Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I SKU TILSKUDD KULTURVERN - SØKNAD OM STØTTE TIL RESTAURERING/TILBAKEFØRING Arne Ferkingstad AAL 17/00116-070 2019/06/21
U HSE TILLEGGSSAK - REFERAT FRA MØTE DESEMBER 2018 BOER Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/06/21
U TEK 43/600 - ØYGARDSHAUGEN, SØRHÅLAND - NYBYGG ENEBOLIG - AVSLAG PÅ ENDRINGSSØKNAD - 43/600 - ØYGARDSHAUGEN, SØRHÅLAND - NYBYGG ENEBOLIG Sevland Bunyan Arkitekter AS JMJ03 17/04206-022 2019/06/21
I HSE REFUSJONER/TILSKOTT INN 2012-2019 - HELSE- OG OMSORG - TILBAKEBETALING AV UBRUKT TILSKOT FOR 2018 Fylkesmannen i Rogaland AIS 12/00929-181 2019/06/21
U TEK JOVIKVEGEN - NY KLOAKK - SVAR - SØKNAD OM REFUSJON AV UTGIFTER Linn Kathrine Stavang-Holgersen MAHA1 15/04912-151 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/21
I SEN LOVLIGHETSKLAGE ETTER KOMMUNELOVENS §59 NR. 1 VEDTAK OM RIVING AV SKUDENES BBH - VEDTAK OM LOVLIGHETSKONTROLL ETTER KOMMUNELOVEN § 59 Fylkesmannen i Rogaland LYK 19/01776-003 2019/06/21
U TEK PLAN 5105 - DETALJREGULERING FOR KROSSNESHAGEN - 119/589 MFL. - TILBAKEMELDING PÅ PLANFORSLAG ETTER INTERNHØRING - PLAN 5105 - DETALJREGULERING FOR KROSSNESHAGEN - 119/589 MFL. Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS AAHO 18/03964-021 2019/06/21
I HSE SPESIALISERING I ALLMENNMEDISIN FOR LEGER - ALIS VEST - PILOTPROSJEKT MED UTDANNINGSSTILLINGER FOR LEGER I SPESIALISERING I ALLMENNMEDISIN Bergen Kommune AIS 19/02960-001 2019/06/21
I HSE HØRINGER - 2019 - HØRINGSBREV OM NASJONAL VEILEDER FOR LEGEVAKT OG KVALITETSINDIKATORER FOR LEGEVAKT Helsedirektoratet AIS 19/00016-059 2019/06/21
I FEL FORSLAG TIL LOKAL FORSKRIFT OM HOLD AV HUND I KARMØY KOMMUNE - SØKNAD OM GENERELL DISPENSASJON FRA BÅNDTVANGSBESTEMMELSER I FORBINDELSE MED AVERSJONSDRESSUR Christina Svendsen PCH01 13/01621-003 2019/06/21
U TEK 42/242 - HÅLANDSDALEN, SØRHÅLAND, NYBYGG NAUST OG BRYGGE - RAMMETILLATELSE - 42/109 OG 42/242 - HÅLANDSDALEN, SØRHÅLAND, NYBYGG NAUST OG BRYGGE Frank Olav Thorsen KHM 19/02417-003 2019/06/21
I SEN KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG - INNKALLING TIL MØTE I KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG 19.06.19 Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS LYK 12/00652-229 2019/06/21
I SKU LÆRINGSMILJØ - KLAGE SWI 19/02550-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/21
I SKU REFUSJONER/TILSKUDD OPPVEKST- OG KULTURETATEN - INN - INNVILGET SØKNAD OM TILSKUDDSMIDLER ¿ TILSKUDD TIL VEILEDNING FOR NYUTDANNEDE NYTILSATTE LÆRERE Utdanningsdirektoratet PFA 12/00773-232 2019/06/21
I TEK SPESIELLE TILTAK I LANDBRUKET - SVAR - SØKNAD OM EKSTRA SMIL-MIDLAR Fylkesmannen i Rogaland BJP01 12/00396-040 2019/06/21
I SKU KOMPETANSE FOR FREMTIDENS BARNEHAGE - UTBETALING AV TILRETTELEGGINGSMIDLER VÅREN 2019 - VIDEREUTDANNING FOR BARNEHAGELÆRERE Utdanningsdirektoratet BEFA 16/03332-017 2019/06/21
I SKU FOLKEPULSEN - SØKNAD OM MIDLER - FOLKEPULSEN Karmøy Badmintonklubb OFL 14/03827-043 2019/06/21
I SEN MILJØRETTET HELSEVERN - ÅKREHAMN VIDAREGÅANDE SKOLE - MILJØRETTET HELSEVERN Åkrehamn Vidaregåande Skole KANE1 13/03926-009 2019/06/21
I SEN VIGSEL - PRØVINGSATTEST CEM01 19/01351-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/21
I TEK BESTILLINGSSKJEMA - OPPSTARTSMØTE - PLANARBEID 2019 - BESTILLING AV OPPSTARTSMØTE FOR REGULERING AV HEDLEHOLMEN GNR/BNR 13/571 RH Oppmåling Rune Hemnes BHA02 19/00604-019 2019/06/21
I SEN AS HAUGALAND INDUSTRI - PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I HAUGALAND INDUSTRI AS As Haugaland Industri PVE01 15/04238-012 2019/06/21
I TEK 50/48 - FALNES P GÅRD, NYBYGG GARASJEBYGG, DRIFTSUTSTYR - 50/48 - REVIDERTE TEGNINGER Sandve Trelast AS KIS 19/01050-008 2019/06/21
I TEK 122/213 - RØYKSUNDVEGEN, RØYKSUND - NYBYGG FRITIDSBOLIG - 122/213 - TILLEGG TIL SØKNAD OM FERDIGATTEST - SAMSVARSERKLÆRING Haugesund Takservice AS JKV 17/05110-020 2019/06/21
I SEN HELGANES MOTORSPORTSENTER - KLAGE PÅ STØY Frode Lodden KANE1 12/02181-060 2019/06/21
I SEN ÅKRAHALLEN - SØKNAD OM LEIE AV ÅKRAHALLEN NHF Region SørVest TVI 12/00077-186 2019/06/21
I TEK 106/6 - FOSNANES - TERRENGSENKNING FOR TEMPERATUROPPGRADERING AV LEDNING - 106/6 - SPESIFISERING AV TILTAK Statnett SF KRRE 19/02075-003 2019/06/21
I TEK 15/173 - ØYAVEGEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG - 15/173 - UTTALE TIL DISPENSASJON FOR TILTAK I BEVARINGSOMRÅDE Rogaland Fylkeskommune, seksjon for kulturarv IGR 18/03897-017 2019/06/21
I HSE HØRINGER - 2019 - HØRING AV FORSLAG TIL ENDRINGER I PASIENTSKADELOVEN OG FORSKRIFTER TIL LOVEN - ENDRINGER I TILSKUDDSORDNINGEN FOR PRIVAT HELSETJENESTE MV. Helse- og Omsorgsdepartementet NOS01 19/00016-060 2019/06/21
I TEK PLAN 5053 - DETALJREGULERING FOR VESTRE HAUGEN - TUASTAD - 120/45 - MERKNAD FRA FISKERIDIREKTORATET - 19.06.19 PLAN 5053 - DETALJREGULERING FOR VESTRE HAUGEN - TUASTAD - 120/45 Fiskeridirektoratet AAHO 13/03693-027 2019/06/21
I SEN PLAN 674 - KOMMUNEDELPLAN FOR ÅKREHAMN - GODKJENT 13.5.2019 - UTTALELSE FRA ROGALAND FYLKESKOMMUNE, KULTURMINNER - 13.06.19 PLAN 674 - KOMMUNEDELPLAN FOR ÅKREHAMN Rogaland Fylkeskommune JST 16/04097-082 2019/06/21
I TEK 117/59 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ALF STØLSVIK - 117/59 - FERDIGMELDING -BESTÅENDE BYGG - ALF STØLSVIK Ernst S. Grindheim AS ALS06 16/01439-003 2019/06/21
I TEK 4/96 - VEA SJOARVEG, MUNKAJORD - NYBYGG ENEBOLIG - 4/96 - E-POST KORRESPONDANSE OM OVERVANNSRØR Hans J Rasmussen AS IGR 18/02937-023 2019/06/21
I TEK 57/300 - LAHAMMAR, SKUDENESHAVN - RIVING UTHUS, NYBYGG ANNEKS OG ENEBOLIG, UTVIDELSE AV KAI - 57/300 - KOMMENTAR TIL SAK FØR BEFARING 25/6-19 Øyvind Nornes GTH 17/04292-036 2019/06/21
U TEK PLAN 2089-1 - DETALJREGULERING FOR STIVLEVÅGEN - ENDRING FRA FRIOMRÅDE OG BOLIG TIL LNF - 11/10 - GODKJENT 20.6.2019 - MELDING OM DELEGERT VEDTAK - PLAN 2089-1 - DETALJREGULERING FOR STIVLEVÅGEN - ENDRING FRA FRIOMRÅDE OG BOLIG TIL LNF - 11/10 GARVIK TOMTEUTVIKLING AS BHA02 19/02334-003 2019/06/21
U TEK 149/443 - STEMMEMYR, SPANNE, FASADEENDRING OG TERRASSE - 149/443 - FERDIGATTEST Martin Næsse KMY 18/02688-004 2019/06/21
U SKU REFUSJONSKRAV ELEVER 2019 - REFUSJONSKRAV SFO 2019 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/21
I TEK 43/516 - SKOMAKARVEGEN, HØYNES - FASADEENDRING OG TILBYGG BOLIG - 43/516 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Dag Johannes Stave JHE05 19/02727-007 2019/06/21
I TEK 90/2 - FISKÅ - TILBYGG LAGER MED PARKERINGSDEKKE - 90/2 - FISKÅ - TILBYGG LAGER MED PARKERINGSDEKKE Procon AS JMJ03 19/02502-005 2019/06/21
I TEK 38/118 - GRØNEVIK, SYRE - NYBYGG 3 NAUST - 38/118 - BESTILLING AV UTSIKKING Sandve Trelast AS JHE 19/01654-010 2019/06/21
U SKU REFUSJONSKRAV ELEVER 2019 - REFUSJONSKRAV SFO 2019 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/21
U SKU REFUSJONSKRAV ELEVER 2019 - REFUSJONSKRAV SFO 2019 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/21
U TEK 149/474 - SPANNE - NYBYGG REKKEHUS MED 5 BOLIGER OMRÅDE B1 - 149/474 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE SEKSJON 3, SPANNATOPPEN 42 Block Watne AS KMY 17/04208-007 2019/06/21
U SKU REFUSJONSKRAV ELEVER 2019 - REFUSJONSKRAV SFO 2019 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/21
U SKU FORESPØRSEL OM SFO - SVAR PÅ FORESPØRSEL OM SFO KBE03 19/02864-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - TILBUD LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-155 25 Offl §25 2019/06/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - ARBEIDSAVTALE LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-156 25 Offl §25 2019/06/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - TILBUD FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/01348-234 25 Offl §25 2019/06/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - ARBEIDSAVTALE FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/01348-235 25 Offl §25 2019/06/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK ASSISTERENDE STYRER I BYGNES VITENBARNEHAGE - TILBUD ASSISTERENDE STYRER I BYGNES VITENBARNEHAGE KHO 19/01686-019 25 Offl §25 2019/06/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK ASSISTERENDE STYRER I BYGNES VITENBARNEHAGE - ARBEIDSAVTALE ASSISTERENDE STYRER I BYGNES VITENBARNEHAGE KHO 19/01686-020 25 Offl §25 2019/06/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK ASSISTERENDE STYRER I BYGNES VITENBARNEHAGE - AVSLAG ASSISTERENDE STYRER I BYGNES VITENBARNEHAGE KHO 19/01686-021 25 Offl §25 2019/06/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK ASSISTERENDE STYRER I BYGNES VITENBARNEHAGE - AVSLAG ASSISTERENDE STYRER I BYGNES VITENBARNEHAGE KHO 19/01686-022 25 Offl §25 2019/06/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK ASSISTERENDE STYRER I BYGNES VITENBARNEHAGE - AVSLAG ASSISTERENDE STYRER I BYGNES VITENBARNEHAGE KHO 19/01686-023 25 Offl §25 2019/06/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK ASSISTERENDE STYRER I BYGNES VITENBARNEHAGE - AVSLAG ASSISTERENDE STYRER I BYGNES VITENBARNEHAGE KHO 19/01686-024 25 Offl §25 2019/06/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK ASSISTERENDE STYRER I BYGNES VITENBARNEHAGE - AVSLAG ASSISTERENDE STYRER I BYGNES VITENBARNEHAGE KHO 19/01686-025 25 Offl §25 2019/06/21
U SEN REKRUTTERINGSSAK IT- KONSULENT - TRUKKET IT- KONSULENT MMW 19/02291-036 25 Offl §25 2019/06/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50-100% - SØKNAD FAGARBEIDER 50-100% ANVO 19/02554-018 25 Offl §25 2019/06/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 50-100 % - SØKNAD MILJØTERAPEUT 50-100 % ANVO 19/02555-009 25 Offl §25 2019/06/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 100% - SØKNAD SYKEPLEIER 100% ANVO 19/02557-005 25 Offl §25 2019/06/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 100% - SØKNAD SYKEPLEIER 100% ANVO 19/02557-006 25 Offl §25 2019/06/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100% - SØKNAD SAKSBEHANDLER 100% ANVO 19/02560-010 25 Offl §25 2019/06/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100% - SØKNAD SAKSBEHANDLER 100% ANVO 19/02560-011 25 Offl §25 2019/06/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100% - SØKNAD SAKSBEHANDLER 100% ANVO 19/02560-012 25 Offl §25 2019/06/21
U TEK FORVALTNING AV NATURRESERVATER - SVAR - SØKNAD OM LØYVE TIL Å LANDE MED HELIKOPTER I PERIODEN 15. SEPTEMBER - 1. DESEMBER 2019 Norsk Institutt For Vannforskning PCH01 12/01250-023 2019/06/21
U TEK 118/16 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - EINAR VÅGE - 118/16 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - EINAR VÅGE Einar Bernt Vaage ALS06 16/01438-004 2019/06/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK PP-RÅDGIVER MED ARBEIDSOMRÅDE PSYKISK HELSE - AVSLAG PP-RÅDGIVER MED ARBEIDSOMRÅDE PSYKISK HELSE BLI01 19/02104-005 25 Offl §25 2019/06/21
U TEK 117/110 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - BERNARD RISANGER - 117/110 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - BERNARD RISANGER Bernhard Risanger ALS06 16/01189-004 2019/06/21
U TEK 119/118 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - OVERFØRING AV VEIGRUNN STD:19/1749 - 119/118 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1749 ELI KOLSTAD MAH 19/02062-047 2019/06/21
U TEK 119/118 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - OVERFØRING AV VEIGRUNN STD:19/1749 - 119/118 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1749 Kristine Marie Fatland MAH 19/02062-048 2019/06/21
U HSE TILLEGGSSAK - TILLEGGSSAK BOER Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/06/21
U TEK 54/6 - AUSTRE KARMØYVEG, DALE - SØKNAD OM NY AVKJØRSEL - 54/6 - FERDIGATTEST Eskild Kvala AS JHE05 13/02138-006 2019/06/21
U TEK 119/118 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - OVERFØRING AV VEIGRUNN STD:19/1749 - 119/118 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1749 Ingunn Toft MAH 19/02062-049 2019/06/21
I SKU LÆRINGSMILJØ - KLAGE SWI 19/02550-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/21
I TEK 52/21 - LAKSODDEN, SKITNADAL - NYBYGG NAUSTBODER - 18/3052 - SØKNAD OM FERDIGATTEST I K Gabrielsen JHE05 18/03052-005 2019/06/21
U TEK RENOVASJONSAVGIFT - SVAR - RENOVASJON - ENDRING AV ABONNEMENT ALS06 19/02865-002 24 Offl.§24 2019/06/21
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 19/02952-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/21
U HSE ANSKAFFELSE - MURKONSERVERING - KUNNGJØRING - MURKONSERVERING - KONGSHALLRUINEN PÅ AVALDSNES Doffin CBE02 19/01318-002 2019/06/21
U TEK 22/71 - SØRE FERKINGSTADVEG, FERKINGSTAD - FASADEENDRING OG TILBYGG BOLIG - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 22/71 - SØRE FERKINGSTADVEG, FERKINGSTAD - FASADEENDRING OG TILBYGG BOLIG Oddbjørg Ferkingstad Austerheim KHM 19/02744-002 2019/06/21
I TEK 59/38 OG 59/101 - CARL LUNDBERGSVEG, NORDRE KOPERVIK - TERRENGENDRING OG TILBYGG ENEBOLIG - 59/38 OG 59/101 - SØKNAD OM FERDIGATTEST I K Gabrielsen KMY 16/02440-004 2019/06/21
U TEK 149/494 - SPANNE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/529 - 149/494 - OVERSENDELSE AV AJOURFØRT MATRIKKELBREV ETTER FRADELING AV EIENDOMMENE 149/541 OG 149/542 STD:19/529 Optimera AS, avd 12910 Tomteuvikling v/Bjørn Victor Lyng MAH 19/02063-024 2019/06/21
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 64/28 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - 3RW ARKITEKTER AS 3rw Arkitekter REK 19/00023-070 2019/06/21
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR 68/59 Helge Birger Liknes APE01 13/02506-374 2019/06/21
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR 21/20 Trine Sørheim APE01 13/02506-375 2019/06/21
I TEK 110/3 - VÅGA - FLYTEBRYGGE - 110/3 - SPØRSMÅL OM TILTAK - UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE Fiskeridirektoratet KRRE 19/02958-001 2019/06/21
I TEK 110/3 - VÅGA - FLYTEBRYGGE - 110/3 - (KOPIMOTTAKER) UTTALE TIL SØKNAD OM FLYTEBRYGGE Fiskeridirektoratet KRRE 19/02958-002 2019/06/21
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR 86/233 Biomar A.s. APE01 13/02506-376 2019/06/21
U TEK P58100 - NYTT ADMINISTRASJONSBYGG PÅ ÅKRA - SEKTOR SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - MELDING TIL LEVERANDØR - 18/5537 NYTT ADMINISTRASJONSBYGG FOR SEKTOR SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - ÅKREHAMN STSP 18/05537-017 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/06/21
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR 149/286 Haugaland Kraft Nett AS APE01 13/02506-377 2019/06/21
I TEK 130/20 - VIKINGSTAD - RIVING OG NYBYGG NAUST - 130/20 - UTTALE TIL DISPENSASJON Rogaland Fylkeskommune, seksjon for kulturarv KIS 18/02366-009 2019/06/21
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR 148/1034 Norheim 1g AS APE01 13/02506-378 2019/06/21
I TEK 5/198 - VEA SJOARVEG, VEA, BRUKSENDRING, FASADEENDRING AV NAUST MM - 5/198 - UTTALE TIL TILTAK PÅ BEVARINGSVERDIGE BYGG Rogaland Fylkeskommune, seksjon for kulturarv IGR 18/03181-008 2019/06/21
I TEK 57/162 - KANALVEGEN, SKUDENESHAVN - NYBYGG NAUST - 57/162 - BER OM UTSATT SVARFRIST Rogaland Fylkeskommune, seksjon for kulturarv JMJ03 19/02054-004 2019/06/21
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR 60/19 Ivar Kjell Jakobsen APE01 13/02506-379 2019/06/21
I TEK 114/238 - NORDRE EIKE - FYLLING I SJØ - 114/238 - UTTALE TIL DISPENSASJON FOR FYLLING I SJØ OG OPPGRADERING Rogaland Fylkeskommune, seksjon for kulturarv KRRE 18/05035-012 2019/06/21
I SKU LÆRINGSMILJØ - KLAGE SWI 19/02550-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/21
I TEK 114/238 - NORDRE EIKE - FYLLING I SJØ - 114/238 - UTTALE TIL FYLLING I SJØ OG OPPGRADERING AV BÅTSØ Fylkesmannen i Rogaland KRRE 18/05035-013 2019/06/21
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR 75/8 Ole Inge Thorsen APE01 13/02506-380 2019/06/21
I SKU LÆRINGSMILJØ - KLAGE SWI 19/02550-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/21
I SKU LÆRINGSMILJØ - SVAR PÅ MØTEINNKALLING SWI 19/02550-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/21
U TEK 4/38 - MUNKAJORD - BASESTASJON PÅ TAK - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 4/38 - MUNKAJORD - BASESTASJON PÅ TAK - ICE Technogarden Engineering Resources AS KRRE 19/02360-002 2019/06/21
I TEK 148/388 , 298 OG 148/174 OG 309 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - JAN BAKKEVIG - 148/388 , 298 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - JAN BAKKEVIG Dagmar Bakkevig HAS 19/02956-001 26 Off.l.26 2019/06/21
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR 82/246 Magne Nilsen APE01 13/02506-381 2019/06/21
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SVAR - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGEN I FORM AV EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/21
I TEK 148/388 , 298 OG 148/174 OG 309 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - JAN BAKKEVIG - 148/174 OG 309 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - JAN BAKKEVIG Dagmar Bakkevig HAS 19/02956-002 26 Off.l.26 2019/06/21
I SKU LÆRINGSMILJØ - SVAR PÅ HENVENDELSE OM KLAGE SWI 19/02550-012 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/21
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 19/02957-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/21
U SKU LÆRINGSMILJØ - OVERSENDELSE AV BREV FRA FYLKESMANNEN EEH 19/02550-013 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/21
U TEK NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN 2. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM - REFERAT - BYGGEMØTE 8 NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN Hans Erik Langfjord Get AKR02 17/00780-036 2019/06/21
U TEK 15/722 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - FORELØPIG SVAR - SAKSPROTOKOLL SAKKYNDIG TAKSTNEMND 19.6.2019 MSA 18/02663-008 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/06/21
U TEK P55901 - RIVING AV SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHEIM - P55901 - RIVING AV SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHEIM Nrc Group ASA STNY 19/00227-033 2019/06/21
U TEK 58/249 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - FORELØPIG SVAR - SAKSPROTOKOLL SAKKYNDIG TAKSTNEMND 19.6.2019 Tsrevisjon AS MSA 18/01064-005 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/06/21
U TEK 11/41 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - FORELØPIG SVAR - SAKSPROTOKOLL SAKKYNDIG TAKSTNEMND EIENDOMSSKATT 19.6.2019 Sevlandsvik Slip & Mekaniske Verksted AS MSA 18/01933-005 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/06/21
U TEK 58/23, 123, 125 - HOVEDGATEN 37-39 - FORELØPIG SVAR - SAKSPROTOKOLL SAKKYNDIG TAKSTNEMND 19.6.2019 Kop Eiendom AS MSA 18/01948-005 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/06/21
I TEK DRAGØY - KRAV OM REGULERINGSPLAN/KONSEKVENSUTREDNING - FORESPØRSEL OM KRAV TIL REGULERINGSPLAN/KONSEKVENSUTREDNING - FARLEDSTILTAK I KARMØY KOMMUNE Kystverket YSL 19/01332-003 2019/06/21
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 119/352 OG 124/1 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - VIKANES OG BUNGUM ARKITEKTER AS IDRETTSHALL - VORMEDAL Vikanes Bungum Arkitekter AS REK 19/00023-071 2019/06/21
U TEK 107/37 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - SVAR - SAKSPROTOKOLL SAKKYNDIG TAKSTNEMND 19.6.2019 Bjørn Gunnar Høgenæs MSA 18/01888-006 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/06/21
I TEK 46/43 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - FV. 511 - 46/43 - RETUR AV SAMMENSLÅTT TINGLYST DOKUMENT - 681182 Statens Kartverk XXI 19/00711-003 2019/06/21
U TEK 122/103 OG 12 - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET , MATRIKKELEN I KARMØY KOMMUNE - 122/103 OG 122/12 - VARSEL OM RETTING AV EIENDOMSGRENSER JOHN-HARALD VIK HME 19/02421-002 2019/06/21
U SKU TILSKUDD KULTURVERN - SVAR - SØKNAD OM STØTTE TIL RESTAURERING/TILBAKEFØRING Arne Ferkingstad AAL 17/00116-072 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/21
I TEK 47/685 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - FV. 511 - 47/685 - RETUR AV SAMMENSLÅTT TINGLYST DOKUMENT - 681146 Statens Kartverk XXI 19/00712-003 2019/06/21
I TEK 142/68,115 OG 326 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM VIKING KARMSUND EIENDOM AS - 142/68,115 OG 326 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Viking Karmsund Eiendom AS BJP01 19/02961-001 2019/06/21
U TEK 148/947 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - FORELØPIG SVAR - SAKSPROTOKOLL SAKKYNDIG TAKSTNEMND 19.6.2019 MSA 18/03105-007 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/06/21
U TEK KAPASITETSTESTER VANNMODELL - GNR/BNR 38/55 - BEREGNING AV POTENSJELL VANNMENGDE TILGJENGELIG TIL BRANNSLOKKING Firesafe AS ABU01 17/01108-092 2019/06/21
U TEK 72/161 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - SVAR - SAKSPROTOKOLL SAKKYNDIG TAKSTNEMND 19.6.2019 Jostein Skaar MSA 18/02546-005 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/06/21
U SEN MILJØRETTET HELSEVERN - HAUGESUND INTERNATIONAL SCHOOL (HÅLAND SKOLE) - SVAR - SØKNAD OM GODKJENNING - MILJØRETTET HELSEVERN Haugesund International School KANE1 19/00562-005 2019/06/21
I TEK 3/292 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - INGER JOHANNE SVENDSEN - 3/292 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - INGER JOHANNE SVENDSEN Torleif og Sigurd Ytreland AS ORO01 19/02962-001 2019/06/21
U TEK KAPASITETSTESTER VANNMODELL - GNR. 43 BNR. 241 BEREGNING AV POTENSJELL VANNMENGDE TILGJENGELIG TIL BRANNSLOKKING Firesafe AS ABU01 17/01108-093 2019/06/21
I TEK 3/292 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - INGER JOHANNE SVENDSEN - 3/292 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - INGER JOHANNE SVENDSEN Torleif og Sigurd Ytreland AS ORO01 19/02962-002 2019/06/21
U TEK 59/30 OG 31 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER UTVIK, JOHN KÅRE OG ANN ELIN - 59/31 OG 59/30 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING UTVIK, JOHN KÅRE OG ANN ELIN Ann Elin Utvik ALA04 19/02461-002 2019/06/21
U HSE ANSKAFFELSE - MURKONSERVERING - ENDRING PÅ KUNNGJØRING - MURKONSERVERING - KONGSHALLRUINEN PÅ AVALDSNES Doffin CBE02 19/01318-003 2019/06/21
I SEN KRAV OM ERSTATNING - KRAV OM ERSTATNING KMV Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/06/21
I TEK 3/196 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - BJØRN S. BERG - 3/196 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - BJØRN S. BERG Torleif og Sigurd Ytreland AS ORO01 19/02964-001 2019/06/21
I TEK 47/578 - SOLVIGVEGEN, VIK - TILBYGG BOLIG - GARASJE - 47/578 - SOLVIGVEGEN, VIK - TILBYGG BOLIG - GARASJE Florica Burca KHM 19/02966-001 2019/06/21
U SEN MILJØRETTET HELSEVERN - TORVASTAD SKOLE OG KULTURSENTER - SVAR - DOKUMENTASJON VEDR. SØKNAD OM GODKJENNING Torvastad Skole og Kultursenter KANE1 13/04157-006 2019/06/21
I TEK 53/86 - HOVDASTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM. 19/3638 - 53/86 - ORIGINAL ERKLÆRING OM RETTIGHET I FAST EIENDOM Arne Harald Nornes EDH 19/01159-004 26 Offl.§26 2019/06/21
U TEK P58100 - NYTT ADMINISTRASJONSBYGG PÅ ÅKRA - SEKTOR SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - MELDING TIL LEVERANDØR - 18/5537 NYTT ADMINISTRASJONSBYGG FOR SEKTOR SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - ÅKREHAMN STSP 18/05537-018 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/06/21
U TEK P58100 - NYTT ADMINISTRASJONSBYGG PÅ ÅKRA - SEKTOR SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - MELDING TIL LEVERANDØR - 18/5537 NYTT ADMINISTRASJONSBYGG FOR SEKTOR SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - ÅKREHAMN STSP 18/05537-019 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/06/21
U SEN KRAV OM ERSTATNING - SVAR - KRAV OM ERSTATNING MALY Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/06/21
I TEK 85/317OG 318 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM JAKOBSEN, STEINAR OG RANDI HOLMEFJORD - 85/317OG 318 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Steinar Jakobsen BJP01 19/02967-001 26 Off.l.26 2019/06/21
I TEK 85/317OG 318 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM JAKOBSEN, STEINAR OG RANDI HOLMEFJORD - 85/317OG 318 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Randi Holmefjord Jakobsen BJP01 19/02967-002 26 Off.l.26 2019/06/21
U TEK 110/3 - VÅGA - FLYTEBRYGGE - 110/3 - SVAR PÅ SPØRSMÅL OM TILTAK - UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE Fiskeridirektoratet KRRE 19/02958-003 2019/06/21
I TEK 3/196 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - BJØRN S. BERG - 3/196 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - BJØRN S. BERG Torleif og Sigurd Ytreland AS ORO01 19/02964-002 2019/06/21
U SEN VIGSEL - OVERSENDELSE AV DOKUMENTER IFM. VIELSE I KARMØY KOMMUNE CEM01 19/01930-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/21
U SEN RAMMEAVTALE OM FORVALTNINGSAVTALE FOR KJØP AV ELEKTRISK KRAFT - TILLEGGSINFORMASJON - 19/1792 FORVALTNINGSAVTALE FOR KJØP AV ELEKTRISK KRAFT Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen KRWI 19/01792-028 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/06/21
U TEK 2/118 - SÆVIK, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 2/118 - BREV TIL IKKE MØTT PART ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING (MED SVARFRIST) Rune Sørensen ALA04 19/01735-018 2019/06/21
U SEN VIGSEL - OVERSENDELSE AV DOKUMENTER IFM. VIELSE I KARMØY KOMMUNE CEM01 19/02305-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/21
U SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2019 - KAP. 4.2.4 KOMPETANSE - SVAR - KRAV OM FORHANDLINGER ETTER HTA §4.2.4 Fagforbundet Karmøy TUS 19/00520-002 23a Ofl.§23a fvl.§13b 2. ledd 2019/06/21
I SEN RAMMEAVTALE OM FORVALTNINGSAVTALE FOR KJØP AV ELEKTRISK KRAFT - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/1792 FORVALTNINGSAVTALE FOR KJØP AV ELEKTRISK KRAFT KRWI 19/01792-029 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/06/21