Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 122/10,8 OG 208 - PLAN FOR NYDYRKING - 122/208 - GODKJENT SØKNAD PLAN FOR NYDYRKING Morten Ingolf Jacobsen HHU 18/04022-007 2019/07/02
U TEK 116/3 - KOLNES - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG OG GARASJE - SAK TIL UTTALE - 116/3 - KOLNES - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG OG GARASJE Rogaland Fylkeskommune, seksjon for kulturarv KRRE 14/02013-015 2019/07/02
I TEK RIKS- OG FYLKESVEGER - FV. 835 - SØKNAD OM GANGFELT - MOKSHEIM BRYGGE BORETTSLAG (KOPIMOTTAKER) Statens vegvesen - Region vest HPE 13/01286-060 2019/07/02
I SEN KJØP AV AKSJER I HAUGALAND KRAFT - MELDING OM INTERESSE FOR AKSJER FRA SAUDA KOMMUNE AKSJEPORTEFØLJE I HAUGALAND KRAFT Sauda kommune PVE01 19/02569-003 2019/07/02
U TEK 38/4 - SYRE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - MOTTATT UFULLSTENDIG DELINGSSØKNAD - 38/4 - SYRE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Sidsel Merethe Selsaas Syre EDH 19/02771-003 2019/07/02
I TEK 148/1037 - NORHEIM - OPPSETTING AV REKLAMESKILT - 148/1037 - NORHEIM - OPPSETTING AV REKLAMESKILT Petter J. Rasmussen AS IGR 19/04753-001 2019/07/02
I SEN KOMMUNAL BEREDSKAP - KRISELEDELSE - KOMMUNEUNDERSØKELSEN 2019 - RESULTATER FOR KARMØY KOMMUNE SPØRREUNDERSØKELSE OM KOMMUNENS ARBEID MED SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP Fylkesmannen i Rogaland VIJO 12/00224-100 2019/07/02
I SEN ENDRINGER I KOMMUNELOVEN M.M. - INFORMASJON OM DEN NYE KOMMUNELOVEN Kommunal- og moderniseringsdepartementet VIJO 13/02466-011 2019/07/02
I TEK PLAN 4074 - DETALJREGULERING FOR KVEDNAVIK - 140/200, 271, 272 - ENDELIG REVISJON - PLAN 4074 - DETALJREGULERING FOR KVEDNAVIK - 140/200, 271, 272 Petter J. Rasmussen AS YSL 17/00308-020 2019/07/02
I TEK HØRINGER - 2019 - HØRING AV FORSLAG TIL FORSKRIFTSBESTEMMELSER OM SELSKAPSMESSIG OG FUNKSJONELT SKILLE, SAMT MARKEDSFØRING OG KOMMUNIKASJON Norges vassdrags- og energidirektorat EIST 19/00016-070 2019/07/02
U TEK 123/186 - SNIK - NYBYGG 3 BOLIGER I REKKE - BYGG B2 - TILLATELSE TIL ENDRING - 123/186 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE Berge Sag og Trelast AS KIS 19/00218-012 2019/07/02
I TEK VANNSKADE 13. SEPTEMBER 2018 - LILLIAN OG LARS HALVORSEN, SOLSTRANDV. 18, KOPERVIK HA35635-001-RTH - OVERSENDER RESTKRAV HA35635-001-RTH If Skadeforsikring HASB 18/04318-003 2019/07/02
I TEK RAMMEAVTALE - TØMMING AV SLAMAVSKILLERE - PRISTILBUD - TØMMING SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY Ragn Sells AS ALS06 17/03739-011 2019/07/02
I TEK 15/505 OG 2162 - MELDING OM SAK FOR JORDSKIFTERETTEN - REGISTRERING I MATRIKKELEN 18-134176RFA-JSTO - MELDING OM RETTSKRAFTIG OG TINGLYST JORDSKIFTESAK 18-134176RFA- JSTO Haugalandet og Sunnhordaland jordskifterett HME 18/04359-002 2019/07/02
U TEK 123/186 - SNIK - NYBYGG TOMANNSBOLIG - BF5 - 4-5 - TILLATELSE TIL ENDRING - 123/186 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE Berge Sag og Trelast AS KIS 19/00231-008 2019/07/02
U TEK 123/186 - SNIK - NYBYGG TOMANNSBOLIG - BF5 - 6-7 - TILLATELSE TIL ENDRING - 123/186 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE Berge Sag og Trelast AS KIS 19/00232-008 2019/07/02
U TEK 123/186 - SNIK - NYBYGG TOMANNSBOLIG - BF5 - 8-9 - TILLATELSE TIL ENDRING - 123/186 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE Berge Sag og Trelast AS KIS 19/00233-008 2019/07/02
U TEK 147/206 - SKARHAUGVEGEN,MOKSHEIM - SØKNAD OM TILBYGG HUS -UTVIDELSE AV GARASJE - 147/206 -FERDIGATTEST Øyvind Bore KMY 13/02485-005 2019/07/02
I TEK PLAN 5081-2 - DETALJREGULERING FOR SOLDALEN - 123/186 SNIK - ENDRING LEKEPLASS - ENDRINGSFORSLAG - VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID PLAN 5081-2 - DETALJREGULERING FOR SOLDALEN - 123/186 SNIK - ENDRING LEKEPLASS Cowi AS AAHO 19/01795-006 2019/07/02
U TEK 44/43 - DR. JENSENS VEG, SELVÅG. RIVING AV BYGG - 44/43 - FERDIGATTEST. RIVING AV BYGG Karmøy Røde Kors JMJ03 10/01419-008 2019/07/02
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - 108/12 - VEDRØRENDE BYGGING I 100-METERSBELTET Sissel Tollaksen KRRE 17/00073-307 2019/07/02
U TEK 15/1927 - SNARTABERGVEGEN, ÅKRA - TILBYGG ENEBOLIG - RETUR AV UFULLSTENDIG SØKNAD - 15/1927 - SNARTABERGVEGEN, ÅKRA - TILBYGG ENEBOLIG Karl Ståle Grindhaug EDH 19/04714-002 2019/07/02
I SEN REGIONALPLAN FOR VANNFORVALTNING - OPPDRAG TIL KOMMUNENE OM Å IDENTIFISERE BADEPLASSER Miljødirektoratet KANE1 13/01641-009 2019/07/02
U TEK 15/168 - MYRDALVEGEN, ÅKRA, NYBYGG REDSKAPSBODER/HOBBYBOD - RETUR AV UFULLSTENDIG SØKNAD - 15/168 - MYRDALVEGEN, ÅKRA, NYBYGG REDSKAPSBODER/HOBBYBOD Ove Nilsen EDH 18/02258-005 2019/07/02
U TEK 75/41 - KVALAVÅG - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - MOTTATT UFULLSTENDIG DELINGSSØKNAD - 75/41 - KVALAVÅG - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Karmøyadvokatene DA EDH 19/03529-003 2019/07/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - TILBUD BLI01 19/00918-167 25 Offl §25 2019/07/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE, BARN MED SÆRLIGE BEHOV - ARBEIDSAVTALE BLI01 19/00918-168 25 Offl §25 2019/07/02
I TEK REKRUTTERINGSSAK ARBEIDSLEDER VANN OG AVLØP (INTERN UTLYSNING VAR BYGNES) - SØKNAD MSE 19/04747-004 25 Offl §25 2019/07/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100% - SØKNAD ANVO 19/04698-002 25 Offl §25 2019/07/02
I TEK 43/486 - POSTVEGEN - HØYNES. RIVING AV BYGG - 43/486 - REVIDERTE VEDLEGG TIL SØKNAD En Entreprenør AS JMJ03 19/01872-007 2019/07/02
I TEK 15/82 - HOLMAVEGEN, ÅKRA - UTTAK AV STEINMASSE - 15/82 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Ing Firma Jarle E R Skadberg AS JKV 18/00926-037 2019/07/02
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 1/155 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE Hans J Rasmussen AS MAAA1 19/00023-077 2019/07/02
U TEK 11/42 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM VÅGE, TINA OG KARLSEN, MORGAN - 11/42 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM VÅGE, TINA OG KARLSEN, MORGAN Tina Våge LKS 19/04729-003 2019/07/02
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING - SFO GKH01 19/04752-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/02
U TEK 59/164 - NYBORGVEGEN, NORDRE KOPERVIK, RIVING AV BOD, NYBYGG GARASJE - 59/164 - RETUR AV SØKNAD Arne og Tove K D Klæhaug EDH 19/00143-015 2019/07/02
U TEK 149/417 -SPANNE - SØKNAD OM SEKSJONERING - 149/417 - MANGELBREV - SØKNAD OM SEKSJONERING A Utvik AS HAS 18/05289-009 2019/07/02
I TEK 60/131 - SØRSTOKKE - OPPMÅLINGSFORRETNING KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 60/131 - SØRSTOKKE - OPPMÅLINGSFORRETNING KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE Kjell Jonny Liknes XXI 19/04750-001 2019/07/02
U TEK 122/208 - SPANNAVEGEN RØYKSUND - TERRENGENDRINGER - RAMMETILLATELSE - 122/208 - SPANNAVEGEN, RØYKSUND, TERRENGENDRINGER T Halleland AS KRRE 18/00019-022 2019/07/02
I TEK 148/306 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM - REHABILITERING AV VENTILASJONSANLEGG - 148/306 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM - REHABILITERING AV VENTILASJONSANLEGG Mt Vest AS KHM 19/04751-001 2019/07/02
I TEK BESTILLINGSSKJEMA - OPPSTARTSMØTE - PLANARBEID 2019 - ANMODNING OM OPPSTARTSMØTE FOR DETALJREGULERING - AUSTIGARD 12, ÅKREHAMN Vikanes Bungum Arkitekter AS BHA02 19/00604-021 2019/07/02
I HSE TILLEGGSSAK - AVSLAG PÅ SØKNAD OM FORLENGET DRIFTSAVTALE - ANMODNING OM UTSATT IVERKSETTELSE SALF 19/03512-012 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/02
U TEK 148/773- AUSTBØVEGEN, NORHEIM. FASADEENDRING - ALTAN - 148/773- OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. John Hugo Skree CAGR 12/02414-003 2019/07/02
I TEK P58100 - NYTT ADMINISTRASJONSBYGG PÅ ÅKRA - SEKTOR SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - MELDING FRA LEVERANDØR - 18/5537 NYTT ADMINISTRASJONSBYGG FOR SEKTOR SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - ÅKREHAMN STSP 18/05537-022 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/07/02
I TEK 5/590 - SLETTATUNET, VEA, SØKNAD OM NYBYGG ENEBOLIG - 5/590 - SØKNAD OM FERDIGATTEST I K Gabrielsen JKV 17/05155-011 2019/07/02
I TEK 68/16 OG 68/88 - RØRLEGGERMELDING: RIVING - TILTAKSHAVER: KARMØY FOLKEHØGSKULE BYGGESAK 19/1420 - 68/16 OG 68/88 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK 19/1420 Vedavågen Rør AS ALS06 19/01669-003 2019/07/02
I TEK 66/949 - GOFARNESVEGEN, AUSTREIM - NYBYGG ENEBOLIG - 66/949 - OPPDATERT SØKNAD OM FERDIGATTEST Urbanhus Haugesund AS KMY 16/05157-008 2019/07/02
I TEK P58100 - NYTT ADMINISTRASJONSBYGG PÅ ÅKRA - SEKTOR SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - MELDING FRA LEVERANDØR - 18/5537 NYTT ADMINISTRASJONSBYGG FOR SEKTOR SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - ÅKREHAMN STSP 18/05537-023 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/07/02
U SKU SØKNADER OG AVTALER - REISELIV - SØKNAD SKILT SEVERDIGHET AVALDSNES Staten vegvesen Region vest v/Åse Kalstad CVA 14/03531-035 2019/07/02
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - NORHEIM/MOKSHEIM - (KOPIMOTTAKER) UTTALE TIL NY NETTSTASJON OG KABELANLEGG Rogaland Fylkeskommune, seksjon for kulturarv IGR 17/00073-308 2019/07/02
I TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - MELDING FRA LEVERANDØR - 13/434 PRESTAVEGEN KLOAKKSANERING ETAPPE 2 ABU01 13/00434-125 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/07/02
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE/DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SØKNAD OM DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 17/05354-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/02
I SEN LEDSAGERBEVIS FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS TVI 19/04755-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/02
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE/DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SØKNAD OM DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 19/04756-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/02
U TEK 111/24 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM GANGSTØ, EVA UTSETH/GANGSTØ, CHRISTIAN - SVAR - 111/24 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM GANGSTØ, EVA UTSETH/GANGSTØ, CHRISTIAN Meglerhuset Lea & Partnere AS BJP01 19/04733-002 2019/07/02
U TEK 38/314 - SYRE. NYBYGG ENBOLIG - BOLIG 1 - 38/314 - RETUR AV SØKNAD Edb-Tjenester Norge Limited JMJ03 12/04289-017 2019/07/02
I TEK BIOLOGISK MANGFOLD - FISKETILLATELSE 2019 - FISKEUNDERSØKELSER I SJØØRRETVASSDRAG PÅ KARMØY OG I HAUGESUND Fylkesmannen I Rogaland PCH01 12/00690-241 2019/07/02
I TEK P58100 - NYTT ADMINISTRASJONSBYGG PÅ ÅKRA - SEKTOR SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - MELDING FRA LEVERANDØR - 18/5537 NYTT ADMINISTRASJONSBYGG FOR SEKTOR SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - ÅKREHAMN STSP 18/05537-024 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/07/02
U TEK 148/984- AUSTBØVEGEN, NORHEIM. RIVING LAGERBYGG - 148/984- OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Vassbakk & Stol AS CAGR 11/01163-007 2019/07/02
U TEK 15/82 - HOLMAVEGEN, ÅKRA - UTTAK AV STEINMASSE - 15/82 - IGANGSETTINGSTILLATELSE - UTTAK AV STEINMASSE Ing Firma Jarle E R Skadberg AS JKV 18/00926-038 2019/07/02
U TEK 38/314 - SYRE. NYBYGG GARASJE - TOMT 1 - 38/314 - RETUR AV SØKNAD Børge Ivan Hansen JMJ03 12/04776-007 2019/07/02
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 18/04179-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/02
I HSE BARNEVERNLOVEN - MOMENTER Å VÆRE SÆRLIG OPPMERKSOM PÅ I HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL NY BARNEVERNLOV KS JBR03 12/01630-012 2019/07/02
I TEK 5/590 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: KVISTAD BYGGESAK: 17/5155 - 5/590 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK: 17/5155 S O Lund AS ALS06 18/00677-003 2019/07/02
U TEK OVERVANNSLEDNING UVIKSTRAND - RETUR AV UTGÅTT ORIGINAL GARANTI - NR B325173 OVERVANNSLEDNING UVIKSTRAND Atradius MAHA1 19/04754-001 2019/07/02
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - KLAGE PÅ AVSLAG OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 16/03035-005 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2019/07/02
I HSE BARNEVERNTJENESTEN - INFORMASJONSSKRIV TIL BARNEVERNTJENESTENE OM HÅNDTERING AV SAKER SOM GJELDER BARN AV FREMMEDKRIGERE Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet JBR03 12/00994-065 2019/07/02
I TEK 108/10 OG 108/17 - RØRLEGGERMELDING : NYBYGG - TILTAKSHAVER : TOLLAKSEN BYGGSAK: 19/4819 - 108/10 OG 108/17 - RØRLEGGERMELDING : NYBYGG - TILTAKSHAVER : TOLLAKSEN Rørlegger Geir Sirnes AS ORO01 19/04758-001 2019/07/02
I TEK REGIONALPLAN FOR VANNFORVALTNING - UTTALE - REGIONALPLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION ROGALAND 2022-2027 - HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM OG DOKUMENTET Haugaland vannområde PCH01 13/01641-010 2019/07/02
I TEK 122/38 - JUVIKVEGEN, RØYKSUND - RIVING OG NYBYGG FRITIDSBOLIG - 122/38 - ANGÅENDE UFULLSTENDIG SØKNAD Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS KRRE 19/02325-004 2019/07/02
U TEK 68/196 - FLESLANDVEGEN, INDRE EIDE - TILBYGG ENEBOLIG - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 68/196 - FLESLANDVEGEN, INDRE EIDE - TILBYGG ENEBOLIG Gismervik Arkitekter EDH 19/03983-003 2019/07/02
I SEN HØRINGER - 2019 - HØRING - REVISJON AV EU-DIREKTIV 2009/33 OM OFFENTLIGE INNKJØP AV MILJØVENNLIGE KJØRETØY Samferdselsdepartementet ORO 19/00016-071 2019/07/02
I TEK 43/486 - POSTVEGEN - HØYNES. RIVING AV BYGG - 43/486 - MELDING OM OPPHØR AV ANSVARSRETT Vikanes Bungum Arkitekter AS JMJ03 19/01872-008 2019/07/02
I TEK KAPASITETSTESTER VANNMODELL - ANG. SLUKKEVANN - 122/38 Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS ABU01 17/01108-096 2019/07/02
I TEK GRAVESØKNAD - TORFÆUSGATEN - KOPERVIK - GRAVESØKNAD - TORFÆUSGATEN, KOPERVIK Torleif og Sigurd Ytreland AS ETS 19/04757-001 2019/07/02
I TEK 134/10 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GEIR JOHNNY KVALEVÅG - 134/10 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - GEIR JOHNNY KVALEVÅG Karsten Bjelland AS ALS06 17/03714-004 2019/07/02
U TEK 148/983 - NORHEIM. BRUKSENDRING - 148/983 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Oasen Næringspark AS CAGR 11/00297-011 2019/07/02
U SEN ÅKRAHALLEN - SVAR - SØKNAD OM LEIE AV ÅKRAHALLEN 14.-16.08.19 OG 17-18.08.19 Åkra Idrettslag TVI 12/00077-189 2019/07/02
U TEK 38/135 - SYRE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - MOTTATT UFULLSTENDIG DELINGSSØKNAD - 38/135 - SYRE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Rune Skådel EDH 19/02503-003 2019/07/02
U TEK 22/16 - SØRE FERKINGSTADVEG, FERKINGSTAD. BRUKSENDRING - 22/16 - SØRE FERKINGSTADVEG. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST BRUKSENDRING FRA BOLIG TIL REDSKAPSHUS Ingar Langåker JKV 09/00237-008 2019/07/02
I TEK 47/102 - VIKEVÅGVEGEN, VIK - FASADEENDRING OG FORSTØTNINGSMUR - 47/102 - AVSTANDSERKLÆRING TILTAK Bjørge Naley GTH 18/03388-016 2019/07/02
I TEK SKUDE INDUSTRI AS - UTSLIPPSTILLATELSE - INSPEKSJONSRAPPORT SKUDE INDUSTRI AS (KOPIMOTTAKER) Fylkesmannen i Rogaland PEID 14/04200-002 2019/07/02
U TEK 149/474 - SPANNE, SØKNAD OM SEKSJONERING - 149/474 - SVAR - MANGELBREV FRA KARTVERKET Kartverket eiendomsdivisjonen HAS 19/01727-008 2019/07/02
I TEK 3/166 - REDUKSJON I VANNFORBRUK - 3/166 - KLAGE VEDRØRENDE VANNMÅLERAVLESING 25.05.2019 Reidar Størkersen ALS06 19/04759-001 2019/07/02
I TEK 52/51 - LAKSODDEN, SKITNADAL, NYBYGG FRITIDSBOLIG - 52/51 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Edb-Tjenester Norge Limited JMJ03 19/01427-005 2019/07/02
I TEK 52/49 - LAKSODDEN, SKITNADAL, NYBYGG FRITIDSBOLIG - 52/49 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Edb-Tjenester Norge Limited JMJ03 19/01423-013 2019/07/02
U TEK 1/20 OG 1/113 - VEDØY - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/901 - 1/236 - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/901 Gudmund Nilsen JONI 19/01471-016 2019/07/02
I TEK 114/238 - NORDRE EIKE - FYLLING I SJØ - 114/238 - UTTALELSE TIL SØKNAD OM DISPENSASJON Fiskeridirektoratet KRRE 18/05035-016 2019/07/02
I SEN HØRINGER - 2019 - HØRING - FORSLAG TIL GJENNOMFØRING AV EU-REGELVERK MED NYE KRAV TIL UNIVERSELL UTFORMING AV NETTSTEDER OG MOBILAPPLIKASJONER I NORSK RETT Kommunal- og Moderniseringsdepartementet VIJO 19/00016-072 2019/07/02
I TEK 106/29 OG 106/62 - FOSNANES - OPPMÅLINGSFORRETNING KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 106/29 - FOSNANES - OPPMÅLINGSFORRETNING KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE Jostein Sveinsen Kvaløy ALA04 19/04760-001 2019/07/02
I STA STANDPUNKTKARAKTER - MEDHOLD I KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER KUNST OG HÅNDVERK Fylkesmannen i Rogaland GFG 12/03282-052 26 Off.l.26 2019/07/02
I TEK GRAVESØKNAD - SLETTEBØVEGEN 25, ÅKREHAMN - GRAVESØKNAD - SLETTEBØVEGEN 25, ÅKREHAMN Vea Energi AS ETS 19/04761-001 2019/07/02
U TEK BESTILLINGSSKJEMA - OPPSTARTSMØTE - PLANARBEID 2019 - SVAR - BESTILLING AV OPPSTARTSMØTE FOR REGULERING AV HAUGEGÅRDEN, GNR. 15/83 M.FL. I ÅKREHAMN Eskild Kvala AS BHA02 19/00604-022 2019/07/02
U TEK 64/38 - STANGALAND - NYBYGG 2 ENEBOLIGER I REKKE - 64/38 - STANGALAND - ETTERSPØRSEL AV MANGLER I BYGGESAK Prosjekt Konsult AS KRRE 19/01784-005 2019/07/02
U TEK 107/1 - LINDØY - UTVIDELSE AV TURVEG I FRILUFTSOMRÅDET - SAK TIL UTTALE - 107/1 - LINDØY - UTVIDELSE AV TURVEG I FRILUFTSOMRÅDET Fylkesmannen i Rogaland KRRE 16/04892-022 2019/07/02
I TEK 82/13 - ROLF M HETLAND PRODUKSJONSTILSKUDD - 82/13 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Rolf M Hetland LKS 18/02295-007 2019/07/02
U TEK UV-ANLEGG - BREKKE - RETUR AV UTGÅTT ORIGINAL GARANTI - NR B330615 UV-ANLEGG - BREKKE Atradius MAHA1 12/00075-006 2019/07/02
I TEK 38/8 - BENT J. MADSEN PRODUKSJONSTILSKUDD - 38/8 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Madsen Bent J LKS 18/02297-008 2019/07/02
I TEK 43/72 - RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN - 43/72 - VEDRØRENDE TOMTEGRENSER Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS ALA04 19/01537-003 2019/07/02
I TEK 48/15 - LARS MAGNE HILLESLAND PRODUKSJONSTILSKUDD - 48/15 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Hillesland Lars M LKS 18/02183-008 2019/07/02
I TEK 21/14 - SVEIN GUNNAR STAVA PRODUKSJONSTILSKUDD - 21/14 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Svein Gunnar Stava LKS 18/01850-008 2019/07/02
I TEK 33/13 - KJELL ERIKSEN PRODUKSJONSTILSKUDD - 33/13 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Kjell Eriksen LKS 18/02084-007 2019/07/02
I TEK 47/15 - JAN ARILD HØINES PRODUKSJONSTILSKUDD - 47/15 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Jan Arild Høines LKS 18/02781-005 2019/07/02
I TEK 145/8 - PER EGIL ØVREBØ PRODUKSJONSTILSKUDD - 145/8 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Per Egil Øvrebø LKS 18/01864-006 2019/07/02
I TEK 17/12 - ÅDLAND GÅRD V/ HELGA GABRIELSEN PRODUKSJONSTILSKUDD - 17/12 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Ådland Gård v/ Helga Gabrielsen LKS 18/01855-007 2019/07/02
I TEK 106/1- ODD INGAR VÅGA PRODUKSJONSTILSKUDD - 106/1 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Odd Ingar Våga LKS 18/02265-009 2019/07/02
I TEK 8/28 - ARVE TANGEN PRODUKSJONSTILSKUDD - 8/28 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Arve Tangen LKS 18/02067-007 2019/07/02
I TEK 106/8 - FOSNABONDE PER ERIKSEN PRODUKSJONTILSKUDD - 106/8 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Fosnabonde Per Eriksen LKS 18/02279-007 2019/07/02
I TEK 116/2 - KOLNES JOHANNES S PRODUKSJONSTILSKUDD - 116/2 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Kolnes Johannes S LKS 18/02080-012 2019/07/02
I TEK 50/4 - KÅRE REIERSEN PRODUKSJONSTILSKUDD - 50/4 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Kåre Reiersen LKS 18/01821-007 2019/07/02
I TEK 129/4 - JOHN STANGE PRODUKSJONSTILSKUDD - 129/4 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 John Stange LKS 18/02087-007 2019/07/02
I TEK 26/10 - LARS KENNETH LANGÅKER PRODUKSJONSTILSKUDD - 26/10 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Lars Kenneth Langåker LKS 18/01885-007 2019/07/02
I TEK 129/10 - ELISABETH HOLM HAUSKEN PRODUKSJONSTILSKUDD - 129/10 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Elisabeth Holm Hausken LKS 18/02107-008 2019/07/02
I TEK 21/18 - JONNY HAUGEBERG PRODUKSJONSTILSKUDD - 21/18 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Jonny Haugeberg LKS 18/02010-009 2019/07/02
I TEK 10/3 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM TJØSVOLL, HILDEGUNN OG JOHN - 10/3 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Hildegunn Tjøsvoll BJP01 19/04762-001 26 Off.l.26 2019/07/02
I TEK 10/3 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM TJØSVOLL, HILDEGUNN OG JOHN - 10/3 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM John Tjøsvoll BJP01 19/04762-002 26 Off.l.26 2019/07/02
I TEK 129/7 - STANGEVEIEN 51 KARL ARNE HAGEN PRODUKSJONSTILSKUDD - 129/7 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Stangevegen 51 Karl Arne Hagen LKS 18/05263-004 2019/07/02
I TEK 30/15 - ARILD LANGÅKER PRODUKSJONSTILSKUDD - 30/15 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Arild Langåker LKS 18/01921-007 2019/07/02
I TEK 140/6 - BJØRN HÅKON VÅGE BOLTFJORD PRODUKSJONSTILSKUDD - 140/6 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Bjørn Håkon Våge Boltfjord LKS 18/02664-005 2019/07/02
U TEK 1/20 OG 1/113 - VEDØY - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/901 - 1/236 OG 1/237 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORETNING STD:19/901 Gudmund Nilsen JONI 19/01471-017 2019/07/02
I TEK 43/43 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM KNUTSEN, LIV JORUNN - 43/43 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM KNUTSEN, LIV JORUNN Advokatfirmaet Eurojuris Haugesu BJP01 19/04763-001 2019/07/02
I TEK 83/16 - SKEIE GÅRD V/ MARIANNE SKEIE CALLAGHAN PRODUKSJONSTILSKUDD - 83/16 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Skeie Gård v/Marianne Skeie Callaghan LKS 18/02078-007 2019/07/02
I TEK 119/20 - EILERT R. HAUGSTAD PRODUKSJONSTILSKUDD - 119/20 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Eilert R. Haugstad LKS 18/02088-008 2019/07/02
I TEK 140/8 - ROLF ARNE OSNES PRODUKSJONSTILSKUDD - 140/8 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Rolf-Arne Osnes LKS 18/02154-006 2019/07/02
I TEK 57/105 - VEIBELLSBAKKEN, SKUDENESHAVN - TILTAK SOM KREVER SØKNAD OG TILLATELSE - 57/105 - VEIBELLSBAKKEN, SKUDENESHAVN - TILTAK SOM KREVER SØKNAD OG TILLATELSE Elsa Kristine Røinaas JMJ03 19/04764-001 2019/07/02
I TEK 101/8 - JØRAN LANGÅKER EIDE PRODUKSJONSTILSKUDD - 101/8 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Jøran Langåker Eide LKS 18/02669-004 2019/07/02
I TEK 30/34 - SØRCON - INTERIØRMESTEREN EMIL SØRHEIM PRODUKSJONSTILSKUDD - 30/34 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Sørcon - Interiørmesteren Emil Sørheim LKS 18/02332-007 2019/07/02
I TEK 114/55 - FRODE KVALE PRODUKSJONSTILSKUDD - 114/55 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Frode Kvale LKS 18/02035-007 2019/07/02
I TEK 20/1 - JOHN GUNNAR LIKNES PRODUKSJONSTILSKUDD - 20/1 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 John Gunnar Liknes LKS 18/01919-009 2019/07/02
I TEK 17/17 - NILS MAGNE JAKOBSEN PRODUKSJONSTILSKUDD - 17/17 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Jakobsen Nils Magne LKS 18/02040-008 2019/07/02
I TEK 28/1 - SVEIN MAGNE SKJØLINGSTAD PRODUKSJONSTILSKUDD - 28/1 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Svein Magne Skjølingstad LKS 18/01931-008 2019/07/02
I TEK 138/1 - TØMRER OLE C. VIKSHÅLAND PRODUKSJONSTILSKUDD - 138/1 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Tømrer Ole C Vikshåland LKS 18/02643-004 2019/07/02
U TEK 148/947 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 148/947 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT/BEFARING TNO05 18/03105-008 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/07/02
U SEN INNFORDRING - KRAV OM INNBETALING / VARSEL OM UTLEGG CEM01 18/04336-246 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/02
I TEK 75/115 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM NIKOLAISEN, JAN - 75/115 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM NIKOLAISEN, JAN Hetland Harald Advokat BJP01 19/04765-001 2019/07/02
U SEN INNFORDRING - KRAV OM INNBETALING / VARSEL OM UTLEGG CEM01 18/04336-247 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/02
U SEN INNFORDRING - KRAV OM INNBETALING / VARSEL OM UTLEGG CEM01 18/04336-248 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/02
U SEN INNFORDRING - KRAV OM INNBETALING / VARSEL OM UTLEGG CEM01 18/04336-249 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/02
U TEK 43/72 - RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN - FORELØPIG SVAR - 43/72 - VEDRØRENDE TOMTEGRENSER Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS v/ Jan Henrik Høines ALA04 19/01537-004 2019/07/02
U SEN INNFORDRING - FRIVILLIG AVTALETREKK SAGR 18/04336-251 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/02
U SEN INNFORDRING - FRIVILLIG AVTALETREKK SAGR 18/04336-252 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/02
U SEN INNFORDRING - OPPHØR AV FRIVILLIG AVTALETREKK SAGR 18/04336-253 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/02
I HSE ANSKAFFELSE - MURKONSERVERING - MELDING FRA LEVERANDØR - MURKONSERVERING - KONGSHALLRUINEN PÅ AVALDSNES CBE02 19/01318-004 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/07/02
U TEK RAMMEAVTALE - RIV - TILDELINGSBESLUTNING - 19/2341 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER VVS Eta Energi AS VIHO 19/02341-016 2019/07/02
U TEK RAMMEAVTALE - RIV - TILDELINGSBESLUTNING - 19/2341 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER VVS ERRIVE AS VIHO 19/02341-017 2019/07/02
U TEK RAMMEAVTALE - RIV - TILDELINGSBESLUTNING - 19/2341 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER VVS Multiconsult Norge AS (hovedenhet) VIHO 19/02341-018 2019/07/02
U TEK RAMMEAVTALE - RIV - TILDELINGSBESLUTNING - 19/2341 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER VVS Eta Energi AS VIHO 19/02341-019 2019/07/02
U TEK RAMMEAVTALE - RIV - TILDELINGSBESLUTNING - 19/2341 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER VVS Asplan Viak AS (Hovedenhet) VIHO 19/02341-020 2019/07/02
U TEK RAMMEAVTALE - RIV - TILDELINGSBESLUTNING - 19/2341 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER VVS Ferkingstad og Alsaker as VIHO 19/02341-021 2019/07/02
U TEK RAMMEAVTALE - RIV - TILDELINGSBESLUTNING - 19/2341 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER VVS HR Prosjekt AS VIHO 19/02341-022 2019/07/02
U TEK RAMMEAVTALE - RIV - TILDELINGSBESLUTNING - 19/2341 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER VVS Cowi AS (Hovedenhet) VIHO 19/02341-023 2019/07/02
U TEK RAMMEAVTALE - RIV - TILDELINGSBESLUTNING - 19/2341 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER VVS Sweco Norge AS (Hovedenhet) VIHO 19/02341-024 2019/07/02
I TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - MELDING FRA LEVERANDØR - 13/434 PRESTAVEGEN KLOAKKSANERING ETAPPE 2 ABU01 13/00434-126 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/07/02
I TEK P58100 - NYTT ADMINISTRASJONSBYGG PÅ ÅKRA - SEKTOR SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - MELDING FRA LEVERANDØR - 18/5537 NYTT ADMINISTRASJONSBYGG FOR SEKTOR SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - ÅKREHAMN STSP 18/05537-025 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/07/02