Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I SEN DESTINASJON HAUGESUND OG HAUGALANDET AS - INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DESTINASJON HAUGESUND & HAUGALANDET AS Destinasjon Haugesund og Haugalandet AS PVE01 14/02117-011 2019/06/07
U TEK GRAVESØKNAD - ØSTREMLIA 44 A - SVAR - HASTER - GRAVESØKNAD - ØSTREMLIA 44A Torsen Services V/ Sten Elias Torsen KSU01 19/02446-002 2019/06/07
U TEK GRAVESØKNAD - FOTVEGEN, BYGNES - SVAR - GRAVESØKNAD - FOTVEGEN BYGNES Christina Ferkingstad for Hage og maskin AS KSU01 19/02451-002 2019/06/07
I SEN AS HAUGALAND INDUSTRI - ANG. GENERALFORSAMLING AS Haugaland Industri PVE01 15/04238-011 2019/06/07
I TEK 86/48 - KONG AUGVALDS VEG, AVALDSNES - TILBYGG, FASADEENDRING OG BRANNSKILLLE - 86/48 - REVIDERT SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Vikanes Bungum Arkitekter AS JHE05 18/03250-012 2019/06/07
I TEK 142/412 - SVALEVEGEN, STORASUND, PÅBYGG/TILBYGG FASADEENDRING ENEBOLIG - 142/412 - MOTTATT MANGLER; SØKNAD OM DISPENSASJON, GJENPART AV NABOVARSEL, REVIDERT TEGNINGER Signatur Bygg & Eiendom AS KIS 19/01760-003 2019/06/07
U TEK 15/1097 - PERAVEGEN, ÅKRA - UTVIDELSE AV TERRASSE - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 15/1097 - PERAVEGEN, ÅKRA - UTVIDELSE AV TERRASSE Hilde Kristin Liknes EDH 19/02460-003 2019/06/07
I HSE KRISESENTER VEST - PROTOKOLL - REPRESENTANTSKAPSMØTE I KRISESENTER VEST IKS - 03.06.19 Krisesenter Vest IKS AIS 12/01921-045 2019/06/07
I TEK 123/186 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - BF1, 1-3 OG BF2, 1-2 - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS - 123/186 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - BF1, 1-3 OG BF2, 1-2 - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS T Halleland AS ORO01 19/02561-001 2019/06/07
I TEK 102/238 - VESTHEIMVEGEN, BYGNES - NYBYGG MIDLERTIDIGE RUBBHALLER - 102/238 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Arkitektfirmaet Knut Kolstø AS JKV 19/00045-009 2019/06/07
I TEK HØRINGER - 2019 - HØRING - ENDRINGER I ROVVILTFORVALTNINGEN Klima- og Miljødepartementet EIST 19/00016-052 2019/06/07
U TEK NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN 2. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM - RESULTAT FRA TV-UNDERSØKELSE NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN KJELL AASLAND AKR02 17/00780-034 2019/06/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - AVSLAG FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-198 25 Offl §25 2019/06/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - AVSLAG FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-199 25 Offl §25 2019/06/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - AVSLAG FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-200 25 Offl §25 2019/06/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - AVSLAG FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-201 25 Offl §25 2019/06/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - AVSLAG FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-202 25 Offl §25 2019/06/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - AVSLAG FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-203 25 Offl §25 2019/06/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - AVSLAG FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-204 25 Offl §25 2019/06/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - AVSLAG FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-205 25 Offl §25 2019/06/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - AVSLAG FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-206 25 Offl §25 2019/06/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - AVSLAG FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-207 25 Offl §25 2019/06/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - AVSLAG FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-208 25 Offl §25 2019/06/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - AVSLAG FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-209 25 Offl §25 2019/06/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - AVSLAG FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-210 25 Offl §25 2019/06/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - AVSLAG FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-211 25 Offl §25 2019/06/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - AVSLAG FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-212 25 Offl §25 2019/06/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - AVSLAG FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-213 25 Offl §25 2019/06/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - AVSLAG FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-214 25 Offl §25 2019/06/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - AVSLAG FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-215 25 Offl §25 2019/06/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - AVSLAG FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-216 25 Offl §25 2019/06/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - AVSLAG FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-217 25 Offl §25 2019/06/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - AVSLAG FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-218 25 Offl §25 2019/06/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - AVSLAG FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-219 25 Offl §25 2019/06/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - AVSLAG FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-220 25 Offl §25 2019/06/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - AVSLAG FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-221 25 Offl §25 2019/06/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - AVSLAG FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-222 25 Offl §25 2019/06/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - AVSLAG FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-223 25 Offl §25 2019/06/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - AVSLAG FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-224 25 Offl §25 2019/06/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - AVSLAG FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-225 25 Offl §25 2019/06/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - AVSLAG FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-226 25 Offl §25 2019/06/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - AVSLAG FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-227 25 Offl §25 2019/06/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - AVSLAG FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-228 25 Offl §25 2019/06/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - AVSLAG FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-229 25 Offl §25 2019/06/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - TILBUD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-230 25 Offl §25 2019/06/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-231 25 Offl §25 2019/06/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - AVSLAG FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-232 25 Offl §25 2019/06/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - AVSLAG FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-233 25 Offl §25 2019/06/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - AVSLAG FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-234 25 Offl §25 2019/06/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - AVSLAG FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-235 25 Offl §25 2019/06/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - AVSLAG FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-236 25 Offl §25 2019/06/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - AVSLAG FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-237 25 Offl §25 2019/06/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - AVSLAG FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-238 25 Offl §25 2019/06/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - AVSLAG FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-239 25 Offl §25 2019/06/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - AVSLAG FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-240 25 Offl §25 2019/06/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - AVSLAG FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-241 25 Offl §25 2019/06/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - AVSLAG FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-242 25 Offl §25 2019/06/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - AVSLAG FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-243 25 Offl §25 2019/06/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - AVSLAG FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-244 25 Offl §25 2019/06/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - AVSLAG FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-245 25 Offl §25 2019/06/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - AVSLAG FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-246 25 Offl §25 2019/06/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - AVSLAG FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-247 25 Offl §25 2019/06/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - AVSLAG FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-248 25 Offl §25 2019/06/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - AVSLAG FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-249 25 Offl §25 2019/06/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - AVSLAG FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-250 25 Offl §25 2019/06/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 BLI01 19/00050-097 25 Offl §25 2019/06/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 BLI01 19/00050-098 25 Offl §25 2019/06/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-199 25 Offl §25 2019/06/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-200 25 Offl §25 2019/06/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-201 25 Offl §25 2019/06/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-202 25 Offl §25 2019/06/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-203 25 Offl §25 2019/06/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-204 25 Offl §25 2019/06/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-205 25 Offl §25 2019/06/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - SØKNAD BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR BLI01 19/00723-118 25 Offl §25 2019/06/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% FAST - AVSLAG FAGARBEIDER 50% FAST JEN05 19/00995-043 25 Offl §25 2019/06/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% FAST - AVSLAG FAGARBEIDER 50% FAST JEN05 19/00995-044 25 Offl §25 2019/06/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% FAST - AVSLAG FAGARBEIDER 50% FAST JEN05 19/00995-045 25 Offl §25 2019/06/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% FAST - AVSLAG FAGARBEIDER 50% FAST JEN05 19/00995-046 25 Offl §25 2019/06/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% FAST - AVSLAG FAGARBEIDER 50% FAST JEN05 19/00995-047 25 Offl §25 2019/06/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% FAST - AVSLAG FAGARBEIDER 50% FAST JEN05 19/00995-048 25 Offl §25 2019/06/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% FAST - AVSLAG FAGARBEIDER 50% FAST JEN05 19/00995-049 25 Offl §25 2019/06/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% FAST - AVSLAG FAGARBEIDER 50% FAST JEN05 19/00995-050 25 Offl §25 2019/06/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% FAST - AVSLAG FAGARBEIDER 50% FAST JEN05 19/00995-051 25 Offl §25 2019/06/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% FAST - AVSLAG FAGARBEIDER 50% FAST JEN05 19/00995-052 25 Offl §25 2019/06/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% FAST - AVSLAG FAGARBEIDER 50% FAST JEN05 19/00995-053 25 Offl §25 2019/06/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% FAST - AVSLAG FAGARBEIDER 50% FAST JEN05 19/00995-054 25 Offl §25 2019/06/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% FAST - AVSLAG FAGARBEIDER 50% FAST JEN05 19/00995-055 25 Offl §25 2019/06/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% FAST - AVSLAG FAGARBEIDER 50% FAST JEN05 19/00995-056 25 Offl §25 2019/06/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% FAST - AVSLAG FAGARBEIDER 50% FAST JEN05 19/00995-057 25 Offl §25 2019/06/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% FAST - AVSLAG FAGARBEIDER 50% FAST JEN05 19/00995-058 25 Offl §25 2019/06/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 50% FAST - AVSLAG FAGARBEIDER 50% FAST JEN05 19/00995-059 25 Offl §25 2019/06/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE - ARBEIDSAVTALE BARNEHAGELÆRERE BLI01 19/01151-068 25 Offl §25 2019/06/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE - TILBUD BARNEHAGELÆRERE BLI01 19/01151-069 25 Offl §25 2019/06/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE - ARBEIDSAVTALE BARNEHAGELÆRERE BLI01 19/01151-070 25 Offl §25 2019/06/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE - TILBUD BARNEHAGELÆRERE BLI01 19/01151-071 25 Offl §25 2019/06/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE - ARBEIDSAVTALE BARNEHAGELÆRERE BLI01 19/01151-072 25 Offl §25 2019/06/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE - TILBUD BARNEHAGELÆRERE BLI01 19/01151-073 25 Offl §25 2019/06/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE - TRUKKET BARNEHAGELÆRERE BLI01 19/01151-074 25 Offl §25 2019/06/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE - ARBEIDSAVTALE BARNEHAGELÆRERE BLI01 19/01151-075 25 Offl §25 2019/06/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE - TILBUD BARNEHAGELÆRERE BLI01 19/01151-076 25 Offl §25 2019/06/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE - ARBEIDSAVTALE BARNEHAGELÆRERE BLI01 19/01151-077 25 Offl §25 2019/06/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE - TILBUD BARNEHAGELÆRERE BLI01 19/01151-078 25 Offl §25 2019/06/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE - TILBUD BARNEHAGELÆRERE BLI01 19/01151-079 25 Offl §25 2019/06/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE - ARBEIDSAVTALE BARNEHAGELÆRERE BLI01 19/01151-080 25 Offl §25 2019/06/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE - ARBEIDSAVTALE BARNEHAGELÆRERE BLI01 19/01151-081 25 Offl §25 2019/06/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE - TILBUD BARNEHAGELÆRERE BLI01 19/01151-082 25 Offl §25 2019/06/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE - ARBEIDSAVTALE BARNEHAGELÆRERE BLI01 19/01151-083 25 Offl §25 2019/06/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE - TILBUD BARNEHAGELÆRERE BLI01 19/01151-084 25 Offl §25 2019/06/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE - TILBUD BARNEHAGELÆRERE BLI01 19/01151-085 25 Offl §25 2019/06/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE - ARBEIDSAVTALE BARNEHAGELÆRERE BLI01 19/01151-086 25 Offl §25 2019/06/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE - TILBUD BARNEHAGELÆRERE BLI01 19/01151-087 25 Offl §25 2019/06/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE - ARBEIDSAVTALE BARNEHAGELÆRERE BLI01 19/01151-088 25 Offl §25 2019/06/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE - TILBUD BARNEHAGELÆRERE BLI01 19/01151-089 25 Offl §25 2019/06/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE - ARBEIDSAVTALE BARNEHAGELÆRERE BLI01 19/01151-090 25 Offl §25 2019/06/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE - TILBUD BARNEHAGELÆRERE BLI01 19/01151-091 25 Offl §25 2019/06/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE - ARBEIDSAVTALE BARNEHAGELÆRERE BLI01 19/01151-092 25 Offl §25 2019/06/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE - TILBUD BARNEHAGELÆRERE BLI01 19/01151-093 25 Offl §25 2019/06/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE - ARBEIDSAVTALE BARNEHAGELÆRERE BLI01 19/01151-094 25 Offl §25 2019/06/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE - TILBUD BARNEHAGELÆRERE BLI01 19/01151-095 25 Offl §25 2019/06/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE - ARBEIDSAVTALE BARNEHAGELÆRERE BLI01 19/01151-096 25 Offl §25 2019/06/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE - TILBUD BARNEHAGELÆRERE BLI01 19/01151-097 25 Offl §25 2019/06/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE - TRUKKET BARNEHAGELÆRERE BLI01 19/01151-098 25 Offl §25 2019/06/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE - ARBEIDSAVTALE BARNEHAGELÆRERE BLI01 19/01151-099 25 Offl §25 2019/06/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE - TILBUD BARNEHAGELÆRERE BLI01 19/01151-100 25 Offl §25 2019/06/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE - AVSLAG BARNEHAGELÆRERE BLI01 19/01151-101 25 Offl §25 2019/06/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - ARBEIDSAVTALE FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV BLI01 19/01999-148 25 Offl §25 2019/06/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV - TILBUD FAGARBEIDER/ASSISTENT BARNEHAGE, BARN MED SPESIELLE BEHOV BLI01 19/01999-149 25 Offl §25 2019/06/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAMILIEVEILEDER I NAV - SØKNAD FAMILIEVEILEDER I NAV ANVO 19/02355-019 25 Offl §25 2019/06/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAMILIEVEILEDER I NAV - SØKNAD FAMILIEVEILEDER I NAV ANVO 19/02355-020 25 Offl §25 2019/06/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAMILIEVEILEDER I NAV - SØKNAD FAMILIEVEILEDER I NAV ANVO 19/02355-021 25 Offl §25 2019/06/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAMILIEVEILEDER I NAV - SØKNAD FAMILIEVEILEDER I NAV ANVO 19/02355-022 25 Offl §25 2019/06/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAMILIEVEILEDER I NAV - SØKNAD FAMILIEVEILEDER I NAV ANVO 19/02355-023 25 Offl §25 2019/06/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAMILIEVEILEDER I NAV - SØKNAD FAMILIEVEILEDER I NAV ANVO 19/02355-024 25 Offl §25 2019/06/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER CA 80% VED LØFTENTUNET - SØKNAD HELSEFAGARBEIDER CA 80% VED LØFTENTUNET ANVO 19/02356-016 25 Offl §25 2019/06/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER - SØKNAD MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/02358-035 25 Offl §25 2019/06/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER - SØKNAD MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/02358-036 25 Offl §25 2019/06/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER - SØKNAD MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/02358-037 25 Offl §25 2019/06/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER - SØKNAD MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/02358-038 25 Offl §25 2019/06/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER - SØKNAD MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/02358-039 25 Offl §25 2019/06/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER - SØKNAD MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/02358-040 25 Offl §25 2019/06/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER - SØKNAD MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/02358-041 25 Offl §25 2019/06/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 100% - SØKNAD SYKEPLEIER 100% ANVO 19/02557-002 25 Offl §25 2019/06/07
U TEK 148/25 OG 148/882 - GRAVESØKNAD - VAHAUGVEGEN - SVAR - SØKNAD OM FORLENGET GRAVETILLATELSE - 148/25 OG 148/882 - VAHAUGVEGEN Risa AS KSU01 18/02221-004 2019/06/07
I TEK PLAN 4084 - DETALJREGULERING FOR VISNES HAVN - 79/188 MFL. - UTTALELSE FRA FISKERIDIREKTORATET - 05.06.19 PLAN 4084 - DETALJREGULERING FOR VISNES HAVN - 79/188 MFL. Fiskeridirektoratet YSL 18/05019-031 2019/06/07
I TEK 4/96 - VEA SJOARVEG, MUNKAJORD - NYBYGG ENEBOLIG - 4/96 - HØRINGSSVAR - DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV ENEBOLIG Fylkesmannen i Rogaland IGR 18/02937-019 2019/06/07
U TEK 12/5 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ØSTHUS, LILLIAN NES , NES, STEINAR, FERKINGSTAD, MARGUNN, LUND, ÅSE OG JAKOBSEN, KARI NES - SVAR - 12/5 - EGENERKLÆRINGER OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Lillian Nes Østhus BJP01 19/02548-006 2019/06/07
U SEN LEIRPLASSER - UTLEIE M.M. - SVAR - SØKNAD OM LEIE AV BLIKSHAVN LEIRPLASS 08. JUNI 2019 Arild Tønnesen TVI 12/01968-150 2019/06/07
U SEN 149/494 - SPANNE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/529 - 149/494 - SPANNE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/529 Kartverket - Tinglysingen REK 19/02063-017 2019/06/07
I TEK 2/48 - SALVØYVEGEN.SÆVIK, TILBYGG GARASJE OG OVERBYGGET INNGANGSPARTI MED TERRASSE OVER - 2/48 - AVSTANDSERKLÆRING FRA 2/49 Lt Byggservice AS IGR 17/02077-012 2019/06/07
U TEK 15/2310 - HØYVEGEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG (23) - 15/2310 - HØYVEGEN, ÅKRA - MELDING OM POLITISK BEHANDLING - NYBYGG ENEBOLIG (23) - KLAGEBEHANDLING Eskild Kvala AS IGR 19/00499-010 2019/06/07
U TEK 15/2310 - HØYVEGEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG (21) - 15/2310 - HØYVEGEN, ÅKRA - MELDING OM POLITISKT VEDTAK - NYBYGG ENEBOLIG (21) - KLAGEBEHANDLING Eskild Kvala AS IGR 19/00110-011 2019/06/07
I TEK 90/2 - KARMLUND MØLLE, FISKÅ - BYGGETILSYN - 90/2 - E-POST KORRESPONDANSE OM PROTEST MOT UTBYGGING Frode Mikkelsen JMJ03 19/02502-004 2019/06/07
U SEN 47/686 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - FV. 511 - 47/686 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - FV. 511 Kartverket - Tinglysingen REK 19/00710-002 2019/06/07
I TEK 122/2 - FV. 831 SPANNAVEGEN - INNLØSING AV GRUNN - VEDR. 122/2 - FV 831 SPANNAVEGEN. INNLØSING AV GRUNN Grethe Iren Sandvik Qvale SMO02 19/02280-003 2019/06/07
U TEK 86/48 - KONG AUGVALDS VEG, AVALDSNES - TILBYGG, FASADEENDRING OG BRANNSKILLLE - 86/48 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Vikanes Bungum Arkitekter AS JHE05 18/03250-013 2019/06/07
U TEK 149/536 - SPANNE - NYBYGG BUSSANLEGG MED ADMINISTRASJON, VERKSTED M.M. - 149/536 - IGANGSETTINGSTILLATELSE NR.1 Plank Arkitekter AS KMY 19/01128-013 2019/06/07
I SEN MARIN ENERGI TESTSENTER AS - NY INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I MARIN ENERGI TESTSENTER AS Marin Energi Testsenter AS PVE01 12/00506-041 2019/06/07
U TEK 57/300 - LAHAMMAR, SKUDENESHAVN - RIVING UTHUS, NYBYGG ANNEKS OG ENEBOLIG, UTVIDELSE AV KAI - 57/300 - LAHAMMAR, SKUDENESHAVN - MELDING OM POLITISK VEDTAK - RIVING UTHUS, NYBYGG ANNEKS OG ENEBOLIG, UTVIDELSE AV KAI KLAGEBEHANDLING Eskild Kvala AS GTH 17/04292-034 2019/06/07
U TEK RAMMEAVTALE- DYKKERTJENESTER - MELDING TIL LEVERANDØR - 19 1495 RAMMEAVTALE DYKKERTJENESTER TES02 19/01495-026 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/06/07
U SKU ANDRE KULTURMINNER - KONTRAKT TESAKER KULTURMINNEDAGEN 14. SEPTEMBER AAL 13/01604-058 13 Offl.§13 fvl. §13.2 2019/06/07
U TEK HENTING OG BEHANDLING AV RESTAVFALL (AVFALLSFORBRENNING) - HENTING OG BEHANDLING AV RESTAVFALL STNY 16/03439-005 13 Offl.§13 fvl. §13.2 2019/06/07
U TEK BIOLOGISK MANGFOLD - SVAR - SØKNAD OM SKADEFELLING AV GRÅGÅS VED VISNESVATNET Kjell Schjelderup Netland PCH01 12/00690-235 2019/06/07
U SEN OVERSENDELSE AV DOKUMENTASJON - OVERSENDELSE AV DOKUMENTASJON KHW 12/04604-273 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/07
U HSE ANSKAFFELSE - NORSKOPPLÆRING I PRAKSIS - FORLENGELSE AV AVTALE OM NORSKOPPLÆRING I PRAKSIS Aski AS CBE02 17/01157-022 2019/06/07
U TEK 28/2- MFL.- KVILHAUGSVIK, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 28/2- MELDING OM POLITISK VEDTAK - KLAGEBEHANDLING - DELING AV GRUNNEIENDOM Tveit Regnskap AS HSH01 18/03218-007 2019/06/07
I TEK 149/468 - SALG AV NÆRINGSTOMTER - R & E RENHOLD AS - 149/468 - SALG AV NÆRINGSTOMT - UNDERTEGNET KJØPEKONTRAKT - SELGER: KARMØY KOMMUNE - KJØPER: R & E RENHOLD AS R & E Renhold AS MAAA1 19/02566-001 2019/06/07
I TEK 129/5 OG 129/10 - STANGE - TERRENGENDRING - FULLDYRKING - 129/53 - SVAR PÅ BREV OM BRUK AV ASFALT I FYLLMASSE Aase & Svendsen AS PEID 13/03825-009 2019/06/07
U TEK 72/174 - SKÅR - NYBYGG TOMANNSBOLIG M/CARPORTER OG BOD - 72/174 - SKÅR - MELDING OM POLITISK VEDTAK - NYBYGG TOMANNSBOLIG M/CARPORTER OG BOD- KLAGEBEHANDLING Garvik Prosjekt AS JMJ03 15/04024-051 2019/06/07
U TEK BIOLOGISK MANGFOLD - SVAR - SØKNAD OM FELLING AV GRÅGÅS John Gunnar Liknes PCH01 12/00690-236 2019/06/07
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGEN I FORM AV EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/07
U TEK 22/36 - FERKINGSTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 22/36 - MELDING OM POLITISK VEDTAK - KLAGEBEHANDLING - DELING AV GRUNNEIENDOM Jan Inge Stava HSH01 19/00255-008 2019/06/07
U TEK 24/14 - VESTRE KARMØYVEG, STOL - PÅBYGG, FASADEENDRING OG BRUKSENDRING FOR DEL AV GARASJE - 24/14 - VESTRE KARMØYVEG, STOL - MELDING OM PILITISK VEDTAK - PÅBYGG, FASADEENDRING OG BRUKSENDRING FOR DEL AV GARASJE - KLAGEBEHANDLING Lloyd Medhaug Stol GTH 18/02182-014 2019/06/07
U TEK 78/5 - HELGANESVEGEN, STOKKDAL - TILBYGG OG OMBYGGING TERMINALBYGG - UTVIDELSE AV TAX FREE BUTIKK - 78/5 - IGANGSETTINGSTILLATELSE Archus Arkitekter AS KMY 19/00855-007 2019/06/07
U TEK 73/58 - SUND - NYBYGG NAUST - SVAR - 73/58 - ØNSKER MØTE OM BEHANDLING AV SØKNAD OM NAUST Einar Paulsen KIS 18/05158-006 2019/06/07
I TEK SKADEDYRBEKJEMPELSE - TILBUD - 18/5322 SKADEDYRBEKJEMPELSE TES02 18/05322-004 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/06/07
I TEK SKADEDYRBEKJEMPELSE - TILBUD - 18/5322 SKADEDYRBEKJEMPELSE TES02 18/05322-005 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/06/07
I TEK SKADEDYRBEKJEMPELSE - TILBUD - 18/5322 SKADEDYRBEKJEMPELSE TES02 18/05322-006 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/06/07
I TEK 140/75 OG 140/108 - OSNESVEGEN, OSNES - ENDRING AV AVKJØRSEL - 140/75 OG 140/108 - REDEGJØRELSE FOR GJENNOMFØRING AV KRAV SATT TIL SIKTLINJE I AVKJØRSEL Geir Larsen KRRE 18/05287-007 2019/06/07
U TEK RAMMEAVTALE - BYGGMESTERTJENESTER - TILDELINGSBESLUTNING - RAMMEAVTALE OM KJØP AV BYGGMESTERTJENESTER Tømrer Morten Kvåle as TES02 19/01063-017 2019/06/07
U TEK RAMMEAVTALE - BYGGMESTERTJENESTER - TILDELINGSBESLUTNING - RAMMEAVTALE OM KJØP AV BYGGMESTERTJENESTER Hereid Hus AS TES02 19/01063-018 2019/06/07
U TEK RAMMEAVTALE - BYGGMESTERTJENESTER - TILDELINGSBESLUTNING - RAMMEAVTALE OM KJØP AV BYGGMESTERTJENESTER Vigor Bygg TES02 19/01063-019 2019/06/07
U TEK RAMMEAVTALE - BYGGMESTERTJENESTER - TILDELINGSBESLUTNING - RAMMEAVTALE OM KJØP AV BYGGMESTERTJENESTER Thorvaldsen & Gausvik Bygg as TES02 19/01063-020 2019/06/07
U TEK RAMMEAVTALE - BYGGMESTERTJENESTER - TILDELINGSBESLUTNING - RAMMEAVTALE OM KJØP AV BYGGMESTERTJENESTER Bygg Smart AS / Norgeshus Karmøy TES02 19/01063-021 2019/06/07
U TEK RAMMEAVTALE - BYGGMESTERTJENESTER - TILDELINGSBESLUTNING - RAMMEAVTALE OM KJØP AV BYGGMESTERTJENESTER Saga bygg AS TES02 19/01063-022 2019/06/07
U TEK RAMMEAVTALE - BYGGMESTERTJENESTER - TILDELINGSBESLUTNING - RAMMEAVTALE OM KJØP AV BYGGMESTERTJENESTER Frøiland Bygg AS TES02 19/01063-023 2019/06/07
U TEK RAMMEAVTALE - BYGGMESTERTJENESTER - TILDELINGSBESLUTNING - RAMMEAVTALE OM KJØP AV BYGGMESTERTJENESTER Malvin Varne AS TES02 19/01063-024 2019/06/07
I TEK 120/28 - RØYKSUND. RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG MED LEILIGHET - 120/28 - BELIGGENHETSRAPPORT OG STIKNINGSDATA RH Oppmåling Rune Hemnes GER01 12/02133-028 2019/06/07
I TEK 5/42 - SLETTAVIKVEGEN, VEA - NYBYGG ENEBOLIG, BYGG 1 - 5/42 OG 5/512 - BELIGGENHETSKONTOLL OG STIKNINGSDATA RH Oppmåling Rune Hemnes GER01 18/04529-017 2019/06/07
I TEK 13/751 - TOSTEMBEKKEN, TJØSVOLL - NYBYGG, ENEBOLIG - 13/751 - BELIGGENHETSKONTROLL OG STIKNINGSDATA RH Oppmåling Rune Hemnes GER01 19/01344-009 2019/06/07
I TEK 57/688 - SJÅHOLMEN, SKUDENESHAVN - NYBYGG FRITIDSBOLIG - 57/688 - BELIGGENHETSRAPPORT OG STIKNINGSDATA RH Oppmåling Rune Hemnes GER01 18/05583-007 2019/06/07
U TEK 86/3 - AVALDSNES, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/507 - 86/3 - OPPMÅLINGSFORRETNING - BREV TIL IKKE MØTT PART Tone Svensson HAS 19/02261-020 2019/06/07
I TEK 149/468 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - 149/468 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM R & E Renhold AS BJP01 19/02568-001 2019/06/07
U HSE REFUSJONER/TILSKOTT INN 2012-2019 - HELSE- OG OMSORG - SVAR - TILSKUDD TIL BARNEVERNFAGLIG VIDEREUTDANNING 2018 REF. 88893 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet JBR03 12/00929-176 2019/06/07
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGEN I FORM AV EKSTRA BEMANNING Adriana Marcu ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/07
U HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKT FOR MATOMBRINGING - KUNNGJØRING - KONSESJONSAVTALE FOR MATOMBRINGING Doffin CBE02 19/02499-003 2019/06/07
U TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2019 - SVAR - ARBEIDSVARSLINGSPLAN VÅGEVEGEN - 7 - 20 JUNI 2019 Øygarden Eiendom AS KSU01 17/00247-150 2019/06/07
U TEK 149/468 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - SVAR - 149/468 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM R & E Renhold AS BJP01 19/02568-002 2019/06/07
I TEK 108/7 - FOSNANES. NYBYGG KAI - 108/7 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Statens Statens Vegvesen JKV 10/00143-006 2019/06/07
U SEN KARMSUND HAVN IKS - OPPFØLGING AV SELSKAPSKONTROLL - KARMSUND HAVN IKS - OPPFØLGING AV SELSKAPSKONTROLL Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS VIJO 19/02570-001 2019/06/07
I TEK 104/1 - BRATTHELGELAND. GRAVING AV GRØFT TIL VANNLEDNING IFM T-FORBINDELSEN - 104/1 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Statens Vegvesen JKV 11/01376-005 2019/06/07
U SKU TERMINFESTEDE KAMPER - BRUK AV IDRETTSHALLER - SØKNADER - SØKNAD OM HALLTID FOR NHF REGION SØRVEST SKOLEÅRET 2019-2020 EKSTRA TILDELING Nhf Region Sør Vest OFL 12/02035-062 2019/06/07
U TEK 79/132 - LEIEAVTALE - VISNES KOPPERVERK - SVAR - 79/132 - BER OM REVISJON AV LEIEAVTALE Wenche Johansson MAAA1 19/02162-002 2019/06/07
U TEK KJØP AV TILLEGGSAREAL - 2/430 - KJØP AV TILLEGGSAREAL - 2/430 Lars Stensland MAAA1 19/02572-001 2019/06/07
U HSE KLAGE - SVAR - KLAGE TSK01 Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/06/07
I TEK 51/4, 7 OG 51/9 - NEDRE FALNES - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - 51/4, 7 OG 51/9 - NEDRE FALNES - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING Rolf Magne Remø XXI 19/02571-001 2019/06/07
I TEK 110/54 - SELEN, VÅGA - NYBYGG REDSKAPSBOD - 110/54 - GJENPART AV NABOVARSEL FOR ENDRET PLASSERING Torbjørn Malvin Pedersen KRRE 16/04147-010 2019/06/07
I TEK 5/65 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 5/65 - ORIGNALE ERKLÆRINGER OM RETTIGHET TIL BRUK AV VEI Hans J Rasmussen Prosjekt AS EDH 19/02246-004 2019/06/07
U SEN LEIRPLASSER - UTLEIE M.M. - SVAR - SØKNAD OM LEIE AV BLIKSHAVN 11. - 12.06.19 ELLER 18.-19.06.19 Stangeland ungdomsskole TVI 12/01968-151 2019/06/07
U TEK 129/39 - STANGE - TILSYN ETTER FORURENSNINGSLOVEN OG PLAN- OG BYGNINGSLOVEN - 129/53 - PRØVETAKING AV GRUNN: KONSULENTFIRMA GIS MULIGHET TIL FAGLIG VURDERING AV FORHOLD Thomas Osen Dankertsen PEID 18/05153-020 2019/06/07