Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 15/173 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: OLDEIDE BYGGESAK: 18/3897 - 15/173 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: OLDEIDE BYGGESAK: 18/3897 S O Lund AS ORO01 18/03918-002 2019/07/01
U SEN LØNNSPOLITIKK - LØNNSPOLITIKK - REFERAT FRA DRØFTINGSMØTET 15.05.19 MED MERKNADER Deltakerne TUS 19/02293-003 2019/07/01
U SEN ANSETTELSESREGLEMENT - ANSETTELSESREGLEMENT - REFERAT FRA DRØFTINGSMØTE 15.05.19 tillitsvalgte - deltakerne på møtet TUS 19/02292-003 2019/07/01
U TEK 117/4 - AKSNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM. 19/4728 - 117/4 - AKSNES - DELINGSTILLATELSE JORDLOV - FRADELING TO BOLIGHUS Robert Anfinn Oftedal HHU 18/04349-023 2019/07/01
U TEK 85/39 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER; GRINDE BYGGESAK 19/1112 - 85/39 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER; GRINDE BYGGESAK 19/1112 Per Inge Sjurseth AS ORO01 19/02405-002 2019/07/01
U TEK 117/4 - AKSNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM. 19/4728 - 117/4 - AKSNES - TILLATELSE PBL - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Robert Anfinn Oftedal HHU 18/04349-025 2019/07/01
I TEK 15/467 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - KENNETH M. TJØSVOLL BEKKAVEGEN 2 - 15/467 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - KENNETH M. TJØSVOLL Vassbakk & Stol AS OSG 19/04732-001 2019/07/01
I TEK 15/551 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - HENNING STAVA BEKKAVEGEN 6 - 15/551 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - HENNING STAVA BEKKAVEGEN 6 Vassbakk & Stol AS OSG 19/04734-001 2019/07/01
I TEK 15/1703 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - ØYVIND HALVORSEN BEKKAVEGEN 11 - 15/1703 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - ØYVIND HALVORSEN BEKKAVEGEN 11 Vassbakk & Stol AS OSG 19/04735-001 2019/07/01
I TEK 15/1170 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - EINAR OVE AANENSEN BEKKAVEGEN 17 - 15/1170 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - EINAR OVE AANENSEN BEKKAVEGEN 17 Vassbakk & Stol AS OSG 19/04739-001 2019/07/01
I TEK 16/49 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - MAGNE VIKRA VESTRE KARMØYVEG 377 - 16/49 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - MAGNE VIKRA VESTRE KARMØYVEG 377 Vassbakk & Stol AS OSG 19/04740-001 2019/07/01
I TEK 16/65 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - ALBERT MEDHAUG STRANDHEIMVEGEN 9 - 16/65 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - ALBERT MEDHAUG STRANDHEIMVEGEN 9 Vassbakk & Stol AS OSG 19/04742-001 2019/07/01
I TEK 16/63 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - JENS GEORG BREIVIK STRANDHEIMVEGEN 5 - 16/63 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - JENS GEORG BREIVIK STRANDHEIMVEGEN 5 Vassbakk & Stol AS OSG 19/04743-001 2019/07/01
U TEK 85/39 - KONG AUGVALDS VEG, UTVIK - NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE - RAMMETILLATELSE - 85/39 - KONG AUGVALDS VEG, UTVIK - NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE Hereid Hus AS JMJ03 19/01112-014 2019/07/01
U TEK 148/108 - DOVAMYRSVEGEN, NORHEIM - PLANERING OG NYBYGG GARASJE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 148/108 - DOVAMYRSVEGEN, NORHEIM - PLANERING OG NYBYGG GARASJE Odd Tode Langåker Torbergsen KHM 19/01971-008 2019/07/01
U TEK 15/1087 - HAUGEBERGSVEGEN, ÅKRA - RIVING VÅNINGSHUS - RAMMETILLATELSE - 15/1087 - HAUGEBERGSVEGEN, ÅKRA - RIVING VÅNINGSHUS Opus Arkitekter AS IGR 19/01525-004 2019/07/01
U TEK 123/157 - TJØRNAHAUGVEGEN, SNIK - TILBYGG ENEBOLIG - CARPORT - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 123/157 - TJØRNAHAUGVEGEN, SNIK - TILBYGG ENEBOLIG - CARPORT Trond Roda KHM 19/02723-002 2019/07/01
U TEK 124/52 - STEINHAUGVEGEN, VORMEDAL - MIDLERTIDIGE SKOLEBRAKKER - 124/52 - IGANGSETTINGSTILLATELSE - MIDLERTIDIGE SKOLEBRAKKER Vikanes Bungum Arkitekter AS JKV 19/02120-008 2019/07/01
U TEK 38/224 - SYREVÅGVEGEN, SYRE. NYBYGG UTHUS, GARASJE TILBYGG ENEBOLIG - 38/224 - FERDIGATTEST TILBYGG ENEBOLIG Eskild Kvala AS JHE05 11/00082-010 2019/07/01
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/04723-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/01
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE/DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT OG DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 19/04724-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/01
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2018/2019 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING SKLO 18/05613-075 25 Offl.§25 2019/07/01
I TEK NYE KOMMUNALE VEDTAK OM GODKJENNING AV SPREIEAREAL PÅ INNMARKSBEITE OG KVALITETSSIKRING AV KARTPORTAL FOR REGISTRERING - KOMMUNANE MÅ OPPDATERE SINE RUTINAR FOR GODKJENNING AV SPREIEAREAL PÅ INNMARKSBEITE Fylkesmannen i Rogaland LKS 18/02621-002 2019/07/01
U TEK TEKNISK PLAN FOR TJØSVOLL ØST (TJØSVOLLTUNET) - RETUR UTGÅTT ORIGINAL GARANTI NR 671530 TJØSVOLLTUNET Sparebank 1 SR-Bank MAHA1 13/00401-019 2019/07/01
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2018/2019 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING SKLO 18/05613-076 25 Offl.§25 2019/07/01
U TEK 123/126 - VORMEDALSVEGEN, SNIK. FYLLE IGJEN BÅTSTØ PÅ FABRIKKOMRÅDET - 123/126 - FERDIGATTEST - UTFYLLING I SJØ Dupont Nutrition Norge AS JKV 04/02226-014 2019/07/01
I TEK 30/23 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SIGURD JOHANNES SANDHÅLAND - 30/23 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - SIGURD JOHANNES SANDHÅLAND Svehaug Entreprenør AS ALS06 18/04561-003 2019/07/01
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 147/702 - BESTILLING AV NABOLISTE Block Watne GEL 19/00021-323 2019/07/01
I SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2019 - KAP. 4.2.4 KOMPETANSE - KRAV OM FORHANDLING ETTER HTA § 4.2.4 TUS 19/00520-004 23a Ofl.§23a fvl.§13b 2. ledd 2019/07/01
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 15/1097 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - HILDE KRISTIN LIKNES Hellvik Hus Karmøy AS MAAA1 19/00023-073 2019/07/01
U TEK 15/2047 - STONGVEGEN, ÅKRA - TILBYGG ENEBOLIG - 15/2047 - FERDIGATTEST - TILBYGG ENEBOLIG Trebygg Vest AS JKV 18/04228-006 2019/07/01
I TEK PLAN 5108 - DETALJREGULERING FOR DOVAMYRSVEGEN OG SKOGVEGEN - MERKNAD FRA PAUL WEBSTER - 27.06.19 PLAN 5108 - DETALJREGULERING FOR DOVAMYRSVEGEN OG SKOGVEGEN Paul Webster YSL 19/01346-013 2019/07/01
I TEK GRAVESØKNAD - KVEITEVIKVEGEN 21 - UTSETTELSE - GRAVESØKNAD OG VARSLINGSPLAN KVEITEVIKVEGEN T Halleland AS ETS 19/01468-004 2019/07/01
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 22/105 - BESTILLING AV NABOLISTE Berge sag og trelast AS GEL 19/00021-325 2019/07/01
I SEN HØRINGER - 2019 - HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I RIKSARKIVARENS FORSKRIFT Arkivverket ORO 19/00016-066 2019/07/01
I SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2019 - KAP. 4.2.4 KOMPETANSE - KRAV OM FORHANDLINGER - KAP. 4.2.4 TUS 19/00520-005 23a Ofl.§23a fvl.§13b 2. ledd 2019/07/01
I SEN SKJØNNSMIDLER 2012-2019 - TILDELING AV SKJØNSMIDLAR TIL INNOVASJON OG FORNYING 2019 Fylkesmannen I Rogaland VIJO 12/00833-039 2019/07/01
I TEK PELAGIA KARMSUND FISKEMEL AS - UTSLIPPSTILLATELSE - VEDTAK OM ENDRING AV VIRKSOMHETENS TILLATELSE ETTER FORURENSNINGSLOVEN (KOPIMOTTAKER) Fylkesmannen i Rogaland PEID 12/00851-029 2019/07/01
I TEK BIOMAR AS - UTSLIPPSTILLATELSE - VEDTAK OM ENDRING AV VIRKSOMHETENS TILLATELSE ETTER FORURENSNINGSLOVEN (KOPIMOTTAKER) Fylkesmannen i Rogaland PEID 12/00854-015 2019/07/01
I TEK KARMSUND PROTEIN AS - UTSLIPPSTILLATELSE - VEDTAK OM ENDRING AV VIRKSOMHETENS TILLATELSE ETTER FORURENSNINGSLOVEN (KOPIMOTTAKER) Fylkesmannen i Rogaland PEID 18/02935-006 2019/07/01
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - AVSLAG PÅ SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 19/02754-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/01
I SKU SØKNAD OM DELTAKELSE I FVO - TILSKUDD TIL DELTAGELSE I FORSØK MED MODULSTRUKTURERTE LÆREPLANER - UTBETALING Kompetanse Norge KBE03 19/01766-002 2019/07/01
I TEK KOMMUNALE AVGIFTER 15/793 - 15/793 - SØKNAD OM FRITAK FEIEAVGIFT 15/793 Bente Andreassen Håkonsen FTY 19/04745-001 2019/07/01
I HSE BARNEVERN - SØKNADER MILJØARBEIDER/TILSYNSFØRER - SØKNAD - MILJØARBEIDER/TILSYNSFØRER IKN01 18/05620-011 25 Offl.§25 2019/07/01
U SEN 57/654 - SKUDENESHAVN - OPPMÅLINGSFORRETNING - AREALOVERFØRING TIL OFFENTLIG VEG - SAK 10 - 57/654 - MELDING/DELING. OVERSENDELSESBREV TIL TINGLYSING Kartverket - Tinglysingen TVI 16/01757-013 2019/07/01
U TEK 12/440 - TVEITHOLMVEGEN, SEVLAND - NYBYGG ENEBOLIG - 12/440 - IGANGSETTINGSTILLATELSE - RESTERENDE ARBEIDER Eskild Kvala AS JKV 19/00862-011 2019/07/01
I HSE HØRINGER - 2019 - HØRING - FORSLAG OM UTVIDELSE AV RETTIGHETSBESTEMMELSEN OM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE FOR BESTEMTE PERSONER OVER 67 ÅR Helse- og Omsorgsdepartementet BOER 19/00016-067 2019/07/01
I TEK 137/9 - DALSTREVEGEN, DALE - RIVING AV EKSISTERENDE GARASJE OG BYGGING AV NY M/ ANNEKS - 137/9 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Olav Einar Pedersen KMY 16/02913-004 2019/07/01
U SEN 44/48 OG 47/586 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - FV. 47 - 44/48 OG 47/586 - MELDING/SAMMENSLÅING. OVERSENDELSESBREV TIL TINGLYSING Kartverket - Tinglysingen TVI 19/04595-002 2019/07/01
U SEN 43/554 OG 43/622 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - FV. 47 - 43/554 OG 43/622 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - FV. 47 Kartverket - Tinglysingen TVI 19/04527-002 2019/07/01
I SEN HØRINGER - 2019 - HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I STATSBORGERLOVEN OG STATSBORGERFORSKRIFTEN - BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER OG AUTOMATISERTE AVGJØRELSER Kunnskapsdepartementet ORO 19/00016-068 2019/07/01
I TEK 13/636 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: SØRVIK - 13/636 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: SØRVIK S O Lund AS ORO01 19/04718-001 2019/07/01
I HSE TILSYN I KOMMUNEN - TILSYN - EIDEVEGEN 13 VEDTAK OM PÅLEGG Arbeidstilsynet BOER 12/00140-236 2019/07/01
I TEK 22/166 - STAVAVEGEN, FERKINGSTAD - NYBYGG FRITIDSBOLIG - 22/166 - FERKINGSTAD - NYBYGG FRITIDSBOLIG Eskild Kvala AS KHM 19/04717-002 2019/07/01
I TEK 15/1097 - PERAVEGEN, ÅKRA - BRUKSENDRING GARASJE OG FASADEENDRING - 15/1097 - PERAVEGEN, ÅKRA - BRUKSENDRING GARASJE OG FASADEENDRING Hellvik Hus Karmøy AS IGR 19/04713-001 2019/07/01
I TEK 48/10 - HILLESLAND - NYBYGG LAGER - 48/10 - LANGÅKERGARDEN, HILLESLAND - NYBYGG LAGER Henning Langåker EDH 19/01571-004 2019/07/01
I TEK 114/238 - NORDRE EIKE - FYLLING I SJØ - 114/238 - UTTALE TIL SØKNAD OM FYLLING I SJØ Fiskarlaget Vest KRRE 18/05035-015 2019/07/01
I SEN SAMARBEID MED INTERKOMMUNALT ARKIV (IKA) AVLEVERINGER, ARBEIDSPLANER, STYREMØTER - PROTOKOLL STYREMØTE I IKA 13.06.19 Interkommunalt arkiv i Rogaland IKS ORO 12/03966-079 2019/07/01
I TEK 59/164 - NYBORGVEGEN, NORDRE KOPERVIK, RIVING AV BOD, NYBYGG GARASJE - 59/164 - ØNSKER Å TREKKE TILBAKE SØKNAD Arne og Tove K D Klæhaug EDH 19/00143-014 2019/07/01
I HSE TILSSYNSSAK - TILSSYNSSAK AIS Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/07/01
U TEK 64/920 - KALVATREVEGEN, STANGALAND - NYBYGG ENEBOLIG - 16/920 - FORLENGELSE AV MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Odd Hansen AS KMY 16/05171-021 2019/07/01
U TEK 110/54 - SELEN, VÅGA - NYBYGG REDSKAPSBOD - 110/54 - FERDIGATTEST - NYBYGG REDSKAPSBOD Torbjørn Malvin Pedersen JKV 16/04147-011 2019/07/01
U TEK 147/613, MOKSHEIM. FORSTØTNINGSMUR - 11/629 - FERDIGATTEST Thorvald Fjæra Gundersen KMY 11/00629-011 2019/07/01
I TEK 15/1927 - SNARTABERGVEGEN, ÅKRA - TILBYGG ENEBOLIG - 15/1927 - SNARTABERGVEGEN, ÅKRA - TILBYGG ENEBOLIG Karl Ståle Grindhaug EDH 19/04714-001 2019/07/01
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 18/05198-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/01
I TEK 5/519 - RØRLEGGERMELDING NYBYGG, TILTAKSHAVER ANNE GRETHE OG GUNNAR SIVERTSEN BYGGESAK: 19/1424 - 5/519 - OPPDATERT RØRLEGGERMELDING BYGGESAK: 19/1424 Rørlegger Geir Sirnes AS ORO01 19/01057-005 2019/07/01
I TEK 148/1038 - NORHEIMSMARKA, NORHEIM - TILBYGG NÆRINGSBYGG - 148/1038 - ANGÅENDE MOTTATT MANGLER Pds Arkitekt AS IGR 19/02870-003 2019/07/01
I TEK 3/289 - ØSTHUSNESET, ØSTHUS. TILBYGG/PÅBYGG BOLIG - 3/289 - SØKNAD OM FERDIGATTEST I K Gabrielsen JKV 18/02187-006 2019/07/01
U TEK 13/489 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ROLF HAUGEBERG - 13/489 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - ROLF HAUGEBERG Rolf Haugeberg ALS06 18/04231-004 2019/07/01
U TEK 57/422 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ARVID NORNES - 57/422 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - ARVID NORNES Liv Kristin Stangeland ALS06 19/01863-004 2019/07/01
I TEK 15/1097 - RØRLEGGERMELDING: BRUKSENDRING - TILTAKSHAVER: LIKNES BYGGESAK: 19/4713 - 15/1097 - RØRLEGGERMELDING: BRUKSENDRING - TILTAKSHAVER: LIKNES BYGGESAK: 19/4713 S O Lund AS ORO01 19/04715-001 2019/07/01
I TEK 67/42 - ASALDALBAKKEN, ASALDAL - MELDING OM BYGNIING SOM ER UNNTATT SØKNADSPLIKT - TERRASSE MED LEVEGG - 67/42 - ASALDALBAKKEN, ASALDAL - MELDING OM BYGNIING SOM ER UNNTATT SØKNADSPLIKT - TERRASSE MED LEVEGG Nils Reidar og Gro Larsen Hovden BFH 19/04727-001 2019/07/01
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 20/80 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Trygve Eriksen GEL 19/00021-324 2019/07/01
U TEK 15/52 - ØYAVEGEN, ÅKRA - BRUKSENDRING FRA LAGER/BINDERI TIL LEILIGHETER - 15/52 - ØYAVEGEN, ÅKRA - INNSYN I DOKUMENTER Hilde Marie Bergfjord IGR 15/00360-009 2019/07/01
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 18/05309-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/01
I TEK 122/208 - SPANNAVEGEN RØYKSUND - TERRENGENDRINGER - 122/208 - SAKEN OMGJØRES TIL RAMMESØKNAD T Halleland AS KRRE 18/00019-021 2019/07/01
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT OG DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 19/04697-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/01
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 18/02888-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/01
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/03988-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/01
I HSE TILSYNSSAK - TILSYNSSAK - KLAGE BOER Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/07/01
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - REFUSJONSKRAV BARNEHAGEPLASSER TIL BARN MED BOSTED HAUGESUND KOMMUNE TIDSROMMET JANUAR - AUGUST 2019 Haugesund Kommune Kd Oppvekst ETH01 16/01128-536 2019/07/01
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 17/03410-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/01
I TEK 122/10 OG 122/21 - SPANNAVEGEN, RØYKSUND, VESENTLIG TERRENGINNGREP - 122/10 - DEPONERINGSPLAN FOR MATJORD Birkeland Maskinentreprenør AS KRRE 18/05582-013 2019/07/01
I SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2019 - KAP. 4.2.3 BEHOLDE OG REKRUTTERE - BER OM DRØFTINGSMØTE ETTER HTA3 3.2 Norsk Sykepleierforbund TUS 19/00519-008 2019/07/01
U SKU STANDPUNKTKARAKTER - OVERSENDELSE - MEDHOLD I KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I ENGELSK SKRIFTLIG BNO 12/03282-050 26 Off.l.26 2019/07/01
U SKU STANDPUNKTKARAKTER - OVERSENDELSE - MEDHOLD I KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I ENGELSK SKRIFTLIG BNO 12/03282-051 26 Off.l.26 2019/07/01
I TEK NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRINGSTILTAK - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT NUMMER - 2019/732191/200 - GRUNNEIERAVTALE 148/3 Statens Kartverk MAHA1 16/04821-017 2019/07/01
U TEK 30/23 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SIGURD JOHANNES SANDHÅLAND - 30/23 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - SIGURD JOHANNES SANDHÅLAND Sigurd Johannes Sandhåland ALS06 18/04561-004 2019/07/01
I HSE TILLEGGSSAK - VEDRØRENDE SAK OM DRIFTSTILSKUDD - TIL FORTSATT DRIFT AV PSYKOMOTORISK FYSIOTERAPI AIS 19/03512-011 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/01
U TEK DRAGØY - KRAV OM REGULERINGSPLAN/KONSEKVENSUTREDNING - FORESPØRSEL OM KRAV OM REGULERINGSPLAN Fylkesmannen I Rogaland YSL 19/01332-004 2019/07/01
I TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - MELDING FRA LEVERANDØR - 13/434 PRESTAVEGEN KLOAKKSANERING ETAPPE 2 ABU01 13/00434-115 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/07/01
U SEN RAMMEAVTALE OM FORVALTNINGSAVTALE FOR KJØP AV ELEKTRISK KRAFT - MELDING TIL LEVERANDØR - 19/1792 FORVALTNINGSAVTALE FOR KJØP AV ELEKTRISK KRAFT KRWI 19/01792-035 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/07/01
I TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - MELDING FRA LEVERANDØR - 13/434 PRESTAVEGEN KLOAKKSANERING ETAPPE 2 ABU01 13/00434-116 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/07/01
I TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - MELDING FRA LEVERANDØR - 13/434 PRESTAVEGEN KLOAKKSANERING ETAPPE 2 ABU01 13/00434-117 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/07/01
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 16/02277-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/01
I TEK 86/213 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM YDRA AS - 86/213 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM YDRA AS Deloitte Advokatfirma AS BJP01 19/04719-001 2019/07/01
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 19/04720-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/01
I TEK 15/465 - ÅKRA - NYBYGG KOMBINERT BOLIG OG FORRETNINGSBYGG - 15/465 - (KOPIMOTTAKER) UTTALELSE FRA RIKSANTIKVAREN Riksantikvaren IGR 18/03307-042 2019/07/01
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - 15/2428 OVERSENDELSE AV DOKUMENTER I SAK 17/589 Liv Staupe KHM 17/00073-306 2019/07/01
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 17/00804-011 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/01
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - MELDING TIL LEVERANDØR - 13/434 PRESTAVEGEN KLOAKKSANERING ETAPPE 2 ABU01 13/00434-118 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/07/01
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - AVSLAG PÅ SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM PASSASJER NJO 19/02772-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/01
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - MELDING TIL LEVERANDØR - 13/434 PRESTAVEGEN KLOAKKSANERING ETAPPE 2 ABU01 13/00434-119 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/07/01
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - MELDING TIL LEVERANDØR - 13/434 PRESTAVEGEN KLOAKKSANERING ETAPPE 2 ABU01 13/00434-120 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/07/01
U TEK 86/213 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM YDRA AS - SVAR - 86/213 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM YDRA AS Deloitte Advokatfirma AS BJP01 19/04719-002 2019/07/01
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - AVSLAG PÅ SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 17/05548-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/01
I TEK RAMMEAVTALE RIB - TILBUD - 18/4931 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER BYGG VIHO 18/04931-002 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/07/01
I TEK RAMMEAVTALE - RIV - TILBUD - 19/2341 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER VVS VIHO 19/02341-005 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/07/01
I TEK RAMMEAVTALE RIB - TILBUD - 18/4931 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER BYGG VIHO 18/04931-003 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/07/01
I TEK RAMMEAVTALE RIE - TILBUD - 18/4932 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER ELEKTRO VIHO 18/04932-002 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/07/01
U TEK 15/200 - ØYAVEGEN, ÅKRA - NYBYGG NAUST - 15/200 - ØYAVEGEN, ÅKRA - OVERSENDELSE DOKUMENTASJON I SAK 16/4496 Liv Staupe KHM 16/04496-038 2019/07/01
I TEK RAMMEAVTALE - RIV - TILBUD - 19/2341 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER VVS VIHO 19/02341-006 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/07/01
I TEK RAMMEAVTALE RIB - TILBUD - 18/4931 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER BYGG VIHO 18/04931-004 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/07/01
I TEK RAMMEAVTALE RIE - TILBUD - 18/4932 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER ELEKTRO VIHO 18/04932-003 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/07/01
I TEK RAMMEAVTALE - RIV - TILBUD - 19/2341 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER VVS VIHO 19/02341-007 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/07/01
I SEN LEDSAGERBEVIS FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS TVI 19/04726-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/01
I TEK RAMMEAVTALE - RIV - TILBUD - 19/2341 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER VVS VIHO 19/02341-008 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/07/01
I TEK RAMMEAVTALE - RIV - TILBUD - 19/2341 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER VVS VIHO 19/02341-009 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/07/01
I TEK RAMMEAVTALE RIE - TILBUD - 18/4932 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER ELEKTRO VIHO 18/04932-004 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/07/01
I TEK RAMMEAVTALE - RIV - TILBUD - 19/2341 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER VVS VIHO 19/02341-010 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/07/01
I TEK RAMMEAVTALE RIB - TILBUD - 18/4931 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER BYGG VIHO 18/04931-005 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/07/01
I TEK RAMMEAVTALE - RIV - TILBUD - 19/2341 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER VVS VIHO 19/02341-011 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/07/01
I TEK RAMMEAVTALE RIB - TILBUD - 18/4931 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER BYGG VIHO 18/04931-006 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/07/01
I TEK RAMMEAVTALE RIE - TILBUD - 18/4932 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER ELEKTRO VIHO 18/04932-005 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/07/01
I TEK RAMMEAVTALE - RIV - TILBUD - 19/2341 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER VVS VIHO 19/02341-012 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/07/01
I TEK RAMMEAVTALE RIB - TILBUD - 18/4931 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER BYGG VIHO 18/04931-007 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/07/01
I TEK RAMMEAVTALE RIB - TILBUD - 18/4931 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER BYGG VIHO 18/04931-008 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/07/01
I TEK RAMMEAVTALE RIE - TILBUD - 18/4932 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER ELEKTRO VIHO 18/04932-006 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/07/01
I TEK RAMMEAVTALE RIB - TILBUD - 18/4931 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER BYGG VIHO 18/04931-009 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/07/01
I TEK RAMMEAVTALE - RIV - TILBUD - 19/2341 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER VVS VIHO 19/02341-013 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/07/01
I TEK RAMMEAVTALE RIB - TILBUD - 18/4931 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER BYGG VIHO 18/04931-010 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/07/01
I TEK RAMMEAVTALE RIB - TILBUD - 18/4931 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER BYGG VIHO 18/04931-011 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/07/01
U TEK 142/18 - STORASUND - DISPENSASJON FOR OPPSETTING AV NY NETTSTASJON - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 142/18 - STORASUND - DISPENSASJON FOR OPPSETTING AV NY NETTSTASJON Haugaland Kraft Nett AS KIS 19/02868-003 2019/07/01
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - AVSLAG PÅ SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 13/03100-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/01
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 17/02612-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/01
I TEK 3/385 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ODD HANSEN BOLIGUTLEIE 2 AS - 3/385 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ODD HANSEN BOLIGUTLEIE 2 AS Dnb Eiendom AS BJP01 19/04725-001 2019/07/01
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 15/01628-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/01
U TEK 142/8 - NORHEIM - DISPENSASJON FOR OPPSETTING AV NY NETTSTASJON - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 142/8 - NORHEIM - DISPENSASJON FOR OPPSETTING AV NY NETTSTASJON Haugaland Kraft Nett AS KIS 19/02815-003 2019/07/01
I TEK 11/42 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM VÅGE, TINA OG KARLSEN, MORGAN - 11/42 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM VÅGE, TINA Tina Thorsen Våge BJP01 19/04729-001 26 Off.l.26 2019/07/01
I TEK 11/42 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM VÅGE, TINA OG KARLSEN, MORGAN - 11/42 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Morgan Karlsen BJP01 19/04729-002 26 Off.l.26 2019/07/01
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 18/01650-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/01
I TEK KOMMUNALE AVGIFTER 119/120-2 - SØKNAD OM FRITAK FRA FEIEAVGIFT 119/120-2 Alf-Robert Sommerbakk FTY 19/04730-001 2019/07/01
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 148/59 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE Rh Oppmåling Rune Hemnes MAAA1 19/00023-074 2019/07/01
I TEK 114/324 - NORDRE EIKE - NYBYGG ENEBOLIG OG FORSTØTNINGSMUR - 114/324 - REVIDERTE TEGNINGER Hus28 AS KRRE 19/01474-011 2019/07/01
I TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - MELDING FRA LEVERANDØR - 13/434 PRESTAVEGEN KLOAKKSANERING ETAPPE 2 ABU01 13/00434-121 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/07/01
I TEK 141/57 - LITLASUND - UTVIDELSE AV AVKJØRSEL - 141/57 - (KOPIMOTTAKER) SVAR PÅ SØKNAD Statens vegvesen - Region vest KIS 19/04731-001 2019/07/01
I HSE TILSEGN OM STØNAD TIL 269243 - UTVIKLING AV BOLIG FOR VANSKELIGSTILTE GJENNOM BRUKERMEDVIRKNING PROSJEKTNUMMER 269243 - DELUTBETALING FOR PROSJEKT 269243 UTVIKLING AV BOLIG FOR VANSKELIGSTILTE GJENNOM BRUKERMEDVIRKNING PROSJEKTNUMMER 269243 Hordaland Fylkeskommune SGJ 17/00824-011 2019/07/01
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 12/76 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - ESKILD KVALA Eskild Kvala AS MAAA1 19/00023-076 2019/07/01
U SEN VIET NAM HOUSE AS SERVERINGSBEVILLING - SVAR PÅ SØKNAD - SERVERINGSBEVILLING VIETNAM HOUSE AS, AMFISENTERET ÅKREHAMN Viet Nam House AS EVI1 19/02774-003 2019/07/01
U SKU ANSETTELSE AV MILJØARBEIDER - ANSETTELSE AV MILJØARBEIDER BNO 19/03981-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/07/01
I SEN HØRINGER - 2019 - HØRING - NOU 2019:9 FRA KALVESKINN TIL DATASJØ - NY LOV OM SAMFUNNSDOKUMENTASJON OG ARKIVER Kulturdepartementet VIJO 19/00016-069 2019/07/01
U TEK INDUSTRIOMRÅDET STØLSMYR - RAGLAMYR SØR - TEKNISKE PLANER - RETUR AV UTGÅTT ORIGINAL GARANTI - NR 401-02-0250894-X STØLSMYR/RAGLAMYR Nordea Bank Finland Plc MAHA1 12/00367-024 2019/07/01
I TEK 122/21 OG 122/10 - PLAN FOR NYDYRKING - 122/10 - DEPONERINGSPLAN FOR MATJORD Birkeland Maskinentreprenør AS HHU 18/05395-011 2019/07/01
I TEK 60/131, 123 OG 69 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - 60/131, 123 OG 69 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT - 716860 Statens Kartverk XXI 19/02159-003 2019/07/01
I TEK 111/24 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM GANGSTØ, EVA UTSETH/GANGSTØ, CHRISTIAN - 111/24 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM GANGSTØ, EVA UTSETH/GANGSTØ, CHRISTIAN Christian Gangstø BJP01 19/04733-001 2019/07/01
I TEK 41/4 - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM ETTER KONSESJONSLOVEN SØKER: RONNY RASMUSSEN OG CECILIE BIRKELAND - OVERDRAGER: EILIF STOL - 41/4 - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM ETTER KONSESJONSLOVEN SØKER: RONNY RASMUSSEN OG CECILIE BIRKELAND - OVERDRAGER: EILIF STOL Cecilie Birkeland BJP01 19/04737-001 26 Off.l.26 2019/07/01
I TEK 68/84 - ØVRE EIDEVEGEN, INDRE EIDE - OPPMÅLINGSFORRETNING MERKING AV EKSISTERENDE GRENSE - 68/84 - ØVRE EIDEVEGEN, INDRE EIDE - OPPMÅLINGSFORRETNING MERKING AV EKSISTERENDE GRENSE Kristbjørg Eide ALA04 19/04736-001 2019/07/01
U TEK 15/1097 - PERAVEGEN, ÅKRA - UTVIDELSE AV TERRASSE - 15/1097 - PERAVEGEN, ÅKRA - UTVIDELSE AV TERRASSE Hilde Kristin Liknes EDH 19/02460-006 2019/07/01
U HSE RETTIGHETSKLAGE - SVAR - ANMODNING OM SLETTING AV JOURNALOPPLYSNINGER AIS Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/07/01
I TEK 149/417 -SPANNE - SØKNAD OM SEKSJONERING - 149/417 - DOKUMENTET HAR MANGLER OG KAN IKKE TINGLYSES Kartverket - Tinglysingen HAS 18/05289-008 2019/07/01
U TEK INDRETREVEGEN - KLOAKKSANERING - TILDELINGSBESLUTNING - 18/968 INDRETREVEGEN KLOAKKSANERING OG VEIBYGGING Vassbakk & Stol AS ABU01 18/00968-055 2019/07/01
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - MELDING TIL LEVERANDØR - 13/434 PRESTAVEGEN KLOAKKSANERING ETAPPE 2 ABU01 13/00434-123 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/07/01
I TEK 140/29 - OSNES - OPPMÅLINGSFORRETNING GRENSEJUSTERING - 140/29 - OSNES - OPPMÅLINGSFORRETNING GRENSEJUSTERING H2 Bygg & Eiendom AS HAS 19/04741-001 2019/07/01
I TEK 75/48 - KALSTØVEGEN, KVALAVÅG - TILBYGG SKOLE - 75/48 - VEDRØRENDE SØKNAD OG DISPENSASJONSSØKNAD Edb-Tjenester Norge Limited KIS 19/02743-004 2019/07/01
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 58/127 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE Byggmesterfirma Tjensvoll & Skar AS MAAA1 19/00023-075 2019/07/01
I TEK 2/250 - SÆVIKTUN, SÆVIK - FASADEENDRING OG TILBYGG - 2/250 - SÆVIKTUN, SÆVIK - FASADEENDRING OG TILBYGG Odd Arild Kalstø Sævik KRRE 19/04744-001 2019/07/01
I TEK 12/116/02 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - LARS TVEDT SJØMAT AS - 12/116/02 - FERDIGMELDING Per Inge Sjurseth AS ALS06 19/01758-003 2019/07/01
U SEN RAMMEAVTALE OM FORVALTNINGSAVTALE FOR KJØP AV ELEKTRISK KRAFT - MELDING TIL LEVERANDØR - 19/1792 FORVALTNINGSAVTALE FOR KJØP AV ELEKTRISK KRAFT KRWI 19/01792-036 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/07/01
I TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - MELDING FRA LEVERANDØR - 13/434 PRESTAVEGEN KLOAKKSANERING ETAPPE 2 ABU01 13/00434-124 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/07/01
I TEK 12/337 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - LARS TVEDT SJØMAT AS - 12/337 - FERDIGMELDING Lars Tvedt Sjømat AS ALS06 19/01756-003 2019/07/01
U SEN REFUSJON LØNN - 2012-2018 - VAKTGODTGJØRELSE -IUA HAUGESUND REGION - 1. HALVÅR 2019 Iua Haugesund Region SHJ 12/03173-017 2019/07/01
I SEN RAMMEAVTALE OM FORVALTNINGSAVTALE FOR KJØP AV ELEKTRISK KRAFT - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/1792 FORVALTNINGSAVTALE FOR KJØP AV ELEKTRISK KRAFT KRWI 19/01792-037 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/07/01