Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 147/98 - LIEVEGEN, MOKSHEIM - TILBYGG OG BRUKSENDRING TIL BOLIG MED LEILIGHET - RAMMETILLATELSE - 147/98 - LIEVEGEN, MOKSHEIM - TILBYGG OG BRUKSENDRING TIL BOLIG MED LEILIGHET Bt Byggtjenester AS KRRE 19/00289-012 2019/06/03
U SEN PLAN 673 - KOMMUNEDELPLAN FOR KOPERVIK - GODKJENT 13.5.2019 - GODKJENT PLAN 673 - KOMMUNEDELPLAN FOR KOPERVIK Telenor ASA JST 16/04096-078 2019/06/03
U TEK PLAN 5095 - DETALJREGULERING FOR LINDØY - FRILUFTSHUSET VEST - 107/1 - GODKJENT 13.5.2019 - GODKJENT PLAN 5095 - DETALJREGULERING FOR LINDØY - FRILUFTSHUSET VEST - 107/1 Røyksund Båtforenng AAHO 17/03866-050 2019/06/03
U TEK PLAN 5095 - DETALJREGULERING FOR LINDØY - FRILUFTSHUSET VEST - 107/1 - GODKJENT 13.5.2019 - GODKJENT PLAN 5095 - DETALJREGULERING FOR LINDØY - FRILUFTSHUSET VEST - 107/1 Friluftsrådet Vest v/Oddvin Øvernes AAHO 17/03866-051 2019/06/03
U TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - BYGNES TIL SØYLEBOTN - 66/294 VEDTAK, DELEGASJONSSAK - REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - BYGNES TIL SØYLEBOTN PÅLEGG OM UTBEDRING AV PRIVAT KLOAKK Jan Eide MAHA1 15/04309-106 2019/06/03
U TEK 71/192 OG 71/198 - VEITEBORBAKKEN, BREKKE - GARASJE OG TERRASSE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 71/192 OG 71/198 - VEITEBORBAKKEN, BREKKE - GARASJE OG TERRASSE Aileen Roaldsøy EDH 19/00838-009 2019/06/03
U TEK 8/17 - TANGEN - BYGGETILSYN - 8/17 - DU MÅ RETTE DET ULOVLIGE FORHOLDET - PÅLEGG OM RETTING OG VEDTAK OM TVANGSMULKT Geir Tangjerd JKV 19/01523-003 2019/06/03
U TEK PLAN 2111 - DETALJREGULERING FOR PORSHOLMEN - 1/14 MFL.- GODKJENT 13.5.2019 - GODKJENT PLAN 2111 - DETALJREGULERING FOR PORSHOLMEN - 1/14 MFL. Karm Industri Holding AS AAHO 17/04272-073 2019/06/03
U TEK PLAN 2111 - DETALJREGULERING FOR PORSHOLMEN - 1/14 MFL.- GODKJENT 13.5.2019 - GODKJENT PLAN 2111 - DETALJREGULERING FOR PORSHOLMEN - 1/14 MFL. Fiskarlaget Vest AAHO 17/04272-074 2019/06/03
U SEN FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - "KVALITET I BARNEHAGE" - FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - "KVALITET I BARNEHAGE" Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS VIJO 19/02290-002 2019/06/03
U SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - SVAR - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - KOPERVIKFESTIVALEN 2019 Inventum Servering AS EVI1 19/00022-063 2019/06/03
U TEK OPPANKRING AV MODELL FOR GENERERING AV BØLGEKRAFT - IGANGSETTINGSTILLATELSE - OPPANKRING AV MODELL FOR GENERERING AV BØLGEKRAFT Seamotion Energy AS JKV 19/00998-020 2019/06/03
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2019 - 12/440 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED TVEITHOLMVEGEN Ole Egil Flotve BFH 19/00010-057 2019/06/03
U TEK 131/39 - TORVASTAD - FORELEGGING AV NETTSTASJON - DISPENSASON FOR PLASSERING - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 131/39 - TORVASTAD - FORELEGGING AV NETTSTASJON - DISPENSASON FOR PLASSERING Haugaland Kraft Nett AS KIS 19/01171-010 2019/06/03
U TEK 139/ 8, HAUSKEVÅGVEGEN, TORVASTAD, SØKNAD OM DRIVINGRANGE - 139/ 8 - FERDIGATTEST Tore Johannes Hausken KMY 10/02284-008 2019/06/03
U TEK 149/534 - NORHEIMVEGEN, SPANNE. NYBYGG ENEBOLIG M/CARPORT OG MURER. BYGG 9 - 149/534 - FERDIGATTEST Garvik Prosjekt AS KMY 18/00738-005 2019/06/03
U TEK 139/69 - HAUSKEVÅGVEGEN, HAUSKE - TERRASSE - 139/69 - FERDIGATTEST Chris Einar Bjørnen KMY 18/02529-004 2019/06/03
I TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - FORELØPIG SVAR PÅ KLAGE PÅ AVKORTING I PRODUKSJONS- OG AVLØSERTILSKUDDET FOR 2018 Fylkesmannen I Rogaland LKS 18/02122-014 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/03
U TEK 47/686 - VIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - 47/686 - OVERSENDELSE AV MARTRIKKELBREV ETTER KLARLEGGING SAK 19/676 Statens vegvesen - Region vest, XXI 19/00676-065 2019/06/03
U TEK 42/191 - VEKTARHAGEN, SØRHÅLAND, NYBYGG GARSJE - 42/191 - FERDIGATTEST Maricel Burlacu JHE05 17/04381-006 2019/06/03
U TEK 86/48 - KONG AUGVALDS VEG, AVALDSNES - TILBYGG, FASADEENDRING OG BRANNSKILLLE - 86/48 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Vikanes Bungum Arkitekter AS JHE05 18/03250-011 2019/06/03
U TEK 15/465 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: SKUDE BYGG EIENDOM BYGGESAK: 18/3307 - 15/465 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: SKUDE BYGG EIENDOM BYGGESAK: 18/3307 Sig Halvorsen AS avd. Karmsund ORO01 19/02407-002 2019/06/03
U TEK 5/489 - VEAMYR - VEA, TILBYGG TIL GARASJE, FRITTSTÅENDE HAGESTUE - 5/489 - FERDIGATTEST Georg Kristoffersen Leknes JHE05 13/01348-005 2019/06/03
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2019 - 69/81 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED SVEHAUGVEGEN - MIDTRE EIDE Moderne Bygg 1 AS BFH 19/00010-058 2019/06/03
I TEK SØKNAD OM KOMMUNAL BOLIGTOMT - HÅLANDSHØGDA (SKUDENESHAVN) STOKKEN, JARLE OG ANDREASSEN, BIRGITTE - SØKNAD OM KOMMUNAL BOLIGTOMT - HÅLANDSHØGDA (SKUDENESHAVN) STOKKEN, JARLE OG ANDREASSEN, BIRGITTE Birgitte Andreassen MAAA1 19/02484-001 2019/06/03
I SEN ANSETTELSESREGLEMENT - REFERAT FRA DRØFTINGMØTET 15.05.19 - ANSETTELSESREGLEMENT - INSPILL Tillitsvalgte - Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta TUS 19/02292-005 2019/06/03
I TEK VEDRØRENDE VEG OG MUR - LENSMANNSVEGEN - ANG. SAK LENSMANNSVEGEN 38 John Olaf Sagstad KSU01 18/04858-003 2019/06/03
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2019 - ANALYSERAPPORT - SJØVANN - 28.05.19 Eurofins Environment Testing Norway AS ETS 19/00014-028 2019/06/03
I TEK 98/148 - AUSTEVIKVEGEN, AUSTEVIK. NEDGRAVD RENSEKUM - 98/148 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Hydro Aluminium AS Karmøy Metallverk JKV 18/01877-003 2019/06/03
U TEK 52/18 - AUSTRE KARMØYVEG, SKITNADAL, TILBYGG ENEBOLIG, VINDFANG, BAD OG ALTAN - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 52/18 - AUSTRE KARMØYVEG, SKITNADAL, TILBYGG ENEBOLIG, VINDFANG, BAD OG ALTAN Tove Irene Holmgard Dale EDH 19/02416-005 2019/06/03
I TEK FORESPØRSEL OM KJØP AV KOMMUNAL TOMT 5/396 - MEDHAUG, ELISE - SPØRSMÅL OM KJØP AV KOMMUNAL TOMT 5/396 - MEDHAUG, ELISE Elise Medhaug MAAA1 19/02492-001 2019/06/03
I TEK TEKNISK PLAN FOR PROSJEKT NESAVEGEN MED FORTAU - NESAVEGEN - OPPDATERTE TEGNINGER RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 19/01484-007 2019/06/03
I TEK TEKNISK PLAN - LANDEN, 148/59 - OPPDATERTE TEGNINGER TEKNISK PLAN - LANDEN, 148/59 RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 19/01585-010 2019/06/03
I TEK 123/180 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - 123/180 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE Berge Sag og Trelast AS KIS 18/05022-003 2019/06/03
I TEK 15/1756 - HØYVEGEN, ÅKRA - NYBYGG HAGESTUE - 15/1756 - SØKNAD OM DISPENSASJON Sara Olsen Tveit EDH 19/01538-012 2019/06/03
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 40/8 - BESTILLING AV NABOLISTE Tom Erik Vestrheim GEL 19/00021-277 2019/06/03
I SEN MARIN ENERGI TESTSENTER AS - INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I MARIN ENERGI TESTSENTER AS Marin Energi Testsenter AS PVE01 12/00506-040 2019/06/03
I TEK PLAN 4068 - DETALJREGULERING FOR BØVÅGVEGEN 14 - 146/53 - UTTALELSE FRA FISKERIDIREKTORATET - 31.05.19 PLAN 4068 - DETALJREGULERING FOR BØVÅGVEGEN 14 - 146/53 Fiskeridirektoratet YSL 15/04051-024 2019/06/03
I TEK PLAN 4075 - DETALJREGULERING FOR HAVNEOMRÅDE FLATSKJÆR, HUSØY - 86/7 - UTTALELSE FRA FYLKESMANNEN I ROGALAND - 27.05.19 PLAN 4075 - DETALJREGULERING FOR HAVNEOMRÅDE FLATSKJÆR, HUSØY - 86/7 Fylkesmannen I Rogaland YSL 17/01396-077 2019/06/03
I SEN PLAN 2107 - DETALJREGULERING FOR FV. 47 - ÅKRA SØR - VEAKROSSEN - INNSIGELSE - HØRINGSSVAR FRA FYLKESMANNEN - 31.05.19 PLAN 2107 - DETALJREGULERING FOR FV. 47 - ÅKRA SØR - VEAKROSSEN Fylkesmannen i Rogaland JST 17/03376-023 2019/06/03
I TEK 57/90 - SØRAGADÅ, SKUDENESHAVN - ENDRING AV ADKOMST - 57/90 - TILSVAR TIL KLAGER PÅ VEDTAK Gjestfrie Hus Drift AS GTH 18/04565-024 2019/06/03
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - OVERSENDELSE AV VEDTAK ETTER OPPL. § 9A-6 EEH 19/02477-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/03
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 17/03912-278 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/03
U TEK TRAFIKKFORHOLDENE PÅ VORMEDAL - SVAR - KLAGE PÅ TRAFIKKFORHOLDENE PÅ VORMEDAL Ørjan Bratthammer HPE 19/01501-002 2019/06/03
U HSE KLAGESAK - SVAR - HENVENDELSE VEDRØRENDE KOMMUNENS KRISESENTERTILBUD AIS Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/06/03
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - SØKNAD BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR BLI01 19/00723-111 25 Offl §25 2019/06/03
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - SØKNAD BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR BLI01 19/00723-112 25 Offl §25 2019/06/03
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - SØKNAD BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR BLI01 19/00723-113 25 Offl §25 2019/06/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER GAT - SØKNAD RÅDGIVER TURNUS/BEMANNINGSPLANLEGGING - 100% FAST ANVO 19/01660-012 25 Offl §25 2019/06/03
I SEN REKRUTTERINGSSAK IT- KONSULENT - SØKNAD IT- KONSULENT MMW 19/02291-009 25 Offl §25 2019/06/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAMILIEVEILEDER I NAV - SØKNAD FAMILIEVEILEDER I NAV ANVO 19/02355-009 25 Offl §25 2019/06/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAMILIEVEILEDER I NAV - SØKNAD FAMILIEVEILEDER I NAV ANVO 19/02355-010 25 Offl §25 2019/06/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER CA 80% VED LØFTENTUNET - SØKNAD HELSEFAGARBEIDER CA 80% VED LØFTENTUNET ANVO 19/02356-011 25 Offl §25 2019/06/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER - SØKNAD MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/02358-018 25 Offl §25 2019/06/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER - SØKNAD MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/02358-019 25 Offl §25 2019/06/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER - SØKNAD MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/02358-020 25 Offl §25 2019/06/03
I TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2019 - ARBEIDSVARSLINGSPLAN FOR KURS - KV. 1521 SLETTAVEGEN 3. - 14. JUNI 2019 Stava Skog DA HPE 17/00247-147 2019/06/03
I TEK 50/47 - FALNES P.GÅRD - BYGGETILSYN - 50/47 - BYGGEARBEID I STRANDSONE Trond Ferkingstad JHE05 19/02481-001 2019/06/03
I TEK BRENNING, BÅL, FYRVERKERI - SANKTHANSFEIRING PÅ KOMMUNENS EIENDOM Melstokke Velforening AMA02 12/00424-053 2019/06/03
I TEK RIKS- OG FYLKESVEGER - GRAVETILLATELSE FV. 853 SALVØYVEGEN - GRAVING OG MICROTRENCHING - FIBERKABEL Statens Vegvesen KSU01 13/01286-056 2019/06/03
U TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2019 - SVAR - ARBEIDSVARSLINGSPLAN FOR KURS - KV. 1521 SLETTAVEGEN 3. - 14. JUNI 2019 Stava Skog DA HPE 17/00247-148 2019/06/03
U TEK FRIOMRÅDE PÅ SØRSTOKKE - SVAR - ØNSKE OM AVKLARING - TILKOMST FRIOMRÅDE Per Sund Lindtner HPE 19/00856-002 2019/06/03
I TEK 15/1636 - ÅRVOLLVEGEN, ÅKRA, NYBYGG GARASJE - 15/1636 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Lill Veronica og Ken Ståle Vikre JKV 17/03236-003 2019/06/03
I TEK 64/1477 - TORVVIKVEGEN, STANGALAND, TILBYGG ENEBOLIG, HAGESTUE OG LEVEGG - 64/1477 - MOTTATT MANGLER, UTNYTTELSESGRAD, TEGNINGER Mikael Ingvald Gunderstad Hauen KHM 19/02343-003 2019/06/03
U TEK 15/1636 - ÅRVOLLVEGEN, ÅKRA, NYBYGG GARASJE - 15/1636 - FERDIGATTEST - GARASJE Lill Veronica og Ken Ståle Vikre JKV 17/03236-004 2019/06/03
U TEK 98/148 - AUSTEVIKVEGEN, AUSTEVIK. NEDGRAVD RENSEKUM - 98/148 - FERDIGATTEST - NEDGRAVD RENSEKUM Hydro Aluminium AS, Karmøy Metallverk JKV 18/01877-004 2019/06/03
I TEK 59/241 - SKIPARVIK, NORDRE KOPERVIK - FASADEENDRING ENEBOLIG, NYE VINDUER, BALKONG 2 ETG. - 59/241 - SKIPARVIK, NORDRE KOPERVIK - FASADEENDRING ENEBOLIG, NYE VINDUER, BALKONG 2 ETG. Bengt Sverre Hagen EDH 19/02239-002 2019/06/03
U TEK 120/28 - RØYKSUND. RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG MED LEILIGHET - 120/28 - FERDIGATTEST - ENEBOLIG MED LEILIGHET Byggmester Thor Arne Lie AS JKV 12/02133-027 2019/06/03
I TEK 66/776 - PER SIVLES VEG, AUSTREIM, INNGLASSING TERRASSE ENEBOLIG - 66/776 - PER SIVLES VEG, AUSTREIM, INNGLASSING TERRASSE ENEBOLIG Gordana Gacanica EDH 19/02483-001 2019/06/03
I TEK 15/2080 - SJØENVEGEN, ÅKRA - FASADEENDRING OG BRUKSENDRING 3. ETASJE TIL BOLIG - 15/2080 - SJØENVEGEN, ÅKRA - FASADEENDRING OG BRUKSENDRING 3. ETASJE TIL BOLIG Eskild Kvala AS KHM 19/02497-001 2019/06/03
I TEK SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT - 50/34 - KLAGE OVER SKATTETAKST OG BEREGNET EIENDOMSSKATT FOR ÅRENE 2015 - 2019 TNO05 15/01955-021 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/06/03
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2019 - 63/43 - MELDING OM ENDRING AV ADRESSE VED HAUGATUNET Ola Økland BFH 19/00010-062 2019/06/03
U TEK 5/159 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/2128 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 5/159 I KARMØY KOMMUNE Vea Steinar AMJ 19/02450-001 2019/06/03
U TEK 5/159 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/2128 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 5/159 I KARMØY KOMMUNE Vea Stein Arve AMJ 19/02450-002 2019/06/03
U TEK 5/159 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/2128 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 5/159 I KARMØY KOMMUNE Karmøy Kommune AMJ 19/02450-003 2019/06/03
U TEK 5/159 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/2128 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 5/159 I KARMØY KOMMUNE Apeland Ernst Sigurd AMJ 19/02450-004 2019/06/03
I TEK 142/778 - STØLSVEGEN, STORASUND - NYBYGG ENEBOLIG, OPPFYLLING OG MUR - 142/778 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Eskild Kvala AS KMY 18/00364-023 2019/06/03
I TEK GRAVESØKNAD - ØSTREMLIA 44 A - REVIDERT GRAVESØKNAD - ØSTREMLIA 44 A Torsen Services V/ Sten Elias Torsen KSU01 19/02446-003 2019/06/03
I TEK 87/80 - SLÅTTÅVEGEN, NORDRE VELDE - NYBYGG HAGESTUE OG OPPSTILLINGSPLASS - 87/80 - MOTTATT MANGLER - NABOVARSEL MED MERKNAD OG KOMMENTAR, REVIDERT KART OG TEGNINGER Eskild Kvala AS EDH 16/04313-012 2019/06/03
U TEK SKADEDYRBEKJEMPELSE - MELDING TIL LEVERANDØR - 18/5322 SKADEDYRBEKJEMPELSE TES02 18/05322-003 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/06/03
I TEK 15/465 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OG GRENSEJUSTERING STD:19/1581 - 15/465 - SVV HEVDER Å EIE TIL GRENSE VIST I MATRIKKELEN PR 03.06.19. SVV HAR IKKE ANLEDNING Å MØTE PÅ OPPMÅLIGSFORRETNING Statens vegvesen - Region vest v/I. Hauge JHE 19/01883-008 2019/06/03
I TEK 57/31 - SØRAGADÅ, SKUDENESHAVN - HENVENDELSE OM ENDRING I FREDNINGSOMRÅDE - SKIFTING AV FARGE PÅ DØR - 57/31 - UTTALELSE TIL ENDRING I FREDNINGSOMRÅDE Foreningen Gamle Skudeneshavn JMJ03 19/02210-004 2019/06/03
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 3/230 - BESTILLING AV NABOLISTE I K Gabrielsen GEL 19/00021-278 2019/06/03
I TEK 15/466 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/629 - 15/466 - GRENSENE MOT FV. 47 ER FASTSATT I TIDLIGERE FORRETNING SVV MØTER DERFOR IKKE PÅ FORRETNINGEN STD:19/629 Statens vegvesen - Region vest v/I. Hauge JHE 19/01707-007 2019/06/03
U TEK SALG AV KOMMUNALE EIENDOMMER - 59/113 - TINGLYSING AV SKJØTE Statens Kartverk NILI1 12/01310-024 2019/06/03
I TEK 11/219 - VIPEVEGEN, MANNES, SØKNAD OM SALTAK PÅ GARASJE, FASADEENDRING - 11/219 - BER OM AT SØKNAD RETURNERES John Tjøsvoll EDH 19/01399-004 2019/06/03
I TEK 66/255 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - 66/255 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Olaug Aleksandersen BJP01 19/02488-001 26 Off.l.26 2019/06/03
I TEK 10/55 - TRÆLHAUGVEGEN, TRÆLHAUG - TERRASSE MED TAKOVERBYGG - 10/55 - TRÆLHAUGVEGEN, TRÆLHAUG - TERRASSE MED TAKOVERBYGG Hans-Jacob Reinlund Sæther EDH 19/02487-001 2019/06/03
U HSE BEKYMRINGSMELDING - SVAR - BEKYMRINGSMELDING AIS Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/06/03
I TEK 142/144 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ANDERS STORESUND - 142/144 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ANDERS STORESUND Sig Halvorsen AS ORO01 19/02490-001 2019/06/03
I TEK 70/14 - YTRE EIDE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/457 - 70/14 - ORIGINAL KRAV OM SAMMENSLÅING STD:17/457 Kristian Tjøsvoll ALA04 19/00243-004 26 Off.l.26 2019/06/03
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2019 - SVAR - 148/646 - FORESPØRSEL OM PLASSERING AV LEKEHYTTE PÅ TOMT Bjørn Vilhelm Andersen IGR 17/00073-280 2019/06/03
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 64/1564 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Magnar Kristoffersen GEL 19/00021-279 2019/06/03
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 15/1636 - BESTILLING AV NABOLISTE - IVARETA RETTKOMMEN INTERESSE Ken Ståle Vikre GEL 19/00021-280 2019/06/03
I TEK 70/14, 70/38, 70/51, 70/68 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - 70/14, 70/38, 70/51, 70/68 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Kristian Tjøsvoll BJP01 19/02491-001 26 Off.l.26 2019/06/03
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 43/11 OG 12 - BESTILLING AV NABOLISTE - FRADELING Jakob Høines GEL 19/00021-281 2019/06/03
I TEK 149/536 - SPANNE - NYBYGG BUSSANLEGG MED ADMINISTRASJON, VERKSTED M.M. - 149/536 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Plank Arkitekter AS KMY 19/01128-011 2019/06/03
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 57/105 - BESTILLING AV NABOLISTE Helge Helgesen GEL 19/00021-282 2019/06/03
I SEN KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG - SÆRUTSKRIFT FRA MØTET 15.05.19 - KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS LYK 12/00652-228 2019/06/03
I TEK 118/7 - GODKJENNING AV PLAN FOR NYDYRKING KNUT HENRIK MYKLEBUST - SØKNAD OM UTSETTELSE HHU 12/03377-010 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/03
I TEK 141/222 - LITLASUND, SØKNAD OM SEKSJONERING - 141/222 - LITLASUND, SØKNAD OM SEKSJONERING Oppgjørs Partner AS HAS 19/02493-001 2019/06/03
I SKU KYRKJEBAKKEN BARNEHAGE - KYRKJEBAKKEN BARNEHAGE - OPPHEVELSE AV TINGRETTENS KJENNELSE Advokat Ole Johan Berge BEFA 12/05183-007 2019/06/03
U TEK 147/657,658 OG 659 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM MOKSHEIM PANORAMA AS - SVAR - 147/657,658 OG 659 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Eiendomsmegler Vest AS BJP01 19/02473-002 2019/06/03
I TEK 106/8 - TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - FOSNABONDE V/PER ERIKSEN -RESTAURERING AV GAMMEL KULTURMARK/KYSTLYNGHEI Landbruksdirektoratet LKS 18/04167-004 2019/06/03
I TEK 143/2 - GUNNARSHAUG - DRIFTSBYGNING - 143/2 - (KOPIMOTTAKER) UTTALE ETTER BEFARING OG VARSEL OM BEHOV FOR ARKEOLOGISK REGISTRERING Rogaland Fylkeskommune, seksjon for kulturarv EDH 19/02148-002 2019/06/03
I TEK PLAN 1028 - DETALJREGULERING FOR FRITIDSBOLIGER VED KRÅKEBERGVEGEN, SYREVÅGEN - 38/274 MFL. - UTTALELSE FRA FYLKESMANNEN I ROGALAND - 03.06.19 PLAN 1028 - DETALJREGULERING FOR FRITIDSBOLIGER VED KRÅKEBERGVEGEN, SYREVÅGEN - 38/274 MFL. Fylkesmannen I Rogaland BHA02 17/01977-039 2019/06/03
I TEK PLAN 4071 - DETALJREGULERING FOR VIKAFJELLET, VIKJÅ - 141/46 MFL. - UTTALELSE FRA ROGALAND FYLKESKOMMUNE - 22.05.19 PLAN 4071 - DETALJREGULERING FOR VIKAFJELLET, VIKJÅ - 141/46 MFL. Rogaland Fylkeskommune YSL 16/01518-060 2019/06/03
U TEK 47/667 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ENDRESEN, PÅL TAGE - SVAR - 47/667 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Pål Tage Endresen BJP01 19/02475-002 2019/06/03
I TEK BORETTSLAG - UTLEIELEILIGHETER - EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING - NORHEIMSKOGEN BORETTSLAG II Norheimskogen Borettslag Ii BMV 12/02524-214 2019/06/03
U TEK 5/659 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM FIDJELAND, ANITA OG FRØILAND, HALVAR - SVAR - 5/659 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS BJP01 19/02471-002 2019/06/03
I SEN RAMMEAVTALE OM FORVALTNINGSAVTALE FOR KJØP AV ELEKTRISK KRAFT - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/1792 FORVALTNINGSAVTALE FOR KJØP AV ELEKTRISK KRAFT KRWI 19/01792-010 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/06/03
I TEK 15/280 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - 15/280 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Anne Gunn Langåker BJP01 19/02496-001 26 Off.l.26 2019/06/03
I TEK 12/74 - SEVLAND - BRUKSENDRING FRA NAUST TIL FORSAMLINGSLOKALET, TILBYGG OG FASADEENDRING - 12/74 - HØRINGSSVAR - DISPENSASJON FOR BRUKSENDRING Fylkesmannen i Rogaland IGR 18/03792-009 2019/06/03
U TEK 148/306 OG 148/928 - NORHEIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING 148/306 I KARMØY KOMMUNE Thon Olav Eiendomsselskap Asa MAH 19/01358-009 2019/06/03
U TEK 148/306 OG 148/928 - NORHEIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING 148/306 I KARMØY KOMMUNE Food Folk Norge As MAH 19/01358-010 2019/06/03
I TEK P50500 - VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN II - NORELCO ELEKTRO AS - BREV ANGÅENDE SLUTTOPPGJØR VEA SYKEHJEM II Advokatfirmaet Maria Oftedal AS STNY 14/01402-310 2019/06/03
I TEK 18/33 - SANDBAKKANE, FAGERLAND, SØKNAD OM HUS NR. 2, RIVING OG GJENOPPBYGGING AV GARASJE - 18/33 - SØKNAD OM FERDIGATTEST I K Gabrielsen JKV 17/01690-017 2019/06/03
I TEK 57/300 - LAHAMMAR, SKUDENESHAVN - RIVING UTHUS, NYBYGG ANNEKS OG ENEBOLIG, UTVIDELSE AV KAI - 57/300 - KOMMENTAR TIL NY BEHANDLING AV BYGGESAK I HTM 4/6-19 - SAKS NR: 62/19 Øyvind Nornes JMJ03 17/04292-032 2019/06/03
I TEK TEKNISK PLAN - KROKHAUGEN, 4/12 - SVAR - SØKNAD OM TEKNISK GODKJENNING AV TILTAK KROKHAUGEN 4/12 RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 19/01588-007 2019/06/03
I HSE SKADEMELDINGER - HENVENDELSE SALF 19/02500-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/03
U TEK 11/74 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM STEINKJELLÅ, LILLIAN - SVAR - 10/66, 11/74, 8 OG 75 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS BJP01 19/02470-002 2019/06/03
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 72/119 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Olav Magnussen GEL 19/00021-283 2019/06/03
I TEK RIKS- OG FYLKESVEGER - FV. 47 - FJERNING AV GANGFELT "FLESLAND" Statens Vegvesen KSU01 13/01286-057 2019/06/03
U TEK 66/255 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - SVAR - 66/255 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Olaug Aleksandersen BJP01 19/02488-002 2019/06/03
I TEK 142/778 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: TVEDTEN BYGGESAK: 18/364 - 142/778 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK: 18/364 S O Lund AS ALS06 18/00365-003 2019/06/03
U TEK 70/14, 70/38, 70/51, 70/68 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - SVAR - 70/14, 70/38, 70/51, 70/68 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Kristian Tjøsvoll BJP01 19/02491-002 2019/06/03
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - SØKNAD OM ENDRING AV RENOVASJONSAVGIFT ANNA 19/02458-003 24 Offl.§24 2019/06/03
U TEK 15/280 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - SVAR - 15/280 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Anne Gunn Langåker BJP01 19/02496-002 2019/06/03
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 43/516 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - DAG JOHANNES STAVE Dag Johannes Stave REK 19/00023-065 2019/06/03
I TEK 149/492 - SPANNE - NYBYGG REKKEHUS - 4 BOLIGER MED CARPORT - 149/492 - MOTTATT MANGLER - OPPDATERT PLANTEGNING MED PARKERING OG RENOVASJON Kalstveit & Vik AS KHM 19/00118-006 2019/06/03
U SEN RAMMEAVTALE OM FORVALTNINGSAVTALE FOR KJØP AV ELEKTRISK KRAFT - TILLEGGSINFORMASJON - 19/1792 FORVALTNINGSAVTALE FOR KJØP AV ELEKTRISK KRAFT Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen KRWI 19/01792-011 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/06/03
U TEK 42/25 - SØRHÅLAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/4260 - 42/25 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER FRADELING Karmøy Kommune Teknisk Etat XXI 18/04621-014 2019/06/03
I TEK 90/2 - KARMLUND MØLLE, FISKÅ - BYGGETILSYN - 90/2 - BYGG BRUKT SOM BOLIG Frode Mikkelsen JMJ03 19/02502-001 2019/06/03
I TEK 90/2 - KARMLUND MØLLE, FISKÅ - BYGGETILSYN - 90/2 - PROTEST MOT UTBYGGING - KARMLUND MØLLE Frode Mikkelsen JMJ03 19/02502-002 2019/06/03
I TEK 18/33 - RØRLEGGERMELDING NYBYGG, TILTAKSHAVER KÅRE MEDHAUG RØRLEGGERMELDING NYBYGG - 18/33 - FERDIGMELDING RØR S O Lund AS ALS06 17/01693-003 2019/06/03
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SVAR - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGEN I FORM AV EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/06/03
U TEK INDRETREVEGEN - KLOAKKSANERING - MELDING TIL LEVERANDØR - 18/968 INDRETREVEGEN KLOAKKSANERING OG VEIBYGGING ABU01 18/00968-029 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/06/03
U SEN RAMMEAVTALE OM FORVALTNINGSAVTALE FOR KJØP AV ELEKTRISK KRAFT - TILLEGGSINFORMASJON - 19/1792 FORVALTNINGSAVTALE FOR KJØP AV ELEKTRISK KRAFT Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen KRWI 19/01792-012 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/06/03