Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK INNBYGGERINITIATIV - FORSØPLING, FORURENSNING, MILJØVERN - SVAR - SPØRSMÅL OM MILJØET Ingrid Monsen PEID 19/01539-002 2019/06/19
U TEK 94/97 - MELAND, DELING AV GRUNNEINDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 94/97 - AVSLAG DISPENSASJON FØR FRADELING AV BOLIGHUS NR. 2 Svein Ståle Kolstø HHU 18/03660-007 2019/06/19
U TEK SÆVIK - KLOAKKOVERFØRING - VEDTAK, DELEGASJONSSAK SÆVIK - KLOAKKOVERFØRING - VEDTAK OM TVANGSMULKT Magnhild Mæland MAHA1 14/04398-226 2019/06/19
U TEK PLAN 1017 - DETALJREGULERING FOR UTVIDELSE AV SKUDE FRYSERI - DEL AV 57/654 M.FL. GODKJENT 24.9.2018 - SVAR - INNHENTING AV OPPLYSNINGER - PLAN 1017 - DETALJREGULERING FOR UTVIDELSE AV SKUDE FRYSERI - DEL AV 57/654 M.FL. GODKJENT 24.9.2018 Fylkesmannen i Rogaland BHA02 15/02448-153 2019/06/19
U TEK 72/70 - ÅLAVIKVEGEN - SKÅR - NYBYGG DRIVHUS - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 72/70 - ÅLAVIKVEGEN - SKÅR - NYBYGG DRIVHUS Heidi Haraldseide EDH 19/02589-006 2019/06/19
U TEK 142/778 - STØLSVEGEN, STORASUND - NYBYGG ENEBOLIG, OPPFYLLING OG MUR - 142/778 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Eskild Kvala AS KMY 18/00364-024 2019/06/19
I TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM TILSKUDD TIL AVLØSNING VED SYKDOM OG FØDSEL Landbruksdirektoratet LKS 18/02105-015 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/19
I TEK TRAFIKKSKILT/HØRINGSBREV/VEGVISNING/VEDTAK FRA STATENS VEGVESEN 2012-2018 - VEDTAKSBREV FRA STATENS VEGVESEN - KV. 1280, STONGVEGEN - TRAFIKKREGULERENDE SKILT Statens Vegvesen HPE 12/01271-407 2019/06/19
I TEK PLAN 4084 - DETALJREGULERING FOR VISNES HAVN - 79/188 MFL. - UTTALELSE FRA ROGALAND FYLKESKOMMUNE - 10.06.19 PLAN 4084 - DETALJREGULERING FOR VISNES HAVN - 79/188 MFL. Rogaland Fylkeskommune YSL 18/05019-034 2019/06/19
U TEK 66/238 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - 66/238 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD Rørlegger Bård Magne Velde ALS06 19/02770-003 2019/06/19
U TEK 66/115 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - 66/115 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD Rørlegger Bård Magne Velde ALS06 19/02769-002 2019/06/19
U TEK 66/50 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - 66/50 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG Bertelsen & Garpestad AS ALS06 19/02767-003 2019/06/19
U TEK 66/161 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - 66/161 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG Bertelsen & Garpestad AS ALS06 19/02764-003 2019/06/19
U TEK 66/225 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - 66/225 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG Bertelsen & Garpestad AS ALS06 19/02762-003 2019/06/19
I TEK GRAVESØKNAD - KAIGATA 12 - LOGGBOK - KAIGATA 12 Danielsen & Skogland Maskin AS HPE 19/01844-003 2019/06/19
I TEK GRAVESØKNAD - KV. 1071 HAUGEVEGEN - LOGGBOK - HAUGEVEGEN Danielsen & Skogland Maskin AS HPE 19/02134-003 2019/06/19
I TEK GRAVESØKNAD - KAIEN 11, KOPERVIK - LOGGBOK - KAIEN 11 Danielsen & Skogland Maskin AS HPE 19/01519-003 2019/06/19
U TEK 75/48 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KVALAVÅG MONTESSORI SKOLE AS - 75/48 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KVALAVÅG MONTESSORI SKOLE AS S O Lund AS ALS06 19/02752-002 2019/06/19
U TEK 66/244 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - BERNT ANDERSEN (UTKOPLING AV SEPTIKKTANK + UTSKIFTING AV SPILLVANNRØR FREM TIL FELLES GRØFT) - 66/244 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - BERNT ANDERSEN (UTKOPLING AV SEPTIKKTANK + UTSKIFTING AV SPILLVANNRØR FREM TIL FELLES GRØFT) Rørlegger Bård Magne Velde ALS06 19/02722-004 2019/06/19
U TEK 102/53 - LONGANESVEGEN, BYGNES - BYGGETILSYN - 102/53 - PÅLEGG OM STANS AV ARBEID - VARSEL OM PÅLEGG OM Å RETTE OPP DE ULOVLIGE FORHOLDENE OG VARSEL OM TVANGSMULKT Bjørn Gabriel Garvik JKV 19/02792-001 2019/06/19
U TEK 66/345 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - VIKENE, HILDA - 66/345 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - VIKENE, HILDA Bertelsen & Garpestad AS ALS06 19/02760-003 2019/06/19
I SEN MILJØRETTET HELSEVERN - TORVASTAD SKOLE OG KULTURSENTER - DOKUMENTASJON VEDR. SØKNAD OM GODKJENNING Torvastad Skole og Kultursenter KANE1 13/04157-005 2019/06/19
I SEN INNBYGGERFORSLAG FREMMET VIA MINSAK.NO - FOLKEAVSTEMNING HAUGALANDSPAKKEN - INNBYGGERFORSLAG FREMMET VIA MINSAK.NO - FOLKEAVSTEMNING HAUGALANDSPAKKEN Stig Brandvik Gressgård LYK 19/02366-002 2019/06/19
U TEK 102/195 - BYGNES - NYBYGG HAGESENTER - TILLATELSE TIL ENDRING - 102/195 - BYGNES - NYBYGG HAGESENTER Karmøy Hagesenter AS IGR 16/03163-028 2019/06/19
U TEK 25/2 - LANGÅKER - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:19/2954 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 25/2 - LANGÅKER - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Kenneth Knutsen EDH 19/01913-005 2019/06/19
U TEK 108/12 - FOSNAVEGEN, HELLEVIK, RIVING OG GJENOPPBYGGING AV TILBYGG TIL FRITIDSBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 108/12 - FOSNAVEGEN, HELLEVIK, RIVING OG GJENOPPBYGGING AV TILBYGG TIL FRITIDSBOLIG Sissel Tollaksen KHM 19/02271-003 2019/06/19
U TEK 115/29 - SKREVEGEN - SØNDRE EIKE - NYBYGG GARASJE - 115/29 - FERDIGATTEST - NYBYGG GARASJE Torbjørn Heggheim JKV 13/03823-006 2019/06/19
U TEK 15/177 - BEDEHUSVEGEN, ÅKRA, OPPFØRING AV LEVEGG - 15/177 - FERDIGATTEST - OPPFØRING AV LEVEGG Karmøy Kommune, sektor samferdsel og utemiljø JKV 19/00825-004 2019/06/19
I TEK 21/112 - STAVAGARDEN, STAVA - FORSTØTNINGSMUR - 21/112 - (KOPIMOTTAKER) SVAR PÅ NABOVARSEL - OPPSETT AV FORSTØTNINGSMUR Statens vegvesen - Region vest IGR 19/02806-001 2019/06/19
I TEK 58/273 - TORFÆUSGATEN, KOPERVIK - NYBYGG 2 STK TOMANNSBOLIGER - 58/273 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Hereid Hus AS KMY 17/05113-024 2019/06/19
I TEK 43/406 - POSTVEGEN, HØYNES - TILBYGG IDRETTSBYGNING, KLUBBHUS - 43/406 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Eskild Kvala AS JHE05 18/04816-006 2019/06/19
U TEK 38/6 - GRØNEVIK, SYRE - NYBYGG 4 NAUST - 38/6 - IGANGSETTINGSTILLATELSE Sandve Trelast AS JHE05 19/01648-009 2019/06/19
I TEK 122/14 - RØYKSUNDVEGEN, RØYKSUND, RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE - 122/14 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE Hellvik Hus Karmøy AS KRRE 17/01764-021 2019/06/19
I TEK 130/61, 131/53 OG 138/38 - VIKINGSTAD - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - 130/61, 131/53 OG 138/38 - SVAR PÅ MANGELBREV OG SØKNAD OM DISPENSASJON Statens vegvesen - Region vest v/Ingunn Hauge GTH 19/02166-003 2019/06/19
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER NATT 65,73 % VED NORHEIM BU OG BEHANDLINGSHEIM - TILBUD SYKEPLEIER NATT 65,73 % VED NORHEIM BU OG BEHANDLINGSHEIM ANVO 19/01996-008 25 Offl §25 2019/06/19
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER NATT 65,73 % VED NORHEIM BU OG BEHANDLINGSHEIM - ARBEIDSAVTALE SYKEPLEIER NATT 65,73 % VED NORHEIM BU OG BEHANDLINGSHEIM ANVO 19/01996-009 25 Offl §25 2019/06/19
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 75-100% - TILBUD SYKEPLEIER 75-100% ANVO 19/02209-007 25 Offl §25 2019/06/19
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 75-100% - ARBEIDSAVTALE SYKEPLEIER 75-100% ANVO 19/02209-008 25 Offl §25 2019/06/19
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER - INTERVJU MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/02358-084 25 Offl §25 2019/06/19
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER - INTERVJU MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/02358-085 25 Offl §25 2019/06/19
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER - INTERVJU MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/02358-086 25 Offl §25 2019/06/19
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER - INTERVJU MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/02358-087 25 Offl §25 2019/06/19
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER - INTERVJU MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/02358-088 25 Offl §25 2019/06/19
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER - INTERVJU MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/02358-089 25 Offl §25 2019/06/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100% - SØKNAD SAKSBEHANDLER 100% ANVO 19/02560-007 25 Offl §25 2019/06/19
I SKU REKRUTTERINGSSAK REKTOR SKUDENES UNGDOMSSKOLE - SØKNAD REKTOR SKUDENES UNGDOMSSKOLE BLI01 19/02750-002 25 Offl §25 2019/06/19
I TEK 148/126 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: HANTERA BYGGESAK: 17/4430 - 148/126 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK: 17/4430 Tekniskbureau AS avd. Haugesund ALS06 18/04653-004 2019/06/19
I TEK 122/10 OG 122/21 - SPANNAVEGEN, RØYKSUND, VESENTLIG TERRENGINNGREP - 122/10 OG 122/21 - SVAR PÅ BREV OM BEHANDLING AV SAKEN Birkeland Maskinentreprenør AS KRRE 18/05582-011 2019/06/19
I TEK 119/218 - MYKJÅVEGEN, MYKJE - TILBYGG ENEBOLIG - 119/218 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Gismervik Arkitekter JKV 18/05308-004 2019/06/19
I TEK 141/213 - LITLASUND - FELTMODNING - 141/213 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS KMY 18/04246-010 2019/06/19
U TEK 141/222- EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM BOLIG PARTNER PROSJEKT AS - SVAR - 141/222- EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM BOLIG PARTNER PROSJEKT AS Oppgjørs Partner AS BJP01 19/02801-002 2019/06/19
U TEK 47/686 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - FV. 511 - 47/686 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - FV. 511 Statens vegvesen - Region vest XXI 19/00710-004 2019/06/19
U TEK 98/139 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM INSARE AS - SVAR - 98/139 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Insare AS BJP01 19/02800-002 2019/06/19
U SEN 149/474 - SPANNE, SØKNAD OM SEKSJONERING - 149/474 - SPANNE, SØKNAD OM SEKSJONERING Kartverket - Tinglysingen REK 19/01727-005 2019/06/19
U TEK 119/51 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - THORLEIF THORMODSEN - 119/51 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - THORLEIF THORMODSEN Thorleif Thormodsen ALS06 16/01329-004 2019/06/19
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - 148/263 - SKOGVEGEN, NORHEIM - ØNSKER HJELP TIL BYGGING AV GARASJE Eirik Soldal Edvinson IGR 17/00073-292 2019/06/19
I SKU REGIONAL REISELIVSPLAN - REGIONAL REISELIVSSTRATEGI FOR HAUGALANDET 2019 - 2025 Haugaland Vekst IKS CVA 19/02810-001 2019/06/19
U TEK 120/131 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HILDE SELLE BERTELSEN - 120/131 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - HILDE SELLE BERTELSEN Hilde Selle Bertelsen ALS06 18/03056-004 2019/06/19
U TEK 90/2 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - STIFTELSEN GREEN EAGLE - 90/2 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - VANNMÅLER - STIFTELSEN GREEN EAGLE Stiftelsen Green Eagle ALS06 18/03941-004 2019/06/19
U TEK 86/3 - AVALDSNES, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/507 - 86/3 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Håkon Løften HAS 19/02261-031 2019/06/19
U TEK RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - 140/42 - HAUGALAND BIOENERGI - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - 140/42 - HAUGALAND BIOENERGI Storøy Næringspark AS ALS06 18/05648-004 2019/06/19
U TEK 86/84 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - BIOMAR AS, HUSØY - 86/84 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - BIOMAR AS, HUSØY Biomar A.s. ALS06 19/00502-004 2019/06/19
U TEK 86/3 - AVALDSNES, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/507 - 86/3 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Bjørg Lervik Lundemoen HAS 19/02261-032 2019/06/19
U TEK 22/50 OG 22/79 - FERKINGSTAD - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - 22/50 OG 22/79 - UNDERRETNING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING MED GRENSEJUSTERING Waldemar Tomasz Tylicki HME 19/01304-005 2019/06/19
U SEN SERVERINGSBEVILLING - ESSO TIGER AVALDSNES - SVAR - SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING TIGER AVALDSNES Raglamyr Vikse AS EVI1 19/01871-004 2019/06/19
I TEK 15/1749 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ALSAKER, OLA - 15/1749 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ALSAKER, OLA Ola Alsaker BJP01 19/02807-001 26 Off.l.26 2019/06/19
I SEN VIET NAM HOUSE AS SERVERINGSBEVILLING - VEDRØRENDE SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING PÅ AMFI-SENTERET Sør-Vest Politidistrikt EVI1 19/02774-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/19
U TEK 148/306 OG 148/928 - NORHEIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - 148/306 OG 148/928 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING Food Folk Norge AS MAH 19/01358-024 2019/06/19
U TEK 22/50 OG 22/79 - FERKINGSTAD - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - 22/50 OG 22/79 - UNDERRETTNING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING MED GRENSEJUSTERING Piotr Grabowski HME 19/01304-006 2019/06/19
I TEK 142/8 - NORHEIM - DISPENSASJON FOR OPPSETTING AV NY NETTSTASJON - 142/8 - NORHEIM - DISPENSASJON FOR OPPSETTING AV NY NETTSTASJON Haugaland Kraft Nett AS KIS 19/02815-001 2019/06/19
U SEN MILJØRETTET HELSEVERN - ÅKREHAMN VIDAREGÅANDE SKOLE - SVAR - SVAR PÅ SØKNAD OM ENDELIG DRIFTSGODKJENNING Åkrehamn Vidaregåande Skole KANE1 13/03926-008 2019/06/19
U TEK 12/63 - SEVLAND - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 12/63 I KARMØY KOMMUNE Ljosheim Bedehus AMJ 19/02538-002 2019/06/19
U TEK 12/63 - SEVLAND - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 12/63 I KARMØY KOMMUNE Naraveien As AMJ 19/02538-003 2019/06/19
U TEK 12/63 - SEVLAND - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 12/63 I KARMØY KOMMUNE Rogaland Fylkeskommune AMJ 19/02538-004 2019/06/19
U TEK 12/63 - SEVLAND - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 12/63 I KARMØY KOMMUNE Statens Vegvesen Region Vest/ Ingunn Hauge AMJ 19/02538-005 2019/06/19
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - SØKNAD OM FRITAK - RENOVASJON ALS06 19/02795-002 24 Offl.§24 2019/06/19
U TEK 98/7 - AUSTEVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5190 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Jeffreys Ruth S Østevik AMJ 19/01783-001 2019/06/19
U TEK 98/7 - AUSTEVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5190 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Østevik Bjørg AMJ 19/01783-002 2019/06/19
U TEK 98/7 - AUSTEVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5190 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Østevik Hans Marthon AMJ 19/01783-003 2019/06/19
U TEK 98/7 - AUSTEVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5190 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Jakobsen Steffen S AMJ 19/01783-004 2019/06/19
U TEK 98/7 - AUSTEVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5190 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Jakobsen Steffen S AMJ 19/01783-005 2019/06/19
U TEK 98/7 - AUSTEVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5190 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Worre Bjarne AMJ 19/01783-006 2019/06/19
U TEK 98/7 - AUSTEVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5190 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Jeffreys Ruth S Østevik AMJ 19/01783-007 2019/06/19
U TEK 98/7 - AUSTEVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5190 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Østevik Bjørg AMJ 19/01783-008 2019/06/19
U TEK 98/7 - AUSTEVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5190 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Østevik Hans Marthon AMJ 19/01783-009 2019/06/19
U TEK 98/7 - AUSTEVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5190 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Bårdsen Kjell AMJ 19/01783-010 2019/06/19
U TEK 98/7 - AUSTEVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5190 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Bårdsen Margareth Worre AMJ 19/01783-011 2019/06/19
U TEK 98/7 - AUSTEVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5190 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Østevik Bjørg AMJ 19/01783-012 2019/06/19
U TEK 98/7 - AUSTEVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5190 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Østevik Bjørg AMJ 19/01783-013 2019/06/19
U TEK 98/7 - AUSTEVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5190 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Jeffreys Ruth S Østevik AMJ 19/01783-014 2019/06/19
U TEK 98/7 - AUSTEVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5190 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Østevik Bjørg AMJ 19/01783-015 2019/06/19
U TEK 98/7 - AUSTEVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5190 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Østevik Hans Marthon AMJ 19/01783-016 2019/06/19
U TEK 98/7 - AUSTEVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5190 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Jeffreys Ruth S Østevik AMJ 19/01783-017 2019/06/19
U TEK 98/7 - AUSTEVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5190 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Østevik Bjørg AMJ 19/01783-018 2019/06/19
U TEK 98/7 - AUSTEVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5190 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Østevik Hans Marthon AMJ 19/01783-019 2019/06/19
U TEK 98/7 - AUSTEVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5190 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Tjøsvold Gerd Lillian AMJ 19/01783-020 2019/06/19
U TEK 98/7 - AUSTEVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5190 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Folkedal Berit Johanne AMJ 19/01783-021 2019/06/19
U TEK 98/7 - AUSTEVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5190 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Folkedal Lars Øystein AMJ 19/01783-022 2019/06/19
U TEK 98/7 - AUSTEVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5190 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Austevik Lise-lotte AMJ 19/01783-023 2019/06/19
U TEK 98/7 - AUSTEVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5190 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Austevik Petter AMJ 19/01783-024 2019/06/19
U TEK 98/7 - AUSTEVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5190 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Jeffreys Ruth S Østevik AMJ 19/01783-025 2019/06/19
U TEK 98/7 - AUSTEVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5190 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Østevik Bjørg AMJ 19/01783-026 2019/06/19
U TEK 98/7 - AUSTEVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5190 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Østevik Hans Marthon AMJ 19/01783-027 2019/06/19
U TEK 98/7 - AUSTEVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5190 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Hagen Erling AMJ 19/01783-028 2019/06/19
U TEK 98/7 - AUSTEVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5190 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Jeffreys Ruth S Østevik AMJ 19/01783-029 2019/06/19
U TEK 98/7 - AUSTEVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5190 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Østevik Bjørg AMJ 19/01783-030 2019/06/19
U TEK 98/7 - AUSTEVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5190 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Østevik Hans Marthon AMJ 19/01783-031 2019/06/19
U TEK 98/7 - AUSTEVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5190 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Østevik Ole Georg AMJ 19/01783-032 2019/06/19
U TEK 98/7 - AUSTEVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/5190 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Sucher Erich Ingolf AMJ 19/01783-033 2019/06/19
I SEN RAMMEAVTALE OM FORVALTNINGSAVTALE FOR KJØP AV ELEKTRISK KRAFT - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/1792 FORVALTNINGSAVTALE FOR KJØP AV ELEKTRISK KRAFT KRWI 19/01792-026 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/06/19
U TEK 149/489 - SPANNATOPPEN, SPANNE - NYBYGG REKKEHUS MED 3 BOLIGER BK04-1 - 149/489 - TILSYN DOKUMENTASJON PÅ RADONSPERRE BK04-1 Block Watne AS KMY 18/05607-010 2019/06/19
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - 18/16 - FORESPØRSEL OM SØKNADSPLIKT FOR HAGESTUE May Doris Fagerland IGR 17/00073-294 2019/06/19
I TEK AVTALER OM HJEMMEKOMPOSTERING 2019 - AVTALE OM HJEMMEKOMPOSTERING Frode Engvall ALS06 19/01657-017 2019/06/19
I TEK AVTALER OM HJEMMEKOMPOSTERING 2019 - AVTALE OM HJEMMEKOMPOSTERING Sjur Sivertsen ALS06 19/01657-018 2019/06/19
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SØKNAD OM SKOLEVALG PFA 19/00934-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/19
U TEK 66/244 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - BERNT ANDERSEN (UTKOPLING AV SEPTIKKTANK + UTSKIFTING AV SPILLVANNRØR FREM TIL FELLES GRØFT) - 66/244 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - LEDNINGSBRUDD - BERNT ANDERSEN (UTKOPLING AV SEPTIKKTANK + UTSKIFTING AV SPILLVANNRØR FREM TIL FELLES GRØFT) Ingrid Langeland ALS06 19/02722-005 2019/06/19
U SEN MØTE I KLAGENEMNDA DEN 24.06.2019 - INNKALLING/SAKSLISTE - KLAGENEMNDA 24.06.2019 Nina Ve Sæbø EVI1 19/02808-002 2019/06/19
U TEK 66/238 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - 66/238 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - LEDNINGSBRUDD Jan Ståle Simonsen ALS06 19/02770-004 2019/06/19
I TEK 11/438 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM MANNES VELFORENING - 11/438 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM MANNES VELFORENING Mannes Velforening BJP01 19/02809-001 2019/06/19
I TEK AVTALER OM HJEMMEKOMPOSTERING 2019 - AVTALE OM HJEMMEKOMPOSTERING Håkon Haraldseide ALS06 19/01657-019 2019/06/19
U TEK P58100 - NYTT ADMINISTRASJONSBYGG PÅ ÅKRA - SEKTOR SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - MELDING TIL LEVERANDØR - 18/5537 NYTT ADMINISTRASJONSBYGG FOR SEKTOR SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - ÅKREHAMN STSP 18/05537-015 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/06/19
I SEN RAMMEAVTALE OM FORVALTNINGSAVTALE FOR KJØP AV ELEKTRISK KRAFT - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/1792 FORVALTNINGSAVTALE FOR KJØP AV ELEKTRISK KRAFT KRWI 19/01792-027 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/06/19
I TEK AVTALER OM HJEMMEKOMPOSTERING 2019 - AVTALE OM HJEMMEKOMPOSTERING Hilde Hana Gulliksen ALS06 19/01657-020 2019/06/19
I TEK AVTALER OM HJEMMEKOMPOSTERING 2019 - AVTALE OM HJEMMEKOMPOSTERING Svein Einar Landsnes ALS06 19/01657-021 2019/06/19
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - SVAR - 94/140 - MELAND - FORESPØRSEL OM SØKNADSPLIKT FOR GARASJE Nord-Karmøy Bygg Tugui KHM 17/00073-293 2019/06/19
U TEK HJORTEVILT 2012-2019 - TILDELING HJORTEVILTLØYVER 2019 Høvringøy Jaktvald v/Rolf Arnesen PCH01 12/00288-145 2019/06/19
I TEK 107/51 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SIMONSEN, BJØRN SIVERT OG ANETTE MARIE ALNE - 107/51 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Anette Marie Alne Simonsen BJP01 19/02811-001 26 Off.l.26 2019/06/19
I TEK 130/20 - VIKINGSTAD - RIVING OG NYBYGG NAUST - 130/20 - HØRINGSSVAR - DISPENSASJON FOR RIVING OG OPPFØRING AV NYTT NAUST Fylkesmannen i Rogaland KIS 18/02366-008 2019/06/19
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 19/01229-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/19
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SØKNAD OM SKOLEBYTTE PFA 19/02773-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/19
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 19/02812-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/19
I TEK 25/35 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SAMUELSEN, NANCY - 25/35 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Nancy Samuelsen BJP01 19/02813-001 26 Off.l.26 2019/06/19
I TEK 13/413 OG 755 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - JOHANNESSEN, STIAN OG KRISTINA - 13/413 OG 755 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - JOHANNESSEN, STIAN OG KRISTINA Kristina Johannesen JHE 19/02814-001 26 Off.l.26 2019/06/19
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT OG DEKNING AV MEDLEMSKAP ANKO 19/02797-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/19
I SEN 22/212 OG 214 - KRAV OM ERSTATTNING ETTER FEIL I KOMMUNEPLANEN - PÅLEGG OM Å GI TILSVAR I FORLIKSKLAGE - KLAGER: KONG FERKING AS - KLAGEMOTPART: KARMØY KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON Forliksrådet i Karmøy JST 19/01577-005 2019/06/19
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SØKNAD OM SKOLEBYTTE PFA 19/02067-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/19
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 47/514 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Fredrik Haugen GEL 19/00021-304 2019/06/19
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 19/02714-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/19
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 18/03079-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/19
U TEK 25/2 - LANGÅKER - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:19/2954 - 25/2 - FØLGEBREV DELINGSVEDTAK Kenneth Knutsen HSH01 19/01913-006 2019/06/19
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 19/02714-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/19
I TEK AVTALER OM HJEMMEKOMPOSTERING 2019 - AVTALE OM HJEMMEKOMPOSTERING Hildur Vea ALS06 19/01657-022 2019/06/19
U HSE ANSKAFFELSE - AKTIVITETSTILTAK - FORLENGELSE AV AVTALE OM AKTIVITETSTILTAK Aski AS CBE02 16/01806-021 2019/06/19
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM DEKNING AV MEDLEMSKONTIGENT ANKO 18/02618-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/19
I TEK 119/20 OG 120/129 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - EILERT HAUGSTAD - 119/20 OG 120/129 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - EILERT HAUGSTAD Eilert Haugstad HME 19/02816-001 26 Off.l.26 2019/06/19
I TEK RAMMEAVTALE - ELEKTROMATERIELL OG TJENESTER - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/1061 ELEKTROMATERIELL OG TJENESTER TES02 19/01061-009 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/06/19
U TEK PLAN 1027 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONG FERKING - 22/212,214,196 - - SVAR - KOMPLETT PLANFORSLAG PLAN 1027 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONG FERKING - 22/212,214,196 - Procon AS BHA02 17/00332-072 2019/06/19
I HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKT FOR MATOMBRINGING - MELDING FRA LEVERANDØR - KONSESJONSAVTALE FOR MATOMBRINGING CBE02 19/02499-004 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/06/19
U TEK 22/212 OG 214 - KRAV OM ERSTATTNING ETTER FEIL I KOMMUNEPLANEN - SVAR - 22/212 OG 214 - KRAV OM ERSTATTNING ETTER FEIL I KOMMUNEPLANEN Advokat Magnus Nereng STNY 19/01577-006 2019/06/19
U TEK HJORTEVILT 2012-2019 - RAPPORTSKJEMA JAKT Høvringøy Jaktvald v/Rolf Arnesen PCH01 12/00288-146 2019/06/19
U TEK 11/375 - MANNES - FORHÅNDSKONFERANSE - 11/375 - MANNES - REFERAT FRA FORHÅNDSKONFERANSE Jarle Hemnes IGR 19/02553-002 2019/06/19
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 19/02685-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/19
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - OPPTAK AV BARN UTENOM TELLEDATO - TILSKUDD FOM 01.05.2019 Espira Litlasund Barnehage ETH01 16/01128-534 2019/06/19
I TEK P58100 - NYTT ADMINISTRASJONSBYGG PÅ ÅKRA - SEKTOR SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - MELDING FRA LEVERANDØR - 18/5537 NYTT ADMINISTRASJONSBYGG FOR SEKTOR SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - ÅKREHAMN STSP 18/05537-016 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/06/19
U TEK UTSKIFTNING OG SANERING AV NEDGRAVDE OLJETANKER - 51/17 - BEKREFTELSE AV NEDGRAVD OLJETANK Kjell Pedersen PEID 14/03191-087 2019/06/19
I TEK RAMMEAVTALE - RIV - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/2341 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER VVS VIHO 19/02341-002 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/06/19