Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 15/1756 - HØYVEGEN, ÅKRA - NYBYGG HAGESTUE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 15/1756 - HØYVEGEN, ÅKRA - NYBYGG CARPORT M/BOD Sara Olsen Tveit EDH 19/01538-009 2019/06/04
U SEN PLAN 675 - KOMMUNEDELPLAN FOR SKUDENESHAVN - GODKJENT 13.5.2019 - GODKJENT PLAN 675 - KOMMUNEDELPLAN FOR SKUDENESHAVN Telenor ASA JST 16/04098-081 2019/06/04
U SEN PLAN 674 - KOMMUNEDELPLAN FOR ÅKREHAMN - GODKJENT 13.5.2019 - GODKJENT PLAN 674 - KOMMUNEDELPLAN FOR ÅKREHAMN Åkrehamn Vekst JST 16/04097-081 2019/06/04
U TEK 123/158 - TJØRNAHAUGVEGEN, SNIK, FASADEENDRING ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 123/158 - TJØRNAHAUGVEGEN, SNIK, FASADEENDRING ENEBOLIG Andreas Wee Mørch KHM 19/02195-004 2019/06/04
U TEK 149/212 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - ATLE HILT - 149/212 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - ATLE HILT Tekniskbureau AS ALS06 19/02368-003 2019/06/04
U TEK 13/61 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - BJØRN HEGGHEIM - 13/61 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - BJØRN HEGGHEIM Sig Halvorsen AS ALS06 19/02393-002 2019/06/04
U TEK 16/49 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - MAGNE VIKRA - 16/49 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - MAGNE VIKRA S O Lund AS ALS06 19/02438-002 2019/06/04
I TEK HYDRO ALUMINIUM KARMØY - INSPEKSJON VED HYDRO ALUMINIUM AS, KARMØY (KOPIMOTTAKER) RAPPORTNUMMER: 2019.008.I.MILJODIR. ENDELIG RAPPORT. Miljødirektoratet PEID 12/03121-029 2019/06/04
I TEK PLAN 2083 - DETALJREGULERING FOR ESEBJØRTOPPEN, ÅKRA - 15/565 MFL. - VEDLEGG ESEBJØRTOPPEN PLAN 2083 - DETALJREGULERING FOR ESEBJØRTOPPEN, ÅKRA - 15/565 MFL. Opus Arkitekter AS BHA02 15/00933-025 2019/06/04
U TEK 13/126 - TJØSVOLL - REHABILITERING OG PÅBYGG ENEBOLIG - RAMMETILLATELSE - 13/126 - TJØSVOLL - REHABILITERING OG PÅBYGG ENEBOLIG I K Gabrielsen KHM 19/02306-007 2019/06/04
I HSE FRISKLIVSSENTRALER/FRISKLIVSTILBUD - "SUNNE LEVEVANER" - SVAR PÅ SØKNAD TILSKOT TIL VIDAREUTVIKLING AV KOMMUNALT FRISKLIVS-, LÆRINGS- OG MEISTRINGSTILBOD - STATSBUDSJETTETS KAPITTEL 76 Fylkesmannen I Rogaland EHA 12/00107-019 2019/06/04
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/02504-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/04
U TEK 120/27 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KJELL RØGENES - 120/27 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KJELL RØGENES Tindeland Rør AS ALS06 19/02331-002 2019/06/04
U TEK 32/87 - FYRVEGEN, VIKRA - INNGLASSERING AV TERRASSE OG TAKOPPLETT GARASJE - 32/87 - FERDIGATTEST Margaret Ferkingstad JHE05 17/03400-004 2019/06/04
I SKU TILSKUDD KULTURVERN - PRISOVERSLAG - BLÅBÆRHAUGEN 2, 4272 SANDVE Elisabeth Gilje AAL 17/00116-071 2019/06/04
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2019 - 64/121, 293 - MELDING OM ENDRING AV ADRESSE VED AUSTRE KARMØYVEG Jan Arve Brekke BFH 19/00010-059 2019/06/04
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2018/2019 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING SKLO 18/05613-069 25 Offl.§25 2019/06/04
I SEN SALGS- OG SKJENKEAVGIFTER 2019 - OMSETNINGSOPPGAVE FOR ALKOHOL 2018 Bp'en AS EVI1 19/00854-039 2019/06/04
I TEK FORVALTNING AV NATURRESERVATER - SØKNAD OM LØYVE TIL Å LANDE MED HELIKOPTER I PERIODEN 15. SEPTEMBER - 1. DESEMBER 2019 Norsk Institutt For Vannforskning PCH01 12/01250-022 2019/06/04
I HSE SØKNADER UTENOM FASTE TILSKUDDSORDNINGER 2019 - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD - 2020 GATEJURISTEN Gatejuristen BSE02 19/00027-025 2019/06/04
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/02498-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/04
U HSE INFORMASJON OM BEMANNING - SVAR - INFORMASJON OM BEMANNING CBE02 19/00798-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/04
I TEK BIOLOGISK MANGFOLD - PROSJEKT HAVØRN I ROGALAND - SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE FOR 2019 Norsk Ornitologisk Forening avd. Rogaland PCH01 12/00690-232 2019/06/04
U HSE SKADEMELDINGER - SVAR - HENVENDELSE SALF 19/02500-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/04
U TEK 129/39 - STANGE - TILSYN ETTER FORURENSNINGSLOVEN OG PLAN- OG BYGNINGSLOVEN - VI HAR REGISTRERT INFORMASJON OM FORURENSET GRUNN I DATABASEN GRUNNFORURENSNING PÅ EIENDOM 129/39 - BJØRGESTIEN 67 Thomas Osen Dankertsen PEID 18/05153-016 2019/06/04
I SEN SALGS- OG SKJENKEAVGIFTER 2019 - OMSETNINGSOPPGAVE FOR ALKOHOL 2018 Smio v/P.G. Østhus EVI1 19/00854-040 2019/06/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER 100 % FAST - AVSLAG VERNEPLEIER 100 % FAST VED LØFTENTUNET JEN05 18/05358-028 25 Offl §25 2019/06/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER 100 % FAST - AVSLAG VERNEPLEIER 100 % FAST VED LØFTENTUNET JEN05 18/05358-029 25 Offl §25 2019/06/04
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 - SØKNAD RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 BLI01 19/00050-095 25 Offl §25 2019/06/04
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-194 25 Offl §25 2019/06/04
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-195 25 Offl §25 2019/06/04
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT - ARBEIDSAVTALE FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT BNE 19/00139-079 25 Offl §25 2019/06/04
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT - TILBUD FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT BNE 19/00139-080 25 Offl §25 2019/06/04
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - SØKNAD BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR BLI01 19/00723-114 25 Offl §25 2019/06/04
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - SØKNAD BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR BLI01 19/00723-115 25 Offl §25 2019/06/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER GAT - SØKNAD RÅDGIVER TURNUS/BEMANNINGSPLANLEGGING - 100% FAST ANVO 19/01660-013 25 Offl §25 2019/06/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER GAT - SØKNAD RÅDGIVER TURNUS/BEMANNINGSPLANLEGGING - 100% FAST ANVO 19/01660-014 25 Offl §25 2019/06/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER NATT 65,73 % VED NORHEIM BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE SYKEPLEIER NATT 65,73 % VED NORHEIM BU OG BEHANDLINGSHEIM ANVO 19/01996-005 25 Offl §25 2019/06/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER NATT 65,73 % VED NORHEIM BU OG BEHANDLINGSHEIM - INTERVJU SYKEPLEIER NATT 65,73 % VED NORHEIM BU OG BEHANDLINGSHEIM ANVO 19/01996-006 25 Offl §25 2019/06/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% ROP SØR - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT 100% ROP SØR ANVO 19/01998-014 25 Offl §25 2019/06/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% ROP SØR - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT 100% ROP SØR ANVO 19/01998-015 25 Offl §25 2019/06/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% ROP SØR - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT 100% ROP SØR ANVO 19/01998-016 25 Offl §25 2019/06/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% ROP SØR - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT 100% ROP SØR ANVO 19/01998-017 25 Offl §25 2019/06/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% ROP SØR - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT 100% ROP SØR ANVO 19/01998-018 25 Offl §25 2019/06/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% ROP SØR - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT 100% ROP SØR ANVO 19/01998-019 25 Offl §25 2019/06/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% ROP SØR - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT 100% ROP SØR ANVO 19/01998-020 25 Offl §25 2019/06/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% ROP SØR - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT 100% ROP SØR ANVO 19/01998-021 25 Offl §25 2019/06/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% ROP SØR - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT 100% ROP SØR ANVO 19/01998-022 25 Offl §25 2019/06/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% ROP SØR - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT 100% ROP SØR ANVO 19/01998-023 25 Offl §25 2019/06/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 75-100% - BEKREFTELSE SYKEPLEIER 75-100% ANVO 19/02209-005 25 Offl §25 2019/06/04
I SEN REKRUTTERINGSSAK IT- KONSULENT - SØKNAD IT- KONSULENT MMW 19/02291-010 25 Offl §25 2019/06/04
I SEN REKRUTTERINGSSAK IT- KONSULENT - SØKNAD IT- KONSULENT MMW 19/02291-011 25 Offl §25 2019/06/04
I SEN REKRUTTERINGSSAK IT- KONSULENT - SØKNAD IT- KONSULENT MMW 19/02291-012 25 Offl §25 2019/06/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAMILIEVEILEDER I NAV - SØKNAD FAMILIEVEILEDER I NAV ANVO 19/02355-011 25 Offl §25 2019/06/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER CA 80% VED LØFTENTUNET - SØKNAD HELSEFAGARBEIDER CA 80% VED LØFTENTUNET ANVO 19/02356-012 25 Offl §25 2019/06/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER - SØKNAD MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/02358-021 25 Offl §25 2019/06/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER - SØKNAD MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/02358-022 25 Offl §25 2019/06/04
I TEK 38/135 - SYRE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 38/135 - SYRE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Rune Skådel EDH 19/02503-001 2019/06/04
U TEK 149/417 - SPANNE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1169 - 149/417 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1169 A Utvik AS MAH 19/01627-030 2019/06/04
I TEK PLAN 5053 - DETALJREGULERING FOR VESTRE HAUGEN - TUASTAD - 120/45 - MERKNAD FRA ROGALAND FYLKESKOMMUNE - 03.06.19 PLAN 5053 - DETALJREGULERING FOR VESTRE HAUGEN - TUASTAD - 120/45 Rogaland Fylkeskommune AAHO 13/03693-025 2019/06/04
I TEK 15/1694 - HØYVEGEN, ÅKRA, SØKNAD OM ENDRET ADKOMST - 15/1694 - HØYVEGEN, ÅKRA, SØKNAD OM ENDRET ADKOMST Irene Langåker og Esteban Panza IGR 19/02505-001 2019/06/04
U TEK 149/417 - SPANNE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1169 - 149/417 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1169 OLE KRISTIAN NILSEN MAH 19/01627-031 2019/06/04
I SKU HAUGALAND HESTESPORT ARENA - HAUGALAND HESTESPORT ARENA OG KARMØYS EGNE RIDEKLUBBER Nord-Karmøy Rideklubb OFL 16/05046-010 2019/06/04
I TEK KOMMUNALE AVGIFTER 4/41 - ANG. VANN 4/41 Terje Knarvik ANNA 19/02513-001 2019/06/04
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 88/85 - BESTILLING AV NABOLISTE Heidi Hillesland GEL 19/00021-284 2019/06/04
I TEK 145/75 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - HANS CHRISTIAN HAUGE - 145/75 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - HANS CHRISTIAN HAUGE Vedavågen Rør AS ORO01 19/02508-001 2019/06/04
I TEK 109/58 OG 88- EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM LARSEN, GUNN ELIN HAUSKEN OG LARSEN, PER TORE SANDVIK - 109/58 OG 88- EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Per Tore Sandvik Larsen BJP01 19/02506-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/04
I TEK HØRINGER - 2019 - HØRING - NOU 2019 - NY FORVALTNINGSLOV Justis- og Beredskapsdepartementet EIST 19/00016-051 2019/06/04
I TEK 129/42 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HAUSKEN, ÅGE ROALD OG ELI AARSETH HOLM - 129/42 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Elisabeth Holm Hausken BJP01 19/02507-001 26 Off.l.26 2019/06/04
U TEK 69/75 - MIDTRE EIDE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1626 - 69/75 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Øygarden Bolig AS HAS 19/02145-016 2019/06/04
U TEK 69/75 - MIDTRE EIDE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1626 - 69/75 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Ktv Bygg AS HAS 19/02145-017 2019/06/04
U TEK 11/219 - VIPEVEGEN, MANNES, SØKNAD OM SALTAK PÅ GARASJE, FASADEENDRING - 11/219 - RETUR AV SØKNAD John Tjøsvoll EDH 19/01399-005 2019/06/04
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE NJO 16/03035-003 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2019/06/04
U SEN NY LØFTEPLATTFORM - BØ UNGDOMSSKOLE - KUNNGJØRING - 19/2425 LØFTEPLATTFORM TIL BØ UNGDOMSSKOLE Mercell Norge AS KRWI 19/02425-001 2019/06/04
U SKU DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SVAR - SØKNAD OM DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 19/02432-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/04
U TEK 129/39 - STANGE - TILSYN ETTER FORURENSNINGSLOVEN OG PLAN- OG BYGNINGSLOVEN - OPPFØLGING OG GJENNOMFØRING AV PÅLEGG - TIDSPLAN Thomas Osen Dankertsen PEID 18/05153-017 2019/06/04
I TEK SLETTING AV TINGLYSTE DOKUMENTER - 5/44 RETUR AV TINGLYST DOKUMENT NUMMER - 2019/609859/200 - SLETTING AV TINGLYST AVTALE Statens Kartverk NILI1 19/02008-007 2019/06/04
U TEK 114/324 - NORDRE EIKE - NYBYGG ENEBOLIG OG FORSTØTNINGSMUR - GNR/BNR 114/324 - NORDRE EIKE - FORESPØRSEL OM JUSTERING AV BELIGGENHETEN TIL TILTAKET Hus28 AS KRRE 19/01474-008 2019/06/04
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM FORNYING AV AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 18/02791-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/04
U TEK 59/241 - SKIPARVIK, NORDRE KOPERVIK - FASADEENDRING ENEBOLIG, NYE VINDUER, BALKONG 2 ETG. - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 59/241 - SKIPARVIK, NORDRE KOPERVIK - FASADEENDRING ENEBOLIG, NYE VINDUER, BALKONG 2 ETG. Bengt Sverre Hagen EDH 19/02239-007 2019/06/04
U TEK 15/695 - RÅDHUSVEGEN, ÅKRA - RIVING BOLIG - RETUR AV UFULLSTENDIG SØKNAD - 15/695 - RÅDHUSVEGEN, ÅKRA - RIVING BOLIG Gta AS IGR 19/02449-003 2019/06/04
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 19/02509-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/04
U TEK 129/39 - STANGE - TILSYN ETTER FORURENSNINGSLOVEN OG PLAN- OG BYGNINGSLOVEN - PÅLEGG OM UNDERSØKELSER AV FORURENSET GRUNN I FORBINDELSE MED FJERNING AV TILFØRTE MASSER OG FERDIGSTILLING AV BYGG Thomas Osen Dankertsen PEID 18/05153-018 2019/06/04
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 19/02510-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/04
I TEK SLETTING AV TINGLYSTE DOKUMENTER - 5/599 OG 5/600 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT NUMMER 2019/609743/200 - SLETTING AV TINGLYST AVTALE Statens Kartverk NILI1 19/02008-008 2019/06/04
U TEK 142/98 - STORASUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/4375 - 142/98 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Gudmund Storesund HAS 19/01467-018 2019/06/04
U TEK 142/98 - STORASUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/4375 - 142/98 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Sigmund Mandius Storesund HAS 19/01467-019 2019/06/04
I TEK 2/341 OG 449 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ØSTEVIK, JUDITH-OLAUG - 2/341 OG 449 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Judith Olaug Østevik BJP01 19/02511-001 26 Off.l.26 2019/06/04
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 127/42 - BESTILLING AV NABOLISTE Åge Roald Hausken GEL 19/00021-285 2019/06/04
I TEK FRITAK FOR RENOVASJONSAVGIFT 5/260 - OPPSIGELSE AV RENOVASJONSABONNEMENT NÆRING 5/260 Stillasgruppen AS ALS06 19/02512-001 2019/06/04
I TEK RAMMEAVTALE- DYKKERTJENESTER - MELDING FRA LEVERANDØR - 19 1495 RAMMEAVTALE DYKKERTJENESTER TES02 19/01495-018 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/06/04
I TEK RAMMEAVTALE- DYKKERTJENESTER - MELDING FRA LEVERANDØR - 19 1495 RAMMEAVTALE DYKKERTJENESTER TES02 19/01495-019 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/06/04
I TEK RAMMEAVTALE- DYKKERTJENESTER - MELDING FRA LEVERANDØR - 19 1495 RAMMEAVTALE DYKKERTJENESTER TES02 19/01495-020 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/06/04
I TEK RAMMEAVTALE- DYKKERTJENESTER - MELDING FRA LEVERANDØR - 19 1495 RAMMEAVTALE DYKKERTJENESTER TES02 19/01495-021 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/06/04
I TEK 139/29 - TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD - VEDTAK OM TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD 139/29 - INGHILD DORTHEA STORESUND Landbruksdirektoratet LKS 19/01614-002 2019/06/04
I TEK 3/251 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GEIR OVE NYRUD - 3/251 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GEIR OVE NYRUD Tekniskbureau AS ORO01 19/02514-001 2019/06/04
I SEN NY LØFTEPLATTFORM - BØ UNGDOMSSKOLE - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/2425 LØFTEPLATTFORM TIL BØ UNGDOMSSKOLE KRWI 19/02425-002 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/06/04
U TEK 61/137 - MELSTOKKEVEGEN, MIDTSTOKKE, FASADEENDRING ENEBOLIG - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 61/137 - MELSTOKKEVEGEN, MIDTSTOKKE, FASADEENDRING ENEBOLIG Randi Snørteland EDH 19/02418-003 2019/06/04
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/02504-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/04
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/02498-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/04
I HSE SØKNADER OM STIPEND - 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SØKNAD OM STIPEND Keth Elisabeth Solberg SALF 19/00598-015 2019/06/04
I SEN HAUGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT - IKS INTERKOMMUNALT SELSKAP - SAKER SOM GJELDER DRIFT OG STYRESAKER/EIERSKAP - PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTET 06.05.19 HAUGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS LYK 14/01307-048 2019/06/04
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGEN I FORM AV EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/04
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 19/02515-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/04
U TEK P58100 - NYTT ADMINISTRASJONSBYGG PÅ ÅKRA - SEKTOR SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TILLEGGSINFORMASJON - 18/5537 NYTT ADMINISTRASJONSBYGG FOR SEKTOR SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - ÅKREHAMN Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen STSP 18/05537-007 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/06/04
U TEK SJØØRRETPROSJEKT PÅ YTRE HAUGALAND - HABITATKARTLEGGING - KUNNGJØRING - 19 2435 KARTLEGGING AV SJØØRRETHABITAT Mercell Norge AS PCH01 19/02435-001 2019/06/04
I TEK VEGLYS OG GATELYS - 3/49, 3/436 OG 68/409 - DOKUMENTER SOM HAR MANGLER OG IKKE KAN TINGLYSES Statens Kartverk KSU01 12/01112-038 2019/06/04
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 19/02517-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/04
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM SKOLEBYTTE PFA 19/02516-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/04
U TEK RAMMEAVTALE - VA/VVS-MATERIELL - RAMMEAVTALE - VA/VVS-MATERIELL Ahlsell Norge AS TES02 16/03134-013 2019/06/04
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 47/518 - KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - CHRISTER ENERSTVEDT Christer Enerstvedt REK 19/00023-066 2019/06/04
I TEK P58100 - NYTT ADMINISTRASJONSBYGG PÅ ÅKRA - SEKTOR SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - MELDING FRA LEVERANDØR - 18/5537 NYTT ADMINISTRASJONSBYGG FOR SEKTOR SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - ÅKREHAMN STSP 18/05537-008 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/06/04
U TEK 148/947 - NORHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1830 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2 PARSELLER 148/947 I KARMØY KOMMUNE Norheim Handelspark As MAH 19/02173-003 2019/06/04
U TEK 148/947 - NORHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1830 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2 PARSELLER 148/947 I KARMØY KOMMUNE Norheimsmarka 15 As MAH 19/02173-004 2019/06/04
U TEK 148/947 - NORHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1830 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2 PARSELLER 148/947 I KARMØY KOMMUNE Norheimsmarka 9 As MAH 19/02173-005 2019/06/04
U TEK 148/947 - NORHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1830 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2 PARSELLER 148/947 I KARMØY KOMMUNE Statens Vegvesen Region Vest MAH 19/02173-006 2019/06/04
U TEK 148/947 - NORHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1830 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2 PARSELLER 148/947 I KARMØY KOMMUNE Norheim Handelspark As MAH 19/02173-007 2019/06/04
I TEK 15/1087, ÅKRA - GRUNNERVERV - NY SKOLE/IDRETTSHALL - 15/440 UNDERTEGNET AVTALE Åkra Idrettslag STNY 18/01329-048 2019/06/04
U TEK KJØP AV KOMMUNAL BOLIGTOMT - HÅLANDSHØGDA NORNES, VERONICA - SVAR - SØKNAD OM KOMMUNAL BOLIGTOMT - HÅLANDSHØGDA (SKUDENESHAVN) NORNES, VERONICA Veronica Nornes MAAA1 19/02274-002 2019/06/04
U TEK SØKNAD OM KOMMUNAL BOLIGTOMT - HÅLANDSHØGDA (SKUDENESHAVN) STOKKEN, JARLE OG ANDREASSEN, BIRGITTE - SVAR - SØKNAD OM KOMMUNAL BOLIGTOMT - HÅLANDSHØGDA (SKUDENESHAVN) STOKKEN, JARLE OG ANDREASSEN, BIRGITTE Birgitte Andreassen MAAA1 19/02484-002 2019/06/04
U TEK 119/573 - TREVARDVEGEN, MYKJE - TILBYGG/FASADEENDRING BOLIG OG NYBYGG GARASJE - 119/573 - TREVARDVEGEN, MYKJE - ETTERSPØRSEL AV MANGLER Magnus Holgersen KRRE 19/01917-006 2019/06/04
U TEK KJØP AV KOMMUNAL BOLIGTOMT - VORMEDAL HANSEN, KAY RONNIE OG SUNDE, KAMILLA - SVAR - SØKNAD OM KOMMUNAL BOLIGTOMT PÅ VORMEDAL HANSEN, KAY RONNIE OG SUNDE, KAMILLA Kamilla Tranøy Sunde MAAA1 19/02071-003 2019/06/04