Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I TEK DANSEARRANGEMENT/UTEARRANGEMENT/FESTIVALER 2019 - SØKNAD OM LEIE AV SKUDENESHAVN PARK OMRÅDE Gisle Nes Vigre HPE 19/00028-008 2019/06/23
I TEK RIKS- OG FYLKESVEGER - TILBAKEMELDING SØKNAD OM GRAVETILLATELSE - FV.854 - HP1/203 - HP1/325 - SEVLANDSVIK Statens Vegvesen HPE 13/01286-058 2019/06/23
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 22/50 - BESTILLING AV NABOLISTE Charlotte Hult GEL 19/00021-310 2019/06/23
I TEK PLAN 5108 - DETALJREGULERING FOR DOVAMYRSVEGEN OG SKOGVEGEN - MERKNAD FRA KARMØY KIRKEN - 20.06.19 PLAN 5108 - DETALJREGULERING FOR DOVAMYRSVEGEN OG SKOGVEGEN Kirkevergen i Karmøy YSL 19/01346-012 2019/06/23
I HSE HØRINGER - 2019 - HØRING AV NOU 2019: 14 TVANGSBEGRENSNINGSLOVEN - FORSLAG TIL FELLES REGLER OM TVANG OG INNGREP UTEN SAMTYKKE I HELSE- OG OMSORG Helse- og Omsorgsdepartementet NOS01 19/00016-061 2019/06/23
I TEK KOMMUNALE AVGIFTER - SØKNAD OM PLOMBERING AV VANNINNTAK ALS06 19/03498-001 24 Offl.§24 2019/06/23
I SKU FOLKEPULSEN - SØKNAD OM MIDLER - FOLKEPULSEN Karmøy Trial Klubb OFL 14/03827-044 2019/06/23
I SEN HØRINGER - 2019 - HØRING - FORSLAG TIL NY LOVBESTEMMELSE OM PRIVATRETTSLIGE VIRKNINGER AV UGYLDIGE DISPOSISJONER ETTER KOMMUNELOVENS ØKONOMIBESTEMMELSER Kommunal- og Moderniseringsdepartementet ORO 19/00016-062 2019/06/23
I TEK KAPASITETSTESTER VANNMODELL - SLOKKEVANNSKAPASITET - 43/241 Firesafe AS ABU01 17/01108-094 2019/06/23
I TEK 15/950 - TEKNISK PLAN FOR STONGVEGEN 180 - VEDRØRENDE STONGVEGEN 180, ÅKREHAMN Vikanes Bungum Arkitekter AS BTH04 19/02233-007 2019/06/23
I SKU KULTURSKRINET/DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN - DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN - FORDELING AV SPILLEMIDLER FOR SKOLEÅRET 2019 - 2020 Kulturtanken - Den Kulturelle Skolesekken Norge AHT01 12/01883-104 2019/06/23
I SEN NY SKOLE/IDRETTSSHALL I SONE 3/NAVN - VEDR. KLAGE PÅ NAVNEVEDTAK - STANGELAND SKOLE OG STANGELANDSHALLEN Statens Kartverk ANJM 18/05194-007 2019/06/23
I TEK NY AVLØPSLEDNING BØVÅGEN TIL SALHUS - ENDRING AV TILLATELSE ETTER FORURENSINGSLOVEN TIL GRAVING/MUDRING I SJØ I BØVÅGEN Fylkesmannen I Rogaland HDO 15/04310-084 2019/06/23
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 115/31 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - URBANHUS AS Urbanhus Haugesund AS MAAA1 19/00023-072 2019/06/23
I TEK PLAN 5053 - DETALJREGULERING FOR VESTRE HAUGEN - TUASTAD - 120/45 - MERKNAD FRA FYLKESMANNEN I ROGALAND - 12.06.19 PLAN 5053 - DETALJREGULERING FOR VESTRE HAUGEN - TUASTAD - 120/45 Fylkesmannen I Rogaland AAHO 13/03693-028 2019/06/23
I HSE HØRINGER - 2019 - HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I HELSEPERSONELLOVEN § 29 C - ENKLERE TILGANG TIL HELSEOPPLYSNINGER FOR KVALITETSSIKRING AV HELSEHJELP OG EGEN LÆRING Helse- og Omsorgsdepartementet NOS01 19/00016-063 2019/06/23
I TEK PLAN 4071 - DETALJREGULERING FOR VIKAFJELLET, VIKJÅ - 141/46 MFL. - MERKNAD FRA GRAFFOCO ADVOKATFIRMA DA, PÅ VEGNE AV KAY INGE SKÅRHAUG - 21.06.19 PLAN 4071 - DETALJREGULERING FOR VIKAFJELLET, VIKJÅ - 141/46 MFL. Graffoco Advokatfirma DA YSL 16/01518-062 2019/06/23
I TEK GRAVESØKNAD - VARDEN - GRAVESØKNAD - VANNBRUDD - VARDEN Christina Ferkingstad for Rasmus Ytreland ETS 19/03499-001 2019/06/23
I TEK TEKNISK PLAN - SOLDALEN BERGE SAG BOLIGTOMTER AS - SOLDALEN - REFERAT FRA BYGGEMØTE 19 - 19.06.19 BERGE SAG BOLIGTOMTER AS Cowi AS BTH04 18/02711-036 2019/06/23
I TEK 119/281 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - KNUT MAGNE HALVORSEN - 119/281- RØRLEGGERMELDING - VANNLEDNINGSBRUDD - KNUT MAGNE HALVORSEN Rørlegger Geir Sirnes AS ORO01 19/03500-001 2019/06/23
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT OG DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 19/03501-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/23
I SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER PÅ NORHEIM KULTURHUS - SØKNAD MILJØARBEIDER PÅ NORHEIM KULTURHUS BLI01 19/02855-002 25 Offl §25 2019/06/23
U SKU KARMØYHALLEN 2017-2019 - KLAGE PÅ TRENINGSTIDER- Karmøy Innebandyklubb OFL 17/00209-100 2019/06/23