Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I SEN VIGSEL - KOMMUNAL VIELSE - REGISTRERING CEM01 19/03982-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/27
I SEN SØKNADER UTENOM FASTE TILSKUDDSORDNINGER 2019 - UNGDOMMENS FYLKESUTVALG - UTLYSING AV «UNGDOMSMIDLER 2019» Rogaland Fylkeskommune LYK 19/00027-033 2019/06/27
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 17/03410-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/27
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/03986-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/27
I TEK LUKTPROBLEMATIKK - HUSØY - KOMMENTAR TIL UTKAST TIL ENDRING AV 3 TILLATELSER ETTER FORURENSINGSLOVEN VED HUSØY INDUSTRIOMRÅDE (KOPIMOTTAKER) Fiskarlaget Vest PEID 18/01519-031 2019/06/27
I TEK REVISJON AV FYLKES- OG KOMMUNAL VEGLISTE I ROGALAND - KARMØY - OPPDATERING AV FYLKES- OG KOMMUNALE VEGLISTER - OKTOBER 2019 Statens Vegvesen HPE 12/04355-023 2019/06/27
I TEK JORDSKIFTERETTEN - SAK 17-051498RFA-JSTO - OSNES GNR. 140 - MELDING OM RETTSKRAFTIG OG TINGLYST JORDSKIFESAK NR. 17-051498 Haugalandet og Sunnhordaland Jordskifterett ALA04 17/01888-006 2019/06/27
I TEK 43/554 OG 43/622 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - FV. 47 - 43/554 OG 43/622 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - FV. 47 Statens vegvesen - Region vest XXI 19/04527-001 2019/06/27
I TEK 44/48 OG 47/586 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - FV. 47 - 44/48 OG 47/586 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - FV. 47 Statens Vegvesen XXI 19/04595-001 2019/06/27
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING FOR VETERANSKIPET SANDNES UNDER SKUDEFESTIVALEN 2019 Ryfylke Dampskibsselskab AS EVI1 19/00022-074 2019/06/27
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/03988-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/27
U TEK TEKNISK PLAN - NY GRAVPLASS VED AVALDSNES KIRKE - NY GRAVPLASS VED AVALDSNES KIRKE - REFERAT FRA FERDIGBEFARING Vassbakk & Stol as TIB 17/04263-020 2019/06/27
U SKU SØKNADER UTENOM FASTE TILSKUDDSORDNINGER 2019 - SVAR - SØKNAD OM MIDLER TIL PROSJEKT MENN I BARNEHAGE MiB Rogaland RICJ 19/00027-031 2019/06/27
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT OG DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 19/04697-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/27
U SEN GJESTFRIE HUS DRIFT AS - AVD. BLONDEFABRIKKEN SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - GJESTFRIE HUS DRIFT AS - AVD. BLONDEFABRIKKEN Gjestfrie Hus Drift AS EVI1 18/01350-016 2019/06/27
I TEK TRAFIKKSKILT/HØRINGSBREV/VEGVISNING/VEDTAK FRA STATENS VEGVESEN 2012-2018 - SVAR PÅ SØKNAD OM SERVICESKILT TIL DUPONT NUTRITION NORGE AS, LANGS FV. 835 VORMEDALSVEGEN (KOPI) Statens Vegvesen HPE 12/01271-410 2019/06/27
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2018/2019 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING PNMVSN SKLO 18/05613-074 25 Offl.§25 2019/06/27
I TEK 122/208 - SPANNAVEGEN RØYKSUND - TERRENGENDRINGER - 122/208 - DEPONERINGSPLAN MED KARTUTSNITT T Halleland AS KRRE 18/00019-018 2019/06/27
I TEK 58/435 - STØLEN, KOPERVIK - RIVING EKSISTERENDE MUR OG GARASJE, NYBYGG MUR OG GARASJE - 58/435 - VEDRØRENDE SØKNAD Hans Erik Lundberg KRRE 18/04251-019 2019/06/27
I TEK 122/10 OG 122/21 - SPANNAVEGEN, RØYKSUND, VESENTLIG TERRENGINNGREP - 122/10 - INNSENDING AV PROFILER MED BEDRE KVALITET Birkeland Maskinentreprenør AS KRRE 18/05582-012 2019/06/27
I TEK 68/196 - FLESLANDVEGEN, INDRE EIDE - TILBYGG ENEBOLIG - 68/196 - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT Gismervik Arkitekter EDH 19/03983-001 2019/06/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FYSIOTERAPEUT - TILBUD ANVO 19/02559-010 25 Offl §25 2019/06/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FYSIOTERAPEUT - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/02559-011 25 Offl §25 2019/06/27
I SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER PÅ NORHEIM KULTURHUS - SØKNAD BLI01 19/02855-004 25 Offl §25 2019/06/27
I SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER PÅ NORHEIM KULTURHUS - SØKNAD BLI01 19/02855-005 25 Offl §25 2019/06/27
U TEK BIOLOGISK MANGFOLD - SØKNAD OM UTSATT FRIST - TILSAGN OM TILSKUDD TIL TRUEDE ARTER 2019 - VILTKARTLEGGING Fylkesmannen I Rogaland PCH01 12/00690-240 2019/06/27
U TEK 146/207 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KNUT S LØFTEN MASKIN AS - 146/207 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - KNUT S LØFTEN MASKIN AS Knut S Løften Maskin AS ALS06 18/04920-004 2019/06/27
U SEN RAMMEAVTALE OM FORVALTNINGSAVTALE FOR KJØP AV ELEKTRISK KRAFT - TILLEGGSINFORMASJON - 19/1792 FORVALTNINGSAVTALE FOR KJØP AV ELEKTRISK KRAFT Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen KRWI 19/01792-033 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/06/27
I SKU ANSETTELSE AV MILJØARBEIDER - AVTALE OM MØTE BNO 19/03981-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/27
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 17/03083-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/27
I TEK SPANNE SENIORLANDSBY - GRUNNERVERV - SPANNE SENIORLANDSBY Haver Advokatfirma AS STNY 17/04993-003 2019/06/27
U TEK 11/15 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GRO BREKKAA - 11/15 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG Marylyn Sivertsen ALS06 19/02361-004 2019/06/27
I SEN KOMMUNAL BEREDSKAP - KRISELEDELSE - LNG PRODUKSJONSANLEGG PÅ SNURREVARDEN Gasnor ASA EJA 12/00224-098 2019/06/27
U TEK TEKNISK PLAN FOR ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - TEKNISK GODKJENNNING ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING Karmøy kommune VAR-avd. BTH04 19/02391-007 2019/06/27
I TEK SLETTING AV TINGLYSTE DOKUMENTER - RETUR AV TINGLYST SLETTET DOKUMENT - 710520 Statens Kartverk NILI1 19/02008-010 2019/06/27
I SEN RAMMEAVTALE OM FORVALTNINGSAVTALE FOR KJØP AV ELEKTRISK KRAFT - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/1792 FORVALTNINGSAVTALE FOR KJØP AV ELEKTRISK KRAFT KRWI 19/01792-034 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/06/27
I TEK GRAVESØKNAD - SLETTEBØVEGEN - GRAVESØKNAD - SLETTEBØVEGEN Vassbakk & Stol AS ETS 19/03990-001 2019/06/27
I TEK 15/2047 - STONGVEGEN, ÅKRA - TILBYGG ENEBOLIG - 15/2047 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Trebygg Vest AS JKV 18/04228-005 2019/06/27
U TEK RAMMEAVTALE - ELEKTROMATERIELL OG TJENESTER - TILDELINGSBESLUTNING - 19/1061 ELEKTROMATERIELL OG TJENESTER Th. Kolbeinsen Installasjon as TES02 19/01061-013 2019/06/27
U TEK RAMMEAVTALE - ELEKTROMATERIELL OG TJENESTER - TILDELINGSBESLUTNING - 19/1061 ELEKTROMATERIELL OG TJENESTER Haugesund Automasjon AS TES02 19/01061-014 2019/06/27
U TEK RAMMEAVTALE - ELEKTROMATERIELL OG TJENESTER - TILDELINGSBESLUTNING - 19/1061 ELEKTROMATERIELL OG TJENESTER TekniskBureau AS TES02 19/01061-015 2019/06/27
U TEK RAMMEAVTALE - ELEKTROMATERIELL OG TJENESTER - TILDELINGSBESLUTNING - 19/1061 ELEKTROMATERIELL OG TJENESTER Norelco Elektro AS TES02 19/01061-016 2019/06/27
U TEK RAMMEAVTALE - ELEKTROMATERIELL OG TJENESTER - TILDELINGSBESLUTNING - 19/1061 ELEKTROMATERIELL OG TJENESTER Åkra Elektriske AS TES02 19/01061-017 2019/06/27
U TEK RAMMEAVTALE - ELEKTROMATERIELL OG TJENESTER - TILDELINGSBESLUTNING - 19/1061 ELEKTROMATERIELL OG TJENESTER Bravida Norge AS (hovedenhet) TES02 19/01061-018 2019/06/27
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE/MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 17/03788-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/27
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/02398-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/27
U TEK TEKNISK PLAN FOR FORTAU - HAVNEGATA I KOPERVIK - SØKNAD OM TEKNISK GODKJENNING AV TILTAK RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 19/02682-006 2019/06/27
I TEK 15/1363 - ÅRABROTHOLMEN - ÅKRA - UTVIDELSE AV KAI - 15/1363 - TILBAKEMELDING PÅ SVAR OM DISPENSASJONSVEDTAK Fiskeridirektoratet JKV 18/04669-019 2019/06/27
I TEK STENA RECYCLING AS, FILIAL HAUGESUND, BØNESET, KARMØY KOMMUNE - TILLATELSE ETTER FORURENSNINGSLOVEN FOR RETURMETALLANLEGG M.V. - ENDRING AV TILLATELSE - STENA RECYCLING AS, AVD TORVASTAD Fylkesmannen I Rogaland PEID 13/00315-015 2019/06/27
I TEK 12/374 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GEIR OLAV VÅGE - 12/374 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GEIR OLAV VÅGE Per Inge Sjurseth ORO01 19/03987-001 2019/06/27
I TEK 122/225 - RØYKSUNDVEGEN, RØYKSUND - NYBYGG FRITIDSBOLIG - 122/225 - FORESPØRSEL OM KOTEHØYDE OG PLASSERING AV FRITIDSBOLIG Torvastad Bygg AS JHE 17/02547-005 2019/06/27
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM SKOLEBYTTE PFA 19/03989-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/27
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - KORRIGERT VEDTAK VEDR. BARN MED BARNEHAGESTART 01.05.2019 Espira Litlasund Barnehage ETH01 16/01128-535 2019/06/27
U TEK 11/24 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - MARYLYN SIVERTSEN - 11/24 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - MARYLYN SIVERTSEN Marylyn Sivertsen ALS06 18/05617-005 2019/06/27
I SEN VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER, LEKDOMMERE OG JORDSKIFTEMEDDOMMERE FOR PERIODEN 1. JANUAR 2017 TIL 31. DESEMBER 2020 - FRITAK FRA VERV SOM MEDDOMMER EDA 16/00047-061 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/27
U SEN OPPLEV AVALDSNES AS - PROTOKOLL FRA GENERAL FORSAMLING 03.06.19 Opplev Avaldsnes AS LYK 12/02473-046 2019/06/27
U SEN MILJØRETTET HELSEVERN - ÅKREHAMN VIDAREGÅANDE SKOLE - SVAR - SVAR PÅ SØKNAD OM ENDELIG DRIFTSGODKJENNING ETTER FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I SKOLER OG BARNEHAGER Åkrehamn Vidaregåande Skole KANE1 13/03926-011 2019/06/27
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR: INNVILGET PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM PASSASJER NJO 19/02384-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/27
U SEN HELGANES MOTORSPORTSENTER - SVAR - KLAGE PÅ STØY Frode Lodden KANE1 12/02181-061 2019/06/27
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 21/20 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Trine Sørheim GEL 19/00021-321 2019/06/27
I TEK DRIFT AV HAUGALAND LANDBRUKSRÅDGJEVING - KOMMUNAL STØTTE 2012-2018 - SØKNAD OM KOMMUNAL STØTTE FOR 2020 Norsk Landbruksrådgiving Rogaland BJP01 12/00400-021 2019/06/27
I SEN ÅKRAHALLEN - SØKNAD OM LEIE AV ÅKRAHALLEN - 14 - 16.08.19 Åkra Idrettslag TVI 12/00077-187 2019/06/27
I SEN ÅKRAHALLEN - SØKNAD OM LEIE AV ÅKRAHALLEN 17-18.08.19 Åkra Idrettslag TVI 12/00077-188 2019/06/27
U SEN MILJØRETTET HELSEVERN - VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM GODKJENNING Vormedal ungdomsskole KANE1 13/02408-007 2019/06/27
I TEK TRAFIKKSKILT/HØRINGSBREV/VEGVISNING/VEDTAK FRA STATENS VEGVESEN 2012-2018 - FV. 835 - SØKNAD OM REDUSERT FARTSGRENSE OG SKILT (KOPI) Statens Vegvesen HPE 12/01271-409 2019/06/27
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - BESTÅTT KUNNSKAPSPRØVE I ALKOHOLLOVEN - SKJENKEBEVILLING Atle Westerheim EVI1 19/00022-075 2019/06/27
U TEK 149/53 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - OLAV SUSORT - 149/53 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - OLAV SUSORT Olav Susort ALS06 18/00879-004 2019/06/27
U TEK 15/706 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - MORTEN ODDENES MANNES - 15/706 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - MORTEN ODDENES MANNES Morten Mannes Oddenes ALS06 19/02439-004 2019/06/27
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SØKNAD OM SKOLEBYTTE PFA 19/03989-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/27
U SEN PARKERINGSTILLATELSE FOR FORLYTNINGSHEMMEDE - SVAR: INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORLYTNINGSHEMMEDE SOM PASSASJER NJO 19/02266-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/27
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 59/96 - BESTILLING AV NABOLISTE I K Gabrielsen GEL 19/00021-322 2019/06/27
I SEN STATS- OG NASJONALBUDSJETT - KOMMUNEPROPOSISJONEN 2020 OG REVIDERT NASJONALBUDSJETT 2019 Kommunal- og Moderniseringsdepartementet ODH01 12/03390-004 2019/06/27
I TEK 15/950 - STONGVEGEN, ÅKRA - NYBYGG BOLIGBYGG MED 36 BOENHETER MED TILHØRENDE UTEOMRÅDE - 15/950 - SØKNAD OM ENDRING AV VILKÅR Vikanes Bungum Arkitekter AS IGR 17/04733-039 2019/06/27
I SEN INDUSTRIKOMMUNENE - INDUSTRIKOMMUNENES HØRINGSUTTALELSE OM REDUSERT ELAVGIFT FOR KRYPTOVALUTA Industrikommunene PVE01 18/03566-003 2019/06/27
I SKU REFUSJONSKRAV ELEVER 2019 - REFUSJON UNDERVISNING - HØSTEN 2018 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/27
I SKU REFUSJONSKRAV ELEVER 2019 - REFUSJON UNDERVISNING - HØSTEN 2018 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/27
I SKU REFUSJONSKRAV ELEVER 2019 - REFUSJON UNDERVISNING - HØSTEN 2018 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/27
U TEK P58100 - NYTT ADMINISTRASJONSBYGG PÅ ÅKRA - SEKTOR SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - MELDING TIL LEVERANDØR - 18/5537 NYTT ADMINISTRASJONSBYGG FOR SEKTOR SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - ÅKREHAMN STSP 18/05537-020 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/06/27
I SKU REFUSJONSKRAV ELEVER 2019 - REFUSJON UNDERVISNING - HØSTEN 2018 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/27
I SKU REFUSJONSKRAV ELEVER 2019 - REFUSJON UNDERVISNING - HØSTEN 2018 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/27
I SKU REFUSJONSKRAV ELEVER 2019 - REFUSJONSGARANTI OPPLÆRING SKOLEÅRET 2019/20 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/27
I SEN LEDSAGERBEVIS FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE TVI 19/04083-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/27
I TEK 5/654 - MOLDBAKKANE, VEA - NYBYGG BOD - 5/654 - SØKNAD OM DISPENSASJON Stian Brunes KRRE 19/04169-001 2019/06/27
I TEK 30/97 - GAMLE SANDHÅLANDVEGEN, SANDHÅLAND - TILBYGG HAGESTUE - 30/97 - (KOPIMOTTAKER) SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Statens vegvesen - Region vest KHM 19/04695-001 2019/06/27
I HSE HØRINGER - 2019 - HØRING - ENDRINGER I FORSKRIFT OM NASJONALT VAKSINASJONSREGISTER OG FORSKRIFT OM MELDINGSSYSTEMET FOR SMITTSOMME SYKDOMMER MV. Helse- og Omsorgsdepartementet AIS 19/00016-065 2019/06/27
U SKU ANSETTELSE AV LÆRER - ANSETTELSE AV LÆRER BNO 19/03980-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/27
I TEK 64/211 - STANGALAND - NY BARNESKOLE MED UTEOMRÅDER - 64/211 - (KOPIMOTTAKER) MERKNAD TIL NABOVARSEL Elisabeth Marken Danielsen IGR 19/00631-003 2019/06/27
I TEK 64/1332 - RUSVIKVEGEN, STANGALAND, SØKNAD OM NYBYGG ENEBOLIG - 64/1332 - MELDING OM ENDRING AV ANSVARSRETT Edb-Tjenester Norge Limited KMY 17/05239-024 2019/06/27
I SKU REFUSJONSKRAV ELEVER 2019 - REFUSJONSKRAV GRUNNSKOLEUNDERVISNING VÅR 2019 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/27
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 19/02477-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/27
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGEN I FORM AV EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/27
I HSE TILLEGGSSAK - VEDRØRENDE SPØRSMÅL OM KLAGE OG OPPSETTENDE VIRKNING SALF 19/03512-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/27
I TEK RAMMEAVTALE FOR RIBR RÅDGIVNING - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/2790 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER BRANN BKE 19/02790-002 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/06/27