Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 5/519 - RØRLEGGERMELDING NYBYGG, TILTAKSHAVER ANNE GRETHE OG GUNNAR SIVERTSEN BYGGESAK: 19/1424 - 5/519 - RØRLEGGERMELDING KUM 5014 - MOLDBAKKANE BYGGESAK: 19/1424 Rørlegger Geir Sirnes AS ORO01 19/01057-004 2019/07/09
U TEK 15/1612 MFL. - SKULEVEGEN, ÅKRA - NYBYGG PUMPESTASJON OG NY KOMMUNAL VANN OG SPILLVANSLEDNING - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 15/1612 MFL. - SKULEVEGEN, ÅKRA - NYBYGG PUMPESTASJON OG NY KOMMUNAL VANN OG SPILLVANSLEDNING Karmøy Kommune, Teknisk etat IGR 19/00640-005 2019/07/09
U TEK 5/519 - RØRLEGGERMELDING NYBYGG, TILTAKSHAVER ANNE GRETHE OG GUNNAR SIVERTSEN BYGGESAK: 19/1424 - SVAR - 5/519 - OPPDATERT RØRLEGGERMELDING BYGGESAK: 19/1424 Rørlegger Geir Sirnes AS ORO01 19/01057-006 2019/07/09
U TEK 123/187 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BF1-1 - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 123/187 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BF1-1 Berge Sag og Trelast AS KIS 19/02778-003 2019/07/09
U TEK 123/187 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BF1-2 - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 123/187 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BF1-2 Berge Sag og Trelast AS KIS 19/02779-004 2019/07/09
U TEK 123/187 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BF1-3 - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 123/187 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BF1-3 Berge Sag og Trelast AS KIS 19/02780-004 2019/07/09
U TEK 123/187 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BF2-1 - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 123/187 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BF2-1 Berge Sag og Trelast AS KIS 19/02781-003 2019/07/09
U TEK 123/187 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BF2-2 - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 123/187 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BF2-2 Berge Sag og Trelast AS KIS 19/02782-003 2019/07/09
U TEK 5/519 - MOLDBAKKANE, VEA - NYBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 5/519 - MOLDBAKKANE, VEA - NYBYGG ENEBOLIG Vigor Bygg AS IGR 19/01424-007 2019/07/09
I HSE TILSEGN OM STØNAD TIL 269243 - UTVIKLING AV BOLIG FOR VANSKELIGSTILTE GJENNOM BRUKERMEDVIRKNING PROSJEKTNUMMER 269243 - AVSLAG PÅ SØKNAD 299451 PILOTBOLIGER FOR PERSONER MED ROP-DIAGNOSE UTVIKLET GJENNOM BRUKERMEDVIRKNING Hordaland Fylkeskommune SGJ 17/00824-012 2019/07/09
U TEK 142/790 - STØLSVEGEN, STORASUND - NYBYGG ENEBOLIG - BOLIG C9 RØRLEGGERMELDING: 18/4473 - 142/790 - SVAR SØKNAD OM BRUKSTILLATELSE Garvik Prosjekt AS KMY 18/04089-008 2019/07/09
U TEK PLAN 4081 - DETALJREGULERING FOR RØDKLEV, VISNES - 79/154 - PLAN 4081 - MOTTATT KOMPLETT PLANFORSLAG Petter J. Rasmussen AS YSL 18/04216-010 2019/07/09
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2018/2019 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING SKLO 18/05613-077 25 Offl.§25 2019/07/09
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2018/2019 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING SKLO 18/05613-078 25 Offl.§25 2019/07/09
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT OG DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 19/04839-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/09
I TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT STATNETT - KOMMENTARER TIL REVIDERT TAKSTFORSLAG 4. MAI 2019 Statnett SF MSA 17/03756-031 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/07/09
I TEK 63/14 M. FL. - RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN - SVAR - VEDR. UNDERRETTING OM RETTING AV EIENDOMSGRENSER I MATRIKKELEN - MOLO/ALLMENNING SKJERSUND Karmsund Havn IKS ALA04 19/04709-005 2019/07/09
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2019 - ANALYSERAPPORT UKE 27 - DRIKKEVANN - HÅVIK HØYDEBASSENG Eurofins Environment Testing Norway AS ETS 19/00014-035 2019/07/09
I TEK KLOAKK MOKSHEIM - VORMEDAL - GRAVEMELDING - PLANLAGTE ANLEGGSARBEIDER MOKSHEIM - VORMEDAL Cowi AS JTH 19/02455-001 2019/07/09
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2019 - 114/324 - MELDING OM ADRESSTILDELING VED HESTFARET - NORDRE EIKE Hus28 Prosjekt AS BFH 19/00010-077 2019/07/09
I SKU SPILLEMIDLER 2016-2019 - AVSLAG PÅ SØKNAD OM SPILLEMIDLER - SØKNADSNR. 132934 GRINDHAUG SKOLE NÆRMILJØJUNGEL Rogaland Fylkeskommune OFL 16/00248-309 2019/07/09
I SKU SPILLEMIDLER 2016-2019 - TILSAGN OM SPILLEMIDLER - SØKNADSNR. 133094 KOLNES IDRETTSANLEGG AKTIVITETSFLATE Rogaland Fylkeskommune OFL 16/00248-308 2019/07/09
I SKU SPILLEMIDLER 2016-2019 - TILSAGN OM SPILLEMIDLER - SØKNADSNR. 133375 TORVASTAD IDRETTSENTER TRIMPARK Rogaland Fylkeskommune OFL 16/00248-310 2019/07/09
I SKU SPILLEMIDLER 2016-2019 - TILSAGN OM SPILLEMIDLER - SØKNADSNR. 132946 STANGELANDSMARKA O-KART Rogaland Fylkeskommune OFL 16/00248-311 2019/07/09
I SKU SPILLEMIDLER 2016-2019 - TILSAGN OM SPILLEMIDLER - SØKNADSNR. 131937 VEAVÅGEN SKOLE - BALLØKKE Rogaland Fylkeskommune OFL 16/00248-313 2019/07/09
I SKU SPILLEMIDLER 2016-2019 - TILSAGN OM SPILLEMIDLER - SØKNADSNR. 133176 TORVASTAD IDRETTSSENTER BMX-BANE Rogaland Fylkeskommune OFL 16/00248-312 2019/07/09
I SKU SPILLEMIDLER 2016-2019 - TILSAGN OM SPILLEMIDLER - SØKNADSNR. 131936 KARMØY SENTRALSKYTTERANLEGG VILTMÅLBANE Rogaland Fylkeskommune OFL 16/00248-314 2019/07/09
I SKU SPILLEMIDLER 2016-2019 - TILSAGN OM SPILLEMIDLER - SØKNADSNR. 133412 KARMØY JEGER, FISK OG NATURVERNFORENING LEIRDUESTI/BANE Rogaland Fylkeskommune OFL 16/00248-315 2019/07/09
I SKU SPILLEMIDLER 2016-2019 - TILSAGN OM SPILLEMIDLER - SØKNADSNR. 133376 TORVASTAD IDRETTSSENTER KUNSTGRESSBANE Rogaland Fylkeskommune OFL 16/00248-316 2019/07/09
I SKU SPILLEMIDLER 2016-2019 - TILSAGN OM SPILLEMIDLER - SØKNADSNR. 132944 STANGELANDSMARKA LYSANLEGG Rogaland Fylkeskommune OFL 16/00248-317 2019/07/09
I SKU SPILLEMIDLER 2016-2019 - TILSAGN OM SPILLEMIDLER - SØKNADSNR. 133294 KARMØY GOLFBANE KLUBBHUS Rogaland Fylkeskommune OFL 16/00248-318 2019/07/09
I SKU SPILLEMIDLER 2016-2019 - TILSAGN OM SPILLEMIDLER - SØKNADSNR. 133345 SKUDENES IDRETTSANLEGG KUNSTGRESSBANE Rogaland Fylkeskommune OFL 16/00248-319 2019/07/09
I SKU SPILLEMIDLER 2016-2019 - AVSLAG PÅ SØKNAD OM SPILLEMIDLER - SØKNADSNR. 133095 KOLNES IDRETTSANLEGG KUNSTGRESSBANE Rogaland Fylkeskommune OFL 16/00248-320 2019/07/09
U TEK FJORD MOTORPARK - EKSPROPRIASJON - FJORD MOTORPARK - EKSPROPRIASJON - SØKNAD OM FORHÅNDSTILTREDELSE Fylkesmannen I Rogaland STNY 17/04067-047 2019/07/09
U TEK 125/9 - HELGALAND, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV GRENSE - 125/9 - EIENDOMSKARTET ER OPPDATERT ETTER OPPMÅLING MED KLARLEGGING AV GRENSE Ådne Kristian Sørensen HME 19/00241-009 2019/07/09
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2019 - 15/578 - MELDING OM ADRESSEENDRING VED ÅRVOLLKNAUSEN Daniel Klæhaug BFH 19/00010-078 2019/07/09
I TEK MINIRENSEANLEGG - 54/51 - SERVICEAVTALE - MINIRENSEANLEGG Biovac Environmental Technology AS ELO 12/01007-025 2019/07/09
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 19/04846-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/09
I TEK GRAVING I OFFENTLIG VEG/ANLEGGSARBEID - TILLATELSE TIL KRYSSING OG NÆRFØRING FV. 4832 / 4836 / 4838 / 547 I KARMØY KOMMUNE - FIBER I LUFTSPENN Statens vegvesen - Region vest HPE 12/00117-018 2019/07/09
U TEK 47/114 - VIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 47/114 - OVERSENDESEL AV MATRIKKELBREV ETTER KLARLEGGING SAK 19/3320 Hellen Jane Kallevåg XXI 19/02330-019 2019/07/09
U TEK 47/114 - VIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 47/114 - VIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE SAK 19/2330 Brit Turid Valhammer XXI 19/02330-020 2019/07/09
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2019 - 15/577 - MELDING OM ADRESSEENDRING VED ÅKRAVEGEN/ÅRVOLLKNAUSEN Runar Olsen BFH 19/00010-079 2019/07/09
U TEK 64/1366 - KJØP AV TILLEGGSAREAL - 64/1366 - KJØP AV TILLEGGSAREAL Robin Hult MAAA1 19/00299-003 2019/07/09
U TEK 119/78 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1459 - 119/78 - BREV TIL IKKE MØTT PART(REKVIRENT) ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1459 Kjell Arne Lindøe Aase ALA04 19/02171-007 2019/07/09
U TEK 43/72 - RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN - 43/72 - RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN STNY 19/01537-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/09
U TEK 15/200 - ØYAVEGEN, ÅKRA - NYBYGG NAUST - 15/200 - ØYAVEGEN, ÅKRA - OVERSENDELSE AV DOKUMENTER I SAK 16/4496 Trygve Iversen KHM 16/04496-039 2019/07/09
U TEK TURSTI REVUR - SLETTEN, VEA - TURSTI REVUR - SLETTEN, VEA Bjørn Oddvar Madsen EKA 19/04834-001 2019/07/09
U TEK 47/133 OG 57/495, VIK, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV GRENSER - 47/133, 57/495 OG 57/496 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING Rolf Eilert Samuelsen JHE 19/01522-024 2019/07/09
U TEK 119/78 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1459 - 119/78 - VEDLEGG TIL FORRIGE BREV (TIL IKKE MØTT REKVIRENT) STD:19/1459 Kjell Arne Lindøe Aase ALA04 19/02171-008 2019/07/09
I SEN VIGSEL - KOMMUNAL VIELSE - REGISTRERING CEM01 19/04838-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/09
I SEN REKRUTTERINGSSAK CV-BASE FOR STYREKANDIDATER - SØKNAD TUS 17/02604-073 25 Offl §25 2019/07/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 - AVSLAG BLI01 19/00050-099 25 Offl §25 2019/07/09
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 100 % VED ROP NORD - INTERVJU ANVO 19/01663-024 25 Offl §25 2019/07/09
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 100 % VED ROP NORD - INTERVJU ANVO 19/01663-025 25 Offl §25 2019/07/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - TILBUD BLI01 19/01999-154 25 Offl §25 2019/07/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - ARBEIDSAVTALE BLI01 19/01999-155 25 Offl §25 2019/07/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 100% - SØKNAD ANVO 19/02556-003 25 Offl §25 2019/07/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100% - SØKNAD ANVO 19/04698-009 25 Offl §25 2019/07/09
U TEK 10/60 OG 83 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SJØEN, CHARLOTTE VIKRA - 10/60 OG 83 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SJØEN, CHARLOTTE VIKRA Dnb Eiendom AS LKS 19/04825-002 2019/07/09
U TEK 15/2265 - HOLMAVEGEN, ÅKRA, PARKERINGSPLASS - 15/2265 - HOLMAVEGEN, ÅKRA, INNSYN I DOKUMENTER Ingvar Jonsen IGR 18/03756-006 2019/07/09
U TEK PLAN 5084 - DETALJREGULERING FOR FV831, HAUGESUND OG KARMØY - NORDRE DEL AV SPANNAVEGEN - MOTTATT KOMPLETT PLANFORSLAG PLAN 5084 - DETALJREGULERING FOR FV831, HAUGESUND OG KARMØY - NORDRE DEL AV SPANNAVEGEN Cowi AS YSL 16/02867-006 2019/07/09
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2019 - VEDR. OMADRESSERING I MATRIKKELEN - KARMØT KOMMUNE Skatteetaten BFH 19/00010-080 2019/07/09
U TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - SUNDVEGEN - SVAR - KLAGE PÅ TILSKUDDSBEREGNING Kari Dankel MAHA1 15/01750-144 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/09
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - 15/2428 - ØYAVEGEN, ÅKRA - OVERSENDELSE AV DOKUMENTASJON I SAK 17/589 Trygve Iversen KHM 17/00073-318 2019/07/09
I TEK PLAN 5105 - DETALJREGULERING FOR KROSSNESHAGEN - 119/589 MFL. - OVERSENDELSE AV REVIDERT PLANFORSLAG - PLAN 5105 DETALJREGULERING FOR KROSSNESHAGEN - 119/589 MFL. Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS AAHO 18/03964-022 2019/07/09
U TEK PLAN 4052 - DETALJREGULERING FOR KALSTØ - DEL AV 83/28 MFL. - GODKJENT 1.7.2019 - GODKJENT PLAN 4052 - DETALJREGULERING FOR KALSTØ - DEL AV 83/28 MFL. Torhild Harriet Kalstø YSL 13/04467-180 2019/07/09
I TEK 14/62 - ÅRVOLLKNAUSEN, ÅRVOLL - TILBYGG LEVEGG OG GJERDE - 14/62 - TILBYGG LEVEGG OG GJERDE Eivind Stonghaugen Larsen EDH 19/04837-001 2019/07/09
U TEK PLAN 4052 - DETALJREGULERING FOR KALSTØ - DEL AV 83/28 MFL. - GODKJENT 1.7.2019 - GODKJENT PLAN 4052 - DETALJREGULERING FOR KALSTØ - DEL AV 83/28 MFL. Liv Marit Simonsen YSL 13/04467-181 2019/07/09
I TEK 148/1040 - NORHEIM. NYBYGG VIDEREGÅENDE SKOLE - 148/1040 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Petter J. Rasmussen AS KMY 18/01718-017 2019/07/09
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - 64/1352 - FORESPØRSEL OM TILTAK UNNTATT SØKNADSPLIKT Mona Erland KHM 17/00073-319 2019/07/09
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - UBEBODD - SVAR - SØKNAD OM FRITAK FOR KOMMUNALE AVGIFTER ANNA 19/04809-002 24 Offl.§24 2019/07/09
U TEK 2/48 - SALVØYVEGEN.SÆVIK, TILBYGG GARASJE OG OVERBYGGET INNGANGSPARTI MED TERRASSE OVER - 2/48 - SALVØYVEGEN.SÆVIK, MANGELFULL SØKNAD Lt Byggservice AS IGR 17/02077-015 2019/07/09
I TEK 15/60 - STRANDAVEGEN, ÅKRA - PÅBYGG ALTAN - 15/60 - MOTTATT MANGLER AVSTANDSERKLÆRING I K Gabrielsen IGR 19/04786-003 2019/07/09
I TEK 15/60 - STRANDAVEGEN, ÅKRA - PÅBYGG ALTAN - 15/60 - MOTTATT MANGLER BRANNHEMMENDE TILTAK I K Gabrielsen IGR 19/04786-004 2019/07/09
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 57/37-39 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - INGAR ERIKSEN I K Gabrielsen REK 19/00023-082 2019/07/09
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - PLOMBERING AV VANNINNTAK ANNA 19/04803-002 24 Offl.§24 2019/07/09
U TEK REHABILITERING/SEPARERING - VÅGEN/STANGALAND - MØTEREFERAT ETTER ASFALTBEFARING 20.06.19 - REHABILITERING/SEPARERING - VÅGEN/STANGALAND Yit Norge AS HDO 15/04311-121 2019/07/09
U SEN SØKNADER UTENOM FASTE TILSKUDDSORDNINGER 2019 - SVAR - SØKNAD OM STØTTE TIL BYGGING AV REGIONALT KLUBBHUS I HAUGESUND Slettaa Dykkerklubb LYK 19/00027-034 2019/07/09
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR: FORLENGELSE AV PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 13/01251-013 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/09
I TEK 3/511 - ØSTHUS - NYBYGG ENEBOLIG - 3/511 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Edb-Tjenester Norge Limited KMY 15/01839-019 2019/07/09
I TEK 149/474 - SPANNE, SØKNAD OM SEKSJONERING - 149/474 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT Kartverket - Tinglysingen HME 19/01727-009 26 Off.l.26 2019/07/09
U TEK 15/1097 - PERAVEGEN, ÅKRA - BRUKSENDRING GARASJE OG FASADEENDRING - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 15/1097 - PERAVEGEN, ÅKRA - BRUKSENDRING GARASJE OG FASADEENDRING Hellvik Hus Karmøy AS IGR 19/04713-002 2019/07/09
I SEN RAMMEAVTALE OM FORVALTNINGSAVTALE FOR KJØP AV ELEKTRISK KRAFT - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/1792 FORVALTNINGSAVTALE FOR KJØP AV ELEKTRISK KRAFT KRWI 19/01792-051 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/07/09
I TEK 21/112 - STAVAGARDEN, STAVA - FORSTØTNINGSMUR - 21/112 - (KOPIMOTTAKER) SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Statens vegvesen - Region vest EDH 19/02806-005 2019/07/09
U SEN SØKNADER UTENOM FASTE TILSKUDDSORDNINGER 2019 - SØKNADER UTENOM FASTE TILSKUDDSORDNINGER 2019 The Viking Planet Haugesund AS LYK 19/00027-035 2019/07/09
I TEK 122/38 - JUVIKVEGEN, RØYKSUND - RIVING OG NYBYGG FRITIDSBOLIG - 122/38 - FORESPØRSEL OM UTSETTELSE AV FRIST Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS KRRE 19/02325-005 2019/07/09
U TEK 148/1038 - NORHEIMSMARKA, NORHEIM - TILBYGG NÆRINGSBYGG - 148/1038 - NORHEIMSMARKA, NORHEIM - OM NABOVARSEL OG AVSTANDSERKLÆRING Pds Arkitekt AS IGR 19/02870-004 2019/07/09
I TEK 147/542, MOKSHEIM. UTTAK AV STEINMASSE - 147/542 - SØKNAD OM FERDIGATTEST v/Haugaland tråvlag John Inge Naustvik KMY 06/00575-006 2019/07/09
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - MANGELBREV I FORBINDELSE MED SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM PASSASJER NJO 19/03505-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/09
U TEK 3/42 OG 3/296 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - 3/42 OG 3/296 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING Odd Christian Grundetjern Grøgaard ALA04 19/01778-002 2019/07/09
U TEK OPPGRADERING AV VEG I REVURVEGEN - OPPGRADERING AV VEG I REVURVEGEN Ingeborg Sofie Jansen ETS 19/04841-001 2019/07/09
I TEK 141/57 - LITLASUND - UTVIDELSE AV AVKJØRSEL - 141/57 - (KOPIMOTTAKER) SVAR PÅ SØKNAD OM UTVIDET BRUK AV AVKJØRSEL Statens vegvesen - Region vest KIS 19/04731-002 2019/07/09
I TEK 15/1363 - ÅKRA - REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/1363 - ÅKRA - REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING Åkra Sjømat Eiendom AS JHE 19/04843-001 2019/07/09
U TEK 15/60 - STRANDAVEGEN, ÅKRA - PÅBYGG ALTAN - SAK TIL UTTALE - 15/60 - STRANDAVEGEN, ÅKRA - TILTAK PÅ HUS REGULERT TIL BEVARING Rogaland Fylkeskommune Kulturavdelingen IGR 19/04786-005 2019/07/09
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 19/04845-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/09
U TEK 69/26 OG 69/37 OG 63/72 - MIDTRE EIDE - DELING AV GRUNNEIENDOM TIL OFFENTLIG VEG - SAK10 - MED OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING AV REGULERT OFF. VEGAREALER FRA 69/26, 37 OG 72 I KARMØY KOMMUNE Bendiksen Gunnar ALA04 19/02699-004 2019/07/09
U TEK 69/26 OG 69/37 OG 63/72 - MIDTRE EIDE - DELING AV GRUNNEIENDOM TIL OFFENTLIG VEG - SAK10 - MED OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING AV REGULERT OFF. VEGAREALER FRA 69/26, 37 OG 72 I KARMØY KOMMUNE Stange Sigbjørn ALA04 19/02699-005 2019/07/09
U TEK 69/26 OG 69/37 OG 63/72 - MIDTRE EIDE - DELING AV GRUNNEIENDOM TIL OFFENTLIG VEG - SAK10 - MED OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING AV REGULERT OFF. VEGAREALER FRA 69/26, 37 OG 72 I KARMØY KOMMUNE Statens Vegvesen Region Vest v/ Ingunn Hauge ALA04 19/02699-006 2019/07/09
U TEK 69/26 OG 69/37 OG 63/72 - MIDTRE EIDE - DELING AV GRUNNEIENDOM TIL OFFENTLIG VEG - SAK10 - MED OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING AV REGULERT OFF. VEGAREALER FRA 69/26, 37 OG 72 I KARMØY KOMMUNE Hauge Jan ALA04 19/02699-007 2019/07/09
U TEK 69/26 OG 69/37 OG 63/72 - MIDTRE EIDE - DELING AV GRUNNEIENDOM TIL OFFENTLIG VEG - SAK10 - MED OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING AV REGULERT OFF. VEGAREALER FRA 69/26, 37 OG 72 I KARMØY KOMMUNE Øygarden Mariann ALA04 19/02699-008 2019/07/09
U TEK 69/26 OG 69/37 OG 63/72 - MIDTRE EIDE - DELING AV GRUNNEIENDOM TIL OFFENTLIG VEG - SAK10 - MED OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING AV REGULERT OFF. VEGAREALER FRA 69/26, 37 OG 72 I KARMØY KOMMUNE Øygarden Steinar ALA04 19/02699-009 2019/07/09
U TEK 69/26 OG 69/37 OG 63/72 - MIDTRE EIDE - DELING AV GRUNNEIENDOM TIL OFFENTLIG VEG - SAK10 - MED OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING AV REGULERT OFF. VEGAREALER FRA 69/26, 37 OG 72 I KARMØY KOMMUNE Anita Bendiksen ALA04 19/02699-010 2019/07/09
U TEK 69/26 OG 69/37 OG 63/72 - MIDTRE EIDE - DELING AV GRUNNEIENDOM TIL OFFENTLIG VEG - SAK10 - MED OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING AV REGULERT OFF. VEGAREALER FRA 69/26, 37 OG 72 I KARMØY KOMMUNE Johnny Bendiksen ALA04 19/02699-011 2019/07/09
I TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - KORRIGERTE OPPLYSNINGER GITT FRA SKATTEETATEN MSA 19/02240-003 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/07/09
I SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2019 - KAP. 4.2.3 BEHOLDE OG REKRUTTERE - PROTOKOLL - FORHANDLINGER ETTER HTA KAP. 4.2.3 DEN 05.07.19 MELLOM KARMØY KOMMUNE OG FAGFORBUNDET TUS 19/00519-011 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/09
I HSE SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KARMØY KOMMUNE OG ARBEIDS-OG VELFERDSETATEN I ROGALAND - SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KARMØY KOMMUNE OG ARBEIDS-OG VELFERDSETATEN I ROGALAND Nav Rogaland SBJ 13/01244-008 2019/07/09
I TEK 147/98 - LIEVEGEN, MOKSHEIM - TILBYGG OG BRUKSENDRING TIL BOLIG MED LEILIGHET - 147/98 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Bt Byggtjenester AS KMY 19/00289-015 2019/07/09
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 57/252 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Øystein Melhus GEL 19/00021-332 2019/07/09
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 43/48 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Øystein Melhus GEL 19/00021-333 2019/07/09
U TEK KLOAKKERING - RØYKSUND - KLOAKKERING - RØYKSUND Trond Smedsvig ETS 12/00024-430 2019/07/09
U TEK 68/84 - ØVRE EIDEVEGEN, INDRE EIDE - OPPMÅLINGSFORRETNING MERKING AV EKSISTERENDE GRENSE - 68/84 - UNDERRETTING OM MERKING AV TIDLIGERE MÅLT GRENSE Kjell Magne Eide ALA04 19/04736-005 2019/07/09