Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 3/387 - URVEGEN, ØSTHUS - FYLLING I SJØ, NYBYGG 2 NAUST OG KAI - RAMMETILLATELSE - 3/387 - URVEGEN, ØSTHUS - FYLLING I SJØ, NYBYGG 2 NAUST OG KAI Eskild Kvala AS IGR 16/02267-041 2019/06/17
U TEK 125/9 - HELGALAND, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV GRENSE - 125/9 - HELGALAND, UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Ragnar Sørensen JONI 19/00241-007 2019/06/17
U TEK 1/14 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG FELLESYGG - TILTAKSHAVER: PORSHOLMEN DA BYGGESAK: 19/2257 - 1/14 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG FELLESBYGG - TILTAKSHAVER: PORSHOLMEN DA BYGGESAK: 19/2257 Vedavågen Rør AS ORO01 19/02260-002 2019/06/17
U SKU SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2018 - SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 1. HALVÅR 2019 Espira Østrem Barnehage RHO 18/02966-047 2019/06/17
U SKU SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2018 - SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 1. HALVÅR 2019 Espira Tjøsvoll Barnehage RHO 18/02966-048 2019/06/17
U SKU SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2018 - SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 1. HALVÅR 2019 Fladaberg Fus Barnehage AS RHO 18/02966-049 2019/06/17
U SKU SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2018 - SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 1. HALVÅR 2019 Espira Litlasund Barnehage RHO 18/02966-050 2019/06/17
U SKU SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2018 - SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 1. HALVÅR 2019 Ryvingen Barnehage RHO 18/02966-051 2019/06/17
U SKU SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2018 - SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 1. HALVÅR 2019 Læringsverkstedet Barnehage RHO 18/02966-052 2019/06/17
U SKU SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2018 - SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 1. HALVÅR 2019 Små Barnehager AS RHO 18/02966-053 2019/06/17
U SKU SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2018 - SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 1. HALVÅR 2019 Små Barnehager AS RHO 18/02966-054 2019/06/17
U SKU SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2018 - SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 1. HALVÅR 2019 Kopervik Menighetsbarnehage AS RHO 18/02966-055 2019/06/17
U SKU SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2018 - SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 1. HALVÅR 2019 Hakkebakkeskogen Barnehage RHO 18/02966-056 2019/06/17
U SKU SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2018 - SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 1. HALVÅR 2019 Espira Århaug Barnehage RHO 18/02966-057 2019/06/17
U SKU SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2018 - SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 1. HALVÅR 2019 Eventyrhagen Barnehage RHO 18/02966-058 2019/06/17
U SKU SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2018 - SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 1. HALVÅR 2019 Espira Sletten Barnehage RHO 18/02966-059 2019/06/17
U TEK 19/3 - ØVRE LIKNES - SØKNAD DISPENSASJON FOR ETABLERING AV PARKERINGSPLASS - 19/3 - DISPENSASJON FOR ETABLERING AV PARKERINGSPLASS Friluftsrådet Vest HHU 18/02477-007 2019/06/17
U SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - SVAR - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - SKUDEFESTIVALEN 2019 Skudenes Event AS EVI1 19/00022-066 2019/06/17
U TEK 50/47 - FALNES P.GÅRD - BYGGETILSYN - 50/47 - PÅLEGG OM STANS OG VARSEL OM TILBAKEFØRING Arne Gunleiv Ferkingstad JHE05 19/02481-004 2019/06/17
U TEK 141/68 - LITLASUNDVEGEN, LITLASUND - NYBYGG GARASJE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 141/68 - LITLASUNDVEGEN, LITLASUND - NYBYGG GARASJE Idar Ådnesen KHM 19/02040-005 2019/06/17
U SKU REFUSJONSKRAV ELEVER 2019 - REFUSJONSKRAV ELEVER 2019 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/17
U SKU REFUSJONSKRAV ELEVER 2019 - REFUSJONSKRAV ELEVER 2019 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/17
U SKU REFUSJONSKRAV ELEVER 2019 - REFUSJONSKRAV ELEVER 2019 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/17
U TEK 10/55 - TRÆLHAUGVEGEN, TRÆLHAUG - TERRASSE MED TAKOVERBYGG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 10/55 - TRÆLHAUGVEGEN, TRÆLHAUG - TERRASSE MED TAKOVERBYGG Hans-Jacob Reinlund Sæther EDH 19/02487-005 2019/06/17
I TEK SALG AV OMSORGSBOLIGER - TILBUD OM Å KJØPE OMSORGSBOLIGER Hereid Eiendom AS STNY 19/02766-001 2019/06/17
I SEN VIET NAM HOUSE AS SERVERINGSBEVILLING - SVAR PÅ SØKNAD OM BEVILLING - VIET NAM HOUSE EVI1 19/02774-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/17
U TEK 86/246 - AVALDSNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:16/2789 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 86/246 - AVALDSNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Ktm Eiendom AS EDH 19/01905-006 2019/06/17
U TEK 15/1337 - ÅKRA - NYBYGG UTESCENE - 15/1337 - FERDIGATTEST - NYBYGG UTESCENE Vikanes Bungum Arkitekter AS JKV 18/02713-010 2019/06/17
U TEK 1/14 - PORSHOLMEN, VEDØY - NYBYGG FELLESBYGG - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 1/14 - PORSHOLMEN, VEDØY - NYBYGG FELLESBYGG Edb-Tjenester Norge Limited IGR 19/02257-003 2019/06/17
U TEK 15/436 - GJERDEVEGEN, ÅKRA - MUR, TILBYGG, FASADEENDRING OG MODERNISERING ENEBOLIG - RAMMETILLATELSE - 15/436 - GJERDEVEGEN, ÅKRA - MUR, TILBYGG, FASADEENDRING OG MODERNISERING ENEBOLIG Vidar Vilhelm Vilhelmsen IGR 19/01929-005 2019/06/17
U TEK 61/137 - MELSTOKKEVEGEN, MIDTSTOKKE, FASADEENDRING ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 61/137 - MELSTOKKEVEGEN, MIDTSTOKKE, FASADEENDRING ENEBOLIG Randi Snørteland EDH 19/02418-007 2019/06/17
I TEK 15/1097 - PERAVEGEN, ÅKRA - UTVIDELSE AV TERRASSE - 15/1097 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE TIL KOMMUNAL VEI Torgeir Grindhaug EDH 19/02460-004 2019/06/17
I TEK 62/12 - PLAN FOR NYDYRKING YTRELAND, JOSTEIN - 62/12 - UTTALELSE FRA ROGALAND FYLKESKOMMUNE, KULTURARV - SØKNAD OM NYDYRKING YTRELAND, JOSTEIN Rogaland Fylkeskommune HHU 19/01370-007 2019/06/17
I TEK 123/180 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - 123/180 - ERKLÆRING OM ANSVARSRETT OG GJENNOMFØRINGSPLAN Berge Sag og Trelast AS JKV 18/05022-006 2019/06/17
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - SVAR - 83/63 - SPØRSMÅL OM ENDRING AV TERRASSE OG BASSENG Øyving Hognaland Hansen KIS 17/00073-288 2019/06/17
I TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2019 - STENGING AV KOMMUNAL SIDEVEG BØVÅGEN ØST Statens Vegvesen KSU01 17/00247-151 2019/06/17
I TEK 129/39 - STANGE - TILSYN ETTER FORURENSNINGSLOVEN OG PLAN- OG BYGNINGSLOVEN - 129/39 - NOTAT FRA OPPMØTE I SERVICETORG 14.06 Thomas Osen Dankertsen PEID 18/05153-021 2019/06/17
I TEK 129/39 - STANGE - TILSYN ETTER FORURENSNINGSLOVEN OG PLAN- OG BYGNINGSLOVEN - 129/39 - BEKREFTELSE PÅ BESTILT GRUNNUNDERSØKELSE Thomas Osen Dankertsen KMY 18/05153-022 2019/06/17
I TEK TEKNISK PLAN - NY VANNFORSYNING TIL INDUSTRIOMRÅDE VED BYGGMAX - BYGGMAX KARMØY - VANNFORSYNING - SIGNERT OVERTAKELSESPROTOKOLL Østrem Eiendom Ii AS BTH04 18/04405-013 2019/06/17
I TEK 123/187 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BF1-1 - 123/187 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BF1-1 Berge Sag og Trelast AS KIS 19/02778-001 2019/06/17
I TEK 123/187 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BF1-2 - 123/187 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BF1-2 Berge Sag og Trelast AS KIS 19/02779-001 2019/06/17
I TEK 123/187 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BF1-3 - 123/187 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BF1-3 Berge Sag og Trelast AS KIS 19/02780-001 2019/06/17
I TEK 123/187 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BF2-1 - 123/187 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BF2-1 Berge Sag og Trelast AS KIS 19/02781-001 2019/06/17
I TEK 123/187 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BF2-2 - 123/187 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BF2-2 Berge Sag og Trelast AS KIS 19/02782-001 2019/06/17
I TEK VANN OG VASSDRAG - EKSTRASAK TIL MØTE I HAUGALAND VANNOMRÅDEUTVALG (18. JUNI) OM FAST ANSETTELSE AV VANNOMRÅDEKOORDINATORSTILLING I HAUGALAND Sven-Kato Ege, vannområdekoordinator for Haugalandet PCH01 12/00054-049 2019/06/17
U SKU REFUSJONSKRAV ELEVER 2019 - REFUSJONSKRAV ELEVER 2019 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/17
I TEK 7/41 - VESTRE KARMØYVEG, RAGNVALDJORD - NYBYGG ENEBOLIG OG OMBYGGING AV EKSISTERENDE BOLIG TIL GARASJE/UTHUS - 7/41 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Hellvik Hus Karmøy AS JKV 14/04133-024 2019/06/17
U SKU REFUSJONSKRAV ELEVER 2019 - REFUSJONSKRAV ELEVER 2019 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/17
I TEK 16/237 - MEDHAUGVEGEN, MEDHAUG - NYBYGG TOMANNSBOLIG - 16/237 - KLAGE PÅ VEDTAK Garvik Prosjekt AS GTH 18/01080-007 2019/06/17
I SKU FOLKEPULSEN - SØKNAD OM MIDLER - FOLKEPULS 2019 Kolnes Idrettslag OFL 14/03827-039 2019/06/17
U SKU REFUSJONSKRAV ELEVER 2019 - REFUSJONSKRAV ELEVER 2019 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/17
U SKU REFUSJONSKRAV ELEVER 2019 - REFUSJONSKRAV ELEVER 2019 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/17
U SKU REFUSJONSKRAV ELEVER 2019 - REFUSJONSKRAV ELEVER 2019 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/17
U SKU REFUSJONSKRAV ELEVER 2019 - REFUSJONSKRAV ELEVER 2019 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 59,15 % NATT - SØKNAD SYKEPLEIER 59,15 % NATT ANVO 19/01661-002 25 Offl §25 2019/06/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 50-100 % - SØKNAD MILJØTERAPEUT 50-100 % ANVO 19/02555-005 25 Offl §25 2019/06/17
I SKU FOLKEPULSEN - SØKNAD OM MIDLER - FOLKEPULS 2019 Karmøy innebandy klubb OFL 14/03827-040 2019/06/17
I TEK INDRETREVEGEN - KLOAKKSANERING - MELDING FRA LEVERANDØR - 18/968 INDRETREVEGEN KLOAKKSANERING OG VEIBYGGING ABU01 18/00968-050 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/06/17
I TEK 62/1 OG 62/12 - TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD - SØKNAD - TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET (SMIL) Jostein Ytreland LKS 18/04700-004 2019/06/17
I HSE REFUSJONER/TILSKOTT INN 2012-2019 - HELSE- OG OMSORG - DELVIS INNVILGET TILSKUDD TIL KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDRENDE BEHANDLING VED LIVETS SLUTT - 2019 Fylkesmannen I Vestland BOER 12/00929-179 2019/06/17
U TEK 86/246 - AVALDSNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:16/2789 - 86/246 - FØLGEBREV DELINGSVEDTAK Ktm Eiendom AS HSH01 19/01905-007 2019/06/17
I TEK 66/225 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - 66/225 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG Bertelsen & Garpestad AS ORO01 19/02762-001 2019/06/17
U TEK 7/41 - VESTRE KARMØYVEG, RAGNVALDJORD - NYBYGG ENEBOLIG OG OMBYGGING AV EKSISTERENDE BOLIG TIL GARASJE/UTHUS - 7/41 - FERDIGATTEST - NYBYGG ENEBOLIG OG OMBYGGING AV EKSISTERENDE BOLIG TIL GARASJE Hellvik Hus Karmøy AS JKV 14/04133-025 2019/06/17
I TEK 66/225 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - 66/225 - FERDIGMELDING Bertelsen & Garpestad AS ORO01 19/02762-002 2019/06/17
I SEN HØRINGER - 2019 - HØRING - ENDRINGER I ALKOHOLLOVEN - VINMONOPOLETS ÅPNINGSTID OG SALG OG SKJENKING I SAMME LOKALE I TILKNYTNING TIL BRYGGERI Helse- og Omsorgsdepartementet ORO 19/00016-055 2019/06/17
I TEK 66/161 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - 66/161 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG Bertelsen & Garpestad AS ORO01 19/02764-001 2019/06/17
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - SVAR - 29/77 - HEBNES - ØNSKE OM PLANERING OG BYGG PÅ TOMT I LNF OMRÅDE Lars Kolbeinsen KHM 17/00073-290 2019/06/17
I TEK 66/161 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - 66/161 - FERDIGMELDING Bertelsen & Garpestad AS ORO01 19/02764-002 2019/06/17
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 43/11 OG 43/12 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 Jakob Høines REK 19/00023-068 2019/06/17
I SKU FOLKEPULSEN - SØKNAD OM MIDLER - FOLKEPULSEN Kopervik Idrettslag OFL 14/03827-041 2019/06/17
I TEK 66/50 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - 66/50 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG Bertelsen & Garpestad AS ORO01 19/02767-001 2019/06/17
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - INNRAPPORTERING AV OMSATT MENGDE ALKOHOL - KONSERT MED LEVI HENRIKSEN14.06.19 Himsligt AS EVI1 19/00022-071 2019/06/17
I TEK 66/50 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - 66/50 - FERDIGMELDING Bertelsen & Garpestad AS ORO01 19/02767-002 2019/06/17
U SKU SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2018 - SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 1. HALVÅR 2019 Steinarskogen Fus Barnehage AS RHO 18/02966-060 2019/06/17
I TEK 149/138 - LEIE AV AREAL TIL BRAKKERIGG I BYGGEPERIODEN FOR BUSSANLEGG RAGLAMYR - 149/138 - UNDERTEGNET LEIEAVTALE - 2 DEKAR PLANERT NÆRINGSAREAL (BRUK AV LEIEOBJEKT: - BRAKKERIGG I BYGGEPERIODEN FOR BUSSANLEGG RAGLAMYR) Total Betong AS NILI1 19/02768-001 2019/06/17
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/02531-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/17
U TEK PLAN 5107 - DETALJREGULERING FOR SOLBERG - 112/6 - MOTTATT PLANFORSLAG - PLAN 5107 PLAN 5107 - DETALJREGULERING FOR SOLBERG - 112/6 RH Oppmåling Rune Hemnes YSL 19/01514-012 2019/06/17
U SKU SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2018 - SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 1. HALVÅR 2019 Espira Karmsund Barnehage RHO 18/02966-061 2019/06/17
U SKU SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2018 - SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 1. HALVÅR 2019 Rusvik Naturbarnehage RHO 18/02966-062 2019/06/17
U SKU SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2018 - SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 1. HALVÅR 2019 Sandhåland Musikk og Gårdsbarnehage AS RHO 18/02966-063 2019/06/17
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 19/02578-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/17
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SØKNAD OM SKOLEBYTTE PFA 19/01834-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/17
U SKU SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2018 - SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 1. HALVÅR 2019 Steinhaugane Fus Friluftsbarnehage AS RHO 18/02966-064 2019/06/17
I TEK 59/241 - SKIPARVIK, NORDRE KOPERVIK - FASADEENDRING ENEBOLIG, NYE VINDUER, BALKONG 2 ETG. - 59/241 - MOTTATT MANGLER - SØKNADSKJEMA, AREALBEREGNING, SØKNAD OM DISPENSASJON, AVSTANDSERKLÆRING MM Bengt Sverre Hagen EDH 19/02239-008 2019/06/17
U SKU SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2018 - SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 1. HALVÅR 2019 Åsebøen Fus Barnehage AS RHO 18/02966-065 2019/06/17
I TEK 66/115 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - 66/115 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD Rørlegger Bård Magne Velde ORO01 19/02769-001 2019/06/17
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGEN I FORM AV EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/17
I TEK 66/238 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - 66/238 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD Rørlegger Bård Magne Velde ORO01 19/02770-001 2019/06/17
I TEK 66/238 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - 66/238 - FERDIGMELDING Rørlegger Bård Magne Velde ALS06 19/02770-002 2019/06/17
I TEK 38/4 - SYRE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 38/4 - SYRE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Sidsel Merethe Selsaas Syre EDH 19/02771-001 2019/06/17
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 19/02772-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/17
I TEK 43/444 - ØYGARDSHAUGEN - HØYNES. NYBYGG GARASJE - 43/444 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Ståle Ramsay Kristoffersen JHE05 13/02092-004 2019/06/17
I SKU KRETSORDNING - STADFESTING AV VEDTAK OM SKOLEPLASSERING PFA 19/00589-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/17
U TEK 43/444 - ØYGARDSHAUGEN - HØYNES. NYBYGG GARASJE - 43/444 - FERDIGATTEST Ståle Ramsay Kristoffersen JHE05 13/02092-005 2019/06/17
U TEK 141/27, TORVASTADVEGEN, LITLASUND. NY AVKJØRSEL - 141/27 - FERDIGATTEST Kristoffer Heggheim KMY 12/01835-006 2019/06/17
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM SKOLEVALG PFA 19/00934-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/17
I SEN EXTRA ÅKREHAMN SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - SØKNAD OM NY STYRER - EXTRA ÅKREHAMN SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK Coop Sørvest SA EVI1 12/01707-033 26 Off.l.26 2019/06/17
U TEK 22/329 - FERKINGSTAD - OPPMÅLINGSFORRETNING - MERKING AV TIDLIGERE KOORDINATBESTEMT GRENSE - 22/329 - GRENSEMERKING ER UTFØRT SOLVEIG VELA LIKNES HME 19/02445-001 2019/06/17
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM SKOLEBYTTE PFA 19/02773-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/17
U TEK INDRETREVEGEN - KLOAKKSANERING - MELDING TIL LEVERANDØR - 18/968 INDRETREVEGEN KLOAKKSANERING OG VEIBYGGING ABU01 18/00968-051 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/06/17
U TEK INDRETREVEGEN - KLOAKKSANERING - MELDING TIL LEVERANDØR - 18/968 INDRETREVEGEN KLOAKKSANERING OG VEIBYGGING ABU01 18/00968-052 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/06/17
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - OVERSENDELSE AV VEDTAK ETTER OPPLÆRINGSLOVENS § 9A-6 EEH 19/02775-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/17
U TEK 69/81 - MIDTRE EIDE - NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE - 69/81 - RAPPORT OM UTSTIKKING AV HUS Ek Bygg AS GER01 19/01986-010 2019/06/17
I SKU REFUSJONSKRAV ELEVER 2019 - REFUSJONSKRAV VÅREN 2019 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/17
I SKU REFUSJONSKRAV ELEVER 2019 - REFUSJONSKRAV VÅREN 2019 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/17
I SKU REFUSJONSKRAV ELEVER 2019 - REFUSJONSKRAV VÅREN 2019 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/17
U TEK 148/981 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM. 4 STK MATVOGNER - SAK TIL UTTALE - 148/981 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM. 4 STK MATVOGNER Haugaland Kraft AS IGR 19/02758-002 2019/06/17
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2019 - 22/53 - MELDING OM ENDRING AV ADRESSE VED VESTRE KARMØYVEG Romans Zukovs BFH 19/00010-066 2019/06/17
I SKU REFUSJONSKRAV ELEVER 2019 - REFUSJONSKRAV VÅREN 2019 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/17
I SKU REFUSJONSKRAV ELEVER 2019 - REFUSJONSKRAV VÅREN 2019 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/17
I SKU REFUSJONSKRAV ELEVER 2019 - REFUSJONSKRAV - SPESIALUNDERVISNING SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/17
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2019 - ANALYSERAPPORT - DRIKKEVANN, MOT TYSVÆR KOMMUNE - UKE 22 Eurofins Environment Testing Norway AS ETS 19/00014-030 2019/06/17
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGEN I FORM AV EKSTRA BEMANNING Rusvik Naturbarnehage SA ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/17
I TEK 119/51 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - THORLEIF THORMODSEN - 119/51 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG THORLEIF THORMODSEN Tindeland Rør AS ALS06 16/01329-003 2019/06/17
I TEK 90/2 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - STIFTELSEN GREEN EAGLE - 90/2 - FERDIGMELDING - VANNMÅLER - STIFTELSEN GREEN EAGLE Tindeland Rør AS ALS06 18/03941-003 2019/06/17
I TEK 146/140 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ROY ØVREBØ - 146/140 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - ROY ØVREBØ Tindeland Rør AS ORO01 17/05292-004 2019/06/17
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGEN I FORM AV EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/17
U SEN INNFORDRING - KRAV OM UTBETALING / VARSEL OM UTLEGG CEM01 18/04336-242 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/17
I HSE SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SØKNAD OM STIPEND Marianne Njuolla Sørensen SALF 19/00598-019 2019/06/17
I HSE SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SØKNAD OM STIPEND Gunstein Tjørhom SALF 19/00598-020 2019/06/17
I SKU ELEVMAPPE - SØKNAD OM RESSURSER TIL SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2019/20 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/17
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGEN I FORM AV EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/17
U SEN INNFORDRING - GJELDSERKLÆRING/ERKJENNELSE IMK 18/04336-243 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/17
U HSE REFUSJONER/TILSKOTT INN 2019 - HELSE-OG OMSORGSETATEN - AKSEPTBREV Helsedirektoratet ENS 19/00601-008 2019/06/17
I SEN VIGSEL - PRØVINGSATTEST CEM01 19/02305-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/17
U SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - OVERSENDELSE AV VEDTAK ETTER OPPLÆRINGSLOVENS § 9A-6 SWI 19/02775-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/17
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SVAR - KLAGE PÅ AVSLAG ABN01 19/00018-090 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/17
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SVAR - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I FORM AV EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/17
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SVAR- KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGEN I FORM AV EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/17
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SVAR - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGEN I FORM AV EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/17
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SVAR - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGEN I FORM AV EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/17
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SVAR - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGEN I FORM AV EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/17