Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 141/221 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: REBO AS BYGGESAK 19/1900 - 141/221 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: REBO AS BYGGESAK 19/1900 Tindeland Rør AS ORO01 19/01422-002 2019/06/11
U TEK 141/221 - FAGERVOLLVEGEN, LITLASUND - NYBYGG TOMANNSBOLIG MED BODER - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 141/221 - FAGERVOLLVEGEN, LITLASUND - NYBYGG TOMANNSBOLIG MED BODER Byggdetalj AS KIS 19/01900-003 2019/06/11
U TEK 22/254 - MALTHUSVEGEN, FERKINGSTAD, TILBYGG ENEBOLIG, GARASJE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 22/254 - MALTHUSVEGEN, FERKINGSTAD, TILBYGG ENEBOLIG, GARASJE Arve Langåker EDH 19/01728-009 2019/06/11
U TEK 64/1477 - TORVVIKVEGEN, STANGALAND, TILBYGG ENEBOLIG, HAGESTUE OG LEVEGG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 64/1477 - TORVVIKVEGEN, STANGALAND, TILBYGG ENEBOLIG, HAGESTUE OG LEVEGG Mikael Ingvald Gunderstad Hauen KHM 19/02343-004 2019/06/11
U TEK 3/199 - TEKNISK PLAN - VEG / VANN OG AVLØP - HANS ERNST MØRCH - 3/206 - KJØPSAVTALE MED HERMAN M. HOLGERSENS ARVING Herman Marin Holgersen NILI1 14/02517-016 2019/06/11
U TEK 3/199 - TEKNISK PLAN - VEG / VANN OG AVLØP - HANS ERNST MØRCH - 3/199 - KJØPSAVTALE MED HANS ERNST MØRCH OG KRISTINA N. MØRCH HANS ERNS OG KRISTINA N. MØRCH NILI1 14/02517-017 2019/06/11
U TEK 3/199 - TEKNISK PLAN - VEG / VANN OG AVLØP - HANS ERNST MØRCH - 3/723 - KJØPSAVTALE JAN ROAR STORESUND JAN ROAR STORESUND NILI1 14/02517-018 2019/06/11
I TEK 136/22 - RETTING I MATRIKKELEN - 136/22 - RETTING I MATRIKKELEN Kay Inge Skårhaug BFH 19/02584-001 2019/06/11
I SKU SØKNADER UTENOM FASTE TILSKUDDSORDNINGER 2019 - SØKNAD OM MIDLER TIL PROSJEKT MENN I BARNEHAGE MiB Rogaland BEFA 19/00027-029 2019/06/11
U TEK 147/610 - MOKHEIMÅSEN, MOKSHEIM - NYBYGG HAGESTUE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 147/610 - MOKHEIMÅSEN, MOKSHEIM - NYBYGG HAGESTUE Linda T og Dan Osnes KRRE 19/02345-002 2019/06/11
U TEK 147/702 - MOKSHEIM - FORHÅNDSKONFERANSE - 147/702 - REFERAT FORHÅNDSKONFERANSE Block Watne AS KIS 19/02527-002 2019/06/11
U TEK 50/47 - FALNES P.GÅRD - BYGGETILSYN - 50/47 - RAPPORT ETTER BYGGETILSYN Arne Gunleiv Ferkingstad JHE05 19/02481-002 2019/06/11
I TEK 148/306 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM - TILBYGG KJØPESENTER - 148/306 - SØKNAD OM MIDLERIDIG BRUKSTILLATELSE Hille Melbye Arkitekter AS KMY 14/03545-054 2019/06/11
I TEK 148/306 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM. FASADEENDRING OG TEKNISK INSTALLASJON - 148/306 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Hille Melbye Arkitekter AS KMY 19/01721-003 2019/06/11
U TEK 94/86 - MELLBÆRVEGEN, MELAND. NYBYGG GARASJE - 94/86 - FERDIGATTEST - NYBYGG GARASJE Leif Kåre Nernes JKV 12/02716-017 2019/06/11
I TEK 59/164 - NYBORGVEGEN, NORDRE KOPERVIK, RIVING AV BOD, NYBYGG GARASJE - 59/164 - UTTALE TIL DISPENSASJON Fylkesmannen i Rogaland EDH 19/00143-011 2019/06/11
I TEK 107/10- LINDØY, RØYKSUND. REPARASJON AV KAI - 107/10 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Bygg og Kaianlegg AS JKV 07/03079-007 2019/06/11
I TEK 2/33 - SÆVIK - FORHÅNDSKONFERANSE - 2/33 - BER OM FORHÅNDSKONFERANSE Lars Stensland KRRE 19/02582-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/11
U TEK 104/1 - BRATTHELGELAND. GRAVING AV GRØFT TIL VANNLEDNING IFM T-FORBINDELSEN - 104/1 - FERDIGATTEST - LUFTERØR IFM T-FORBINDELSEN Statens Vegvesen JKV 11/01376-006 2019/06/11
I TEK 102/229 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: C. H. EIENDOM BYGGESAK 18/4650 - 102/229 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: C. H. EIENDOM BYGGESAK 18/4650 Rørlegger'n 1 AS ORO01 18/05366-002 2019/06/11
I TEK 11/365 - MANNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 11/365 - MANNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Eskild Kvala AS EDH 19/02194-002 2019/06/11
U TEK NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN 2. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM - REFERAT - BYGGEMØTE 7 NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN Hans Erik Langfjord Get AKR02 17/00780-035 2019/06/11
U TEK 108/7 - FOSNANES. NYBYGG KAI - 108/7 - FERDIGATTEST - KAIER OG BÅTOPPTREKK Statens Vegvesen JKV 10/00143-007 2019/06/11
U TEK 107/10- LINDØY, RØYKSUND. REPARASJON AV KAI - 107/10- FERDIGATTEST - REPARASJON AV KAI Bygg og Kaianlegg AS JKV 07/03079-008 2019/06/11
U TEK 146/131 - BØ - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 146/131 I KARMØY KOMMUNE Vedø Karin Margrethe HAS 19/02380-005 2019/06/11
U TEK 146/131 - BØ - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 146/131 I KARMØY KOMMUNE Vedø Karl Olav HAS 19/02380-006 2019/06/11
U TEK 146/131 - BØ - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 146/131 I KARMØY KOMMUNE Pedersen Vera E V H HAS 19/02380-007 2019/06/11
U TEK 146/131 - BØ - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 146/131 I KARMØY KOMMUNE Kvithyll Jorun HAS 19/02380-008 2019/06/11
U TEK MØTE I SAKKYNDIG TAKSTNEMND EIENDOMSSKATT DEN 19.06.2019 - SAKSLISTE/-DOKUMENTER TIL MØTE I SAKKYNDIG TAKSTNEMND EIENDOMSSKATT DEN 19.06.2019 Ole Kristian Nilsen MSA 19/02575-002 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/06/11
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 122/10 - BESTILLING AV NABOLISTER - BYGGESAK Morten Ingolf Jacobsen GEL 19/00021-290 2019/06/11
U TEK 102/238 - VESTHEIMVEGEN, BYGNES - NYBYGG MIDLERTIDIGE RUBBHALLER - 102/238 - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM FERDIGATTEST Arkitektfirmaet Knut Kolstø AS JKV 19/00045-010 2019/06/11
I TEK 2/431 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM LANGÅKER, OLAUG GUNVALDSEN, GUNVALDSEN, GUNVALD OG TURID - 2/431 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Olaug Gunvaldsen Langåker BJP01 19/02576-001 26 Off.l.26 2019/06/11
I TEK 2/431 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM LANGÅKER, OLAUG GUNVALDSEN, GUNVALDSEN, GUNVALD OG TURID - 2/431 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Gunvald Gunvaldsen BJP01 19/02576-002 26 Off.l.26 2019/06/11
I TEK 2/431 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM LANGÅKER, OLAUG GUNVALDSEN, GUNVALDSEN, GUNVALD OG TURID - 2/431 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Turid Gunvaldsen BJP01 19/02576-003 2019/06/11
I TEK SALG AV KOMMUNALE EIENDOMMER - 59/113 - RETUR AV TINGLYST SKJØTE - DOKUMENT NUMMER 2019/636885/200 RUNE STANGELAND EIENDOM AS Statens Kartverk NILI1 12/01310-025 2019/06/11
I TEK 29/118 - FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN I NYBORGVEGEN - 59/118 - ØNSKE OM FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN I NYBORGVEGEN Kåre Luis Nikolaisen ALI 19/02577-001 2019/06/11
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 19/02578-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/11
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 17/27 - BESTILLING AV NABOLISTE Dag Petter Berg GEL 19/00021-291 2019/06/11
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 59/56 - BESTILLING AV NABOLISTE Eskild Kvala AS GEL 19/00021-292 2019/06/11
U TEK 10/55 - TRÆLHAUGVEGEN, TRÆLHAUG - TERRASSE MED TAKOVERBYGG - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 10/55 - TRÆLHAUGVEGEN, TRÆLHAUG - TERRASSE MED TAKOVERBYGG Hans-Jacob Reinlund Sæther EDH 19/02487-006 2019/06/11
I SEN KARMØY KOMMUNALE KINO AS - KARMØY KINO AS - ORDINÆR GENERALFORSAMLING 20.05.2019 - PROTOKOLL Styret LYK 14/01720-014 2019/06/11
U TEK RAMMEAVTALE- DYKKERTJENESTER - MELDING TIL LEVERANDØR - 19 1495 RAMMEAVTALE DYKKERTJENESTER TES02 19/01495-027 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/06/11
I SEN SOLSTEIN AS - SOLSTEIN AS - ORDINÆR GENERALFORSAMLING 20.05.2019 - PROTOKOLL Styret LYK 14/00849-012 2019/06/11
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 19/02583-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/11
U TEK 109/1 OG 109/29 - FOSEN - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETING - 109/1 OG 109/29 - FOSEN, KARMØY KOMMUNE - OVERSENDELSE AV KLAGESAK - FRADELING AV BOLIGHUS NR 2 PÅ LANDBRUKSEIENDOM Fylkesmannen i Rogaland HSH01 17/03556-026 2019/06/11
U TEK 119/152 - BJØRNHAUGVEGEN, MYKJE - TILBYGG ENEBOLIG - GARASJE - RETUR AV UFULLSTENDIG SØKNAD - 119/152 - BJØRNHAUGVEGEN, MYKJE - TILBYGG ENEBOLIG - GARASJE Byggfirma Kjellesvik & Severinsen AS KRRE 19/02327-003 2019/06/11
I HSE REFUSJONER/TILSKOTT INN 2012-2019 - HELSE- OG OMSORG - INNVILGET TILSKUDD TIL SØKNAD OM OVERFØRING AV UBRUKTE MIDLER OVER STATSBUDSJETTET 2019 KAP. 762, POST 63 REF. NR.: 16/36645-13 Helsedirektoratet BVV 12/00929-177 2019/06/11
I TEK 50 OG 51/12,4,7,14,18 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ELLINGSEN, AURORA MAGALHAES FALNES - 50 OG 51/12,4,7,14,18 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Aurora Magalhaes Falnes Ellingsen BJP01 19/02585-001 26 Off.l.26 2019/06/11
U TEK 2/431 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM LANGÅKER, OLAUG GUNVALDSEN, GUNVALDSEN, GUNVALD OG TURID - SVAR - 2/431 - EGENERKLÆRINGER OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Olaug Gunvaldsen Langåker BJP01 19/02576-004 2019/06/11
I TEK RAMMEAVTALE- DYKKERTJENESTER - MELDING FRA LEVERANDØR - 19 1495 RAMMEAVTALE DYKKERTJENESTER TES02 19/01495-028 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/06/11
I TEK 102/221 - LONGANESVEGEN, BYGNES - NYBYGG ENEBOLIG - 102/221 - FYLKESMANNENS KLAGEAVGJØRELSE I BYGGESAK Fylkesmannen i Rogaland GTH 17/05542-034 2019/06/11
I HSE TILSYNSSAK - BER OM YTTERLIGERE INFORMASJON I SAK Fylkesmannen I Rogaland BOER Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/06/11
U TEK 142/98 - STORASUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/4375 - 142/160 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING Gudmund Storesund HAS 19/01467-022 2019/06/11
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 21/112 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Harald Abrahamsen GEL 19/00021-293 2019/06/11
I TEK UTSKIFTNING OG SANERING AV NEDGRAVDE OLJETANKER - 71/23 - UTSKIFTING OG SANERING AV NEDGRAVDE OLJETANKER Eva Hermansen PEID 14/03191-086 2019/06/11
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 14/01972-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/11
U TEK SALG AV KOMMUNALE EIENDOMMER - 59/113 - OVERSENDELSE AV TINGLYST SKJØTE Rune Stangeland Eiendom AS NILI1 12/01310-026 2019/06/11
I TEK 3/199 - TEKNISK PLAN - VEG / VANN OG AVLØP - HANS ERNST MØRCH - 3/206 - UNDERTEGNET KJØPSAVTALE - HERMAN M. HOLGERSENS ARVING Tonny Olena Holgersen NILI1 14/02517-019 2019/06/11
I TEK 13/676 - TJØSVOLL - NYBYGG REKKEHUS - 4 BOLIGER, CARPORT OG BODER REKKE ØST - 13/676 - TEGNINGER CARPORT Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS IGR 19/01010-006 2019/06/11
I TEK 3/199 - TEKNISK PLAN - VEG / VANN OG AVLØP - HANS ERNST MØRCH - 3/723 - UNDERTEGNET KJØPSAVTALE Jan Roar Storesund NILI1 14/02517-020 2019/06/11
I TEK 3/199 - TEKNISK PLAN - VEG / VANN OG AVLØP - HANS ERNST MØRCH - 3/199 - UNDERTEGNET KJØPSAVTALE Kristina Njuolla Mørch NILI1 14/02517-021 2019/06/11
U TEK 149/468 - SALG AV NÆRINGSTOMTER - R & E RENHOLD AS - 149/468 - SALG AV NÆRINGSTOMTER - R & E RENHOLD AS Stølsmyr 16 AS MAAA1 19/02566-002 2019/06/11
I TEK 32/4 - AVTALE OM LEIE AV JORD - EIER: KARMØY KOMMUNE - LEIER: DAG MAGNAR VIKRA - 32/4 - AVTALE OM LEIE AV JORD - EIER: KARMØY KOMMUNE - LEIER: DAG MAGNAR VIKRA Dag Magnar Vikra LKS 19/02590-001 2019/06/11