Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK PLAN 4075 - DETALJREGULERING FOR HAVNEOMRÅDE FLATSKJÆR, HUSØY - 86/7 - GODKJENT 1.7.2019 - GODKJENT PLAN 4075 - DETALJREGULERING FOR HAVNEOMRÅDE FLATSKJÆR, HUSØY - 86/7 Frode Rosnes YSL 17/01396-084 2019/07/08
U TEK PLAN 4075 - DETALJREGULERING FOR HAVNEOMRÅDE FLATSKJÆR, HUSØY - 86/7 - GODKJENT 1.7.2019 - GODKJENT PLAN 4075 - DETALJREGULERING FOR HAVNEOMRÅDE FLATSKJÆR, HUSØY - 86/7 Fiskarlaget Vest YSL 17/01396-085 2019/07/08
U SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - SVAR - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - FISKERIDAGENE 2019 Stiftelsen Åkrehamn Kystmuseum EVI1 19/00022-078 2019/07/08
I TEK 106/6 - FOSNANES - TERRENGSENKNING FOR TEMPERATUROPPGRADERING AV LEDNING - 106/6 - UTTALE FRA NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT Norges Vassdrags- og Energidirektorat (nve) KRRE 19/02075-004 2019/07/08
U TEK 61/14 - MIDTSTOKKE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD. 18/4628 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 61/35 I KARMØY KOMMUNE Olsen Jarle XXI 19/03642-001 2019/07/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 100% FAST VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD ANVO 19/02103-002 25 Offl §25 2019/07/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 100% - SØKNAD ANVO 19/02556-002 25 Offl §25 2019/07/08
I SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER PÅ NORHEIM KULTURHUS - SØKNAD BLI01 19/02855-011 25 Offl §25 2019/07/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100% - SØKNAD ANVO 19/04698-008 25 Offl §25 2019/07/08
I TEK 15/1612 MFL. - SKULEVEGEN, ÅKRA - NYBYGG PUMPESTASJON OG NY KOMMUNAL VANN OG SPILLVANSLEDNING - 15/1842 - UTTALE FRA SEKSJON FOR KULTURARV Rogaland Fylkeskommune, seksjon for kulturarv IGR 19/00640-007 2019/07/08
I TEK 115/31 - SØNDRE EIKE - FELTMODNING OG STØTTEMURER - 115/31 - VEDRØRENDE SIKRING AV TOMT Urbanhus Haugesund AS JKV 19/01810-015 2019/07/08
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 18/05096-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/08
I TEK 114/238 - NORDRE EIKE - FYLLING I SJØ - 114/238 - FORESPØRSEL OM UTSETTELSE AV TIDSFRIST Svein Lorents Myklebust KRRE 18/05035-018 2019/07/08
I TEK 108/10 - HELLEVIK - RIVING OG NYBYGG AV HYTTE OG NAUST - 108/10 - (KOPIMOTTAKER) MERKNAD TIL NABOVARSEL Sissel Tollaksen KRRE 19/04819-001 2019/07/08
U TEK TEKNISK PLAN - NY GRAVPLASS VED AVALDSNES KIRKE - NY GRAVPLASS VED AVALDSNES KIRKE- OVERTAGELSE Karmøy kirkelig Fellesråd TIB 17/04263-021 2019/07/08
I TEK 22/36 - FERKINGSTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 22/36 - FORESPØRSEL Jan Inge Stava HME 19/00255-012 2019/07/08
I TEK 57/694 - SKUDENESHAVN - UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE - 57/694 - (KOPIMOTTAKER) VEDRØRENDE SØKNAD OM FLYTEBRYGGE Karmsund Havn IKS JMJ03 19/04821-001 2019/07/08
I TEK 38/96 - SYRE - ETABLERING AV FLYTEBRYGGE - 38/96 - (KOPIMOTTAKER) TILLATELSE TIL ETABLERING AV FLYTEBRYGGE Karmsund Havn IKS KHM 19/04822-001 2019/07/08
I TEK 107/10 - LINDØY - ETABLERING AV FLYTEBRYGGE - 107/10 - (KOPIMOTTAKER) ETABLERING AV FLYTEBRYGGE Karmsund Havn IKS KRRE 19/04823-001 2019/07/08
I TEK 3/263 - ØSTHUS - ETABLERING AV UTRIGGER OG MORING - 3/263 - (KOPIMOTTAKER) TILLATELSE I ETTERKANT TIL ETABLERING AV UTRIGGER OG MORING Karmsund Havn IKS KRRE 19/04824-001 2019/07/08
I TEK 122/225 - RØYKSUNDVEGEN, RØYKSUND - NYBYGG FRITIDSBOLIG - 122/225 - SØKNAD OM ENDRING AV GITT TILLATELSE Hereid Hus AS KRRE 17/02547-007 2019/07/08
I SEN KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2019 - ENDRINGER I VALGFORSKRIFTEN - FORSENDELSE AV FORHÅNDSSTEMMER Kommunal- og Moderniseringsdepartementet LYK 18/01539-011 2019/07/08
I TEK 25/7 - LANGÅKER - NYBYGG ENEBOLIG - 25/7 - SUPPLERING TIL SØKNAD Edb-Tjenester Norge Limited KHM 18/04817-005 2019/07/08
I SEN KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2019 - FORSKRIFT OM FORSØK MED ELEKTRONISK UTSENDELSE AV VALGKORT Kommunal- og Moderniseringsdepartementet LYK 18/01539-012 2019/07/08
I TEK 108/1 - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM ETTER KONSESJONSLOVEN CARLSEN, GRO OG JOHANNES GJERSTAD - 108/1 - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM ETTER KONSESJONSLOVEN Johannes Gjerstad Carlsen BJP01 19/04820-001 26 Off.l.26 2019/07/08
I TEK INNBRUDD - HÆRVERK - KRIMINALITET - 2018 OG 2019 - BEKREFTELSE PÅ ANMELDT FORHOLD - 14819179 11055/19-206 Sør-Vest Politidistrikt ADA02 18/00351-060 2019/07/08
U TEK FORSLAG TIL LOKAL FORSKRIFT OM HOLD AV HUND I KARMØY KOMMUNE - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM GENERELL DISPENSASJON FRA BÅNDTVANGSBESTEMMELSER I FORBINDELSE MED AVERSJONSDRESSUR Christina Svendsen PCH01 13/01621-004 2019/07/08
I TEK 10/60 OG 83 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SJØEN, CHARLOTTE VIKRA - 10/60 OG 83 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Charlotte Vikra Sjøen BJP01 19/04825-001 26 Off.l.26 2019/07/08
U TEK RESERVEVANN - KOMMUNALT SAMARBEID - RESERVEVANN - KOMMUNALT SAMARBEID VEDR. TILBUD DATERT 19.07.2019 Rådgivende Biologer AS JTH 18/00255-007 2019/07/08
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 18/03468-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/08
I TEK 66/199 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FASTE EIENDOM HANSEN, ÅGE JOHANNES OG JOHNSSON, HILDE - 66/199 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FASTE EIENDOM Åge Johannes Hansen BJP01 19/04826-001 26 Off.l.26 2019/07/08
I TEK 66/199 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FASTE EIENDOM HANSEN, ÅGE JOHANNES OG JOHNSSON, HILDE - 66/199 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FASTE EIENDOM Hilde Johnsson BJP01 19/04826-002 26 Off.l.26 2019/07/08
I TEK 96/3 - HÅVIKVEGEN, HÅVIK - STØYSKJERM I GLASS PÅ TERRASSE - 96/3 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Statens Vegvesen Region Vest KMY 13/00848-004 2019/07/08
U TEK RAMMEAVTALE - ELEKTROMATERIELL OG TJENESTER - MELDING TIL LEVERANDØR - 19/1061 ELEKTROMATERIELL OG TJENESTER TES02 19/01061-028 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/07/08
I TEK 120/39 - TUASTAD - TILTAK UNNTATT SØKNADSPLIKT - 120/39 - TUASTAD - TILTAK UNNTATT SØKNADSPLIKT Anne Marta Vermundsen Grunnevåg BFH 19/04827-001 2019/07/08
U TEK RAMMEAVTALE - ELEKTROMATERIELL OG TJENESTER - MELDING TIL LEVERANDØR - 19/1061 ELEKTROMATERIELL OG TJENESTER TES02 19/01061-029 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/07/08
I TEK RAMMEAVTALE - ELEKTROMATERIELL OG TJENESTER - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/1061 ELEKTROMATERIELL OG TJENESTER TES02 19/01061-030 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/07/08
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 18/03337-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/08
I TEK 20/80 - NEDRE LIKNES - NYBYGG HAGESTUE - 20/80 - (KOPIMOTTAKER) SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Statens vegvesen - Region vest IGR 19/04831-001 2019/07/08
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - 5/8 - VEDRØRENDE EIENDOM Kjell Olav Munkejord KRRE 17/00073-317 2019/07/08
U TEK RAMMEAVTALE - ELEKTROMATERIELL OG TJENESTER - TILLEGGSINFORMASJON - 19/1061 ELEKTROMATERIELL OG TJENESTER Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen TES02 19/01061-031 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/07/08
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 18/03469-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/08
U TEK BESTILLINGSSKJEMA - OPPSTARTSMØTE - PLANARBEID 2019 - SVAR - ANMODNING OM OPPSTARTSMØTE FOR DETALJREGULERING - AUSTIGARD 12, ÅKREHAMN Vikanes Bungum Arkitekter AS BHA02 19/00604-023 2019/07/08
U TEK 15/60 - STRANDAVEGEN, ÅKRA - PÅBYGG ALTAN - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 15/60 - STRANDAVEGEN, ÅKRA - PÅBYGG ALTAN I K Gabrielsen IGR 19/04786-002 2019/07/08
I TEK 57/654 - SKUDENESHAVN - OPPMÅLINGSFORRETNING - AREALOVERFØRING TIL OFFENTLIG VEG - SAK 10 - 57/654 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT Kartverket - Tinglysingen HME 16/01757-014 2019/07/08
U TEK 148/1037 - NORHEIM - OPPSETTING AV REKLAMESKILT - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 148/1037 - NORHEIM - OPPSETTING AV REKLAMESKILT Petter J. Rasmussen AS IGR 19/04753-004 2019/07/08
I TEK RAMMEAVTALE - ELEKTROMATERIELL OG TJENESTER - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/1061 ELEKTROMATERIELL OG TJENESTER TES02 19/01061-032 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/07/08
I TEK 64/1564 - OLAF SIQVELANDS VEG, STANGALAND - INNGLASSING AV TERRASSE - 64/1564 - INNGLASSING AV TERRASSE Magnar Kristoffersen EDH 19/04828-001 2019/07/08
I TEK 148/59 - NORHEIMVEGEN, NORHEIM - ETABLERING AV AVKJØRSEL - 148/59 - ETABLERING AV AVKJØRSEL RH Oppmåling Rune Hemnes IGR 19/04829-001 2019/07/08
I TEK 3/445 - REKKJEVEGEN, ØSTHUS - NYBYGG HAGESTUE - 3/445 - NYBYGG HAGESTUE Oleiv Abrahamsen KRRE 19/04830-001 2019/07/08
U TEK 66/199 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FASTE EIENDOM HANSEN, ÅGE JOHANNES OG JOHNSSON, HILDE - 66/199 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FASTE EIENDOM HANSEN, ÅGE JOHANNES OG JOHNSSON, HILDE Dnb Eiendom AS LKS 19/04826-003 2019/07/08
U TEK KAPASITETSTESTER VANNMODELL - GNR.15 BNR. 1480 BEREGNING AV POTENSJELL VANNMENGDE TILGJENGELIG TIL BRANNSLOKKING Ferkingstad og Alsaker AS ABU01 17/01108-098 2019/07/08
I TEK 149/471 - RØRLEGGERMELDING: 6-MANNSBOLIG 1 - TILTAKSHAVER: BLOCK WATHNE BYGGESAK: 18/3521 - 149/471 - INNMÅLING AV NYTT VA BYGGESAK: 18/3521 T Halleland AS ORO01 18/03518-003 2019/07/08
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM TILSKUDD TIL UTREDNING OG PROSJEKTERING RBE08 19/04832-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/08
U TEK 15/82 - HOLMAVEGEN, ÅKRA - UTTAK AV STEINMASSE - 15/82 - HOLMAVEGEN, ÅKRA - INNSYN I DOKUMENTER Ingvar Jonsen IGR 18/00926-039 2019/07/08
U SEN INNFORDRING - UTLEGGSFORRETNING - NAMSBOK T2019-041965 CEM01 18/04336-254 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/08
U TEK KAPASITETSTESTER VANNMODELL - GNR.122 BNR.38 BEREGNING AV POTENSJELL VANNMENGDE TILGJENGELIG TIL BRANNSLOKKING Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS ABU01 17/01108-099 2019/07/08
I TEK 57/37, 57/38 OG 57/39 - SØRAGADÅ, SKUDENESHAVN - FASADEENDRING OG TILBYGG - 57/37, 57/38 OG 57/39 - FASADEENDRING OG TILBYGG I K Gabrielsen JMJ03 19/04833-001 2019/07/08
U SEN INNFORDRING - UTLEGGSPANT - NAMSBOK T2019-041965 CEM01 18/04336-255 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/08
U TEK 15/52 - ØYAVEGEN, ÅKRA - BRUKSENDRING FRA LAGER/BINDERI TIL LEILIGHETER - 15/52 - ØYAVEGEN, ÅKRA - INNSYN I DOKUMENTER Ingvar Jonsen IGR 15/00360-010 2019/07/08
U TEK RESERVEVANN - KOMMUNALT SAMARBEID - AVVIST LEVERANDØR - KONKURRANSEGRUNNLAG PRØVETAKING OG ANALYSER - VANNSAMARBEID PÅ HAUGALANDET JTH 18/00255-008 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/07/08
U TEK KAPASITETSTESTER VANNMODELL - HUSØYVEGEN 31 BEREGNING AV POTENSJELL VANNMENGDE TILGJENGELIG TIL BRANNSLOKKING Firesafe AS ABU01 17/01108-100 2019/07/08
U TEK RAMMEAVTALE RIE - MELDING TIL LEVERANDØR - 18/4932 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER ELEKTRO VIHO 18/04932-017 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/07/08
U TEK RAMMEAVTALE - ELEKTROMATERIELL OG TJENESTER - MELDING TIL LEVERANDØR - 19/1061 ELEKTROMATERIELL OG TJENESTER TES02 19/01061-033 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/07/08
U TEK RAMMEAVTALE - ELEKTROMATERIELL OG TJENESTER - MELDING TIL LEVERANDØR - 19/1061 ELEKTROMATERIELL OG TJENESTER TES02 19/01061-034 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/07/08