Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I TEK 58/109 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HOVEDGATEN 23 - NÆRINGSDEL V/ BENT KOLBEINSEN - 58/109 - FERDIGMELDING MONTERING AV VANNMÅLER - HOVEDGATEN 23 - NÆRINGSDEL V/ BENT KOLBEINSEN Comfort Karmøy AS ALS06 19/01604-003 2019/05/29
I TEK 58/109 - RØRLEGGERMELDING - MONTERING AV VANNMÅLER - HOVEDGATEN 23 - LEILIGHET V/ BENT KOLBEINSEN - 58/109 - FERDIGMELDING - MONTERING AV VANNMÅLER - HOVEDGATEN 23 AS LEILIGHET Comfort Karmøy AS ALS06 19/01607-004 2019/05/29
I TEK VARSEL - HULL I SEPTIKTANK - AVINOR HAUGESUND LUFTHAVN - VARSEL OM HULL I SEPTIKTANK - AVINOR HAUGESUND LUFTHAVN Bjørn Smith PEID 19/02441-001 2019/05/29
U TEK 16/237 - MEDHAUGVEGEN, MEDHAUG - NYBYGG TOMANNSBOLIG - AVSLAG PÅ BYGGESØKNAD - 16/237 - MEDHAUGVEGEN, MEDHAUG - NYBYGG TOMANNSBOLIG Garvik Prosjekt AS IGR 18/01080-006 2019/05/29
U HSE MØTER / SAMARBEID MED HTV - SVAR - TILBAKEMELDING ETTER HTV-MØTE 20.05.19 Fagforbundet Karmøy SALF 12/01211-095 2019/05/29
U TEK 22/350 - SØRE FERKINGSTADVEG, FERKINGSTAD - NYBYGG FRITIDSBOLIGER I REKKE - REKKE A - RAMMETILLATELSE - 22/350 - SØRE FERKINGSTADVEG, FERKINGSTAD - NYBYGG FRITIDSBOLIGER I REKKE - REKKE A Boligleverandøren Karmøy AS JMJ03 19/01974-003 2019/05/29
U TEK 149/536 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: ORSTAD INVESTERING AS - 149/536 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: ORSTAD INVESTERING AS Risa AS ORO01 19/02303-002 2019/05/29
U TEK NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRINGSTILTAK - NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRINGSTILTAK KONFLIKT OMRÅDE OVERLØPSKUM - HØYSPENTKABLER Multiconsult AS JTH 16/04821-014 2019/05/29
U TEK 22/350 - SØRE FERKINGSTADVEG, FERKINGSTAD - NYBYGG FRITIDSBOLIGER I REKKE - REKKE B - RAMMETILLATELSE - 22/350 - SØRE FERKINGSTADVEG, FERKINGSTAD - NYBYGG FRITIDSBOLIGER I REKKE - REKKE B Boligleverandøren Karmøy AS JMJ03 19/01976-005 2019/05/29
U TEK 22/350 - SØRE FERKINGSTADVEG, FERKINGSTAD - NYBYGG FIRTIDSBOLIGER I REKKE - REKKE C - RAMMETILLATELSE - 22/350 - SØRE FERKINGSTADVEG, FERKINGSTAD - NYBYGG FRITIDSBOLIGER I REKKE - REKKE C Ferkingstad Havtun AS JMJ03 19/01977-004 2019/05/29
U TEK NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN 2. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM - RESULTAT AV TV-UNDERSØKELSEN NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN Bjørn Ingar Flemmen AKR02 17/00780-031 2019/05/29
U TEK 22/350 - SØRE FERKINGSTADVEG, FERKINGSTAD - NYBYGG FRITIDSBOLIGER I REKKE - REKKE D - RAMMETILLATELSE - 22/350 - SØRE FERKINGSTADVEG, FERKINGSTAD - NYBYGG FRITIDSBOLIGER I REKKE - REKKE D Boligleverandøren Karmøy AS JMJ03 19/01978-004 2019/05/29
U TEK 58/435 - STØLEN, KOPERVIK - RIVING EKSISTERENDE MUR OG GARASJE, NYBYGG MUR OG GARASJE - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 58/435 - STØLEN, KOPERVIK - RIVING EKSISTERENDE MUR OG GARASJE, NYBYGG MUR OG GARASJE Hans Erik Lundberg KRRE 18/04251-018 2019/05/29
U TEK 15/2289 - MYRSTIEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG - AVSLAG PÅ BYGGESØKNAD - 15/2289 - MYRSTIEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG Garvik Prosjekt AS IGR 19/02033-007 2019/05/29
I SKU DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SØKNAD OM DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 19/02432-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/29
U TEK 69/81 - MIDTRE EIDE - NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 69/81 - MIDTRE EIDE - NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE Ek Bygg AS KIS 19/01986-006 2019/05/29
I SEN LEDSAGERBEVIS FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS TVI 19/02431-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/29
U TEK 141/213 - LITLASUND - FELTMODNING - RAMMETILLATELSE - 141/213 - LITLASUND - FELTMODNING Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS KIS 18/04246-009 2019/05/29
I TEK 15/695 - RÅDHUSVEGEN, ÅKRA - RIVING BOLIG - 15/695 - RÅDHUSVEGEN, ÅKRA - RIVING BOLIG Gta AS IGR 19/02449-001 2019/05/29
I TEK 15/706 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - MORTEN ODDENES MANNES - 15/706 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - MORTEN ODDENES MANNES Vassbakk & Stol AS ORO01 19/02439-001 2019/05/29
U HSE ANSKAFFELSE - LEIE AV DIGITALE TRYGGHETSALARMER OG KJØP AV TRYGGHETSALARMTJENESTER - FORLENGELSE AV AVTALE OM LEIE AV DIGITALE TRYGGHETSALARMER OG KJØP AV TRYGGHETSALARMTJENESTER Telenor Group CBE02 14/04060-141 2019/05/29
I TEK 42/191 - VEKTARHAGEN, SØRHÅLAND, NYBYGG GARSJE - 42/191 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Maricel Burlacu JHE05 17/04381-005 2019/05/29
I TEK PLAN 4075 - DETALJREGULERING FOR HAVNEOMRÅDE FLATSKJÆR, HUSØY - 86/7 - UTTALELSE FRA STATENS VEGVESEN - 28.05.19 PLAN 4075 - DETALJREGULERING FOR HAVNEOMRÅDE FLATSKJÆR, HUSØY - 86/7 Statens Vegvesen YSL 17/01396-074 2019/05/29
I SEN VIGSEL - KOMMUNAL VIELSE - REGISTRERING CEM01 19/02433-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/29
I TEK OPPANKRING AV MODELL FOR GENERERING AV BØLGEKRAFT - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE - MODELL FOR BØLGEKRAFTVERK Seamotion Energy AS JKV 19/00998-019 2019/05/29
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 - SØKNAD RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 BLI01 19/00050-091 25 Offl §25 2019/05/29
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 - TILBUD RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 BLI01 19/00050-092 25 Offl §25 2019/05/29
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 - ARBEIDSAVTALE RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 BLI01 19/00050-093 25 Offl §25 2019/05/29
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 BLI01 19/00050-094 25 Offl §25 2019/05/29
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-193 25 Offl §25 2019/05/29
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR - SØKNAD BARNEHAGELÆRER, FAGARBEIDER OG ASSISTENT - RINGEVIKAR BLI01 19/00723-110 25 Offl §25 2019/05/29
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - TILBUD FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/01348-222 25 Offl §25 2019/05/29
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - ARBEIDSAVTALE FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/01348-223 25 Offl §25 2019/05/29
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - TILBUD FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/01348-224 25 Offl §25 2019/05/29
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO - ARBEIDSAVTALE FAGARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/01348-225 25 Offl §25 2019/05/29
I TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - BYGGETILSYN OG BYGGESAK - SØKNAD SAKSBEHANDLER - BYGGETILSYN OG BYGGESAK MSE 19/01909-019 25 Offl §25 2019/05/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% ROP SØR - SØKNAD MILJØTERAPEUT 100% ROP SØR ANVO 19/01998-008 25 Offl §25 2019/05/29
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNIGSINSPEKTØR ÅKRA UNGDOMSSKOLE, VIKARIAT - BEKREFTELSE UNDERVISNIGSINSPEKTØR ÅKRA UNGDOMSSKOLE, VIKARIAT BLI01 19/02018-005 25 Offl §25 2019/05/29
I SEN REKRUTTERINGSSAK IT- KONSULENT - SØKNAD IT- KONSULENT MMW 19/02291-007 25 Offl §25 2019/05/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER CA 80% VED LØFTENTUNET - SØKNAD HELSEFAGARBEIDER CA 80% VED LØFTENTUNET ANVO 19/02356-006 25 Offl §25 2019/05/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER CA 80% VED LØFTENTUNET - SØKNAD HELSEFAGARBEIDER CA 80% VED LØFTENTUNET ANVO 19/02356-007 25 Offl §25 2019/05/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER - SØKNAD MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/02358-013 25 Offl §25 2019/05/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER - SØKNAD MILJØTERAPEUT 100% X 2 VED EKTA AKTIVITETSSENTER ANVO 19/02358-014 25 Offl §25 2019/05/29
U TEK BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 - SEKTOR AREAL OG BYGGESAK Eskild Kvala AS MBJ03 19/00501-147 2019/05/29
I TEK 86/3 - AVALDSNES, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/507 - 86/3 - GRENSE MOT EIENDOM ER FASTSATT, VEGVESENET MØTER DERFOR IKKE PÅ OPPMÅLINGSFORRETNING Statens vegvesen - Region vest v/I. Hauge HAS 19/02261-019 2019/05/29
I TEK GRUNNERVERV - SENIORLANDSBY, SPANNE - SPANNE SENIORLANDSBY - VARSEL OM EKSPROPRIASJON Haver Advokatfirma AS STNY 18/02773-008 2019/05/29
I TEK 64/1421 - STANGALAND - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK 10 - OVERFØRING TIL OFFENTLIG VEG - 64/1421 - TILBAKEMELDING PÅ MOTTATT MANGELBREV Statens vegvesen - Region vest v/ Ingunn Hauge ALA04 19/02340-003 2019/05/29
I TEK KAPASITETSTESTER VANNMODELL - BEREGNING AV BRANNVANNSKAPASITET - 13/413 Boligleverandøren Karmøy AS ABU01 17/01108-087 2019/05/29
I TEK 12/440 - TVEITHOLMVEGEN, SEVLAND - NYBYGG ENEBOLIG - 12/440 - BESTILLING AV UTSTIKKING Eskild Kvala AS JHE 19/00862-008 2019/05/29
I TEK 2/48 - SALVØYVEGEN, SÆVIK - FLYTEBRYGGE - 2/48 - (KOPIMOTTAKER) TILLATELSE I ETTERKANT TIL ETABLERING AV FLYTEBRYGGE Karmsund Havn IKS KRRE 19/02430-001 2019/05/29
I TEK 16/49 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - MAGNE VIKRA - 16/49 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - MAGNE VIKRA S O Lund AS ORO01 19/02438-001 2019/05/29
I TEK 15/82 - HOLMAVEGEN, ÅKRA - UTTAK AV STEINMASSE - 15/82 - FYLKESMANNENS KLAGEAVGJØRELSE - OMGJØRING AV EGET VEDTAK Fylkesmannen i Rogaland GTH 18/00926-035 2019/05/29
I TEK PLAN 4075 - DETALJREGULERING FOR HAVNEOMRÅDE FLATSKJÆR, HUSØY - 86/7 - UTTALELSE FRA KYSTVERKET VEST - 24.05.19 PLAN 4075 - DETALJREGULERING FOR HAVNEOMRÅDE FLATSKJÆR, HUSØY - 86/7 Kystverket Vest YSL 17/01396-075 2019/05/29
I TEK 57/79 - HOLMEN, SKUDENESHAVN - SØKNAD OM ENDRING I FREDNINGSOMRÅDE - UTSKIFTING AV REKKVERK - 57/79 - (KOPIMOTTAKER) VEDTAK OM DISPENSASJON - ASKELADDEN ID 21254-3 Rogaland Fylkeskommune, seksjon for kulturarv JMJ03 19/01576-005 2019/05/29
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 18/03462-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/29
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 18/03464-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/29
I TEK 109/5 OG 109/31 - FOSEN - BYGGETILSYN - 109/5 OG 109/31 - UTTALE TIL ULOVLIGE FORHOLD VED KULTURMINNE Rogaland Fylkeskommune, seksjon for kulturarv JKV 19/01879-003 2019/05/29
U TEK 32/3 - VIKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/4964 - 32/3 - VIKRA - BREV TIL IKKE MØTT PART STD:17/4964 Jan Thomas Jakobsen Rantaniitty AMJ 18/05679-009 2019/05/29
I TEK 22/254 - MALTHUSVEGEN, FERKINGSTAD, TILBYGG ENEBOLIG, GARASJE - 22/254 - MOTTATT MANGLER, SITUASJONSKART, TEGNINGER Arve Langåker EDH 19/01728-008 2019/05/29
U TEK 106/6 - FOSNANES - TERRENGSENKNING FOR TEMPERATUROPPGRADERING AV LEDNING - 106/6 - FOSNANES - TERRENGSENKNING FOR TEMPERATUROPPGRADERING AV LEDNING Statnett SF KRRE 19/02075-002 2019/05/29
U TEK ENDRING AV RENOVASJONSAVGIFT - SVAR - SØKNAD OM ENDRING AV RENOVASJONSAVGIFT ANNA 19/02295-002 24 Offl.§24 2019/05/29
U TEK 148/126 - NORHEIM, SØKNAD OM SEKSJONERING - 148/126 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SEKSJONERING Hantera Eiendom AS MAH 19/01277-009 2019/05/29
U SEN SERVERINGSBEVILLING - NYT MATEN AS - SVAR - SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING Nyt Maten AS EVI1 19/00952-005 2019/05/29
U TEK GRAVESØKNAD - KV. 1756 - MEDHAUGSVINGEN - SVAR - GRAVESØKNAD - KV. 1756 - MEDHAUGSVINGEN Hage og Maskin AS KSU01 19/02339-002 2019/05/29
I TEK 15/137 OG 15/695 - RÅDHUSVEGEN/ESEBJØR, ÅKRA - PÅ- OG TILBYGG LEILIGHETSBYGG MED NÆRINGSLOKALE - 15/695 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Gta AS JKV 16/03295-022 2019/05/29
I TEK 22/61 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HELLAND, GUNN BJØRG OG ERIKSEN, IVAR SUSTAD - 22/61 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HELLAND, GUNN BJØRG OG ERIKSEN, IVAR SUSTAD Eiendomsmegler A AS BJP01 19/02434-001 2019/05/29
I TEK 15/131 - RINDAVEGEN, ÅKRA. TILBYGG ENEBOLIG - 15/131 - REVIDERTE TEGNINGER Trebygg Vest AS IGR 19/02399-003 2019/05/29
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - SØKNAD OM HYTTERENOVASJON FOR BOLIG ANNA 19/02229-002 24 Offl.§24 2019/05/29
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 122/14 - BESTILLING AV NABOLISTE Hellvik Hus Karmøy AS GEL 19/00021-270 2019/05/29
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 141/182 - BESTILLING AV NABOLISTE - VANNAVSTENGING LHV - Tjenester GEL 19/00021-271 2019/05/29
U TEK SØKNAD OM STØRRE AVFALLSDUNK - SVAR - SØKNAD OM EKSTRA RESTAVFALLSDUNK. ANNA 19/02237-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/29
I TEK SALG AV KOMMUNALE EIENDOMMER - 59/113 - UNDERTEGNET KJØPEKONTRAKT - SELGER: KARMØY KOMMUNE - KJØPER: RUNE STANGELAND EIENDOM AS NYBORGVEGEN 2, KOPERVIK Rune Stangeland Eiendom AS TES02 12/01310-023 2019/05/29
I TEK 148/1040 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: KRISTEN VIDEREGÅENDE SKOLE BYGGESAK: 18/1718 - 148/1040 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK: 18/1718 T Halleland AS ALS06 18/03314-005 2019/05/29
I TEK 123/41 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - OLAV HAFSTAD - 123/41 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - OLAV HAFSTAD - BIOVAC Comfort Karmøy AS ALS06 18/03484-005 2019/05/29
I TEK 123/41 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - OLAV HAFSTAD - 123/41 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - OLAV HAFSTAD - VANNINNLEGG Comfort Karmøy AS ALS06 18/03484-006 2019/05/29
I TEK 149/417 - SPANNE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1169 - 149/417 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT Kartverket - Tinglysingen MAH 19/01627-018 2019/05/29
U TEK RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV VINTERVEDLIKEHOLDSTJENESTER - FORLENGELSE AV AVTALE Rasmus Ytreland AS TES02 17/02827-005 2019/05/29
I TEK 60/24 - SØRSTOKKE - NYBYGG GARASJE - 60/24 - (KOPIMOTTAKER) TILBAKEMELDING PÅ MELDING OM OPPARBEIDET AVKJØRSEL Statens vegvesen - Region vest KIS 19/01443-003 2019/05/29
I TEK 13/126 - TJØSVOLL - REHABILITERING OG PÅBYGG ENEBOLIG - 13/126 - SUPPLERING TIL SØKNAD; REDEGJØRELSE OG FOTO AV EKSISTERENDE BOLIG I K Gabrielsen KHM 19/02306-006 2019/05/29
I TEK 15/901 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ERLING JOHAN MOSBRON - 15/901 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ERLING JOHAN MOSBRON S O Lund AS ORO01 19/02444-001 2019/05/29
U SEN SKUDEHALLEN - SVAR - SØKNAD OM LEIE AV GARDEROBE I SKUDEHALLEN - 8. JUNI 2019 - THE BEAST Achievers Multisports Team TVI 12/01376-236 2019/05/29
U TEK KJØP AV GJERDER OG GJERDEMATERIELL - FORLENGELSE AV RAMMEAVTALE 17/2765 Håland & Karlson AS TES02 17/02765-003 2019/05/29
I TEK VEDRØRENDE OPPGRADERING OG OMBYGGING AV AUSTRE KARMØYVEG - KLAGE VEDRØRENDE OPPGRADERING OG OMBYGGING AV AUSTRE KARMØYVEG Letten Henriette Moldestad Halvorsen HPE 19/02443-001 2019/05/29
U TEK 16/78 - MEDHAUG, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1642 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 16/78 I KARMØY KOMMUNE Walland Eivind JHE 19/01882-001 2019/05/29
U TEK 16/78 - MEDHAUG, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1642 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 16/78 I KARMØY KOMMUNE Walland Eivind JHE 19/01882-002 2019/05/29
U TEK 16/78 - MEDHAUG, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1642 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 16/78 I KARMØY KOMMUNE Gauden Ragnhild Walland JHE 19/01882-003 2019/05/29
I TEK GRAVESØKNAD - ØSTREMLIA 44 A - HASTER - GRAVESØKNAD - ØSTREMLIA 44A Torsen Services V/ Sten Elias Torsen ETS 19/02446-001 2019/05/29
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 43/516 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Dag Johannes Stave GEL 19/00021-272 2019/05/29
I SEN LEDSAGERBEVIS FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE TVI 19/02447-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/29
I SEN STØYPROBLEM - STØY I BOLIGSAMEIE KANE1 19/02453-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/29
U SEN INNFORDRING - UTLEGGSFORRETNING - NAMSBOK T2018-447537 JAK 18/04336-240 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/29
I TEK GRAVESØKNAD - FOTVEGEN, BYGNES - GRAVESØKNAD - FOTVEGEN BYGNES Christina Ferkingstad for Hage og maskin AS ETS 19/02451-001 2019/05/29
I TEK GRAVESØKNAD - MEDHAUGSVINGEN - GRAVESØKNAD - MEDHAUGSVINGEN Christina Ferkingstad for Rasmus Ytreland ETS 19/02448-001 2019/05/29
U SEN AKTIVITETSPLIKT §9A-5 - PROSESSKRIV KMV 18/01685-057 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/05/29
I TEK 58/12 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KARMØY KOMMUNE - 58/12 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - STØLEBUKTVEGEN, KARMØY KOMMUNE Rørlegger Geir Sirnes AS ALS06 19/01754-003 2019/05/29
I TEK 120/28 - RØYKSUND. RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG MED LEILIGHET - 120/28 - DOKUMENTASJON PÅ RESTERENDE UTFØRTE ARBEIDER Byggmester Thor Arne Lie AS JKV 12/02133-026 2019/05/29
U TEK 115/31 - SØNDRE EIKE - FELTMODNING OG STØTTEMURER - 115/31 - OVERSENDELSE AV MERKNADER FRA BUHAGEN VELFORENING Urbanhus Haugesund AS KRRE 19/01810-009 2019/05/29
U TEK 15/137 OG 15/695 - RÅDHUSVEGEN/ESEBJØR, ÅKRA - PÅ- OG TILBYGG LEILIGHETSBYGG MED NÆRINGSLOKALE - 15/695 - RETUR AV SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Gta AS JKV 16/03295-023 2019/05/29
U SKU MØTEREFERAT HTV - 2012-2018 - EKSTRA VEDLEGG HTV MØTE OK - 03.06.19 Aina Ånensen GKH01 12/00233-072 2019/05/29
U TEK 5/42 - SLETTAVIKVEGEN, VEA - NYBYGG ENEBOLIG, BYGG 1 - 5/42, 512 - RAPPORT HUSUTSETT, HUS 1, 2, 3 OG 4 I K Gabrielsen JHE 18/04529-014 2019/05/29
U TEK 149/492 - SPANNE - NYBYGG REKKEHUS - 4 BOLIGER MED CARPORT - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 149/492 - SPANNE - NYBYGG REKKEHUS - 4 BOLIGER MED CARPORT Kalstveit & Vik AS KHM 19/00118-005 2019/05/29
U TEK 115/31 - SØNDRE EIKE - FELTMODNING OG STØTTEMURER - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 115/31 - SØNDRE EIKE - FELTMODNING OG STØTTEMURER Urbanhus Haugesund AS KRRE 19/01810-010 2019/05/29
U TEK 47/686 - VIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - 47/686 - UNDRETTING AV KLARLEGGING SAK 19/676 RUTH LILLY SYRE XXI 19/00676-066 2019/05/29
U TEK NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN 2. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM - ORIENTERING GRUNNEIERE NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN KIRSTEN ALICE K HORN AKR02 17/00780-032 2019/05/29
I TEK 127/23 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM FURLUND, EIVIND BØ/FAGERHEIM, KJERSTI MOEN - 127/23 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM FURLUND, EIVIND BØ/FAGERHEIM, KJERSTI MOEN Eiendomsmegler Haugesund AS BJP01 19/02454-001 2019/05/29