Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK PLAN 3000-4 - DETALJREGULERING FOR ØYGARDSVEGEN - ENDRING AV FORMÅL FOR STEINALDERLOKALITET - 69/77 M.FL. - GODKJENT 26.6.2019 - DELEGASJONSVEDTAK - PLAN - PLAN 3000-4 - DETALJREGULERING FOR ØYGARDSVEGEN - ENDRING AV FORMÅL FOR STEINALDERLOKALITET - 69/77 Kristoffer Ulvedal AAHO 19/02335-005 2019/06/28
U TEK 66/776 - PER SIVLES VEG, AUSTREIM, INNGLASSING TERRASSE ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 66/776 - PER SIVLES VEG, AUSTREIM, INNGLASSING TERRASSE ENEBOLIG Gordana Gacanica EDH 19/02483-005 2019/06/28
U TEK 66/161 - NORDALSBAKKEN, AUSTREIM - FASADEENDRING, TIL- OG PÅBYGG ENEBOLIG OG RIVING GARASJE - RAMMETILLATELSE - 66/161 - NORDALSBAKKEN, AUSTREIM - FASADEENDRING, TIL- OG PÅBYGG ENEBOLIG OG RIVING GARASJE I K Gabrielsen KIS 19/02856-003 2019/06/28
U TEK 13/495 - SJENARVEGEN, TJØSVOLL - TILBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 13/495 - SJENARVEGEN, TJØSVOLL - TILBYGG ENEBOLIG Sara Tjøsvoll og David Rasmussen KHM 19/02692-005 2019/06/28
U TEK 15/2040 - SKULEVEGEN, ÅKRA - FASADEENDRING OG ENDRING AV TEKNISK ANLEGG - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 15/2040 - SKULEVEGEN, ÅKRA - FASADEENDRING OG ENDRING AV TEKNISK ANLEGG Eskild Kvala AS IGR 19/02867-003 2019/06/28
U TEK PLAN 2041-1 - OMRÅDEREGULERING FOR ÅKRAØYNÅ OG HOLMANE - ENDRING - KAIAREAL OG HAVNEOMRÅDE I SJØ - 15/217 MFL. - GODKJENT 25.6.2019 - PLAN 2041-1 - OMRÅDEREGULERING FOR ÅKRAØYNÅ OG HOLMANE - ENDRING - KAIAREAL OG HAVNEOMRÅDE I SJØ - 15/217 MFL. - Holmen Panorama AS BHA02 16/04060-072 2019/06/28
I TEK 12/440 - TVEITHOLMVEGEN, SEVLAND - NYBYGG ENEBOLIG - 12/440 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Eskild Kvala AS JKV 19/00862-010 2019/06/28
I TEK 21/112 - STAVAGARDEN, STAVA - FORSTØTNINGSMUR - 21/112 - MERKNAD TIL NABOVARSEL Marton Stava EDH 19/02806-002 2019/06/28
U TEK KOMPOSTERING - SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å KOMPOSTERE PARK OG HAGEAVFALL, BORGAREDALEN MILJØPARK Fylkesmannen i Rogaland MAHA2 19/03821-001 2019/06/28
I TEK 147/669 - RØYSVEGEN, MOKSHEIM - FASADEENDRING - 147/669 - SØKNAD OM TILLATELSE I ETT TRINN Tm Byggtek AS KRRE 19/03985-001 2019/06/28
I TEK 58/273 - TORFÆUSGATEN, KOPERVIK - NYBYGG 2 STK TOMANNSBOLIGER - 58/273 - BESTILLING AV UTSTIKKING Hereid Hus AS JHE 17/05113-026 2019/06/28
I TEK 123/186 - SNIK - NYBYGG 3 BOLIGER I REKKE - BYGG B2 - 123/186 - CARPORT UTGÅR FRA SØKNAD Berge Sag og Trelast AS KIS 19/00218-010 2019/06/28
I TEK 100/8 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - REIDUN HALVORSEN - 100/8 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - REIDUN HALVORSEN Comfort Karmøy AS ORO01 19/04701-001 2019/06/28
I TEK 106/3 - FOSNAVEGEN, FOSNANES - RIVING AV BOLIG OG NYBYGG BOLIG - 106/3 - ANMODNING OM FORHÅNDSKONFERANSE Pds Arkitekt AS KRRE 19/04700-001 2019/06/28
I TEK 43/486 - POSTVEGEN - HØYNES. RIVING AV BYGG - 43/486 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE En Entreprenør AS JMJ03 19/01872-006 2019/06/28
U HSE TILLEGGSSAK - SVAR - VEDRØRENDE SPØRSMÅL OM KLAGE OG OPPSETTENDE VIRKNING SALF 19/03512-010 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 100 % VED ROP NORD - SØKNAD ANVO 19/01663-015 25 Offl §25 2019/06/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGKONSULENT 100% VED AKTIVITETS- OG AVLASTNINGSTJENESTEN - TILBUD ANVO 19/02357-013 25 Offl §25 2019/06/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGKONSULENT 100% VED AKTIVITETS- OG AVLASTNINGSTJENESTEN - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/02357-014 25 Offl §25 2019/06/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGKONSULENT 100% VED AKTIVITETS- OG AVLASTNINGSTJENESTEN - AVSLAG ANVO 19/02357-015 25 Offl §25 2019/06/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGKONSULENT 100% VED AKTIVITETS- OG AVLASTNINGSTJENESTEN - AVSLAG ANVO 19/02357-016 25 Offl §25 2019/06/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGKONSULENT 100% VED AKTIVITETS- OG AVLASTNINGSTJENESTEN - AVSLAG ANVO 19/02357-017 25 Offl §25 2019/06/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER - TILBUD ANVO 19/02358-091 25 Offl §25 2019/06/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/02358-092 25 Offl §25 2019/06/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER - TILBUD ANVO 19/02358-093 25 Offl §25 2019/06/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/02358-094 25 Offl §25 2019/06/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 90% - SØKNAD ANVO 19/02748-003 25 Offl §25 2019/06/28
U TEK 148/388 , 298 OG 148/174 OG 309 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - JAN BAKKEVIG - 148/388 OG 148/298 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING Dagmar Bakkevig HAS 19/02956-005 2019/06/28
I TEK 122/208 - SPANNAVEGEN RØYKSUND - TERRENGENDRINGER - 122/208 - DEPONERINGSPLAN T Halleland AS KRRE 18/00019-019 2019/06/28
U TEK 4/38 - MUNKAJORD - BASESTASJON PÅ TAK - 4/38 - MUNKAJORD. SVAR PÅ E-POST AV 24.06.2019 ANGÅENDE BASESTASJON PÅ TAK Technogarden Engineering Resources AS KRRE 19/02360-004 2019/06/28
U TEK 148/388 , 298 OG 148/174 OG 309 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - JAN BAKKEVIG - 148/174 OG 148/309 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING Dagmar Bakkevig HAS 19/02956-006 2019/06/28
I TEK 149/474 - SPANNE, SØKNAD OM SEKSJONERING - 149/474 - DOKUMENTET HAR MANGLER OG KAN IKKE TINGLYSES Kartverket - Tinglysingen HAS 19/01727-006 2019/06/28
I TEK 57/422 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ARVID NORNES - 57/422 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - ARVID NORNES Vedavågen Rør AS ALS06 19/01863-003 2019/06/28
I TEK 13/489 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ROLF HAUGEBERG - 13/489 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - ROLF HAUGEBERG Svehaug Entreprenør AS ALS06 18/04231-003 2019/06/28
U TEK 15/1636 - ÅRVOLLVEGEN, ÅKRA - TERRASSE/LEVEGG - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 15/1636 - ÅRVOLLVEGEN, ÅKRA - TERRASSE/LEVEGG Ken Ståle Vikre EDH 19/02857-004 2019/06/28
I TEK RAMMEAVTALE - ELEKTROMATERIELL OG TJENESTER - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/1061 ELEKTROMATERIELL OG TJENESTER TES02 19/01061-019 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/06/28
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND Gunstein Tjørhom SALF 19/00598-021 2019/06/28
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND Marianne Njuolla Sørensen SALF 19/00598-022 2019/06/28
U TEK 75/48 - KALSTØVEGEN, KVALAVÅG - TILBYGG SKOLE - SVAR - 75/48 - KALSTØVEGEN, KVALAVÅG - TILBYGG SKOLE Edb-Tjenester Norge Limited KIS 19/02743-003 2019/06/28
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - SVAR - 115/74 - SØNDRE EIKE - FORESPØRSEL OM SØKNADSPLIKT FOR BÅLHUS PÅ LEKEPLASS Buhagen velforening v/Ingrid Lodden KRRE 17/00073-302 2019/06/28
I TEK 5/519 - MOLDBAKKANE, VEA - NYBYGG ENEBOLIG - 5/519 - MOTTATT MANGLER Jan Sigurd Rosvold IGR 19/01424-004 2019/06/28
I TEK 123/186 - SNIK - NYBYGG TOMANNSBOLIG - BF5 - 6-7 - 123/186 - CARPORT UTGÅR FRA SØKNAD Berge Sag og Trelast AS KIS 19/00232-007 2019/06/28
I TEK 31/51 - VESTRE KARMØYVEG - HAGA - RIVING BOLIG, NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE - 31/51 - SØKNAD OM FERDIGATTEST I K Gabrielsen JMJ03 17/04016-013 2019/06/28
I TEK 123/186 - SNIK - NYBYGG TOMANNSBOLIG - BF5 - 8-9 - 123/186 - CARPORT UTGÅR FRA SØKNAD Berge Sag og Trelast AS KIS 19/00233-007 2019/06/28
I TEK 148/947, 148/1040 - NORHEIM - MASSEUTSKIFTNING - 148/947 OG 148/1040 - OPPDATERT GJENNOMFØRINGSPLAN Petter J. Rasmussen AS KMY 18/02910-005 2019/06/28
I TEK 123/186 - SNIK - NYBYGG TOMANNSBOLIG - BF5 - 4-5 - 123/186 - CARPORT UTGÅR FRA SØKNAD Berge Sag og Trelast AS KIS 19/00231-007 2019/06/28
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - SVAR - 148/272 - SPØRSMÅL OM SØKNADPLIKT FOR UTVIDELSE AV TERRASSE Lars-Preben Håvik KRRE 17/00073-303 2019/06/28
U TEK 146/131 - BØ - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 146/131 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Karin Margrethe Vedø HAS 19/02380-017 2019/06/28
U TEK 146/131 - BØ - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 146/131 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Jorun Kvithyll HAS 19/02380-018 2019/06/28
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - 147/282 - VEDRØRENDE NABOS HEKK Hanne Kristin Hagen Andersen KRRE 17/00073-304 2019/06/28
U TEK 146/131 - BØ - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 146/131 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Vera Elisabeth Vesterheim Hagenberg Pedersen HAS 19/02380-019 2019/06/28
I TEK 53/86 - HOVDASTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM. 19/3638 - 53/86 - ORIGINAL ERKLÆRING OM VEIRETT OPPM. 19/3638 Karmøy Kommune, Sektor Eiendom EDH 19/01159-007 2019/06/28
U TEK 58/345 - KOPERVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/4695 - 58/526 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING (MERKING) STD:17/4695 VEST BYGG & STILLAS AS ALA04 18/00152-038 2019/06/28
I TEK TEKNISK PLAN FOR TJØSVOLL ØST (TJØSVOLLTUNET) - EGENERKLÆRING AV EIESKAP TIL OFFENTLIG VEG SOM SKAL FØRES I MATRIKKELEN Kartverket - Tinglysingen ALA04 13/00401-020 2019/06/28
I TEK 43/11 OG 43/12 - HØYNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 43/11 OG 43/12 - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Jakob Høines EDH 19/04705-001 2019/06/28
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - FOSEN - SPØRSMÅL OM BYGGING AV NAUST PÅ FOSEN Kystdesign AS KRRE 17/00073-305 2019/06/28
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2019 - 5/8 - FORHÅNDSVARSEL OM ENDRING AV ADRESSE VED VEA SJOARVEG Kjell Olav Munkejord BFH 19/00010-073 2019/06/28
I TEK 47/616, SMEDAVEGEN, VIK. TILBYGG ENEBOLIG OG BRUKSENDRING FRA GARASJE TIL BOLIG - 47/616 - MELDING OM AT TILTAK ER FERDIG ENDRING FRA GARASJE TIL BOLIG Leif Henning Stave JHE05 10/01199-006 2019/06/28
U TEK RAMMEAVTALE FOR RIBR RÅDGIVNING - MELDING TIL LEVERANDØR - 19/2790 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER BRANN BKE 19/02790-003 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/06/28
U TEK RAMMEAVTALE FOR RIBR RÅDGIVNING - TILLEGGSINFORMASJON - 19/2790 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER BRANN Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen BKE 19/02790-004 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/06/28
I TEK 147/206 - SKARHAUGVEGEN,MOKSHEIM - SØKNAD OM TILBYGG HUS -UTVIDELSE AV GARASJE - 147/206 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Øyvind Bore KMY 13/02485-004 2019/06/28
U SEN KOMMUNAL BEREDSKAP - KRISELEDELSE - AVTALE OM BEREDSKAPSSAMARBEID Haugalandsgruppen av NRRL EJA 12/00224-099 2019/06/28
U TEK 59/164 - NYBORGVEGEN, NORDRE KOPERVIK, RIVING AV BOD, NYBYGG GARASJE - 59/164 - NYBORGVEGEN, NORDRE KOPERVIK, RIVING AV BOD, NYBYGG GARASJE Arne og Tove K D Klæhaug EDH 19/00143-013 2019/06/28
I TEK 44/43 - DR. JENSENS VEG, SELVÅG. RIVING AV BYGG - 44/43 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Karmøy Røde Kors JMJ03 10/01419-007 2019/06/28
U TEK 15/82 - HOLMAVEGEN, ÅKRA - UTTAK AV STEINMASSE - 15/82 - HOLMAVEGEN, ÅKRA - BEGJÆRING OM INNSYN Hilde Marie Bergfjord IGR 18/00926-036 2019/06/28
I TEK 5/519 - MOLDBAKKANE, VEA - NYBYGG ENEBOLIG - 5/519 - TEGNINGER BASSENG MED MER Jan Sigurd Rosvold IGR 19/01424-005 2019/06/28
U TEK 15/2310 - HØYVEGEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG (21) - 15/2310 - MELDING OM POLITISK VEDTAK - NYBYGG ENEBOLIG (21) - KLAGEBEHANDLING Eskild Kvala AS IGR 19/00110-014 2019/06/28
I TEK 48/15 - HILLESLAND - SØKNAD OM DELING MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 48/15 - SØKNAD OM DELING MED OPPMÅLINGSFORRETNING Tveit Regnskap AS HHU 19/04706-001 2019/06/28
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - AVSLAG PÅ SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 19/02583-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/28
I SKU STANDPUNKTKARAKTER - MEDHOLD I KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I ENGELSK SKRIFTLIG BNO 12/03282-048 26 Off.l.26 2019/06/28
I SKU STANDPUNKTKARAKTER - MEDHOLD I KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I ENGELSK SKRIFTLIG BNO 12/03282-049 26 Off.l.26 2019/06/28
U TEK 15/2310 - HØYVEGEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG (23) - 15/2310 - MELDING OM POLITISK VEDTAK - NYBYGG ENEBOLIG (23) - KLAGEBEHANDLING Eskild Kvala AS IGR 19/00499-013 2019/06/28
U TEK 57/300 - LAHAMMAR, SKUDENESHAVN - RIVING UTHUS, NYBYGG ANNEKS OG ENEBOLIG, UTVIDELSE AV KAI - 57/300 - MELDING OM POLITISK VEDTAK - RIVING UTHUS, NYBYGG ANNEKS OG ENEBOLIG, UTVIDELSE AV KAI - KLAGEBEHANDLING Eskild Kvala AS BFH 17/04292-038 2019/06/28
I TEK 3/387 - URVEGEN, ØSTHUS - FYLLING I SJØ, NYBYGG 2 NAUST OG KAI - 3/387 - KLAGE PÅ VEDTAK Fiskeridirektoratet GTH 16/02267-048 2019/06/28
I TEK 66/949 - GOFARNESVEGEN, AUSTREIM - NYBYGG ENEBOLIG - 66/949 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Urbanhus Haugesund AS KMY 16/05157-007 2019/06/28
I TEK 38/6 - GRØNEVIK, SYRE - NYBYGG 4 NAUST - 38/6 - BESTILLING AV UTSTIKKING Sandve Trelast AS JHE 19/01648-010 2019/06/28
U SKU KRETSORDNING - FORELØPIG SVAR - KLAGE PÅ VEDTAK OM SKOLESKYSS PFA 19/01836-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/28
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - MEDLING FRA BEDRIFT TIL FYLKESMANNEN EEH 19/02775-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/28
I TEK 63/14 M. FL. - RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN - 63/14 - RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN Silje Erga Bore ALA04 19/04709-001 26 Off.l.26 2019/06/28
U TEK 15/2265 - HOLMAVEGEN, ÅKRA, PARKERINGSPLASS - 15/2265 - HOLMAVEGEN, ÅKRA, INNSYN I DOKUMENTER Liv Staupe IGR 18/03756-005 2019/06/28
U SEN VIGSEL - OVERSENDELSE AV DOKUMENTER IFM. VIELSE I KARMØY KOMMUNE CEM01 19/00815-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/28
U SEN VIGSEL - OVERSENDELSE AV DOKUMENTER IFM. VIELSE I KARMØY KOMMUNE CEM01 19/02859-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/28
U SEN VIGSEL - OVERSENDELSE AV DOKUMENTER IFM. VIELSE I KARMØY KOMMUNE CEM01 19/02058-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/28
I TEK P58100 - NYTT ADMINISTRASJONSBYGG PÅ ÅKRA - SEKTOR SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - MELDING FRA LEVERANDØR - 18/5537 NYTT ADMINISTRASJONSBYGG FOR SEKTOR SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - ÅKREHAMN STSP 18/05537-021 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/06/28
U TEK 63/14 M. FL. - RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN - GNR. 63, ALMENNING SKJERSUND - MELDING OM PLANLAGT RETTING I EIENDOMSKARTET Heidi Synnøve Nymann v/ Karmsund Havn IKS ALA04 19/04709-002 2019/06/28