Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV DEKK TIL KJØRETØY - KUNNGJØRING - 18/5484 RAMMEAVTALE - KJØP AV DEKK TIL KJØRETØY Doffin OEI 18/05484-009 2019/07/03
U SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV DEKK TIL KJØRETØY - TILLEGGSINFORMASJON - 18/5484 RAMMEAVTALE - KJØP AV DEKK TIL KJØRETØY Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen OEI 18/05484-011 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/07/03
U SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV DEKK TIL KJØRETØY - MELDING TIL LEVERANDØR - 18/5484 RAMMEAVTALE - KJØP AV DEKK TIL KJØRETØY OEI 18/05484-013 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/07/03
U SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV DEKK TIL KJØRETØY - TILLEGGSINFORMASJON - 18/5484 RAMMEAVTALE - KJØP AV DEKK TIL KJØRETØY Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen OEI 18/05484-015 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/07/03
U SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV DEKK TIL KJØRETØY - TILDELINGSBESLUTNING - 18/5484 RAMMEAVTALE - KJØP AV DEKK TIL KJØRETØY Vianor AS OEI 18/05484-020 2019/07/03
U SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV DEKK TIL KJØRETØY - TILDELINGSBESLUTNING - 18/5484 RAMMEAVTALE - KJØP AV DEKK TIL KJØRETØY Bilgummilageret AS OEI 18/05484-021 2019/07/03
U SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV DEKK TIL KJØRETØY - TILDELINGSBESLUTNING - 18/5484 RAMMEAVTALE - KJØP AV DEKK TIL KJØRETØY Dekk1 AS OEI 18/05484-022 2019/07/03
U SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV DEKK TIL KJØRETØY - TILDELINGSBESLUTNING - 18/5484 RAMMEAVTALE - KJØP AV DEKK TIL KJØRETØY Dekkmann AS OEI 18/05484-023 2019/07/03
U SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV DEKK TIL KJØRETØY - MELDING TIL LEVERANDØR - 18/5484 RAMMEAVTALE - KJØP AV DEKK TIL KJØRETØY OEI 18/05484-025 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/07/03
U TEK 38/275 - SYRE, NYBYGG NAUST/SJØBOD - AVSLAG PÅ BYGGESØKNAD - 38/275 - SYRE, NYBYGG NAUST/SJØBOD Bjarne Reidar Skådel JMJ03 19/01386-004 2019/07/03
U TEK 15/15 OG 15/18 - ÅKRA, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/15 OG 15/18 - MANGELFULL SØKNAD OM DELING Jofrid Kjellbjørg Bru HHU 19/01154-003 2019/07/03
U TEK 114/238 - NORDRE EIKE - FYLLING I SJØ - OVERSENDELSE AV UTTALE FRA REGIONALE MYNDIGHETER 114/238 - NORDRE EIKE - FYLLING I SJØ Svein Lorents Myklebust KRRE 18/05035-014 2019/07/03
U SKU FORESPØRSEL OM SFO - SVAR- TILBUD OM SFO KBE03 19/02864-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/03
U TEK PLAN 5107 - DETALJREGULERING FOR SOLBERG - 112/6 - PLAN 5107 - DETALJREGULERING FOR SOLBERG - 112/6 RH Oppmåling Rune Hemnes YSL 19/01514-016 2019/07/03
U TEK 13/59 - TJØSVOLLVEGEN, TJØSVOLL - TILBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 13/59 - TJØSVOLLVEGEN, TJØSVOLL - TILBYGG ENEBOLIG Roy Olav Olsen KHM 19/02745-002 2019/07/03
U TEK 57/518 - NESSAGADÅ, SKUDENESHAVN - NYBYGG HAGESTUE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 57/518 - NESSAGADÅ, SKUDENESHAVN - NYBYGG HAGESTUE Egil Kåre Nilsen JMJ03 19/03834-004 2019/07/03
U TEK 5/590 - SLETTATUNET, VEA, SØKNAD OM NYBYGG ENEBOLIG - 5/590 - FERDIGATTEST - NYBYGG ENEBOLIG I K Gabrielsen JKV 17/05155-012 2019/07/03
U TEK 1/20 OG 1/113 - VEDØY - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/901 - 1/237 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORETNING STD:19/901 Gudmund Nilsen JONI 19/01471-015 2019/07/03
U SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - SVAR - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING FOR VETERANSKIPET SANDNES UNDER SKUDEFESTIVALEN 2019 Ryfylke Dampskibsselskab AS EVI1 19/00022-076 2019/07/03
U TEK GRAVESØKNAD - KVEITEVIKVEGEN 21 - SVAR - UTSETTELSE - GRAVESØKNAD OG VARSLINGSPLAN KVEITEVIKVEGEN T Halleland AS HPE 19/01468-005 2019/07/03
I TEK 142/790 - STØLSVEGEN, STORASUND - NYBYGG ENEBOLIG - BOLIG C9 RØRLEGGERMELDING: 18/4473 - 142/790 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Garvik Prosjekt AS KMY 18/04089-007 2019/07/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 100 % VED ROP NORD - INTERVJU ANVO 19/01663-016 25 Offl §25 2019/07/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 100 % VED ROP NORD - BEKREFTELSE ANVO 19/01663-017 25 Offl §25 2019/07/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 100 % VED ROP NORD - BEKREFTELSE ANVO 19/01663-018 25 Offl §25 2019/07/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - TILBUD BLI01 19/01999-152 25 Offl §25 2019/07/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - ARBEIDSAVTALE BLI01 19/01999-153 25 Offl §25 2019/07/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 50-100 % - INTERVJU ANVO 19/02555-020 25 Offl §25 2019/07/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 50-100 % - INTERVJU ANVO 19/02555-021 25 Offl §25 2019/07/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 50-100 % - INTERVJU ANVO 19/02555-022 25 Offl §25 2019/07/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK REKTOR FERKINGSTAD SKOLE - TILBUD BLI01 19/02711-005 25 Offl §25 2019/07/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK REKTOR FERKINGSTAD SKOLE - ARBEIDSAVTALE BLI01 19/02711-006 25 Offl §25 2019/07/03
I SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER PÅ NORHEIM KULTURHUS - SØKNAD BLI01 19/02855-006 25 Offl §25 2019/07/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100% - SØKNAD ANVO 19/04698-003 25 Offl §25 2019/07/03
U TEK 43/43 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM KNUTSEN, LIV JORUNN - 43/43 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM KNUTSEN, LIV JORUNN Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS LKS 19/04763-002 2019/07/03
I TEK 102/53 - LONGANESVEGEN, BYGNES - BYGGETILSYN - 102/53 - SVAR VEDRØRENDE PÅLEGG OM STANS AV ARBEID Bjørn Gabriel Garvik JKV 19/02792-002 2019/07/03
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - 148/159 - NORHEIM - VEDRØRENDE FRADELING AV TOMT Hans Williksen Haug EDH 17/00073-309 2019/07/03
I SEN KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2019 - BEHANDLING AV STEMMEGIVNINGER FRA VELGERE MED ADRESSESPERRE KODE 6 ELLER KODE 7 I FOLKEREGISTERET Valgdirektoratet LYK 18/01539-009 2019/07/03
I HSE SKADEMELDINGER HELSE OG OMSORG 2016-2019 - HALVÅRSRAPPORT - SKADEMELDINGER ÅKRA BU- OG BEHANDLINGSHEIM/FREDHEIM BUFELLESSKAP Åkra bu- og behandlingsheim/Fredheim bufellesskap SALF 16/00460-101 2019/07/03
I HSE SAMHANDLINGSREFORMEN DIALOG MOT ANDRE KOMMUNER, OVERORDNEDE AVKLARINGER - INFORMASJON FRA SAMHANDLINGSUTVALET - OPPSIGELSE OG REFORHANDLING AV AVTALE Samhandlingsutvalget NOS01 12/00176-089 2019/07/03
I TEK 119/89 - MYKJE - TILTAK SOM KREVER SØKNAD - 119/89 - ANMODNING OM FORHÅNDSKONFERANSE Aud Marit Nicholls KRRE 19/04766-001 2019/07/03
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 17/01403-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/03
U TEK 134/10 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GEIR JOHNNY KVALEVÅG - 134/10 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - GEIR JOHNNY KVALEVÅG Geir Johnny Kvalevåg ALS06 17/03714-005 2019/07/03
U TEK 75/115 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM NIKOLAISEN, JAN - 75/115 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM NIKOLAISEN, JAN Hetland Harald Advokat LKS 19/04765-002 2019/07/03
I TEK KAPASITETSTESTER VANNMODELL - BRANNKUM OG KAPASITET - HUSØYVEGEN 31 Firesafe AS ABU01 17/01108-097 2019/07/03
U TEK RAMMEAVTALE BYGGELEDER/BYGGHERREOMBUD - MELDING TIL LEVERANDØR - 18/4935 RAMMEAVTALE - BYGGELEDER/BYGGHERREOMBUD VIHO 18/04935-019 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/07/03
U TEK RAMMEAVTALE BYGGELEDER/BYGGHERREOMBUD - TILLEGGSINFORMASJON - 18/4935 RAMMEAVTALE - BYGGELEDER/BYGGHERREOMBUD Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen VIHO 18/04935-020 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/07/03
U SEN PROSJEKTER - FOLKEHELSE - TILSKUDDSUTBETALING STILLING Konfliktrådet i Haugaland og Sunnhordland SMA01 13/00440-062 2019/07/03
I TEK PLAN 5093 - DETALJREGULERING AV KRYSS MELLOM FV.835 VORMEDALSVEGEN/TUASTADVEGEN OG SNIKVEGEN - 119/17, 60, 249 MFL. - OVERSENDER NY PLANBESKRIVELSE PLAN 5093 - DETALJREGULERING AV KRYSS MELLOM FV.835 VORMEDALSVEGEN/TUASTADVEGEN OG SNIKVEGEN - 119/17, 60, 249 MFL. Statens vegvesen - Region vest BHA02 17/02428-008 2019/07/03
U TEK DRIFT AV HAUGALAND LANDBRUKSRÅDGJEVING - KOMMUNAL STØTTE 2012-2018 - SVAR - SØKNAD OM KOMMUNAL STØTTE FOR 2020 Norsk Landbruksrådgiving Rogaland BJP01 12/00400-022 2019/07/03
U TEK UTSKIFTING AV VA-ANLEGG - ASKEHAGEN - RETUR AV UTGÅTT ORIGINAL GARANTI - NR 111190 UTSKIFTING AV VA-ANLEGG - ASKEHAGEN Etne Sparebank MAHA1 12/02910-014 2019/07/03
I TEK 15/950 - STONGVEGEN, ÅKRA - NYBYGG BOLIGBYGG MED 36 BOENHETER MED TILHØRENDE UTEOMRÅDE - 15/950 - OPPDATERT UTOMHUSPLAN Vikanes Bungum Arkitekter AS IGR 17/04733-040 2019/07/03
I TEK 75/41 - KVALAVÅG - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 75/41 - MOTTATT MANGLER SØKNAD OM MERBELASTNING AV EKSISTERENDE UTKJØRSEL Karmøyadvokatene DA EDH 19/03529-004 2019/07/03
U TEK 140/29 - OSNES - OPPMÅLINGSFORRETNING GRENSEJUSTERING - 140/29 - MANGELBREV - GRENSEJUSTERING H2 Bygg & Eiendom AS HAS 19/04741-002 2019/07/03
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SVAR - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGEN I FORM AV EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/03
I TEK KOMMUNALE AVGIFTER - SØKNAD OM NABODELING AV RENOVASJONSAVGIFT ALS06 19/04768-001 24 Offl.§24 2019/07/03
I TEK 115/31 - SØNDRE EIKE - FELTMODNING OG STØTTEMURER - 115/31 - MERKNADER TIL NABOVARSEL Anita Mackay Kristensen Vikingstad KRRE 19/01810-012 2019/07/03
I SEN BRUKTHANDELBEVILLING - AUTO MG GRABOWSKI - BRUKTHANDELBEVILLING - AUTO MG GRABOWSKI Sør-Vest Politidistrikt PVE01 19/04769-001 2019/07/03
I TEK 2/37 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/4317 - 2/37 - ERKLÆRING SAMTYKKE TIL FRADELING STD:18/4317 Didrik Johan Tønnesen m/fl JHE 19/00852-026 26 Off.l.26 2019/07/03
I SEN BRUKTHANDELBEVILLING - KOPERVIK BIL AS - BRUKTHANDELBEVILLING - KOPERVIK BIL AS Sør-Vest Politidistrikt PVE01 19/04770-001 2019/07/03
I TEK VEGLYS OG GATELYS - 3/49 - SAMTYKKE TIL TINGLYSING AV ERKLÆRING OM RETTIGHET I FAST EIENDOM (RETT TIL Å SETTE OPP 1 STK. BARDUN FOR VEGLYSSTOLPE) Oppgjørspartner AS KSU01 12/01112-040 2019/07/03
U TEK 10/3 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM TJØSVOLL, HILDEGUNN OG JOHN - 10/3 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM TJØSVOLL, HILDEGUNN OG JOHN Hildegunn Tjøsvoll LKS 19/04762-003 2019/07/03
U TEK UV-ANLEGG - BREKKE - RETUR AV UTGÅTT ORIGINAL GARANTI - NR 22384 BREKKE VBA - M2 MASKIN SpareBank 1 SMN MAHA1 12/00075-007 2019/07/03
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - REFUSJONSKRAV FOR BARN SOM HAR BARNEHAGEPLASS I KARMØY OG BOSTED I TYSVÆR - 1.HALVÅR 2019 Tysvær Kommune Barnehagesjefen ETH01 16/01128-537 2019/07/03
I SKU FORESPØRSEL OM SFO - GJELDER SFO-TILBUD KBE03 19/02864-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/03
I SKU FORESPØRSEL OM SFO - KORRESPONDANSE - SFO-TILBUD/BYTTE AV SKOLE KBE03 19/02864-011 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/03
I SKU FORESPØRSEL OM SFO - OVERSENDELSE AV KLAGE PÅ SFO-TILBUD KBE03 19/02864-010 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/03
I TEK INNBRUDD - HÆRVERK - KRIMINALITET - 2018 OG 2019 - BEKREFTELSE PÅ ANMELDT FORHOLD - 14819181 11055/19 206 Sør-Vest Politidistrikt ADA02 18/00351-058 2019/07/03
I TEK 146/1 - TROND ROALD BØ PRODUKSJONSTILSKUDD - 146/1 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Trond Roald Bø LKS 18/02077-008 2019/07/03
I TEK 119/7 - BJØRG ØSTERVOLD SOLBERG PRODUKSJONSTILSKUDD - 119/7 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Bjørg Østervold Solberg LKS 18/02353-008 2019/07/03
I SEN VIET NAM HOUSE AS SERVERINGSBEVILLING - SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING - VIET NAM HOUSE AS SERVERINGSBEVILLING Viet Nam House AS EVI1 19/02774-004 26 Off.l.26 2019/07/03
I TEK 146/108 - SVEIN INGE BØ VÅGEN PRODUKSJONSTILSKUDD - 146/108 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Svein Inge Bø Vågen LKS 18/02173-008 2019/07/03
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - UTTALELSE - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING (ENKELTANLEDNING) UNDER FISKERIDAGENE I ÅKREHAMN Sør-Vest Politidistrikt EVI1 19/00022-077 2019/07/03
I TEK 147/276, BJØLLEHAUGVEGEN, MOKSHEIM. TILBYGG ENEBOLIG - HAGESTUE - 147/276 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Nelly Berntine Tokheim KMY 12/02908-004 2019/07/03
I TEK 33/6 - KNUT SANDVE PRODUKSJONSTILSKUDD - 33/6 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Knut Sandve LKS 18/02064-007 2019/07/03
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - AVSLAG PÅ SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 14/03554-009 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2019/07/03
I TEK 107/54 - FOSNAVEGEN, LINDØY, SØKNAD OM OPPFØRING AV CARPORTER OG MUR MELLOM CARPORTER, MED GJERDE - 107/54 - SØKNAD OM ENDRING AV GITT TILLATELSE Knut Aslak Mokleiv KRRE 18/03214-006 2019/07/03
I TEK 15/1435 - ÅKRA - TILBYGG - 15/1435 - VEDRØRENDE PLANBESTEMMELSER Boligleverandøren Karmøy AS IGR 19/04773-001 2019/07/03
I TEK 57/392 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SKUDE BYGG EIENDOM AS - 57/392 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Skude Bygg Eiendom AS BJP01 19/04771-001 2019/07/03
I TEK 15/217 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/217 - MOTTATT MANGLER FONNAKART Rh Oppmåling Rune Hemnes EDH 19/01673-006 2019/07/03
I TEK 63/10 - LISE KATHRINE AMLAND PRODUKSJONSTILSKUDD - 63/10 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Lise Kathrine Amland LKS 19/04772-001 2019/07/03
I TEK 93/31 - EGIL OVE KOLSTØ PRODUKSJONSTILSKUDD - 93/31 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Egil Ove Kolstø LKS 18/02073-007 2019/07/03
I TEK 75/9 - KALLEVIK OLE PETTER PRODUKSJONSTILSKUDD - 75/9 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Kallevik Ole Petter LKS 18/02264-007 2019/07/03
I TEK 43/486 - POSTVEGEN - HØYNES. RIVING AV BYGG - 43/486 - TILBAKETREKKELSE AV OPPHØR AV ANSVARSRETT Vikanes Bungum Arkitekter AS JMJ03 19/01872-009 2019/07/03
U TEK 5/260 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - STILLASGRUPPEN - 5/260 - KOPI AV RØRLEGGERSAK- BESTÅENDE BYGG - STILLASGRUPPEN Bleikmyrvegen 8 AS ALS06 18/01052-004 2019/07/03
I TEK 13/304/0/4 - KOMMUNALE AVGIFTER - 13/304/0/4 - GJELDER KOMMUNALE AVGIFTER Odd Kåre Tokheim ALS06 19/04774-001 2019/07/03
I TEK 54/2 - MORTEN DALE PRODUKSJONSTILSKUDD - 54/2 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Morten Dale LKS 18/02020-009 2019/07/03
I TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - 85/5 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Kjetil Ask LKS 18/02156-016 2019/07/03
I TEK 33/103 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - OVE OLAISEN - 33/103 - FERDIGMELDING Vedavågen Rør AS ALS06 17/03180-003 2019/07/03
I HSE REFUSJONER/TILSKOTT INN 2012-2019 - HELSE- OG OMSORG - TILSAGN OM OU-MIDLER - KARMØY KOMMUNE KS JBR03 12/00929-182 2019/07/03
I TEK 75/8 - OLE INGE THORSEN PRODUKSJONSTILSKUDD - 75/8 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Ole Inge Thorsen LKS 18/01930-007 2019/07/03
I TEK 148/12 - HILDE GUDMUNDSEN PRODUKSJONSTILSKUDD - 148/12 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Hilde Gudmundsen LKS 18/02328-007 2019/07/03
I TEK 70/2 - EIDE STIG JOHNNY PRODUKSJONSTILSKUDD - 70/2 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Eide Stig Johnny LKS 18/01970-007 2019/07/03
I TEK 50/3 - STALL FALNES GEIR HODNE OPSAL PRODUKSJONSTILSKUDD - 50/3 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Stall Falnes Geir Hodne Opsal LKS 18/01883-007 2019/07/03
I TEK 75/41 - KVALAVÅG - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 75/41 - MOTTATT MANGLER NABOVARSEL Karmøyadvokatene DA EDH 19/03529-005 2019/07/03
I TEK 144/1 - TORA SERINE NORDBØ PRODUKSJONSTILSKUDD - 144/1 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Tora Serine Nordbø LKS 18/02032-007 2019/07/03
I TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - MELDING FRA LEVERANDØR - 13/434 PRESTAVEGEN KLOAKKSANERING ETAPPE 2 ABU01 13/00434-127 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/07/03
I TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - MELDING FRA LEVERANDØR - 13/434 PRESTAVEGEN KLOAKKSANERING ETAPPE 2 ABU01 13/00434-128 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/07/03
I TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - MELDING FRA LEVERANDØR - 13/434 PRESTAVEGEN KLOAKKSANERING ETAPPE 2 ABU01 13/00434-129 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/07/03
I TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - MELDING FRA LEVERANDØR - 13/434 PRESTAVEGEN KLOAKKSANERING ETAPPE 2 ABU01 13/00434-130 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/07/03
I TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - MELDING FRA LEVERANDØR - 13/434 PRESTAVEGEN KLOAKKSANERING ETAPPE 2 ABU01 13/00434-131 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/07/03
I TEK 21/9 - STAVA VILLSAU DA PRODUKSJONSTILSKUDD - 21/9 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Stava Villsau DA LKS 18/01862-006 2019/07/03
U TEK 3/387 - URVEGEN, ØSTHUS - FYLLING I SJØ, NYBYGG 2 NAUST OG KAI - 3/387 - URVEGEN, ØSTHUS - FYLLING I SJØ, NYBYGG 2 NAUST OG KAI - OVERSENDELSE AV KLAGE Eskild Kvala AS GTH 16/02267-049 2019/07/03
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL SVØMMEMIDLER 2019 Espira Østrem Barnehage ETH01 16/01128-538 2019/07/03
U TEK 43/486 - POSTVEGEN - HØYNES. RIVING AV BYGG - 43/486 - IGANGSETTINGSTILLATELSE. RIVING AV BYGG Vikanes Bungum Arkitekter AS JMJ03 19/01872-011 2019/07/03
U TEK 149/2 - SPANNE, ANTENNEMAST OG UTSTYRSHYTTE (BASESTASJON) - 149/2 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Pro Invenia AS CAGR 12/05316-030 2019/07/03
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL SVØMMEMIDLER 2019 Fladaberg Fus Barnehage AS ETH01 16/01128-539 2019/07/03
I TEK 123/187 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BF1-2 - 123/187 - AVTALE MED NABO Berge Sag og Trelast AS KIS 19/02779-003 2019/07/03
I TEK 123/187 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BF1-3 - 123/187 - AVTALE MED NABO Berge Sag og Trelast AS KIS 19/02780-003 2019/07/03
I TEK 123/187 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BF1-1 - 123/187 - VEDRØRENDE SITUASJONSPLAN Berge Sag og Trelast AS KIS 19/02778-004 2019/07/03
I TEK 126/2 - ODD INGE VIKSHÅLAND PRODUKSJONSTILSKUDD - 126/2 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Vikshåland Odd Inge LKS 18/02062-007 2019/07/03
I TEK 18/8 - GEIR MORTEN HÅSTØ PRODUKSJONSTILSKUDD - 18/8 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Geir Morten Håstø LKS 18/02031-007 2019/07/03
I TEK 29/11 - BERGLUND KJØTTFE V/ DAGFINN KNUTSEN PRODUKSJONSTILSKUDD - 29/11 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Berglund Kjøttfe V/ Dagfinn Knutsen LKS 18/01968-008 2019/07/03
I TEK 41/5 - WARARAT KVILHAUG PRODUKSJONSTILSKUDD - 41/5 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Wararat Kvilhaug LKS 18/02044-010 2019/07/03
I TEK 47/16 - KURT ARILD NALEY PRODUKSJONSTILSKUDD - 47/16 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Naley Kurt Arild LKS 18/02081-008 2019/07/03
U TEK 5/65 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 5/65 I KARMØY KOMMUNE Hans J Rasmussen Prosjekt As AMJ 19/03645-001 2019/07/03
U TEK 5/65 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 5/65 I KARMØY KOMMUNE Kolbeinsen Elisabeth AMJ 19/03645-002 2019/07/03
U TEK 5/65 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 5/65 I KARMØY KOMMUNE Våge Karina Dahl AMJ 19/03645-003 2019/07/03
U TEK 5/65 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 5/65 I KARMØY KOMMUNE Vest-eiendom As AMJ 19/03645-004 2019/07/03
U TEK 5/65 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 5/65 I KARMØY KOMMUNE Mathiassen Eivind AMJ 19/03645-005 2019/07/03
U TEK 5/65 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 5/65 I KARMØY KOMMUNE Mathiassen Inger Lise Vik AMJ 19/03645-006 2019/07/03
U TEK 5/65 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 5/65 I KARMØY KOMMUNE Rett Bolig As AMJ 19/03645-007 2019/07/03
U TEK 5/65 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 5/65 I KARMØY KOMMUNE Steinarskogen Eiendom As AMJ 19/03645-008 2019/07/03
U TEK 5/65 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 5/65 I KARMØY KOMMUNE Kolbeinsen Thorvald AMJ 19/03645-009 2019/07/03
U TEK 5/65 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 5/65 I KARMØY KOMMUNE Espehaug Harald Olav AMJ 19/03645-010 2019/07/03
U TEK 5/65 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 5/65 I KARMØY KOMMUNE Dahl Martin AMJ 19/03645-011 2019/07/03
U TEK 5/65 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 5/65 I KARMØY KOMMUNE Espehaug Harald Olav AMJ 19/03645-012 2019/07/03
U TEK 5/65 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 5/65 I KARMØY KOMMUNE Lund Nils Vermund AMJ 19/03645-013 2019/07/03
U TEK 5/65 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 5/65 I KARMØY KOMMUNE Nielsen Anlaug Dahl AMJ 19/03645-014 2019/07/03
U TEK 5/65 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 5/65 I KARMØY KOMMUNE Sletten Barnehage As AMJ 19/03645-015 2019/07/03
U TEK 5/65 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 5/65 I KARMØY KOMMUNE Storli Olga Lidia Hurtado AMJ 19/03645-016 2019/07/03
U TEK 5/65 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 5/65 I KARMØY KOMMUNE Strømø Rigmor Dahl AMJ 19/03645-017 2019/07/03
U TEK 5/65 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 5/65 I KARMØY KOMMUNE Vea Ingvar AMJ 19/03645-018 2019/07/03
U TEK 5/65 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 5/65 I KARMØY KOMMUNE Lund Nils Vermund AMJ 19/03645-019 2019/07/03
U TEK 5/65 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 5/65 I KARMØY KOMMUNE Ytreland Geir AMJ 19/03645-020 2019/07/03
U TEK 5/65 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 5/65 I KARMØY KOMMUNE Karmøy Kommune AMJ 19/03645-021 2019/07/03
U TEK 5/65 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 5/65 I KARMØY KOMMUNE Samholderen Ii As AMJ 19/03645-022 2019/07/03
I TEK 17/3 - HENRY VALTER NES PRODUKSJONSTILSKUDD - 17/3 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Henry Valter Nes LKS 18/02083-008 2019/07/03
I TEK 83/13 - ODD ARNE SKEIE PRODUKSJONSTILSKUDD - 83/13 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Odd Arne Skeie LKS 18/02257-008 2019/07/03
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - 2/52 OG 2/5 - VEDRØRENDE REGULERING OG FRADELING Kjell Olav Munkejord EDH 17/00073-310 2019/07/03
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 17/03309-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/03
I TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - MELDING FRA LEVERANDØR - 13/434 PRESTAVEGEN KLOAKKSANERING ETAPPE 2 ABU01 13/00434-132 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/07/03
I TEK 125/1 - HELGELAND, JAN OLAV PRODUKSJONSTILSKUDD - 125/1 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Helgeland Jan Olav LKS 18/02063-007 2019/07/03
I TEK 15/465 - ÅKRA - NYBYGG KOMBINERT BOLIG OG FORRETNINGSBYGG - 15/465 - (KOPIMOTTAKER) VEDRØRENDE SØKNAD OM DISPENSASJON Riksantikvaren IGR 18/03307-043 2019/07/03
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - 94/71 - VEDRØRENDE RIVING OG NYBYGG BOD Terje Bygnes KHM 17/00073-311 2019/07/03
I SEN RAMMEAVTALE - ELEKTROMATERIELL OG TJENESTER - BER OM UTSETTELSE AV KLAGEFRIST Deloitte Advokatfirma AS KRWI 19/01061-020 2019/07/03
I TEK 69/4 - SYNNØVE KVAMME PRODUKSJONSTILSKUDD - 69/4 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Synnøve Kvamme LKS 18/02676-004 2019/07/03
I TEK 136/5 - MATHIASSEN GARDSBRUK PRODUKSJONSTILSKUDD - 136/5 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Mathiassen Gardsbruk LKS 18/02555-005 2019/07/03
I TEK 50/5 - KARI LISE VIK PRODUKSJONSTILSKUDD - 50/5 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Kari Lise Vik LKS 18/02012-007 2019/07/03
I TEK 117/7 - JON EGIL FRETTE PRODUKSJONSTILSKUDD - 117/7 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Jon Egil Frette LKS 18/01875-008 2019/07/03
I TEK 104/3 - JAN KÅRE HELGELAND PRODUKSJONSTILSKUDD - 104/3 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Jan Kåre Helgeland LKS 18/01964-007 2019/07/03
I TEK 90/1 - JAN KENNETH MATLAND PRODUKSJONSTILSKUDD - 90/1 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Jan Kenneth Matland LKS 18/01876-007 2019/07/03
I TEK 110/3 - LAUVØY JARLE KALDRÅSTØYL PRODUKSJONSTILSKUDD - 110/3 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Lauvøy Jarle Kaldråstøyl LKS 18/01844-007 2019/07/03
I SEN LEDSAGERBEVIS FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE TVI 19/04775-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/03
I TEK 93/36 - EINAR JOHAN J KOLSTØ PRODUKSJONSTILSKUDD - 93/36 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Einar Johan J Kolstø LKS 18/02125-008 2019/07/03
I TEK 30/17 - JAN-ROAR NORDBØ PRODUKSJONSTILSKUDD - 30/17 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Jan-Roar Nordbø LKS 18/02351-007 2019/07/03
U SEN 2/37 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/4317 - 2/432- SÆVIK - MELDING/DELING. OVERSENDELSESBREV TIL TINGLYSING STD:18/4317 Kartverket - Tinglysingen TVI 19/00852-027 2019/07/03
I TEK 73/94 - SUND - UTBEDRING AV AVKJØRSEL - 73/94 - (KOPIMOTTAKER) SVAR PÅ SØKNAD OM UTBEDRING AV AVKJØRSEL Statens vegvesen - Region vest KIS 19/04778-001 2019/07/03
U TEK 33/103 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - OVE OLAISEN - 33/103 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - OVE OLAISEN Ove Olaisen ALS06 17/03180-004 2019/07/03
I TEK 131/1 - GRØNNINGEN TOR ASLE PRODUKSJONSTILSKUDD - 131/1 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Grønningen Tor Asle LKS 18/01886-007 2019/07/03
I TEK 139/23 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HAUSKEN, KNUT/MAGNUSSEN, JORUNN ELISABETH HAUSKEN - 139/23 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HAUSKEN, KNUT/MAGNUSSEN, JORUNN ELISABETH HAUSKEN Jorunn Elisabeth Hausken Magnussen BJP01 19/04776-001 26 Off.l.26 2019/07/03
I TEK 53/3 - DAHL SVINEOPPDRETT V/PEDER OSKAR DAHL PRODUKSJONSTILSKUDD - 53/3 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Dahl Svineoppdrett V/Peder Oskar Dahl LKS 18/02162-007 2019/07/03
I TEK 54/7 - NILS STAVA PRODUKSJONSTILSKUDD - 54/7 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Nils Stava LKS 18/02159-007 2019/07/03
I TEK 139/10 - INDUSTRIGUMMI KRISTIAN H HAUSKEN PRODUKSJONSTILSKUDD - 139/10 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Industrigummi Kristian H Hausken LKS 18/02172-007 2019/07/03
U SEN VEGLYS OG GATELYS - 3/49 - ERKLÆRING. OVERSENDELSESBREV TIL TINGLYSING Kartverket - Tinglysingen TVI 12/01112-041 2019/07/03
I TEK 149/14 - STÅLE HAUGE PRODUKSJONSTILSKUDD - 149/14 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Ståle Hauge LKS 18/02290-007 2019/07/03
I TEK 19/15 - JAN H. LIKNES PRODUKSJONSTILSKUDD - 19/15 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Jan H. Liknes LKS 18/02060-008 2019/07/03
I TEK 12/76 - SEVLAND - RIVING AV BYGG OG NYBYGG ENEBOLIG - 12/76 - (KOPIMOTTAKER) AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Statens vegvesen - Region vest IGR 19/04779-001 2019/07/03
I TEK 93/4 - SVEIN STÅLE KOLSTØ PRODUKSJONSTILSKUDD - 93/4 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Svein Ståle Kolstø LKS 18/02019-007 2019/07/03
U TEK 66/949 - GOFARNESVEGEN, AUSTREIM - NYBYGG ENEBOLIG - 66/949 - TILSYNSRAPPORT PRODUKT Urbanhus Haugesund AS KMY 16/05157-009 2019/07/03
I TEK 34/1- KARL MJØLHUS PRODUKSJONSTILSKUDD - 34/1- SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Karl Mjølhus LKS 18/02127-007 2019/07/03
I TEK 53/2 - HOVDASTAD - NYBYGG REDSKAPSBOD - 53/2 - (KOPIMOTTAKER) SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Statens vegvesen - Region vest KIS 19/04782-001 2019/07/03
I TEK 60/19 - MAGNUS JAKOBSEN PRODUKSJONSTILSKUDD - 60/19 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Magnus Jakobsen LKS 18/02309-008 2019/07/03
U TEK 57/392 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SKUDE BYGG EIENDOM AS - SVAR - 57/392 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Meglerhuset Rele AS BJP01 19/04771-002 2019/07/03
U TEK 66/949 - GOFARNESVEGEN, AUSTREIM - NYBYGG ENEBOLIG - 66/949 - FERDIGATTEST Urbanhus Haugesund AS KMY 16/05157-010 2019/07/03
U SEN NY LØFTEPLATTFORM - BØ UNGDOMSSKOLE - AVTALE - 19/2425 LØFTEPLATTFORM TIL BØ UNGDOMSSKOLE TKS Heis AS KRWI 19/02425-009 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2019/07/03
I TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - MELDING FRA LEVERANDØR - 13/434 PRESTAVEGEN KLOAKKSANERING ETAPPE 2 ABU01 13/00434-133 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/07/03
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - TAKKER NEI TIL TILBUD OM LÆRERSTILLING SMA 19/00587-557 25 Offl.§25 2019/07/03
U TEK 139/23 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HAUSKEN, KNUT/MAGNUSSEN, JORUNN ELISABETH HAUSKEN - SVAR - 139/23 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HAUSKEN, KNUT/MAGNUSSEN, JORUNN ELISABETH HAUSKEN Jorunn Elisabeth Hausken Magnussen BJP01 19/04776-002 2019/07/03
U SKU AKTIVITETSKORT - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/02756-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/03
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/04781-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/03
U TEK SLETTING AV TINGLYSTE DOKUMENTER - 119/645 - SLETTING AV TINGLYST KJØPEKONTRAKT Statens Kartverk NILI1 19/02008-011 2019/07/03
I TEK 15/950 - STONGVEGEN, ÅKRA - NYBYGG BOLIGBYGG MED 36 BOENHETER MED TILHØRENDE UTEOMRÅDE - 15/950 - REVIDERT SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Vikanes Bungum Arkitekter AS IGR 17/04733-041 2019/07/03
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE/DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT OG DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 19/04724-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/03
U SKU SFO - PÅMELDINGER/ENDRINGER/OPPSIGELSER - BEKREFTELSE SKOLEPLASS Dilbrin Ezzat Hannan GKH01 12/02055-045 2019/07/03
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 147/702 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE Block Watne AS MAAA1 19/00023-078 2019/07/03
I TEK 57/658 - BAKARHOLMEN - SKUDENESHAVN - UTVIDELSE AV EKSISTERENDE BRYGGER - 57/658 - UTTALE TIL SØKNAD OM DISPENSASJON Fylkesmannen i Rogaland JMJ03 19/02125-005 2019/07/03
I TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2019 - 68/409 - RETUR AV TINGLYST ERKLÆRING OM RETTIGHET - 732687 Statens Kartverk KSU01 17/00247-152 26 Off.l.26 2019/07/03
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - SVAR - 94/71 - VEDRØRENDE RIVING OG NYBYGG BOD Terje Bygnes KHM 17/00073-312 2019/07/03
I TEK 4/249 OG 4/259 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM STONGHAUGEN, KIRSTEN - 4/249 OG 4/259 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM STONGHAUGEN, KIRSTEN Kirsten Stonghaugen BJP01 19/04780-001 26 Off.l.26 2019/07/03
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/04723-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/03
I TEK VEGLYS OG GATELYS - 3/436 - RETUR AV TINGLYST ERKLÆRING OM RETTIGHET - 732837 Statens Kartverk KSU01 12/01112-042 26 Off.l.26 2019/07/03
U TEK 15/505 OG 2162 - MELDING OM SAK FOR JORDSKIFTERETTEN - REGISTRERING I MATRIKKELEN 18-134176RFA-JSTO - 18-134176RFA-JSTO ÅKRA - JORDSKIFTE KREVD ANMERKNING ER NÅ FJERNET I MATRIKKELEN Haugalandet og Sunnhordaland jordskifterett HME 18/04359-003 2019/07/03
I TEK BIOLOGISK MANGFOLD - INNVILGER UTSATT FRIST FOR RAPPORTERING - "VILTKARTLEGGING KARMØY" Fylkesmannen i Rogaland PCH01 12/00690-242 2019/07/03
I TEK DYPVANNSLEDNING, FEØY - AVTALE - 133/10 - ØNSKER AVTALE PÅ SPILLVANNSLEDNING Peder Christiansen MAAA1 12/02426-006 2019/07/03
I TEK OVERFØRING FRA KOMMUNE TIL SOKN VED KARMØY KIRKELIG FELLESRÅD - RETUR AV TINGLYST SKJØTE - DOKUMENT NUMMER - 2019/734604/200 - GNR. 64, BNR. 1512 - KOPERVIK SOKN Statens Kartverk MAAA1 19/04783-001 2019/07/03
I TEK 57/105 - VEIBELLSBAKKEN, SKUDENESHAVN - TILTAK SOM KREVER SØKNAD OG TILLATELSE - 57/105 - SØKNAD OM DISPENSASJON Elsa Kristine Røinaas JMJ03 19/04764-002 2019/07/03
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 142/8 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE Haugaland Kraft Nett AS REK 19/00023-079 2019/07/03
U SEN RAMMEAVTALE OM FORVALTNINGSAVTALE FOR KJØP AV ELEKTRISK KRAFT - AVVIST LEVERANDØR - 19/1792 FORVALTNINGSAVTALE FOR KJØP AV ELEKTRISK KRAFT KRWI 19/01792-039 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/07/03
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - MELDING TIL LEVERANDØR - 13/434 PRESTAVEGEN KLOAKKSANERING ETAPPE 2 ABU01 13/00434-134 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/07/03
I TEK OVERFØRING FRA KOMMUNE TIL SOKN VED KARMØY KIRKELIG FELLESRÅD - RETUR AV TINGLYST SKJØTE - DOKUMENT NUMMER - 2019/734581/200 - GNR. 15, BNR. 1842 - ÅKRA SOKN Statens Kartverk MAAA1 19/04783-002 2019/07/03
U SEN LEDSAGERBEVIS FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE TVI 19/04775-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/03
I TEK OVERFØRING FRA KOMMUNE TIL SOKN VED KARMØY KIRKELIG FELLESRÅD - RETUR AV TINGLYST SKJØTE - DOKUMENT NUMMER - 2019/734175/200 - GNR. 4, BNR. 443 - VEAVÅGEN SOKN Statens Kartverk MAAA1 19/04783-003 2019/07/03
U TEK 15/1435 - ÅKRA - TILBYGG - SVAR - 15/1435 - VEDRØRENDE PLANBESTEMMELSER Boligleverandøren Karmøy AS IGR 19/04773-002 2019/07/03
U TEK RAMMEAVTALE RIE - TILDELINGSBESLUTNING - 18/4932 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER ELEKTRO Multiconsult Norge AS (hovedenhet) VIHO 18/04932-008 2019/07/03
U TEK RAMMEAVTALE RIE - TILDELINGSBESLUTNING - 18/4932 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER ELEKTRO Asplan Viak AS (Hovedenhet) VIHO 18/04932-009 2019/07/03
U TEK RAMMEAVTALE RIE - TILDELINGSBESLUTNING - 18/4932 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER ELEKTRO HR Prosjekt AS VIHO 18/04932-010 2019/07/03
U TEK RAMMEAVTALE RIE - TILDELINGSBESLUTNING - 18/4932 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER ELEKTRO Cowi AS (Hovedenhet) VIHO 18/04932-011 2019/07/03
U TEK RAMMEAVTALE RIE - TILDELINGSBESLUTNING - 18/4932 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER ELEKTRO Sweco Norge AS (Hovedenhet) VIHO 18/04932-012 2019/07/03