Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I TEK 63/228 - NORDSTOKKE - SØKNAD OM DISPENSASJON - 63/228 - NORDSTOKKE - SØKNAD OM DISPENSASJON Eskild Kvala AS KIS 18/05405-003 2019/06/20
U TEK FORSØPLING PÅ EIENDOM 17/38 - PÅLEGG OM OPPRYDDING 17/38 Bjørn Olav Stråtveit PEID 18/02628-014 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/20
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT - UBEBODD FTY 18/03443-004 24 Offl.§24 2019/06/20
I TEK RENOVASJONSAVGIFT - RENOVASJON - ENDRING AV ABONNEMENT ALS06 19/02865-001 24 Offl.§24 2019/06/20
I SEN VIGSEL - KOMMUNAL VIELSE - REGISTRERING CEM01 19/02860-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/20
U TEK 43/516 - SKOMAKARVEGEN, HØYNES - FASADEENDRING OG TILBYGG BOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 43/516 - SKOMAKARVEGEN, HØYNES - FASADEENDRING OG TILBYGG BOLIG Dag Johannes Stave KHM 19/02727-004 2019/06/20
U TEK 66/244 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - BERNT ANDERSEN (BRUDD PÅ FELLES SPILLVANNSLEDNING I NORDALSVEGEN 90, 92 OG 94) - 66/244 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - BERNT ANDERSEN (BRUDD PÅ FELLES SPILLVANNSLEDNING I NORDALSVEGEN 90, 92 OG 94) Rørlegger Bård Magne Velde ALS06 19/02717-002 2019/06/20
I SEN VIGSEL - PRØVINGSATTEST CEM01 19/00717-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/20
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 22/24 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Charlotte Hult GEL 19/00021-305 2019/06/20
U TEK 13/752 - BYGG 35, TOSTEMBEKKEN, TJØSVOLL. NYBYGG, ENEBOLIG - 13/752 - IGANGSETTINGSTILLATELSE - RESTERENDE ARBEIDER Garvik Prosjekt AS JKV 15/00608-012 2019/06/20
I TEK FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN - FLATEBØVEGEN - VEDR. ØNSKE OM FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN - FLATEBØVEGEN Ronny Kvalevåg ALI 16/04571-003 2019/06/20
U TEK 12/34 - TVEITHOLMVEGEN, SEVLAND, NYBYGG FRITIDSBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 12/34 - TVEITHOLMVEGEN, SEVLAND, NYBYGG FRITIDSBOLIG I K Gabrielsen IGR 19/00131-019 2019/06/20
U TEK 123/186 - SNIK - NYBYGG 3 BOLIGER I REKKE - BYGG B2 - TILLATELSE TIL ENDRING - 123 - SØKNAD OM ENDRING AV PLASSERING AV AVFALLSHENTEPLASS Berge Sag og Trelast AS KIS 19/00218-008 2019/06/20
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 18/01738-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/20
I SKU FOLKEPULSEN - SØKNAD OM MIDLER - FOLKEPULSEN Åkra Idrettslag, Hc håndball OFL 14/03827-042 2019/06/20
I HSE HØRINGER - 2019 - HØRING - NASJONAL VEILEDER FOR LEGEVAKT OG NASJONALE KVALITETSINDIKATORER FOR LEGEVAKT Helsedirektoratet AIS 19/00016-056 2019/06/20
I TEK 98/63 - AUSTEVIK - FLYTEBRYGGE - 98/63 - (KOPIMOTTAKER) TILLATELSE TIL ETABLERING AV FLYTEBRYGGE Karmsund Havn IKS KHM 19/02866-001 2019/06/20
I TEK 54/6 - AUSTRE KARMØYVEG, DALE - SØKNAD OM NY AVKJØRSEL - 54/6 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Eskild Kvala AS JHE05 13/02138-005 2019/06/20
U TEK 43/406 - POSTVEGEN, HØYNES - TILBYGG IDRETTSBYGNING, KLUBBHUS - 43/406 - FERDIGATTEST Eskild Kvala AS JHE05 18/04816-007 2019/06/20
U TEK 119/218 - MYKJÅVEGEN, MYKJE - TILBYGG ENEBOLIG - 119/218 - IGANGSETTINGSTILLATELSE Gismervik Arkitekter JKV 18/05308-005 2019/06/20
I TEK 15/2040 - SKULEVEGEN, ÅKRA - FASADEENDRING OG ENDRING AV TEKNISK ANLEGG - 15/2040 - SKULEVEGEN, ÅKRA - FASADEENDRING OG ENDRING AV TEKNISK ANLEGG Eskild Kvala AS IGR 19/02867-001 2019/06/20
I HSE HØRINGER - 2019 - OPPDATERT HØRING - NASJONAL VEILEDER FOR LEGEVAKT OG NASJONALE KVALITETSINDIKATORER FOR LEGEVAKT Helsedirektoratet AIS 19/00016-058 2019/06/20
I TEK 148/1038 - NORHEIMSMARKA, NORHEIM - TILBYGG NÆRINGSBYGG - 148/1038 - NORHEIMSMARKA, NORHEIM - TILBYGG NÆRINGSBYGG Pds Arkitekt AS IGR 19/02870-001 2019/06/20
I TEK 142/18 - STORASUND - DISPENSASJON FOR OPPSETTING AV NY NETTSTASJON - 142/18 - STORASUND - DISPENSASJON FOR OPPSETTING AV NY NETTSTASJON Haugaland Kraft Nett AS KIS 19/02868-001 2019/06/20
U TEK 122/213 - RØYKSUNDVEGEN, RØYKSUND - NYBYGG FRITIDSBOLIG - 122/213 - FERDIGATTEST - NYBYGG FRITIDSBOLIG Jorunn Refsnes JKV 17/05110-019 2019/06/20
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 59/245 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK I K Gabrielsen GEL 19/00021-306 2019/06/20
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 61/16 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK I K Gabrielsen GEL 19/00021-307 2019/06/20
U TEK 12/34 - TVEITHOLMVEGEN, SEVLAND - UTVIDELSE AV BRYGGE - RAMMETILLATELSE - 12/34 - TVEITHOLMVEGEN, SEVLAND - UTVIDELSE AV BRYGGE I K Gabrielsen IGR 19/01428-008 2019/06/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - TILBUD LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-153 25 Offl §25 2019/06/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - ARBEIDSAVTALE LÆRLING BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET BLI01 19/00156-154 25 Offl §25 2019/06/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50-100% - SØKNAD FAGARBEIDER 50-100% ANVO 19/02554-015 25 Offl §25 2019/06/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50-100% - SØKNAD FAGARBEIDER 50-100% ANVO 19/02554-016 25 Offl §25 2019/06/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50-100% - SØKNAD FAGARBEIDER 50-100% ANVO 19/02554-017 25 Offl §25 2019/06/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 50-100 % - SØKNAD MILJØTERAPEUT 50-100 % ANVO 19/02555-007 25 Offl §25 2019/06/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 50-100 % - SØKNAD MILJØTERAPEUT 50-100 % ANVO 19/02555-008 25 Offl §25 2019/06/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 100% - SØKNAD SYKEPLEIER 100% ANVO 19/02557-004 25 Offl §25 2019/06/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 100% - SØKNAD VERNEPLEIER 100% ANVO 19/02558-005 25 Offl §25 2019/06/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FYSIOTERAPEUT - SØKNAD FYSIOTERAPEUT ANVO 19/02559-004 25 Offl §25 2019/06/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100% - SØKNAD SAKSBEHANDLER 100% ANVO 19/02560-008 25 Offl §25 2019/06/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100% - SØKNAD SAKSBEHANDLER 100% ANVO 19/02560-009 25 Offl §25 2019/06/20
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2019 - ANALYSERAPPORT - DRIKKEVANN - KJETIL WAAGE - UKE 21 Eurofins Environment Testing Norway AS ETS 19/00014-031 2019/06/20
I TEK 66/161 - NORDALSBAKKEN, AUSTREIM - FASADEENDRING, TIL- OG PÅBYGG ENEBOLIG OG RIVING GARASJE - 66/161 - NORDALSBAKKEN, AUSTREIM - FASADEENDRING, TIL- OG PÅBYGG ENEBOLIG OG RIVING GARASJE I K Gabrielsen KIS 19/02856-001 2019/06/20
U TEK 11/438 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM MANNES VELFORENING - SVAR - 11/438 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM MANNES VELFORENING Mannes Velforening BJP01 19/02809-002 2019/06/20
U TEK BIOLOGISK MANGFOLD - SVAR - TILSAGN OM TILSKUDD TIL TRUEDE ARTER 2019 - KARTLEGGING HUBROTERRITORIER Fylkesmannen I Rogaland PCH01 12/00690-239 2019/06/20
I TEK 15/1636 - ÅRVOLLVEGEN, ÅKRA - TERRASSE/LEVEGG - 15/1636 - (KOPIMOTTAKER) MERKNAD TIL NABOVARSEL Gudrun Elise Thorsen EDH 19/02857-001 2019/06/20
I TEK 149/417 -SPANNE - SØKNAD OM SEKSJONERING - 149/417 - GODTAR AT SAKEN SENDES TINGLYSING FØR KLAGEFRISTEN ER UTGÅTT A Utvik AS GER01 18/05289-006 2019/06/20
U TEK 15/1749 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ALSAKER, OLA - SVAR - 15/1749 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ALSAKER, OLA Ola Alsaker BJP01 19/02807-002 2019/06/20
U TEK 107/51 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SIMONSEN, BJØRN SIVERT OG ANETTE MARIE ALNE - SVAR - 107/51 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Anette Marie Alne Simonsen BJP01 19/02811-002 2019/06/20
U TEK 25/35 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SAMUELSEN, NANCY - SVAR - 25/35 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Nancy Samuelsen BJP01 19/02813-002 2019/06/20
U TEK 148/252 - DOVAFJELLSVEGEN, NORHEIM - UTVIDELSE AV TERRASSE - 148/252 - FERDIGATTEST Anne Jorunn Amdal KMY 13/01047-007 2019/06/20
U SEN RAMMEAVTALE ASFALT - AVTALE - 19/2282 RAMMEAVTALE - ASFALT NCC Industry AS (hovedenhet) KRWI 19/02282-001 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2019/06/20
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 66/218 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Edb-Tjenester Norge Limited GEL 19/00021-309 2019/06/20
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 15/1001 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK I K Gabrielsen GEL 19/00021-308 2019/06/20
I SEN VIGSEL - PRØVINGSATTEST CEM01 19/02859-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/20
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 17/03912-280 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/20
I HSE HØRINGER - 2019 - HØRING - NASJONAL VEILEDER FOR AKUTTHJELPERE Helsedirektoratet NOS01 19/00016-057 2019/06/20
U TEK 148/947 - NORHEIM - FORHÅNDSKONFERANSE - 148/947 - NORHEIM - REFERAT FORHÅNDSKONFERANSE Petter J. Rasmussen AS IGR 19/02858-001 2019/06/20
I HSE INFORMASJON OM BEMANNING - VEDR. TILBUD CBE02 19/00798-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/20
U SEN 60/131, 123 OG 69 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - 60/131, 123 OG 69 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER Kartverket - Tinglysingen REK 19/02159-002 2019/06/20
I TEK 117/110 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - BERNARD RISANGER - 117/110 - FERDIGMELDINGER - BESTÅENDE BYGG - BERNHARD RISANGER Ernst S. Grindheim aut. entreprenør AS ALS06 16/01189-003 2019/06/20
I TEK 118/16 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - EINAR VÅGE - 118/16 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - EINAR VÅGE Aut.entreprenør Ernst S. Grindheim AS ALS06 16/01438-003 2019/06/20
I SKU REFUSJONSKRAV ELEVER 2019 - REFUSJONSKRAV VÅR 2019 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/20
I SKU REFUSJONSKRAV ELEVER 2019 - REFUSJONSKRAV VÅR 2019 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/20
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 17/05548-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/20
I SKU KRETSORDNING - TREKKER SØKNAD OM SKOLEBYTTE PFA 19/02395-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/20
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 18/03752-003 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2019/06/20
U TEK 22/73 - FERKINGSTAD - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 22/73 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORETNING Donatas Jakavicius JONI 19/01543-010 2019/06/20
U TEK 47/114 - VIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 47/114 - BREV TIL IKKE MØTT PART Sven Magne Gjertsen XXI 19/02330-010 2019/06/20
U TEK 15/950 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/950 I KARMØY KOMMUNE Åkrehamn Fryseri As JHE 19/01985-002 2019/06/20
U TEK 15/950 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/950 I KARMØY KOMMUNE Sjøen Leif Arne JHE 19/01985-003 2019/06/20
U TEK 15/950 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/950 I KARMØY KOMMUNE Sjøen Årstein JHE 19/01985-004 2019/06/20
U TEK 15/950 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/950 I KARMØY KOMMUNE Sjøen Årstein JHE 19/01985-005 2019/06/20
U TEK 15/950 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/950 I KARMØY KOMMUNE Sjøen Leif Arne JHE 19/01985-006 2019/06/20
U TEK 15/950 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/950 I KARMØY KOMMUNE Paulsen Eiendom As JHE 19/01985-007 2019/06/20
U TEK 15/950 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/950 I KARMØY KOMMUNE Karmøy Kommune v/Knut Sunnanå JHE 19/01985-008 2019/06/20
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - SVAR - 148/263 - SKOGVEGEN, NORHEIM - ØNSKER HJELP TIL BYGGING AV GARASJE Eirik Soldal Edvinson IGR 17/00073-295 2019/06/20
U TEK 82/32 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - SVAR - 82/32 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Roy Langaker BSO02 18/05305-002 24 Offl.§24 2019/06/20
U TEK 147/617 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - SVAR - 147/617 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Solveig Nystad BSO02 19/00283-002 2019/06/20
U TEK 147/617 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - SVAR - 147/617 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Solveig Nystad BSO02 19/00283-003 2019/06/20
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGEN I FORM AV EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/20
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGEN I FORM AV EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/20
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGEN I FORM AV EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/20
U TEK FRITAK FOR FEIEAVGIFT - SVAR - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Edvar Kalstø BSO02 19/00657-002 24 Offl.§24 2019/06/20
U SEN MØTE I KLAGENEMNDA DEN 24.06.2019 - INNKALLING/SAKSLISTE KLAGENEMNDA 24.06.2019 Turid Aune EVI1 19/02808-003 2019/06/20
U TEK 15/272 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - SVAR - 15/272 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Ole Marius Klinkenberg BSO02 19/00836-002 2019/06/20
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - SVAR - 18/16 - SVAR FORESPØRSEL OM SØKNADSPLIKT FOR HAGESTUE May Doris Fagerland IGR 17/00073-296 2019/06/20
U SEN PLAN 4052 - DETALJREGULERING FOR KALSTØ - DEL AV 83/28 MFL. - PLAN 4052 - DETALJREGULERING FOR KALSTØ - DEL AV 83/28 MFL. - MELDING OM BEFARING Torhild Harriet Kalstø EDA 13/04467-174 2019/06/20
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - ANMODNING OM Å INSTALLERE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL MED FORHÅNDSVARSEL OM AT DET VIL KOMME KRAV FOR GNR/BNR 66/162 Geir Otto Kvinnesland APE01 13/02506-373 2019/06/20
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SVAR - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGEN I FORM AV EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/20
U SEN VIGSEL - OVERSENDELSE AV DOKUMENTER IFM. VIGSEL I KARMØY KOMMUNE CEM01 19/02279-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/20
U TEK 12/223 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - SVAR - 12/223 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Sigmund Gunnleiv Baldersheim BSO02 19/00869-002 2019/06/20
U TEK 22/73 - FERKINGSTAD - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 22/73 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLING MED KLARLEGGING AV GRENSER STATENS VEGVESEN REGION VEST JONI 19/01543-011 2019/06/20
U TEK 38/60 - SYRE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/942 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 38/60 I KARMØY KOMMUNE Jaakkimainen Gunnar XXI 19/02426-001 2019/06/20
U TEK 38/60 - SYRE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/942 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 38/60 I KARMØY KOMMUNE Løvås Reidar XXI 19/02426-002 2019/06/20
U TEK 38/60 - SYRE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/942 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 38/60 I KARMØY KOMMUNE Kristoffersen Kjell XXI 19/02426-003 2019/06/20
U SEN VIGSEL - OVERSENDELSE AV DOKUMENTER IFM. VIGSEL I KARMØY KOMMUNE CEM01 19/02433-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/20
I SEN FOLKEREGISTERET - VEDRØRENDE KOMMUNENES OG FYLKESKOMMUNENS SØKNAD OM TILGANG TIL OPPLYSNINGER FRA FOLKEREGISTERET Skatteetaten MOS 14/02855-009 2019/06/20
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SØKNAD OM SKOLEBYTTE PFA 19/02044-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/20
I TEK NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRINGSTILTAK - 148/3 - UNDERTEGNET AVTALE NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRINGSTILTAK Leiv Sørbø JTH 16/04821-015 26 Off.l.26 2019/06/20
U HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKT FOR MATOMBRINGING - SPØRSMÅL OG SVAR - 20.06.2019 Doffin CBE02 19/02499-005 2019/06/20
U HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKT FOR MATOMBRINGING - TILLEGGSINFORMASJON - KONSESJONSAVTALE FOR MATOMBRINGING Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen CBE02 19/02499-006 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/06/20
I TEK RESERVEVANN - KOMMUNALT SAMARBEID - TILBUD - KONKURRANSEGRUNNLAG PRØVETAKING OG ANALYSER - VANNSAMARBEID PÅ HAUGALANDET JTH 18/00255-005 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/06/20
I TEK RESERVEVANN - KOMMUNALT SAMARBEID - TILBUD - KONKURRANSEGRUNNLAG PRØVETAKING OG ANALYSER - VANNSAMARBEID PÅ HAUGALANDET JTH 18/00255-006 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/06/20
U TEK RAMMEAVTALE - RIV - TILLEGGSINFORMASJON - 19/2341 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER VVS Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen VIHO 19/02341-003 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/06/20
U TEK 119/78 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1459 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 119/78 DELING AV TILLEGSAREAL 119/78 I KARMØY KOMMUNE Aase Kjell Arne Lindøe ALA04 19/02171-002 2019/06/20
U TEK 119/78 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1459 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 119/78 DELING AV TILLEGSAREAL 119/78 I KARMØY KOMMUNE Gl Bolig As ALA04 19/02171-003 2019/06/20
U TEK 119/78 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1459 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 119/78 DELING AV TILLEGSAREAL 119/78 I KARMØY KOMMUNE Naustvik Arne Johan ALA04 19/02171-004 2019/06/20
U TEK 119/78 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1459 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 119/78 DELING AV TILLEGSAREAL 119/78 I KARMØY KOMMUNE Stavland Elisabeth ALA04 19/02171-005 2019/06/20
U TEK 119/78 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1459 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 119/78 DELING AV TILLEGSAREAL 119/78 I KARMØY KOMMUNE Solhaugvegen As ALA04 19/02171-006 2019/06/20