Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 119/553 - SNIKVEGEN, MYKJE - LEGGING AV NYTT VA-ANLEGG - 119/553 - FERDIGATTEST - NYTT VA-ANLEGG Cowi AS JKV 17/03665-015 2019/06/18
U TEK 64/313 - LIARLUNDVEGEN, STANGALAND, TILBYGG / PÅBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 64/313 - LIARLUNDVEGEN, STANGALAND, TILBYGG / PÅBYGG ENEBOLIG I K Gabrielsen KHM 19/01419-004 2019/06/18
U TEK 71/197 - BREKKE - FORHÅNDSKONFERANSE - 71/197 - REFERAT FRA FORHÅNDSKONFERANSE Arkitektfirmaet Knut Kolstø AS KIS 19/02287-002 2019/06/18
I HSE HELSETJENESTER/FOREBYGGENDE HELSETJENESTER - SYSTEMER FOR FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV FARLIGE SITUASJONER I SYKEHJEM Fylkesmannen i Rogaland BOER 12/01359-028 2019/06/18
I HSE HELSETJENESTER/FOREBYGGENDE HELSETJENESTER - KOMMUNENS ANSVAR FOR Å GI FORSVARLIGE HELSE- OG OMSORGSTJENESTER Fylkesmannen i Rogaland BOER 12/01359-029 2019/06/18
I TEK KIRKELIGE EIENDOMMER - AVALDSNES PRESTEGARD - ETTERSENDER TRANSPORTERKLÆRINGER FOR OVERSKJØTING - 86/55, 61 OG 242 Opplysningsvesenets Fond MAAA1 16/00373-017 2019/06/18
U TEK 77/16 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: EQUINOR - 77/16 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: EQUINOR Aibel AS ORO01 19/02501-002 2019/06/18
U TEK 140/39 - TORVASTADVEGEN, OSNES - BYGGETILSYN - 140/39 - TORVASTADVEGEN, OSNES - BYGGETILSYN Rasa Andziuliene KMY 19/02684-001 2019/06/18
U TEK 47/619 - SOLBERGVEGEN, VIK - NYBYGG ENEBOLIG - 47/619 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Eskild Kvala AS JHE05 17/05025-019 2019/06/18
I HSE REFUSJONER/TILSKOTT INN 2012-2019 - HELSE- OG OMSORG - INNVILGER TILSKUDD TIL SØKNAD OM OVERFØRING AV UBRUKTE MIDLER OVER STATSBUDSJETTET 2019 KAP. 762, POST 63 Helsedirektoratet AIS 12/00929-180 2019/06/18
I SKU BARNEHAGELOVEN - INNSPILL TIL HØRINGSSVAR OM NY REGULERING AV PRIVATE BARNEHAGER Pbl (private Barnehagers Landsforbund) BEFA 12/01304-006 2019/06/18
U TEK TEKNISK PLAN - LANDEN, 148/59 - TEKNISK GODKJENNING TEKNISK PLAN - LANDEN, 148/59 RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 19/01585-011 2019/06/18
I TEK PLAN 5084 - DETALJREGULERING FOR FV831, HAUGESUND OG KARMØY - NORDRE DEL AV SPANNAVEGEN - REGULERINGSPLANFORSLAG PLAN 5084 - DETALJREGULERING FOR FV831, HAUGESUND OG KARMØY - NORDRE DEL AV SPANNAVEGEN Cowi AS YSL 16/02867-005 2019/06/18
I TEK KOMMUNALE AVGIFTER - SØKNAD OM FRITAK - RENOVASJON ALS06 19/02795-001 24 Offl.§24 2019/06/18
I TEK 17/88 - BLÅMYRVEGEN, ÅDLAND, PÅBYGG/TILBYGG ENEBOLIG - 17/88 - MELDING OM ENDRING AV ANSVARSRETT I K Gabrielsen JKV 18/01019-008 2019/06/18
I TEK 123/186 - SNIK - NYBYGG 3 BOLIGER I REKKE - BYGG B2 - 123 - SØKNAD OM ENDRING AV PLASSERING AV AVFALLSHENTEPLASS Berge Sag og Trelast AS KIS 19/00218-007 2019/06/18
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - 94/140 - MELAND - FORESPØRSEL OM SØKNADSPLIKT FOR GARASJE Nord-Karmøy Bygg Tugui KHM 17/00073-291 2019/06/18
I TEK 66/31 - AVALDSNESVEGEN, AUSTREIM - TILBYGG ENEBOLIG - 66/31 - FRAVIK FRA TEK 10 JFR. § 31-2 Kjell Kristian Mydland EDH 17/00211-003 2019/06/18
I TEK 3/576 - ØSTHUS - FLYTEBRYGGE - 3/576 - (KOPIMOTTAKER) TILLATELSE TIL ETABLERING AV FLYTEBRYGGE Karmsund Havn IKS KRRE 19/02787-001 2019/06/18
U TEK 2/9 - HELLESØY, SÆVIK - BRUKSENDRING FRA NAUST TIL BOLIG - 2/9 - IGANGSETTINGSTILLATELSE I K Gabrielsen JHE05 18/02849-009 2019/06/18
I TEK 38/118 - GRØNEVIK, SYRE - NYBYGG 3 NAUST - 38/118 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Sandve Trelast AS JHE05 19/01654-007 2019/06/18
I TEK 13/752 - BYGG 35, TOSTEMBEKKEN, TJØSVOLL. NYBYGG, ENEBOLIG - 13/609 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Garvik Prosjekt AS JKV 15/00608-011 2019/06/18
I TEK 57/162 - SKUDENESHAVN - RIVING BYGG OG NYBYGG ENEBOLIG - 57/162 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Trygve J Sjøen AS JHE05 16/02858-018 2019/06/18
U TEK 138/7- NORDRE HÅLAND - NYBYGG AVLØPSPUMPESTASJON - 138/7 - FERDIGATTEST Karmøy Kommune Teknisk Etat,VAR avd. KMY 17/05222-010 2019/06/18
U TEK 140/276 - OSNES - RIVING OG NYBYGG PUMPESTASJON - 140/276 - FERDIGATTEST Karmøy Kommune Var Kloakk KMY 18/03953-009 2019/06/18
U TEK 146/190 OG 146/235 - BØVÅGEN, BØ, NYBYGG LAGERHALL - 146/190 - FERDIGATTEST Edb-Tjenester Norge Limited KMY 17/01828-013 2019/06/18
I TEK 15/950 - STONGVEGEN, ÅKRA - NYBYGG BOLIGBYGG MED 36 BOENHETER MED TILHØRENDE UTEOMRÅDE - 15/950 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA §39 I PLANBESTEMMELSENE - TEKNISK PLAN FOR KAI Vikanes Bungum Arkitekter AS IGR 17/04733-037 2019/06/18
I TEK 108/12 - FOSNAVEGEN, HELLEVIK, RIVING OG GJENOPPBYGGING AV TILBYGG TIL FRITIDSBOLIG - 108/12 - KORRIGERING AV AREAL - REVIDERT TEGNING Kystdesign AS KHM 19/02271-002 2019/06/18
I TEK 15/950 - STONGVEGEN, ÅKRA - NYBYGG BOLIGBYGG MED 36 BOENHETER MED TILHØRENDE UTEOMRÅDE - 15/950 - GODKJENT SKILTPLAN FOR PARKERING FORBUDT SKILT Vikanes Bungum Arkitekter AS IGR 17/04733-038 2019/06/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER X 6 FAST 50 - 80% - TRUKKET HELSEFAGARBEIDER X 6 FAST 50 - 80% JEN05 18/05519-064 25 Offl §25 2019/06/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER X 6 FAST 50 - 80% - AVSLAG HELSEFAGARBEIDER X 6 FAST 50 - 80% JEN05 18/05519-065 25 Offl §25 2019/06/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER X 6 FAST 50 - 80% - AVSLAG HELSEFAGARBEIDER X 6 FAST 50 - 80% JEN05 18/05519-066 25 Offl §25 2019/06/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER X 6 FAST 50 - 80% - AVSLAG HELSEFAGARBEIDER X 6 FAST 50 - 80% JEN05 18/05519-067 25 Offl §25 2019/06/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER X 6 FAST 50 - 80% - AVSLAG HELSEFAGARBEIDER X 6 FAST 50 - 80% JEN05 18/05519-068 25 Offl §25 2019/06/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER X 6 FAST 50 - 80% - AVSLAG HELSEFAGARBEIDER X 6 FAST 50 - 80% JEN05 18/05519-069 25 Offl §25 2019/06/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER X 6 FAST 50 - 80% - AVSLAG HELSEFAGARBEIDER X 6 FAST 50 - 80% JEN05 18/05519-070 25 Offl §25 2019/06/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER X 6 FAST 50 - 80% - AVSLAG HELSEFAGARBEIDER X 6 FAST 50 - 80% JEN05 18/05519-071 25 Offl §25 2019/06/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER X 6 FAST 50 - 80% - AVSLAG HELSEFAGARBEIDER X 6 FAST 50 - 80% JEN05 18/05519-072 25 Offl §25 2019/06/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER X 6 FAST 50 - 80% - AVSLAG HELSEFAGARBEIDER X 6 FAST 50 - 80% JEN05 18/05519-073 25 Offl §25 2019/06/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER X 6 FAST 50 - 80% - AVSLAG HELSEFAGARBEIDER X 6 FAST 50 - 80% JEN05 18/05519-074 25 Offl §25 2019/06/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - AVSLAG LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-488 25 Offl §25 2019/06/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - AVSLAG LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-489 25 Offl §25 2019/06/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - AVSLAG LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-490 25 Offl §25 2019/06/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - AVSLAG LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-491 25 Offl §25 2019/06/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - AVSLAG LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-492 25 Offl §25 2019/06/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - AVSLAG LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-493 25 Offl §25 2019/06/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - AVSLAG LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-494 25 Offl §25 2019/06/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - AVSLAG LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-495 25 Offl §25 2019/06/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - AVSLAG LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-496 25 Offl §25 2019/06/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - AVSLAG LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-497 25 Offl §25 2019/06/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - AVSLAG LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-498 25 Offl §25 2019/06/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - AVSLAG LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-499 25 Offl §25 2019/06/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - AVSLAG LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-500 25 Offl §25 2019/06/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - AVSLAG LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-501 25 Offl §25 2019/06/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - AVSLAG LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-502 25 Offl §25 2019/06/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - AVSLAG LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-503 25 Offl §25 2019/06/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - AVSLAG LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-504 25 Offl §25 2019/06/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - AVSLAG LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-505 25 Offl §25 2019/06/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - AVSLAG LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-506 25 Offl §25 2019/06/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - AVSLAG LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-507 25 Offl §25 2019/06/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - AVSLAG LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-508 25 Offl §25 2019/06/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - AVSLAG LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-509 25 Offl §25 2019/06/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - AVSLAG LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-510 25 Offl §25 2019/06/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - AVSLAG LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-511 25 Offl §25 2019/06/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - AVSLAG LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-512 25 Offl §25 2019/06/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - AVSLAG LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-513 25 Offl §25 2019/06/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - AVSLAG LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-514 25 Offl §25 2019/06/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - AVSLAG LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-515 25 Offl §25 2019/06/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - AVSLAG LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-516 25 Offl §25 2019/06/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - AVSLAG LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-517 25 Offl §25 2019/06/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - AVSLAG LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-518 25 Offl §25 2019/06/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - AVSLAG LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-519 25 Offl §25 2019/06/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - AVSLAG LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-520 25 Offl §25 2019/06/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - AVSLAG LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-521 25 Offl §25 2019/06/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - AVSLAG LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-522 25 Offl §25 2019/06/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - AVSLAG LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-523 25 Offl §25 2019/06/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - AVSLAG LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-524 25 Offl §25 2019/06/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - AVSLAG LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-525 25 Offl §25 2019/06/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - AVSLAG LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-526 25 Offl §25 2019/06/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - AVSLAG LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-527 25 Offl §25 2019/06/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - AVSLAG LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-528 25 Offl §25 2019/06/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - AVSLAG LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-529 25 Offl §25 2019/06/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - AVSLAG LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-530 25 Offl §25 2019/06/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - AVSLAG LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-531 25 Offl §25 2019/06/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - AVSLAG LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-532 25 Offl §25 2019/06/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - AVSLAG LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-533 25 Offl §25 2019/06/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - AVSLAG LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-534 25 Offl §25 2019/06/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - AVSLAG LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-535 25 Offl §25 2019/06/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - AVSLAG LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-536 25 Offl §25 2019/06/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - AVSLAG LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-537 25 Offl §25 2019/06/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - AVSLAG LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-538 25 Offl §25 2019/06/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - AVSLAG LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-539 25 Offl §25 2019/06/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - AVSLAG LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-540 25 Offl §25 2019/06/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - AVSLAG LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-541 25 Offl §25 2019/06/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - AVSLAG LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-542 25 Offl §25 2019/06/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - AVSLAG LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-543 25 Offl §25 2019/06/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - AVSLAG LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-544 25 Offl §25 2019/06/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - AVSLAG LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-545 25 Offl §25 2019/06/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - AVSLAG LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-546 25 Offl §25 2019/06/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - AVSLAG LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-547 25 Offl §25 2019/06/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - AVSLAG LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-548 25 Offl §25 2019/06/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - AVSLAG LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-549 25 Offl §25 2019/06/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - AVSLAG LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-550 25 Offl §25 2019/06/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - AVSLAG LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-551 25 Offl §25 2019/06/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - AVSLAG LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-552 25 Offl §25 2019/06/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - AVSLAG LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-553 25 Offl §25 2019/06/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - AVSLAG LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-554 25 Offl §25 2019/06/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - AVSLAG LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-555 25 Offl §25 2019/06/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - AVSLAG LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-556 25 Offl §25 2019/06/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK 100% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT KOPERVIK - AVSLAG 100% FAST AUTORISERT SYKEPLEIER HJEMMETJENESTEN MIDT KOPERVIK ANVO 19/00664-019 25 Offl §25 2019/06/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK 100% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT KOPERVIK - AVSLAG 100% FAST AUTORISERT SYKEPLEIER HJEMMETJENESTEN MIDT KOPERVIK ANVO 19/00664-020 25 Offl §25 2019/06/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK 100% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT KOPERVIK - AVSLAG 100% FAST AUTORISERT SYKEPLEIER HJEMMETJENESTEN MIDT KOPERVIK ANVO 19/00664-021 25 Offl §25 2019/06/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK 100% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT KOPERVIK - AVSLAG 100% FAST AUTORISERT SYKEPLEIER HJEMMETJENESTEN MIDT KOPERVIK ANVO 19/00664-022 25 Offl §25 2019/06/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 100 % VED ROP NORD - SØKNAD SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 100 % VED ROP NORD ANVO 19/01663-014 25 Offl §25 2019/06/18
U SEN REKRUTTERINGSSAK IT- KONSULENT - INTERVJU IT- KONSULENT MMW 19/02291-032 25 Offl §25 2019/06/18
U SEN REKRUTTERINGSSAK IT- KONSULENT - INTERVJU IT- KONSULENT MMW 19/02291-033 25 Offl §25 2019/06/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER CA 80% VED LØFTENTUNET - INTERVJU HELSEFAGARBEIDER CA 80% VED LØFTENTUNET ANVO 19/02356-034 25 Offl §25 2019/06/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER CA 80% VED LØFTENTUNET - INTERVJU HELSEFAGARBEIDER CA 80% VED LØFTENTUNET ANVO 19/02356-035 25 Offl §25 2019/06/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER CA 80% VED LØFTENTUNET - INTERVJU HELSEFAGARBEIDER CA 80% VED LØFTENTUNET ANVO 19/02356-036 25 Offl §25 2019/06/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50-100% - SØKNAD FAGARBEIDER 50-100% ANVO 19/02554-012 25 Offl §25 2019/06/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50-100% - SØKNAD FAGARBEIDER 50-100% ANVO 19/02554-013 25 Offl §25 2019/06/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50-100% - SØKNAD FAGARBEIDER 50-100% ANVO 19/02554-014 25 Offl §25 2019/06/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 50-100 % - SØKNAD MILJØTERAPEUT 50-100 % ANVO 19/02555-006 25 Offl §25 2019/06/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 100% - SØKNAD VERNEPLEIER 100% ANVO 19/02558-004 25 Offl §25 2019/06/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK FYSIOTERAPEUT - SØKNAD FYSIOTERAPEUT ANVO 19/02559-003 25 Offl §25 2019/06/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100% - SØKNAD SAKSBEHANDLER 100% ANVO 19/02560-006 25 Offl §25 2019/06/18
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2019 - 141/27 - FORHÅNDSVARSEL OM ENDRING AV ADRESSE VED TORVESTADVEGEN Kristoffer Heggheim BFH 19/00010-067 2019/06/18
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 19/02515-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/18
I SKU KONTANTSTØTTE - SØKNADER 2018 OG 2019 - SØKNAD OM KOMUNAL KONTANTSTØTTE RHO 18/00083-081 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/18
U SEN VEGLYS OG GATELYS - ERKLÆRINGER 68/409, 3/49 OG 3/436. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING Kartverket - Tinglysingen REK 12/01112-039 2019/06/18
U HSE LEGEERKLÆRINGER OM DØDSFALL - LEGEERKLÆRINGER OM DØDSFALL 1. KVARTAL 2019 Folkehelseinstituttet BSE02 12/02991-038 2019/06/18
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 19/02510-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/18
I SEN VIGSEL - PRØVINGSATTEST CEM01 19/01930-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/18
I TEK 12/244 - SEVLAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 12/244 - REVIDERT SØKNAD MED RØRLEGGERMELDING Karl Rudi Rott EDH 18/00371-012 2019/06/18
U TEK EIENDOMSSKATTETAKSERING - JOHAN SVERDRUP GASSRØR OG KRAFTKABEL - VEDR. KLAGE PÅ EIENDOMSSKATTETAKSERING Advokatfirmaet Lund & Co DA MSA 19/00775-008 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/06/18
U TEK 57/162 - SKUDENESHAVN - RIVING BYGG OG NYBYGG ENEBOLIG - 57/162 - FERDIGATTEST Trygve J Sjøen AS JHE05 16/02858-019 2019/06/18
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 19/02517-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/18
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 18/03229-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/18
U SEN RAMMEAVTALE OM FORVALTNINGSAVTALE FOR KJØP AV ELEKTRISK KRAFT - MELDING TIL LEVERANDØR - 19/1792 FORVALTNINGSAVTALE FOR KJØP AV ELEKTRISK KRAFT KRWI 19/01792-021 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/06/18
U TEK 38/118 - GRØNEVIK, SYRE - NYBYGG 3 NAUST - 38/118 - IGANGSETTINGSTILLATELSE Sandve Trelast AS JHE05 19/01654-009 2019/06/18
I TEK 5/519 - RØRLEGGERMELDING NYBYGG, TILTAKSHAVER ANNE GRETHE OG GUNNAR SIVERTSEN BYGGESAK: 19/1424 - 5/519 - RØRLEGGERMELDING KUM 5014 - MOLDBAKKANE BYGGESAK: 19/1424 Rørlegger Geir Sirnes AS ORO01 19/01057-003 2019/06/18
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 18/01811-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/18
U TEK BIOLOGISK MANGFOLD - SVAR - TILSAGN OM TILSKUDD TIL PLANTING AV KANTVEGETASJON LANGS BLIKSHAVNBEKKEN Fylkesmannen i Rogaland PCH01 12/00690-237 2019/06/18
U TEK BIOLOGISK MANGFOLD - SVAR - TILSAGN OM TILSKUDD TIL TRUEDE ARTER 2019 - VERN VIPA Fylkesmannen I Rogaland PCH01 12/00690-238 2019/06/18
U TEK TEKNISK PLAN - OMLEGGING AV VEG VED UNDERGANG E134, VÅGEVEGEN - TEKNISK GODKJENNING OMLEGGING AV VEG VED UNDERGANG E134, VÅGEVEGEN Øygarden Eiendom AS BTH04 19/01120-008 2019/06/18
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGEN I FORM AV EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/18
I TEK 149/494 - SPANNE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/529 - 149/541 OG 149/542 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT STD:19/529 Kartverket - Tinglysingen MAH 19/02063-018 2019/06/18
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGEN I FORM AV EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/18
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGEN I FORM AV EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/18
I TEK 68/422 - EIDSBAKKANE, INDRE EIDE - NYBYGG GARASJE - 68/422 - EIDSBAKKANE, INDRE EIDE - NYBYGG GARASJE Glenn Helge Thomsen MANG 19/02793-001 2019/06/18
U SEN VIGSEL - OVERSENDELSE AV DOKUMENTER IFM. VIGSEL I KARMØY KOMMUNE CEM01 19/02105-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/18
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGEN I FORM AV EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/18
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2019 - 2/9 - MELDING OM ADRESSETILDELING - HELLESØY, VEAVÅGEN Knut Håkon Einarsen BFH 19/00010-068 2019/06/18
I TEK 115/29 - SKREVEGEN - SØNDRE EIKE - NYBYGG GARASJE - 115/29 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Torbjørn Heggheim JKV 13/03823-005 2019/06/18
U TEK 15/217 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - MOTTATT UFULLSTENDIG DELINGSSØKNAD - 15/217 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Holmen Panorama AS EDH 19/01673-005 2019/06/18
I TEK 15/177 - BEDEHUSVEGEN, ÅKRA, OPPFØRING AV LEVEGG - 15/177 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Karmøy Kommune, sektor samferdsel og utemiljø JKV 19/00825-003 2019/06/18
U TEK 15/157 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - MOTTATT UFULLSTENDIG DELINGSSØKNAD - 15/157 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Holmen Panorama AS EDH 19/01674-005 2019/06/18
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER 4/41 - SVAR - ANG. VANN 4/41 Terje Knarvik ANNA 19/02513-002 2019/06/18
I SKU STANDPUNKTKARAKTER - MEDHOLD I KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I ENGELSK SKRIFTLIG BNO 12/03282-046 26 Off.l.26 2019/06/18
I TEK 149/474 - SPANNE - NYBYGG REKKEHUS MED 5 BOLIGER OMRÅDE B1 - 149/474 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Block Watne AS KMY 17/04208-006 2019/06/18
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - KOMMUNALE AVGIFTER - SØKNAD OM FRITAK FRA RENOVASJONSAVGIFT ANNA 19/02759-004 24 Offl.§24 2019/06/18
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASJON GRUNNET UBEBODD ANNA 19/02520-002 24 Offl.§24 2019/06/18
U TEK 149/494 - SPANNE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/529 - 149/494 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/529 Spannatoppen Utviklingsselskap AS MAH 19/02063-020 2019/06/18
U TEK 149/494 - SPANNE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/529 - 149/494 - SPANNE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/529 JOHANNA K KVINNESLAND MAH 19/02063-021 2019/06/18
U TEK SKADEDYRBEKJEMPELSE - AVVIST LEVERANDØR - 18/5322 SKADEDYRBEKJEMPELSE TES02 18/05322-007 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/06/18
I TEK P58100 - NYTT ADMINISTRASJONSBYGG PÅ ÅKRA - SEKTOR SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TILBUD - 18/5537 NYTT ADMINISTRASJONSBYGG FOR SEKTOR SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - ÅKREHAMN STSP 18/05537-010 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/06/18
I TEK P58100 - NYTT ADMINISTRASJONSBYGG PÅ ÅKRA - SEKTOR SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TILBUD - 18/5537 NYTT ADMINISTRASJONSBYGG FOR SEKTOR SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - ÅKREHAMN STSP 18/05537-011 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/06/18
I TEK P58100 - NYTT ADMINISTRASJONSBYGG PÅ ÅKRA - SEKTOR SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TILBUD - 18/5537 NYTT ADMINISTRASJONSBYGG FOR SEKTOR SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - ÅKREHAMN STSP 18/05537-012 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/06/18
I TEK P58100 - NYTT ADMINISTRASJONSBYGG PÅ ÅKRA - SEKTOR SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TILBUD - 18/5537 NYTT ADMINISTRASJONSBYGG FOR SEKTOR SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - ÅKREHAMN STSP 18/05537-013 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/06/18
I TEK P58100 - NYTT ADMINISTRASJONSBYGG PÅ ÅKRA - SEKTOR SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TILBUD - 18/5537 NYTT ADMINISTRASJONSBYGG FOR SEKTOR SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - ÅKREHAMN STSP 18/05537-014 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/06/18
I SEN NY LØFTEPLATTFORM - BØ UNGDOMSSKOLE - TILBUD - 19/2425 LØFTEPLATTFORM TIL BØ UNGDOMSSKOLE KRWI 19/02425-003 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/06/18
I SEN NY LØFTEPLATTFORM - BØ UNGDOMSSKOLE - TILBUD - 19/2425 LØFTEPLATTFORM TIL BØ UNGDOMSSKOLE KRWI 19/02425-004 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/06/18
I TEK 59/57 - ØSTREMLIA, NORDRE KOPERVIK, TILBYGG PÅBYGG ENEBOLIG, ENDRE ADKOMSTVEG - 59/57 - MELDING OM ENDRING AV ANSVARSRETT I K Gabrielsen KMY 18/05678-006 2019/06/18
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 3/445 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Oleiv Abrahamsen GEL 19/00021-303 2019/06/18
I SKU TILSKUDD TIL IDRETTSANLEGG - ENDRINGER I VILKÅR FOR OG BEHANDLING AV SØKNADER OM TILSKUDD TIL IDRETTSANLEGG I KOMMUNENE Kulturdepartementet OFL 19/02796-001 2019/06/18
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 19/02797-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/18
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM DEKNING AV MEDLEMSKAP I KOPERVIK IDRETTSLAG ANKO 19/02797-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/18
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - SFO GKH01 19/02798-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/18
U SKU STANDPUNKTKARAKTER - OVERSENDELSE - MEDHOLD I KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I ENGELSK SKRIFTLIG BNO 12/03282-047 26 Off.l.26 2019/06/18
I TEK 47/686 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - FV. 511 - 47/686 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT - NUMMER 2019/662224/200 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - FV. 511 Statens Kartverk XXI 19/00710-003 2019/06/18
I TEK 38/6 - GRØNEVIK, SYRE - NYBYGG 4 NAUST - 38/6 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Sandve Trelast AS JHE05 19/01648-007 2019/06/18
I TEK 58/273 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG 2 STK TOMANNSBOLIGER - TILTAKSHAVER: KARMØY KOMMUNE BYGGESAK 17/5113 - 58/273 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG 2 STK TOMANNSBOLIGER - TILTAKSHAVER: KARMØY KOMMUNE BYGGESAK 17/5113 Torleif og Sigurd Ytreland AS ORO01 19/02804-001 2019/06/18
U SEN 57/300 - LAHAMMAR, SKUDENESHAVN - RIVING UTHUS, NYBYGG ANNEKS OG ENEBOLIG, UTVIDELSE AV KAI - 57/300 - LAHAMMAR, SKUDENESHAVN - RIVING UTHUS, NYBYGG ANNEKS OG ENEBOLIG, UTVIDELSE AV KAI - KLAGEBEHANDLING MELDING OM BEFARING Noralf Kallesten EDA 17/04292-035 2019/06/18
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 19/02799-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/18
U SEN 28/2- MFL.- KVILHAUGSVIK, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 28/2- MFL.- KVILHAUGSVIK, AVSLAG DISPENSASJON FRADELING BOLIGHUS 2 PÅ LANDBRUKSEIENDOM - KLAGEBEHANDLING MELDING OM BEFARING Torgeir Huus EDA 18/03218-008 2019/06/18
I TEK 98/139 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM INSARE AS - 98/139 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Insare AS BJP01 19/02800-001 2019/06/18
I TEK 141/222- EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM BOLIG PARTNER PROSJEKT AS - 141/222- EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM BOLIG PARTNER PROSJEKT AS Oppgjørs Partner AS BJP01 19/02801-001 2019/06/18
U TEK 47/518 - SALVEBAKKANE, VIK - NYBYGG GARASJE - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 47/518 - SALVEBAKKANE, VIK - NYBYGG GARASJE Christer Enerstvedt KHM 19/02690-003 2019/06/18
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 22/166 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - GUNNAR LURANE Eskild Kvala AS REK 19/00023-069 2019/06/18
U TEK RAMMEAVTALE - ELEKTROMATERIELL OG TJENESTER - MELDING TIL LEVERANDØR - 19/1061 ELEKTROMATERIELL OG TJENESTER TES02 19/01061-008 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/06/18
U TEK SKADEDYRBEKJEMPELSE - TILDELINGSBESLUTNING - 18/5322 SKADEDYRBEKJEMPELSE Pelias Norsk Skadedyrkontroll AS TES02 18/05322-009 2019/06/18
U TEK SKADEDYRBEKJEMPELSE - TILDELINGSBESLUTNING - 18/5322 SKADEDYRBEKJEMPELSE Anticimex AS TES02 18/05322-010 2019/06/18
U SEN 22/36 - FERKINGSTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 22/36 - FERKINGSTAD - AVSLAG DISPENSASJON FRADELING HUS NR. 2 LANDBRUKSEIENDOM - KLAGEBEHANDLING MELDING OM BEFARING Jan Inge Stava EDA 19/00255-009 2019/06/18
U SEN 15/2310 - HØYVEGEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG (21) - 15/2310 - HØYVEGEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG (21) MELDING OM BEFARING Moderne Bygg 1 AS EDA 19/00110-012 2019/06/18
U SEN 15/2310 - HØYVEGEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG (23) - 15/2310 - HØYVEGEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG (23) MELDING OM BEFARING Moderne Bygg 1 AS EDA 19/00499-011 2019/06/18
I TEK 12/244 - RØRLEGGERMELDING: TOMT 3 - TILTAKSHAVER: OLSEN DELINGSSAK: 18/371 - 12/244 - RØRLEGGERMELDING: TOMT 3 - TILTAKSHAVER: OLSEN DELINGSSAK: 18/371 Bertelsen & Garpestad AS ORO01 19/02802-001 2019/06/18
I TEK KJØP AV TOMT - KJØPEKONTRAKT NILI1 19/02803-001 5 Offl.§5 2019/06/18
U SEN RAMMEAVTALE OM FORVALTNINGSAVTALE FOR KJØP AV ELEKTRISK KRAFT - MELDING TIL LEVERANDØR - 19/1792 FORVALTNINGSAVTALE FOR KJØP AV ELEKTRISK KRAFT KRWI 19/01792-024 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/06/18
U SEN RAMMEAVTALE OM FORVALTNINGSAVTALE FOR KJØP AV ELEKTRISK KRAFT - MELDING TIL LEVERANDØR - 19/1792 FORVALTNINGSAVTALE FOR KJØP AV ELEKTRISK KRAFT KRWI 19/01792-025 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/06/18
U TEK 86/246 - AVALDSNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1905 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 86/246 I KARMØY KOMMUNE Ktm Eiendom As HAS 19/02789-004 2019/06/18
U TEK 86/246 - AVALDSNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1905 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 86/246 I KARMØY KOMMUNE Husøyvegen 155 As HAS 19/02789-005 2019/06/18
U TEK 86/246 - AVALDSNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1905 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 86/246 I KARMØY KOMMUNE Bu Eiendomsselskap As HAS 19/02789-006 2019/06/18
I TEK 149/474 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BLOCK WATNE OMRÅDE B1 - BYGGESAK: 17/4208 - 149/474 - FERDIGMELDING RØR OMRÅDE B1 - BYGGESAK: 17/4208 Risa AS ALS06 17/04209-003 2019/06/18
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SVAR - TILRETTELEGGING BARNEHAGEÅRET 2019-2020 ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/18
U TEK RAMMEAVTALE - BYGGMESTERTJENESTER - AVTALE - RAMMEAVTALE OM KJØP AV BYGGMESTERTJENESTER Vigor Bygg TES02 19/01063-025 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2019/06/18
U TEK RAMMEAVTALE - BYGGMESTERTJENESTER - AVTALE - RAMMEAVTALE OM KJØP AV BYGGMESTERTJENESTER Vigor Bygg TES02 19/01063-026 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2019/06/18
U TEK 13/676 OG 13/698 - TJØSVOLL - RIVING OG BYGGEMODNING, FELLESANLEGG, VEI OG STØYSKJERM - SAK TIL UTTALE - 13/676 OG 13/698 - TJØSVOLL - RIVING AV HUS OPPFØRT I 1830 Rogaland Fylkeskommune Kulturavdelingen IGR 18/01723-010 2019/06/18
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SVAR - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGEN I FORM AV EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/18