Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 57/406 - POSTVEGEN - SKUDENESHAVN - TILBYGG KONTORBYGG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 57/406 - POSTVEGEN - SKUDENESHAVN - TILBYGG KONTORBYGG Brødr Olsen Eiendom AS JMJ03 18/02771-006 2019/06/25
I TEK 84/14 OG 84/77 - KVALAVÅGVEGEN, VÅGE - TERRENGHEVING FOR JORDFORBEDRINGSTILTAK - 84/14 OG 84/77 - REVIDERTE TVERRPROFILER, JUSTERING AV FERDIG NIVÅ Risa AS KIS 18/03664-006 2019/06/25
U TEK 61/14 - MIDTSTOKKE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM. 19/3642 - 61/14 - MIDTSTOKKE, DELINGSTILLATELSE HYTTEEIENDOM JORDLOV Svein Magne Olsen HHU 18/04628-009 2019/06/25
U TEK SYKKELBYAVTALE FOR HAUGESUND OG FASTLANDSDELEN AV KARMØY - SYKKELBYAVTALE FOR HAUGESUND OG FASTLANDSDELEN AV KARMØY Haugesund Kommune HPE 12/04378-044 2019/06/25
U TEK 61/14 - MIDTSTOKKE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM. 19/3642 - 61/14 - MIDTSTOKKE, DISPENSASJON OG DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Svein Magne Olsen HHU 18/04628-010 2019/06/25
I SEN OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN «KVALITET I BARNEHAGE» - SÆRUTSKRIFT FRA MØTE 19.06.19 - OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - "KVALITET I BARNEHAGE" - SAK TIL KST 01.07.19 Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS LYK 19/02820-002 2019/06/25
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 50/34 - FORELØPIG SVAR - SAKSPROTOKOLL SAKKYNDIG TAKSTNEMND 19.6.2019 MSA 19/01742-006 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/06/25
I SEN KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG - PROTOKOLL FRA MØTET 19.06.19 - KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS LYK 12/00652-230 2019/06/25
U TEK 119/281 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - KNUT MAGNE HALVORSEN - 119/281- RØRLEGGERMELDING - VANNLEDNINGSBRUDD - KNUT MAGNE HALVORSEN Rørlegger Geir Sirnes AS ALS06 19/03500-002 2019/06/25
I TEK 109/1 OG 109/29 - FOSEN - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETING - 109/1 OG 109/21 - (KOPIMOTTAKER) OVERSENDELSE AV KLAGE FOR OPPNEVNELSE AV SETTEFYLKESMANN Fylkesmannen I Rogaland HHU 17/03556-027 2019/06/25
I TEK KAPASITETSTESTER VANNMODELL - 15/1480 - KAPASITETSBEREGNING KUM 4503 Ferkingstad og Alsaker AS ABU01 17/01108-095 2019/06/25
I TEK 57/654 - SKUDENESHAVN - OPPMÅLINGSFORRETNING - AREALOVERFØRING TIL OFFENTLIG VEG - SAK 10 - 57/654 - PURRING PÅ GJENNOMFØRING - KRAV OM SAMMENSLÅING Statens vegvesen - Region vest v/I.Hauge XXI 16/01757-012 2019/06/25
U TEK KJØP AV KOMMUNAL BOLIGTOMT - VORMEDAL HINDERAKER, GERD-KATRINE OG HELGESEN, TOMMY - KJØP AV KOMMUNAL BOLIGTOMT - VORMEDAL HINDERAKER, GERD-KATRINE OG HELGESEN, TOMMY Gerd-Katrine Hinderaker MAAA1 19/02328-003 2019/06/25
U TEK 13/753 - RØRLEGGERMELDING: BYGG 34 - NYBYGG - TILTAKSHAVER: TOSTEMMEN UTBYGGING BYGGESAK: 15/609 - 13/753 - RØRLEGGERMELDING: BYGG 34 - NYBYGG - TILTAKSHAVER: TOSTEMMEN UTBYGGING BYGGESAK: 15/609 Vedavågen Rør AS ORO01 19/03510-002 2019/06/25
I TEK 142/359 - STORASUND - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE - 142/359 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE Kenneth Johansen KIS 19/03635-001 2019/06/25
U TEK 57/285 - KANALVEGEN, SKUDENESHAVN - PÅBYGG ENEBOLIG - 57/285 - FERDIGATTEST Trygve J Sjøen AS JHE05 16/03081-014 2019/06/25
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - 113/20 - FORESPØRSEL OM TILTAK UNNTATT SØKNADSPLIKT Frøiland Bygg Skade AS KRRE 17/00073-299 2019/06/25
I TEK 15/261 - ÅKRA - ANMODNING OM FORHÅNDSKONFERANSE - 15/261 - ANMODNING OM FORHÅNDSKONFERANSE Roar Flacké IGR 19/03637-001 2019/06/25
U SKU TRAFIKKSIKKER SKOLE - MØTEREFFERAT FRA STYRINGS- OG REFERANSEGRUPPEN "TRYGGE BARN PÅ SKOLEVEI" Louise Margrethe Kvitvang JASO 17/02743-016 2019/06/25
I SKU REFUSJONSKRAV ELEVER 2019 - REFUSJONSKRAV VÅREN 2019 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/25
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGEN I FORM AV EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/25
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT BNE 19/00139-081 25 Offl §25 2019/06/25
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT - TILBUD FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT BNE 19/00139-082 25 Offl §25 2019/06/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 59,15 % NATT - BEKREFTELSE SYKEPLEIER 59,15 % NATT ANVO 19/01661-005 25 Offl §25 2019/06/25
U SEN REKRUTTERINGSSAK IT- KONSULENT - TILBUD IT- KONSULENT MMW 19/02291-037 25 Offl §25 2019/06/25
U SEN REKRUTTERINGSSAK IT- KONSULENT - ARBEIDSAVTALE IT- KONSULENT MMW 19/02291-038 25 Offl §25 2019/06/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50-100% - BEKREFTELSE FAGARBEIDER 50-100% ANVO 19/02554-021 25 Offl §25 2019/06/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50-100% - BEKREFTELSE FAGARBEIDER 50-100% ANVO 19/02554-022 25 Offl §25 2019/06/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50-100% - BEKREFTELSE FAGARBEIDER 50-100% ANVO 19/02554-023 25 Offl §25 2019/06/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50-100% - BEKREFTELSE FAGARBEIDER 50-100% ANVO 19/02554-024 25 Offl §25 2019/06/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50-100% - BEKREFTELSE FAGARBEIDER 50-100% ANVO 19/02554-025 25 Offl §25 2019/06/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50-100% - BEKREFTELSE FAGARBEIDER 50-100% ANVO 19/02554-026 25 Offl §25 2019/06/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50-100% - BEKREFTELSE FAGARBEIDER 50-100% ANVO 19/02554-027 25 Offl §25 2019/06/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50-100% - BEKREFTELSE FAGARBEIDER 50-100% ANVO 19/02554-028 25 Offl §25 2019/06/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50-100% - BEKREFTELSE FAGARBEIDER 50-100% ANVO 19/02554-029 25 Offl §25 2019/06/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50-100% - BEKREFTELSE FAGARBEIDER 50-100% ANVO 19/02554-030 25 Offl §25 2019/06/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50-100% - BEKREFTELSE FAGARBEIDER 50-100% ANVO 19/02554-031 25 Offl §25 2019/06/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50-100% - BEKREFTELSE FAGARBEIDER 50-100% ANVO 19/02554-032 25 Offl §25 2019/06/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50-100% - BEKREFTELSE FAGARBEIDER 50-100% ANVO 19/02554-033 25 Offl §25 2019/06/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50-100% - BEKREFTELSE FAGARBEIDER 50-100% ANVO 19/02554-034 25 Offl §25 2019/06/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50-100% - BEKREFTELSE FAGARBEIDER 50-100% ANVO 19/02554-035 25 Offl §25 2019/06/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50-100% - BEKREFTELSE FAGARBEIDER 50-100% ANVO 19/02554-036 25 Offl §25 2019/06/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50-100% - BEKREFTELSE FAGARBEIDER 50-100% ANVO 19/02554-037 25 Offl §25 2019/06/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 50-100 % - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT 50-100 % ANVO 19/02555-012 25 Offl §25 2019/06/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 50-100 % - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT 50-100 % ANVO 19/02555-013 25 Offl §25 2019/06/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 50-100 % - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT 50-100 % ANVO 19/02555-014 25 Offl §25 2019/06/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 50-100 % - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT 50-100 % ANVO 19/02555-015 25 Offl §25 2019/06/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 50-100 % - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT 50-100 % ANVO 19/02555-016 25 Offl §25 2019/06/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 50-100 % - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT 50-100 % ANVO 19/02555-017 25 Offl §25 2019/06/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 50-100 % - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT 50-100 % ANVO 19/02555-018 25 Offl §25 2019/06/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 50-100 % - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT 50-100 % ANVO 19/02555-019 25 Offl §25 2019/06/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 100% - BEKREFTELSE SYKEPLEIER 100% ANVO 19/02557-009 25 Offl §25 2019/06/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 100% - BEKREFTELSE SYKEPLEIER 100% ANVO 19/02557-010 25 Offl §25 2019/06/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 100% - BEKREFTELSE SYKEPLEIER 100% ANVO 19/02557-011 25 Offl §25 2019/06/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 100% - BEKREFTELSE SYKEPLEIER 100% ANVO 19/02557-012 25 Offl §25 2019/06/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 100% - BEKREFTELSE SYKEPLEIER 100% ANVO 19/02557-013 25 Offl §25 2019/06/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FYSIOTERAPEUT - BEKREFTELSE FYSIOTERAPEUT ANVO 19/02559-007 25 Offl §25 2019/06/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FYSIOTERAPEUT - BEKREFTELSE FYSIOTERAPEUT ANVO 19/02559-008 25 Offl §25 2019/06/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK FYSIOTERAPEUT - BEKREFTELSE FYSIOTERAPEUT ANVO 19/02559-009 25 Offl §25 2019/06/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100% - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER 100% ANVO 19/02560-015 25 Offl §25 2019/06/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100% - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER 100% ANVO 19/02560-016 25 Offl §25 2019/06/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100% - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER 100% ANVO 19/02560-017 25 Offl §25 2019/06/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100% - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER 100% ANVO 19/02560-018 25 Offl §25 2019/06/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100% - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER 100% ANVO 19/02560-019 25 Offl §25 2019/06/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100% - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER 100% ANVO 19/02560-020 25 Offl §25 2019/06/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100% - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER 100% ANVO 19/02560-021 25 Offl §25 2019/06/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100% - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER 100% ANVO 19/02560-022 25 Offl §25 2019/06/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100% - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER 100% ANVO 19/02560-023 25 Offl §25 2019/06/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100% - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER 100% ANVO 19/02560-024 25 Offl §25 2019/06/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100% - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER 100% ANVO 19/02560-025 25 Offl §25 2019/06/25
I SKU REKRUTTERINGSSAK REKTOR FERKINGSTAD SKOLE - SØKNAD REKTOR FERKINGSTAD SKOLE BLI01 19/02711-002 25 Offl §25 2019/06/25
U HSE MULTIDOSE - BRUK AV FAKS - ORDINASJON AV LEGEMIDLER I MULTIDOSEORDNINGEN Fylkesmannen i Rogaland AIS 19/03509-003 2019/06/25
I TEK SJØØRRETPROSJEKT PÅ YTRE HAUGALAND - HABITATKARTLEGGING - TILBUD - 19 2435 KARTLEGGING AV SJØØRRETHABITAT PCH01 19/02435-002 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/06/25
I TEK SJØØRRETPROSJEKT PÅ YTRE HAUGALAND - HABITATKARTLEGGING - TILBUD - 19 2435 KARTLEGGING AV SJØØRRETHABITAT PCH01 19/02435-003 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/06/25
U TEK ENDRING AV RENOVASJONSAVGIFT - SVAR - SØKNAD OM ENDRING AV RENOVASJONSAVGIFT - NABODELING ALS06 19/03508-002 24 Offl.§24 2019/06/25
U TEK 147/206 - SKARHAUGVEGEN,MOKSHEIM - SØKNAD OM TILBYGG HUS -UTVIDELSE AV GARASJE - 147/206 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Øyvind Bore CAGR 13/02485-003 2019/06/25
U TEK 84/14 OG 84/77 - KVALAVÅGVEGEN, VÅGE - TERRENGHEVING FOR JORDFORBEDRINGSTILTAK - SVAR - 84/14 OG 84/77 - REVIDERTE TVERRPROFILER, JUSTERING AV FERDIG NIVÅ Risa AS KIS 18/03664-007 2019/06/25
U TEK 147/ 465, KARINAÅSEN, MOKSHEIM. FORSTØTNINGSMUR - 147/ 465- OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Harald Arnfinn Djupevåg CAGR 08/04410-005 2019/06/25
I TEK 69/81 - MIDTRE EIDE - NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE - 69/81 - RAPPORT OM UTSTIKKING AV HUS - SIGNERT Ek Bygg AS GER01 19/01986-012 2019/06/25
U SEN ELEVSAK - PROSESSKRIFT KSE 16/02259-062 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/25
U SEN NY LØFTEPLATTFORM - BØ UNGDOMSSKOLE - TILDELINGSBESLUTNING - 19/2425 LØFTEPLATTFORM TIL BØ UNGDOMSSKOLE TKS Heis AS KRWI 19/02425-007 2019/06/25
U SEN NY LØFTEPLATTFORM - BØ UNGDOMSSKOLE - TILDELINGSBESLUTNING - 19/2425 LØFTEPLATTFORM TIL BØ UNGDOMSSKOLE Thyssenkrupp Elevator AS KRWI 19/02425-008 2019/06/25
U TEK 66/153 OG 67/15 OG 16 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HYSTAD, SIGVALD , TORALF OG NESET , ANNA KRISTINE HYSTAD - SVAR - 66/153 OG 67/15 OG 16 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Sigvald Hystad BJP01 19/03514-004 2019/06/25
U TEK 57/90 - SØRAGADÅ, SKUDENESHAVN - ENDRING AV ADKOMST - 57/90 - SØRAGADÅ, SKUDENESHAVN - ENDRING AV ADKOMST - REDEGJØRELSEN FOR VIDERE SAKSGANG Gjestfrie Hus Drift AS GTH 18/04565-027 2019/06/25
U TEK 147/463, SKUGGABERGVEGEN, MOKSHEIM. TILBYGG DEL AV TOMANNSBOLIG. BRUKSENDRING GARASJE/CARPORT TIL BOLIG - 147/463 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Siv Iren Rykkje Aarvik CAGR 12/03587-005 2019/06/25
I TEK 15/1636 - ÅRVOLLVEGEN, ÅKRA - TERRASSE/LEVEGG - 15/1636 - ÅRVOLLVEGEN, ÅKRA - TERRASSE/LEVEGG Ken Ståle Vikre EDH 19/02857-002 2019/06/25
I SEN AKTIVITETSPLIKT §9A-5 - OVERSENDINGSBREV MED FRIST KMV 18/01685-061 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/25
U TEK 147/389 - SKUGGABERGVEGEN, MOKSHEIM - TILBYGG ENEBOLIG - 147/389 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Frode Djøseland CAGR 13/00984-005 2019/06/25
U TEK 147/276, BJØLLEHAUGVEGEN, MOKSHEIM. TILBYGG ENEBOLIG - HAGESTUE - 147/276- OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Nelly Berntine Tokheim CAGR 12/02908-003 2019/06/25
U TEK 10/2 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM MANNES, OLE TVEIT OG GRESSGÅRD , LIV JUDIT - SVAR - 10/2 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS BJP01 19/03528-003 2019/06/25
U TEK 15/950 - TEKNISK PLAN FOR STONGVEGEN 180 - VEDRØRENDE STONGVEGEN 180, ÅKREHAMN Vikanes Bungum Arkitekter AS BTH04 19/02233-008 2019/06/25
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 9/2 - BESTILLING AV NABOLISTE I K Gabrielsen GEL 19/00021-313 2019/06/25
U TEK 148/1038 - NORHEIMSMARKA, NORHEIM - TILBYGG NÆRINGSBYGG - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 148/1038 - NORHEIMSMARKA, NORHEIM - TILBYGG NÆRINGSBYGG Pds Arkitekt AS IGR 19/02870-002 2019/06/25
U TEK RAMMEAVTALE - ELEKTROMATERIELL OG TJENESTER - MELDING TIL LEVERANDØR - 19/1061 ELEKTROMATERIELL OG TJENESTER TES02 19/01061-010 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/06/25
U TEK TILBAKEFØRING AV KAIER TIL KARMØY KOMMUNE - SVAR - OVERSENDELSE AV SÆRUTSKRIFT FRA HAVNERÅDETS MØTE 06.12.2018 - SAK 19/18 FOR POLITISK BEHANDLING Karmsund Havn IKS HPE 19/00655-003 2019/06/25
U TEK GNR. 147, BNR.627 ,VORMEDALSVEGEN, MOKSHEIM, LESKUR NR 149192 MED REKLAME, ERSTATNING EKSISTERENDE LESKUR - 147/627- OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. JCDecaux Norge As CAGR 07/02745-015 2019/06/25
I TEK 84/14, 77 - GODKJENNING AV PLAN FOR NYDYRKING - 84/14 OG 84/77 - REVIDERTE TVERRPROFILER, JUSTERING AV FERDIG NIVÅ Risa AS HHU 18/02441-011 2019/06/25
U SKU FERIEFOND FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE 2019 - SVAR - SØKNAD OM TILSKUDD FRA FERIEFOND FOR UTVIKLINGSHEMMEDE SMA 19/01618-034 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/25
U TEK 147/607-, SKUGGABERG, MOSKHEIM. GRUNNARBEIDER, UTTAK AV STEINMASSE - 147/607- OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Berge Sag As CAGR 05/03015-005 2019/06/25
I TEK 22/102 - SØRE FERKINGSTADVEG, FERKINGSTAD - NYBYGG GARASJE - 22/102 - (KOPIMOTTAKER) SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Statens vegvesen - Region vest KHM 19/03641-001 2019/06/25
I TEK 148/108 - DOVAMYRSVEGEN, NORHEIM - PLANERING OG NYBYGG GARASJE - 148/108 - (KOPIMOTTAKER) BYGGING INNENFOR 60 METER FRA KIRKEBYGG Den Norske Kirke KHM 19/01971-007 2019/06/25
I SKU FORESPØRSEL OM SFO - FOREPØRSEL OM SFO KBE03 19/02864-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/25
I SKU FORESPØRSEL OM SFO - FORESPØRSEL SFO KBE03 19/02864-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/25
U SKU FORESPØRSEL OM SFO - VEDR. SFO TILBUD KBE03 19/02864-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/25
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - NY SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 16/01178-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/25
U SKU FRI SKOLESKYSS - TRAFIKKFARLIG SKOLEVEG - SVAR - SØKNAD OM FRI SKOLESKYSS - TRAFIKKFARLIG SKOLEVEG EEH 19/02014-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/25
U TEK 147/613, MOKSHEIM. FORSTØTNINGSMUR - 147/613- OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Thorvald Fjæra Gundersen CAGR 11/00629-009 2019/06/25
I TEK 109/1 OG 109/29 - FOSEN - RIVING BOLIG OG DRIFTSBYGNING, NYBYGG ERSTATNINGSBOLIG - 109/1 OG 109/29 - (KOPIMOTTAKER) OPPNEVNING AV SETTEFYLKESMANN Kommunal- og Moderniseringsdepartementet KRRE 17/02329-006 2019/06/25
I TEK 130/69 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HELGELAND, BJARTE - 130/69 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Bjarte Helgeland BJP01 19/03639-001 26 Off.l.26 2019/06/25
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 19/03640-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/25
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM Å FÅ DEKKET MEDLEMSSKAP I IDRETTSKLUBB ANKO 19/03640-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/25
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR: INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 13/02657-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/25
U SEN 149/417 -SPANNE - SØKNAD OM SEKSJONERING - 149/417 MELDING/SEKSJONERING. OVERSENDELSESBREV TIL TINGLYSING Kartverket - Tinglysingen TVI 18/05289-007 2019/06/25
U TEK GNR. 147, BNR. 629 TOMT K3, 5-8, SKUGGABERG, MOKSHEIM. INSTALLERING AV GASSFYRT VARMEANLEGG - 147/629- OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Berge Sag og Trelast AS CAGR 05/03114-004 2019/06/25
U TEK 147/542, MOKSHEIM. UTTAK AV STEINMASSE - 147/542- OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. v/Haugaland tråvlag John Inge Naustvik CAGR 06/00575-005 2019/06/25
U TEK 147/485 - RØYSVEGEN, MOKSHEIM - MASSEDEPONI - 147/485 - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST. Vassbakk & Stol AS CAGR 13/00321-011 2019/06/25
U TEK TEKNISK PLAN FOR PROSJEKT NESAVEGEN MED FORTAU - NESAVEGEN - OPPDATERTE TEGNINGER RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 19/01484-008 2019/06/25
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR: INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 13/02477-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/25
U TEK TEKNISK PLAN - KROKHAUGEN, 4/12 - SVAR - SØKNAD OM TEKNISK GODKJENNING AV TILTAK KROKHAUGEN 4/12 RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 19/01588-010 2019/06/25
U SEN RAMMEAVTALE - DRIVSTOFF PÅ PUMPE OG BILREKVISITA - TILSLUTNINGSBREV Haugesund Kommune KRWI 19/02959-001 2019/06/25
I TEK 15/1652 - MYRDALSVEGEN, ÅKRA, NYBYGG GARASJE - 15/1652 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Bjarne Mannes JKV 15/01006-003 2019/06/25
U TEK P55901 - RIVING AV SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHEIM - AVTALE - 19/227 RIVNING AV BYGGNINGSMASSE PÅ SKUDENES BU OG BEHANDLING EN ENTREPRENØR AS VIHO 19/00227-034 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2019/06/25
U SKU FRI SKOLESKYSS - TRAFIKKFARLIG SKOLEVEG - SVAR - SØKNAD OM FRI SKOLESKYSS - TRAFIKKFARLIG SKOLEVEG EEH 19/02015-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/25
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - 147/631 - HENVENDELSE ANGÅENDE SØKNADSPLIKT Asbjørn Larsen KRRE 17/00073-300 2019/06/25
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 19/02687-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/25
I TEK 22/102 - SØRE FERKINGSTADVEG, FERKINGSTAD - NYBYGG GARASJE - 22/102 - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT Torbjørn Laudal Haugen KHM 19/03641-002 2019/06/25
I HSE KLAGE PÅ FORVALTNINGSVEDTAK - FYLKESMANNEN I ROGALAND SITT VEDTAK I KLAGESAK RKV Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/06/25
I HSE KLAGE PÅ FORVALTNINGSVEDTAK - ORIENTERING OM OMGJØRING AV VEDTAK AIS Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/06/25
U SEN NÆRINGSUTVIKLING - KOMMUNALT TILSKUDD 2012-2019 - SVAR - SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT AV INKUBATOR Validé Haugesundregionen AS PVE01 12/00208-115 2019/06/25
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 19/03644-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/25
I TEK 86/1 - AVALDSNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 86/1 - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Opplysningsvesenets Fond HHU 19/03643-001 2019/06/25
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT OG DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 19/02753-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/25
U TEK 134/14 OG 23 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - BJØRG SOLVEIG PEDERSEN - 134/14 OG 134/23 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV Bjørg Solveig Pedersen HAS 19/03506-003 2019/06/25
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM REDUSERT BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 18/00405-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/25
U TEK 15/2265 - HOLMAVEGEN, ÅKRA, PARKERINGSPLASS - 15/2265 - HOLMAVEGEN, ÅKRA, OVERSENDELSE AV SAKSDOKUMENTER Hilde Marie Bergfjord IGR 18/03756-004 2019/06/25
I TEK 15/23 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/23 - ORIGINAL SAMMENSLÅINGSATTEST Karmøyadvokatene DA - adv. M. H. Nereng HHU 19/01355-003 2019/06/25
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SVAR - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGEN I FORM AV EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/25
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - 15/2428 OVERSENDELSE DOKUMENTER I SAK 17/589 Hilde Marie Bergfjord KHM 17/00073-301 2019/06/25
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SVAR - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGEN I FORM AV EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/25
U SEN VIGSEL - OVERSENDELSE AV DOKUMENTER IFM. VIELSE I KARMØY KOMMUNE CEM01 19/00717-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/25
U HSE TURNUSTJENESTE - LEGER - SVAR - KOMPENSASJON TURNUSLEGE 2019 Åkra Legesenter AS BSE02 12/01048-047 2019/06/25