Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - TILBUD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-483 25 Offl §25 2019/06/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - ARBEIDSAVTALE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-484 25 Offl §25 2019/06/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - TILBUD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-485 25 Offl §25 2019/06/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - ARBEIDSAVTALE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-486 25 Offl §25 2019/06/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR STOKKASTRAND SKOLE - AVSLAG UNDERVISNINGSINSPEKTØR STOKKASTRAND SKOLE BLI01 19/02017-019 25 Offl §25 2019/06/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR STOKKASTRAND SKOLE - AVSLAG UNDERVISNINGSINSPEKTØR STOKKASTRAND SKOLE BLI01 19/02017-020 25 Offl §25 2019/06/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR STOKKASTRAND SKOLE - AVSLAG UNDERVISNINGSINSPEKTØR STOKKASTRAND SKOLE BLI01 19/02017-021 25 Offl §25 2019/06/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR STOKKASTRAND SKOLE - AVSLAG UNDERVISNINGSINSPEKTØR STOKKASTRAND SKOLE BLI01 19/02017-022 25 Offl §25 2019/06/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAMILIEVEILEDER I NAV - INTERVJU FAMILIEVEILEDER I NAV ANVO 19/02355-050 25 Offl §25 2019/06/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAMILIEVEILEDER I NAV - INTERVJU FAMILIEVEILEDER I NAV ANVO 19/02355-051 25 Offl §25 2019/06/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAMILIEVEILEDER I NAV - INTERVJU FAMILIEVEILEDER I NAV ANVO 19/02355-052 25 Offl §25 2019/06/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAMILIEVEILEDER I NAV - INTERVJU FAMILIEVEILEDER I NAV ANVO 19/02355-053 25 Offl §25 2019/06/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAMILIEVEILEDER I NAV - INTERVJU FAMILIEVEILEDER I NAV ANVO 19/02355-054 25 Offl §25 2019/06/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50-100% - SØKNAD FAGARBEIDER 50-100% ANVO 19/02554-010 25 Offl §25 2019/06/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50-100% - SØKNAD FAGARBEIDER 50-100% ANVO 19/02554-011 25 Offl §25 2019/06/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100% - SØKNAD SAKSBEHANDLER 100% ANVO 19/02560-004 25 Offl §25 2019/06/15