Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 140/75 OG 140/108 - OSNESVEGEN, OSNES - ENDRING AV AVKJØRSEL - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 140/75 OG 140/108 - OSNESVEGEN, OSNES - ENDRING AV AVKJØRSEL Tor Helge Andersen KRRE 18/05287-003 2019/07/05
U TEK 119/573 - TREVARDVEGEN, MYKJE - TILBYGG/FASADEENDRING BOLIG OG NYBYGG GARASJE - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 119/573 - TREVARDVEGEN, MYKJE - TILBYGG/FASADEENDRING BOLIG OG NYBYGG GARASJE Magnus Holgersen KRRE 19/01917-005 2019/07/05
U TEK 22/32 OG 22/41 - PLAN FOR NYDYRKING - FASTSETTELSE AV VERDIER - 22/32 OG 22/41 - BEFARING 4. JUNI-19, STATUS FOR DYRKINGSARBEIDET Gården Stråtveit Bjørn O Stråveit HHU 13/00638-022 2019/07/05
U TEK 120/99 - TUASTAD - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG - 120/99 - FERDIGATTEST - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG I K Gabrielsen JKV 17/02440-013 2019/07/05
U TEK FRITAK FOR FEIEAVGIFT - SVAR - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT BSO02 19/01252-002 24 Offl.§24 2019/07/05
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - UBEBODD EIENDOM - SVAR - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT BSO02 17/01081-006 24 Offl.§24 2019/07/05
U TEK FRITAK FOR FEIEAVGIFT 15/1749 - SVAR - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT 15/1749 Geir Arthur Sørvik BSO02 19/01436-002 2019/07/05
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - UBEBODD - SVAR - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT BSO02 19/00988-006 24 Offl.§24 2019/07/05
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - UBEBODD EIENDOM - SVAR - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT BSO02 19/01563-002 24 Offl.§24 2019/07/05
U TEK 59/95 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - SVAR - 59/95 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Hans Inge Georgsen BSO02 19/01634-002 2019/07/05
U TEK 58/127 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - SVAR - 58/127 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Lars Erik Gjertsen BSO02 19/01688-002 2019/07/05
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT BSO02 19/01818-006 24 Offl.§24 2019/07/05
U TEK 146/212 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - SVAR - 146/212 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Norbetong AS BSO02 19/02160-002 2019/07/05
U TEK 15/2200/0/22 - KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - 15/2200/0/22 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Inger Karin Nordbø BSO02 19/02269-002 2019/07/05
U TEK 114/324 - NORDRE EIKE - NYBYGG ENEBOLIG OG FORSTØTNINGSMUR - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 114/324 - NORDRE EIKE - NYBYGG ENEBOLIG OG FORSTØTNINGSMUR Hus28 AS KRRE 19/01474-010 2019/07/05
U TEK 15/536 - KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Andreas Dahl Våge BSO02 19/03883-002 2019/07/05
U TEK 114/98 - SKREVEGEN, NORDRE EIKE, TILBYGG ENEBOLIG - VINTERHAGE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 114/98 - SKREVEGEN, NORDRE EIKE, TILBYGG ENEBOLIG - VINTERHAGE Sabrina og Ronald Claus Herregott KRRE 19/02689-002 2019/07/05
I TEK 3/289 - ØSTHUSNESET, ØSTHUS. TILBYGG/PÅBYGG BOLIG - 3/289 - REVIDERTE TEGNINGER I K Gabrielsen JKV 18/02187-008 2019/07/05
U TEK 3/289 - ØSTHUSNESET, ØSTHUS. TILBYGG/PÅBYGG BOLIG - 3/289 - FERDIGATTEST - TILBYGG/PÅBYGG BOLIG I K Gabrielsen JKV 18/02187-007 2019/07/05
I TEK 149/2 - SPANNE, ANTENNEMAST OG UTSTYRSHYTTE (BASESTASJON) - 149/2 - SPANNE - SØKNAD OM FERDIGATTEST Pro Invenia AS KMY 12/05316-031 2019/07/05
U TEK 15/217 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:19/4858 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 15/217 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Holmen Panorama AS EDH 19/01673-007 2019/07/05
U TEK 130/20 - VIKINGSTAD - RIVING OG NYBYGG NAUST - 130/20 - VIKINGSTAD - ANGÅENDE RIVING OG NYBYGG NAUST Olav Auestad KIS 18/02366-010 2019/07/05
U TEK 122/14 - RØYKSUNDVEGEN, RØYKSUND, RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE - TILLATELSE TIL ENDRING - 122/14 - RØYKSUNDVEGEN, RØYKSUND, RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE Hellvik Hus Karmøy AS KRRE 17/01764-022 2019/07/05
I TEK 72/174 - SKÅR - NYBYGG TOMANNSBOLIG M/CARPORTER OG BOD - 72/174 - SØKNAD OM FORLENGELSE AV MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Garvik Prosjekt AS KMY 15/04024-052 2019/07/05
U TEK 15/950 - STONGVEGEN, ÅKRA - NYBYGG BOLIGBYGG MED 36 BOENHETER MED TILHØRENDE UTEOMRÅDE - 15/950 - IGANGSETTINGSTILLATELSE - GRUNNARBEID, P-KJELLER MM. Vikanes Bungum Arkitekter AS JKV 17/04733-043 2019/07/05
U TEK 15/577 - ÅKRAVEGEN, ÅKRA - NY ADKOMST - 15/577 - FERDIGATTEST - NY ADKOMST I K Gabrielsen JKV 18/03275-009 2019/07/05
I SEN ØKT TRANSFORMATORYTELSE I SPANNE TRANSFORMATORSTASJON - HØRING AV KONSESJONSSØKNAD. ØKT TRANSFORMATORYTELSE I SPANNE TRANSFORMATORSTASJON Norges vassdrags- og energidirektorat JST 19/04804-001 2019/07/05
I TEK 75/41 - KVALAVÅG - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 75/41 - MOTTATT MANGLER SØKNAD OM DISPENSASJON OG ERKLÆRING OM VEGRETT Karmøyadvokatene DA EDH 19/03529-007 26 Off.l.26 2019/07/05
I TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - BYGNES TIL SØYLEBOTN - SØKNAD OM UTSETTELSE - TILKNYTNING AV KLOAKK Øivind Madsen MAHA1 15/04309-112 2019/07/05
I TEK 119/623 - MYKLANDVEGEN, MYKJE - TILBYGG - CARPORT TIL BOLIG - 119/623 - MOTTATT MANGLER SITUASJONSKART OG REGULERINGSPLAN Susan Marie Undheim KRRE 19/02386-005 2019/07/05
U TEK 118/25 OG 118/36 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM LOMELAND, SIGRID JOHANNE/LOMELAND, GUNNBJØRG - 118/25 OG 118/36 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM LOMELAND, SIGRID JOHANNE/LOMELAND, GUNNBJØRG Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS LKS 19/04798-002 2019/07/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 100 % VED ROP NORD - SØKNAD ANVO 19/01663-020 25 Offl §25 2019/07/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK REKTOR SKUDENES UNGDOMSSKOLE - TILBUD BLI01 19/02750-010 25 Offl §25 2019/07/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK REKTOR SKUDENES UNGDOMSSKOLE - ARBEIDSAVTALE BLI01 19/02750-011 25 Offl §25 2019/07/05
I SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER PÅ NORHEIM KULTURHUS - SØKNAD BLI01 19/02855-008 25 Offl §25 2019/07/05
I SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER PÅ NORHEIM KULTURHUS - SØKNAD BLI01 19/02855-009 25 Offl §25 2019/07/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100% - SØKNAD ANVO 19/04698-005 25 Offl §25 2019/07/05
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 19/03518-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/05
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 19/02525-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/05
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - SFO GKH01 19/02798-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/05
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 19/02509-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/05
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING - SFO GKH01 19/04752-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/05
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 18/02888-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/05
I TEK 123/187 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BF1-1 - 123/187 - AVSTANDSERKLÆRING Berge Sag og Trelast AS KIS 19/02778-005 2019/07/05
I TEK 123/187 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BF1-2 - 123/187 - AVSTANDSERKLÆRING Berge Sag og Trelast AS KIS 19/02779-005 2019/07/05
U TEK GRAVESØKNAD - SLETTEBØVEGEN - SVAR - GRAVESØKNAD - SLETTEBØVEGEN Vassbakk & Stol AS KSU01 19/03990-003 2019/07/05
U TEK GRAVESØKNAD - KONG AUGVALDSVEG 10 - SVAR - GRAVESØKNAD - KONG AUGVALDSVEG Danielsen & Skogland Maskin AS KSU01 19/04746-002 2019/07/05
U TEK 3/166 - REDUKSJON I VANNFORBRUK - SVAR - 3/166 - KLAGE VEDRØRENDE VANNFORBRUK Reidar Størkersen ALS06 19/04759-002 2019/07/05
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 16/00424-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/05
U TEK GRAVESØKNAD - SLETTAVIKVEGEN 37 - SVAR - GRAVESØKNAD - SLETTAVIKVEGEN 37 Hage og Maskin AS KSU01 19/04801-002 2019/07/05
U TEK LANDBRUK - VERDIVURDERINGER - GJENNOMGANG AV GARDSKART - DRIVEPLIKT Arne Henning Kolstø LKS 12/01731-097 2019/07/05
U TEK 16/1 - MEDHAUGVEGEN, MEDHAUG. SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM STD.18/819 - 16/163 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING Jan Normann Medhaug HAS 18/00888-024 2019/07/05
I TEK 13/720 - SANDSKEIVEGEN, TJØSVOLL - NYBYGG GARASJE - 13/720 - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK Anette S og Ole Christian Snørteland EDH 19/02693-005 2019/07/05
I TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - MELDING FRA LEVERANDØR - 13/434 PRESTAVEGEN KLOAKKSANERING ETAPPE 2 ABU01 13/00434-139 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/07/05
I TEK 75/5 OG 75/41 - KVALAVÅG - REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING - 75/5 OG 75/41 - KVALAVÅG - REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING Karmøyadvokatene DA AMJ 19/04805-001 2019/07/05
I TEK 115/31 - SØNDRE EIKE - FELTMODNING OG STØTTEMURER - 115/31 - MOTTATT MANGLER ERKLÆRING OM ANSVARSRETT OG GJENNOMFØRINGSPLAN Urbanhus Haugesund AS KRRE 19/01810-013 2019/07/05
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2019 - ANALYSERAPPORT - DRIKKEVANN - RÅDHUS - UKE 26 Eurofins Environment Testing Norway AS ETS 19/00014-034 2019/07/05
I TEK 104/6 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - OLE K.LEIRVÅG - 104/6 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - OLE. K.LEIRVÅG LEIRVÅGVEGEN 70 Inge Vaaga AS ORO01 19/04806-001 2019/07/05
I TEK 104/6 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - OLE. K.LEIRVÅG LEIRVÅGVEGEN 76 - 104/6 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - OLE K. LEIRVÅG LEIRVÅGVEGEN 76 Inge Vaaga AS ORO01 19/04810-001 2019/07/05
I HSE MULTIDOSE - BRUK AV FAKS - AVKLARINGER OM BREV FRA FYLKESMANNEN Fylkesmannen i Rogaland AIS 19/03509-004 2019/07/05
I TEK 104/21 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GEIR OVE SALTVEDT - 104/21 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GEIR OVE SALTVEIT Inge Vaaga AS ORO01 19/04807-001 2019/07/05
I SKU ANSETTELSE AV MILJØARBEIDER - VEDR. ANSETTELSE AV MILJØARBEIDER BNO 19/03981-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/05
U SKU SVØMMEOPPLÆRING - SVAR - PÅMINNING OM RAPPORT FOR MIDLER OVERFØRT FRA 2018 TIL 2019 - TILSKUDD TIL SVØMMEOPPLÆRING FOR NYANKOMNE MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER Fylkesmannen i Rogaland BNO 12/02867-040 2019/07/05
U TEK LANDBRUK - VERDIVURDERINGER - GJENNOMGANG AV GARDSKART - DRIVEPLIKT Berte Matland Espedal LKS 12/01731-098 2019/07/05
I TEK 116/3 - KOLNES - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG OG GARASJE - 116/3 - UTTALE FRA FYLKESMANNEN Fylkesmannen i Rogaland KRRE 14/02013-017 2019/07/05
I TEK 115/31 - SØNDRE EIKE - FELTMODNING OG STØTTEMURER - 115/31 - MOTTATT MANGLER Urbanhus Haugesund AS KRRE 19/01810-014 2019/07/05
I SEN RAMMEAVTALE OM FORVALTNINGSAVTALE FOR KJØP AV ELEKTRISK KRAFT - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/1792 FORVALTNINGSAVTALE FOR KJØP AV ELEKTRISK KRAFT KRWI 19/01792-048 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/07/05
I HSE ARBEIDSTID - DISPENSASJON - ALLE VIRKSOMHETER - GODKJENNING AV AVTALE OM ARBEIDSTIDSORDNING FOR LITLABJØRGVEGEN Fellesorganisasjonen (fo) RLA 12/00092-314 2019/07/05
I SKU STANDPUNKTKARAKTER - AVGJØRELSE VEDR. KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER BNO 12/03282-053 26 Off.l.26 2019/07/05
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 19/00101-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/05
U SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2019 - KAP. 4.2.3 BEHOLDE OG REKRUTTERE - LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2019 - KAP. 4.2.3 BEHOLDE OG REKRUTTERE Fagforbundet TUS 19/00519-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/05
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 147/659 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - MOKSHEIM PANORAMA AS Birkeland Maskinentreprenør AS NILI1 19/00023-081 2019/07/05
U TEK 69/75 - MIDTRE EIDE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1626 - 69/75 - PARSELL P2, P3 OG P4 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1626 Øygarden Bolig AS ALA04 19/02145-028 2019/07/05
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - 123/155 - VEDRØRENDE BYGG UNNTATT SØKNADSPLIKT Hans Kristian Madsen KIS 17/00073-315 2019/07/05
U TEK 69/75 - MIDTRE EIDE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1626 - 69/75 PARSELL P2, P3 OG P4 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1626 Ktv Bygg AS ALA04 19/02145-029 2019/07/05
I TEK 38/6 - GRØNEVIK, SYRE - NYBYGG 4 NAUST - 38/6 - HØYDEFASTSETTELSE Sandve Trelast AS JMJ03 19/01648-011 2019/07/05
I TEK 38/118 - GRØNEVIK, SYRE - NYBYGG 3 NAUST - 38/118 - HØYDEFASTSETTELSE Sandve Trelast AS JMJ03 19/01654-011 2019/07/05
I SEN RAMMEAVTALE OM FORVALTNINGSAVTALE FOR KJØP AV ELEKTRISK KRAFT - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/1792 FORVALTNINGSAVTALE FOR KJØP AV ELEKTRISK KRAFT KRWI 19/01792-049 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/07/05
I SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - REFUSJONSKRAV FOR BARN MED BARNEHAGEPLASS I TYSVÆR KOMMUNE MED BOSTEDSADRESSE I KARMØY KOMMUNE Tysvær Kommune BEFA 16/01128-540 2019/07/05
I SKU REFUSJONSKRAV ELEVER 2019 - REFUSJONSKRAV VÅR 2019 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/05
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SØKNAD OM RESSURSER KNYTTET TIL § 19G I BARNEHAGELOVEN ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/05
I TEK KOMMUNALE AVGIFTER - UBEBODD - SØKNAD OM FRITAK FOR KOMMUNALE AVGIFTER ANNA 19/04809-001 24 Offl.§24 2019/07/05
U TEK 59/96 - AVALDSNESVEGEN, NORDRE KOPERVIK - BYGGETILSYN - 59/96 - SVARBREV MERKNAD Unni Margrethe Nikolaisen KMY 19/03516-002 2019/07/05
I TEK TURVEG PÅ VEA - STATLIG MEDVIRKNING TIL SIKRING AV TURVEG VEA (GNR. 5 BNR. 3 MED FL.) I KARMØY KOMMUNE SOM FRILUFTSLIVSOMRÅDE FOR ALLMENNHETEN Miljødirektoratet PCH01 16/02511-004 2019/07/05
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SØKNAD OM RESSURSER KNYTTET TIL § 19G I BARNEHAGELOVEN ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/05
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SØKNAD OM RESSURSER KNYTTA TIL §19G I BARNEHAGELOVEN ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/05
U TEK 13/304/0/4 - KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - 13/304/0/4 - GJELDER KOMMUNALE AVGIFTER Odd Kåre Tokheim ALS06 19/04774-002 2019/07/05
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGE I FORM AV EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/05
I TEK RAMMEAVTALE RIB - MELDING FRA LEVERANDØR - 18/4931 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER BYGG VIHO 18/04931-023 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/07/05
I TEK RAMMEAVTALE RIE - MELDING FRA LEVERANDØR - 18/4932 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER ELEKTRO VIHO 18/04932-015 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/07/05
I TEK RAMMEAVTALE - RIV - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/2341 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER VVS VIHO 19/02341-025 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/07/05
I TEK 21/8 - VESTRE KARMØYVEG, STAVA - RIVING OG NYBYGG BOLIG - 21/8 - TILLEGGSOPPLYSNINGER Hans J Rasmussen AS KHM 19/02459-003 2019/07/05
U TEK P58100 - NYTT ADMINISTRASJONSBYGG PÅ ÅKRA - SEKTOR SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - MELDING TIL LEVERANDØR - 18/5537 NYTT ADMINISTRASJONSBYGG FOR SEKTOR SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - ÅKREHAMN STSP 18/05537-026 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/07/05
U TEK TEKNISK PLAN - SALVØY BOLIGFELT - SVAR - OVERSENDER OPPDATERTE TEGNINGER TEKNISK PLAN - SALVØY BOLIGFELT RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 18/00620-011 2019/07/05
I TEK HAUGESUND INTERNATIONAL SCHOOL - FERDIGATTEST ELLER BRUKSTILLATELSE FRA KOMMUNEN - HÅLAND SKOLE Julie Ann Osteig KMY 19/00645-006 2019/07/05
U TEK HAUGESUND INTERNATIONAL SCHOOL - HAUGESUND INTERNATIONAL SCHOOL Haugesund International School KMY 19/00645-005 2019/07/05
I TEK 149/417 -SPANNE - SØKNAD OM SEKSJONERING - 149/417 - ERKLÆRING A Utvik AS HAS 18/05289-010 2019/07/05
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - MELDING TIL LEVERANDØR - 13/434 PRESTAVEGEN KLOAKKSANERING ETAPPE 2 ABU01 13/00434-140 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/07/05
I TEK 5/260 - VEA - RIVING KONTORLOKALE, TILBYGG NÆRINGSBYGG TIL KONTOR LAGER OG PARKERING - 5/260 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE OG FERDIGATTEST Procon AS KMY 17/05167-016 2019/07/05
I TEK 15/1240 - SANDAVEGEN, ÅKRA - FASADEENDRING OG PÅBYGG ENEBOLIG - 15/1240 - REVIDERTE TEGNINGER I K Gabrielsen IGR 19/02377-003 2019/07/05
I TEK 107/1 - LINDØY - UTVIDELSE AV TURVEG I FRILUFTSOMRÅDET - 107/1 - UTTALE FRA FYLKESMANNEN Fylkesmannen i Rogaland KRRE 16/04892-023 2019/07/05
I SEN KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG - FORELØPIG TILBAKEMELDING OM HENVENDELSE TIL KONTROLLUTVALGET Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS LYK 12/00652-232 2019/07/05
I SEN VIGSEL - KOMMUNAL VIELSE - REGISTRERING ANJM 19/04812-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/05
U TEK RAMMEAVTALE RIE - TILLEGGSINFORMASJON - 18/4932 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER ELEKTRO Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen VIHO 18/04932-016 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/07/05
I TEK 5/131 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ONAR HEMNES - 5/131 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ONAR HEMNES Kjell Lorentz Walland ORO01 19/04811-001 2019/07/05
U TEK 149/417 -SPANNE - SØKNAD OM SEKSJONERING - 149/417 - SVAR - MANGELBREV - SØKNAD OM SEKSJONERING Kartverket Eiendomsdivisjonen HAS 18/05289-011 2019/07/05
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/04814-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/05
U SEN FOR MYE UTBETALT LØNN - FOR MYE UTBETALT LØNN SHJ 12/01318-068 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/05
I TEK 58/126 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - BJARNE LUND HOVEDGATEN 40, KOPERVIK - 58/126 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - BJARNE LUND HOVEDGATEN 40, KOPERVIK S O Lund AS ORO01 19/04813-001 2019/07/05
U SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2019 - KAP. 4.2.3 BEHOLDE OG REKRUTTERE - SVAR - BER OM DRØFTINGSMØTE ETTER HTA3 3.2 Norsk Sykepleierforbund TUS 19/00519-010 2019/07/05
I SEN OVERSENDELSE AV DOKUMENTASJON - INNHENTING AV DOKUMENTASJON KHW 12/04604-274 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/05
I SEN KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2019 - BREV OM FORSENDELSE AV FORHÅNDSSTEMMER Valgdirektoratet LYK 18/01539-010 2019/07/05
U SEN BISTAND REKRUTTERING KOMMUNIKASJONSSJEF - KUNNGJØRING - 19/4796 BISTAND REKRUTTERING - KOMMUNIKASJONSSJEF Mercell Norge AS KRWI 19/04796-001 2019/07/05
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - 112/214 OG 112/217 - FORESPØRSEL OM TILTAK Eskild Kvala AS KRRE 17/00073-316 2019/07/05
U SEN OVERSENDELSE AV DOKUMENTASJON - SVAR - INNHENTING AV DOKUMENTASJON KHW 12/04604-275 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/05
U SEN RAMMEAVTALE OM FORVALTNINGSAVTALE FOR KJØP AV ELEKTRISK KRAFT - MELDING TIL LEVERANDØR - 19/1792 FORVALTNINGSAVTALE FOR KJØP AV ELEKTRISK KRAFT KRWI 19/01792-050 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/07/05
I TEK 147/561 - MOKSHEIMÅSEN. MOKSHEIM, NYBYGG, GARASJE - 147/561 - SØKNAD OM FERDIGATTEST REF. NR: DBNGNS Kjetil Bruland Sørensen KMY 14/01372-003 2019/07/05
I TEK KOMMUNALE AVGIFTER 15/2240/0/2 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT 15/2240/0/2 Leif Roger Klausen FTY 19/04815-001 2019/07/05
U TEK PLAN 5093 - DETALJREGULERING AV KRYSS MELLOM FV.835 VORMEDALSVEGEN/TUASTADVEGEN OG SNIKVEGEN - 119/17, 60, 249 MFL. - SVAR - OVERSENDER NY PLANBESKRIVELSE PLAN 5093 - DETALJREGULERING AV KRYSS MELLOM FV.835 VORMEDALSVEGEN/TUASTADVEGEN OG SNIKVEGEN - 119/17, 60, 249 MFL. Johansen BHA02 17/02428-009 2019/07/05
U TEK RAMMEAVTALE - RIV - TILLEGGSINFORMASJON - 19/2341 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER VVS Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen VIHO 19/02341-026 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/07/05
U TEK 61/14 - MIDTSTOKKE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD. 18/4628 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 61/35 I KARMØY KOMMUNE Olsen Jarle XXI 19/03642-002 2019/07/05
I TEK 15/1080 OG 1214 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - DIDRIK MARTHON MOSBRON - 15/1080 OG 1214 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - DIDRIK MARTHON MOSBRON Didrik Marton Mosbron JHE 19/04816-001 26 Off.l.26 2019/07/05
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER 15/2240/0/2 - SVAR - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT 15/2240/0/2 Leif Roger Klausen BSO02 19/04815-002 2019/07/05
U TEK 15/950 - TEKNISK PLAN FOR STONGVEGEN 180 - STONGVEGEN 180, REVIDERT IG OG TEKNISK PLAN Vikanes Bungum Arkitekter AS BTH04 19/02233-010 2019/07/05
I TEK 142/790 - TEKNISK PLAN FOR STØLSTUNET - GARVIK TOMTEUTVIKLING AS - KUMSKJEMA - STØLSTUNET RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 17/04638-013 2019/07/05
I TEK 58/509 - LOSGATA, KOPERVIK, TILBYGG BOLIG, BOD - 58/509 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Reza Rajabi KMY 18/03642-004 2019/07/05
I TEK PLAN 2084 - DETALJREGULERING FOR HAUGEHJØRNET- ÅKRA - 15/278 MFL. - SVAR - FORESPØRSEL OM TREKKING AV INNSIGELSE PLAN 2084 - DETALJREGULERING FOR HAUGEHJØRNET- ÅKRA - 15/278 MFL. Rogaland Fylkeskommune BHA02 15/01064-050 2019/07/05