Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 69/75 - ØYGARDSTUNET, MIDTRE EIDE - NYBYGG FIREMANNSBOLIG 1 - TILLATELSE TIL ENDRING - 69/75 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE Hantera AS KIS 18/03482-011 2019/06/13
U SKU REFUSJONSKRAV ELEVER 2019 - REFUSJONSKRAV VÅR 2019 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/13
U SKU REFUSJONSKRAV ELEVER 2019 - REFUSJONSKRAV VÅR 2019 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/13
U TEK 15/2140 - RINDANE, ÅKRA, FORHØYE NATURSTEINSMUR - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 15/2140 - RINDANE, ÅKRA, FORHØYE NATURSTEINSMUR John Einar Johannessen IGR 19/01174-004 2019/06/13
U TEK LUKTPROBLEMATIKK - HUSØY - SVAR - FYLKESMANNEN BER OM KOMMENTARER TIL UTKAST TIL ENDRING AV 3 TILLATELSER ETTER FORURENSNINGSLOVEN VED HUSØY INDUSTRIOMRÅD Fylkesmannen i Rogaland PEID 18/01519-029 2019/06/13
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - SKUDEFESTIVALEN - SKUDENES SJØMANNSFORENING Skudenes Sjømannsforening EVI1 19/00022-068 2019/06/13
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - UTTALELSE - SØKNAD SKJENKING - SKUDEFESTIVALEN Sør-Vest Politidistrikt EVI1 19/00022-069 2019/06/13
I TEK HØRINGER - 2019 - ENDRING I HØRING AV FORSLAG OM ENDRINGER I ROVVILTFORVALTNINGEN Klima- og Miljødepartementet EIST 19/00016-053 2019/06/13
I TEK VANN OG VASSDRAG - REFERAT SAMT VEDLEGG FRA ARBEIDSGRUPPEMØTE I HAUGALAND VANNOMRÅDE 23. MAI Sven-Kato Ege, vannområdekoordinator for Haugalandet PCH01 12/00054-048 2019/06/13
I TEK LUKTPROBLEMATIKK - HUSØY - SVAR VEDR. UTKAST TIL ENDRING AV 3 TILLATELSER ETTER FORURENSNINGSLOVEN VED HUSØY INDUSTRIOMRÅDE KARMØY (KOPI) Karmsund Havn IKS PEID 18/01519-030 2019/06/13
I TEK VANN OG VASSDRAG - INNKALLING TIL MØTE I VANNOMRÅDEUTVALGET I HAUGALAND VANNOMRÅDE, TIRSDAG 18. JUNI I TYSVÆR RÅDHUS Sven-Kato Ege, vannområdekoordinator for Haugalandet PCH01 12/00054-047 2019/06/13
I SEN HØRINGER - 2019 - HØRING - FORSLAG TIL KVALITETSKRITERIER FOR LÅN TIL BOLIGKVALITET I NY FORSKRIFT OM LÅN FRA HUSBANKEN Kommunal- og Moderniseringsdepartementet ORO 19/00016-054 2019/06/13
U SKU REFUSJONSKRAV ELEVER 2019 - REFUSJONSKRAV ELEVER 2019 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/13
U SKU REFUSJONSKRAV ELEVER 2019 - REFUSJONSKRAV ELEVER 2019 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/13
U SKU REFUSJONSKRAV ELEVER 2019 - REFUSJONSKRAV ELEVER 2019 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/13
U HSE KLAGE PÅ BEHANDLING - SVAR - TILSYNSSAK - KLAGE PÅ BEHANDLING Fylkesmannen I Rogaland BOER Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/06/13
U SKU REFUSJONSKRAV ELEVER 2019 - REFUSJONSKRAV ELEVER 2019 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/13
U SKU REFUSJONSKRAV ELEVER 2019 - REFUSJONSKRAV ELEVER 2019 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/13
U SKU REFUSJONSKRAV ELEVER 2019 - REFUSJONSKRAV ELEVER 2019 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/13
U SKU REFUSJONSKRAV ELEVER 2019 - REFUSJONSKRAV SFO 2019 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/13
U SKU REFUSJONSKRAV ELEVER 2019 - REFUSJONSKRAV ELEVER 2019 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/13
U SKU REFUSJONSKRAV ELEVER 2019 - REFUSJONSKRAV ELEVER 2019 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/13
U SKU REFUSJONSKRAV ELEVER 2019 - REFUSJONSKRAV ELEVER 2019 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/13
U SKU REFUSJONSKRAV ELEVER 2019 - REFUSJONSKRAV ELEVER 2019 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/13
U SKU REFUSJONSKRAV ELEVER 2019 - REFUSJONSKRAV ELEVER 2019 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/13
U SKU REFUSJONSKRAV ELEVER 2019 - REFUSJONSKRAV ELEVER 2019 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/13
U SKU REFUSJONSKRAV ELEVER 2019 - REFUSJONSKRAV ELEVER 2019 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/13
U SKU REFUSJONSKRAV ELEVER 2019 - REFUSJONSKRAV ELEVER 2019 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/13
U SKU REFUSJONSKRAV ELEVER 2019 - REFUSJONSKRAV ELEVER 2019 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/13
U SKU REFUSJONSKRAV ELEVER 2019 - REFUSJONSKRAV ELEVER 2019 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/13
U SKU REFUSJONSKRAV ELEVER 2019 - REFUSJONSKRAV ELEVER 2019 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/13
U SKU REFUSJONSKRAV ELEVER 2019 - REFUSJONSKRAV ELEVER 2019 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/13
U SKU REFUSJONSKRAV ELEVER 2019 - REFUSJONSKRAV ELEVER 2019 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/13
U SKU REFUSJONSKRAV ELEVER 2019 - REFUSJONSKRAV ELEVER 2019 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/13
U SKU REFUSJONSKRAV ELEVER 2019 - REFUSJONSKRAV ELEVER 2019 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/13
U SKU REFUSJONSKRAV ELEVER 2019 - REFUSJONSKRAV ELEVER 2019 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/13
U SKU REFUSJONSKRAV ELEVER 2019 - REFUSJONSKRAV ELEVER 2019 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/13
U SKU REFUSJONSKRAV ELEVER 2019 - REFUSJONSKRAV ELEVER 2019 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/13
U SKU REFUSJONSKRAV ELEVER 2019 - REFUSJONSKRAV ELEVER 2019 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/13
U TEK SKILTGRUPPA - MØTEREFERATER - MØTEREFERAT 11.JUNI 2019 Statens vegvesen - Region vest HPE 12/00684-075 2019/06/13
I TEK BESTILLINGSSKJEMA - OPPSTARTSMØTE - PLANARBEID 2019 - BESTILLING AV OPPSTARTSMØTE FOR REGULERING AV HAUGEGÅRDEN, GNR. 15/83 M.FL. I ÅKREHAMN Eskild Kvala AS BHA02 19/00604-018 2019/06/13
I SKU FOLKEPULSEN - SØKNAD OM MIDLER - FOLKEPULSEN 2019 Karmøy Rideklubb OFL 14/03827-036 2019/06/13
I SEN PLAN 2107 - DETALJREGULERING FOR FV 47 - ÅKRA SØR - VEAKROSSEN - SLUTTBEHANDLING AV PLANFORSLAG - PLAN 2107 DETALJREGULERING FOR FV. 47 - ÅKRA SØR - VEAKROSSEN Statens vegvesen - Region vest JST 17/03376-028 2019/06/13
I TEK PLAN 5053 - DETALJREGULERING FOR VESTRE HAUGEN - TUASTAD - 120/45 - UTTAELSE FRA STATENS VEGVESEN 11.06.19 - PLAN 5053 DETALJREGULERING FOR VESTRE HAUGEN - TUASTAD - 120/45 Statens vegvesen - Region vest AAHO 13/03693-026 2019/06/13
I HSE TILSYNSSAK - UTSATT FRIST FOR TILBAKEMELDING I TILSYNSSAK AIS Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/06/13
I TEK KLAGE FRA ELLEN K KALLEVIK OG BJARNE KALLEVIK - PLAN 2101 - DETALJREGULERING FOR STEINARSJØEN - 2/331 MFL. - KLAGEVEDTAK - DETALJREGULERING FOR STEINARSJØEN - PLAN 2101 - 2/331 M.FL Fylkesmannen I Rogaland YSL 18/05616-008 2019/06/13
I TEK PLAN 4070 - DETALJREGULERING FOR VELDE - ØST FOR FLYPLASSKRYSSET - DEL AV 88/9 - UTTALELSE FRA MATTILSYNET 11.06.19 - PLAN 4070 DETALJREGULERING FOR VELDE - ØST FOR FLYPLASSKRYSSET - DEL AV 88/9 Mattilsynet YSL 16/00593-035 2019/06/13
I TEK 69/79 - SVEHAUGVEGEN, MIDTRE EIDE, NYBYGG REKKEHUS MED 6 BOENHETER BYGG 1 - 69/79 - STADFESTELSE AV HØYDE BYGG 1 A Utvik AS KMY 19/00728-005 2019/06/13
I TEK 102/238 - VESTHEIMVEGEN, BYGNES - NYBYGG MIDLERTIDIGE RUBBHALLER - 102/238 - TILBAKEMELDING PÅ SØKNAD OM PORT OG INNGJERDING Arkitektfirmaet Knut Kolstø AS JKV 19/00045-011 2019/06/13
I SKU RULLERING AV HANDLINGSPROGRAM 2020 -2023 - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - INNSPILL TIL RULLERING AV HANDLINGSPLAN KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET Avaldsnes Idrettslag OFL 19/02052-003 2019/06/13
I TEK 10/55 - TRÆLHAUGVEGEN, TRÆLHAUG - TERRASSE MED TAKOVERBYGG - 15/55 - MOTTATT MANGLER - TEGNING OG SITUASJONSKART Hans-Jacob Reinlund Sæther EDH 19/02487-007 2019/06/13
U TEK 15/1363 - ÅRABROTHOLMEN - ÅKRA - UTVIDELSE AV KAI - 15/1363 - SVAR - VEDR. DISPENSASJONSVEDTAK, UTVIDELSE AV EKSISTERENDE KAI Fiskeridirektoratet JKV 18/04669-018 2019/06/13
U TEK 148/306 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM - TILBYGG KJØPESENTER - 148/306 - MIDLERIDIG BRUKSTILLATELSE 4. Hille Melbye Arkitekter AS KMY 14/03545-055 2019/06/13
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - 115/74 - SØNDRE EIKE - FORESPØRSEL OM SØKNADSPLIKT FOR BÅLHUS PÅ LEKEPLASS Buhagen velforening v/Ingrid Lodden KRRE 17/00073-286 2019/06/13
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - INNRAPPORTERING OMSATT ALKOHOL - KONSERT FEØY BRYGGE Vikinglam AS EVI1 19/00022-070 2019/06/13
U TEK 149/536 - RØRLEGGERMELDING - MIDLERTIDIG KONTORRIGG - 149/536 - RØRLEGGERMELDING - MIDLERTIDIG KONTORRIGG Risa AS ORO01 19/02694-002 2019/06/13
U TEK 57/658 - BAKARHOLMEN - SKUDENESHAVN - UTVIDELSE AV EKSISTERENDE BRYGGER - SAK TIL UTTALE - 57/658 - BAKARHOLMEN - SKUDENESHAVN - UTVIDELSE AV EKSISTERENDE BRYGGER Fylkesmannen i Rogaland JMJ03 19/02125-002 2019/06/13
I SEN PLAN 2107 - DETALJREGULERING FOR FV 47 - ÅKRA SØR - VEAKROSSEN - FV. 47 ÅKRA SØR-VEAKROSSEN. MERKNADSBEHANDLING, INNSIGELSE FRA FYLKESMANNEN I ROGALAND PLAN 2107 - DETALJREGULERING FOR FV 47 - ÅKRA SØR - VEAKROSSEN Statens Vegvesen JST 17/03376-029 2019/06/13
U TEK 15/433 - AUSTIGARD, ÅKRA - MIDLERTIDIG BYGNING - SALGSVOGN - 15/433 - FERDIGATTEST - MIDLERTIDIG BYGNING, SALGSVOGN Eskild Kvala AS JKV 18/02385-014 2019/06/13
I TEK 69/81 - MIDTRE EIDE - NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE - 69/81 - BESTILLING AV UTSTIKKING Moderne Bygg 1 AS GER01 19/01986-008 2019/06/13
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - TILBUD LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-480 25 Offl §25 2019/06/13
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 - ARBEIDSAVTALE LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2019/20 BLI01 19/00587-481 25 Offl §25 2019/06/13
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - TILBUD FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/01348-230 25 Offl §25 2019/06/13
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - ARBEIDSAVTALE FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/01348-231 25 Offl §25 2019/06/13
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - TILBUD FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/01348-232 25 Offl §25 2019/06/13
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - ARBEIDSAVTALE FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/01348-233 25 Offl §25 2019/06/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER VED BOLIG- OG MILJØARB.TJ. AVALDSNES - AVSLAG AVDELINGSLEDER VED BOLIG- OG MILJØARB.TJ. AVALDSNES ANVO 19/01770-013 25 Offl §25 2019/06/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER VED BOLIG- OG MILJØARB.TJ. AVALDSNES - AVSLAG AVDELINGSLEDER VED BOLIG- OG MILJØARB.TJ. AVALDSNES ANVO 19/01770-014 25 Offl §25 2019/06/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50-100% - SØKNAD FAGARBEIDER 50-100% ANVO 19/02554-007 25 Offl §25 2019/06/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50-100% - SØKNAD FAGARBEIDER 50-100% ANVO 19/02554-008 25 Offl §25 2019/06/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 50-100 % - SØKNAD MILJØTERAPEUT 50-100 % ANVO 19/02555-004 25 Offl §25 2019/06/13
I TEK TEKNISK PLAN - SOLDALEN BERGE SAG BOLIGTOMTER AS - SOLDALEN - REFERAT FRA BYGGEMØTE - 04.06.19 BERGE SAG BOLIGTOMTER AS Cowi AS BTH04 18/02711-035 2019/06/13
I TEK INDRETREVEGEN - KLOAKKSANERING - MELDING FRA LEVERANDØR - 18/968 INDRETREVEGEN KLOAKKSANERING OG VEIBYGGING ABU01 18/00968-033 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/06/13
U TEK KJØP AV TILLEGGSAREAL - 2/68 - KJØP AV TILLEGGSAREAL - 2/68 Johannes Johannesen MAAA1 19/02712-001 2019/06/13
U TEK 66/162 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GEIR OTTO KVINNESLAND - 66/162 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - GEIR OTTO KVINNESLAND Geir Otto Kvinnesland ALS06 18/02879-004 2019/06/13
I TEK 69/79 - SVEHAUGVEGEN, MIDTRE EIDE - NYBYGG REKKEHUS MED 5 BRUKSENHETER BYGG 2 - 69/79 - STADFESTELSE AV HØYDE BYGG 2 A Utvik AS KMY 19/00729-006 2019/06/13
I TEK 69/79 - SVEHAUGVEGEN, MIDTRE EIDE - NYBYGG ENEBOLIG BYGG 3 - 69/79 - STADFESTELSE AV HØYDE BYGG 3 A Utvik AS KMY 19/00917-007 2019/06/13
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - GRUNNEIERAVTALE GNR. 15 BNR. 601 I FORBINDELSE MED UTSKIFTNING AV KOMMUNALE VA LEDNINGER I PRESTAVEGEN JAN ERIC MATHISEN ABU01 13/00434-112 2019/06/13
U TEK INDRETREVEGEN - KLOAKKSANERING - MELDING TIL LEVERANDØR - 18/968 INDRETREVEGEN KLOAKKSANERING OG VEIBYGGING ABU01 18/00968-034 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/06/13
U TEK INDRETREVEGEN - KLOAKKSANERING - MELDING TIL LEVERANDØR - 18/968 INDRETREVEGEN KLOAKKSANERING OG VEIBYGGING ABU01 18/00968-035 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/06/13
U SEN KIWI 641 TORVASTAD SALGSBEVILLING 2012 - 2018 - SVAR - SØKNAD OM GODKJENNING AV NY STYRER PÅ SALGSBEVILLINGEN HOS KIWI 641 TORVASTAD Ng Kiwi Rogaland AS EVI1 12/00374-055 2019/06/13
I TEK 69/75 - ØYGARDSTUNET, MIDTRE EIDE - NYBYGG FIREMANNSBOLIG 1 - 69/75 - GJENNOMFØRINGSPLAN OG ERKLÆRING OM ANSVARSRETTER Hantera AS KMY 18/03482-013 2019/06/13
I TEK 4/96 - VEA SJOARVEG, MUNKAJORD - NYBYGG ENEBOLIG - 4/96 - OPPDATERT SITUASJONSKART Hans J Rasmussen AS IGR 18/02937-021 2019/06/13
I TEK 3/387 - URVEGEN, ØSTHUS - FYLLING I SJØ, NYBYGG 2 NAUST OG KAI - 3/387 - AVSTANDSERKLÆRING FRA 3/19 Eskild Kvala AS IGR 16/02267-046 2019/06/13
I TEK GRAVESØKNAD - ØSTHUSVEGEN - GRAVESØKNAD - ØSTHUSVEGEN Vassbakk & Stol AS ETS 19/02715-001 2019/06/13
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 19/02714-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/13
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 17/03270-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/13
I TEK GRAVESØKNAD - VEA SJOARVEG - GRAVESØKNAD - VEA SJOARVEG, VEDAVÅGEN Vassbakk & Stol AS ETS 19/02718-001 2019/06/13
I TEK GRAVESØKNAD - TREVARDVEGEN, VORMEDAL - GRAVESØKNAD - TREVARDVEGEN, VORMEDAL Vassbakk & Stol AS ETS 19/02719-001 2019/06/13
U HSE KOMMUNALT TILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - INNVILGET TILSKUDD Leve Rogaland - lokallag Haugaland BSE02 18/02278-023 2019/06/13
I TEK 15/115 - ØYAVEGEN, ÅKRA - UTLEGGING AV 2 STK FLYTEBRYGGER - 15/115 - ØYAVEGEN, ÅKRA - UTLEGGING AV 2 STK FLYTEBRYGGER Eskild Kvala AS IGR 19/02716-001 2019/06/13
I TEK 2/48 - SALVØYVEGEN.SÆVIK, TILBYGG GARASJE OG OVERBYGGET INNGANGSPARTI MED TERRASSE OVER - 2/48 - OPPKLARING AV MANGLER I ENDRINGSSØKNAD Jan Inge Suggelia IGR 17/02077-013 2019/06/13
U HSE KOMMUNALT TILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - INNVILGET TILSKUDD Godhet Nord-Karmøy BSE02 18/02278-024 2019/06/13
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - MANGELBREV I FORBINDELSE MED SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR- FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 13/02477-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/13
U TEK RAMMEAVTALE- DYKKERTJENESTER - AVTALE - 19 1495 RAMMEAVTALE DYKKERTJENESTER Techno Dive as TES02 19/01495-029 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2019/06/13
I TEK 66/244 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - BERNT ANDERSEN (BRUDD PÅ FELLES SPILLVANNSLEDNING I NORDALSVEGEN 90, 92 OG 94) - 66/244 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - BERNT ANDERSEN (BRUDD PÅ FELLES SPILLVANNSLEDNING I NORDALSVEGEN 90, 92 OG 94) Rørlegger Bård Magne Velde ORO01 19/02717-001 2019/06/13
U TEK 3/709 - STEINARSKOGEN, ØSTHUS. NYBYGG FIREMANNSBOLIG + PARKERINGSANLEGG OG BODER - 3/709 - STEINARSKOGEN, ØSTHUS. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST NYBYGG FIREMANNSBOLIG + PARKERINGSANLEGG OG BODER Hereid Hus AS JHE05 13/02671-016 2019/06/13
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 14/01972-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/13
I TEK 66/244 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - BERNT ANDERSEN (UTKOPLING AV SEPTIKKTANK + UTSKIFTING AV SPILLVANNRØR FREM TIL FELLES GRØFT) - 66/244 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - BERNT ANDERSEN (UTKOPLING AV SEPTIKKTANK + UTSKIFTING AV SPILLVANNRØR FREM TIL FELLES GRØFT) Rørlegger Bård Magne Velde ORO01 19/02722-001 2019/06/13
U TEK 3/705 - 3/706 - 3/707 - 3/708 - STEINARSKOGEN, ØSTHUS. NYBYGG REKKEHUS M/FIRE BOENHETER + PARKERINGSANLEGG & BODER - 3/705 - 3/706 - 3/707 - 3/708 - STEINARSKOGEN, ØSTHUS. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST NYBYGG REKKEHUS M/FIRE BOENHETER + PARKERINGSANLEGG & BODER Hereid Hus AS JHE05 13/02672-016 2019/06/13
I SKU DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAV - DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAV - SANDHÅLAND MUSIKK OG GARDSBARNEHAGE Sandhåland Musikk-Gårdsbarnehage AS RHO 12/00108-244 2019/06/13
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 18/03229-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/13
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 18/01811-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/13
I TEK INDRETREVEGEN - KLOAKKSANERING - MELDING FRA LEVERANDØR - 18/968 INDRETREVEGEN KLOAKKSANERING OG VEIBYGGING ABU01 18/00968-036 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/06/13
I TEK 123/157 - TJØRNAHAUGVEGEN, SNIK - TILBYGG ENEBOLIG - CARPORT - 123/157 - TJØRNAHAUGVEGEN, SNIK - TILBYGG ENEBOLIG - CARPORT Trond Roda EDH 19/02723-001 2019/06/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER VED BOLIG- OG MILJØARB.TJ. AVALDSNES - TAR IKKE IMOT STILLING SOM LEDER - AVDELINGSLEDER - VED BOLIG OG MILJØTJENESTEN ANVO 19/01770-015 25 Offl.§25 2019/06/13
I TEK 15/1337 - ÅKRA - NYBYGG UTESCENE - 15/1337 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Vikanes Bungum Arkitekter AS JKV 18/02713-009 2019/06/13
I TEK 117/135 - AKSNES - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTRENDE GRENSE - 117/135 - AKSNES - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTRENDE GRENSE Laurynas Matlauskas MAH 19/02724-001 2019/06/13
I TEK 43/516 - SKOMAKARVEGEN, HØYNES - FASADEENDRING OG TILBYGG BOLIG - 43/516 - SKOMAKARVEGEN, HØYNES - FASADEENDRING OG TILBYGG BOLIG Dag Johannes Stave KHM 19/02727-001 2019/06/13
U TEK INDRETREVEGEN - KLOAKKSANERING - MELDING TIL LEVERANDØR - 18/968 INDRETREVEGEN KLOAKKSANERING OG VEIBYGGING ABU01 18/00968-037 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/06/13
U TEK INDRETREVEGEN - KLOAKKSANERING - MELDING TIL LEVERANDØR - 18/968 INDRETREVEGEN KLOAKKSANERING OG VEIBYGGING ABU01 18/00968-038 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/06/13
I TEK VA-ANLEGG SANDANE TIL SLETTEBØVEGEN - KONTRAKT Vassbakk & Stol AS JAS03 18/04276-061 2019/06/13
U TEK 57/97 - SØRAGADÅ, SKUDENESHAVN - SØKNAD OM ENDRING I FREDNINGSOMRÅDE - INNSETTING AV VINDUER OG ERSTATNING AV GJERDE - 57/97 - SØRAGADÅ, SKUDENESHAVN - SØKNAD OM ENDRING I FREDNINGSOMRÅDE - INNSETTING AV VINDUER OG ERSTATNING AV GJERDE Jan Christer Sandvik JMJ03 19/01723-006 2019/06/13
I TEK INDRETREVEGEN - KLOAKKSANERING - MELDING FRA LEVERANDØR - 18/968 INDRETREVEGEN KLOAKKSANERING OG VEIBYGGING ABU01 18/00968-039 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/06/13
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-5 - VEDR. OVERFØRING SWI 18/01685-058 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/13
I TEK INDRETREVEGEN - KLOAKKSANERING - MELDING FRA LEVERANDØR - 18/968 INDRETREVEGEN KLOAKKSANERING OG VEIBYGGING ABU01 18/00968-040 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/06/13
I TEK 3/189 , 3/196 , 3/199 , 3/200 , 3/206 , 3/217 OG 3/723 - ØSTHUS - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 3/189 , 3/196 , 3/199 , 3/200 , 3/206 , 3/217 OG 3/723 - ØSTHUS - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Karmøy Kommune Teknisk Etat, Eiendomsavd EDH 19/02732-001 2019/06/13
I TEK 114/324 - NORDRE EIKE - NYBYGG ENEBOLIG OG FORSTØTNINGSMUR - 114/324 - SVAR PÅ BREV OM JUSTERING AV BELIGGENHET - FASADETEGNINGER Hus28 AS KRRE 19/01474-009 2019/06/13
I TEK 61/137 - MELSTOKKEVEGEN, MIDTSTOKKE, FASADEENDRING ENEBOLIG - 61/137 - MOTTATT MANGLER - SAMTYKKE FRA SAMEIET, NABOVARSEL OG TEGNINGER Randi Snørteland EDH 19/02418-004 2019/06/13
I SKU KRETSORDNING - ETTERSENDELSE AV INFORMASJON PFA 19/01834-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/13
U TEK 57/79 - HOLMEN, SKUDENESHAVN - SØKNAD OM ENDRING I FREDNINGSOMRÅDE - UTSKIFTING AV REKKVERK - 57/79 - HOLMEN, SKUDENESHAVN - SØKNAD OM ENDRING I FREDNINGSOMRÅDE - UTSKIFTING AV REKKVERK Egil Fagerheim Sørbø JMJ03 19/01576-006 2019/06/13
I TEK 15/436 - GJERDEVEGEN, ÅKRA - MUR, TILBYGG, FASADEENDRING OG MODERNISERING ENEBOLIG - 15/436 - REVIDERTE SØKNAD MED TEGNINGER Vidar Vilhelm Vilhelmsen IGR 19/01929-004 2019/06/13
U TEK 57/31 - SØRAGADÅ, SKUDENESHAVN - HENVENDELSE OM ENDRING I FREDNINGSOMRÅDE - SKIFTING AV FARGE PÅ DØR - 57/31 - SØRAGADÅ, SKUDENESHAVN - HENVENDELSE OM ENDRING I FREDNINGSOMRÅDE - SKIFTING AV FARGE PÅ DØR Solstad Shipping AS v/Håkon Haga JMJ03 19/02210-005 2019/06/13
I TEK 11/441 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM BREKKE, ANN ELIN/PEDERSEN, ARVE/KNUTSEN, LINDGUNN/TANGEN, SVEIN KÅRE/TANGEN, JAN GUNNAR/STANGE, KRISTIN TANGEN - 11/441 - AD. OVERSKJØTING AV GNR. 11, BNR. 441 (NYLIG FRADELT BNR. 93) BREKKE, ANN ELIN/PEDERSEN, ARVE/KNUTSEN, LINDGUNN/TANGEN, SVEIN KÅRE/TANGEN, JAN GUNNAR, STANGE, KRISTIN TANGEN Karmøyadvokatene DA BJP01 19/02736-001 2019/06/13
U TEK 11/387 - MANNES - BYGGEMODNING - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 11/387 - MANNES - BYGGEMODNING Garvik Prosjekt AS IGR 19/02214-003 2019/06/13
U HSE KOMMUNALT TILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - INNVILGET TILSKUDD Lhl Karmøy BSE02 18/02278-025 2019/06/13
U TEK VEDRØRENDE OPPGRADERING OG OMBYGGING AV AUSTRE KARMØYVEG - SVAR - KLAGE VEDRØRENDE OPPGRADERING OG OMBYGGING AV AUSTRE KARMØYVEG Letten Henriette Moldestad Halvorsen HPE 19/02443-002 2019/06/13
I TEK 75/48 - KALSTØVEGEN, KVALAVÅG - TILBYGG SKOLE - 75/48 - KALSTØVEGEN, KVALAVÅG - TILBYGG SKOLE Edb-Tjenester Norge Limited KIS 19/02743-001 2019/06/13
I TEK 22/71 - SØRE FERKINGSTADVEG, FERKINGSTAD - FASADEENDRING OG TILBYGG BOLIG - 22/71 - SØRE FERKINGSTADVEG, FERKINGSTAD - FASADEENDRING OG TILBYGG BOLIG Oddbjørg Ferkingstad Austerheim KHM 19/02744-001 2019/06/13
I HSE SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SØKNAD OM STIPEND Nina Hodne SALF 19/00598-016 2019/06/13
I TEK 13/59 - TJØSVOLLVEGEN, TJØSVOLL - TILBYGG ENEBOLIG - 13/59 - TJØSVOLLVEGEN, TJØSVOLL - TILBYGG ENEBOLIG Roy Olav Olsen EDH 19/02745-001 2019/06/13
I HSE SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SØKNAD OM STIPEND Ruta Jurkiene SALF 19/00598-017 2019/06/13
I HSE SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SØKNAD OM STIPEND Tone Jegteberg Willumsen SALF 19/00598-018 2019/06/13
I TEK INDRETREVEGEN - KLOAKKSANERING - MELDING FRA LEVERANDØR - 18/968 INDRETREVEGEN KLOAKKSANERING OG VEIBYGGING ABU01 18/00968-041 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/06/13
I TEK INDRETREVEGEN - KLOAKKSANERING - MELDING FRA LEVERANDØR - 18/968 INDRETREVEGEN KLOAKKSANERING OG VEIBYGGING ABU01 18/00968-042 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/06/13
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SØKNAD OM SKOLEBYTTE PFA 19/02363-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/13
U HSE KOMMUNALT TILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - INNVILGET TILSKUDD Mental Helse Karmøy BSE02 18/02278-026 2019/06/13
U HSE KOMMUNALT TILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - AVSLAG SØKNAD OM TILSKUDD Foreningen for kroniske smertepasienter BSE02 18/02278-027 2019/06/13
U HSE SØKNADER UTENOM FASTE TILSKUDDSORDNINGER 2019 - AVSLAG TILSKUDD 2019 Anita Vikene BSE02 19/00027-030 2019/06/13
U HSE FORSLAG TIL INTENSJONSAVTALE MELLOM KARMØY KOMMUNE OG SMISO ROGALAND - INNVILGET TILSKUDD 2019 Senter Mot Incest og Seksuelle Overgrep BSE02 18/03797-005 2019/06/13
U TEK 58/173 - KOPERVIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - 58/173 OG 58/179 GRENSEJUSTERING - MANGELBREV Ktm Eiendom AS ALA04 19/02542-002 2019/06/13
U TEK INDRETREVEGEN - KLOAKKSANERING - MELDING TIL LEVERANDØR - 18/968 INDRETREVEGEN KLOAKKSANERING OG VEIBYGGING ABU01 18/00968-043 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/06/13
U TEK SLETTING AV TINGLYSTE DOKUMENTER - 149/437 - SLETTING AV FORKJØPSRETT Statens Kartverk NILI1 19/02008-009 2019/06/13
U TEK 2/49 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OG KLARLEGGNG AV EKSISTERENDE GRENSER STD:19/1327 - 2/106 OG 2/431 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING STD:19/1327 Turid Gunvaldsen ALA04 19/01405-043 2019/06/13