Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I TEK SKADEDYRBEKJEMPELSE - MELDING FRA LEVERANDØR - 18/5322 SKADEDYRBEKJEMPELSE TES02 18/05322-002 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/06/02
U TEK RESERVEVANN - KOMMUNALT SAMARBEID - KUNNGJØRING - KONKURRANSEGRUNNLAG PRØVETAKING OG ANALYSER - VANNSAMARBEID PÅ HAUGALANDET Doffin JTH 18/00255-004 2019/06/02
U SEN RAMMEAVTALE OM FORVALTNINGSAVTALE FOR KJØP AV ELEKTRISK KRAFT - MELDING TIL LEVERANDØR - 19/1792 FORVALTNINGSAVTALE FOR KJØP AV ELEKTRISK KRAFT KRWI 19/01792-007 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/06/02
U SEN RAMMEAVTALE OM FORVALTNINGSAVTALE FOR KJØP AV ELEKTRISK KRAFT - TILLEGGSINFORMASJON - 19/1792 FORVALTNINGSAVTALE FOR KJØP AV ELEKTRISK KRAFT Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen KRWI 19/01792-008 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/06/02
I SEN RAMMEAVTALE OM FORVALTNINGSAVTALE FOR KJØP AV ELEKTRISK KRAFT - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/1792 FORVALTNINGSAVTALE FOR KJØP AV ELEKTRISK KRAFT KRWI 19/01792-009 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/06/02
I TEK RAMMEAVTALE - BYGGMESTERTJENESTER - TILBUD - RAMMEAVTALE OM KJØP AV BYGGMESTERTJENESTER TES02 19/01063-006 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/06/02
U SEN VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - LEIE AV MODULBYGG - TILDELINGSBESLUTNING - 19/1951 VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - LEIE AV MODULBYGG Cramo Adapteo AS KRWI 19/01951-015 2019/06/02
U SEN VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - LEIE AV MODULBYGG - TILDELINGSBESLUTNING - 19/1951 VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - LEIE AV MODULBYGG Eide Bygg & Anlegg AS KRWI 19/01951-016 2019/06/02
U SEN VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - LEIE AV MODULBYGG - TILDELINGSBESLUTNING - 19/1951 VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - LEIE AV MODULBYGG Expandia Moduler AS KRWI 19/01951-017 2019/06/02
U TEK INDRETREVEGEN - KLOAKKSANERING - KUNNGJØRING - 18/968 INDRETREVEGEN KLOAKKSANERING OG VEIBYGGING Doffin ABU01 18/00968-028 2019/06/02
U TEK RAMMEAVTALE RIE - KUNNGJØRING - 18/4932 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER ELEKTRO Doffin VIHO 18/04932-001 2019/06/02
U TEK RAMMEAVTALE RIB - KUNNGJØRING - 18/4931 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER BYGG Doffin VIHO 18/04931-001 2019/06/02
U TEK RAMMEAVTALE - RIV - KUNNGJØRING - 19/2341 RAMMEAVTALE RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER VVS Doffin VIHO 19/02341-001 2019/06/02
I TEK RAMMEAVTALE - BYGGMESTERTJENESTER - TILBUD - RAMMEAVTALE OM KJØP AV BYGGMESTERTJENESTER TES02 19/01063-007 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/06/02
I TEK RAMMEAVTALE - BYGGMESTERTJENESTER - TILBUD - RAMMEAVTALE OM KJØP AV BYGGMESTERTJENESTER TES02 19/01063-008 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/06/02
I TEK RAMMEAVTALE - BYGGMESTERTJENESTER - TILBUD - RAMMEAVTALE OM KJØP AV BYGGMESTERTJENESTER TES02 19/01063-009 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/06/02
I TEK RAMMEAVTALE - BYGGMESTERTJENESTER - TILBUD - RAMMEAVTALE OM KJØP AV BYGGMESTERTJENESTER TES02 19/01063-010 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/06/02
I TEK RAMMEAVTALE - BYGGMESTERTJENESTER - TILBUD - RAMMEAVTALE OM KJØP AV BYGGMESTERTJENESTER TES02 19/01063-011 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/06/02
I TEK RAMMEAVTALE - BYGGMESTERTJENESTER - TILBUD - RAMMEAVTALE OM KJØP AV BYGGMESTERTJENESTER TES02 19/01063-012 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/06/02
I TEK RAMMEAVTALE - BYGGMESTERTJENESTER - TILBUD - RAMMEAVTALE OM KJØP AV BYGGMESTERTJENESTER TES02 19/01063-013 23 Offl.§23 fvl. §19b 2019/06/02
U HSE TILSYNSSAK - FORELØPIG SVAR - TILSYNSSAK - PURRING AIS Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/06/02