Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 12/34 - RØRLEGGERMELDING NYBYGG, TILTAKSHAVER KENNETH TANGJERD BYGGESAK 19/131 - 12/34 - RØRLEGGERMELDING NYBYGG, TILTAKSHAVER KENNETH TANGJERD BYGGESAK 19/131 S O Lund AS ORO01 19/00134-002 2019/06/24
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT OG DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 18/03131-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/24
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 19/03505-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/24
I TEK VA-ANLEGG SANDANE TIL SLETTEBØVEGEN - VEDLEGG TIL KONTRAKT Vassbakk & Stol AS JAS03 18/04276-062 2019/06/24
I TEK KOMMUNALE AVGIFTER - SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASJON GRUNNET UBEBODD ANNA 19/02520-003 24 Offl.§24 2019/06/24
I TEK ENDRING AV RENOVASJONSAVGIFT - SØKNAD OM ENDRING AV RENOVASJONSAVGIFT - NABODELING ALS06 19/03508-001 24 Offl.§24 2019/06/24
I SEN LEDSAGERBEVIS FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS TVI 19/03513-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/24
U TEK 139/8 - HAUSKE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 19/3531 - 139/8 - HAUSKE, DISPENSASJON OG DELINGSTILLATELSE FOR GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Tore Johannes Hausken HHU 18/05223-009 2019/06/24
I SEN VIGSEL - KOMMUNAL VIELSE - REGISTRERING CEM01 19/03515-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/24
I SEN MILJØRETTET HELSEVERN - VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - SØKNAD OM GODKJENNING Vormedal ungdomsskole KANE1 13/02408-006 2019/06/24
U TEK 139/8 - HAUSKE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 19/3531 - 139/8 - HAUSKE, DELINGSTILLATELSE JORDLOV Tore Johannes Hausken HHU 18/05223-010 2019/06/24
I TEK 120/70 OG 120/83 - TUASTAD - ETABLERING AV FLYTEBRYGGE - 120/70 OG 120/83 - (KOPIMOTTAKER) - TILLATELSE I ETTERKANT TIL ETABLERING AV FLYTEBRYGGE Karmsund Havn IKS KRRE 19/03502-001 2019/06/24
I TEK 75/29 OG 75/30 - KVALAVÅG - TILLATELSE I ETTERKANT TIL ETABLERING AV FLYTEBRYGGER - 75/29 OG 75/30 - (KOPIMOTTAKER) - TILLATELSE I ETTERKANT TIL ETABLERING AV FLYTEBRYGGER Karmsund Havn IKS KIS 19/03503-001 2019/06/24
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/03519-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/24
I TEK PLAN 4081 - DETALJREGULERING FOR RØDKLEV, VISNES - 79/154 - PLANDOKUMENTASJON PLAN 4081 - DETALJREGULERING FOR RØDKLEV, VISNES - 79/154 Petter J. Rasmussen AS YSL 18/04216-008 2019/06/24
U TEK 5/65 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - TILLATELSE - DELINGSSAK - 5/65 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Hans J Rasmussen Prosjekt AS EDH 19/02246-005 2019/06/24
U TEK 50/48 - FALNES P GÅRD, NYBYGG GARASJEBYGG, DRIFTSUTSTYR - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 50/48 - FALNES P GÅRD, NYBYGG GARASJEBYGG, DRIFTSUTSTYR Sandve Trelast AS KIS 19/01050-007 2019/06/24
I TEK 13/753 - BYGG 34, TOSTEMBEKKEN, TJØSVOLL. NYBYGG, ENEBOLIG - 13/609 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Garvik Prosjekt AS JKV 15/00609-011 2019/06/24
U TEK 25/7 - LANGÅKER - UTSLIPPSTILLATELSE BYGGESAK: 18/4817 , RØRLEGGERMELDING: 19/2702 - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 25/7 - LANGÅKER - UTSLIPPSTILLATELSE BYGGESAK: 18/4817 , RØRLEGGERMELDING: 19/2702 S O Lund AS JMJ03 19/02703-004 2019/06/24
I HSE BEGJÆRING OM INNSYN I PASIENTJOURNAL - BEGJÆRING OM INNSYN I PASIENTJOURNAL BOER Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/06/24
U TEK 58/273 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG 2 STK TOMANNSBOLIGER - TILTAKSHAVER: KARMØY KOMMUNE BYGGESAK 17/5113 - 58/273 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG 2 STK TOMANNSBOLIGER - TILTAKSHAVER: KARMØY KOMMUNE BYGGESAK 17/5113 Torleif og Sigurd Ytreland AS ORO01 19/02804-002 2019/06/24
I TEK 123/186 - SNIK - NYBYGG TOMANNSBOLIG - BF5 - 8-9 - 123/186 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE Berge Sag og Trelast AS KIS 19/00233-006 2019/06/24
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/03526-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/24
I TEK 123/186 - SNIK - NYBYGG TOMANNSBOLIG - BF5 - 6-7 - 123/186 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE Berge Sag og Trelast AS KIS 19/00232-006 2019/06/24
I TEK 123/186 - SNIK - NYBYGG TOMANNSBOLIG - BF5 - 4-5 - 123/186 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE Berge Sag og Trelast AS KIS 19/00231-006 2019/06/24
I TEK 123/186 - SNIK - NYBYGG 3 BOLIGER I REKKE - BYGG B2 - 123/186 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE Berge Sag og Trelast AS KIS 19/00218-009 2019/06/24
U TEK 25/7 - RØRLEGGERMELDING UTSLIPPSTILLATELSE/NYBYGG - TILTAKSHAVER: LANGÅKER BYGGESAK: 18/4817 - UTSLIPPSSAK: 19/2703 - 25/7 - RØRLEGGERMELDING UTSLIPPSTILLATELSE/NYBYGG - TILTAKSHAVER: LANGÅKER BYGGESAK: 18/4817 - UTSLIPPSSAK: 19/2703 S O Lund AS ORO01 19/02702-002 2019/06/24
I TEK 102/195 - BYGNES - NYBYGG HAGESENTER - 102/195 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Petter J. Rasmussen AS JKV 16/03163-029 2019/06/24
I TEK GJERDEKLYVERE - SØKNADER - GODKJENNING AV SØKNAD OM TILDELING AV 20 GJERDEKLYVARAR Fylkesmannen I Rogaland LKS 12/01708-095 2019/06/24
U TEK 43/516 - SKOMAKARVEGEN, HØYNES - FASADEENDRING OG TILBYGG BOLIG - 43/516 - FERDIGATTEST Dag Johannes Stave JHE05 19/02727-010 2019/06/24
I SEN SAMHANDLINGSREFORMEN DIALOG MOT ANDRE KOMMUNER, OVERORDNEDE AVKLARINGER - OPPSEIING OG REFORHANDLING AV FOUSAM-AVTALE DIALOG MOT ANDRE KOMMUNER, OVERORDNEDE AVKLARINGER Høgskulen På Vestlandet ORO 12/00176-087 2019/06/24
I TEK 38/224 - SYREVÅGVEGEN, SKUDENESHAVN. BASSENG - 38/224 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Eskild Kvala AS JHE05 08/01803-020 2019/06/24
I TEK 59/96 - AVALDSNESVEGEN, NORDRE KOPERVIK - BYGGETILSYN - 59/96 - MERKNAD TIL BYGGING AV TERRASSE Unni Margrethe Nikolaisen KMY 19/03516-001 2019/06/24
I TEK 64/920 - KALVATREVEGEN, STANGALAND - NYBYGG ENEBOLIG - 16/920 - SØKNAD OM FORLENGELSE AV MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Odd Hansen AS KMY 16/05171-020 2019/06/24
I TEK 66/161 - NORDALSBAKKEN, AUSTREIM - FASADEENDRING, TIL- OG PÅBYGG ENEBOLIG OG RIVING GARASJE - 66/161 - MOTTATT MANGLER TEGNINGER I K Gabrielsen KIS 19/02856-002 2019/06/24
U TEK 52/21 - LAKSODDEN, SKITNADAL - NYBYGG NAUSTBODER - 52/21 - FERDIGATTEST I K Gabrielsen JHE05 18/03052-006 2019/06/24
I TEK 147/212 - MOKSHEIM - FORELEGGING NY NETTSTASJON - 147/212 - MOKSHEIM - FORELEGGING NY NETTSTASJON Haugaland Kraft Nett AS KRRE 19/03521-001 2019/06/24
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE/MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 17/03788-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/24
I TEK 15/251 OG 15/320 - ÅKRA - FORHÅNDSKONFERANSE - 15/251 OG 15/320 - ANMODNING OM FORHÅNDSKONFERANSE Vikanes Bungum Arkitekter AS IGR 19/03524-001 2019/06/24
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNIGSINSPEKTØR ÅKRA UNGDOMSSKOLE - SØKNAD UNDERVISNIGSINSPEKTØR ÅKRA UNGDOMSSKOLE BLI01 19/02710-002 25 Offl §25 2019/06/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 90% - SØKNAD SYKEPLEIER 90% ANVO 19/02748-002 25 Offl §25 2019/06/24
U TEK 142/68,115 OG 326 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM VIKING KARMSUND EIENDOM AS - SVAR - 142/65,115 OG 326 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Advokat Knut M Haavik BJP01 19/02961-002 2019/06/24
I TEK 5/572 - SLETTETUNET, VEA - NYBYGG GARASJE OG ENDRING AV AVKJØRSEL - 5/572 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Edvart Severin Øyerhamn JHE05 18/02655-008 2019/06/24
I TEK 38/238 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - PAUL LORENTZ PEDERSEN - 38/238 - TILBAKETREKKING AV RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - PAUL LAURIZ PEDERSEN Vedavågen Rør AS ORO01 14/03521-004 2019/06/24
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING - BARNEHAGE RHO 19/03522-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/24
U TEK 117/59 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ALF STØLSVIK - 117/59 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - ALF STØLSVIK Alf Magne Stølsvik ALS06 16/01439-004 2019/06/24
U SEN MØTE I KLAGENEMNDA DEN 24.06.2019 - INNKALLING/SAKSLISTE KLAGENEMNDA DEN 24.06.2019 Aune Turid EVI1 19/02808-004 2019/06/24
U TEK KLOAKKOVERFØRING KARTMYR - STØLSMYR - KLOAKKOVERFØRING KARTMYR - STØLSMYR Vassbakk & Stol AS JTH 16/03040-044 2019/06/24
U SEN MØTE I KLAGENEMNDA DEN 24.06.2019 - INNKALLING/SAKSLISTE KLAGENEMNDA DEN 24.06.2019 Turid Aune EVI1 19/02808-005 2019/06/24
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - INNRAPPORTERING AV OMSATT MENGDE ALKOHOL - ST.HANS FEIRING PÅ SYRE - 22.06.19 Syre Velforening EVI1 19/00022-072 2019/06/24
U TEK 85/317OG 318 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM JAKOBSEN, STEINAR OG RANDI HOLMEFJORD - SVAR - 85/317OG 318 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Steinar Jakobsen BJP01 19/02967-003 2019/06/24
U TEK 59/31 - CARL LUNDBERGS VEG, NORDRE KOPERVIK - RIVING OG NYBYGG ENBOLIG - RAMMETILLATELSE - 59/31 - CARL LUNDBERGS VEG, NORDRE KOPERVIK - RIVING OG NYBYGG ENBOLIG I K Gabrielsen KIS 19/01939-007 2019/06/24
U TEK NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRINGSTILTAK - OVERSENDELSE AV GRUNNEIERAVTALE FOR TINGLYSING - GNR 148 BNR 3 NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRINGSTILTAK Kartverket - Tinglysingen MAHA1 16/04821-016 2019/06/24
I TEK 75/48 - KALSTØVEGEN, KVALAVÅG - TILBYGG SKOLE - 75/48 - VEDTAK FRA ARBEIDSTILSYNET Arbeidstilsynet KIS 19/02743-002 2019/06/24
U TEK 53/86 - HOVDASTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM. 19/3638 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 53/86 - HOVDASTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Arne Harald Nornes EDH 19/01159-005 2019/06/24
I TEK 64/407 - AUSTRE KARMØYVEG, STANGALAND - NYBYGG GARASJE MED VERANDA - 64/407 - AUSTRE KARMØYVEG, STANGALAND - NYBYGG GARASJE MED VERANDA Didrik Brun Ferkingstad KHM 19/03504-001 2019/06/24
U TEK TEKNISK PLAN - BUHAGEN, KOLNES - OVERSENDELSE AV TEKNISK PLAN - BUHAGEN, KOLNES Anita Vikingstad KRRE 17/03642-017 2019/06/24
I TEK 134/14 OG 23 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - BJØRG SOLVEIG PEDERSEN - 134/14 OG 23 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - BJØRG SOLVEIG PEDERSEN Bjørg Solveig Pedersen HAS 19/03506-001 26 Off.l.26 2019/06/24
I TEK 2/106 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM GUNVALDSEN, JOHN ARVE - 2/106 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM John Arve Gunvaldsen BJP01 19/03507-001 26 Off.l.26 2019/06/24
I TEK 57/285 - KANALVEGEN, SKUDENESHAVN - PÅBYGG ENEBOLIG - 57/285 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Trygve J Sjøen AS JHE05 16/03081-013 2019/06/24
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - 147/282 - VEDRØRENDE NABOS HEKK Hanne Kristin Hagen Andersen KRRE 17/00073-298 2019/06/24
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 57/63 OG 65 - BESTILLING AV NABOLISTE - FASADEENDRING Helge Edvar Risdal GEL 19/00021-311 2019/06/24
U TEK 102/195 - BYGNES - NYBYGG HAGESENTER - 102/195 - IGANGSETTINGSTILLATELSE - ENDRING AV UTKJØRSEL M.M. Petter J. Rasmussen AS JKV 16/03163-030 2019/06/24
I HSE MULTIDOSE - BRUK AV FAKS - VEDR. MULTIDOSE OG BRUK AV FAKS Morten Skaret Nordvegen Legesenter AS AIS 19/03509-001 2019/06/24
I SEN TILLEGGSSAK - KLAGE PÅ AVSLAG PÅ SØKNAD OM FORTSATT DRIFTSTILSKUDD KSE 19/03512-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/24
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - OMGJORT ETTER KLAGE PÅ AVSLAG OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 13/01118-011 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/24
I TEK 4/38 - MUNKAJORD - BASESTASJON PÅ TAK - 4/38 - ANGÅENDE MANGLENDE DOKUMENTASJON Technogarden Engineering Resources AS KRRE 19/02360-003 2019/06/24
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 40/4 MFL. - BESTILLING AV NABOLISTE - GEL 19/00021-312 2019/06/24
I TEK 13/753 - RØRLEGGERMELDING: BYGG 34 - NYBYGG - TILTAKSHAVER: TOSTEMMEN UTBYGGING BYGGESAK: 15/609 - 13/753 - RØRLEGGERMELDING: BYGG 34 - NYBYGG - TILTAKSHAVER: TOSTEMMEN UTBYGGING BYGGESAK: 15/609 Vedavågen Rør AS ORO01 19/03510-001 2019/06/24
U HSE MULTIDOSE - BRUK AV FAKS - SVAR - VEDR. MULTIDOSE OG BRUK AV FAKS Nordvegen Legesenter AS AIS 19/03509-002 2019/06/24
I TEK 75/41 - KVALAVÅG - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 75/41 - KVALAVÅG - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Karmøyadvokatene DA EDH 19/03529-001 2019/06/24
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - 18/16 - SVAR - FORESPØRSEL OM HAGESTUE, RETTELSE May Doris Fagerland IGR 17/00073-297 2019/06/24
I TEK TEKNISK PLAN - SALVØY BOLIGFELT - OVERSENDER OPPDATERTE TEGNINGER TEKNISK PLAN - SALVØY BOLIGFELT RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 18/00620-007 2019/06/24
I TEK 66/153 OG 67/15 OG 16 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HYSTAD, SIGVALD , TORALF OG NESET , ANNA KRISTINE HYSTAD - 66/153 OG 67/15 OG 16 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Sigvald Hystad BJP01 19/03514-001 26 Off.l.26 2019/06/24
U TEK 2/106 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM GUNVALDSEN, JOHN ARVE - SVAR - 2/106 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM John Arve Gunvaldsen BJP01 19/03507-002 2019/06/24
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2019 - 64/304 - MELDING OM ENDRING AV ADRESSE VED AUSTRE KARMØYVEG Liv Åshild Ree Jensen BFH 19/00010-069 2019/06/24
I TEK 66/153 OG 67/15 OG 16 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HYSTAD, SIGVALD , TORALF OG NESET , ANNA KRISTINE HYSTAD - 66/153 OG 67/15 OG 16 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Toralf Hystad BJP01 19/03514-002 26 Off.l.26 2019/06/24
I TEK 66/153 OG 67/15 OG 16 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HYSTAD, SIGVALD , TORALF OG NESET , ANNA KRISTINE HYSTAD - 66/153 OG 67/15 OG 16 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Anna Kristine Neset BJP01 19/03514-003 26 Off.l.26 2019/06/24
U SEN INNFORDRING - KRAV OM BETALING / VARSEL OM UTLEGG CEM01 18/04336-244 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/24
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2019 - 64/308 - MELDING OM ENDRING AV ADRESSE VED AUSTRE KARMØYVEG Liv Åshild Ree Jensen BFH 19/00010-070 2019/06/24
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 19/03518-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/24
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 19/03520-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/24
U TEK 38/224 - SYREVÅGVEGEN, SKUDENESHAVN. BASSENG - 38/224 - FERDIGATTEST Eskild Kvala AS JHE05 08/01803-021 2019/06/24
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - SØKNAD OM PLOMBERING AV VANNINNTAK ALS06 19/03498-002 24 Offl.§24 2019/06/24
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 13/03100-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/24
U TEK 47/685 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - FV. 511 - 47/685 - OVERSENDE MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING Statens vegvesen - Region vest XXI 19/00712-004 2019/06/24
I HSE KLAGE PÅ BEHANDLING - OVERSENDELSE AV UTTALELSER VEDØRENDE KLAGE PÅ BEHANDLING BOER Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/06/24
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/03519-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/24
U TEK 5/65 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 5/65 - FØLGEBREV DELINGSVEDTAK Hans J Rasmussen Prosjekt AS HSH01 19/02246-006 2019/06/24
I SEN LEDSAGERBEVIS - FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS FOR MENNESKER MRD NEDSATT FUNGKSJONSEVNE TVI 19/03523-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/24
I SEN LEDSAGERBEVIS FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE TVI 19/03525-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/24
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/03526-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/24
I SKU FORESPØRSEL OM SFO - SVAR PÅ SFO-TILBUD KBE03 19/02864-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/24
I SKU FERIEFOND FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE 2019 - SØKNAD OM TILSKUDD FRA FERIEFOND FOR UTVIKLINGSHEMMEDE SMA 19/01618-033 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/24
I TEK 57/90 - SØRAGADÅ, SKUDENESHAVN - ENDRING AV ADKOMST - 57/90 - ØNSKER INFORMASJON OM SAKSGANG OG KOPI AV DOKUMENTER I SAKEN Gjestfrie Hus Drift AS GTH 18/04565-026 2019/06/24
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 16/01332-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/24
U TEK 53/86 - HOVDASTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM. 19/3638 - 53/86 - FØLGEBREV DELINGSVEDTAK Arne Harald Nornes HSH01 19/01159-006 2019/06/24
I TEK 10/2 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM MANNES, OLE TVEIT OG GRESSGÅRD , LIV JUDIT - 10/2 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Ole Tveit Mannes BJP01 19/03528-001 26 Off.l.26 2019/06/24
I TEK 10/2 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM MANNES, OLE TVEIT OG GRESSGÅRD , LIV JUDIT - 10/2 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Liv Judith Gressgård BJP01 19/03528-002 26 Off.l.26 2019/06/24
U TEK 46/43 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - FV. 511 - 46/43 - OVERSENDESEL AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING Statens vegvesen - Region vest XXI 19/00711-004 2019/06/24
U TEK 90/166 - FISKÅ, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/559 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 90/166 DELING 90/166 I KARMØY KOMMUNE Fiskaaen Svend Johan ALA04 19/02172-002 2019/06/24
U TEK 90/166 - FISKÅ, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/559 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 90/166 DELING 90/166 I KARMØY KOMMUNE Alme Sven ALA04 19/02172-003 2019/06/24
U TEK 148/947 - NORHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1830 - 148/947 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1830 Norheim Handelspark AS MAH 19/02173-020 2019/06/24
U TEK 148/947 - NORHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1830 - 148/947 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1830 STATENS VEGVESEN REGION VEST MAH 19/02173-021 2019/06/24
U TEK 148/947 - NORHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1830 - 148/947 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1830 Norheim Handelspark AS MAH 19/02173-022 2019/06/24
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - KUNNGJØRING - 13/434 PRESTAVEGEN KLOAKKSANERING ETAPPE 2 Doffin ABU01 13/00434-114 2019/06/24
U SEN RAMMEAVTALE OM FORVALTNINGSAVTALE FOR KJØP AV ELEKTRISK KRAFT - MELDING TIL LEVERANDØR - 19/1792 FORVALTNINGSAVTALE FOR KJØP AV ELEKTRISK KRAFT KRWI 19/01792-031 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/06/24
I TEK INDRETREVEGEN - KLOAKKSANERING - TILBUD - 18/968 INDRETREVEGEN KLOAKKSANERING OG VEIBYGGING ABU01 18/00968-053 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/06/24