Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2016 - KAP. 4.A.2. SÆRSKILTE FORHANDLINGER - LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2016 - KAP. 4.A.2. SÆRSKILTE FORHANDLINGER Fagforbundet TUS 16/00626-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/04
U SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2016 - KAP. 4.A.4. KOMPETANSE - LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2016 - KAP. 4.A.4. KOMPETANSE Fagforbundet TUS 16/00624-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/04
U SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2016 - KAP. 4.A.4. KOMPETANSE - PROTOKOLL FRA MØTE 16.12.16 Norsk ergoterapeutforbund TUS 16/00624-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/04
U SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2017 - KAP. 5.2 ANNEN LØNNSREGULERING - SVAR - KRAV OM LØNNSREGULERING IHT. HTA KAP 5.2 ANNEN REGULERING UENIGHETSPROTOKOLL Nito - Norges Ingeniør - og Teknologorganisasjon TUS 17/01267-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/04
I SEN AKSJETRANSASJONER I ASKI AS - AKSJEOVERDRAGELSESAVTALE - ASKI AS Dnb Bank ASA PVE01 19/02573-001 2019/07/04
U TEK PLAN 1027 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONG FERKING - 22/212,214,196 - - TILBAKEMELDING PÅ PLANFORSLAG ETTER INTERNHØRING - PLAN 1027 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONG FERKING - 22/212,214,196 Procon AS BHA02 17/00332-074 2019/07/04
I TEK GRAVESØKNAD - KONG AUGVALDSVEG 10 - GRAVESØKNAD - KONG AUGVALDSVEG Danielsen & Skogland Maskin AS ETS 19/04746-001 2019/07/04
U TEK PLAN 4075 - DETALJREGULERING FOR HAVNEOMRÅDE FLATSKJÆR, HUSØY - 86/7 - GODKJENT 1.7.2019 - ANNONSE HA / KK-nettside YSL 17/01396-083 2019/07/04
U TEK GRAVESØKNAD - TORFÆUSGATEN - KOPERVIK - SVAR - GRAVESØKNAD - TORFÆUSGATEN, KOPERVIK Torleif og Sigurd Ytreland AS HPE 19/04757-002 2019/07/04
U TEK GRAVESØKNAD - SLETTEBØVEGEN 25, ÅKREHAMN - SVAR - GRAVESØKNAD - SLETTEBØVEGEN 25, ÅKREHAMN Vea Energi AS HPE 19/04761-002 2019/07/04
U HSE TILLEGGSSAK - SVAR - VEDRØRENDE SAK OM DRIFTSTILSKUDD AIS 19/03512-013 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/04
U SEN KJØP AV AKSJER I HAUGALAND KRAFT - SVAR - MELDING OM INTERESSE FOR AKSJER FRA SAUDA KOMMUNE AKSJEPORTEFØLJE I HAUGALAND KRAFT Sauda kommune PVE01 19/02569-004 2019/07/04
U HSE TILLEGGSSAK - SVAR - AVSLAG PÅ SØKNAD OM FORLENGET DRIFTSAVTALE - ANMODNING OM UTSATT IVERKSETTELSE SALF 19/03512-014 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/04
U SEN AKSJETRANSASJONER I ASKI AS - SVAR - AKSJEOVERDRAGELSESAVTALE - ASKI AS Dnb Bank ASA PVE01 19/02573-003 2019/07/04
U TEK 102/53 - LONGANESVEGEN, BYGNES - BYGGETILSYN - 102/53 - SVAR PÅ TILBAKEMELDING OG PLAN FOR TILBAKEFØRING Bjørn Gabriel Garvik JKV 19/02792-003 2019/07/04
U TEK 52/49 - LAKSODDEN, SKITNADAL, NYBYGG FRITIDSBOLIG - 52/49 - IGANGSETTELSESTILLATELSE, NYBYGG FRITIDSBOLIG Edb-Tjenester Norge Limited JMJ03 19/01423-015 2019/07/04
I TEK 64/211 - STANGALAND - NY BARNESKOLE MED UTEOMRÅDER - 64/211 - SØKNAD OM RAMMETILLATELSE 3rw Arkitekter AS IGR 19/00631-004 2019/07/04
U TEK 52/51 - LAKSODDEN, SKITNADAL, NYBYGG FRITIDSBOLIG - 52/51 -IGANGSETTINGSTILLATELSE, NYBYGG FRITIDSBOLIG Edb-Tjenester Norge Limited JMJ03 19/01427-007 2019/07/04
I TEK 15/443 - STONGVEGEN, ÅKRA - RIVING AV GARASJE, BOLIG- OG FORRETNINGSBYGG OG NYBYGG BOLIG OG FORRETNINGSBYGG - 15/443 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE Eskild Kvala AS IGR 17/00860-035 2019/07/04
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 13/585 - BESTILLING AV NABOLISTE Nicolai Lunde GEL 19/00021-326 2019/07/04
I SKU SVØMMEOPPLÆRING - PÅMINNING OM RAPPORT FOR MIDLER OVERFØRT FRA 2018 TIL 2019 - TILSKUDD TIL SVØMMEOPPLÆRING FOR NYANKOMNE MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER Fylkesmannen i Rogaland BNO 12/02867-039 2019/07/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - TILBUD BLI01 19/01348-236 25 Offl §25 2019/07/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - ARBEIDSAVTALE BLI01 19/01348-237 25 Offl §25 2019/07/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 100 % VED ROP NORD - SØKNAD ANVO 19/01663-019 25 Offl §25 2019/07/04
U TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGETILSYN OG BYGGESAK - ARBEIDSAVTALE MSE 19/01909-060 25 Offl §25 2019/07/04
U TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGETILSYN OG BYGGESAK - TILBUD MSE 19/01909-061 25 Offl §25 2019/07/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50-100% - INTERVJU ANVO 19/02554-038 25 Offl §25 2019/07/04
I SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER PÅ NORHEIM KULTURHUS - SØKNAD BLI01 19/02855-007 25 Offl §25 2019/07/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100% - SØKNAD ANVO 19/04698-004 25 Offl §25 2019/07/04
I TEK 148/502 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM - UNNTATT SØKNADSPLIKT - 148/502 - NYBYGG GARASJE Ørjan Østrem BFH 19/04788-001 2019/07/04
I TEK 142/790 - RØRLEGGERMELDINGER - 13 STK - NYBYGG - GARVIK TOMTESELSKAP BYGGESAK: 18/4285-18/4283-18/4282- 18/4281-18/4252-18/4094-18/4093-18/4090-18/4089-18/3948-18/3945-18/3944-18/3899 - 142/790 - FERDIGMELDING RØR PÅ 142/805 BYGGESAK: 18/4285-18/4283-18/4282- 18/4281-18/4252-18/4094-18/4093-18/4090-18/4089-18/3948-18/3945-18/3944-18/3899 Hage & Maskin AS ALS06 18/04473-005 2019/07/04
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2019 - ANALYSERAPPORT - DRIKKEVANN - PUMPESTASJON VANN - UKE 25 Eurofins Environment Testing Norway AS ETS 19/00014-033 2019/07/04
I TEK 15/950 - STONGVEGEN, ÅKRA - NYBYGG BOLIGBYGG MED 36 BOENHETER MED TILHØRENDE UTEOMRÅDE - 15/950 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE MED SIGNATUR Vikanes Bungum Arkitekter AS JKV 17/04733-042 2019/07/04
I SEN TILSTANDSVURDERING - KOPERVIK HAVN - E-POSTKORRESPONDANSE - KOPERVIK HAVN Karmsund Havn IKS OVR 18/01201-010 2019/07/04
U TEK 4/249 OG 4/259 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM STONGHAUGEN, KIRSTEN - 4/249 OG 4/259 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM STONGHAUGEN, KIRSTEN Kirsten Stonghaugen LKS 19/04780-002 2019/07/04
I TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - MELDING FRA LEVERANDØR - 13/434 PRESTAVEGEN KLOAKKSANERING ETAPPE 2 ABU01 13/00434-135 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/07/04
U SEN NY LØFTEPLATTFORM - BØ UNGDOMSSKOLE - ENDRINGSBILAG - 19/2425 LØFTEPLATTFORM TIL BØ UNGDOMSSKOLE TKS Heis AS KRWI 19/02425-010 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2019/07/04
U TEK RAMMEAVTALE - ELEKTROMATERIELL OG TJENESTER - MELDING TIL LEVERANDØR - 19/1061 ELEKTROMATERIELL OG TJENESTER TES02 19/01061-021 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/07/04
I TEK 64/38 - STANGALAND - NYBYGG 2 ENEBOLIGER I REKKE - 64/38 - MOTTATT MANGLER SIGNERT FØRSTESIDE AV SØKNAD Prosjekt Konsult AS KRRE 19/01784-006 2019/07/04
U TEK VARSEL - HULL I SEPTIKTANK - AVINOR HAUGESUND LUFTHAVN - SVAR - VARSEL OM HULL I SEPTIKTANK - AVINOR HAUGESUND LUFTHAVN Bjørn Smith ETS 19/02441-002 2019/07/04
I TEK RAMMEAVTALE - ELEKTROMATERIELL OG TJENESTER - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/1061 ELEKTROMATERIELL OG TJENESTER TES02 19/01061-022 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/07/04
U TEK OLIVERSBUKT - UTBEDRING AV UTSLIPPSLEDNING - RETUR AV UTGÅTT ORIGINAL GARANTI - NR 00935-02-1308345 OLIVERSBUKT - UTBEDRING AV UTSLIPPSLEDNING Dnb Bank ASA, Garantiavdelingen MAHA1 12/03504-019 2019/07/04
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - 13/605 - FORESPØRSEL ANGÅENDE REGULERING Bolig Partner AS IGR 17/00073-314 2019/07/04
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM DEKNING AV MEDLEMSKONTIGENT ANKO 19/04784-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/04
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - 120/111 - HENVENDELSE ANGÅENDE SØKNADSPLIKT Evelyn Constance Herløe og Kolbein Sjøtun KRRE 17/00073-313 2019/07/04
I TEK 72/37 - SUNDVEGEN, SKÅR, TILBYGG ENEBOLIG - 72/37 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Tarjei Skaar KMY 18/00431-004 2019/07/04
I TEK 64/399 OG 617 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - ANNE MAGNUSSEN - 64/399 OG 617 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - ANNE MAGNUSSEN Anne Magnussen ALA04 19/04785-001 26 Off.l.26 2019/07/04
I TEK 120/99 - TUASTAD - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG - 120/99 - SUPPLERING TIL FERDIGATTEST I K Gabrielsen JKV 17/02440-014 2019/07/04
I SEN AS HAUGALAND INDUSTRI - PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I HAUGALAND INDUSTRI AS As Haugaland Industri PVE01 15/04238-013 2019/07/04
I TEK 15/60 - STRANDAVEGEN, ÅKRA - PÅBYGG ALTAN - 15/60 - STRANDAVEGEN, ÅKRA - PÅBYGG ALTAN I K Gabrielsen IGR 19/04786-001 2019/07/04
I TEK 15/577 - ÅKRAVEGEN, ÅKRA - NY ADKOMST - 15/577 - SØKNAD OM FERDIGATTEST I K Gabrielsen JKV 18/03275-008 2019/07/04
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2019 - 64/609 - VEDRØRENDE OMADRESSREING I MATRIKKELEN I KARMØY KOMMUNE Skatteetaten BFH 19/00010-074 2019/07/04
U TEK 119/623 - MYKLANDVEGEN, MYKJE - TILBYGG - CARPORT TIL BOLIG - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 119/623 - MYKLANDVEGEN, MYKJE - TILBYGG - CARPORT TIL BOLIG Susan Marie Undheim KRRE 19/02386-004 2019/07/04
U TEK PLAN 4052 - DETALJREGULERING FOR KALSTØ - DEL AV 83/28 MFL. - GODKJENT 1.7.2019 - ANNONSE HA / KK-nettside YSL 13/04467-177 2019/07/04
U TEK 86/246 - AVALDSNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1905 - 86/246 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Bu Eiendomsselskap AS HAS 19/02789-016 2019/07/04
U TEK 86/246 - AVALDSNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1905 - 86/246 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Husøyvegen 155 AS HAS 19/02789-017 2019/07/04
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/03986-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/04
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 68/84 - BESTILLING AV NABOLISTE - "IVARETA RETTKOMMEN INTERESSE" Kristbjørg Eide GEL 19/00021-327 2019/07/04
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/04781-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/04
I TEK 124/52 - STEINHAUGVEGEN, VORMEDAL - NYBYGG IDRETTSHALL - 124/52 - STEINHAUGVEGEN, VORMEDAL - NYBYGG IDRETTSHALL Vikanes Bungum Arkitekter AS KIS 19/04802-001 2019/07/04
I TEK 64/407 - AUSTRE KARMØYVEG, STANGALAND - TILBYGG GARASJE OG VERANDA - 64/407 - SØKNAD OM PERSONLIG ANSVARSRETT Didrik Brun Ferkingstad KHM 19/03504-002 2019/07/04
I TEK REGRESSKRAV ETTER VANNSKADE - RUNE CHRISTENSEN SKADENR.: 343404537953 - OVERSENDER KOSTNADSOVERSIKT SKADENR.: 343404537953 Protector Forsikring ASA HASB 17/04764-006 2019/07/04
I TEK VANNSKADE - REVURVEGEN 38 - HERMANN STAKSENG 80034316,2 - OVERSENDER KOSTNADSOVERSIKT 80034316,2 Protector Forsikring ASA HASB 17/04797-007 2019/07/04
I TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - MELDING FRA LEVERANDØR - 13/434 PRESTAVEGEN KLOAKKSANERING ETAPPE 2 ABU01 13/00434-136 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/07/04
I TEK VANNSKADE 13. SEPTEMBER 2018 - LILLIAN OG LARS HALVORSEN, SOLSTRANDV. 18, KOPERVIK HA35635-001-RTH - OVERSENDER ENDELIG KRAV FRA IF HA35635-001-RTH / PROTECTOR SAK PRO-528201 Protector Forsikring ASA HASB 18/04318-004 2019/07/04
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 122/143 - BESTILLING AV NABOLISTE Garvik prosjekt AS GEL 19/00021-328 2019/07/04
I TEK HØRINGER - 2019 - HØRING - FORBUD MOT BRUK AV MINERALOLJE TIL BYGGVARME Klima- og miljødepartementet EIST 19/00016-073 2019/07/04
U TEK KLOAKKERING - RØYKSUND - RETUR AV UTGÅTT ORIGINAL GARANTI - NR 111213 KLOAKKERING RØYKSUND - SLAMAVSKILLER Etne Sparebank MAHA1 12/00024-429 2019/07/04
I TEK 72/174 - SKÅR - NYBYGG FIREMANNSBOLIG M/CARPORTER OG BOD - 72/174 - SØKNAD OM FORLENGELSE AV MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Garvik Prosjekt AS KMY 15/04027-028 2019/07/04
I TEK 3/709 - STEINARSKOGEN, ØSTHUS. NYBYGG FIREMANNSBOLIG + PARKERINGSANLEGG OG BODER - 3/709 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Hereid Hus AS JKV 13/02671-017 2019/07/04
I TEK 147/485 - RØYSVEGEN, MOKSHEIM - MASSEDEPONI - 147/485 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Vassbakk & Stol AS KMY 13/00321-012 2019/07/04
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 38/314 - BESTILLING AV NABOLISTE Børge Ivan Hansen GEL 19/00021-329 2019/07/04
I TEK 142/790 - TEKNISK PLAN FOR STØLSTUNET - GARVIK TOMTEUTVIKLING AS - INNMÅLT VA - MISJONSMARKEN 142/790 RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 17/04638-012 2019/07/04
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 68/324 - BESTILLING AV NABOLISTE I K Gabrielsen GEL 19/00021-330 2019/07/04
U SEN AS HAUGALAND INDUSTRI - SVAR - VEDRØRENDE DERES EIERSKAP AS Haugaland Industri PVE01 15/04238-014 2019/07/04
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/02398-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/04
U SEN RAMMEAVTALE OM FORVALTNINGSAVTALE FOR KJØP AV ELEKTRISK KRAFT - TILDELINGSBESLUTNING - 19/1792 FORVALTNINGSAVTALE FOR KJØP AV ELEKTRISK KRAFT Haugaland Kraft Energi AS KRWI 19/01792-041 2019/07/04
U SEN RAMMEAVTALE OM FORVALTNINGSAVTALE FOR KJØP AV ELEKTRISK KRAFT - TILDELINGSBESLUTNING - 19/1792 FORVALTNINGSAVTALE FOR KJØP AV ELEKTRISK KRAFT Glitre Energi Strøm AS KRWI 19/01792-042 2019/07/04
U SEN RAMMEAVTALE OM FORVALTNINGSAVTALE FOR KJØP AV ELEKTRISK KRAFT - TILDELINGSBESLUTNING - 19/1792 FORVALTNINGSAVTALE FOR KJØP AV ELEKTRISK KRAFT Fjordkraft AS KRWI 19/01792-043 2019/07/04
U SEN RAMMEAVTALE OM FORVALTNINGSAVTALE FOR KJØP AV ELEKTRISK KRAFT - TILDELINGSBESLUTNING - 19/1792 FORVALTNINGSAVTALE FOR KJØP AV ELEKTRISK KRAFT KINECT ENERGY AS KRWI 19/01792-044 2019/07/04
U SEN RAMMEAVTALE OM FORVALTNINGSAVTALE FOR KJØP AV ELEKTRISK KRAFT - TILDELINGSBESLUTNING - 19/1792 FORVALTNINGSAVTALE FOR KJØP AV ELEKTRISK KRAFT Hafslund Strøm AS KRWI 19/01792-045 2019/07/04
I TEK 15/950 - TEKNISK PLAN FOR STONGVEGEN 180 - STONGVEGEN 180, REVIDERT IG OG TEKNISK PLAN Vikanes Bungum Arkitekter AS BTH04 19/02233-009 2019/07/04
I TEK TEKNISK PLAN FOR SPANNATOPPEN BOLIGOMRÅDE - SVAR PÅ SØKNAD OM GODKJENNING AV TEKNISK PLAN - FORTAU LANGS SPANNAVEGEN-STØLSBAKKEN Statens Vegvesen BTH04 15/04907-050 2019/07/04
I TEK TEKNISK PLAN - SOLDALEN BERGE SAG BOLIGTOMTER AS - SOLDALEN - REFERAT FRA BYGGEMØTE 20 - DATO: 03.07.19 BERGE SAG BOLIGTOMTER AS Cowi AS BTH04 18/02711-037 2019/07/04
I HSE REFUSJONER/TILSKOTT INN 2012-2019 - HELSE- OG OMSORG - TILSKUDD TIL SÆRLIG RESSURSKREVENDE HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I KOMMUNENE - UTBETALING 2019 Helsedirektoratet BSE02 12/00929-183 2019/07/04
I SEN SALGS- OG SKJENKEAVGIFTER 2019 - INNRAPPORTERING AV ALKOHOLOMSETNING 2018 - SPAR VEA Kjøpmannshuset Norge AS EVI1 19/00854-041 2019/07/04
I HSE HØRINGER - 2019 - HØRING - TILGJENGELIGGJØRING AV HELSEDATA (ENDRINGER I HELSEREGISTERLOVEN M.M.) Helse- og Omsorgsdepartementet NOS01 19/00016-074 2019/07/04
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2019 - 52/49 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED LAKSODDEN Norwestor Bygg AS BFH 19/00010-075 2019/07/04
I TEK 122/10 OG 122/21 - SPANNAVEGEN, RØYKSUND, VESENTLIG TERRENGINNGREP - 122/10 OG 122/21 - INNSENDING AV KOMPLETTE PROFILER Birkeland Maskinentreprenør AS KRRE 18/05582-015 2019/07/04
U SEN RAMMEAVTALE OM FORVALTNINGSAVTALE FOR KJØP AV ELEKTRISK KRAFT - MELDING TIL LEVERANDØR - 19/1792 FORVALTNINGSAVTALE FOR KJØP AV ELEKTRISK KRAFT KRWI 19/01792-046 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/07/04
I SEN KRAV OM ERSTATNING - VEDR. KRAV OM ERSTATNING MALY Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/07/04
U TEK 28/2- MFL.- KVILHAUGSVIK, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 28/2- KVILHAUGSVIK, KARMØY KOMMUNE, OVERSENDELSE AV KLAGESAK- DISP. FRADELING AV BOLIGHUS NR. 2 PÅ LANDBRUKSEIENDOM Fylkesmannen i Rogaland HHU 18/03218-010 2019/07/04
U TEK KLOAKKSANERING - ÅDLAND - RETUR AV UTGÅTT ORIGINAL GARANTI - NR 420003 KLOAKKSANERING - ÅDLAND Skudenes & Aakra Sparebank MAHA1 12/00726-122 2019/07/04
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2019 - 52/51 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED LAKSODDEN Norwestor Bygg AS BFH 19/00010-076 2019/07/04
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - SØKNAD OM NABODELING RENOVASJON ALS06 19/04768-002 24 Offl.§24 2019/07/04
I TEK RAMMEAVTALE - ELEKTROMATERIELL OG TJENESTER - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/1061 ELEKTROMATERIELL OG TJENESTER TES02 19/01061-023 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/07/04
U TEK 47/578 - SOLVIGVEGEN, VIK - TILBYGG BOLIG - GARASJE - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 47/578 - SOLVIGVEGEN, VIK - TILBYGG BOLIG - GARASJE Florica Burca KHM 19/02966-003 2019/07/04
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 19/04797-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/04
U TEK RAMMEAVTALE - ELEKTROMATERIELL OG TJENESTER - MELDING TIL LEVERANDØR - 19/1061 ELEKTROMATERIELL OG TJENESTER TES02 19/01061-024 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/07/04
U TEK 4/132 - MUNKAJORD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1502 - 4/499 - EIENDOMSKARTET ER OPPDATERT ETTER OPPMÅLING AV NY GRUNNEIENDOM DELINGSVEDTAK STD:19/1502 Aina Margrethe Andersen HME 19/02061-005 2019/07/04
I TEK 118/25 OG 118/36 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM LOMELAND, SIGRID JOHANNE/LOMELAND, GUNNBJØRG - 118/25 OG 118/36 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM LOMELAND, SIGRID JOHANNE/LOMELAND, GUNNBJØRG Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS BJP01 19/04798-001 2019/07/04
I TEK 57/346 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM STENSLAND, JAMRAT MASEE - 57/346 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM STENSLAND, JAMRAT MASEE Jamrat Masee Stensland BJP01 19/04799-001 26 Off.l.26 2019/07/04
I TEK 3/705 - 3/706 - 3/707 - 3/708 - STEINARSKOGEN, ØSTHUS. NYBYGG REKKEHUS M/FIRE BOENHETER + PARKERINGSANLEGG & BODER - 3/705 - 3/706 - 3/707 - 3/708 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Hereid Hus AS JKV 13/02672-017 2019/07/04
I TEK RAMMEAVTALE - ELEKTROMATERIELL OG TJENESTER - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/1061 ELEKTROMATERIELL OG TJENESTER TES02 19/01061-025 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/07/04
I TEK 114/324 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HUS28 PROSJEKT AS - 114/324 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Hus28 Prosjekt AS BJP01 19/04800-001 2019/07/04
U TEK 25/161 - LANGÅKERGARDEN, LANGÅKER - FASADEENDRING GARASJE - 25/161 - LANGÅKERGARDEN, LANGÅKER - VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST FASADEENDRING GARASJE Charles David Langåker JKV 13/00287-004 2019/07/04
I TEK GRAVESØKNAD - SLETTAVIKVEGEN 37 - GRAVESØKNAD - SLETTAVIKVEGEN 37 Hage og Maskin AS ETS 19/04801-001 2019/07/04
U TEK RAMMEAVTALE RIB - TILDELINGSBESLUTNING - 18/4931 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER BYGG Multiconsult Norge AS (hovedenhet) VIHO 18/04931-013 2019/07/04
U TEK RAMMEAVTALE RIB - TILDELINGSBESLUTNING - 18/4931 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER BYGG Petter J. Rasmussen AS VIHO 18/04931-014 2019/07/04
U TEK RAMMEAVTALE RIB - TILDELINGSBESLUTNING - 18/4931 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER BYGG OMEGA AREAL AS VIHO 18/04931-015 2019/07/04
U TEK RAMMEAVTALE RIB - TILDELINGSBESLUTNING - 18/4931 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER BYGG Nordbø & Seglem AS VIHO 18/04931-016 2019/07/04
U TEK RAMMEAVTALE RIB - TILDELINGSBESLUTNING - 18/4931 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER BYGG HR Prosjekt AS VIHO 18/04931-017 2019/07/04
U TEK RAMMEAVTALE RIB - TILDELINGSBESLUTNING - 18/4931 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER BYGG Procon AS VIHO 18/04931-018 2019/07/04
U TEK RAMMEAVTALE RIB - TILDELINGSBESLUTNING - 18/4931 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER BYGG Asplan Viak AS (Hovedenhet) VIHO 18/04931-019 2019/07/04
U TEK RAMMEAVTALE RIB - TILDELINGSBESLUTNING - 18/4931 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER BYGG Niras Norge AS VIHO 18/04931-020 2019/07/04
U TEK RAMMEAVTALE RIB - TILDELINGSBESLUTNING - 18/4931 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER BYGG Norconsult AS (Hovedenhet) VIHO 18/04931-021 2019/07/04
U TEK RAMMEAVTALE RIB - TILDELINGSBESLUTNING - 18/4931 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER BYGG Sweco Norge AS (Hovedenhet) VIHO 18/04931-022 2019/07/04
U TEK 22/36 - FERKINGSTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 22/36 - FERKINGSTAD, KARMØY KOMMUNE, OVERSENDELSE AV KLAGESAK- AVSLAG DISPENSASJON, FRADELING AV BOLIGTOMT PÅ LANDBRUKSEIENDOM Fylkesmannen i Rogaland HHU 19/00255-011 2019/07/04
I TEK 148/984- AUSTBØVEGEN, NORHEIM. RIVING LAGERBYGG - 148/984 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Vassbakk & Stol AS KMY 11/01163-008 2019/07/04
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - MELDING TIL LEVERANDØR - 13/434 PRESTAVEGEN KLOAKKSANERING ETAPPE 2 ABU01 13/00434-137 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/07/04
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - MELDING TIL LEVERANDØR - 13/434 PRESTAVEGEN KLOAKKSANERING ETAPPE 2 ABU01 13/00434-138 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/07/04
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 115/31 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE RH Oppmåling Rune Hemnes MAAA1 19/00023-080 2019/07/04
I TEK 106/29 OG 106/62 - FOSNANES - OPPMÅLINGSFORRETNING KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 106/29 OG 106/62 - OPPDATERT SØKNAD Leif Jonny Eriksen ALA04 19/04760-002 2019/07/04
I TEK 142/727 - HÅLANDVEGEN, STORASUND - NYBYGG ENEBOLIG - 142/727 - SUPPLERING ERKLÆRING OM ANSVARSRETT OG GJENNOMFØRINGSPLAN Byggmester Leif K Hausken AS KMY 18/03089-024 2019/07/04
U TEK 114/324 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HUS28 PROSJEKT AS - SVAR - 114/324 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Hus28 Prosjekt AS BJP01 19/04800-002 2019/07/04
U TEK 57/346 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM STENSLAND, JAMRAT MASEE - SVAR - 57/346 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM STENSLAND, JAMRAT MASEE Knut Grønnestad BJP01 19/04799-002 2019/07/04
U TEK 60/131 - SØRSTOKKE - OPPMÅLINGSFORRETNING KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 60/131 I KARMØY KOMMUNE Liknes Anne Grete XXI 19/04750-002 2019/07/04
U TEK 60/131 - SØRSTOKKE - OPPMÅLINGSFORRETNING KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 60/131 I KARMØY KOMMUNE Liknes Kjell Jonny XXI 19/04750-003 2019/07/04
U TEK 60/131 - SØRSTOKKE - OPPMÅLINGSFORRETNING KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 60/131 I KARMØY KOMMUNE Jakobsen Ivar Kjell XXI 19/04750-004 2019/07/04
U TEK 60/131 - SØRSTOKKE - OPPMÅLINGSFORRETNING KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 60/131 I KARMØY KOMMUNE Stava Arne Karsten XXI 19/04750-005 2019/07/04
U TEK 60/131 - SØRSTOKKE - OPPMÅLINGSFORRETNING KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 60/131 I KARMØY KOMMUNE Fikstveit Oddvar Magne XXI 19/04750-006 2019/07/04
U TEK 32/17, 32/23 OG 32/38 - VIKRA - SØKNAD OM DELING MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/3652 - 32/17 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING Jakob Tamburini Krygård HAS 18/03963-028 2019/07/04
I TEK RAMMEAVTALE RIE - MELDING FRA LEVERANDØR - 18/4932 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER ELEKTRO VIHO 18/04932-013 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/07/04
I TEK KOMMUNALE AVGIFTER - PLOMBERING AV VANNINNTAK ANNA 19/04803-001 24 Offl.§24 2019/07/04
I TEK PLAN 4070 - DETALJREGULERING FOR VELDE - ØST FOR FLYPLASSKRYSSET - DEL AV 88/9 - UTTALELSE FRA ROGALAND FYLKESKOMMUNE - 04.07.19 PLAN 4070 - DETALJREGULERING FOR VELDE - ØST FOR FLYPLASSKRYSSET - DEL AV 88/9 Rogaland Fylkeskommune YSL 16/00593-037 2019/07/04
I TEK 63/14 M. FL. - RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN - VEDR. UNDERRETTING OM RETTING AV EIENDOMSGRENSER I MATRIKKELEN - MOLO/ALLMENNING SKJERSUND Karmsund Havn IKS ALA04 19/04709-003 2019/07/04
I TEK 21/112 - STAVAGARDEN, STAVA - FORSTØTNINGSMUR - 21/112 - ENDRING AV HØYDE PÅ FORSTØTNINGSMUR Harald Abrahamsen EDH 19/02806-004 2019/07/04
I TEK PLAN 5081-2 - DETALJREGULERING FOR SOLDALEN - 123/186 SNIK - ENDRING LEKEPLASS - UTTALELSE FRA STATENS VEGVESEN - 04.07.19 PLAN 5081-2 - DETALJREGULERING FOR SOLDALEN - 123/186 SNIK - ENDRING LEKEPLASS Statens Vegvesen AAHO 19/01795-007 2019/07/04
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 22/281, 266 - BESTILLING AV NABOLISTE Kjersti Moen Fagerheim v/Karmøy rideklubb GEL 19/00021-331 2019/07/04
U TEK RAMMEAVTALE RIE - MELDING TIL LEVERANDØR - 18/4932 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER ELEKTRO VIHO 18/04932-014 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/07/04
U TEK 4/132 - MUNKAJORD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1502 - 4/499 - EIENDOMSKARTET ER OPPDATERT ETTER OPPMÅLING AV NY GRUNNEIENDOM DELINGSVEDTAK STD:19/1502 FRØYDIS M RASMUSSEN HME 19/02061-006 2019/07/04
U TEK RAMMEAVTALE - ELEKTROMATERIELL OG TJENESTER - MELDING TIL LEVERANDØR - 19/1061 ELEKTROMATERIELL OG TJENESTER TES02 19/01061-026 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/07/04
U TEK 63/14 M. FL. - RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN - SVAR - VEDR. UNDERRETTING OM RETTING AV EIENDOMSGRENSER I MATRIKKELEN - MOLO/ALLMENNING SKJERSUND Karmsund Havn IKS v/ Heidi Synnøve Nymann ALA04 19/04709-004 2019/07/04