Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-206 25 Offl §25 2019/06/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER NATT 65,73 % VED VEA SYKEHJEM - TILBUD HELSEFAGARBEIDER NATT 65,73 % VED VEA SYKEHJEM ANVO 19/01907-048 25 Offl §25 2019/06/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER NATT 65,73 % VED VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE HELSEFAGARBEIDER NATT 65,73 % VED VEA SYKEHJEM ANVO 19/01907-049 25 Offl §25 2019/06/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER NATT 65,73 % VED VEA SYKEHJEM - TILBUD HELSEFAGARBEIDER NATT 65,73 % VED VEA SYKEHJEM ANVO 19/01907-050 25 Offl §25 2019/06/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER NATT 65,73 % VED VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE HELSEFAGARBEIDER NATT 65,73 % VED VEA SYKEHJEM ANVO 19/01907-051 25 Offl §25 2019/06/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - TILBUD FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV BLI01 19/01999-150 25 Offl §25 2019/06/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - ARBEIDSAVTALE FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV BLI01 19/01999-151 25 Offl §25 2019/06/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 80 - 100% FAST - TILBUD VERNEPLEIER 80 - 100% FAST ANVO 19/02102-011 25 Offl §25 2019/06/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 80 - 100% FAST - ARBEIDSAVTALE VERNEPLEIER 80 - 100% FAST ANVO 19/02102-012 25 Offl §25 2019/06/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER - SØKNAD MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/02358-042 25 Offl §25 2019/06/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50-100% - SØKNAD FAGARBEIDER 50-100% ANVO 19/02554-002 25 Offl §25 2019/06/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50-100% - SØKNAD FAGARBEIDER 50-100% ANVO 19/02554-003 25 Offl §25 2019/06/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 50-100 % - SØKNAD MILJØTERAPEUT 50-100 % ANVO 19/02555-002 25 Offl §25 2019/06/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 100% - SØKNAD VERNEPLEIER 100% ANVO 19/02558-002 25 Offl §25 2019/06/08
U HSE TILSYNSSAK - SVAR - OVERSENDELSE AV KLAGERS KOMMENTARER BOER Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/06/08
U HSE KLAGE PÅ BEHANDLING - SVAR - UTTALELSE TIL GJENNOMLESING OG EVENTUELLE KOMMENTARER BOER Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/06/08
U HSE TILSYNSSAK - SVAR - OVERSENDELSE AV YTTERLIGERE DOKUMENTASJON I SAK Fylkesmannen I Rogaland BOER Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/06/08