Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 123/180 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL ENDRING - 123/180 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE Berge Sag og Trelast AS KIS 18/05022-004 2019/06/14
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT OG DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 19/02753-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/14
I HSE SØKNADER - BESØKSHJEM BARNEVERN 2018/2019/FAMILIEAVLASTER - BESØKSHJEM/FAMILIEAVLASTER - REGISTRERING IKN01 18/05618-017 25 Offl.§25 2019/06/14
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2018/2019 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING CPSVKA SKLO 18/05613-073 25 Offl.§25 2019/06/14
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/02755-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/14
I TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT STATNETT - FRISTUTSETTELSE Statnett SF MSA 17/03756-029 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/06/14
I TEK KONTAKTMØTER - STATENS VEGVESEN, ROGALAND FYLKESKOMMUNE OG KARMØY KOMMUNE - REFERAT FRA KONTAKTMØTE - 22.05.2019 Statens vegvesen - Region vest HPE 17/00846-009 2019/06/14
I SEN UNGDOMMENS FYLKESTING - ANMODNING OM OPPNEVNING AV MEDLEMMER TIL UNGDOMMENS FYLKESTING 2019-2020 Rogaland Fylkeskommune LYK 17/04069-003 2019/06/14
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 64/1535 - BESTILLING AV NABOLISTE Charlotte Hult GEL 19/00021-299 2019/06/14
I SEN HAUGALAND KRAFT AS - GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL - 11.06.19 Haugaland Kraft AS PVE01 13/04121-027 2019/06/14
I SEN HAUGALAND NÆRINGSPARK - GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL - 11.06.19 Haugaland Næringspark AS PVE01 19/00116-007 2019/06/14
I SEN MILJØRETTET HELSEVERN - HAUGESUND INTERNATIONAL SCHOOL (HÅLAND SKOLE) - SØKNAD OM GODKJENNING - MILJØRETTET HELSEVERN Haugesund International School KANE1 19/00562-004 2019/06/14
I TEK FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN - LIARFJELL - SØKNAD OM FELLING AV TRÆR Solveig Birgitte Fjelde ALI 19/02757-001 2019/06/14
I TEK GRUNNERVERV - SENIORLANDSBY, SPANNE - GRUNNERVERV - SENIORLANDSBY, SPANNE Haver Advokatfirma AS STNY 18/02773-010 2019/06/14
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2019 - MIDLERTIDIG ANALYSE RAPPORT FRA EUROFINS Eurofins Environment Testing Norway AS ETS 19/00014-029 2019/06/14
U TEK 15/347 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - RUNE HEMNES - 15/347 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - RUNE HEMNES Kjell Lorentz Walland ALS06 19/02701-002 2019/06/14
U TEK 102/238 - VESTHEIMVEGEN, BYGNES - NYBYGG MIDLERTIDIGE RUBBHALLER - 102/238 - FERDIGATTEST - MIDLERTIDIGE RUBBHALLER Arkitektfirmaet Knut Kolstø AS JKV 19/00045-012 2019/06/14
I TEK KAPASITETSTESTER VANNMODELL - SLOKKEVANNSKAPASITET VED GNR/BNR 38/55 Firesafe AS ABU01 17/01108-091 2019/06/14
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 13/636 - BESTILLING AV NABOLISTE Hus28 AS GEL 19/00021-301 2019/06/14
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 68/422 - BESTILLING AV NABOLISTE I K Gabrielsen GEL 19/00021-300 2019/06/14
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2019 - 149/536 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED BJØRNÅSVEGEN, SPANNE Orstad Investering AS BFH 19/00010-064 2019/06/14
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2019 - 141/221 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED FAGERVOLLVEGEN, LITLASUND Rebo AS BFH 19/00010-065 2019/06/14
U TEK 149/417 -SPANNE - SØKNAD OM SEKSJONERING - 149/417 - TILLATELSE TIL SEKSJONERING AV GRUNNEIENDOM A Utvik AS GER01 18/05289-005 2019/06/14
I TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - 32/1 - SØKNAD - TILSKUDD TIL AVLØSNING VED SYKDOM OG FØDSEL LKS 18/02105-014 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/14
I TEK 148/981 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM. 4 STK MATVOGNER - 148/918 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM. 4 STK. MATVOGNER VIKANES BUNGUM ARKITEKTER AS IGR 19/02758-001 2019/06/14
I TEK 86/84 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - BIOMAR AS, HUSØY - 86/84 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - BIOMAR AS, HUSØY Teknisk bureau AS ALS06 19/00502-003 2019/06/14
I SKU AKTIVITETSKORT - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/02756-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - AVSLAG FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-113 25 Offl §25 2019/06/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - AVSLAG FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-114 25 Offl §25 2019/06/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - AVSLAG FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-115 25 Offl §25 2019/06/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - AVSLAG FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-116 25 Offl §25 2019/06/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - AVSLAG FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-117 25 Offl §25 2019/06/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - AVSLAG FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-118 25 Offl §25 2019/06/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - AVSLAG FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-119 25 Offl §25 2019/06/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - AVSLAG FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-120 25 Offl §25 2019/06/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - AVSLAG FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-121 25 Offl §25 2019/06/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - AVSLAG FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-122 25 Offl §25 2019/06/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - AVSLAG FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-123 25 Offl §25 2019/06/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - AVSLAG FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-124 25 Offl §25 2019/06/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - AVSLAG FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-125 25 Offl §25 2019/06/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - AVSLAG FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-126 25 Offl §25 2019/06/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - AVSLAG FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-127 25 Offl §25 2019/06/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - AVSLAG FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-128 25 Offl §25 2019/06/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - AVSLAG FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-129 25 Offl §25 2019/06/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - AVSLAG FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-130 25 Offl §25 2019/06/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - AVSLAG FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-131 25 Offl §25 2019/06/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - AVSLAG FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-132 25 Offl §25 2019/06/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - AVSLAG FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-133 25 Offl §25 2019/06/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - AVSLAG FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-134 25 Offl §25 2019/06/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - AVSLAG FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-135 25 Offl §25 2019/06/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - AVSLAG FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-136 25 Offl §25 2019/06/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - AVSLAG FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-137 25 Offl §25 2019/06/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - AVSLAG FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-138 25 Offl §25 2019/06/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - AVSLAG FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-139 25 Offl §25 2019/06/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - AVSLAG FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-140 25 Offl §25 2019/06/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - AVSLAG FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-141 25 Offl §25 2019/06/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - AVSLAG FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-142 25 Offl §25 2019/06/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - AVSLAG FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-143 25 Offl §25 2019/06/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - AVSLAG FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-144 25 Offl §25 2019/06/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - AVSLAG FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-145 25 Offl §25 2019/06/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - AVSLAG FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-146 25 Offl §25 2019/06/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - AVSLAG FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-147 25 Offl §25 2019/06/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - AVSLAG FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-148 25 Offl §25 2019/06/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - AVSLAG FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-149 25 Offl §25 2019/06/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - AVSLAG FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-150 25 Offl §25 2019/06/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - AVSLAG FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-151 25 Offl §25 2019/06/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - AVSLAG FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-152 25 Offl §25 2019/06/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - AVSLAG FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-153 25 Offl §25 2019/06/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - AVSLAG FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-154 25 Offl §25 2019/06/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - AVSLAG FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-155 25 Offl §25 2019/06/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - AVSLAG FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-156 25 Offl §25 2019/06/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - AVSLAG FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-157 25 Offl §25 2019/06/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - AVSLAG FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-158 25 Offl §25 2019/06/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - AVSLAG FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-159 25 Offl §25 2019/06/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - AVSLAG FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-160 25 Offl §25 2019/06/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - AVSLAG FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-161 25 Offl §25 2019/06/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - AVSLAG FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-162 25 Offl §25 2019/06/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - AVSLAG FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-163 25 Offl §25 2019/06/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - AVSLAG FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-164 25 Offl §25 2019/06/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - AVSLAG FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-165 25 Offl §25 2019/06/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - AVSLAG FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-166 25 Offl §25 2019/06/14
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - TRUKKET LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-482 25 Offl §25 2019/06/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER GAT - TRUKKET RÅDGIVER TURNUS/BEMANNINGSPLANLEGGING - 100% FAST ANVO 19/01660-028 25 Offl §25 2019/06/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER GAT - INTERVJU RÅDGIVER TURNUS/BEMANNINGSPLANLEGGING - 100% FAST ANVO 19/01660-029 25 Offl §25 2019/06/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER GAT - INTERVJU RÅDGIVER TURNUS/BEMANNINGSPLANLEGGING - 100% FAST ANVO 19/01660-030 25 Offl §25 2019/06/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER GAT - TRUKKET RÅDGIVER TURNUS/BEMANNINGSPLANLEGGING - 100% FAST ANVO 19/01660-031 25 Offl §25 2019/06/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER GAT - INTERVJU RÅDGIVER TURNUS/BEMANNINGSPLANLEGGING - 100% FAST ANVO 19/01660-032 25 Offl §25 2019/06/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50-100% - SØKNAD FAGARBEIDER 50-100% ANVO 19/02554-009 25 Offl §25 2019/06/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 100% - SØKNAD VERNEPLEIER 100% ANVO 19/02558-003 25 Offl §25 2019/06/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER 100% - SØKNAD SAKSBEHANDLER 100% ANVO 19/02560-003 25 Offl §25 2019/06/14
U HSE KOMMUNALT TILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - INNVILGET TILSKUDD Kreftforeningen BSE02 18/02278-028 2019/06/14
U HSE KOMMUNALT TILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - INNVILGET TILSKUDD Karmøy Røde Kors BSE02 18/02278-029 2019/06/14
I TEK 11/387 - MANNES - BYGGEMODNING - 11/387 - TEKNISK GODKJENNING Garvik Prosjekt AS IGR 19/02214-004 2019/06/14
I TEK 69/26 OG 69/37 - MIDTRE EIDE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 69/26 OG 69/37 - SØKNADSSKJEMA Edb-Tjenester Norge Limited EDH 19/02699-002 2019/06/14
I SKU FOLKEPULSEN - SØKNAD OM MIDLER - FOLKEPULSEN Torvastad Idrettslag/ innebandy avd. OFL 14/03827-038 2019/06/14
U HSE DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2019 - INNVILGET TILSKUDD Håpets Havn BSE02 19/00030-160 2019/06/14
I TEK 62/1 OG 62/12 - TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD - TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD - DELUTBETALING AV TILSKUDD TIL PROSJEKTET DRENERING Fylkesmannen I Rogaland LKS 18/04700-003 2019/06/14
U TEK 109/5 OG 109/31 - FOSEN - BYGGETILSYN - 109/5 OG 109/31 - TILSYNSSAK AVSLUTTES Terje Hetland JKV 19/01879-004 2019/06/14
I SKU FOLKEPULSEN - SØKNAD OM MIDLER - FOLKEPULSEN Karmøy Innebandyklubb OFL 14/03827-037 2019/06/14
I TEK RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - 140/42 - HAUGALAND BIOENERGI - 140/42 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - HAUGALAND BIOENERGI Caverion Norge AS avd. Haugesund ALS06 18/05648-003 2019/06/14
I TEK 50/3,7 OG 8 - ETABLERING AV RIDESTI - 50/3,7 OG 8 - SØKNAD OM ETABLERING AV RIDESTI Geir Hodne Opsal ALI 19/02751-001 2019/06/14
U TEK 11/441 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM BREKKE, ANN ELIN/PEDERSEN, ARVE/KNUTSEN, LINDGUNN/TANGEN, SVEIN KÅRE/TANGEN, JAN GUNNAR/STANGE, KRISTIN TANGEN - SVAR - 11/441 - AD. OVERSKJØTING AV GNR. 11, BNR. 441 (NYLIG FRADELT BNR. 93) BREKKE, ANN ELIN/PEDERSEN, ARVE/KNUTSEN, LINDGUNN/TANGEN, SVEIN KÅRE/TANGEN, JAN GUNNAR, STANGE, KRISTIN TANGEN Karmøyadvokatene DA BJP01 19/02736-002 2019/06/14
I TEK 75/48 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KVALAVÅG MONTESSORI SKOLE AS - 75/48 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KVALAVÅG MONTESSORI SKOLE AS S O Lund AS ORO01 19/02752-001 2019/06/14
U TEK GRAVESØKNAD - ØSTHUSVEGEN - SVAR - GRAVESØKNAD - ØSTHUSVEGEN Vassbakk & Stol AS KSU01 19/02715-002 2019/06/14
I TEK SAK 18-031358REN-JSTO - SÆVIK - MELDING OM SAK FOR JORDSKIFTERETTEN - REGISTRERING I MATRIKKELEN 2/24 - SAK 18-031358REN-JSTO - MELDING OM SAK FOR JORDSKIFTERETTEN - REGISTRERING I MATRIKKELEN - ENDRING 2/24 Haugalandet og Sunnhordland Jordskifterett HME 18/01316-007 2019/06/14
U TEK GRAVESØKNAD - MEDHAUGVEGEN/ENGEVEGEN - SVAR - GRAVESØKNAD - MEDHAUGVEGEN/ENGEVEGEN Vassbakk & Stol AS KSU01 19/02704-002 2019/06/14
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 19/02754-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/14
U TEK GRAVESØKNAD - TREVARDVEGEN, VORMEDAL - SVAR - GRAVESØKNAD - TREVARDVEGEN, VORMEDAL Vassbakk & Stol AS KSU01 19/02719-002 2019/06/14
U HSE TILSYNSSAK - SVAR - BER OM YTTERLIGERE INFORMASJON I SAK Fylkesmannen I Rogaland BOER Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/06/14
U TEK 47/524 OG 47/603 - SALVEBAKKANE, VIK - TILBYGG ENEBOLIG - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 47/524 OG 47/603 - SALVEBAKKANE, VIK - TILBYGG ENEBOLIG Gunstein og Miriam Elise Tjørhom KHM 19/02688-003 2019/06/14
U TEK GRAVESØKNAD - VEA SJOARVEG - SVAR - GRAVESØKNAD - VEA SJOARVEG, VEDAVÅGEN Vassbakk & Stol AS KSU01 19/02718-003 2019/06/14
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 14/03554-008 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2019/06/14
I TEK RAMMEAVTALE - ELEKTROMATERIELL OG TJENESTER - TILBUD - 19/1061 ELEKTROMATERIELL OG TJENESTER TES02 19/01061-002 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/06/14
I TEK RAMMEAVTALE - ELEKTROMATERIELL OG TJENESTER - TILBUD - 19/1061 ELEKTROMATERIELL OG TJENESTER TES02 19/01061-003 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/06/14
I TEK RAMMEAVTALE - ELEKTROMATERIELL OG TJENESTER - TILBUD - 19/1061 ELEKTROMATERIELL OG TJENESTER TES02 19/01061-004 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/06/14
I TEK RAMMEAVTALE - ELEKTROMATERIELL OG TJENESTER - TILBUD - 19/1061 ELEKTROMATERIELL OG TJENESTER TES02 19/01061-005 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/06/14
I TEK RAMMEAVTALE - ELEKTROMATERIELL OG TJENESTER - TILBUD - 19/1061 ELEKTROMATERIELL OG TJENESTER TES02 19/01061-006 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/06/14
I TEK RAMMEAVTALE - ELEKTROMATERIELL OG TJENESTER - TILBUD - 19/1061 ELEKTROMATERIELL OG TJENESTER TES02 19/01061-007 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/06/14
U TEK INDRETREVEGEN - KLOAKKSANERING - MELDING TIL LEVERANDØR - 18/968 INDRETREVEGEN KLOAKKSANERING OG VEIBYGGING ABU01 18/00968-044 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/06/14
U TEK INDRETREVEGEN - KLOAKKSANERING - MELDING TIL LEVERANDØR - 18/968 INDRETREVEGEN KLOAKKSANERING OG VEIBYGGING ABU01 18/00968-045 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/06/14
U TEK INDRETREVEGEN - KLOAKKSANERING - MELDING TIL LEVERANDØR - 18/968 INDRETREVEGEN KLOAKKSANERING OG VEIBYGGING ABU01 18/00968-046 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/06/14
U TEK INDRETREVEGEN - KLOAKKSANERING - MELDING TIL LEVERANDØR - 18/968 INDRETREVEGEN KLOAKKSANERING OG VEIBYGGING ABU01 18/00968-047 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/06/14
U TEK INDRETREVEGEN - KLOAKKSANERING - MELDING TIL LEVERANDØR - 18/968 INDRETREVEGEN KLOAKKSANERING OG VEIBYGGING ABU01 18/00968-048 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/06/14
I TEK 66/244 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - BERNT ANDERSEN (UTKOPLING AV SEPTIKKTANK + UTSKIFTING AV SPILLVANNRØR FREM TIL FELLES GRØFT) - 66/244, 238 OG 196 - FERDIGMELDING - FELLESLEDNING - BERNT ANDERSEN KLOAKK TILKOBLET 13.06.2019 Rørlegger Bård Magne Velde ALS06 19/02722-002 2019/06/14
U TEK INDRETREVEGEN - KLOAKKSANERING - MELDING TIL LEVERANDØR - 18/968 INDRETREVEGEN KLOAKKSANERING OG VEIBYGGING ABU01 18/00968-049 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/06/14
I TEK 66/244 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - BERNT ANDERSEN (UTKOPLING AV SEPTIKKTANK + UTSKIFTING AV SPILLVANNRØR FREM TIL FELLES GRØFT) - 66/244 - FERDIGMELDING - BERNT ANDERSEN (UTKOPLING AV SEPTIKKTANK + KLOAKK TILKOBLET ) Rørlegger Bård Magne Velde ALS06 19/02722-003 2019/06/14
U SEN LEIRPLASSER - UTLEIE M.M. - SVAR - BESTILLING AV BLIKSHAVN LEIRPLASS - 5. - 7. JUNI 2020 Haugaland krets KFUK-KFUM-speidere TVI 12/01968-152 2019/06/14
I TEK KOMMUNALE AVGIFTER - KOMMUNALE AVGIFTER - SØKNAD OM PLOMBERING AV VANNINNTAK ANNA 19/02759-001 24 Offl.§24 2019/06/14
I TEK KOMMUNALE AVGIFTER - KOMMUNALE AVGIFTER - SØKNAD OM FRITAK FRA RENOVASJONSAVGIFT ANNA 19/02759-002 24 Offl.§24 2019/06/14
I TEK KOMMUNALE AVGIFTER - KOMMUNALE AVGIFTER - SØKNAD OM FRITAK FRA FEIEAVGIFT BSO02 19/02759-003 24 Offl.§24 2019/06/14
U TEK 13/720 - SANDSKEIVEGEN, TJØSVOLL - NYBYGG GARASJE - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 13/720 - SANDSKEIVEGEN, TJØSVOLL - NYBYGG GARASJE Anette S og Ole Christian Snørteland EDH 19/02693-004 2019/06/14
I TEK 66/345 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - VIKENE, HILDA - 66/345 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - VIKENE, HILDA Bertelsen & Garpestad AS ORO01 19/02760-001 2019/06/14
U TEK P55901 - RIVING AV SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHEIM - TILLEGGSINFORMASJON - 19/227 RIVNING AV BYGGNINGSMASSE PÅ SKUDENES BU OG BEHANDLING Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen VIHO 19/00227-032 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/06/14
I TEK 66/345 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - VIKENE, HILDA - 66/345 - FERDIGMELDING - VIKENE, HILDA Bertelsen & Garpestad AS ORO01 19/02760-002 2019/06/14
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 22/24 -BESTILLING AV NABOLISTE Charlotte Hult GEL 19/00021-302 2019/06/14
U SKU REFUSJONSKRAV ELEVER 2019 - REFUSJONSKRAV ELEVER 2019 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/14
U TEK SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT - 50/34 - BEKREFTELSE PÅ KRAV PÅ EIENDOM GNR. 50 BNR. 34 I KARMØY KOMMUNE TNO05 15/01955-024 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/06/14