Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 142/170 - STORASUNDVEGEN, STORASUND - NYTT ANLEGG- BETONGBASSENG FOR OLJETANKER - 142/170 - FERDIGATTEST Petter J. Rasmussen AS KMY 17/03656-009 2019/06/12
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - ERKLÆRING OM RETTIGHETER GNR 15 BNR 1612 ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING Karmøy Kirkelig Fellesråd MAHA1 13/00434-109 2019/06/12
I HSE FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER - FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER PUBLISERT Lovdata/Norsk Lovtidend CBE02 18/04904-019 2019/06/12
U TEK 87/80 - SLÅTTÅVEGEN, NORDRE VELDE - NYBYGG HAGESTUE OG OPPSTILLINGSPLASS - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 87/80 - SLÅTTÅVEGEN, NORDRE VELDE - NYBYGG HAGESTUE OG OPPSTILLINGSPLASS Per Arne Pedersen EDH 16/04313-013 2019/06/12
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 19/02685-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/12
U TEK ORIENTERING I KONTROLL- OG KVALITETSUTVALGET OM KRAV TIL UNDERLEVERANDØRER - ORIENTERING I KONTROLL- OG KVALITETSUTVALGET OM KRAV TIL UNDERLEVERANDØRER v/ Toril Hallsjø haugaland kontrollutvalgssekretariat iks SMO02 19/02551-001 2019/06/12
I SEN LEDSAGERBEVIS FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS TVI 19/02686-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/12
I TEK PLAN 4084 - DETALJREGULERING FOR VISNES HAVN - 79/188 MFL. - UTTALELSE FRA FYLKESMANNEN I ROGALAND - 06.06.19 - PLAN 4084 DETALJREGULERING FOR VISNES HAVN - 79/188 MFL. Fylkesmannen I Rogaland YSL 18/05019-032 2019/06/12
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 19/02687-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/12
I SKU KOMPETANSE FOR KVALITET - UTBETALINGSBREV VÅREN 2019 - VIDEREUTDANNING FOR LÆRERE - VIKARORDNING OG STUDIEAVGIFT Utdanningsdirektoratet LIS01 15/02471-021 2019/06/12
I TEK 15/656 - DEFEKT LOKK PÅ SEPTIKTANK - ANG. DEFEKT LOKK PÅ SEPTIKTANK Ragn Sells AS APE01 18/03982-003 2019/06/12
I TEK PLAN 1027 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONG FERKING - 22/212,214,196 - - OVERSENDER PLANBESKRIVELSE, PLANBESTEMMELSER OG PLANKART PLAN 1027 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONG FERKING - 22/212,214,196 - Procon AS BHA02 17/00332-071 2019/06/12
I TEK TEKNISK PLAN - KROKHAUGEN, 4/12 - BEREGNING AV POTENSJELL VANNMENGDE TILGJENGELIG TIL BRANNSLOKKING RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 19/01588-008 2019/06/12
U TEK TEKNISK PLAN - NY SKOLE I KOPERVIK - TEKNISK GODKJENNING TEKNISK PLAN TIL GODKJENNING - KOPERVIK NYE SKOLE Asplan Viak AS BTH04 19/01296-007 2019/06/12
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 64/211 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK 3 RW ARKITEKTER GEL 19/00021-296 2019/06/12
U TEK 13/676 - TEKNISK PLAN - BOLIGPROSJEKT TJØSVOLLVATNET - ODD HANSEN PROSJEKT AS - TEKNISK GODKJENNING 13/676 - TEKNISK PLAN - BOLIGPROSJEKT TJØSVOLLVATNET - ODD HANSEN PROSJEKT AS Ing. John Alvseike rådgivende ingeniørfirma BTH04 19/01066-009 2019/06/12
I SKU DESTINASJON HAUGESUND OG HAUGALANDET AS - INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DESTINASJON HAUGESUND & HAUGALANDET AS Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS JAH 14/02117-012 2019/06/12
I TEK ANSKAFFELSER MED KLIMAAMBISJONER - TILDELING AV TILSKUDD - ANSKAFFELSER MED KLIMAAMBISJONER Miljødirektoratet PEID 19/02696-001 2019/06/12
U TEK 8/35 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - SVAR - EIENDOMSSKATT MSA 19/00680-003 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/06/12
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2018/2019 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING SKLO 18/05613-072 25 Offl.§25 2019/06/12
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2018/2019 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING SKLO 18/05613-071 25 Offl.§25 2019/06/12
I TEK 149/443 - STEMMEMYR, SPANNE, FASADEENDRING OG TERRASSE - 149/443 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Martin Næsse KMY 18/02688-003 2019/06/12
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - 83/63 - SPØRSMÅL OM ENDRING AV TERRASSE OG BASSENG Øyving Hognaland Hansen KIS 17/00073-283 2019/06/12
I TEK 57/612 - LAHAMMAR, SKUDENESHAVN - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG - 57/612 - LAHAMMAR, SKUDENESHAVN - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG Geir Løklingholm JMJ03 19/02456-002 2019/06/12
I TEK 47/619 - SOLBERGVEGEN, VIK - NYBYGG ENEBOLIG - 47/619 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Eskild Kvala AS JHE05 17/05025-018 2019/06/12
I TEK 64/920 - KALVATREVEGEN, STANGALAND - NYBYGG ENEBOLIG - 64/920 - BER OM NY FRIST FOR SØKNAD AV FERDIGATTEST Odd Hansen AS KMY 16/05171-019 2019/06/12
U TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - BYGNES TIL SØYLEBOTN - 66/196 VEDTAK, DELEGASJONSSAK - REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - BYGNES TIL SØYLEBOTN PÅLEGG OM UTBEDRING AV PRIVAT KLOAKK Unni Rita Haavik MAHA1 15/04309-109 2019/06/12
I TEK TEKNISK PLAN - NY VANNFORSYNING TIL INDUSTRIOMRÅDE VED BYGGMAX - NY VANNFORSYNING TIL INDUSTRIOMRÅDE VED BYGGMAX Vassbakk & Stol AS BTH04 18/04405-012 2019/06/12
I TEK GRAVESØKNAD - MEDHAUGVEGEN/ENGEVEGEN - GRAVESØKNAD - MEDHAUGVEGEN/ENGEVEGEN Vassbakk & Stol AS ETS 19/02704-001 2019/06/12
I TEK PLAN 4084 - DETALJREGULERING FOR VISNES HAVN - 79/188 MFL. - UTTALELSE FRA KARMSUND HAVN 07.06.19 - PLAN 4084 DETALJREGULERING FOR VISNES HAVN - 79/188 MFL. Karmsund Havn IKS YSL 18/05019-033 2019/06/12
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - KLAGE PÅ AVSLAG OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 13/01118-010 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/12
I TEK TEKNISK PLAN - OMLEGGING AV VEG VED UNDERGANG E134, VÅGEVEGEN - ETTERSENDELSE AV VEDLEGG TIL TEKNISK PLAN Øygarden Eiendom AS BTH04 19/01120-007 2019/06/12
I TEK 106/57 - FOSNANES - FLYTEBRYGGE - 106/57 - (KOPIMOTTAKER) TILLATELSE I ETTERKANT TIL ETABLERING AV FLYTEBRYGGE Karmsund Havn IKS KRRE 19/02681-001 2019/06/12
I TEK 2/59 - SÆVIK - FLYTEBRYGGE - 2/59 - (KOPIMOTTAKER) TILLATELSE I ETTERKANT TIL ETABLERING AV FLYTEBRYGGE Karmsund Havn IKS KRRE 19/02683-001 2019/06/12
U TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - BYGNES TIL SØYLEBOTN - VEDTAK, DELEGASJONSSAK - REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP BYGNES TIL SØYLEBOTN - VEDTAK OM TVANGSMULKT Øivind Madsen MAHA1 15/04309-110 2019/06/12
I TEK 149/536 - RØRLEGGERMELDING - MIDLERTIDIG KONTORRIGG - 149/536 - RØRLEGGERMELDING - MIDLERTIDIG KONTORRIGG Risa AS ORO01 19/02694-001 2019/06/12
U TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - BYGNES TIL SØYLEBOTN - VEDTAK, DELEGASJONSSAK - REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP BYGNES TIL SØYLEBOTN - VEDTAK OM TVANGSMULKT Wat Buddhapas Samfunn I Haugesund MAHA1 15/04309-111 2019/06/12
I SEN CAFE NELLY SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - RAPPORT ETTER SKJENKEKONTROLL I UKE 23 NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 17/01079-015 2019/06/12
I SEN HOLMEN BRYGGE CO - BADEHUSET SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - RAPPORT ETTER SKJENKEKONTROLL I UKE 23 SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 17/00167-005 2019/06/12
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - RAPPORT ETTER SKJENKEKONTROLL I UKE 23 - KOPERVIK FESTIVAL NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 19/00022-067 2019/06/12
I SEN PARK INN HAUGESUND AIRPORT (HENDERSONS AIRPORT HOTEL AS) SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING 2012 - 2016 - RAPPORT ETTER SKJENKEKONTROLL I UKE 23 NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/01535-029 2019/06/12
I SEN GJESTFRIE HUS DRIFT AS - AVD. TIDENS MINDE SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - RAPPORT ETTER SKJENKEKONTROLL I UKE 23 NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 15/01563-022 2019/06/12
I SEN WONG HOUSE SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING 2012 - 2018 - RAPPORT ETTER SKJENKEKONTROLL I UKE 23 NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/00086-047 2019/06/12
U TEK 15/137 OG 15/695 - RÅDHUSVEGEN/ESEBJØR, ÅKRA - PÅ- OG TILBYGG LEILIGHETSBYGG MED NÆRINGSLOKALE - 15/695 - IGANGSETTINGSTILLATELSE - RIVING OG MILJØSANERING Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS JKV 16/03295-026 2019/06/12
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - 148/272 - SPØRSMÅL OM SØKNADPLIKT FOR UTVIDELSE AV TERRASSE Lars-Preben Håvik KRRE 17/00073-284 2019/06/12
I TEK 15/1480 - SKULEVEGEN, ÅKRA - FORHÅNDSKONFERANSE - 15/1480 - BESTILLING AV FORHÅNDSKONFERANSE Vikanes Bungum Arkitekter AS IGR 19/02708-001 2019/06/12
I TEK 72/70 - ÅLAVIKVEGEN - SKÅR - NYBYGG DRIVHUS - 72/70 - ÅLAVIKVEGEN - SKÅR - NYBYGG DRIVHUS Heidi Haraldseide EDH 19/02589-001 2019/06/12
I TEK 127/3 OG 127/27 - NEDRE HAUGE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 127/3 OG 127/27 - NEDRE HAUGE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Jostein Hauge HHU 19/02680-001 2019/06/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-338 25 Offl §25 2019/06/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-339 25 Offl §25 2019/06/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - TILBUD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-340 25 Offl §25 2019/06/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-341 25 Offl §25 2019/06/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - ROP - TILBUD SAKSBEHANDLAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - ROP ANVO 19/01395-039 25 Offl §25 2019/06/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - ROP - ARBEIDSAVTALE SAKSBEHANDLAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - ROP ANVO 19/01395-040 25 Offl §25 2019/06/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% ROP SØR - INTERVJU MILJØTERAPEUT 100% ROP SØR ANVO 19/01998-024 25 Offl §25 2019/06/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% ROP SØR - INTERVJU MILJØTERAPEUT 100% ROP SØR ANVO 19/01998-025 25 Offl §25 2019/06/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% ROP SØR - INTERVJU MILJØTERAPEUT 100% ROP SØR ANVO 19/01998-026 25 Offl §25 2019/06/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% ROP SØR - INTERVJU MILJØTERAPEUT 100% ROP SØR ANVO 19/01998-027 25 Offl §25 2019/06/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR ÅKRA UNGDOMSSKOLE, VIKARIAT - AVSLAG UNDERVISNINGSINSPEKTØR ÅKRA UNGDOMSSKOLE, VIKARIAT BLI01 19/02018-006 25 Offl §25 2019/06/12
U SEN REKRUTTERINGSSAK IT- KONSULENT - BEKREFTELSE IT- KONSULENT MMW 19/02291-017 25 Offl §25 2019/06/12
U SEN REKRUTTERINGSSAK IT- KONSULENT - BEKREFTELSE IT- KONSULENT MMW 19/02291-018 25 Offl §25 2019/06/12
U SEN REKRUTTERINGSSAK IT- KONSULENT - BEKREFTELSE IT- KONSULENT MMW 19/02291-019 25 Offl §25 2019/06/12
U SEN REKRUTTERINGSSAK IT- KONSULENT - BEKREFTELSE IT- KONSULENT MMW 19/02291-020 25 Offl §25 2019/06/12
U SEN REKRUTTERINGSSAK IT- KONSULENT - BEKREFTELSE IT- KONSULENT MMW 19/02291-021 25 Offl §25 2019/06/12
U SEN REKRUTTERINGSSAK IT- KONSULENT - BEKREFTELSE IT- KONSULENT MMW 19/02291-022 25 Offl §25 2019/06/12
U SEN REKRUTTERINGSSAK IT- KONSULENT - BEKREFTELSE IT- KONSULENT MMW 19/02291-023 25 Offl §25 2019/06/12
U SEN REKRUTTERINGSSAK IT- KONSULENT - BEKREFTELSE IT- KONSULENT MMW 19/02291-024 25 Offl §25 2019/06/12
U SEN REKRUTTERINGSSAK IT- KONSULENT - BEKREFTELSE IT- KONSULENT MMW 19/02291-025 25 Offl §25 2019/06/12
U SEN REKRUTTERINGSSAK IT- KONSULENT - BEKREFTELSE IT- KONSULENT MMW 19/02291-026 25 Offl §25 2019/06/12
U SEN REKRUTTERINGSSAK IT- KONSULENT - BEKREFTELSE IT- KONSULENT MMW 19/02291-027 25 Offl §25 2019/06/12
U SEN REKRUTTERINGSSAK IT- KONSULENT - BEKREFTELSE IT- KONSULENT MMW 19/02291-028 25 Offl §25 2019/06/12
U SEN REKRUTTERINGSSAK IT- KONSULENT - BEKREFTELSE IT- KONSULENT MMW 19/02291-029 25 Offl §25 2019/06/12
U SEN REKRUTTERINGSSAK IT- KONSULENT - BEKREFTELSE IT- KONSULENT MMW 19/02291-030 25 Offl §25 2019/06/12
U SEN REKRUTTERINGSSAK IT- KONSULENT - BEKREFTELSE IT- KONSULENT MMW 19/02291-031 25 Offl §25 2019/06/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAMILIEVEILEDER I NAV - BEKREFTELSE FAMILIEVEILEDER I NAV ANVO 19/02355-027 25 Offl §25 2019/06/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAMILIEVEILEDER I NAV - BEKREFTELSE FAMILIEVEILEDER I NAV ANVO 19/02355-028 25 Offl §25 2019/06/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAMILIEVEILEDER I NAV - BEKREFTELSE FAMILIEVEILEDER I NAV ANVO 19/02355-029 25 Offl §25 2019/06/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAMILIEVEILEDER I NAV - BEKREFTELSE FAMILIEVEILEDER I NAV ANVO 19/02355-030 25 Offl §25 2019/06/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAMILIEVEILEDER I NAV - BEKREFTELSE FAMILIEVEILEDER I NAV ANVO 19/02355-031 25 Offl §25 2019/06/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAMILIEVEILEDER I NAV - BEKREFTELSE FAMILIEVEILEDER I NAV ANVO 19/02355-032 25 Offl §25 2019/06/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAMILIEVEILEDER I NAV - BEKREFTELSE FAMILIEVEILEDER I NAV ANVO 19/02355-033 25 Offl §25 2019/06/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAMILIEVEILEDER I NAV - BEKREFTELSE FAMILIEVEILEDER I NAV ANVO 19/02355-034 25 Offl §25 2019/06/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAMILIEVEILEDER I NAV - BEKREFTELSE FAMILIEVEILEDER I NAV ANVO 19/02355-035 25 Offl §25 2019/06/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAMILIEVEILEDER I NAV - BEKREFTELSE FAMILIEVEILEDER I NAV ANVO 19/02355-036 25 Offl §25 2019/06/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAMILIEVEILEDER I NAV - BEKREFTELSE FAMILIEVEILEDER I NAV ANVO 19/02355-037 25 Offl §25 2019/06/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAMILIEVEILEDER I NAV - BEKREFTELSE FAMILIEVEILEDER I NAV ANVO 19/02355-038 25 Offl §25 2019/06/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAMILIEVEILEDER I NAV - BEKREFTELSE FAMILIEVEILEDER I NAV ANVO 19/02355-039 25 Offl §25 2019/06/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAMILIEVEILEDER I NAV - BEKREFTELSE FAMILIEVEILEDER I NAV ANVO 19/02355-040 25 Offl §25 2019/06/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAMILIEVEILEDER I NAV - BEKREFTELSE FAMILIEVEILEDER I NAV ANVO 19/02355-041 25 Offl §25 2019/06/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAMILIEVEILEDER I NAV - BEKREFTELSE FAMILIEVEILEDER I NAV ANVO 19/02355-042 25 Offl §25 2019/06/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAMILIEVEILEDER I NAV - BEKREFTELSE FAMILIEVEILEDER I NAV ANVO 19/02355-043 25 Offl §25 2019/06/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAMILIEVEILEDER I NAV - BEKREFTELSE FAMILIEVEILEDER I NAV ANVO 19/02355-044 25 Offl §25 2019/06/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAMILIEVEILEDER I NAV - BEKREFTELSE FAMILIEVEILEDER I NAV ANVO 19/02355-045 25 Offl §25 2019/06/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAMILIEVEILEDER I NAV - BEKREFTELSE FAMILIEVEILEDER I NAV ANVO 19/02355-046 25 Offl §25 2019/06/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAMILIEVEILEDER I NAV - BEKREFTELSE FAMILIEVEILEDER I NAV ANVO 19/02355-047 25 Offl §25 2019/06/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAMILIEVEILEDER I NAV - BEKREFTELSE FAMILIEVEILEDER I NAV ANVO 19/02355-048 25 Offl §25 2019/06/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAMILIEVEILEDER I NAV - BEKREFTELSE FAMILIEVEILEDER I NAV ANVO 19/02355-049 25 Offl §25 2019/06/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER CA 80% VED LØFTENTUNET - BEKREFTELSE HELSEFAGARBEIDER CA 80% VED LØFTENTUNET ANVO 19/02356-019 25 Offl §25 2019/06/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER CA 80% VED LØFTENTUNET - BEKREFTELSE HELSEFAGARBEIDER CA 80% VED LØFTENTUNET ANVO 19/02356-020 25 Offl §25 2019/06/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER CA 80% VED LØFTENTUNET - BEKREFTELSE HELSEFAGARBEIDER CA 80% VED LØFTENTUNET ANVO 19/02356-021 25 Offl §25 2019/06/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER CA 80% VED LØFTENTUNET - BEKREFTELSE HELSEFAGARBEIDER CA 80% VED LØFTENTUNET ANVO 19/02356-022 25 Offl §25 2019/06/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER CA 80% VED LØFTENTUNET - BEKREFTELSE HELSEFAGARBEIDER CA 80% VED LØFTENTUNET ANVO 19/02356-023 25 Offl §25 2019/06/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER CA 80% VED LØFTENTUNET - BEKREFTELSE HELSEFAGARBEIDER CA 80% VED LØFTENTUNET ANVO 19/02356-024 25 Offl §25 2019/06/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER CA 80% VED LØFTENTUNET - BEKREFTELSE HELSEFAGARBEIDER CA 80% VED LØFTENTUNET ANVO 19/02356-025 25 Offl §25 2019/06/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER CA 80% VED LØFTENTUNET - BEKREFTELSE HELSEFAGARBEIDER CA 80% VED LØFTENTUNET ANVO 19/02356-026 25 Offl §25 2019/06/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER CA 80% VED LØFTENTUNET - BEKREFTELSE HELSEFAGARBEIDER CA 80% VED LØFTENTUNET ANVO 19/02356-027 25 Offl §25 2019/06/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER CA 80% VED LØFTENTUNET - BEKREFTELSE HELSEFAGARBEIDER CA 80% VED LØFTENTUNET ANVO 19/02356-028 25 Offl §25 2019/06/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER CA 80% VED LØFTENTUNET - BEKREFTELSE HELSEFAGARBEIDER CA 80% VED LØFTENTUNET ANVO 19/02356-029 25 Offl §25 2019/06/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER CA 80% VED LØFTENTUNET - BEKREFTELSE HELSEFAGARBEIDER CA 80% VED LØFTENTUNET ANVO 19/02356-030 25 Offl §25 2019/06/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER CA 80% VED LØFTENTUNET - BEKREFTELSE HELSEFAGARBEIDER CA 80% VED LØFTENTUNET ANVO 19/02356-031 25 Offl §25 2019/06/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER CA 80% VED LØFTENTUNET - BEKREFTELSE HELSEFAGARBEIDER CA 80% VED LØFTENTUNET ANVO 19/02356-032 25 Offl §25 2019/06/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER CA 80% VED LØFTENTUNET - BEKREFTELSE HELSEFAGARBEIDER CA 80% VED LØFTENTUNET ANVO 19/02356-033 25 Offl §25 2019/06/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGKONSULENT 100% VED AKTIVITETS- OG AVLASTNINGSTJENESTEN - BEKREFTELSE FAGKONSULENT 100% VED AKTIVITETS- OG AVLASTNINGSTJENESTEN ANVO 19/02357-008 25 Offl §25 2019/06/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGKONSULENT 100% VED AKTIVITETS- OG AVLASTNINGSTJENESTEN - BEKREFTELSE FAGKONSULENT 100% VED AKTIVITETS- OG AVLASTNINGSTJENESTEN ANVO 19/02357-009 25 Offl §25 2019/06/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGKONSULENT 100% VED AKTIVITETS- OG AVLASTNINGSTJENESTEN - BEKREFTELSE FAGKONSULENT 100% VED AKTIVITETS- OG AVLASTNINGSTJENESTEN ANVO 19/02357-010 25 Offl §25 2019/06/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGKONSULENT 100% VED AKTIVITETS- OG AVLASTNINGSTJENESTEN - BEKREFTELSE FAGKONSULENT 100% VED AKTIVITETS- OG AVLASTNINGSTJENESTEN ANVO 19/02357-011 25 Offl §25 2019/06/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/02358-043 25 Offl §25 2019/06/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/02358-044 25 Offl §25 2019/06/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/02358-045 25 Offl §25 2019/06/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/02358-046 25 Offl §25 2019/06/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/02358-047 25 Offl §25 2019/06/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/02358-048 25 Offl §25 2019/06/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/02358-049 25 Offl §25 2019/06/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/02358-050 25 Offl §25 2019/06/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/02358-051 25 Offl §25 2019/06/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/02358-052 25 Offl §25 2019/06/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/02358-053 25 Offl §25 2019/06/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/02358-054 25 Offl §25 2019/06/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/02358-055 25 Offl §25 2019/06/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/02358-056 25 Offl §25 2019/06/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/02358-057 25 Offl §25 2019/06/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/02358-058 25 Offl §25 2019/06/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/02358-059 25 Offl §25 2019/06/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/02358-060 25 Offl §25 2019/06/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/02358-061 25 Offl §25 2019/06/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/02358-062 25 Offl §25 2019/06/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/02358-063 25 Offl §25 2019/06/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/02358-064 25 Offl §25 2019/06/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/02358-065 25 Offl §25 2019/06/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/02358-066 25 Offl §25 2019/06/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/02358-067 25 Offl §25 2019/06/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/02358-068 25 Offl §25 2019/06/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/02358-069 25 Offl §25 2019/06/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/02358-070 25 Offl §25 2019/06/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/02358-071 25 Offl §25 2019/06/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/02358-072 25 Offl §25 2019/06/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/02358-073 25 Offl §25 2019/06/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/02358-074 25 Offl §25 2019/06/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/02358-075 25 Offl §25 2019/06/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/02358-076 25 Offl §25 2019/06/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/02358-077 25 Offl §25 2019/06/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/02358-078 25 Offl §25 2019/06/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/02358-079 25 Offl §25 2019/06/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/02358-080 25 Offl §25 2019/06/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/02358-081 25 Offl §25 2019/06/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/02358-082 25 Offl §25 2019/06/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/02358-083 25 Offl §25 2019/06/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50-100% - SØKNAD FAGARBEIDER 50-100% ANVO 19/02554-005 25 Offl §25 2019/06/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50-100% - SØKNAD FAGARBEIDER 50-100% ANVO 19/02554-006 25 Offl §25 2019/06/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 50-100 % - SØKNAD MILJØTERAPEUT 50-100 % ANVO 19/02555-003 25 Offl §25 2019/06/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK FYSIOTERAPEUT - SØKNAD FYSIOTERAPEUT ANVO 19/02559-002 25 Offl §25 2019/06/12
I TEK 15/2140 - RINDANE, ÅKRA, FORHØYE NATURSTEINSMUR - 15/2140 - AVSTANDSERKLÆRING FRA 15/1499 John Einar Johannessen IGR 19/01174-005 2019/06/12
I TEK 86/246 - AVALDSNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:16/2789 - 86/246 - MOTTATT MANGLER - REVIDERT SØKNADSKJEMA, KART, GJENPART AV NABOVARSEL OG ORIGINAL KRAV OM SAMMENSLÅING Bu Eiendomsselskap AS EDH 19/01905-005 2019/06/12
I TEK INDRETREVEGEN - KLOAKKSANERING - MELDING FRA LEVERANDØR - 18/968 INDRETREVEGEN KLOAKKSANERING OG VEIBYGGING ABU01 18/00968-031 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/06/12
I TEK 69/75 - ØYGARDSTUNET, MIDTRE EIDE - NYBYGG FIREMANNSBOLIG 1 - 69/75 - GJENPART AV NABOVARSEL Hantera AS KIS 18/03482-012 2019/06/12
I TEK 119/451 - VESTBØVEGEN, MYKJE - NYBYGG ENEBOLIG - 119/451 - REVIDERT SØKNAD OM FERDIGATTEST Garvik Prosjekt AS JKV 16/04643-022 2019/06/12
I TEK 120/99 - TUASTAD - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG - 120/99 - SØKNAD OM FERDIGATTEST I K Gabrielsen JKV 17/02440-012 2019/06/12
I TEK 25/2 - LANGÅKER - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 25/2 - MOTTATT MANGLER - SØKNAD OM DISPENSASJON OG GJENPART AV NABOVARSEL Langåker Handelslag AS EDH 19/01913-004 2019/06/12
I TEK 15/436 - GJERDEVEGEN, ÅKRA - MUR, TILBYGG, FASADEENDRING OG MODERNISERING ENEBOLIG - 15/436 - ENDRING I SØKNAD - CARPORT UTGÅR - REVIDERTE TEGNINGER Vidar Vilhelm Vilhelmsen IGR 19/01929-003 2019/06/12
I TEK 66/37 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GEIR INGVAR EIKE - 66/37 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - GEIR INGVAR EIKE Bertelsen & Garpestad AS ORO01 18/04236-003 2019/06/12
I TEK 66/210 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GERD MARTA BERGE ODLAND - 66/210 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - GERD MARTA BERGE ODLAND Bertelsen & Garpestad AS ORO01 18/00839-003 2019/06/12
I TEK 66/162 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GEIR OTTO KVINNESLAND - 66/162 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - GEIR OTTO KVINNESLAND Bertelsen & Garpestad AS ALS06 18/02879-003 2019/06/12
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - 148/126 - SPØRSMÅL OM ILDSTED I NY BOLIG Siv Kari Risanger IGR 17/00073-285 2019/06/12
I TEK 63/228 - NORDSTOKKE - SØKNAD OM DISPENSASJON - 63/228 - (KOPIMOTTAKER) MERKNAD TIL NABOVARSEL Rune Gundersen KIS 18/05405-002 2019/06/12
I SEN VIGSEL - PRØVINGSATTEST CEM01 19/02433-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/12
I TEK 117/4 - AKSNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 117/4 - ORIGINALE ERKLÆRINGER Robert Anfinn Oftedal HHU 18/04349-026 26 Offl.§26 2019/06/12
U SEN VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - LEIE AV MODULBYGG - AVTALE - 19/1951 VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - LEIE AV MODULBYGG Eide Bygg & Anlegg AS KRWI 19/01951-018 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2019/06/12
U TEK 145/75 - ØVRABØVEGEN, ØVRABØ - NYBYGG GARASJE OG HALL - KLAGESAK ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN - ØVRABØVEGEN, ØVRABØ - GNR. 145 OG BNR. 75 I KARMØY KOMMUNE Fylkesmannen i Rogaland GTH 18/03108-028 2019/06/12
I TEK 15/433 - AUSTIGARD, ÅKRA - MIDLERTIDIG BYGNING - SALGSVOGN - 15/433 - ENDRINGSTILLATELSE UTGÅR, SØKNAD OM FERDIGATTEST Eskild Kvala AS JKV 18/02385-013 2019/06/12
I TEK 15/950 - STONGVEGEN, ÅKRA - NYBYGG BOLIGBYGG MED 36 BOENHETER MED TILHØRENDE UTEOMRÅDE - 15/950 - ØNSKER PRIORITERING AV TEKNISK PLAN OG IGANGSETTINGSTILLATELSE PÅ GRUNNARBEID Vikanes Bungum Arkitekter AS BTH04 17/04733-036 2019/06/12
I TEK 2/9 - HELLESØY, SÆVIK - BRUKSENDRING FRA NAUST TIL BOLIG - 2/9 - SØKNAD OM DISPENSASJON OG SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE I K Gabrielsen IGR 18/02849-007 2019/06/12
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 3/24 - BESTILLING AV NABOLISTE - FRADELING Arnt Ove Gregersen GEL 19/00021-294 2019/06/12
U TEK 148/306 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM. FASADEENDRING OG TEKNISK INSTALLASJON - 148/306 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Hille Melbye Arkitekter AS KMY 19/01721-005 2019/06/12
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM DEKNING AV MEDLEMSKONTIGENT ANKO 18/02618-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/12
I SEN ROTTER I GAMLE SKUDENESHAVN - ROTTER I GAMLE SKUDENESHAVN E-POSTKORRESPONDANSE Ingvar Torbjørn Øritsland KANE1 18/04684-002 2019/06/12
U TEK 50 OG 51/12,4,7,14,18 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ELLINGSEN, AURORA MAGALHAES FALNES - SVAR - 50/12 OG 51/4,7,14,18 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Aurora Magalhaes Falnes Ellingsen BJP01 19/02585-002 2019/06/12
I TEK 57/97 - SØRAGADÅ, SKUDENESHAVN - SØKNAD OM ENDRING I FREDNINGSOMRÅDE - INNSETTING AV VINDUER OG ERSTATNING AV GJERDE - 57/97 - (KOPIMOTTAKER) VEDTAK OM DISPENSASJON Rogaland Fylkeskommune, seksjon for kulturarv JMJ03 19/01723-005 2019/06/12
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 47/51 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - SH PROSJEKT AS Sh Prosjekt AS REK 19/00023-067 2019/06/12
I TEK INNBRUDD - HÆRVERK - KRIMINALITET - 2018 OG 2019 - BEKREFTELSE PÅ ANMELDT FORHOLD - STEINHAUGVEGEN 51 Sør-Vest Politidistrikt ADA02 18/00351-056 2019/06/12
I TEK 47/619 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: SJØEN - BYGGESAK: 17/5025 - 47/619 - FERDIGMELDING RØR Vedavågen Rør AS ALS06 18/00589-003 2019/06/12
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 61/12 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Olav Pedersen GEL 19/00021-295 2019/06/12
I TEK TEKNISK PLAN FOR FORTAU - HAVNEGATA I KOPERVIK - SØKNAD OM TEKNISK GODKJENNING AV TILTAK RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 19/02682-001 2019/06/12
U TEK 148/15 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM. OMPROFILERING AV VIRKSOMHETSSKILT PGA. NY LOGO - 148/15 - FERDIGATTEST Elektrovakuum AS KMY 07/01352-010 2019/06/12
U TEK TEKNISK PLAN FOR ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - SØKNAD OM TEKNISK GODKJENNING - PRESTAVEGEN ETAPPE 2 Karmøy kommune VAR-avd. BTH04 19/02391-005 2019/06/12
U TEK INDRETREVEGEN - KLOAKKSANERING - MELDING TIL LEVERANDØR - 18/968 INDRETREVEGEN KLOAKKSANERING OG VEIBYGGING ABU01 18/00968-032 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/06/12
I HSE REFUSJONER/TILSKOTT INN 2019 - HELSE-OG OMSORGSETATEN - INNVILGER TILSKUDD TIL LAVTERSKEL - RASK PSYKISK HELSEHJELP OVER STATSBUDSJETTET 2019 KAP. 765 POST 60 Helsedirektoratet ENS 19/00601-007 2019/06/12
U TEK 119/451 - VESTBØVEGEN, MYKJE - NYBYGG ENEBOLIG - 119/451 - FERDIGATTEST - NYBYGG ENEBOLIG Garvik Prosjekt AS JKV 16/04643-023 2019/06/12
I SEN ROGALAND RESSURSSENTER - INKALLING TIL GENERALFORSAMLING I ROGALAND RESSURSSENTER AS Rogaland Ressurssenter AS PVE01 17/02634-006 2019/06/12
I TEK 47/524 OG 47/603 - SALVEBAKKANE, VIK - TILBYGG ENEBOLIG - 47/524 OG 47/603 - SALVEBAKKANE, VIK - TILBYGG ENEBOLIG Gunstein og Miriam Elise Tjørhom KHM 19/02688-001 2019/06/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - ROP - TAR IKKE IMOT STILLING SOM SPESIALSYKEPLEIER VED ROP MSTA 19/01395-041 25 Offl.§25 2019/06/12
I TEK 114/98 - SKREVEGEN, NORDRE EIKE, TILBYGG ENEBOLIG - VINTERHAGE - 114/98 - SKREVEGEN, NORDRE EIKE, TILBYGG ENEBOLIG - VINTERHAGE Ronald Claus Herregott KRRE 19/02689-001 2019/06/12
I TEK 47/518 - SALVEBAKKANE, VIK - NYBYGG GARASJE - 47/518 - SALVEBAKKANE, VIK - NYBYGG GARASJE Christer Enerstvedt KHM 19/02690-001 2019/06/12
I SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV KONVOLUTTER - SIGNERT RAMMEAVTALE - KJØP AV KONVOLUTTER MED OG UTEN TRYKK Bodoni AS OEI 19/00947-019 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/06/12
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - MANGELBREV I FORBINDELSE MED SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM PASSASJER NJO 19/02384-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/12
I TEK 147/357 - BJØLLEHAUGVEGEN, MOKSHEIM - NYBYGG GARASJE - 147/357 - BJØLLEHAUGVEGEN, MOKSHEIM - NYBYGG GARASJE Øyvind Sætre KRRE 19/02691-001 2019/06/12
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 5/424 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK I K Gabrielsen GEL 19/00021-297 2019/06/12
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 15/1600 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK I K Gabrielsen GEL 19/00021-298 2019/06/12
I TEK 13/495 - SJENARVEGEN, TJØSVOLL - TILBYGG ENEBOLIG - 13/495 - SJENARVEGEN, TJØSVOLL - TILBYGG ENEBOLIG Sara Tjøsvoll og David Rasmussen EDH 19/02692-001 2019/06/12
I TEK 13/720 - SANDSKEIVEGEN, TJØSVOLL - NYBYGG GARASJE - 13/720 - SANDSKEIVEGEN, TJØSVOLL - NYBYGG GARASJE Anette S og Ole Christian Snørteland EDH 19/02693-001 2019/06/12
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR: INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 13/01759-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/12
U TEK KJØP AV KOMMUNAL BOLIGTOMT - HÅLANDSHØGDA LIKNES, MORTEN - SVAR - SØKNAD OM KOMMUNAL BOLIGTOMT PÅ HÅLANDSHØGDA Morten Syrevik Liknes MAAA1 19/02080-002 2019/06/12
U TEK KJØP AV KOMMUNAL BOLIGTOMT - HÅLANDSHØGDA APELAND, SVEIN OLAV OG KRISTIN - SVAR - SØKNAD OM KOMMUNAL BOLIGTOMT - HÅLANDSHØGDA (SKUDENESHAVN) APELAND, SVEIN OLAV OG KRISTIN Kristin Apeland MAAA1 19/02218-002 2019/06/12
I SEN RAMMEAVTALE OM FORVALTNINGSAVTALE FOR KJØP AV ELEKTRISK KRAFT - TILBUD - 19/1792 FORVALTNINGSAVTALE FOR KJØP AV ELEKTRISK KRAFT KRWI 19/01792-013 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/06/12
U TEK TRAFIKKFORHOLDENE - EIDSBAKKANE FELT 4 - SVAR - HASTIGHETMÅLINGER PÅ BYGGEFELT, EIDSBAKKANE FELT 4 Styret i Eidsbakkane 4 velforening KSU01 19/02424-002 2019/06/12
I SEN RAMMEAVTALE OM FORVALTNINGSAVTALE FOR KJØP AV ELEKTRISK KRAFT - TILBUD - 19/1792 FORVALTNINGSAVTALE FOR KJØP AV ELEKTRISK KRAFT KRWI 19/01792-014 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/06/12
I SEN RAMMEAVTALE OM FORVALTNINGSAVTALE FOR KJØP AV ELEKTRISK KRAFT - TILBUD - 19/1792 FORVALTNINGSAVTALE FOR KJØP AV ELEKTRISK KRAFT KRWI 19/01792-015 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/06/12
I SEN RAMMEAVTALE OM FORVALTNINGSAVTALE FOR KJØP AV ELEKTRISK KRAFT - TILBUD - 19/1792 FORVALTNINGSAVTALE FOR KJØP AV ELEKTRISK KRAFT KRWI 19/01792-016 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/06/12
I SEN RAMMEAVTALE OM FORVALTNINGSAVTALE FOR KJØP AV ELEKTRISK KRAFT - TILBUD - 19/1792 FORVALTNINGSAVTALE FOR KJØP AV ELEKTRISK KRAFT KRWI 19/01792-017 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/06/12
I SEN RAMMEAVTALE OM FORVALTNINGSAVTALE FOR KJØP AV ELEKTRISK KRAFT - TILBUD - 19/1792 FORVALTNINGSAVTALE FOR KJØP AV ELEKTRISK KRAFT KRWI 19/01792-018 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/06/12
U TEK KJØP AV KOMMUNAL BOLIGTOMT - HÅLANDSHØGDA SØRENSEN, MARIANNE NJUOLLA OG MATS - SVAR - REVIDERT SØKNAD OM KOMMUNAL BOLIGTOMT SØRENSEN, MARIANNE NJUOLLA OG MATS Mats Sørensen MAAA1 19/02114-003 2019/06/12
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM PASSASJER NJO 13/01317-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/12
U TEK KJØP AV KOMMUNAL BOLIGTOMT - HÅLANDSHØGDA VEA, MARITA - SVAR - SØKNAD OM KOMMUNAL BOLIGTOMT - HÅLANDSHØGDA Marita Vea MAAA1 19/02286-002 2019/06/12
U TEK KJØP AV KOMMUNAL BOLIGTOMT - HÅLANDSHØGDA THORSEN, THOMAS OG ANDREASSEN, MARTHE - SVAR - SØKNAD OM KOMMUNAL BOLIGTOMT PÅ HÅLANDSHØGDA Marthe Andreassen MAAA1 19/02082-002 2019/06/12
U TEK KJØP AV KOMMUNAL BOLIGTOMT - HÅLANDSHØGDA NORNES, BJARNE OG MAY TRINE - SVAR - SØKNAD OM KOMMUNAL BOLIGTOMT PÅ HÅLANDSHØGDA, SKUDENESHAVN NORNES, BJARNE OG MAY TRINE May Trine Nornes MAAA1 19/02073-002 2019/06/12
U TEK 142/8 - STORASUND - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPSETTING AV NETTSTASJON - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 142/8 - STORASUND - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPSETTING AV NETTSTASJON Haugaland Kraft Nett AS KIS 19/02552-002 2019/06/12
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - AVSLAG PÅ SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 16/03035-004 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2019/06/12
I SEN RAMMEAVTALE OM FORVALTNINGSAVTALE FOR KJØP AV ELEKTRISK KRAFT - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/1792 FORVALTNINGSAVTALE FOR KJØP AV ELEKTRISK KRAFT KRWI 19/01792-019 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/06/12
U SEN 47/685 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - FV. 511 - 47/685 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - FV. 511 Kartverket - Tinglysingen REK 19/00712-002 2019/06/12
U SEN 46/43 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - FV. 511 - 46/43 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - FV. 511 Kartverket - Tinglysingen REK 19/00711-002 2019/06/12
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 13/01170-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/12
I TEK 15/347 - SLETTEBØVEGEN, ÅKRA - STØTTEMUR - 15/347 - SLETTEBØVEGEN, ÅKRA - STØTTEMUR RH Oppmåling Rune Hemnes IGR 19/02698-001 2019/06/12
I TEK KJØP AV KOMMUNAL BOLIGTOMT - HÅLANDSHØGDA NORNES, VERONICA - SIGNERT KJØPEKONTRAKT - SELGER KARMØY KOMMUNE - KJØPER VERONICA NORNES Veronica Nornes MAAA1 19/02274-003 2019/06/12
I TEK 47/347OG 667 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - PÅL TAGE ENDRESEN - 47/347OG 667 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - PÅL TAGE ENDRESEN Pål Tage Endresen XXI 19/02700-001 26 Off.l.26 2019/06/12
U HSE TILSYNSSAK - TILSYNSSAK BVV Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/06/12
I TEK 69/26 OG 69/37 - MIDTRE EIDE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 69/26 OG 69/37 - MIDTRE EIDE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Edb-Tjenester Norge Limited EDH 19/02699-001 2019/06/12
I SKU LÆRINGSMILJØ - OVERFØRINGSPLAN EEH 19/02550-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/12
I TEK KIRKELIGE EIENDOMMER - 86/55, 86/61, 86/242 - AVALDSNES SOKN - UNDERTEGNET AVTALER - SKJØTE PÅ KIRKEGRUNN Opplysningsvesenets Fond MAAA1 16/00373-016 2019/06/12
U TEK KJØP AV KOMMUNAL BOLIGTOMT - VORMEDAL HINDERAKER, GERD-KATRINE OG HELGESEN, TOMMY - SVAR - SØKNAD OM KOMMUNAL BOLIGTOMT - VORMEDAL HINDERAKER, GERD-KATRINE OG HELGESEN, TOMMY Tommy Helgesen MAAA1 19/02328-002 2019/06/12
U TEK KJØP AV KOMMUNAL BOLIGTOMT - VORMEDAL SALTVEDT, TOR EGEL OG INGRID SVENDSBØE - SVAR - SØKNAD OM KOMMUNAL BOLIGTOMT PÅ VORMEDAL Tor Egel Saltvedt MAAA1 19/02069-002 2019/06/12
U TEK KJØP AV KOMMUNAL BOLIGTOMT - VORMEDAL SPISSØY, STINE THUEN OG JONASSON, ANTON RAFN - SVAR - SØKNAD OM KOMMUNAL BOLIGTOMT - VORMEDAL SPISSØY, STINE THUEN OG JONASSON, ANTON RAFN Anton Rafn Jonasson MAAA1 19/02113-002 2019/06/12
I TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 50/34 - KLAGE PÅ AVLSÅTT SØKNAD OM FRITAK OG UTSETTELSE TNO05 19/01742-004 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/06/12
I TEK 15/347 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - RUNE HEMNES - 15/347 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - RUNE HEMNES Kjell Lorentz Walland ORO01 19/02701-001 2019/06/12
I TEK 25/7 - LANGÅKER - NYBYGG ENEBOLIG - 25/7 - LANGÅKER - NYBYGG ENEBOLIG Edb-Tjenester Norge Limited KHM 18/04817-003 2019/06/12
I TEK 25/7 - RØRLEGGERMELDING UTSLIPPSTILLATELSE/NYBYGG - TILTAKSHAVER: LANGÅKER BYGGESAK: 18/4817 - UTSLIPPSSAK: 19/2703 - 25/7 - RØRLEGGERMELDING UTSLIPPSTILLATELSE/NYBYGG - TILTAKSHAVER: LANGÅKER BYGGESAK: 18/4817 - UTSLIPPSSAK: 19/2703 S O Lund AS ORO01 19/02702-001 2019/06/12
I TEK 25/7 - LANGÅKER - UTSLIPPSTILLATELSE BYGGESAK: 18/4817 , RØRLEGGERMELDING: 19/2702 - 25/7 - LANGÅKER - UTSLIPPSTILLATELSE BYGGESAK: 18/4817 , RØRLEGGERMELDING: 19/2702 S O Lund AS JMJ03 19/02703-001 2019/06/12
U TEK 15/1694 - HØYVEGEN, ÅKRA, SØKNAD OM ENDRET ADKOMST - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 15/1694 - HØYVEGEN, ÅKRA, SØKNAD OM ENDRET ADKOMST Irene Langåker og Esteban Panza IGR 19/02505-003 2019/06/12
U TEK 128/32 , 129/51 , 130/61 OG 131/53 - ØVRE HAUGE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - 128/32 , 129/51 , 130/61 OG 131/53 - OPPMÅLINGSSAK - MANGELBREV Statens Vegvesen Region Vest v/Ingunn Hauge HAS 19/02116-002 2019/06/12
U TEK 130/61, 131/53 OG 138/38 - VIKINGSTAD - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - 130/61, 131/53 OG 138/38 - OPPMÅLINGSSAK - MANGELBREV Statens Vegvesen Region Vest v/Ingunn Hauge HAS 19/02166-002 2019/06/12
U SEN INNFORDRING - MELDING OM Å TREKKE SAK JAK 18/04336-241 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/12
U SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2019 - KAP. 4.2.2. SÆRSKILTE FORHANDLINGER - SVAR - KRAV OM ENDRING AV STILLINGSSTØRRELSE/TITTEL OG LØNNSKRAV TUS 19/00518-002 23a Ofl.§23a fvl.§13b 2. ledd 2019/06/12