909-075 25 Offl §25 2019/07/10
U TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGETILSYN OG BYGGESAK - AVSLAG MSE 19/01909-076 25 Offl §25 2019/07/10
U TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGETILSYN OG BYGGESAK - AVSLAG MSE 19/01909-077 25 Offl §25 2019/07/10
U TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGETILSYN OG BYGGESAK - AVSLAG MSE 19/01909-078 25 Offl §25 2019/07/10
U TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGETILSYN OG BYGGESAK - AVSLAG MSE 19/01909-079 25 Offl §25 2019/07/10
U TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGETILSYN OG BYGGESAK - AVSLAG MSE 19/01909-080 25 Offl §25 2019/07/10
U TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGETILSYN OG BYGGESAK - AVSLAG MSE 19/01909-081 25 Offl §25 2019/07/10
U TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGETILSYN OG BYGGESAK - AVSLAG MSE 19/01909-082 25 Offl §25 2019/07/10
U TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGETILSYN OG BYGGESAK - AVSLAG MSE 19/01909-083 25 Offl §25 2019/07/10
U TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGETILSYN OG BYGGESAK - AVSLAG MSE 19/01909-084 25 Offl §25 2019/07/10
U TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGETILSYN OG BYGGESAK - AVSLAG MSE 19/01909-085 25 Offl §25 2019/07/10
U TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGETILSYN OG BYGGESAK - AVSLAG MSE 19/01909-086 25 Offl §25 2019/07/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 100% - SØKNAD ANVO 19/02556-004 25 Offl §25 2019/07/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100% - SØKNAD ANVO 19/04698-010 25 Offl §25 2019/07/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% FAST I BOLIG MED LANGTURNUS - SØKNAD ANVO 19/04848-002 25 Offl §25 2019/07/10
I SKU REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER MED JURIDISK KOMPETANSE I OPPVEKST- OG KULTURETATEN - SØKNAD BLI01 19/04835-002 25 Offl §25 2019/07/10
I TEK 140/39 - TORVASTADVEGEN, OSNES - BYGGETILSYN - 140/39 - SVAR TIL KRAV OM FJERNING AV CONTAINER Rasa Andziuliene KMY 19/02684-002 2019/07/10
I TEK 85/54 - UTVIK - VEDLIKEHOLD AV KAI, ETABLERING AV UTRIGGER/BÅTOPPLØFT - 85/54 - MELDING OM ENDRING AV ANSVARSRETT Edb-Tjenester Norge Limited KMY 18/00688-018 2019/07/10
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - INNRAPPORTERING AV OMSATT MENGDE ALKOHOL - SKUDENES SJØMANNSFORENING SKUDEFESTIVALEN 2019 Skudenes Sjømannsforening EVI1 19/00022-081 2019/07/10
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2019 - 141/27 - MELDING OM ADRESSEENDRING VED TORVASTADVEGEN/STAUAVEGEN Kristoffer Heggheim BFH 19/00010-082 2019/07/10
I TEK PLAN 5096 - DETALJREGULERING FOR NORHEIMSMARKA - 148/1042 - OVERSENDELSE AV DOKUMENTER - PLAN 5096 DETALJREGULERING FOR NORHEIMSMARKA - 148/1042 Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS YSL 17/04858-009 2019/07/10
I TEK 110/3 - VÅGA - FLYTEBRYGGE - 110/3 - (KOPIMOTTAKER) TILLATELSE TIL ETABLERING AV FLYTEBRYGGE Karmsund Havn IKS KRRE 19/02958-004 2019/07/10
I TEK 90/2 - FISKÅ - TILBYGG LAGER MED PARKERINGSDEKKE - 90/2 - SUPPLERING AV VEDLEGG Procon AS JMJ03 19/02502-009 2019/07/10
I SEN TILLEGGSSAK - ANMODNING OM NY BEHANDLING AV SPØRSMÅLET OM UTSATT IVERKSETTELSE AV AVSLAGET KSE 19/03512-015 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/10
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM PASSASJER NJO 16/01332-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/10
I TEK PLAN 5096 - DETALJREGULERING FOR NORHEIMSMARKA - 148/1042 - OVERSENDELSE AV DOKUMENTER - PLAN 5096 DETALJREGULERING FOR NORHEIMSMARKA - 148/1042 Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS YSL 17/04858-010 2019/07/10
U TEK 51/4, 7 OG 51/9 - NEDRE FALNES - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - 51/4, 7 OG 51/9 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER GRENSEJUSTERING SAK 19/2571 Massielle Garcia Remø XXI 19/02571-014 2019/07/10
I TEK TILSYN I KOMMUNEN - VARSEL OM TILSYN MED KARMØY KOMMUNE SOM MILJØMYNDIGHET Fylkesmannen I Rogaland PEID 12/00140-237 2019/07/10
U TEK 51/4, 7 OG 51/9 - NEDRE FALNES - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - 51/4, 7 OG 51/9 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER GRENSEJUSTERING SAK 19/2571 Hans Falnes Ellingsen XXI 19/02571-015 2019/07/10
I TEK 21/15 - EINAR BERG PRODUKSJONSTILSKUDD - 21/15 - VEDTAKSBREV 23.04.19 PRODUKSJONSTILSKUDD Landbruksdirektoratet LKS 18/02167-009 2019/07/10
U TEK 114/238 - NORDRE EIKE - FYLLING I SJØ - UTSATT FRIST FOR UTTALE I SAK PÅ GNR/BNR 114/238 - NORDRE EIKE - FYLLING I SJØ Svein Lorents Myklebust KRRE 18/05035-019 2019/07/10
U SEN RAMMEAVTALE OM FORVALTNINGSAVTALE FOR KJØP AV ELEKTRISK KRAFT - MELDING TIL LEVERANDØR - 19/1792 FORVALTNINGSAVTALE FOR KJØP AV ELEKTRISK KRAFT KRWI 19/01792-052 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/07/10
U SEN RAMMEAVTALE OM FORVALTNINGSAVTALE FOR KJØP AV ELEKTRISK KRAFT - MELDING TIL LEVERANDØR - 19/1792 FORVALTNINGSAVTALE FOR KJØP AV ELEKTRISK KRAFT KRWI 19/01792-053 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/07/10
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 17/04621-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/10
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 16/01178-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/10
I TEK 64/427 - KAPELLVEGEN, STANGALAND, TILBYGG BOLIG - 64/427 - SØKNAD OM FERDIGATTEST I K Gabrielsen KMY 17/00083-005 2019/07/10
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 58/57 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK I K Gabrielsen GEL 19/00021-338 2019/07/10
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - 15/2443 - FORESPØRSEL ANGÅENDE SØKING Eva Linn Skogland IGR 17/00073-322 2019/07/10
I TEK 43/242 - HØYNES - NYBYGG NAUST OG BRYGGE - 43/242 - (KOPIMOTTAKER) SØKNAD OM ETABLERING AV BRYGGE OG NAUST Karmsund Havn IKS KHM 19/04850-001 2019/07/10
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 58/57 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK I K Gabrielsen GEL 19/00021-337 2019/07/10
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - SVAR - 113/20 - FORESPØRSEL OM TILTAK UNNTATT SØKNADSPLIKT Frøiland Bygg Skade AS KRRE 17/00073-320 2019/07/10
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - 147/631 - HENVENDELSE ANGÅENDE SØKNADSPLIKT Asbjørn Larsen KRRE 17/00073-321 2019/07/10
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 58/220 OG 58/263 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - VIKANES BUNGUM ARKITEKTER AS Vikanes Bungum Arkitekter AS REK 19/00023-083 2019/07/10
U TEK 89/14 - TØMMING OG RENGJØRING AV FETTUTSKILLER - 89/14 - TØMMING OG RENGJØRING AV FETTUTSKILLER Viking Grill AS ETS 17/03063-004 2019/07/10
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 15/01628-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/10
I TEK 148/947 - NORHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1830 - 148/947 - VARSEL OM OPPMÅLINGSFORRETNING MED SIGNERT FULLMAKT STD:19/1830 Norheim Handelspark AS MAH 19/02173-024 26 Off.l.26 2019/07/10
U TEK 43/11 OG 43/12 - HØYNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - MOTTATT UFULLSTENDIG DELINGSSØKNAD - 43/11 OG 43/12 - HØYNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Jakob Høines EDH 19/04705-003 2019/07/10
I TEK VEGLYS OG GATELYS - RETUR FRA KARTVERKET - UTSKRIFT FRA GRUNNBOKEN OVER DEN/DE AKTUELLE REGISTERENHETENE JF. FORSKRIFT OM TINGLYSING §17.4 Statens Kartverk KSU01 12/01112-043 2019/07/10
I TEK 2/37 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/4317 - 2/37 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT STD:18/4317 Kartverket - Tinglysingen JHE 19/00852-028 2019/07/10
I TEK 148/1037 - NORHEIM - OPPSETTING AV REKLAMESKILT - 148/1037 - (KOPIMOTTAKER) SVAR PÅ SØKNAD OM LØYVE TIL SKILT Statens vegvesen - Region vest IGR 19/04753-005 2019/07/10
I SKU HØRINGER - 2019 - HØRING OM REALKOMPETANSEVURDERING FOR VOKSNE PÅ ANDRE SPRÅK ENN NORSK OG SAMISK Utdanningsdirektoratet LIS01 19/00016-075 2019/07/10
I TEK PLAN 4070 - DETALJREGULERING FOR VELDE - ØST FOR FLYPLASSKRYSSET - DEL AV 88/9 - UTTALELSE FRA FYLKESMANNEN I ROGALAND - 10.07.19 PLAN 4070 - DETALJREGULERING FOR VELDE - ØST FOR FLYPLASSKRYSSET - DEL AV 88/9 Fylkesmannen i Rogaland YSL 16/00593-039 2019/07/10
I TEK 109/39 - FOSEN - BYGGETILSYN - 109/39 - SØKNAD OM UTSATT FRIST Eskild Kvala AS JKV 18/04542-008 2019/07/10
I SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2019 - KAP. 5.1 ÅRLIG LØNNSFORHANDLING - LØNNSFORHANDLINGER John Simon Ertvaag GDI 19/00521-001 2019/07/10
I TEK 5/159 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/2128 - 5/159 - SIGNERT PARTSLISTE STD:19/2128 Steinar Vea AMJ 19/02450-005 2019/07/10
I TEK VEGLYS OG GATELYS - TINGLYST ERKLÆRING OM RETTIGHET I FAST EIENDOM - 784869 Statens Kartverk KSU01 12/01112-044 26 Off.l.26 2019/07/10
U TEK 149/468 - SALG AV NÆRINGSTOMTER - R & E RENHOLD AS - 149/468 - SALG AV NÆRINGSTOMTER - R & E RENHOLD AS Tinglysing Kartverket MAAA1 19/02566-003 2019/07/10
U TEK LÅN OG UTLEIE AV SKOLER OG BARNEHAGER - UTLEIE AV BASSENG OG KLASSEROM/KJØKKEN Haugesund International School NILI1 19/02259-002 2019/07/10
I TEK FORESPØRSEL OM KJØP AV TILLEGGSAREAL - 22/280 KARMØY CATERING - 22/280 - SØKNAD OM KJØP AV EIENDOM KARMØY CATERING Jonas Bergtun Stava MAAA1 19/04851-001 2019/07/10
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM REDUSERT BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 17/01677-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/10
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 19/04852-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/10
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 79/82 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Hellvik Hus Karmøy AS GEL 19/00021-339 2019/07/10
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 17/05499-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/10
U TEK 17/3739 TØMMING AV SLAMAVSKILLERE FEØY - KUNNGJØRING - 19/4853 TØMMING AV SLAMAVSKILLERE FEØY Mercell Norge AS HDO 19/04853-001 2019/07/10
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - SVAR - SVAR PÅ KRAV OM VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL Haugaland Handelspark AS APE01 13/02506-383 2019/07/10
U TEK 5/198 - VEA SJOARVEG, VEA, FASADEENDRING AV NAUST MM - 5/198 - VEA SJOARVEG, VEA, BRUKSENDRING, FASADEENDRING AV NAUST MM Lt Byggservice AS IGR 18/03181-009 2019/07/10
U SEN INNFORDRING - KRAV OM INNBETALING / VARSEL OM UTLEGG CEM01 18/04336-257 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/10
U SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - SVAR - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING/UTVIDET SKJENKEOMRÅDE OKTOBERROCK 2019 Inventum Servering AS EVI1 19/00022-082 2019/07/10
U SEN INNFORDRING - KRAV OM INNBETALING / VARSEL OM UTLEGG CEM01 18/04336-258 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/10
U SEN INNFORDRING - KRAV OM INNBETALING / VARSEL OM UTLEGG CEM01 18/04336-259 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/10