Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK FORSØPLING PÅ VISNES - 79/188- VI HAR REGISTRERT INFORMASJON OM FORURENSET GRUNN I DATABASEN GRUNNFORURENSNING Visnes Havn AS PEID 15/02413-003 2019/06/05
U TEK 120/131 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HILDE SELLE BERTELSEN - SVAR - 120/131 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HILDE SELLE BERTELSEN Rørlegger Geir Sirnes AS ALS06 18/03056-002 2019/06/05
U TEK 106/42 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - PETER JOHANNESEN - 106/42 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - PETER JOHANNESEN Rørlegger Alf Larsen AS ALS06 19/01874-002 2019/06/05
U TEK 149/492 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BKK7 AS BYGGESAK 19/118 - 149/492 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BKK7 AS BYGGESAK 19/118 Ottar Skjold Maskin AS ORO01 19/02127-002 2019/06/05
U TEK 15/706 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - MORTEN ODDENES MANNES - 15/706 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - MORTEN ODDENES MANNES Vassbakk & Stol AS ALS06 19/02439-002 2019/06/05
U TEK 15/901 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ERLING JOHAN MOSBRON - 15/901 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ERLING JOHAN MOSBRON S O Lund AS ALS06 19/02444-002 2019/06/05
U TEK 11/15 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GRO BREKKAA - 11/15 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GRO BREKKAA Vedavågen Rør AS ALS06 19/02361-002 2019/06/05
U TEK 50/4- VINJEVEGEN, FALNES P. GÅRD. TILBYGG DRIFTBYGNING - TILLATELSE TIL ENDRING - 50/4 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE Kristine Vinje Reiersen KIS 13/00092-005 2019/06/05
U TEK 142/144 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ANDERS STORESUND - 142/144 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ANDERS STORESUND Sig Halvorsen AS ALS06 19/02490-002 2019/06/05
U TEK 15/780 MFL. ÅKRA - OPPGRADERING AV OVERVANN- OG SPILLVANNSANLEGG - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 15/780 MFL. ÅKRA - OPPGRADERING AV OVERVANN- OG SPILLVANNSANLEGG Karmøy Kommune Var Kloakk IGR 19/00897-007 2019/06/05
I TEK 115/31 - SØNDRE EIKE - FELTMODNING OG STØTTEMURER - 115/31 - SPESIFISERING AV MERKNADER TIL UTBYGGING Anita Mackay Kristensen Vikingstad KRRE 19/01810-011 2019/06/05
I TEK 147/702 - MOKSHEIM - FORHÅNDSKONFERANSE - 147/702 - MOKSHEIM - BESTILLING AV FORHÅNDSKONFERANSE Block Watne AS KIS 19/02527-001 2019/06/05
U TEK 149/492 - SPANNE - NYBYGG REKKEHUS - 4 BOLIGER MED CARPORT - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 149/492 - SPANNE - NYBYGG REKKEHUS - 4 BOLIGER MED CARPORT Kalstveit & Vik AS KHM 19/00118-008 2019/06/05
I TEK 146/190 OG 146/235 - BØVÅGEN, BØ, NYBYGG LAGERHALL - 146/190 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Edb-Tjenester Norge Limited KMY 17/01828-012 2019/06/05
I TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2019 - ARBEIDSVARSLINGSPLAN VÅGEVEGEN - 7 - 20 JUNI 2019 Øygarden Eiendom AS KSU01 17/00247-149 2019/06/05
I TEK KOMMUNALE AVGIFTER - SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASJON GRUNNET UBEBODD ANNA 19/02520-001 24 Offl.§24 2019/06/05
I TEK 59/164 - NYBORGVEGEN, NORDRE KOPERVIK, RIVING AV BOD, NYBYGG GARASJE - 59/164 - MOTTATT UTTALELSE OM DISPENSASJON Rogaland Fylkeskommune, seksjon for kulturarv EDH 19/00143-010 2019/06/05
I SKU TILSYN - BARNEHAGER 2012-2019 - AVSLUTNING AV TILSYN PÅ BARNEHAGEOMRÅDET Fylkesmannen I Rogaland RHO 12/02112-069 2019/06/05
I TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 50/34 - KLAGE OVER EIENDOMSTAKST OG BEREGNET EIENDOMSSKATT FOR ÅRENE 2015 - 2019 TNO05 19/01742-003 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/06/05
U TEK 9/6, 9/9, 9/10, 9/25 - VARNE, BYGGETILSYN - 9/9, 9/10 - VI HAR REGISTRERT INFORMASJON OM FORURENSET GRUNN I DATABASEN GRUNNFORURENSING Frank Iversen PEID 17/05072-007 2019/06/05
U TEK 9/6, 9/9, 9/10, 9/25 - VARNE, BYGGETILSYN - 9/6 - VI HAR REGISTRERT INFORMASJON OM FORURENSET GRUNN I DATABASEN GRUNNFORURENSING Rune Hallesen PEID 17/05072-008 2019/06/05
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-196 25 Offl §25 2019/06/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - AVSLAG FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-127 25 Offl §25 2019/06/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - AVSLAG FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-128 25 Offl §25 2019/06/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - AVSLAG FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-129 25 Offl §25 2019/06/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - AVSLAG FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-130 25 Offl §25 2019/06/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - AVSLAG FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-131 25 Offl §25 2019/06/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - AVSLAG FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-132 25 Offl §25 2019/06/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - AVSLAG FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-133 25 Offl §25 2019/06/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - AVSLAG FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-134 25 Offl §25 2019/06/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - AVSLAG FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-135 25 Offl §25 2019/06/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - AVSLAG FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-136 25 Offl §25 2019/06/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - AVSLAG FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-137 25 Offl §25 2019/06/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - AVSLAG FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-138 25 Offl §25 2019/06/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - AVSLAG FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-139 25 Offl §25 2019/06/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - AVSLAG FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-140 25 Offl §25 2019/06/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - AVSLAG FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-141 25 Offl §25 2019/06/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - AVSLAG FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-142 25 Offl §25 2019/06/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - AVSLAG FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-143 25 Offl §25 2019/06/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - AVSLAG FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-144 25 Offl §25 2019/06/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - AVSLAG FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-145 25 Offl §25 2019/06/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - AVSLAG FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-146 25 Offl §25 2019/06/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - AVSLAG FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-147 25 Offl §25 2019/06/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - AVSLAG FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-148 25 Offl §25 2019/06/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - AVSLAG FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-149 25 Offl §25 2019/06/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - AVSLAG FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-150 25 Offl §25 2019/06/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - AVSLAG FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-151 25 Offl §25 2019/06/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - AVSLAG FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-152 25 Offl §25 2019/06/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - AVSLAG FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-153 25 Offl §25 2019/06/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - AVSLAG FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-154 25 Offl §25 2019/06/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - AVSLAG FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-155 25 Offl §25 2019/06/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - AVSLAG FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-156 25 Offl §25 2019/06/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - AVSLAG FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-157 25 Offl §25 2019/06/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - AVSLAG FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-158 25 Offl §25 2019/06/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - AVSLAG FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-159 25 Offl §25 2019/06/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - AVSLAG FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-160 25 Offl §25 2019/06/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - AVSLAG FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-161 25 Offl §25 2019/06/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - AVSLAG FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-162 25 Offl §25 2019/06/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - AVSLAG FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-163 25 Offl §25 2019/06/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - AVSLAG FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-164 25 Offl §25 2019/06/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - AVSLAG FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-165 25 Offl §25 2019/06/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - AVSLAG FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-166 25 Offl §25 2019/06/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - AVSLAG FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-167 25 Offl §25 2019/06/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - AVSLAG FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-168 25 Offl §25 2019/06/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - AVSLAG FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-169 25 Offl §25 2019/06/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - AVSLAG FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-170 25 Offl §25 2019/06/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - AVSLAG FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-171 25 Offl §25 2019/06/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - AVSLAG FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-172 25 Offl §25 2019/06/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - AVSLAG FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-173 25 Offl §25 2019/06/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - AVSLAG FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-174 25 Offl §25 2019/06/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - AVSLAG FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-175 25 Offl §25 2019/06/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - AVSLAG FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-176 25 Offl §25 2019/06/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - AVSLAG FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-177 25 Offl §25 2019/06/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - AVSLAG FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-178 25 Offl §25 2019/06/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - AVSLAG FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-179 25 Offl §25 2019/06/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - AVSLAG FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-180 25 Offl §25 2019/06/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - AVSLAG FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-181 25 Offl §25 2019/06/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT - AVSLAG FERIEVIKAR AREAL OG BYGGESAK - TEKNISK ETAT BNE 19/00137-182 25 Offl §25 2019/06/05
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - SØKNAD BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR BLI01 19/00723-116 25 Offl §25 2019/06/05
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - SØKNAD BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR BLI01 19/00723-117 25 Offl §25 2019/06/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGETILSYN OG BYGGESAK - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER - BYGGETILSYN OG BYGGESAK MSE 19/01909-028 25 Offl §25 2019/06/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGETILSYN OG BYGGESAK - INTERVJU SAKSBEHANDLER - BYGGETILSYN OG BYGGESAK MSE 19/01909-029 25 Offl §25 2019/06/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGETILSYN OG BYGGESAK - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER - BYGGETILSYN OG BYGGESAK MSE 19/01909-030 25 Offl §25 2019/06/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGETILSYN OG BYGGESAK - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER - BYGGETILSYN OG BYGGESAK MSE 19/01909-031 25 Offl §25 2019/06/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGETILSYN OG BYGGESAK - INTERVJU SAKSBEHANDLER - BYGGETILSYN OG BYGGESAK MSE 19/01909-032 25 Offl §25 2019/06/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGETILSYN OG BYGGESAK - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER - BYGGETILSYN OG BYGGESAK MSE 19/01909-033 25 Offl §25 2019/06/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGETILSYN OG BYGGESAK - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER - BYGGETILSYN OG BYGGESAK MSE 19/01909-034 25 Offl §25 2019/06/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGETILSYN OG BYGGESAK - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER - BYGGETILSYN OG BYGGESAK MSE 19/01909-035 25 Offl §25 2019/06/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGETILSYN OG BYGGESAK - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER - BYGGETILSYN OG BYGGESAK MSE 19/01909-036 25 Offl §25 2019/06/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGETILSYN OG BYGGESAK - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER - BYGGETILSYN OG BYGGESAK MSE 19/01909-037 25 Offl §25 2019/06/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGETILSYN OG BYGGESAK - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER - BYGGETILSYN OG BYGGESAK MSE 19/01909-038 25 Offl §25 2019/06/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGETILSYN OG BYGGESAK - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER - BYGGETILSYN OG BYGGESAK MSE 19/01909-039 25 Offl §25 2019/06/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGETILSYN OG BYGGESAK - INTERVJU SAKSBEHANDLER - BYGGETILSYN OG BYGGESAK MSE 19/01909-040 25 Offl §25 2019/06/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGETILSYN OG BYGGESAK - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER - BYGGETILSYN OG BYGGESAK MSE 19/01909-041 25 Offl §25 2019/06/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGETILSYN OG BYGGESAK - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER - BYGGETILSYN OG BYGGESAK MSE 19/01909-042 25 Offl §25 2019/06/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGETILSYN OG BYGGESAK - INTERVJU SAKSBEHANDLER - BYGGETILSYN OG BYGGESAK MSE 19/01909-043 25 Offl §25 2019/06/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGETILSYN OG BYGGESAK - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER - BYGGETILSYN OG BYGGESAK MSE 19/01909-044 25 Offl §25 2019/06/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGETILSYN OG BYGGESAK - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER - BYGGETILSYN OG BYGGESAK MSE 19/01909-045 25 Offl §25 2019/06/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGETILSYN OG BYGGESAK - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER - BYGGETILSYN OG BYGGESAK MSE 19/01909-046 25 Offl §25 2019/06/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGETILSYN OG BYGGESAK - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER - BYGGETILSYN OG BYGGESAK MSE 19/01909-047 25 Offl §25 2019/06/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGETILSYN OG BYGGESAK - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER - BYGGETILSYN OG BYGGESAK MSE 19/01909-048 25 Offl §25 2019/06/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGETILSYN OG BYGGESAK - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER - BYGGETILSYN OG BYGGESAK MSE 19/01909-049 25 Offl §25 2019/06/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGETILSYN OG BYGGESAK - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER - BYGGETILSYN OG BYGGESAK MSE 19/01909-050 25 Offl §25 2019/06/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGETILSYN OG BYGGESAK - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER - BYGGETILSYN OG BYGGESAK MSE 19/01909-051 25 Offl §25 2019/06/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGETILSYN OG BYGGESAK - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER - BYGGETILSYN OG BYGGESAK MSE 19/01909-052 25 Offl §25 2019/06/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGETILSYN OG BYGGESAK - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER - BYGGETILSYN OG BYGGESAK MSE 19/01909-053 25 Offl §25 2019/06/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGETILSYN OG BYGGESAK - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER - BYGGETILSYN OG BYGGESAK MSE 19/01909-054 25 Offl §25 2019/06/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGETILSYN OG BYGGESAK - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER - BYGGETILSYN OG BYGGESAK MSE 19/01909-055 25 Offl §25 2019/06/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGETILSYN OG BYGGESAK - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER - BYGGETILSYN OG BYGGESAK MSE 19/01909-056 25 Offl §25 2019/06/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGETILSYN OG BYGGESAK - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER - BYGGETILSYN OG BYGGESAK MSE 19/01909-057 25 Offl §25 2019/06/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGETILSYN OG BYGGESAK - INTERVJU SAKSBEHANDLER - BYGGETILSYN OG BYGGESAK MSE 19/01909-058 25 Offl §25 2019/06/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK RESSURSRENHOLDER 100% - ARBEIDSAVTALE RESSURSRENHOLDER 100% MSE 19/01949-053 25 Offl §25 2019/06/05
U TEK REKRUTTERINGSSAK RESSURSRENHOLDER 100% - TILBUD RESSURSRENHOLDER 100% MSE 19/01949-054 25 Offl §25 2019/06/05
I SEN REKRUTTERINGSSAK IT- KONSULENT - SØKNAD IT- KONSULENT MMW 19/02291-013 25 Offl §25 2019/06/05
I SEN REKRUTTERINGSSAK IT- KONSULENT - SØKNAD IT- KONSULENT MMW 19/02291-014 25 Offl §25 2019/06/05
I SEN REKRUTTERINGSSAK IT- KONSULENT - SØKNAD IT- KONSULENT MMW 19/02291-015 25 Offl §25 2019/06/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAMILIEVEILEDER I NAV - SØKNAD FAMILIEVEILEDER I NAV ANVO 19/02355-012 25 Offl §25 2019/06/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAMILIEVEILEDER I NAV - SØKNAD FAMILIEVEILEDER I NAV ANVO 19/02355-013 25 Offl §25 2019/06/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER CA 80% VED LØFTENTUNET - SØKNAD HELSEFAGARBEIDER CA 80% VED LØFTENTUNET ANVO 19/02356-013 25 Offl §25 2019/06/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGKONSULENT 100% VED AKTIVITETS- OG AVLASTNINGSTJENESTEN - SØKNAD FAGKONSULENT 100% VED AKTIVITETS- OG AVLASTNINGSTJENESTEN ANVO 19/02357-003 25 Offl §25 2019/06/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGKONSULENT 100% VED AKTIVITETS- OG AVLASTNINGSTJENESTEN - SØKNAD FAGKONSULENT 100% VED AKTIVITETS- OG AVLASTNINGSTJENESTEN ANVO 19/02357-004 25 Offl §25 2019/06/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER - SØKNAD MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/02358-023 25 Offl §25 2019/06/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER - SØKNAD MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/02358-024 25 Offl §25 2019/06/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER - SØKNAD MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/02358-025 25 Offl §25 2019/06/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER - SØKNAD MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/02358-026 25 Offl §25 2019/06/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER - SØKNAD MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/02358-027 25 Offl §25 2019/06/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER - SØKNAD MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/02358-028 25 Offl §25 2019/06/05
U TEK 90/2 - KARMLUND MØLLE, FISKÅ - BYGGETILSYN - SVAR - 90/2 - BYGG BRUKT SOM BOLIG Karl Kristian Jensen JHE05 19/02502-003 2019/06/05
I SEN PLAN 2107 - DETALJREGULERING FOR FV. 47 - ÅKRA SØR - VEAKROSSEN - OVERSENDER HØRINGSUTTALELSER - DEL 1 AV 2 PLAN 2107 - DETALJREGULERING FOR FV. 47 - ÅKRA SØR - VEAKROSSEN Cowi AS JST 17/03376-025 2019/06/05
I SEN PLAN 2107 - DETALJREGULERING FOR FV. 47 - ÅKRA SØR - VEAKROSSEN - OVERSENDER HØRINGSUTTALELSER - DEL 2 AV 2 PLAN 2107 - DETALJREGULERING FOR FV. 47 - ÅKRA SØR - VEAKROSSEN Cowi AS JST 17/03376-026 2019/06/05
I TEK VANN OG VASSDRAG - MØTEINNKALLING, SAKSLISTE OG RELEVANTE VEDLEGG TIL VA-GRUPPEMØTE I HAUGALAND VANNOMRÅDE TORSDAG 13. JUNI Sven-Kato Ege, vannområdekoordinator for Haugalandet PCH01 12/00054-046 2019/06/05
I SEN LEIRPLASSER - UTLEIE M.M. - SØKNAD OM Å LEIE BLIKSHAVN LEIRPLASS 17.06.19 Tone Tollefsen-Vik TVI 12/01968-147 2019/06/05
U TEK 145/75 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - HANS CHRISTIAN HAUGE - 145/75 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - HANS CHRISTIAN HAUGE Vedavågen Rør AS ALS06 19/02508-002 2019/06/05
U TEK 3/251 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GEIR OVE NYRUD - 3/251 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GEIR OVE NYRUD Tekniskbureau AS ALS06 19/02514-002 2019/06/05
U TEK RAMMEAVTALE ARK - SIGNERT AVTALE - 18/4930 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER ARKITEKT HR Prosjekt AS VIHO 18/04930-069 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2019/06/05
U TEK 15/1498 - STONGVEGEN, ÅKRA - FORHÅNDSKONFERANSE - 15/1498 - STONGVEGEN, ÅKRA - FORHÅNDSKONFERANSE Pds Arkitekt AS IGR 19/01960-002 2019/06/05
I HSE ARBEIDSTID - DISPENSASJON - ALLE VIRKSOMHETER - GODKJENNING AV TARIFFAVTALE ETTER AML§10.12 4 LEDD - MELLOM FAGFORBUNDET OG ARBEIDSGIVER VEDRØRENDE LITLABJØRGVEGEN Fagforbundet Karmøy SALF 12/00092-313 2019/06/05
I SKU REFUSJONSKRAV ELEVER 2019 - REFUSJON SPESIALUNDERVISNING - VÅREN 2019 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/05
I TEK 43/324 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM LANGÅKER, LEIF - 43/324 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Leif Langåker BJP01 19/02518-001 26 Off.l.26 2019/06/05
I HSE TILSYN I KOMMUNEN - TILSYNSRAPPORT - EIDEVEGEN 13 Arbeidstilsynet BOER 12/00140-233 2019/06/05
I TEK 141/183 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM BOLIG PARTNER PROSJEKT AS - 141/183 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Oppgjørs Partner AS BJP01 19/02519-001 2019/06/05
I SKU REFUSJONSKRAV ELEVER 2019 - REFUSJONSKRAV GJESTEELEV - VÅREN 2019 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/05
I SKU REFUSJONSKRAV ELEVER 2019 - REFUSJONSKRAV GJESTEELEV - VÅREN 2019 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/05
I TEK LEVERANSE AV FJERNVARME P51300 ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK - AVTALE OM LEVERANSE AV VARMT VANN P51300 ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK Norsk Bioenergi AS JAS03 18/05168-001 13 Offl.§13 fvl. §13.2 2019/06/05
I TEK 148/25 OG 148/882 - GRAVESØKNAD - VAHAUGVEGEN - SØKNAD OM FORLENGET GRAVETILLATELSE - 148/25 OG 148/882 - VAHAUGVEGEN Risa AS KSU01 18/02221-003 2019/06/05
I SKU REFUSJONSKRAV ELEVER 2019 - REFUSJONSKRAV GJESTEELEV - VÅREN 2019 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/05
I SKU REFUSJONSKRAV ELEVER 2019 - REFUSJONSKRAV GJESTEELEV - VÅREN 2019 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/05
U SKU MØTEREFERAT HTV - 2012-2018 - MØTEREFERAT HTV OK - 03.06.2019 Engedal Jorunn Utdanningsforbundet GKH01 12/00233-073 2019/06/05
I SKU REFUSJONSKRAV ELEVER 2019 - REFUSJONSKRAV GJESTEELEV - VÅREN 2019 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/05
I SKU REFUSJONSKRAV ELEVER 2019 - REFUSJONSKRAV GJESTEELEV - VÅREN 2019 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/05
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - NY SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE NJO 13/01317-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/05
I TEK 9/22 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM FERKINGSTAD, SIGMUND , GERHARD OG ERIKSEN, NINA - 9/22 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Nina Eriksen BJP01 19/02522-001 26 Off.l.26 2019/06/05
I TEK 3/49 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - 3/49 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Meglerhuset Lea & Partnere AS BJP01 19/02521-001 2019/06/05
I SKU REFUSJONSKRAV ELEVER 2019 - REFUSJON FOR SPESIALUNDERVSNING VÅR 2019 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/05
I TEK 9/22 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM FERKINGSTAD, SIGMUND , GERHARD OG ERIKSEN, NINA - 9/22 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Sigmund Ferkingstad BJP01 19/02522-002 26 Off.l.26 2019/06/05
I TEK 9/22 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM FERKINGSTAD, SIGMUND , GERHARD OG ERIKSEN, NINA - 9/22 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Gerhard Ferkingstad BJP01 19/02522-003 26 Off.l.26 2019/06/05
I TEK ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON - FORHÅNDSVARSEL OM ENDRING AV VILKÅR I SENDETILLATELSE FOR PUNKT/MULTIPUNKT Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet SAT 15/02345-014 2019/06/05
U SKU KARMØYHALLEN 2017-2019 - TRENINGSTIDER SOM UTGÅR Karmøy Sportsdykkerklubb OFL 17/00209-099 2019/06/05
U TEK 109/58 OG 88- EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM LARSEN, GUNN ELIN HAUSKEN OG LARSEN, PER TORE SANDVIK - SVAR - 109/54 OG 88- OG 129/42 EGENERKLÆRINGER OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Gunvor Johanne Hausken BJP01 19/02506-002 2019/06/05
I TEK 15/695 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JK EIENDOM AS - 15/695 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JK EIENDOM AS Geir Tangjerd ORO01 19/02524-001 2019/06/05
I TEK SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT - 50/34 - SØKNAD OM UTSATT ANKEFRIST TNO05 15/01955-022 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/06/05
I TEK SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT - 50/34 - KLAGE OVER FORMANNSKAPETS AVSLAG 3/12-18 OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT FOR ÅRENE 2015 - 2019 TNO05 15/01955-023 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/06/05
I TEK 51/2 - PLAN FOR NYDYRKING FALNES, HILDA HANNE - SØKNAD OM NYDYRKING - UTTALELSE ETTER BEFARING 51/2 FALNES, HILDA HANNE Rogaland Fylkeskommune HHU 19/01380-007 2019/06/05
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM FORNYING AV AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 18/02791-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/05
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 19/02525-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/05
U TEK 2/341 OG 449 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ØSTEVIK, JUDITH-OLAUG - SVAR - 2/341 OG 3/449 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Judith Olaug Østevik BJP01 19/02511-002 2019/06/05
U SKU FORDELING AV TIDER I SVØMMEHALLER 2019 - KURS/FORNYING AV LIVREDNINGS-/DYKKERSERTIFIKAT Foreningen For Kroniske Smertepasienter Avd. Haugesund og... OFL 19/00774-028 2019/06/05
U TEK 122/208 - SPANNAVEGEN RØYKSUND - TERRENGENDRINGER - 122/208 - VI HAR REGISTRERT INFORMASJON OM FORURENSET GRUNN I DATABASEN GRUNNFORURENSNING PÅ EIENDOM 122/208 OG 122/21 Morten Ingolf Jacobsen PEID 18/00019-017 2019/06/05
U TEK 47/90, 47/286, 47/366, OG 47/633, VIK, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING. STD:18/4952 - 47/90, 47/286, 47/366, OG 47/633 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Helge Karsten Dahle JHE 19/00769-023 2019/06/05
U TEK 141/183 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM BOLIG PARTNER PROSJEKT AS - SVAR - 141/183 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Oppgjørs Partner AS BJP01 19/02519-002 2019/06/05
U TEK 47/90, 47/286, 47/366, OG 47/633, VIK, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING. STD:18/4952 - 47/90, 47/286, 47/366, OG 47/633 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Torbjørn Nornes JHE 19/00769-024 2019/06/05
I SEN BRUKTHANDELBEVILLING - KARMØY BILSENTER AS - TILLATELSE TIL Å DRIVE BRUKTHANDEL - KARMØY BILSENTER AS Sør-Vest Politidistrikt PVE01 19/02526-001 2019/06/05
U TEK 47/114 - VIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 47/114 I KARMØY KOMMUNE Kallevåg Harald Johan XXI 19/02330-002 2019/06/05
U TEK 47/114 - VIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 47/114 I KARMØY KOMMUNE Kallevåg Hellen Jane XXI 19/02330-003 2019/06/05
U TEK 47/114 - VIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 47/114 I KARMØY KOMMUNE Jakobsen Karl Arne XXI 19/02330-004 2019/06/05
U TEK 47/114 - VIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 47/114 I KARMØY KOMMUNE Valhammer Brit Turid XXI 19/02330-005 2019/06/05
U TEK 47/114 - VIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 47/114 I KARMØY KOMMUNE Gjertsen Geir Magnus XXI 19/02330-006 2019/06/05
U TEK 47/114 - VIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 47/114 I KARMØY KOMMUNE Gjertsen Gerd XXI 19/02330-007 2019/06/05
U TEK 47/114 - VIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 47/114 I KARMØY KOMMUNE Gjertsen Olav Vik XXI 19/02330-008 2019/06/05
U TEK 47/114 - VIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 47/114 I KARMØY KOMMUNE Gjertsen Sven Magne XXI 19/02330-009 2019/06/05
U TEK 3/49 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - SVAR - 3/49 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Meglerhuset Lea & Partnere AS BJP01 19/02521-002 2019/06/05
U TEK 149/212 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - ATLE HILT - 149/212 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - LEDNINGSBRUDD Marianne Thomassen ALS06 19/02368-004 2019/06/05
U TEK P58100 - NYTT ADMINISTRASJONSBYGG PÅ ÅKRA - SEKTOR SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TILLEGGSINFORMASJON - 18/5537 NYTT ADMINISTRASJONSBYGG FOR SEKTOR SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - ÅKREHAMN Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen STSP 18/05537-009 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/06/05
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 2/250 - BESTILLING AV NABOLISTE I K Gabrielsen GEL 19/00021-286 2019/06/05
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 123/186 - BESTILLING AV NABOLISTE Berge sag v/ Andrew Greenwood GEL 19/00021-287 2019/06/05
U TEK 2/48 - SALVØYVEGEN.SÆVIK, TILBYGG GARASJE OG OVERBYGGET INNGANGSPARTI MED TERRASSE OVER - 2/48 - SALVØYVEGEN.SÆVIK, MANGLER AVSTANDSERKLÆRING Lt Byggservice AS IGR 17/02077-011 2019/06/05
U SEN LUKTPROBLEMATIKK - HUSØY - LUKTPROBLEMATIKK - HUSØY Sjøfartsdirektoratet VIJO 18/01519-028 2019/06/05
U TEK 15/695 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JK EIENDOM AS - 15/695 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JK EIENDOM AS Geir Tangjerd ALS06 19/02524-002 2019/06/05
U TEK 47/90, 47/286, 47/366, OG 47/633, VIK, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING. STD:18/4952 - 47/90, 47/286, 47/366, OG 47/63 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Ole Magnus Lund JHE 19/00769-025 2019/06/05
I TEK 142/2 - STORESUND GARDSDRIFT PRODUKSJONSTILSKUDD - 142/2 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Storesund Gardsdrift LKS 18/02355-008 2019/06/05
I TEK 25/41 - OLSEN SAU PRODUKSJONSTILSKUDD - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 25/41 - OLSEN SAU Olsen Sau LKS 19/02528-001 2019/06/05
I TEK 47/25 - JAKOBSENS HØNSERI KARL ARNE JAKOBSEN PRODUKSJONSTILSKUDD - 47/25 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Jakobsens Hønseri Karl Arne Jakobsen LKS 18/01973-007 2019/06/05
I TEK 139/29 - KÅRE STORESUND PRODUKSJONSTILSKUDD - 139/29 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Kåre Storesund LKS 18/02090-008 2019/06/05
I TEK 25/27 - BREKKÅ GRUS OG PARKETT PRODUKSJONSTILSKUDD - 25/27 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Brekkå Grus og Parkett LKS 18/01851-008 2019/06/05
I TEK 79/11 - TERJE HAUGE PRODUKSJONSTILSKUDD - 79/11 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Terje Hauge LKS 18/02356-007 2019/06/05
I TEK 31/7 - LARS GEIR HAGA PRODUKSJONSTILSKUDD - 31/7 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Lars Geir Haga LKS 18/02112-007 2019/06/05
U TEK 123/41 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - OLAV HAFSTAD - 123/41 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - OLAV HAFSTAD Olav Hafstad ALS06 18/03484-007 2019/06/05
I TEK PRODUKSJONSTILSKUDD 128/2 - ØYSTEIN J BREKKE - 128/2 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Øystein J Brekke LKS 18/01942-010 2019/06/05
U TEK 58/109 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HOVEDGATEN 23 - NÆRINGSDEL V/ BENT KOLBEINSEN - 58/109 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - HOVEDGATEN 23 - NÆRINGSDEL V/ BENT KOLBEINSEN Hovedgaten 23 AS ALS06 19/01604-004 2019/06/05
I TEK 16/5 - SIV ELIN VE PRODUKSJONSTILSKUDD - 16/5 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Siv Elin Ve LKS 18/02000-009 2019/06/05
U TEK 58/109 - RØRLEGGERMELDING - MONTERING AV VANNMÅLER - HOVEDGATEN 23 - LEILIGHET V/ BENT KOLBEINSEN - 58/109 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - MONTERING AV VANNMÅLER - HOVEDGATEN 23 - LEILIGHET V/ BENT KOLBEINSEN Hovedgaten 23 AS ALS06 19/01607-005 2019/06/05
I TEK 140/7 - ROY HELGE OSNES PRODUKSJONTILSKUDD - 140/7 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Roy Helge Osnes LKS 18/02277-009 2019/06/05
I TEK 13/755 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM JOHANNESEN, KRISTINA OG STIAN - 13/755 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Stian Johannesen BJP01 19/02529-001 26 Off.l.26 2019/06/05
I TEK 52/3 - TOVE HOLMGARD DALE PRODUKSJONSTILSKUDD - 52/3 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Tove Holmgard Dale LKS 18/01843-008 2019/06/05
I TEK RAMMEAVTALE- DYKKERTJENESTER - MELDING FRA LEVERANDØR - 19 1495 RAMMEAVTALE DYKKERTJENESTER TES02 19/01495-022 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/06/05
I TEK 21/3 - GISLE SIMONSEN STAVA PRODUKSJONSTILSKUDD - 21/3 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Gisle Simonsen Stava LKS 18/02100-008 2019/06/05
U TEK FRITAK FOR RENOVASJONSAVGIFT 5/260 - SVAR - OPPSIGELSE AV RENOVASJONSABONNEMENT NÆRING 5/260 Stillasgruppen AS ALS06 19/02512-002 2019/06/05
I HSE TILSYN I KOMMUNEN - OPPFYLTE PÅLEGG ETTER TILSYN 29.01.19 Arbeidstilsynet BOER 12/00140-234 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/05
I SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2016 - KAP. 5 - LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2016 - KAP. 5 Nito Rogaland TUS 16/00628-017 23a Ofl.§23a fvl.§13b 2. ledd 2019/06/05
I TEK 38/2 - KJETIL JESPERSEN PRODUKSJONSTILSKUDD - 38/2 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Kjetil Jespersen LKS 18/02637-004 2019/06/05
U TEK 9/22 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM FERKINGSTAD, SIGMUND , GERHARD OG ERIKSEN, NINA - SVAR - 22/9 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS BJP01 19/02522-004 2019/06/05
I TEK 61/12 - OLAV PEDERSEN LANDBRUK OG ANLEGGSTJENESTER PRODUKSJONSTILSKUDD - 61/12 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Olav Pedersen Landbruk & Anleggstjenester LKS 18/01999-008 2019/06/05
I TEK 73/1 - HANS JAKOB KRISTIANSEN PRODUKSJONSTILSKUDD - 73/1 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Hans Jakob Kristiansen LKS 18/02336-007 2019/06/05
I SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2016 - KAP. 3 - LOKALE LØNNFORHANDLINGER - FØLGEBREV TIL DELTAS KRAV TIL LØNNSFORHANDLINGER - KAP. 3.4.2 OG 5.2 TUS 16/00627-012 23a Ofl.§23a fvl.§13b 2. ledd 2019/06/05
U TEK 43/324 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM LANGÅKER, LEIF - SVAR - 43/324 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Leif Langåker BJP01 19/02518-002 2019/06/05
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/02531-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/05
I SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2016 - KAP. 3 - LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2016 - FAGFORBUNDETS KRAV I FORBINDELSE MED LOKALE LØNNSFORHANDLINGER - KAP. 3.4.2 OG 5.2 TUS 16/00627-013 23a Ofl.§23a fvl.§13b 2. ledd 2019/06/05
I TEK 47/12 - DAHLS HØNSERI AS PRODUKSJONSTILSKUDD - 47/12 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Dahls Hønseri AS LKS 18/01824-007 2019/06/05
I SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2016 - KAP. 3 - LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2016 - KRAV ETTER § HTA 3.4.2 FRA FAGFORBUNDET, NSF, AKADEMIKERFORBUNDET OG FO Fagforbundene TUS 16/00627-014 23a Ofl.§23a fvl.§13b 2. ledd 2019/06/05
U TEK BYGGING AV BOLIGER I TORFÆUSGATE - AVTALE - 19/1628 BYGGING AV BOLIGER I TORFÆUSGATEN Hereid Hus AS VIHO 19/01628-016 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2019/06/05
I TEK 133/2 - MATHIASSEN MAGNAR PRODUKSJONSTILSKUDD - 133/2 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Mathiassen Magnar LKS 18/02285-008 2019/06/05
I TEK 83/12 - JAN MAGNUS HILLESLAND PRODUKSJONSTILSKUDD - 83/12 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Hillesland Jan Magnus LKS 18/02039-007 2019/06/05
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM Å FÅ BEHOLDE SKOLEPLASS PFA 19/02532-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/05
I TEK 128/5 - TRYGVE UTVIK PRODUKSJONSTILSKUDD - 128/5 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Utvik Trygve LKS 18/02102-008 2019/06/05
U TEK KLOAKKOVERFØRING KARTMYR - STØLSMYR - REFERAT - BYGGEMØTE 10 KLOAKKOVERFØRING KARTMYR - STØLSMYR Leif Inge Stange Vassbakk & Stol AS AKR02 16/03040-043 2019/06/05
I TEK 108/1 - HELLEVIK GÅRD JON IVAR RØNNEVIK PRODUKSJONSTILSKUDD - 108/1 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Hellevik Gård Jon Ivar Rønnevik LKS 18/02157-006 2019/06/05
I TEK 83/35 - MATS EINAR SKEIE PRODUKSJONSTILSKUDD - 83/35 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Mats Einar Skeie LKS 18/02634-004 2019/06/05
I TEK BYGGING AV BOLIGER I TORFÆUSGATE - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/1628 BYGGING AV BOLIGER I TORFÆUSGATEN Hereid Hus AS VIHO 19/01628-017 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2019/06/05
U TEK BIOLOGISK MANGFOLD - SVAR - PROSJEKT HAVØRN I ROGALAND - SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE FOR 2019 Norsk Ornitologisk Forening avd. Rogaland PCH01 12/00690-233 2019/06/05
U TEK 8/17 - TANGEN - BYGGETILSYN - 8/17 - VI HAR REGISTRERT INFORMASJON OM FORURENSET GRUNN I DATABASEN GRUNNFORURENSNING Geir Tangjerd PEID 19/01523-004 2019/06/05
I TEK 20/24 - SIGBJØRN LIKNES PRODUKSJONSTILSKUDD - 20/24 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - MARS 2019 Sigbjørn Liknes LKS 18/01847-007 2019/06/05
U SEN SØKNADER UTENOM FASTE TILSKUDDSORDNINGER 2019 - SVAR - SØKNAD OM STØTTE TIL SUPERLEKENE HAUGALANDET Rogaland Idrettskrets LYK 19/00027-026 2019/06/05
U SEN TV-AKSJONER - SVAR - TV-AKSJONEN NRK CARE 2019 - OPPFORDRING TIL BIDRAG TV-aksjonen NRK CARE 2019 LYK 16/02637-006 2019/06/05
U TEK RAMMEAVTALE- DYKKERTJENESTER - MELDING TIL LEVERANDØR - 19 1495 RAMMEAVTALE DYKKERTJENESTER TES02 19/01495-023 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/06/05
U TEK 62/12 - PLAN FOR NYDYRKING YTRELAND, JOSTEIN - 62/12 - PLAN FOR NYDYRKING - OVERSENDES FOR KULTURMINNEFAGLIG UTTALE Rogaland fylkeskommune Kulturseksjonen HHU 19/01370-006 2019/06/05
I TEK RAMMEAVTALE- DYKKERTJENESTER - MELDING FRA LEVERANDØR - 19 1495 RAMMEAVTALE DYKKERTJENESTER TES02 19/01495-024 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/06/05